5 thời điểm “vàng” uống mật ong để có sức khỏe tốt nhất
Trong mật ong có nhiều thành phần giúp cải thiện sức khỏe, thậm chí có tác dụng làm đẹp. Tuy nhiên, tùy thời điểm uống mà tác dụng của mật ong phát huy hiệu quả nhất.
cd6x2ccex76f5x8852x89e5x2ce0x76cfx55ccx50ccxX7x4267x1e73x57b3x3ee4x35bcx29a6xX5x5918xXax2f73x7471xX3xXexX1x592axXdxX3x893exXdx50bdx5f69xX3x2062x5cffx1263x6b1dx8266x67b9xX3x6990x256exX22xX23xX3xX1dxf44xXexX3x757cxX22xX23xX3xX1axX1cxX3xX4x19c8xX3xX7x45e0xX4xX3x4bb4xX1x6accxX10xX3xXexX27xXexX3xX22xX1x6379xXexX0x38f0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx753cxX10xX6x82c3xXaxX12xXcx171bxX2fxX22xX23xX3xX1dxX2cxXexX3xX2fxX22xX23xX3xX4xX37xX3xX22xX1xXdx81b0xX26xX3xXexX1xX21xX22xX1xX3xXbxX1x17eaxX22xX3xX23xXdx1b8axXbxX3xX4x1ec8xXdxX3xXexX1xXdx3f58xX22xX3xX7xX3axX4xX3xX3dxX1xX3fxX10x52b9xX3xXexX1xX2cxX1dxX3xX4xX1x4371xX3xX4xX37xX3xXex84b0xX4xX3xX5dx81abxX22xX23xX3xX5xX21xX1dxX3xX1axce3xXbx721axX3xXcxX26x4166xX3xX22xX1xXdx759bxX22xX99xX3xXex8b90xXbbxX3xXexX1xX17xXdxX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xX26xX27xX22xX23xX3xX1dxX21xX3xXexXa8xX4xX3xX5dxXacxX22xX23xX3xX4x6d4exX6xX3xX1dxX2cxXexX3xX2fxX22xX23xX3xXbxX1xXa8xXexX3xX1xX26xXbbxX3xX1xXdxX8exX26xX3x7f27xX26xX88xX3xX22xX1xX48xXexXb7xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6078xX2fxX5dxXbbxXaxX12xX0xXdxX1dxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1dxX23xX3xX4xX1dxX7x198fxX5xX6x5967xXbbxX3xX4xX1dxX7xX12exX10xX61xX61xX2fxX61xX3xX5dxXexX1xX26xX1dx453axX3xX5dxX1xXdxX5dxX10xXaxX3xX7xXexXbbxX5xX10xX9xXax2337xXdxX5dxXexX1x58c7xX3x3ef1x2ab0xX15bxXbx7f67x526cxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX158xX3x5fd9xX15bxX15bxXbxX15exX15fxXaxX3xX7xX61xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXb7xX143xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX22xX1xXb7xX20xX22xX4bxX22xX10xX153xX7xX4bx6014xX15bx19e5xX15axX4bxX2xX15bxX169xX5dxX18exX18cxX18cx341dxX13xX15bxX15bxXexX169xX198xX198xX169x790fxX5xX15bxXb7x5e0dxXbxX23x3905xX61xX9xX15axX15axX198xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX17xXdxX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX22xX23xX3xX1dxX2cxXexX3xX2fxX22xX23xX3xX1axX1cxX3xX4xX37xX3xX7xX3axX4xX3xX3dxX1xX3fxX10xX3xXexX27xXexX3xX22xX1xX48xXexXaxX3xX153xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX15axX15bxX15bxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX169xX15bxX15bxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX2fxX5dxXbbxXaxX12x7082xX2cxXexX3xX2fxX22xX23xX3xX5xX21xX3xX1dx4710xXexX3xXexX61xX2fxX22xX23xX3xX22xX1x50e3xX22xX23xX3xXexX1x8b94xX4xX3xXbxX1x3740xX1dxX3xX61xX48xXexX3xX4xX37xX3xX5x44b5xXdxX3xX4xX1xX2fxX3xX7xX3axX4xX3xX3dxX1xX3fxX10xXb7xX3xXcxX26xXbbxX3xX22xX1xXdxXc0xX22xX99xX3xX4xX7fxX22xX3xX26xX27xX22xX23xX3xX1dxX2cxXexX3xX2fxX22xX23xX3xX1axX84xX22xX23xX3xXexX1xX17xXdxX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xX1axX1cxX3xXexX1xX23bxX4xX3xXbxX1xX240xX1dxX3xX22xX21xXbbxX3xXbxX1xXa8xXexX3xX1xX26xXbbxX3xX1ax14bfxX24bxX4xX3xXexX61xXdxX8exXexX3xX1axX1cxX3xX4x47e3xX22xX23xX3xX5dxXacxX22xX23xX3xX4xXe4xX6xX3xX22xX37xXb7xX3x2a8axXc5xX22xX23xX3xX15exX10xX1dxX3xXfdxX26xX6xX3xX13xX3xXexX1xX17xXdxX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX22xX23xX3xX1dxX2cxXexX3xX2fxX22xX23xX3xXexX61xX2fxX22xX23xX3xX22xX23xX21xXbbxX3xX1axX1cxX3xX4xX37xX3xX1dxX22axXexX3xX7xX3axX4xX3xX3dxX1xX3fxX10xX3xXexX26xXbbxX8exXexX3xX20xX17xXdx7f5cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4880xX22xXexX10xX61xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12x6a89xX27xX22xX23xX3xX1dxX2cxXexX3xX2fxX22xX23xX3xX20xX21xX2fxX3xX7xXa8xX22xX23xX3xX7x8241xX1dxX158xX3x231axX21xX1dxX3xX7x3a88xX4xX1xX3xX5dxX351xX3xX5dxX21xXbbxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX2fxX5dxXbbxXaxX12xX0xX7xX2fxX26xX61xX4xX10xX3xXexXbbxXbxX10xX9xXaxXdxX1dxX6xX23xX10xX4bxX1a5xXbxX10xX23xXaxX3xX1dxX10xX5dxXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX22xX5dxX3x71dbxX1dxXdxX22xX12exX153xXdxX5dxXexX1xX158xX3xX2xX18cxX15bxX15bxXbxX15ex43acxXaxX3xX5dxX6xXexX6xX12exX7xX61xX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX4bxX1dxX10xX5dxXdxX6xX12exX20xX2fxX20xXb7xX4xX5dxX22xXb7xX20xX4xX4xX5xX2fxX26xX5dxXb7xX20xX22xX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX5dxX10x8074xX6xX26xX5xXexX4bxX3dexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexXbbxX5xX10xX7xX4bxX5xX6xX61xX23xX10xX4bxXbxX26xX143xX5xXdxX4xX4bxX18cxX15bxX18cxX15bxX12exX15bxX15axX4bxX2x6986xX15bxX407xX169xXb7xX1a5xXbxX23xX3xX2xX15exXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX2fxX26xX61xX4xX10xX3xXexXbbxXbxX10xX9xXaxXdxX1dxX6xX23xX10xX4bxX1a5xXbxX10xX23xXaxX3xX1dxX10xX5dxXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX22xX5dxX3xX399xX1dxXdxX22xX12exX153xXdxX5dxXexX1xX158xX3xX15axX15axX18cxXbxX15exX3abxXaxX3xX5dxX6xXexX6xX12exX7xX61xX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX4bxX1dxX10xX5dxXdxX6xX12exX20xX2fxX20xXb7xX4xX5dxX22xXb7xX20xX4xX4xX5xX2fxX26xX5dxXb7xX20xX22xX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX5dxX10xX3dexX6xX26xX5xXexX4bxX3dexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexXbbxX5xX10xX7xX4bxX5xX6xX61xX23xX10xX4bxXbxX26xX143xX5xXdxX4xX4bxX18cxX15bxX18cxX15bxX12exX15bxX15axX4bxX2xX407xX15bxX407xX169xXb7xX1a5xXbxX23xX3xX2xX15exXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX2fxX26xX61xX4xX10xX3xXexXbbxXbxX10xX9xXaxXdxX1dxX6xX23xX10xX4bxX1a5xXbxX10xX23xXaxX3xX1dxX10xX5dxXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX22xX5dxX3xX399xX1dxXdxX22xX12exX153xXdxX5dxXexX1xX158xX3xX1a1xX169x6c83xXbxX15exX3abxXaxX3xX5dxX6xXexX6xX12exX7xX61xX