Bộ Y tế Nga phê duyệt giá bán tối đa vaccine Sputnik-V
Ngày 5/12, Bộ Y tế Nga đã đăng ký giá bán tối đa của nhà sản xuất đối với vaccine Sputnik-V ngừa Covid-19, do Trung tâm Gamalei phát triển.
fb9ax182fex177a4x13fd2x181a3x1646cx13d11x17a19x14ecbxX7x17fc2x1509ex10e0cx12ba7x125ebx1572axX5x10336xXax1696bx1182cx14b57xX3x12650xX3xXex1692bxX3x10f5cx15715xX6xX3xXbxX1x1655exX3x1122ex184cbx10a09x106f3xXexX3xX1cxXdx15300xX3x105b9xX2bx14e3axX3xXex115f4xXdxX3x11989xX6xX3x11194xX6xX4xX4xXdxX2fxX10xX3x15b01xXbxX24xXexX2fxXdx15e10x14b46x12dacxX0x1818exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx137afxX10xX6xX23xXaxX12xX1bxX1cx115a5xX25xX3x1101cxX4axX2x180d5x1022dxX3xX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX1cxX6xX3xX35x16f65xX3xX35x176f8xX2fxX1cxX3xX46x1125exX3xX1cxXdxX2bxX3xX2dxX2bxX2fxX3xXexX32xXdxX3xX35xX6xX3xX4x13c69xX6xX3xX2fxX1xX61xX3xX7x15263xX2fxX3x141bexX24x1251fxXexX3xX35xX32xXdxX3xX38x113d9xXdxX3xX38xX6xX4xX4xXdxX2fxX10xX3xX40xXbxX24xXexX2fxXdxX46xX47xX48xX3xX2fxX1cx1345axX6xX3x13dc7x100e9xX38xXdxX23xX47xX2x15262xX68xX3xX23xXc1xX3xXcx1056bxX24xX2fxX1cxX3xXex17647x1205axX3x1795axX6xXd5xX6xX5xX10xXdxX3xXbxX1xX2bxXexX3xXexXcexXdx15274xX2fx179cdxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc1xX23xX25xXaxX12x12194xXdxfe0bxX24xX3xX2fxX61xX25xX3xX35xX77xX3xX35x10f0bx1653bxX4xX3xXexXcexX10dxX3xX5xX7fxX3xX4xX91xX6xX3xX13xX14xX3xXexXcexX10cx147d2xX2fxX1cxX3xX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3x16f1axX5xX10xX7xX10xXdxX3x13f8dxX24x16169xX2fxX10xXexX7xXc1xX38xX3xXexX1x15139xX2fxX1cxX3xX2dxX2bxXc1xX3xX38xXa6xXdxX3xX4xX2bxX4xX3xXbxX1x17ac2xX2fxX1cxX3xX38xXdxX21xX2fxXe9xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc1xX23xX25xXaxX12x14b53xX2fxX1cxX3xX12dxX5xX10xX7xX10xXdxX3xX134xX24xX136xX2fxX10xXexX7xXc1xX38xX3xX47xX3xXexXcexX10dxX3xX5xX7fxX3xX4xX91xX6xX3xX13xX14xX3xXexXcexX10cxX121xX2fxX1cxX3xX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX1cxX6xX3xX4xX1xXc1xX3xX2dxXdxX19xXexX68xX3xX1cxXdxX2bxX3xX4xX91xX6xX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX61xX2fxX1xX3xXbxX1x18345xX2fxX3x12284xXex11ba2xX4xX3xX5xX61xX3xX1xX6xXdxX3xX5xXdxX101xX24x15460xX3xX38xX6xX4xX4xXdxX2fxX10xX3xX40xXbxX24xXexX2fxXdxX46xX47xX48xX3xX5xX61xX3xX2xXc7x14429xX67xX3xXcex14a38xXbxXe9xX3xXffx118bbxX2fxX1cxX3xXexX1x161b9xXdxX68xX3xX1cxXdxX2bxX3xX4xX91xX6xX3xXd5xX14xXexX3xX1xX14xXbxX3xX35xX152xX2fxX1cxX3xX1cxX152xXdxX3xX1cxX1fbxXd5xX3xX64xX3xX4xfc25xXbxX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX61xX2fxX1xX3xXbxX1xX1c6xX2fxX3xX35xX10cxX10dxX4xX3xX35xX7axX2fxX1cxX3xX46xX7fxX3xX121xX3xXd5xX1cbxX4xX3xXc7xXe9x101bbxX2x1244dxX3xXcexX1f6xXbxXe9xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc1xX23xX25xXaxX12xXcxXcexX10cxXa6xX4xX3xX35xX152xX68xX3xX38xX6xX4xX4xXdxX2fxX10xX3xX2fxX61xX25xX3xX35xX77xX3xX35xX10cxX10dxX4xX3xX4xX1x14169xX2fxX1xX3xXbxX1xX91xX3xX1bxX1cxX6xX3xX35xX10cxX6xX3xX38xX61xXc1xX3xX23xX6xX2fxX1xX3xX7xX2bxX4xX1xX3xXexX1xX24xX32xX4xX3xXexX1xXdxX19xXexX3xX25xX19xX24xX3xXexX1xX10xXc1xX3x14c50xX24xX25xX19xXexX3xX35x1238fxX2fxX1xX3xX4xX91xX6xX3xX4xX1xX289xX2fxX1xX3xXbxX1xX91xXe9xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc1xX23xX25xXaxX12xX0xXdxXd5xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc0xX10xX2fxXexX10xXcexXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXax168b6xXdxX23xXexX1x10da7xX3x1698bxX2xX64xXbxX9cx15a94xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX30bxX3x121caxXc7xX2xXbxX9cxX312xXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX4axX4axXdxXe9xX2dxX6xXc1xX1xX6xXexXdxX2fxX1xXe9xX38xX2fxX4axX2fxX10xX306xX7xX4axX67xX24exX1f2x15101xX4axX2xX24exX342xX23xX24exX24exXc7xX24exX342xX24exX67xXexXc7xX1f2xX64xX30dxX5xX24exX47xX64xX47xX2xX67xX47xXexX6xX7xX7xX47xX67xXe9x17259xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX1cxX6xX3xXbxX1xX21xX3xX23xX24xX25xX26xXexX3xX1cxXdxX2bxX3xX2dxX2bxX2fxX3xXexX32xXdxX3xX35xX6xX3xX38xX6xX4xX4xXdxX2fxX10xX3xX40xXbxX24xXexX2fxXdxX46xX47xX48xXaxX3xX306xXdxX23xXexX1xX9xXaxX30dxX2xX64xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX31cxXc7xX2xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX6xXbxXexXdxXc1xX2fxXaxX12x12cc4xX2fxX1xX3xXd5xXdxX2fxX1xX3xX1x15059xX6xX3xX1c9xX1bxX1cxX24xX1fbxX2fxX30bxX3xXcxX6xX7xX7xX1d9xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc1xX23xX25xXaxX12xX48xX61xXc1xX3xX4xX24xX32xXdxX3xXexX1xX2bxX2fxX1cxX3xX2xX2xX68xX3x157cfxX24x162caxX3xX35xX1c6xX24xX3xXexX10cxX3xXexXcex113efxX4xX3xXexXdxX19xXbxX3xX4xX91xX6xX3xX1bxX1cxX6xX3xX1c9x171