Đấu giá nhà gỗ 3 gian ở xã Phú Phong, huyện Hương Khê
Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh hoặc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank): Chi nhánh huyện Hương Khê - Hà Tĩnh thông báo bán đấu giá nhà gỗ 3 gian. Địa chỉ: Xóm 2, xã Phú Phong , huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
6634xa8b2x7fb5x6867xb09exc8f9x76b0xb1e0xa9eaxX7xb4bfxe6d6xa1dfx9dbfxa5dcxb2f4xX5xa6d9xXaxc5d1x8562xce22x80c3xX3x6fa4xXdxee9cxX3xcd08xX1xec99xX3xX17xb238xX3xc2c3xX3xX17xXdxX6xX1bxX3x70ffxX3xadf3x8636xX3xe906xX1xc68dxX3xX2exX1x8ecbxX1bxX17xd2ccxX3xX1xX15x7dc4x82f9xX1bxX3xe6fcxa521x89f7xX1bxX17xX3x90a9xX1xb269xX0xd0cdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX10xX6x6698xXaxX12x6879x6b2cxX1bxX17xX3xXexX3bxX3x6745xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1xeb7dxXbxX3xX5bxX6xX1bxX1xX3xX7x7dfexX3xX2xX3xX3fxX1dxX3xXcx9389xX1bxX1xX3xX1xX34x75dcxX4xX3x8aa6xX17x8f3exX1bxX3xX1xX1dxX1bxX17xX3xX89xX5fxX1bxX17xX3xX1bxX17xX1xXdxX3cxXbxX3xb0f4xX1dxX3xX2exX1xX19xXexX3xXexc403xXdxb426xX1bxX3xX1bxX5fxX1bxX17xX3xXexX1xX5fxX1bxX3x93b7xXdxX3cxXexX3xX89xX6x7eb9xX3xa49ax6f7exX17xXa8xXdxccfcxX6xX1bx6aa3x665dxdbe3xX3xX5exX1xXdxX3xX1bxX1xX19xX1bxX1xX3xX1xX15xX3bxX3cxX1bxX3xX3fxX40xX41xX1bxX17xX3xX45xX1xX47xX3xaea9xX3xX3fxX1dxX3xXcxX80xX1bxX1xX3xXexX1xX5fxX1bxX17xX3xXc5xX19xX34xX3xXc5xX19xX1bxX3xX66xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1xX1dxX3xX17xX20xX3xX22xX3xX17xXdxX6xX1bx9d99xX3xX13x76f1xX6xX3xX4xX1x7bf4xXcaxX3xee13xdb9bxXbexX3x6a6axX37xX3xX2bxX2cxX3xX2exX1xX30xX3xX2exX1xX34xX1bxX17xX3xX37xX3xX1xX15xX3bxX3cxX1bxX3xX3fxX40xX41xX1bxX17xX3xX45xX1xX47xX37xX3xXexX11bxX1bxX1xX3xX3fxX1dxX3xXcxX80xX1bxX1xX113xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx95a5xX34xX5bxX3bxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2bxXexXe6xX6xX5xXdxX17xX1bxXcaxX3xX4xX10xX1bxXexX10xXa8xcbd4xXaxX12xX0xX7xXexXa8xX34xX1bxX17xX12xXcxX3fx9132xX89xc0d5xX3xX161x7f0dx7a97xX3xX161xX192xX89xX3xX13xb407x7fa2xX3xX18fxa4bbxX192xX3xXcxed7axX19exX3x7596x6bbdxX89xX0xX49xX7xXexXa8xX34xX1bxX17xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX34xX5bxX3bxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2bxXexXe6xX6xX5xXdxX17xX1bxXcaxX3xX4xX10xX1bxXexX10xXa8xX180xXaxX12xX0xX7xXexXa8xX34xX1bxX17xX12xX5exX18dxX89xX18fxX3xXcx8eb5xX3xX13xX19axX19bxX3xX18fxX19exX192xX3xX3fxd061xX2exX3xe4f6xXc1xX89xX3fxX3xX1a5x9918xX3xX2xX3xX3fxX1a2xX3xXcxada2xX89xX3fxX3xXc5xX19xX1bxX3xX66xX14xX15xX3xX17xXdxX19xXcaxX0xX49xX7xXexXa8xX34xX1bxX17xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX34xX5bxX3bxXaxX12xX0xX7xXexXa8xX34xX1bxX17xX12xXcxX1dxXdxX3xX7x7bcexX1bxX3xX2xXcaxX0xX49xX7xXexXa8xX34xX1bxX17xX12xX3xX89xX1xX1dxX3xX17xX20xX3xX22xX3xX17xXdxX6xX1bxX3xX1xXdxX3cxX1bxX3xX66xX6xX1bxX17xX3xX5bxc060xX1bxX17xX3xXexcf1fxXdxX3xXexX1x9531xX6xX3xX66xX14xXexX3xXexX1xX15x830bxX4xX3xc604xX15xX3bxd040xX1bxX3xX7xX279xX3xX5bx8519xX1bxX17xX3xX66xX14xXexX3xX7xX78xX3xX2exX3xecf1x7e84xd6d8xc7c5xX29exX29exX3xXexX1xX15xX283xX4xX3xX7xX29xX3xX1xeb89xX15xX3xX4xdf75xX6xX3xX5fxX1bxX17xX3xX89xX17xX15xX3bx79eexX1bxX3xX45xXdxXbexX3xX5exX1x6721xX1bxX1xX3xX9fxX1dxX3xXc5xX1dxX3xXcxXa8xac02xX1bxX3xXcxX1xX116xX3xXcxX8bxX1bxX37xX3xX66xX116xX6xX3xX4xX1xX11bxXcaxX3xX11exX11fxXbexX3xX122xX37xX3xX2bxX2cxX3xX2exX1xX30xX3xX2exX1xX34xX1bxX17xX3xX37xX3xX1xX15xX3bxX3cxX1bxX3xX3fxX40xX41xX1bxX17xX3xX45xX1xX47xX37xX3xXexX11bxX1bxX1xX3xX3fxX1dxX3xXcxX80xX1bxX1xX3xX0xX10xXbexX12xXc0xX161xX19xX1bxX3xXexX1dxXdxX3xX7xX247xX1bxX3xXexXa8xX47xX1bxX3xX66xX14xXexX3xXc8xX1xX5fxX1bxX17xX3xXc5xX19xX1bxX3xX286xX15xX3bxX289xX1bxX3xX7xX279xX3xX5bxX290xX1bxX17xX3xX66xX14xXexXc9xX113xX0xX49xX10xXbexX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX34xX5bxX3bxXaxX12xX0xX7xXexXa8xX34xX1bxX17xX12xX18fxXdxX19xX3xXc8xX1xX29xXdxX3xX66xXdxXaaxXbexXcaxX3xX0xX49xX7xXexXa8xX34xX1bxX17xX12xX0xX7xXexXa8xX34xX1bxX17xX12xX122xX29exX29fxX113xX2a0xX2a0xX2a0xX113xX2a0xX2a0xX2a0xX3xX66x880axX1bxX17xX3xXc0xX3fxX6xXdxX3xXexXa8x7b4bxXbexX3xXexX19xXbexX3xXbexX40xX41xXdxX3xXc5xX78xX1bxX3xXexXa8xXdxX3cxX15xX3xX66xX3a1xX1bxX17xXc9xX0xX49xX7xXexXa8xX34xX1bxX17xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX34xX5bxX3bxXaxX12xXcxX1xc652xXdxX3xX17xXdxX6xX1bxX3xXc5xX19xX1bxX3xX1xX3a1xX3xX7xX41xX37xX3xX66xX3acxX1bxX17xX3xXc8xb37dxX3xXexX1xX6xXbexX3xX17xXdxX6xX3xX66xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX9fxX1dxX3xX1bxX283xXbxX3xXexXdxX289xX1bxX3xXc8xX400xX3xX286xX15xcc74xX3xXex700axX3xX1bxX17xX1dxX3bxX3xXexX1xX5fxX1bxX17xX3xXc5xX19xX34xX3xX66xe452xX1bxX3xX1xX439xXexX3xX2xe0e4xX3xX17xXdxX3e7xX3xX1bxX17xX1dxX3bxX3xX22xX2a0xX49xX29dxX49xX122xX2a0xX2x6d74xX3xXexX274xXdxX3xXexXa8xX290xX3xX7xX29xX3xX5exX5fxX1bxX17xX3xXexX3bxX3xX66xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1xX6fxXbxX3xX5bxX6xX1bxX1xX3xX7xX78xX3xX2xX3xX3fxX1dxX3xXcxX80xX1bxX1xX3xX1xX34xX86xX4xX3xX89xX17xX8bxX1bxX3xX1xX1dxX1bxX17xX3xX89xX5fxX1bxX17xX3xX1bxX17xX1xXdxX3cxXbxX3xX9fxX1dxX3xX2exX1xX19xXexX3xXexXa8xXdxXaaxX1bxX3xX1bxX5fxX1bxX17xX3xXexX1xX5fxX1bxX3xXb7xXdxX3cxXexX3xX89xX6xXbexX3xXc0xXc1xX17xXa8xXdxXc5xX6xX1bxXc8xXc9xXcaxX3xX5exX1xXdxX3xX1bxX1xX19xX1bxX1xX3xX1xX15xX3bxX3cxX1bxX3xX3fxX40xX41xX1bxX17xX3xX45xX1xX47xX3xXe6xX3xX3fxX1dxX3xXcxX80xX1bxX1xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX34xX5bxX3bxXaxX12xXcxXdxX289xX1bxX3xX66xX86xXexX3xXexXa8xX40xa42exX4xX3xX1bxX283xXbxX3xX9fxX1dxX34xX3xXexX1dxXdxX3xXc8xX1xX34xX247xX1bxXcaxX3xX0xX7xXexXa8xX34xX1bxX17xX12xX0xX15xX12xX5exX5fxX1bxX17xX3xXexX3bxX3xX66xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1xX6fxXbxX3xX5bxX6xX1bxX1xX3xX7xX78xX3xX2xX3xX3fxX1dxX3xXcxX80xX1bxX1xX0xX49xX15xX12xX0xX49xX7xXexXa8xX34xX1bxX17xX12xX113xX3xX1a5xX78xX3xXexX1dxXdxX3xXc8xX1xX34xX247xX1bxX3xX7xX78xXcaxX3xX0xX7xXexXa8xX34xX1bxX17xX12xX0xX15xX12xX22xX29dxX2a0xX29dxX122xX2a0xX2xX2a0xX2a0xX441xX29fxX2xX29exX0xX49xX15xX12xX0xX49xX7xXexXa8xX34xX1bxX17xX12xX3xXexX274xXdxX3xX89xX17xX8bxX1bxX3xX1xX1dxX1bxX17xX3xX89xX5fxX1bxX17xX3xX1bxX17xX1xXdxX3cxXbxX3xX9fxX1dxX3xX2exX1xX19xXexX3xXexXa8xXdxXaaxX1bxX3xX1bxX5fxX1bxX17xX3xXexX1xX5fxX1bxX3xXb7xXdxX3cxXexX3xX89xX6xXbexX3xXc0xXc1xX17xXa8xXdxXc5xX6xX1bxXc8xXc9xXcaxX3xX5exX1xXdxX3xX1bxX1xX19xX1bxX1xX3xX1xX15xX3bxX3cxX1bxX3xX3fxX40xX41xX1bxX17xX3xX45xX1xX47xX3xXe6xX3xX3fxX1dxX3xXcxX80xX1bxX1xX113xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX34xX5bxX3bxXaxX12xXcxbc40xX3xX4xX1x9e36xX4xX3xXc5xX19xX1bxX3xX66xX14xX15xX3xX17xXdxX19xXcaxX3xXb7xX1dxX34xX3xX1xX3a1xXdxX3xX2xX29fxX3xX17xXdxX3e7xX3xX22xX2a0xX3xXbxX1xX30xXexX3xX1bxX17xX1dxX3bxX3xX2a0xX2xX49xX29exX49xX122xX2a0xX2xX454xX3xXexX274xXdxX3xXexXa8xX290xX3xX7xX29xX3xX5exX5fxX1bxX17xX3xXexX3bxX3xX66xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1xX6fxXbxX3xX5bxX6xX1bxX1xX3xX7xX78xX3xX2xX3xX3fxX1dxX3xXcxX80xX1bxX1xX113xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX34xX5bxX3bxXaxX12xX45xX2c6xX1bxX1xX3xXbexX3e7xXdxX3xX4xX19xX4xX3xXexX620xX3xX4xX1xX624xX4xX37xX3xX4xX19xX3xX1bxX1xX8bxX1bxX3xX4xX11fxX3xX1bxX1xX15xX3xX4xX2d2xX15xX3xX66xX439xX1bxX3xXexX1xX6xXbexX3xX17xXdxX6xX3xX66xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX113xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX34xX5bxX3bxXaxX12xX0xX7xXexXa8xX34xX1bxX17xX12xadc8xc03cxXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX439xXexX3xX2bxXdxX1bxX3xX5xXdxX47xX1bxX3xX1xX3cxXcaxX3xX0xX49xX7xXexXa8xX34xX1bxX17xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX34xX5bxX3bxXaxX12xXe6xX3xX89xX17xX8bxX1bxX3xX1xX1dxX1bxX17xX3xX89xX34x8d81xX2exXcxX89xXcxX3xXb7xXdxX3cxXexX3xX89xX6xXbexX3xXc0xXc1xX17xXa8xXdxXc5xX6xX1bxXc8xXc9xX3xXe6xX3xX5exX89xX3xX