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX4bxX1dxX10xX5dxXdxX6xX12exX20xX2fxX20xXb7xX4xX5dxX22xXb7xX20xX4xX4xX5xX2fxX26xX5dxXb7xX20xX22xX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX5dxX10xX3dexX6xX26xX5xXexX4bxX3dexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexXbbxX5xX10xX7xX4bxX1dxX10xX5dxXdxX26xX1dxX4bxXbxX26xX143xX5xXdxX4xX4bxX18cxX15bxX18cxX15bxX12exX15bxX15axX4bxX2xX407xX15bxX407xX169xXb7xX1a5xXbxX23xX3xX2xX15exXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX2fxX26xX61xX4xX10xX3xXexXbbxXbxX10xX9xXaxXdxX1dxX6xX23xX10xX4bxX1a5xXbxX10xX23xXaxX3xX1dxX10xX5dxXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX22xX5dxX3xX399xX1dxXdxX22xX12exX153xXdxX5dxXexX1xX158xX3xX13xX1a1xX169xXbxX15exX3abxXaxX3xX5dxX6xXexX6xX12exX7xX61xX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX4bxX1dxX10xX5dxXdxX6xX12exX20xX2fxX20xXb7xX4xX5dxX22xXb7xX20xX4xX4xX5xX2fxX26xX5dxXb7xX20xX22xX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX5dxX10xX3dexX6xX26xX5xXexX4bxX3dexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexXbbxX5xX10xX7xX4bxX1dxX10xX5dxXdxX26xX1dxX4bxXbxX26xX143xX5xXdxX4xX4bxX18cxX15bxX18cxX15bxX12exX15bxX15axX4bxX2xX407xX15bxX407xX169xXb7xX1a5xXbxX23xX3xX2xX15exXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX2fxX26xX61xX4xX10xX3xXexXbbxXbxX10xX9xXaxXdxX1dxX6xX23xX10xX4bxX1a5xXbxX10xX23xXaxX3xX1dxX10xX5dxXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX22xX5dxX3xX399xX1dxXdxX22xX12exX153xXdxX5dxXexX1xX158xX3xX15bxX3abxXaxX3xX5dxX6xXexX6xX12exX7xX61xX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX4bxX1dxX10xX5dxXdxX6xX12exX20xX2fxX20xXb7xX4xX5dxX22xXb7xX20xX4xX4xX5xX2fxX26xX5dxXb7xX20xX22xX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX5dxX10xX3dexX6xX26xX5xXexX4bxX3dexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexXbbxX5xX10xX7xX4bxX7xX1dxX6xX5xX5xX4bxXbxX26xX143xX5xXdxX4xX4bxX18cxX15bxX18cxX15bxX12exX15bxX15axX4bxX2xX407xX15bxX407xX169xXb7xX1a5xXbxX23xX3xX2xX15exXaxX3xX4bxX12xX0xXdxX1dxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1dxX23xX3xX4xX1dxX7xX12exX5xX6xX131xXbbxX3xX4xX1dxX7xX12exX10xX61xX61xX2fxX61xXaxX3xX7xX61xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXb7xX143xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX22xX1xXb7xX20xX22xX4bxX22xX10xX153xX7xX4bxX18cxX15bxX18exX15axX4bxX2xX15bxX169xX5dxX18exX18cxX18cxX198xX13xX18exX198xXexX15axX15axX2xX4f2xX5xX2xXb7xX1a5xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX17xXdxX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX22xX23xX3xX1dxX2cxXexX3xX2fxX22xX23xX3xX1axX1cxX3xX4xX37xX3xX7xX3axX4xX3xX3dxX1xX3fxX10xX3xXexX27xXexX3xX22xX1xX48xXexXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxXdxX4xXexX26xX61xX10xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX2fxX5dxXbbxXaxX12xX2c1xXa8xX4xX3xXexX1xX21xX22xX1xX3xXbxX1xX7fxX22xX3xX4xX37xX3xXexX61xX2fxX22xX23xX3xX1dxX2cxXexX3xX2fxX22xX23xX3xX23xXdxX21xX26xX3xX4xX1xX48xXexX3xX4xX1xX27xX22xX23xX3xX2fxX15exXbbxX3xX1xX37xX6xX99xX3xX1dxX6xX22xX23xX3xX1ax2fa9xX4xX3xXexXa2xX22xX1xX3xX3dxX1xXa8xX22xX23xX3xX20xXdxX12exX61xX84xXexX3xX20xX21xX3xX3dxX1x6f8exX3xXexX61xXc5xX22xX23xXb7xX3xX115x1c9dxXdxX3xX20xX2cxXbbxX99xX3xX1dxX22axXexX3xX4xX27xX4xX3xX22xX2a2xX348xX4xX3xX1dxX2cxXexX3xX2fxX22xX23xX3xX48xX1dxX3xX20xX21xX2fxX3xX7xXa8xX22xX23xX3xX7xX348xX1dxX3xX4xX37xX3xXexX1xX1cxX3xX23xXdxX84xXbxX3xX143xX351xX22xX3xX5xX2fxX351xXdxX3xX143xX3fxX3xX4xX1xX48xXexX3xXexX1xX88xXdxX99xX3xX5xX21xX1dxX3xX7xX351xX4xX1xX3xX5dxX351xX3xX5dxX21xXbbxXb7xX3x672cx2eabxX26xX3xX1x14fcxX22xX1xX3xXexX1xX21xX22xX1xX3xXexX1xX37xXdxX3xXfdxX26xX10xX22xX3xX22xX21xXbbxX3xX1xX21xX22xX23xX3xX22xX23xX21xXbbxX99xX3xX143xX351xX22xX3xX7x4139xX3xXexX1xX48xXbbxX3xX1xX8exX3xXexXdxXc0xX26xX3xX1xX37xX6xX3xX3dxX1xX3fxX10xX3xX1dxX351xX22xX1xX3xX1x2ca3xX22xX99xX3xXexX61xXa8xX22xX1xX3xX22xX23xX26xXbbxX3xX4xX872xX3xX1dx3f72xX4xX3xX143xX8exX22xX1xX3xX5dxX351xX3xX5dxX21xXbbxXb7xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX2fxX5dxXbbxXaxX12x1aabxX1xX2b0xX22xX23xX3xX4xX1x21b2xX3xX20xX2cxXbbxX99xX3xX26xX27xX22xX23xX3xX1dxX2cxXexX3xX2fxX22xX23xX3xX20xX21xX2fxX3xX7xXa8xX22xX23xX3xX7xX348xX1dxX3xX4x66a5xX22xX3xX23xXdxX84xXbxX3xXexXdxX22xX1xX3xXexX1xX7fxX22xX3xX143xX351xX22xX3xXexX1xX2fxX88xXdxX3xX1dxXa8xXdxX99xX3xX20xX26xXdxX3xX20x16b0xX3xX1xX872xX22xXb7xX3xXcxX1xX10xX2fxX3xX22xX23xX1xXdxXc0xX22xX3xX4xX3axX26xX3xX4xXe4xX6xX3xX4xXa8xX4xX3xX4xX1xX26xXbbxXc0xX22xX3xX23xXdxX6xX99xX3xX22x8928xX22xX23xX3xX5xX2a2xX24bxX22xX23xX3xX5dxX2fxX3xX1dxX2cxXexX3xX2fxX22xX23xX3xXexX351xX2fxX3xX61xX6xX3xX4xX6xX2fxX3xX23xX48xXbxX3xX7xX235xX6xX3xX3dxX1xX2fxX88xX22xX23xX3xX13xX3xX5xX7fxX22xXb7xX3xX21exX22axXexX3xX4xX27xX4xX3xX1dxX2cxXexX3xX2fxX22xX23xX3xX4xX37xX3xXexX1xX1cxX3xX23xXdxX84xXbxX3xX143xX351xX22xX3xX5xX351xXdxX3xX143xX3fxX3xX4xX88xX1dxX3xX23xXdxXa8xX4xX3xX1dxX8exXexX3xX1dxX3fxXdxX99xX3xXe4xX3xX61x2c5dxX3xXexX61xX2fxX22xX23xX3xX4xX88xX3xX22xX23xX21xXbbxX3xX5dxX21xXdxXb7xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX2fxX5dxXbbxXaxX12x62f3xX27xXdxX3xX20xX348xXdxX3xX22xX23xX2a2xX17xXdxX3xX4xX6xX2fxX3xXexX26x51d1xXdxX99xX3xXexX1xX37xXdxX3xXfdxX26xX10xX22xX3xX26xX27xX22xX23xX3xX1dxX22axXexX3xX4xX27xX4xX3xX22xX2a2xX348xX4xX3xX48xX1dxX3xX1dxX2cxXexX3xX2fxX22xX23xX3xX4xX37xX3xXexXa8xX4xX3xX5dxXacxX22xX23xX3xXexX1xX84xX4xX3xX1axX240xXbbxX3xX22xX1xX26xX3xX1axX22axX22xX23xX3xX61xX26xX22axXexX99xX3xXexX61xXa8xX22xX1xX3xXexXa8xX2fxX3xX143xX37xX22xXb7xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX2fxX5dxXbbxXaxX12xX0xX7xXexX61xX2fxX22xX23xX12xX331xX27xX22xX23xX3xX1dxX2cxXexX3xX2fxX22xX23xX3xX20xX21xX2fxX3xX143xX26xX9d4xXdxX3xX4xX1xXdxX74xX26xX158xX3