eex11f71x17114x135e5xX1d9xX68xX3xX4x14979xX2fxX1cxX3xX38xXa6xXdxX3xXcxXcexX24xX2fxX1cxX3xXexXd4xXd5xX3xXd7xX6xXd5xX6xX5xX10xXdxX3xXexX1xX6xXd5xX3xX1cxXdxX6xX3xXbxX1xX2bxXexX3xXexXcexXdxXe7xX2fxX3xX40xXbxX24xXexX2fxXdxX46xX47xX48xX68xX3xX35xX77xX3xXexX1xX140xX2fxX1cxX3xX2dxX2bxXc1xX3xXcex12502xX2fxX1cxX3xXd5xX14xXexX3xX5xXdxX101xX24xX3xX38xX6xX4xX4xXdxX2fxX10xX3xX4xX1xXc1xX3xX4xX2bxX4xX3xX2bcxX24xX32xX4xX3xX1cxXdxX6xX3xX46xX1xX2bxX4xX3xX7x16281xX3xX4xX152xX3xX1cxXdxX2bxX3xX23xX10cxXa6xXdxX3xX2xX24exX3x14431xX40xX439xX3xX1c9xX24cxX1f2xX67xX3xXcexX1f6xXbxX3xXexX1xX10xXc1xX3xXex162efxX3xX1cxXdxX2bxX3xX2fxX1cxX61xX25xX3xX64xX4axX2xX67xX1d9xXe9xX3xXffxX1fbxX2fxX1cxX3xXexX1xX201xXdxX68xX3xX4xX1c6xX2fxX3xX1xX6xXdxX3xX5xXdxX101xX24xX3xX35xXe7xX3xXexXdxX21xXd5xX3xX4xX1xX91xX2fxX1cxX68xX3xXexX1cbxX4xX3xX5xX61xX3xX46xX1xX140xX2fxX1cxX3xX2bcxX24xX2bxX3xX67xX24exX3xX4c4xX40xX439xXe9xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc1xX23xX25xXaxX12xX1bxX1cxX10cxX201xXdxX3xX35xX1cbxX2fxX1cxX3xX35xX1c6xX24xX3xX41axX24xX41cxX3xX35xX1c6xX24xX3xXexX10cxX3xXexXcexX427xX4xX3xXexXdxX19xXbxX3xX4xX91xX6xX3xX1bxX1cxX6xX3xX134xXdxXcexXdxX5xX5xX3xX439xXd5xXdxXexXcexXdxX10xX38xX3xX5xX10cxX24xX3xX7fxX3xXcexX487xX2fxX1cxX68xX3xX5xXc1x14ca9xXdxX3xXexX1xX24xX32xX4xX3xX2fxX61xX25xX3xX4xX91xX6xX3xX1bxX1cxX6xX3xXcex16d5exX3xX1x17bebxX2fxX3xX1xX6xXdxX3xX5xX1c6xX2fxX3xX7xXc1xX3xX38xXa6xXdxX3xX38xX6xX4xX4xXdxX2fxX10xX3xX23xXc1xX3xXbxX1xX10cxX5a0xX2fxX1cxX3xXcxXd4xX25xX3xX7xX99xX2fxX3xX9cxX24xX9exXexXe9xX3xXcxXcexX10cxXa6xX4xX3xX35xX152xX68xX3xX4xX140xX2fxX1cxX3xXexX25xX3xX23xX10cxX10dxX4xX3xXbxX1x115d6xXd5xX3x166cex17f0exXdxX136xX10xXcexX3xX35xX77xX3xXexX1xX140xX2fxX1cxX3xX2dxX2bxXc1xX3xXcexX487xX2fxX1cxX3xX38xX6xX4xX4xXdxX2fxX10xX3xX4xX91xX6xX3xX1xX3e2xX3xX7xX4b3xX3xX4xX152xX3xX1cxXdxX2bxX3xX31cxXc7xX3xX4c4xX40xX439xX3xX4xX1xXc1xX3xX1xX6xXdxX3xX5xXdxX101xX24xXe9xX3x11927xXc1xX23xX10xXcexX2fxX6xX3xX35xX77xX3xX35xX225xXexX3xX46xX1xXc1xX99xX2fxX1cxX3xX1cxXdxX2bxX3xXexXbdxX3xX64xX24exX47xX24cxX1f2xX3xX4c4xX40xX439xXe9xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc1xX23xX25xXaxX12x13a40xX3xX1bxX1cxX6xX68xX3xX38xXdxX26xX4xX3xXexXdxX21xXd5xX3xX4xX1xX91xX2fxX1cxX3xX2bcxX24xX25xX3xXd5xX140xX3xX5xXa6xX2fxX3xX4xX1xX32xX2fxX1cxX3xX5xX587xXdxX3xX7xX427xX3xX5xXd4xX25xX3xX2fxX1xXdx1413dxXd5xX3xXc0xXc1xX38xXdxX23xX47xX2xXc7xX3xXexX1xX10xXc1xX3xX5xX26xX2fxX1xX3xX4xX91xX6xX3xXcx185dcxX2fxX1cxX3xXexX1xX32xX2fxX1cxX3xX48xX5xX6xX23xXdxXd5xXdxXcexX3xX5eexX24xXexXdxX2fxX3xX7xX4b3xX3xX2dx10dbexXexX3xX35xX1c6xX24xX3xX38xX61xXc1xX3xX4xX24xX32xXdxX3xXexX24xX1c6xX2fxX3xXexXa6xXdxXe9xX3xX48xXdxX26xX4xX3xXexXdxX21xXd5xX3xX4xX1xX91xX2fxX1cxX3xX7xX4b3xX3xX35xX10cxX10dxX4xX3xXexX1xX427xX4xX3xX1xXdxX26xX2fxX3xXexX427xX3xX2fxX1cxX24xX25xX26xX2fxX3xX38xX61xX3xXd5xXdxX6a7xX2fxX3xXbxX1xX289xX68xX3xXexXcexX10cxXa6xX4xX3xX1xX19xXexX68xX3xX38xX6xX4xX4xXdxX2fxX10xX3xX7xX4b3xX3xX35xX10cxX10dxX4xX3xXexXdxX21xXd5xX3xX4xX1xXc1xX3xX2fxX1x139c0xX2fxX1cxX3xX4xX140xX2fxX1cxX3xX23xXd4xX2fxX3xXexX1xX24xX14xX4xX3xX2fxX1xX152xXd5xX3xX2fxX1cxX24xX25xX3xX4xX5a0xX3xX4xX6xXc1xX30bxX3xX4xX2bxX4xX3xX2dxX2bxX4xX3xX7x108fcxX68xX3xX1cxXdxX2bxXc1xX3xX38xXdxX21xX2fxX68xX3xX2fxX1xXd4xX2fxX3xX38xXdxX21xX2fxX3xX9cxX77xX3xX1xX14xXdxXe9xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc1xX23xX25xXaxX12xXcxX587xXdxX3xX635xXc1xX7xX4xXc1xX306xX68xX3xX38xXdxX26xX4xX3xXexXdxX21xXd5xX3xX4xX1xX91xX2fxX1cxX3xX40xXbxX24xXexX2fxXdxX46xX47xX48xX3xX35xX77xX3xX2dxX6dfxXexX3xX35xX1c6xX24xX3xX38xX61xXc1xX3xX2fxX1cxX61xX25xX3xX64xX4axX2xX67xX68xX3xX4x1702axX2fxX3xX35xX7axX2fxX1cxX3xX46xX7fxX3xX35xXdxX26xX2fxX3xXex173b5xX3xX23xXdxX6a7xX2fxX3xXcexX6xX3xXd5xX14xXexX3xX2fxX1cxX61xX25xX3xXexXcexX10cxXa6xX4xX3xX35xX152xX3xXexXcexX21xX2fxX3xX4xX6c2xX2fxX1cxX3xXexX1xX140xX2fxX1cxX3xXexXdxX2fxX3xX35xXdxX26xX2fxX3xXexX80cxX3xXd5xXc1xX7xXe9xXcexX24xX3xX4xX91xX6xX3xX4xX1xX289xX2fxX1xX3xX2bcxX24xX25xX101xX2fxX3xXexX1xX61xX2fxX1xX3xXbxX1xX32xXe9xX0xX4axXbxX12xX0xX23xXdxX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX23xXcexX10xX5xX6xXexX10xX23xXaxX12xX0xX7xXexXcexXc1xX2fxX1cxX12xXcxXdxX2fxX3xX5xXdxX21xX2fxX3xX2bcxX24xX6xX2fxX30bxX0xX4axX7xXexXcexXc1xX2fxX1cxX12xX0xX24xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX47xXexX1xX24xXd5xX2dxX47xX6xX2fxX23xX47xX7xX6xXbxXc1xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX635xX41cxX68xX3xX12dxX2fxX1xX68xX3xXffxX1cbxX4xX3xX4xX152xX3xXexX1xXe7xX3xX4xX1xXc1xX3xXexXdxX21xXd5xX3xX38xX6xX4xX4xXdxX2fxX10xX3xXc0xXc1xX38xXdxX23xX47xX2xXc7xX3xXexXbdxX3xXexX