1xX15xX3bxX3cxX1bxX3xX3fxX40xX41xX1bxX17xX3xX45xX1xX47xX3xXe6xX3xX3fxX1dxX3xXcxX80xX1bxX1xX3xX19exX19exX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX34xX5bxX3bxXaxX12xXe6xX3xX5exX5fxX1bxX17xX3xXexX3bxX3xX66xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1xX6fxXbxX3xX5bxX6xX1bxX1xX3xX7xX78xX3xX2xX3xX3fxX1dxX3xXcxX80xX1bxX1xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX34xX5bxX3bxXaxX12xX13xX49xX4xXcaxX3xX1a5xX78xX3xX122xX29dxX29exX3xX13xX40xX3e7xX1bxX17xX3xX89xX17xX15xX3bxX2bdxX1bxX3xX1fexX15xX37xX3xXexX1xX1dxX1bxX1xX3xXbxX1xX78xX3xX3fxX1dxX3xXcxX80xX1bxX1xX113xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX34xX5bxX3bxXaxX12xX13xXcxXcaxX3xX2a0xX22xX454xX441xX113xX122xb8bbxX29dxX2xX29fxX29dxX3xX1xX34xX86xX4xX3xX2a0xX454xX2xX122xX113xX29exX454xX454xX113xX2a0xX122xX29fxX180xX3xec10xX10xXc5xX7xXdxXexX10xXcaxX3xX5bxX6xX15xX17xXdxX6xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX113xX9fxX1bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX34xX5bxX3bxX3xXbxX5exX10xX1bxXexX10xXa8xXaxX12xX0xXdxXbexX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxXexX1xX15xXbexXc5xX3xX5bxX1xXdxX5bxX10xX3xXdxX5exX10xX1bxXexX10xXa8xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxee32xXdxX5bxXexX1xXcaxX3xX441xX29dxX454xXbxX2bxX180xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXcaxX3xX29fxX122xX2xXbxX2bxX180xXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX49xX49xXdxX113xXc5xX6xX34xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX113xX9fxX1bxX49xX1bxX10xX892xX7xX49xX2xX454xX122xX29dxX49xX29dxX441xX5bxX22xX2a0xX29exX2xX29exX81bxX29fxXexX29dxX29fxX29fxX29exX5xX29exXe6xXexX1xX34xX1bxX17xXe6xXc5xX6xX34xXe6xXbexX34xXdxXe6xXexX1xX6xX15xX2xX2xX113xdb12xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1xX1dxX3xX17xX20xX3xX22xX3xX17xXdxX6xX1bxX3xX29xX3xX2bxX2cxX3xX2exX1xX30xX3xX2exX1xX34xX1bxX17xX37xX3xX1xX15xX3bxX3cxX1bxX3xX3fxX40xX41xX1bxX17xX3xX45xX1xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX34xX5bxX3bxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2bxXexXe6xX6xX5xXdxX17xX1bxXcaxX3xXa8xXdxX17xX1xXexX180xXaxX12xX0xX7xXexXa8xX34xX1bxX17xX12xX18fxX19exX192xX6fbxX3xX13xX204xX5exX0xX49xX7xXexXa8xX34xX1bxX17xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX34xX5bxX3bxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2bxXexXe6xX6xX5xXdxX17xX1bxXcaxX3xXa8xXdxX17xX1xXexX180xXaxX12xX0xX7xXexXa8xX34xX1bxX17xX12xXcxXa8xX2d2xX1bxX3xXb7xXdxX439xXexX3xX89xX17xX6fcxX4xX0xX49xX7xXexXa8xX34xX1bxX17xX12xX0xX49xXbxX12