xX115xX9d4xX3xX7xX26xX22xX23xX3xX22xX925xX22xX23xX3xX5xX2a2xX24bxX22xX23xX0xX4bxX7xXexX61xX2fxX22xX23xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX2fxX5dxXbbxXaxX12xX0xX7xX2fxX26xX61xX4xX10xX3xXexXbbxXbxX10xX9xXaxXdxX1dxX6xX23xX10xX4bxX1a5xXbxX10xX23xXaxX3xX1dxX10xX5dxXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX22xX5dxX3xX399xX1dxXdxX22xX12exX153xXdxX5dxXexX1xX158xX3xX2xX18cxX15bxX15bxXbxX15exX3abxXaxX3xX5dxX6xXexX6xX12exX7xX61xX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX4bxX1dxX10xX5dxXdxX6xX12exX20xX2fxX20xXb7xX4xX5dxX22xXb7xX20xX4xX4xX5xX2fxX26xX5dxXb7xX20xX22xX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX5dxX10xX3dexX6xX26xX5xXexX4bxX3dexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexXbbxX5xX10xX7xX4bxX5xX6xX61xX23xX10xX4bxXbxX26xX143xX5xXdxX4xX4bxX18cxX15bxX18cxX15bxX12exX15bxX15axX4bxX18cxX407xX18cxX198xX169xXb7xX1a5xXbxX23xX3xX2xX15exXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX2fxX26xX61xX4xX10xX3xXexXbbxXbxX10xX9xXaxXdxX1dxX6xX23xX10xX4bxX1a5xXbxX10xX23xXaxX3xX1dxX10xX5dxXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX22xX5dxX3xX399xX1dxXdxX22xX12exX153xXdxX5dxXexX1xX158xX3xX15axX15axX18cxXbxX15exX3abxXaxX3xX5dxX6xXexX6xX12exX7xX61xX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX4bxX1dxX10xX5dxXdxX6xX12exX20xX2fxX20xXb7xX4xX5dxX22xXb7xX20xX4xX4xX5xX2fxX26xX5dxXb7xX20xX22xX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX5dxX10xX3dexX6xX26xX5xXexX4bxX3dexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexXbbxX5xX10xX7xX4bxX5xX6xX61xX23xX10xX4bxXbxX26xX143xX5xXdxX4xX4bxX18cxX15bxX18cxX15bxX12exX15bxX15axX4bxX18cxX407xX18cxX198xX169xXb7xX1a5xXbxX23xX3xX2xX15exXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX2fxX26xX61xX4xX10xX3xXexXbbxXbxX10xX9xXaxXdxX1dxX6xX23xX10xX4bxX1a5xXbxX10xX23xXaxX3xX1dxX10xX5dxXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX22xX5dxX3xX399xX1dxXdxX22xX12exX153xXdxX5dxXexX1xX158xX3xX1a1xX169xX4f2xXbxX15exX3abxXaxX3xX5dxX6xXexX6xX12exX7xX61xX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX4bxX1dxX10xX5dxXdxX6xX12exX20xX2fxX20xXb7xX4xX5dxX22xXb7xX20xX4xX4xX5xX2fxX26xX5dxXb7xX20xX22xX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX5dxX10xX3dexX6xX26xX5xXexX4bxX3dexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexXbbxX5xX10xX7xX4bxX1dxX10xX5dxXdxX26xX1dxX4bxXbxX26xX143xX5xXdxX4xX4bxX18cxX15bxX18cxX15bxX12exX15bxX15axX4bxX18cxX407xX18cxX198xX169xXb7xX1a5xXbxX23xX3xX2xX15exXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX2fxX26xX61xX4xX10xX3xXexXbbxXbxX10xX9xXaxXdxX1dxX6xX23xX10xX4bxX1a5xXbxX10xX23xXaxX3xX1dxX10xX5dxXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX22xX5dxX3xX399xX1dxXdxX22xX12exX153xXdxX5dxXexX1xX158xX3xX13xX1a1xX169xXbxX15exX3abxXaxX3xX5dxX6xXexX6xX12exX7xX61xX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX4bxX1dxX10xX5dxXdxX6xX12exX20xX2fxX20xXb7xX4xX5dxX22xXb7xX20xX4xX4xX5xX2fxX26xX5dxXb7xX20xX22xX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX5dxX10xX3dexX6xX26xX5xXexX4bxX3dexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexXbbxX5xX10xX7xX4bxX1dxX10xX5dxXdxX26xX1dxX4bxXbxX26xX143xX5xXdxX4xX4bxX18cxX15bxX18cxX15bxX12exX15bxX15axX4bxX18cxX407xX18cxX198xX169xXb7xX1a5xXbxX23xX3xX2xX15exXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX2fxX26xX61xX4xX10xX3xXexXbbxXbxX10xX9xXaxXdxX1dxX6xX23xX10xX4bxX1a5xXbxX10xX23xXaxX3xX1dxX10xX5dxXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX22xX5dxX3xX399xX1dxXdxX22xX12exX153xXdxX5dxXexX1xX158xX3xX15bxX3abxXaxX3xX5dxX6xXexX6xX12exX7xX61xX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX4bxX1dxX10xX5dxXdxX6xX12exX20xX2fxX20xXb7xX4xX5dxX22xXb7xX20xX4xX4xX5xX2fxX26xX5dxXb7xX20xX22xX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX5dxX10xX3dexX6xX26xX5xXexX4bxX3dexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexXbbxX5xX10xX7xX4bxX7xX1dxX6xX5xX5xX4bxXbxX26xX143xX5xXdxX4xX4bxX18cxX15bxX18cxX15bxX12exX15bxX15axX4bxX18cxX407xX18cxX198xX169xXb7xX1a5xXbxX23xX3xX2xX15exXaxX3xX4bxX12xX0xXdxX1dxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1dxX23xX3xX4xX1dxX7xX12exX5xX6xX131xXbbxX3xX4xX1dxX7xX12exX10xX61xX61xX2fxX61xXaxX3xX7xX61xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXb7xX143xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX22xX1xXb7xX20xX22xX4bxX22xX10xX153xX7xX4bxX18cxX15bxX18exX15axX4bxX2xX15bxX169xX5dxX18exX18cxX18cxX198xX13xX18exX198xXexX4f2xX4f2xX15axX4f2xX5xX18cxXb7xX1a5xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX17xXdxX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX22xX23xX3xX1dxX2cxXexX3xX2fxX22xX23xX3xX1axX1cxX3xX4xX37xX3xX7xX3axX4xX3xX3dxX1xX3fxX10xX3xXexX27xXexX3xX22xX1xX48xXexXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxXdxX4xXexX26xX61xX10xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX2fxX5dxXbbxXaxX12xX115xX26xX9d4xXdxX3xX4xX1xXdxX74xX26xX3xX5xX21xX3xX3dxX1xX2fxX88xX22xX23xX3xXexX1xX17xXdxX3xX23xXdxX6xX22xX3xX4xX2fxX22xX3xX22xX23xX2a2xX17xXdxX3xX1dxX8exXexX3xX1dxX3fxXdxX3xX22xX1xX48xXexX3xX20xX21xX3xX4xX7fxX22xX3xXexXdxXc0xX26xX3xXexX1xXacxX3xX22xX925xX22xX23xX3xX5xX2a2xX24bxX22xX23xX3xX22xX1xXdxX74xX26xX3xX22xX1xX48xXexXb7xX3xX827xX828xX26xX3xX3dxX1xX2b0xX22xX23xX3xX143xX9d4xX3xX7xX26xX22xX23xX3xX3dx2f13xXbxX3xXexX1xX17xXdxX99xX3xXexXdxX22xX1xX3xXexX1xX7fxX22xX3xX4xXe4xX6xX3xX4xX1xX84xX22xX23xX3xXexX6xX3xX7xX854xX3xXexX61xX82cxX3xXexX61xX8exX99xX3xX3dxX1xX2b0xX22xX23xX3xX1axXe4xX3xXexX8b1xX22xX1xX3xXexXa8xX2fxX3xX1axX1cxX3xX1xX2fxX21xX22xX3xXexX1xX21xX22xX1xX3xX4xX2b0xX22xX23xX3xX20xXdxX8exX4xXb7xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX2fxX5dxXbbxXaxX12