1xX2bxX2fxX1cxX3xX2xX67xXaxX3xX1xXcexX10xX5efxX9xXaxX4axX23xXdxX10xXd5xX47xX2fxXc1xX2fxX1cxX4axXd5xX25xX47xX6xX2fxX1xX47xX23xX24xX4xX47xX4xXc1xX47xXexX1xX10xX47xX4xX1xXc1xX47xXexXdxX10xXd5xX47xX38xX6xX4xX4xXdxX2fxX10xX47xX4xXc1xX38xXdxX23xX47xX2xXc7xX47xXexX24xX47xXexX1xX6xX2fxX1cxX47xX2xX67xX4axX67xX24exX67xX64xX24exX24exXe9xX1xXexXd5xXaxX12xX0xXdxXd5xX1cxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX4axXd5xX10xX23xXdxX6xX4axX2xX67xX24exX4axX2fxX10xX306xX7xX4axX67xX24exX1f2xX24cxX4axX2xX24exX342xX23xX2xX2xX31cxX64xX342xX1f2xXc7xXexX67xX30dxXc7xX64xX5xX24cxX47xXexX6xXdxX47xX9cxX24xXc1xX2fxX1cxX47xX342xX67xX31cxX64xX47xX2xX30dxX24exX30dxX24exXe9xX363xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX1cxX6xX3xXbxX1xX21xX3xX23xX24xX25xX26xXexX3xX1cxXdxX2bxX3xX2dxX2bxX2fxX3xXexX32xXdxX3xX35xX6xX3xX38xX6xX4xX4xXdxX2fxX10xX3xX40xXbxX24xXexX2fxXdxX46xX47xX48xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX23xXdxX38xX12xX0xX7xXexXcexXc1xX2fxX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX635xX41cxX68xX3xX12dxX2fxX1xX68xX3xXffxX1cbxX4xX3xX4xX152xX3xXexX1xXe7xX3xX4xX1xXc1xX3xXexXdxX21xXd5xX3xX38xX6xX4xX4xXdxX2fxX10xX3xXc0xXc1xX38xXdxX23xX47xX2xXc7xX3xXexXbdxX3xXexX1xX2bxX2fxX1cxX3xX2xX67xXaxX3xX1xXcexX10xX5efxX9xXaxX4axX23xXdxX10xXd5xX47xX2fxXc1xX2fxX1cxX4axXd5xX25xX47xX6xX2fxX1xX47xX23xX24xX4xX47xX4xXc1xX47xXexX1xX10xX47xX4xX1xXc1xX47xXexXdxX10xXd5xX47xX38xX6xX4xX4xXdxX2fxX10xX47xX4xXc1xX38xXdxX23xX47xX2xXc7xX47xXexX24xX47xXexX1xX6xX2fxX1cxX47xX2xX67xX4axX67xX24exX67xX64xX24exX24exXe9xX1xXexXd5xXaxX12xX635xX41cxX68xX3xX12dxX2fxX1xX68xX3xXffxX1cbxX4xX3xX4xX152xX3xXexX1xXe7xX3xX4xX1xXc1xX3xXexXdxX21xXd5xX3xX38xX6xX4xX4xXdxX2fxX10xX3xXc0xXc1xX38xXdxX23xX47xX2xXc7xX3xXexXbdxX3xXexX1xX2bxX2fxX1cxX3xX2xX67xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexXcexXc1xX2fxX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX23xXaxX12xX1bxX1cxX10cxX201xXdxX3xX23xXd4xX2fxX3xX635xX41cxX68xX3xX12dxX2fxX1xX3xX38xX61xX3xXffxX1cbxX4xX3xX23xX427xX3xX46xXdxX19xX2fxX3xX2dxX6dfxXexX3xX35xX1c6xX24xX3xX35xX10cxX10dxX4xX3xXexXdxX21xXd5xX3xX38xX6xX4xX4xXdxX2fxX10xX3xXc0xXc1xX38xXdxX23xX47xX2xXc7xX3xX38xX61xXc1xX3xXexX1xX2bxX2fxX1cxX3xX2xX67xX68xX3xX2fxX1cxX6xX25xX3xX7xX6xX24xX3xX46xX1xXdxX3xX38xX6xX4xX4xXdxX2fxX10xX3xX4xX91xX6xX3xX5eexX5efxXdxX136xX10xXcexX3xX35xX10cxX10dxX4xX3xXbxX1xX21xX3xX23xX24xX25xX26xXexXe9xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX23xXdxX38xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxX1cxX6xX3xX35xX101xX3xX2fxX1cxX1xX2c3xX3x15aa9xX59x15de0xX3xXbxX1xX21xX3xX23xX24xX25xX26xXexX3xX2fxX1xX6xX2fxX1xX3xX38xX6xX4xX4xXdxX2fxX10xX3xXc0xXc1xX38xXdxX23xX47xX2xXc7xXaxX3xX1xXcexX10xX5efxX9xXaxX4axX23xXdxX10xXd5xX47xX2fxXc1xX2fxX1cxX4axX2fxX1cxX6xX47xX23xX10xX47xX2fxX1cxX1xXdxX47xX306xX1xXc1xX47xXbxX1xX10xX47xX23xX24xX25xX10xXexX47xX2fxX1xX6xX2fxX1xX47xX38xX6xX4xX4xXdxX2fxX10xX47xX4xXc1xX38xXdxX23xX47xX2xXc7xX4axX67xX24exX24exXc7xX1f2xX64xXe9xX1xXexXd5xXaxX12xX0xXdxXd5xX1cxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX4axXd5xX10xX23xXdxX6xX4axX2xX67xX24exX4axX2fxX10xX306xX7xX4axX67xX24exX1f2xX31cxX4axX2xX24exX342xX23xX31cxX24exX30dxX24exX67xX31cxX30dxXexX30dxX1f2xX30dxX30dxX5xX2xXe9xX363xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX1cxX6xX3xXbxX1xX21xX3xX23xX24xX25xX26xXexX3xX1cxXdxX2bxX3xX2dxX2bxX2fxX3xXexX32xXdxX3xX35xX6xX3xX38xX6xX4xX4xXdxX2fxX10xX3xX40xXbxX24xXexX2fxXdxX46xX47xX48xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX23xXdxX38xX12xX0xX7xXexXcexXc1xX2fxX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxX1cxX6xX3xX35xX101xX3xX2fxX1cxX1xX2c3xX3xXb93xX59xXb95xX3xXbxX1xX21xX3xX23xX24xX25xX26xXexX3xX2fxX1xX6xX2fxX1xX3xX38xX6xX4xX4xXdxX2fxX10xX3xXc0xXc1xX38xXdxX23xX47xX2xXc7xXaxX3xX1xXcexX10xX5efxX9xXaxX4axX23xXdxX10xXd5xX47xX2fxXc1xX2fxX1cxX4axX2fxX1cxX6xX47xX23xX10xX47xX2fxX1cxX1xXdxX47xX306xX1xXc1xX47xXbxX1xX10xX47xX23xX24xX25xX10xXexX47xX2fxX1xX6xX2fxX1xX47xX38xX6xX4xX4xXdxX2fxX10xX47xX4xXc1xX38xXdxX23xX47xX2xXc7xX4axX67xX24exX24exXc7xX1f2xX64xXe9xX1xXexXd5xXaxX12xX1bxX1cxX6xX3xX35xX101xX3xX2fxX1cxX1xX2c3xX3xXb93xX59xXb95xX3xXbxX1xX21xX3xX23xX24xX25xX26xXexX3xX2fxX1xX6xX2fxX1xX3xX38xX6xX4xX4xXdxX2fxX10xX3xXc0xXc1xX38xXdxX23xX47xX2xXc7xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexXcexXc1xX2fxX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX23xXaxX12xX1bxX1cxX6xX3xX35xX77xX3xX2fxX14xXbxX3xX35xX5a0xX2fxX3xX5xX21xX2fxX3xXb93xX59xXb95xX3xX35xXe7xX3xX35xX101xX3xX2fxX1cxX1xX2c3xX3xX35xX2bxX2fxX1xX3xX1cxXdxX2bxX3xX38xX61xX3xX35xX7axX2fxX1cxX3xX46xX7fxX3xX2fxX1xX6xX2fxX1xX3xX4xX1xXc1xX3xX40xXbxX24xXexX2fxXdxX46xX3xX48xX68xX3xX5xXc1xX587xXdxX3xX38xX6xX4xX4xXdxX2fxX10xX3xX2fxX1cxXbdxX6xX3xXc0xXc1xX38xXdxX23xX47xX2xXc7xX3xX35xX10cxX10dxX4xX3xX635xXc1xX7xX46xX38xX6xX3xX4xX9exXbxX3xXbxX1x113caxXbxX3xX1xX1fbxXdxX3xXexX1xX2bxX2fxX1cxX3xX342xXe9xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX23xXdxX38xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxX1cxX6xX3xXexX1xX80cxX3xX2fxX1cxX1xXdxX26xXd5xX3xX5xXd4xXd5xX3xX7xX61xX2fxX1cxX3xX1cxXdxX6xXdxX3xX35xXc1xX587xX2fxX3xX35xX1c6xX24xX3xXexX1xX61xX2fxX1xX3xX4xX140xX2fxX1cxX3xX35xX32xXdxX3xX38xXa6xXdxX3xX38xX6xX4xX4xXdxX2fxX10xX3x13d43xXbxXdxX48xX6xX4xXc0xXc1xXcexXc1xX2fxX6xXaxX3xX1xXcexX10xX5efxX9xXaxX4axX23xXdxX10xXd5xX47xX2fxXc1xX2fxX1cxX4axX2fxX1cxX6xX47xXexX1xX24xX47xX2fxX1cxX1xXdxX10xXd5xX47xX5xX6xXd5xX47xX7xX6xX2fxX1cxX47xX1cxXdxX6xXdxX47xX23xXc1xX6xX2fxX47xX23xX6xX24xX47xXexX1xX6xX2fxX1xX47xX4xXc1xX2fxX1cxX47xX23xXc1xXdxX47xX38xXc1xXdxX47xX38xX6xX4xX4xXdxX2fxX10xX47xX10xXbxXdxX38xX6xX4xX4xXc1xXcexXc1xX2fxX6xX4axX2xXc7xXc7xX1f2xX31cxX67xXe9xX1xXexXd5xXaxX12xX0xXdxXd5xX1cxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX4axXd5xX10xX23xXdxX6xX4axX2xX67xX24exX4axX2fxX10xX306xX7xX4axX67xX24exX31cxXc7xX4axX2xX24exX342xX23xX64xX24exX64xX1f2xX1f2xX24exX2xXexXc7xX342xX24exX31cxX5xX31cxX47xX38xX6xX4xX4xXdxX2fxX10xX47xX10xXbxXdxX38xX6xX4xX4xXc1xXcexXc1xX2fxX6xXe9xX363xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX1cxX6xX3xXbxX1xX21xX3xX23xX24xX25xX26xXexX3xX1cxXdxX2bxX3xX2dxX2bxX2fxX3xXexX32xXdxX3xX35xX6xX3xX38xX6xX4xX4xXdxX2fxX10xX3xX40xXbxX24xXexX2fxXdxX46xX47xX48xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX23xXdxX38xX12xX0xX7xXexXcexXc1xX2fxX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxX1cxX6xX3xXexX1xX80cxX3xX2fxX1cxX1xXdxX26xXd5xX3xX5xXd4xXd5xX3xX7xX61xX2fxX1cxX3xX1cxXdxX6xXdxX3xX35xXc1xX587xX2fxX3xX35xX1c6xX24xX3xXexX1xX61xX2fxX1xX3xX4xX140xX2fxX1cxX3xX35xX32xXdxX3xX38xXa6xXdxX3xX38xX6xX4xX4xXdxX2fxX10xX3xXe4axXbxXdxX48xX6xX4xXc0xXc1xXcexXc1xX2fxX6xXaxX3xX1xXcexX10xX5efxX9xXaxX4axX23xXdxX10xXd5xX47xX2fxXc1xX2fxX1cxX4axX2fxX1cxX6xX47xXexX1xX24xX47xX2fxX1cxX1xXdxX10xXd5xX47xX5xX6xXd5xX47xX7xX6xX2fxX1cxX47xX1cxXdxX6xXdxX47xX23xXc