xX34cxX84xX4xX3xX22xX21xXbbxX99xX3xX143xX9d4xX3xX7xX26xX22xX23xX3xX1dxX22axXexX3xX4xX27xX4xX3xX1dxX2cxXexX3xX2fxX22xX23xX3xX7xX854xX3xX15exX37xX6xX3xX1axXdxX3xX7xX23bxX3xX1x5ac2xX22xX3xX5xX2fxX351xX22xX3xX4xXe4xX6xX3xX22x39baxX2fxX3xX143xX22axXb7xX3xX2c1xXa8xX4xX3xX4xX1xX48xXexX3xX1axX2a2xX17xX22xX23xX3xXexX61xX2fxX22xX23xX3xX1dxX2cxXexX3xX2fxX22xX23xX3xX4xX88xXdxX3xXexX1xXdxX8exX22xX3xXexX82cxX22xX1xX3xXexX61xX351xX22xX23xX3xX5dxXdxX22xX1xX3xX5dxX2a2x8170xX22xX23xX3xXexX61xX2fxX22xX23xX3xX1dxXa8xX26xX99xX3xX4xX26xX22xX23xX3xX4xX48xXbxX3xX22xX925xX22xX23xX3xX5xX2a2xX24bxX22xX23xX3xX1axXe4xX3xX4xX1xX2fxX3xX143xX351xX22xX3xX1xX2fxX351xXexX3xX1axX22axX22xX23xX3xXexX61xX2fxX22xX23xX3xX20xX8d3xX22xX23xX3xX18cxX12exX18exX3xXexXdxX828xX22xX23xX3xX1ax8a7dxX22xX23xX3xX1xX1033xXb7xX3xX8a9xX1xX2b0xX22xX23xX3xX4xX1xX8b1xX3xX20xX2cxXbbxX99xX3xX22xX37xX3xX4xX8d3xX22xX3xX23xXdxX84xXbxX3xX143xX351xX22xX3xX23xXdxX88xXdxX3xXexX3fxX6xX3xX4xX925xX22xX23xX3xXexX1x2771xX22xX23xX3xX3dxX1xXdxX3xX5xX21xX1dxX3xX20xXdxX8exX4xX99xX3xX23xXdxX84xXbxX3xX143xX351xX22xX3xX1axX351xXexX3xX1axX2a2xX24bxX4xX3xX1xXdxX8exX26xX3xXfdxX26xX88xX3xX4xX6xX2fxX3xX1xX872xX22xXb7xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX2fxX5dxXbbxXaxX12xX0xX7xXexX61xX2fxX22xX23xX12xX331xX27xX22xX23xX3xX1dxX2cxXexX3xX2fxX22xX23xX3xXexX61xX2a2xX348xX4xX3xX3dxX1xXdxX3xX22xX23xXe4xX158xX3xX9c0xXdxX74xX26xX3xX1xX8d3xX6xX3xX23xXdxX48xX4xX3xX22xX23xXe4xX99xX3xXexX1xX88xXdxX3xX1axX22axX4xX3xX23xX6xX22xX0xX4bxX7xXexX61xX2fxX22xX23xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX2fxX5dxXbbxXaxX12xX0xX7xX2fxX26xX61xX4xX10xX3xXexXbbxXbxX10xX9xXaxXdxX1dxX6xX23xX10xX4bxX1a5xXbxX10xX23xXaxX3xX1dxX10xX5dxXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX22xX5dxX3xX399xX1dxXdxX22xX12exX153xXdxX5dxXexX1xX158xX3xX2xX18cxX15bxX15bxXbxX15exX3abxXaxX3xX5dxX6xXexX6xX12exX7xX61xX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX4bxX1dxX10xX5dxXdxX6xX12exX20xX2fxX20xXb7xX4xX5dxX22xXb7xX20xX4xX4xX5xX2fxX26xX5dxXb7xX20xX22xX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX5dxX10xX3dexX6xX26xX5xXexX4bxX3dexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexXbbxX5xX10xX7xX4bxX5xX6xX61xX23xX10xX4bxXbxX26xX143xX5xXdxX4xX4bxX18cxX15bxX18cxX15bxX12exX15bxX15axX4bxX18exX407xX18cxX18cxX18cxXb7xX1a5xXbxX23xX3xX2xX15exXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX2fxX26xX61xX4xX10xX3xXexXbbxXbxX10xX9xXaxXdxX1dxX6xX23xX10xX4bxX1a5xXbxX10xX23xXaxX3xX1dxX10xX5dxXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX22xX5dxX3xX399xX1dxXdxX22xX12exX153xXdxX5dxXexX1xX158xX3xX15axX15axX18cxXbxX15exX3abxXaxX3xX5dxX6xXexX6xX12exX7xX61xX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX4bxX1dxX10xX5dxXdxX6xX12exX20xX2fxX20xXb7xX4xX5dxX22xXb7xX20xX4xX4xX5xX2fxX26xX5dxXb7xX20xX22xX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX5dxX10xX3dexX6xX26xX5xXexX4bxX3dexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexXbbxX5xX10xX7xX4bxX5xX6xX61xX23xX10xX4bxXbxX26xX143xX5xXdxX4xX4bxX18cxX15bxX18cxX15bxX12exX15bxX15axX4bxX18exX407xX18cxX18cxX18cxXb7xX1a5xXbxX23xX3xX2xX15exXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX2fxX26xX61xX4xX10xX3xXexXbbxXbxX10xX9xXaxXdxX1dxX6xX23xX10xX4bxX1a5xXbxX10xX23xXaxX3xX1dxX10xX5dxXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX22xX5dxX3xX399xX1dxXdxX22xX12exX153xXdxX5dxXexX1xX158xX3xX1a1xX169xX4f2xXbxX15exX3abxXaxX3xX5dxX6xXexX6xX12exX7xX61xX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX4bxX1dxX10xX5dxXdxX6xX12exX20xX2fxX20xXb7xX4xX5dxX22xXb7xX20xX4xX4xX5xX2fxX26xX5dxXb7xX20xX22xX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX5dxX10xX3dexX6xX26xX5xXexX4bxX3dexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexXbbxX5xX10xX7xX4bxX1dxX10xX5dxXdxX26xX1dxX4bxXbxX26xX143xX5xXdxX4xX4bxX18cxX15bxX18cxX15bxX12exX15bxX15axX4bxX18exX407xX18cxX18cxX18cxXb7xX1a5xXbxX23xX3xX2xX15exXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX2fxX26xX61xX4xX10xX3xXexXbbxXbxX10xX9xXaxXdxX1dxX6xX23xX10xX4bxX1a5xXbxX10xX23xXaxX3xX1dxX10xX5dxXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX22xX5dxX3xX399xX1dxXdxX22xX12exX153xXdxX5dxXexX1xX158xX3xX13xX1a1xX169xXbxX15exX3abxXaxX3xX5dxX6xXexX6xX12exX7xX61xX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX4bxX1dxX10xX5dxXdxX6xX12exX20xX2fxX20xXb7xX4xX5dxX22xXb7xX20xX4xX4xX5xX2fxX26xX5dxXb7xX20xX22xX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX5dxX10xX3dexX6xX26xX5xXexX4bxX3dexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexXbbxX5xX10xX7xX4bxX1dxX10xX5dxXdxX26xX1dxX4bxXbxX26xX143xX5xXdxX4xX4bxX18cxX15bxX18cxX15bxX12exX15bxX15axX4bxX18exX407xX18cxX18cxX18cxXb7xX1a5xXbxX23xX3xX2xX15exXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX2fxX26xX61xX4xX10xX3xXexXbbxXbxX10xX9xXaxXdxX1dxX6xX23xX10xX4bxX1a5xXbxX10xX23xXaxX3xX1dxX10xX5dxXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX22xX5dxX3xX399xX1dxXdxX22xX12exX153xXdxX5dxXexX1xX158xX3xX15bxX3abxXaxX3xX5dxX6xXexX6xX12exX7xX61xX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX4bxX1dxX10xX5dxXdxX6xX12exX20xX2fxX20xXb7xX4xX5dxX22xXb7xX20xX4xX4xX5xX2fxX26xX5dxXb7xX20xX22xX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX5dxX10xX3dexX6xX26xX5xXexX4bxX3dexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexXbbxX5xX10xX7xX4bxX7xX1dxX6xX5xX5xX4bxXbxX26xX143xX5xXdxX4xX4bxX18cxX15bxX18cxX15bxX12exX15bxX15axX4bxX18exX407xX18cxX18cxX18cxXb7xX1a5xXbxX23xX3xX2xX15exXaxX3xX4bxX12xX0xXdxX1dxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1dxX23xX3xX4xX1dxX7xX12exX5xX6xX131xXbbxX3xX4xX1dxX7xX12exX10xX61xX61xX2fxX61xXaxX3xX7xX61xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXb7xX143xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX22xX1xXb7xX20xX22xX4bxX22xX10xX153xX7xX4bxX18cxX15bxX18exX15axX4bxX2xX15bxX169xX5dxX18exX18cxX18cxX198xX13xX18exX198xXexX1a1xX15bxX198xX15axX5xX18exXb7xX1a5xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX17xXdxX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX22xX23xX3xX1dxX2cxXexX3xX2fxX22xX23xX3xX1axX1cxX3xX4xX37xX3xX7xX3axX4xX3xX3dxX1xX3fxX10xX3xXexX27xXexX3xX22xX1xX48xXexXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxXdxX4xXexX26xX61xX10xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX2fxX5dxXbbxXaxX12x346cxX22xX131xXbbxX1dxX3xXexX61xX2fxX22xX23xX3xX1dxX2cxXexX3xX2fxX22xX23xX3xX4xX37xX3xXexXa8xX4xX3xX5dxXacxX22xX23xX3xX1axXdxX74xX26xX3xX1xX8d3xX6xX3xX1xX8exX3xXexX1xX7fxX22xX3xX3dxXdxX22xX1xX99xX3xX23xXdxX84xXbxX3xX143xX351xX22xX3xX23xXdxX88xX1dxX3xX143xX348xXexX3xX4xX925xX22xX23xX3xXexX1xX106axX22xX23xX3xX7xX6xX26xX3xX1dxX22axXexX3xX22xX23xX21xXbbxX3xX5dxX21xXdxX3xX5xX21xX1dxX3xX20xXdxX8exX4xX3xX1dxX8exXexX3xX1dxX3fxXdxXb7xX3x46bbxX348xXdxX3xX1dxX22axXexX3xX4xX27xX4xX3xX1dxX2cxXexX3xX2fxX22xX23xX3xXexX61xX2a2xX348xX4xX3xX3dxX1xXdxX3xX22xX23xXe4xX99xX3xX143xX351xX22xX3xX7xX854xX3xX5dx2e10xX3xX5dxX21xX22xX23xX3xX20xX21xX2fxX3xX23xXdxX48xX4xX3xX1xX872xX22xX99xX3xX23xXdxX48xX4xX3xX22xX23xXe4xX3xX4xX997xX22xX23xX3xX7x30b9xX26xX3xX1xX872xX22xXb7xX3xX9c0xX7a2xX4xX3xX143xXdxX8exXexX99xX3xX7xX7bcxX3xX5dxXacxX22xX23xX3xX1dxX2cxXexX3xX2fxX22xX23xX3xX1axX1cxX3xX1axXdxX74xX26xX3xX1xX8d3xX6xX3xX23xXdxX48xX4xX3xX22xX23xXe4xX3xX4xX8d3xX22xX3xX3dxX1xX2b0xX22xX23xX3xX1dxX6xX22xX23xX3xX5xX351xXdxX3xXexXa8xX4xX3xX5dxXacxX22xX23xX3xXbxX1xXacxX3xX22xX21xX2fxX99xX3xX61xX48xXexX3xXexX27xXexX3xX4xX1xX2fxX3xX7xX3axX4xX3xX3dxX1xX3fxX10xXb7xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX2fxX5dxXbbxXaxX12xX827xX23xX2fxX21xXdxX3xX61xX6xX99xX3xXexX61xX2fxX22xX23xX3xX1dxX2cxXexX3xX2fxX22xX23xX3xX4xX37xX3xX1xX21xX1dxX3xX5xX2a2xX24bxX22xX23xX3xX23xX5xX26xX4xX2fxX131xX2fxX3xX61xX48xXexX3xX4xX6xX2fxX99xX3xXexX351xX2fxX3xX1axXdxX74xX26xX3xX3dxXdxX8exX22xX3xX4xX1xX2fxX3xX22xX1xX235xX22xX23xX3xXexX61xX6xX2fxX3xX1axX9d4xXdxX3xX5dxXdxX15aaxX22xX3xX61xX6xX3xXexX61xX2fxX22xX23xX3xXexX828xX3xX143xX21xX2fxX3xX4xXa8xX4xX3xX1dxX2b0xXb7xX3xX115xX7c6xXdxX3xX20xX2cxXbbxX99xX3xX22xX37xX3xX4xX37xX3xXexXa8xX4xX3xX5dxXacxX22xX23xX3xX4xX23bxX4xX3xXexX27xXexX3xX1axX27xXdxX3xX20xX348xXdxX3xX20xXdxX8exX4xX3xX23xXdxX88xXdxX3xX1axX22axX4xX3xX23xX6xX22xXb7xX3xX21exX22axXexX3xX4xX27xX4xX3xX1dxX2cxXexX3xX2fxX22xX23xX3xXexX61xX2a2xX348xX4xX3xX3dxX1xXdxX3xX22xX23xXe4xX3xXexX27xXexX3xX4xX1xX2fxX3xX1xX2fxX351xXexX3xX1axX22axX22xX23xX3xX4xXe4xX6xX3xX23xX6xX22xX3xX7xX26xX27xXexX3xX4xX88xX3xX1axXc0xX1dxXb7xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX2fxX5dxXbbxXaxX12xX0xX7xXexX61xX2fxX22xX23xX12xX331xX27xX22xX23xX3xX1dxX2cxXexX3xX2fxX22xX23xX3xXexX61xX2a2xX348xX4xX3xX143xX235xX6xX3xX925xX22xX158xX3xX827xX23xX925xX22xX3xX4xX1xX7a2xX22xX3xX26xX22xX23xX3xXexX1xX2a2xX99xX3xX6xX4xXdxX5dxX3xX5dxX351xX3xX5dxX21xXbbxX0xX4bxX7xXexX61xX2fxX22xX23xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX2fxX5dxXbbxXaxX12xX0xX7xX2fxX26xX61xX4xX10xX3xXexXbbxXbxX10xX9xXaxXdxX1dxX6xX23xX10xX4bxX1a5xXbxX10xX23xXaxX3xX1dxX10xX5dxXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX22xX5dxX3xX399xX1dxXdxX22xX12exX153xXdxX5dxXexX1xX158xX3xX2xX18cxX15bxX15bxXbxX15exX3abxXaxX3xX5dxX6xXexX6xX12exX7xX61xX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX4bxX1dxX10xX5dxXdxX6xX12exX20xX2fxX20xXb7xX4xX5dxX22xXb7xX20xX4xX4xX5xX2fxX26xX5dxXb7xX20xX22xX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX5dxX10xX3dexX6xX26xX5xXexX4bxX3dexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexXbbxX5xX10xX7xX4bxX5xX6xX61xX23xX10xX4bxXbxX26xX143xX5xXdxX4xX4bxX18cxX15bxX18cxX15bxX12exX15bxX15axX4bxX198xX407xX2xX15axX198xXb7xX1a5xXbxX23xX3xX2xX15exXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX2fxX26xX61xX4xX10xX3xXexXbbxXbxX10xX9xXaxXdxX1dxX6xX23xX10xX4bxX1a5xXbxX10xX23xXaxX3xX1dxX10xX5dxXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX22xX5dxX3xX399xX1dxXdxX22xX12exX153xXdxX5dxXexX1xX158xX3xX15axX15axX18cxXbxX15exX3abxXaxX3xX5dxX6xXexX6xX12exX7xX61xX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX4bxX1dxX10xX5dxXdxX6xX12exX20xX2fxX20xXb7xX4xX5dxX22xXb7xX20xX4xX4xX5xX2fxX26xX5dxXb7xX20xX22xX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX5dxX10xX3dexX6xX26xX5xXexX4bxX3dexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexXbbxX5xX10xX7xX4bxX5xX6xX61xX23xX10xX4bxXbxX26xX143xX5xXdxX4xX4bxX18cxX15bxX18cxX15bxX12exX15bxX15axX4bxX198xX407xX2xX15axX198xXb7xX1a5xXbxX23xX3xX2xX15exXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX2fxX26xX61xX4xX10xX3xXexXbbxXbxX10xX9xXaxXdxX1dxX6xX23xX10xX4bxX1a5xXbxX10xX23xXaxX3xX1dxX10xX5dxXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX22xX5dxX3xX399xX1dxXdxX22xX12exX153xXdxX5dxXexX1xX158xX3xX1a1xX169xX4f2xXbxX15exX3abxXaxX3xX5dxX6xXexX6xX12exX7xX61xX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX4bxX1dxX10xX5dxXdxX6xX12exX20xX2fxX20xXb7xX4xX5dxX22xXb7xX20xX4xX4xX5xX2fxX26xX5dxXb7xX20xX22xX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX5dxX10xX3dexX6xX26xX5xXexX4bxX3dexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexXbbxX5xX10xX7xX4bxX1dxX10xX5dxXdxX26xX1dxX4bxXbxX26xX143xX5xXdxX4xX4bxX18cxX15bxX18cxX15bxX12exX15bxX15axX4bxX198xX407xX2xX15axX198xXb7xX1a5xXbxX23xX3xX2xX15exXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX2fxX26xX61xX4xX10xX3xXexXbbxXbxX10xX9xXaxXdxX1dxX6xX23xX10xX4bxX1a5xXbxX10xX23xXaxX3xX1dxX10xX5dxXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX22xX5dxX3xX399xX1dxXdxX22xX12exX153xXdxX5dxXexX1xX158xX3xX13xX1a1xX169xXbxX15exX3abxXaxX3xX5dxX6xXexX6xX12exX7xX61xX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX4bxX1dxX10xX5dxXdxX6xX12exX20xX2fxX20xXb7xX4xX5dxX22xXb7xX20xX4xX4xX5xX2fxX26xX5dxXb7xX20xX22xX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX5dxX10xX3dexX6xX26xX5xXexX4bxX3dexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexXbbxX5xX10xX7xX4bxX1dxX10xX5dxXdxX26xX1dxX4bxXbxX26xX143xX5xXdxX4xX4bxX18cxX15bxX18cxX15bxX12exX15bxX15axX4bxX198xX407xX2xX15axX198xXb7xX1a5xXbxX23xX3xX2xX15exXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX2fxX26xX61xX4xX10xX3xXexXbbxXbxX10xX9xXaxXdxX1dxX6xX23xX10xX4bxX1a5xXbxX10xX23xXaxX3xX1dxX10xX5dxXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX22xX5dxX3xX399xX1dxXdxX22xX12exX153xXdxX5dxXexX1xX158xX3xX15bxX3abxXaxX3xX5dxX6xXexX6xX12exX7xX61xX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX4bxX1dxX10xX5dxXdxX6xX12exX20xX2fxX20xXb7xX4xX5dxX22xXb7xX20xX4xX4xX5xX2fxX26xX5dxXb7xX20xX22xX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX5dxX10xX3dexX6xX26xX5xXexX4bxX3dexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexXbbxX5xX10xX7xX4bxX7xX1dxX6xX5xX5xX4bxXbxX26xX143xX5xXdxX4xX4bxX18cxX15bxX18cxX15bxX12exX15bxX15axX4bxX198xX407xX2xX15axX198xXb7xX1a5xXbxX23xX3xX2xX15exXaxX3xX4bxX12xX0xXdxX1dxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1dxX23xX3xX4xX1dxX7xX12exX5xX6xX131xXbbxX3xX4xX1dxX7xX12exX10xX61xX61xX2fxX61xXaxX3xX7xX61xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXb7xX143xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX22xX1xXb7xX20xX22xX4bxX22xX10xX153xX7xX4bxX18cxX15bxX18exX15axX4bxX2xX15bxX169xX5dxX18exX18cxX18cxX198xX13xX18exX198xXexX1a1xX18cxX15bxX15bxX5xX198xXb7xX1a5xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX17xXdxX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX22xX23xX3xX1dxX2cxXexX3xX2fxX22xX23xX3xX1axX1cxX3xX4xX37xX3xX7xX3axX4xX3xX3dxX1xX3fxX10xX3xXexX27xXexX3xX22xX1xX48xXexXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxXdxX4xXexX26xX61xX10xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX2fxX5dxXbbxXaxX12xX2c1xX1xX48xXexX3xX4xX1xX27xX22xX23xX3xX2fxX15exXbbxX3xX1xX37xX6xX3xX4xX37xX3xXexX61xX2fxX22xX23xX3xX1dxX2cxXexX3xX2fxX22xX23xX3xX23xXdxX84xXbxX3xX143xX88xX2fxX3xX20xX8exX3xXexX828xX3xX143xX21xX2fxX3xX3dxX1xX3fxXdxX3xX7xX23bxX3xXexX48xX22xX3xX4xX2b0xX22xX23xX3xX4xXe4xX6xX3xX4xXa8xX4xX3xX23xX27xX4xX3xXexX23bxX3xX5dxX2fxX99xX3xX22xX23xX925xX22xX3xX22xX23x85daxX6xX3xX26xX22xX23xX3xXexX1xX2a2xX3xX5dxX351xX3xX5dxX21xXbbxX3xX61xX48xXexX3xXexX27xXexXb7xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX2fxX5dxXbbxXaxX12xXcxX61xX2a2xX348xX4xX3xX143xX235xX6xX3xX925xX22xX3xX18exX15bxX3xXbxX1xX84xXexX99xX3xX1dxX22axXexX3xX4xX27xX4xX3xX1dxX2cxXexX3xX2fxX22xX23xX3xX7xX854xX3xX23xXdxX84xXbxX3xX143xX351xX22xX3xX3axX4xX3xX4xX1xX828xX3xXexXdxX828xXexX3xX6xX15exXdxXexX3xX5dxX351xX3xX5dxX21xXbbxX99xX3xX23xXdxX88xX1dxX3xX3dxXa2xX4xX1xX3xXexX1xXa2xX4xX1xX3xX22xXdxXc0xX1dxX3xX1dxX351xX4xX3xX5dxX351xX3xX5dxX21xXbbxXb7xX3xX9c0xX27xXdxX3xX20xX348xXdxX3xX22xX1xX235xX22xX23xX3xX22xX23xX2a2xX17xXdxX3xX143xXefexX3xX20xXdxXc0xX1dxX3xX5xX2fx7326xXexX3xX5dxX351xX3xX5dxX21xXbbxX99xX3xX1xXfa5xXbbxX3xX1xX82cxX22xX1xX3xXexX1xX21xX22xX1xX3xXexX1xX37xXdxX3xXfdxX26xX10xX22xX3xX26xX27xX22xX23xX3xX1dxX2cxXexX3xX2fxX22xX23xX3xX48xX1dxX3xXexX61xX2a2xX348xX4xX3xX143xX235xX6xX3xX925xX22xX3xX1dxXf98xXdxX3xX22xX23xX21xXbbxXb7xX3x16e6xX6xX26xX3xX1dxX22axXexX3xXexX1xX17xXdxX3xX23xXdxX6xX22xX99xX3xXexX82cxX22xX1xX3xXexX61xX351xX22xX23xX3xX20xXdxXc0xX1dxX3xX7xX854xX3xX1axX2a2xX24bxX4xX3xX4xX88xXdxX3xXexX1xXdxX8exX22xX3xX1axXa8xX22xX23xX3xX3dxX1cxX99xX3xXexX1xX2cxX1dxX3xX4xX1xXa2xX3xX3dxX1xX3fxXdxX3xX1xX106axX22xXb7xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX2fxX5dxXbbxXaxX12xX0xX7xXexX61xX2fxX22xX23xX12xX331xX27xX22xX23xX3xX1dxX2cxXexX3xX2fxX22xX23xX3xX7xX6xX26xX3xX143xX235xX6xX3xX925xX22xX158xX3xXcxX1xX84xX4xX3xX1axX240xXbbxX3xXexXdxXc0xX26xX3xX1xX37xX6xX0xX4bxX7xXexX61xX2fxX22xX23xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX2fxX5dxXbbxXaxX12xX0xX7xX2fxX26xX61xX4xX10xX3xXexXbbxXbxX10xX9xXaxXdxX1dxX6xX23xX10xX4bxX1a5xXbxX10xX23xXaxX3xX1dxX10xX5dxXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX22xX5dxX3xX399xX1dxXdxX22xX12exX153xXdxX5dxXexX1xX158xX3xX2xX18cxX15bxX15bxXbxX15exX3abxXaxX3xX5dxX6xXexX6xX12exX7xX61xX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX4bxX1dxX10xX5dxXdxX6xX12exX20xX2fxX20xXb7xX4xX5dxX22xXb7xX20xX4xX4xX5xX2fxX26xX5dxXb7xX20xX22xX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX5dxX10xX3dexX6xX26xX5xXexX4bxX3dexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexXbbxX5xX10xX7xX4bxX5xX6xX61xX23xX10xX4bxXbxX26xX143xX5xXdxX4xX4bxX18cxX15bxX18cxX15bxX12exX15bxX15axX4bxX13xX407xX2xX169xX15axXb7xX1a5xXbxX23xX3xX2xX15exXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX2fxX26xX61xX4xX10xX3xXexXbbxXbxX10xX9xXaxXdxX1dxX6xX23xX10xX4bxX1a5xXbxX10xX23xXaxX3xX1dxX10xX5dxXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX22xX5dxX3xX399xX1dxXdxX22xX12exX153xXdxX5dxXexX1xX158xX3xX15axX15axX18cxXbxX15exX3abxXaxX3xX5dxX6xXexX6xX12exX7xX61xX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX4bxX1dxX10xX5dxXdxX6xX12exX20xX2fxX20xXb7xX4xX5dxX22xXb7xX20xX4xX4xX5xX2fxX26xX5dxXb7xX20xX22xX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX5dxX10xX3dexX6xX26xX5xXexX4bxX3dexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexXbbxX5xX10xX7xX4bxX5xX6xX61xX23xX10xX4bxXbxX26xX143xX5xXdxX4xX4bxX18cxX15bxX18cxX15bxX12exX15bxX15axX4bxX13xX407xX2xX169xX15axXb7xX1a5xXbxX23xX3xX2xX15exXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX2fxX26xX61xX4xX10xX3xXexXbbxXbxX10xX9xXaxXdxX1dxX6xX23xX10xX4bxX1a5xXbxX10xX23xXaxX3xX1dxX10xX5dxXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX22xX5dxX3xX399xX1dxXdxX22xX12exX153xXdxX5dxXexX1xX158xX3xX1a1xX169xX4f2xXbxX15exX3abxXaxX3xX5dxX6xXexX6xX12exX7xX61xX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX4bxX1dxX10xX5dxXdxX6xX12exX20xX2fxX20xXb7xX4xX5dxX22xXb7xX20xX4xX4xX5xX2fxX26xX5dxXb7xX20xX22xX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX5dxX10xX3dexX6xX26xX5xXexX4bxX3dexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexXbbxX5xX10xX7xX4bxX1dxX10xX5dxXdxX26xX1dxX4bxXbxX26xX143xX5xXdxX4xX4bxX18cxX15bxX18cxX15bxX12exX15bxX15axX4bxX13xX407xX2xX169xX15axXb7xX1a5xXbxX23xX3xX2xX15exXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX2fxX26xX61xX4xX10xX3xXexXbbxXbxX10xX9xXaxXdxX1dxX6xX23xX10xX4bxX1a5xXbxX10xX23xXaxX3xX1dxX10xX5dxXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX22xX5dxX3xX399xX1dxXdxX22xX12exX153xXdxX5dxXexX1xX158xX3xX13xX1a1xX169xXbxX15exX3abxXaxX3xX5dxX6xXexX6xX12exX7xX61xX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX4bxX1dxX10xX5dxXdxX6xX12exX20xX2fxX20xXb7xX4xX5dxX22xXb7xX20xX4xX4xX5xX2fxX26xX5dxXb7xX20xX22xX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX5dxX10xX3dexX6xX26xX5xXexX4bxX3dexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexXbbxX5xX10xX7xX4bxX1dxX10xX5dxXdxX26xX1dxX4bxXbxX26xX143xX5xXdxX4xX4bxX18cxX15bxX18cxX15bxX12exX15bxX15axX4bxX13xX407xX2xX169xX15axXb7xX1a5xXbxX23xX3xX2xX15exXaxX3xX4bxX12xX0xX7xX2fxX26xX61xX4xX10xX3xXexXbbxXbxX10xX9xXaxXdxX1dxX6xX23xX10xX4bxX1a5xXbxX10xX23xXaxX3xX1dxX10xX5dxXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX22xX5dxX3xX399xX1dxXdxX22xX12exX153xXdxX5dxXexX1xX158xX3xX15bxX3abxXaxX3xX5dxX6xXexX6xX12exX7xX61xX4xX7xX10xXexX9xXaxX4bxX4bxX1dxX10xX5dxXdxX6xX12exX20xX2fxX20xXb7xX4xX5dxX22xXb7xX20xX4xX4xX5xX2fxX26xX5dxXb7xX20xX22xX4bxX7xXdxXexX10xX7xX4bxX5dxX10xX3dexX6xX26xX5xXexX4bxX3dexXdxX5xX10xX7xX4bxX7xXexXbbxX5xX10xX7xX4bxX7xX1dxX6xX5xX5xX4bxXbxX26xX143xX5xXdxX4xX4bxX18cxX15bxX18cxX15bxX12exX15bxX15axX4bxX13xX407xX2xX169xX15axXb7xX1a5xXbxX23xX3xX2xX15exXaxX3xX4bxX12xX0xXdxX1dxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1dxX23xX3xX4xX1dxX7xX12exX5xX6xX131xXbbxX3xX4xX1dxX7xX12exX10xX61xX61xX2fxX61xXaxX3xX7xX61xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXb7xX143xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX22xX1xXb7xX20xX22xX4bxX22xX10xX153xX7xX4bxX18cxX15bxX18exX15axX4bxX2xX15bxX169xX5dxX18exX18cxX18cxX198xX13xX18exX198xXexX18exX18exX15axX18cxX5xX13xXb7xX1a5xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX17xXdxX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX22xX23xX3xX1dxX2cxXexX3xX2fxX22xX23xX3xX1axX1cxX3xX4xX37xX3xX7xX3axX4xX3xX3dxX1xX3fxX10xX3xXexX27xXexX3xX22xX1xX48xXexXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxXdxX4xXexX26xX61xX10xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX2fxX5dxXbbxXaxX12xX21exX2cxXexX3xX2fxX22xX23xX3xX4xX37xX3xXexXa8xX4xX3xX5dxXacxX22xX23xX3xX1axXdxX74xX26xX3xXexXdxX828xXexX3xX4xX1xX3axX4xX3xX22xX925xX22xX23xX3xXexXdxXc0xX26xX3xX1xX37xX6xX99xX3xX3dxX1xXdxX828xX22xX3xX5dxX351xX3xX5dxX21xXbbxX3xXexXdxX828xXexX3xX6xX4xXdxX5dxX3xX22xX1xXdxX74xX26xX3xX1xX872xX22xX3xX143xX82cxX22xX1xX3xXexX1xX2a2xX17xX22xX23xXb7xX3xX115xX7c6xXdxX3xX20xX2cxXbbxX99xX3xX1dxX22axXexX3xX4xX27xX4xX3xX1dxX2cxXexX3xX2fxX22xX23xX3xXexX925xX22xX23xX3xX4xX2a2xX17xX22xX23xX3xX20xX6xXdxX3xXexX61xX8d3xX3xX4xXe4xX6xX3xX22xX1xX26xX3xX1axX22axX22xX23xX3xX61xX26xX22axXexX99xX3xX61xX84xXexX3xX22xX23xX885xX22xX3xXexX1xX17xXdxX3xX23xXdxX6xX22xX3xXexXdxXc0xX26xX3xX1xX37xX6xX3xX1axXdxX3xX1axXa8xX22xX23xX3xX3dxX1cxX99xX3xX23xXdxX84xXbxX3xX143xX351xX22xX3xX4xX37xX3xX4xX88xX1dxX3xX23xXdxXa8xX4xX3xX22xX1xXb5xX3xX143xXacxX22xX23xX3xX1xX872xX22xX3xX7xX6xX26xX3xX3dxX1xXdxX3xX925xX22xX3xX22xX2fxXb7xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX2fxX5dxXbbxXaxX12xX9c0xX27xXdxX3xX20xX348xXdxX3xX22xX1xX235xX22xX23xX3xX22xX23xX2a2xX17xXdxX3xXexX1xX2a2xX17xX22xX23xX3xX23xX7a2xXbxX3xX20xX48xX22xX3xX1axX74xX3xX20xX74xX3xXexXdxXc0xX26xX3xX1xX37xX6xX99xX3xX22xXc0xX22xX3xX1xX82cxX22xX1xX3xXexX1xX21xX22xX1xX3xXexX1xX37xXdxX3xXfdxX26xX10xX22xX3xX26xX27xX22xX23xX3xX1dxX2cxXexX3xX2fxX22xX23xX3xX7xX6xX26xX3xX143xX235xX6xX3xX925xX22xX3xX1dxXf98xXdxX3xX22xX23xX21xXbbxX3xX1axX1cxX3xX4xX88xXdxX3xXexX1xXdxX8exX22xX3xX7xX3axX4xX3xX3dxX1xX3fxX10xXb7xX3xX5axXfa5xXbbxX3xX26xX27xX22xX23xX3xX7xX6xX26xX3xX925xX22xX3xXexX1c10xX3xX2xX12exX18cxX3xXexXdxX828xX22xX23xX3xX1axX1033xX22xX23xX3xX1xX1033xXb7xX4bxXb7xX0xX4bxXbxX12xX0xX5dxXdxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5dxX61xX10xX5xX6xXexX10xX5dxXaxX12xX0xX7xXexX61xX2fxX22xX23xX12xXcxXdxX22xX3xX5xXdxXc0xX22xX3xXfdxX26xX6xX22xX158xX0xX4bxX7xXexX61xX2fxX22xX23xX12xX0xX26xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX12exXexX1xX26xX1dxX143xX12exX6xX22xX5dxX12exX7xX6xXbxX2fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX15bxX3xX143xX21xXdxX3xXexX1xX26xX27xX4xX3xX1xX6xXbbxX3xXexX1c10xX3xX5dxX2a2xX6xX3xX4xX1xX26xX22axXexXaxX3xX1xX61xX10xX3dexX9xXaxX4bxX5xX6xX1dxX12exX5dxX10xXbxX4bxX2xX15bxX12exX143xX6xXdxX12exXexX1xX26xX2fxX4xX12exX1xX6xXbbxX12exXexX26xX12exX5dxX26xX6xX12exX4xX1xX26xX2fxXexX4bxX2xX4f2xX15axX13xX15bxX15axXb7xX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX23xX3xX7xX61xX4xX9xXaxX4bxX1dxX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xX18cxX15bxX4bxX22xX10xX153xX7xX4bxX18cxX15bxX2xX18cxX4bxX2xX15bxX4f2xX5dxX169xX18cxX18cxX2xX4f2xX18cxX18cxXexX18exX15axX1a1xX15axX169xX5