1xX6xX2fxX47xX23xX6xX24xX47xXexX1xX6xX2fxX1xX47xX4xXc1xX2fxX1cxX47xX23xXc1xXdxX47xX38xXc1xXdxX47xX38xX6xX4xX4xXdxX2fxX10xX47xX10xXbxXdxX38xX6xX4xX4xXc1xXcexXc1xX2fxX6xX4axX2xXc7xXc7xX1f2xX31cxX67xXe9xX1xXexXd5xXaxX12xX1bxX1cxX6xX3xXexX1xX80cxX3xX2fxX1cxX1xXdxX26xXd5xX3xX5xXd4xXd5xX3xX7xX61xX2fxX1cxX3xX1cxXdxX6xXdxX3xX35xXc1xX587xX2fxX3xX35xX1c6xX24xX3xXexX1xX61xX2fxX1xX3xX4xX140xX2fxX1cxX3xX35xX32xXdxX3xX38xXa6xXdxX3xX38xX6xX4xX4xXdxX2fxX10xX3xXe4axXbxXdxX48xX6xX4xXc0xXc1xXcexXc1xX2fxX6xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexXcexXc1xX2fxX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX23xXaxX12xX1bxX1cxX61xX25xX3xX2xX4axX2xX24exX68xX3xXcxXcexX24xX2fxX1cxX3xXexXd4xXd5xX3xX2fxX1cxX1xXdxX21xX2fxX3xX4xX1cbxX24xX3xX38xXdxXcexX24xX7xX3xX1xX3e2xX4xX3xX48xX10xX46xXexXc1xXcexX3xX121xX3xX40xXdxX2dxX10xXcexXdxX6xX68xX3xX1bxX1cxX6xX68xX3xX4xX1xXc1xX3xX2dxXdxX19xXexX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX24xX14xX4xX3xXexX1xX80cxX3xX2fxX1cxX1xXdxX26xXd5xX3xX5xXd4xXd5xX3xX7xX61xX2fxX1cxX3xX1cxXdxX6xXdxX3xX35xXc1xX587xX2fxX3xX35xX1c6xX24xX3xX35xX32xXdxX3xX38xXa6xXdxX3xX38xX6xX4xX4xXdxX2fxX10xX3xXbxX1xX7fbxX2fxX1cxX3xX2dxX26xX2fxX1xX3xX38xXdxX21xXd5xX3xX35xX10cxX201xX2fxX1cxX3xX1xX140xX3xX1xX9exXbxX3xX4xX9exXbxX3xXc0xXb95xX48xX43axX439xX47xX2xXc7xX3xX4xX152xX3xXexX21xX2fxX3xXe4axXbxXdxX48xX6xX4xXc0xXc1xXcexXc1xX2fxX6xX3xX35xX77xX3xX4xX1xXc1xX3xX46xX19xXexX3xX2bcxX24xX99xX3xXexX1xX61xX2fxX1xX3xX4xX140xX2fxX1cxXe9xX3xXffxXd4xX25xX3xX5xX61xX3xX38xX6xX4xX4xXdxX2fxX10xX3xXbxX1xX7fbxX2fxX1cxX3xXc0xXb95xX48xX43axX439xX47xX2xXc7xX3xXexX1xX1cbxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX91xX6xX3xX1bxX1cxX6xX3xX7xX6xX24xX3xX38xX6xX4xX4xXdxX2fxX10xX3xX35xX1c6xX24xX3xXexXdxX21xX2fxX3xX4xX91xX6xX3xX2fxX10cxXa6xX4xX3xX2fxX61xX25xX3xX4xX152xX3xXexX21xX2fxX3xX40xXbxX24xXexX2fxXdxX46xX3xX48xXe9xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX23xXdxX38xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX4axX24xX5xX12xX0xX23xXdxX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXcexXaxX12xX0xX4axX23xXdxX38xX12xX0xX4axX23xXdxX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xXc1xX24xXcexX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXc1xX3xX48xXb95xX48xX0xX4axXbxX12