xX15bxXb7xX1a5xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX17xXdxX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX22xX23xX3xX1dxX2cxXexX3xX2fxX22xX23xX3xX1axX1cxX3xX4xX37xX3xX7xX3axX4xX3xX3dxX1xX3fxX10xX3xXexX27xXexX3xX22xX1xX48xXexXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxX20xX12xX0xX7xXexX61xX2fxX22xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX15bxX3xX143xX21xXdxX3xXexX1xX26xX27xX4xX3xX1xX6xXbbxX3xXexX1c10xX3xX5dxX2a2xX6xX3xX4xX1xX26xX22axXexXaxX3xX1xX61xX10xX3dexX9xXaxX4bxX5xX6xX1dxX12exX5dxX10xXbxX4bxX2xX15bxX12exX143xX6xXdxX12exXexX1xX26xX2fxX4xX12exX1xX6xXbbxX12exXexX26xX12exX5dxX26xX6xX12exX4xX1xX26xX2fxXexX4bxX2xX4f2xX15axX13xX15bxX15axXb7xX1xXexX1dxXaxX12xX2xX15bxX3xX143xX21xXdxX3xXexX1xX26xX27xX4xX3xX1xX6xXbbxX3xXexX1c10xX3xX5dxX2a2xX6xX3xX4xX1xX26xX22axXexX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX61xX2fxX22xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12x16e5xX2a2xX6xX3xX4xX1xX26xX22axXexX3xX5xX21xX3xX1dxX22axXexX3xXexX61xX2fxX22xX23xX3xX22xX1xX235xX22xX23xX3xX5xX2fxX351xXdxX3xXfdxX26xX88xX3xX1axX2a2xX24bxX4xX3xX5dxXc5xX22xX23xX3xXbxX1xX9d4xX3xX143xXdxX828xX22xX3xX7c6xX3xX22xX2a2xX348xX4xX3xXexX6xX3xX1axX1cxX3xX5xX21xX1dxX3xXexX1xX3axX4xX3xX925xX22xX3xX20xX21xX3xX5xX21xX1dxX3xXexX1xX26xX27xX4xXb7xX3xXcxX61xX2fxX22xX23xX3xX7xXa8xX4xX1xX3xX115xX88xX22xX3xXexX1xX88xX2fxX3xX4xX2a2xX872xX22xX23xX3xX1dxXacxX4xX99xX3xX5dxX6xX22xX1xX3xXbbxX3xX34cx68c1xX3xXcxX1xX17xXdxX3xXcxX61xX15cexX22xX3xX1axXfa5xX3xX20xXdxX828xXexX158xX3xX1fxX5axX2fxX21xX22xX23xX3xXfdxX26xX6xX99xX3xX3dxX1xXa2xX3xX20xXefexX3xX4xX6xX1dxX3xX1xX21xX22xX99xX3xXexX1xX6xX22xX1xX3xX22xX1xXdxX8exXexX3xX23xXdxX88xXdxX3xX3dxX1xXa8xXexX99xX3xX5xX24bxXdxX3xXexXdxX1cxX26xX3xXexXdxX8exX22xX24xXb7xXcxX61xX2fxX22xX23xX3xX5dxX15cexX22xX3xX23xXdxX6xX22xX3xX4xX997xX22xX23xX3xX5xX2a2xX26xX3xXexX61xX26xXbbxX74xX22xX3xX3dxX1xXa8xX3xX22xX1xXdxX74xX26xX3xX4xXa8xX4xX3xX143xX21xXdxX3xXexX1xX26xX27xX4xX3xX7xX7bcxX3xX5dxXacxX22xX23xX3xX5dxX2a2xX6xX3xX4xX1xX26xX22axXexX3xX1axX1cxX3xX4xX1xX235xX6xX3xX143xX8exX22xX1xX3xX20xX21xX3xX23xXdxX88xXdxX3xX3dxX1xXa8xXexXb7xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxX20xX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX21exXf98xXdxX3xX22xX23xX21xXbbxX3xX26xX27xX22xX23xX3xX1dxX22axXexX3xX4xX27xX4xX3xX22xX2a2xX348xX4xX3xX22xX21xXbbxX3xX1axX1cxX3xXexX925xX22xX23xX3xX7xX3axX4xX3xX1axX1cxX3xX3dxX1xXa8xX22xX23xX99xX3xXbxX1xX8d3xX22xX23xX3xX4xX1xX27xX22xX23xX3xX5dxXefexX4xX1xX3xX2c1xX2fxX20xXdxX5dxXaxX3xX1xX61xX10xX3dexX9xXaxX4bxX1dxX10xX12exX143xX10xX4bxX1dxX2fxXdxX12exX22xX23xX6xXbbxX12exX26xX2fxX22xX23xX12exX1dxX2fxXexX12exX4xX2fxX4xX12exX22xX26xX2fxX4xX12exX22xX6xXbbxX12exX5dxX10xX12exXexX6xX22xX23xX12exX7xX26xX4xX12exX5dxX10xX12exX3dxX1xX6xX22xX23xX12exXbxX1xX2fxX22xX23xX12exX4xX1xX2fxX22xX23xX12exX5dxXdxX4xX1xX12exX4xX2fxX20xXdxX5dxX4bxX2xX4f2xX4f2xX13xX169xX1a1xXb7xX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX23xX3xX7xX61xX4xX9xXaxX4bxX1dxX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xX18cxX15bxX4bxX22xX10xX153xX7xX4bxX18cxX15bxX2xX15bxX4bxX2xX18exX198xX5dxX198xX2xX15bxX18cxX4f2xX198xX18cxXexX169xX13xX13xX13xX169xX5xX15bxXb7xX1a5xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX17xXdxX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX22xX23xX3xX1dxX2cxXexX3xX2fxX22xX23xX3xX1axX1cxX3xX4xX37xX3xX7xX3axX4xX3xX3dxX1xX3fxX10xX3xXexX27xXexX3xX22xX1xX48xXexXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxX20xX12xX0xX7xXexX61xX2fxX22xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX21exXf98xXdxX3xX22xX23xX21xXbbxX3xX26xX27xX22xX23xX3xX1dxX22axXexX3xX4xX27xX4xX3xX22xX2a2xX348xX4xX3xX22xX21xXbbxX3xX1axX1cxX3xXexX925xX22xX23xX3xX7xX3axX4xX3xX1axX1cxX3xX3dxX1xXa8xX22xX23xX99xX3xXbxX1xX8d3xX22xX23xX3xX4xX1xX27xX22xX23xX3xX5dxXefexX4xX1xX3xX2c1xX2fxX20xXdxX5dxXaxX3xX1xX61xX10xX3dexX9xXaxX4bxX1dxX10xX12exX143xX10xX4bxX1dxX2fxXdxX12exX22xX23xX6xXbbxX12exX26xX2fxX22xX23xX12exX1dxX2fxXexX12exX4xX2fxX4xX12exX22xX26xX2fxX4xX12exX22xX6xXbbxX12exX5dxX10xX12exXexX6xX22xX23xX12exX7xX26xX4xX12exX5dxX10xX12exX3dxX1xX6xX22xX23xX12exXbxX1xX2fxX22xX23xX12exX4xX1xX2fxX22xX23xX12exX5dxXdxX4xX1xX12exX4xX2fxX20xXdxX5dxX4bxX2xX4f2xX4f2xX13xX169xX1a1xXb7xX1xXexX1dxXaxX12xX21exXf98xXdxX3xX22xX23xX21xXbbxX3xX26xX27xX22xX23xX3xX1dxX22axXexX3xX4xX27xX4xX3xX22xX2a2xX348xX4xX3xX22xX21xXbbxX3xX1axX1cxX3xXexX925xX22xX23xX3xX7xX3axX4xX3xX1axX1cxX3xX3dxX1xXa8xX22xX23xX99xX3xXbxX1xX8d3xX22xX23xX3xX4xX1xX27xX22xX23xX3xX5dxXefexX4xX1xX3xX2c1xX2fxX20xXdxX5dxX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX61xX2fxX22xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xX2c1xX1xX6xX22xX1xX3xX7xX88xX3xX1dxX2cxXexX3xX2fxX22xX23xX3xX5xX21xX3xX1dxX22axXexX3xX5xX2fxX351xXdxX3xXexX1xX3axX4xX3xX26xX27xX22xX23xX3xXexX925xX22xX23xX3xX4xX2a2xX17xX22xX23xX3xX7xX3axX4xX3xX1axX74xX3xX3dxX1xXa8xX22xX23xX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX872xX3xXexX1xX1cxX3xX23xXdxX84xXbxX3xXbxX1xX8d3xX22xX23xX3xX4xX1xX27xX22xX23xX3xX5dxXefexX4xX1xX3xX2c1xX2fxX20xXdxX5dxX3xX1axX6xX22xX23xX3xXexX925xX22xX23xX3xX5xXc0xX22xX3xX4xX1xX37xX22xX23xX3xX1dxX7a2xXexX3xX7c6xX3xX22xX2a2xX348xX4xX3xXexX6xXb7xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxX20xX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX4bxX26xX5xX12xX0xX5dxXdxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX61xXaxX12xX0xX4bxX5dxXdxX20xX12xX0xX4bxX5dxXdxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d14xX2fxX26xX61xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2fxX3xXcxX61xX7fxX22xX3xX827xX23xX15cexX22xX4bxX157fx38f8xX157fxXb7xX157fxX827xX0xX4bxXbxX12