Thực hiện quy trình bầu các phó chủ nhiệm, phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thực hiện quy trình bầu các đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
ef52x152f1x16630x162f6x1a92bx1cd92x15f2dx11adex1e5baxX7x153f3x1ba3ex115e8x10dc4x1501bx1be94xX5x1a76exXaxX3xX7xXex14924xX5xX10xX9xXaxXexX10x17d57xXex164f4xX6xX5xXdx1ac75x10ddex14ce9xX3x12af7x17249xX7xXexXdx1834bxX15x1e07dxXax145e6xXcxX1x1d408xX4xX3xX1xXdx13d48xX23xX3xf5c9xX27xX15xX3xXex1c296x17dcbxX23xX1xX3x11ee3x18d78xX27xX3xX4x15295xX4xX3xXbxX1x1cc20xX3xX4xX1x1b0dbxX3xX23xX1xXdxX37x1e2b1x147d6xX3xXbxX1x161a5xX23xX3xX4x1a2f8xX23xX22xX3xX23xX1xXdxX37xX58xX3xfbd4x1537cxX3xXexX1x13a7cxX23xX1xX3xX6bxXdx1bf0axX23xX3x19cc6xX15xX3xX44xX6xX23xX3x1e390xXdx10910xX58xX3xXexX3fxX6xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3x17d8ex16567xX23xX22xX0x13accxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf7a2xX10xX6x1bc82xXaxX2fxX79xX15xX3xX44xX6xX23xX3xX80xXdxX82xX58xX3xXexX3fxX6xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3x165d8x1e72bxX3xXexX1xX32xX4xX3xX1xXdxX37xX23xX3xX3axX27xX15xX3xXexX3fxX40xX23xX1xX3xX44xX45xX27xX3xX4xX49xX4xX3xXc4x12c43xX23xX22xX3xX4xX1x163b2xX3x135e8xX1xX4exX3x11ac0xX1xX52xX3xX23xX1xXdxX37xX58xX3xX79xX15xX3xX44xX6xX23xX3xX80xXdxX82xX58xX3xXexX3fxX6xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX2dxX3xXbxX1xX5dxX23xX3xX4xX61xX23xX22xX3xX23xX1xXdxX37xX58xX3xX6bxX6cxX3xXc4x17d92xXdxX3xX6bx11a39xXdxX3xX4xX49xX4xX3xXc4xXe4xX23xX22xX3xX4xX1xXeaxX3xXcxX1xX70xX23xX1xX3xX6bxXdxX76xX23xX3xX79xX15xX3xX44xX6xX23xX3xX80xXdxX82xX58xX3xXexX3fxX6xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22x11daexX0xX94xXbxX2fxX0xXexX6xX44xX5xX10xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX58xX6xX3fxX22xXdxX23xX24xX3x160f5xXbxX1cxX3xX6xX27xXex125f7xX2dxXaxX2fxX0xXexX44xX185xXa6xX15xX2fxX0xXexX3fxX2fxX0xXexXa6xX2fxX0xXdxX58xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf0xX10xX23xXexX10xX3fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax1a67fxXdxXa6xXexX1xX24xX3x1d46cxX2x12cc4xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x1c65bx1bb51xX17exXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX94xX94xXdxX163xX44xX6xX185xX1xX6xXexXdxX23xX1xX163xX6bxX23xX94xX23xX10xX1b4xX7xX94xX17exX2x1a234xX1bdxX94xX2xX1efxX1bbxXa6xX1caxX17exX1caxX1bdxfe99xX1bdx1bc57xXexX1caxX17ex19e37xX17exX5xX1efxX1exX27xX44x10cdaxXexXexX1b4xX163xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX4xX3xX1xXdxX37xX23xX3xX3axX27xX15xX3xXexX3fxX40xX23xX1xX3xX44xX45xX27xX3xX4xX49xX4xX3xXbxX1xX4exX3xX4xX1xX52xX3xX23xX1xXdxX37xX58xX59xX3xXbxX1xX5dxX23xX3xX4xX61xX23xX22xX3xX23xX1xXdxX37xX58xX3xX6bxX6cxX3xXexX1xX70xX23xX1xX3xX6bxXdxX76xX23xX3xX79xX15xX3xX44xX6xX23xX3xX80xXdxX82xX58xX3xXexX3fxX6xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xXaxX3xX1b4xXdxXa6xXexX1xX9xXaxX1bbxX2xX1bdxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1caxX1cbxX17exXaxX3xX94xX2fxX0xX94xXexXa6xX2fxX0xX94xXexX3fxX2fxX0xXexX3fxX2fxX0xXexXa6xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xX6xXbxXexXdxX185xX23xXaxX2fx139abxXe4xX23xX22xX3xX4xX1xXeaxX3xXcxX3fxX45xX23xX3xXf0x18b78xX58xX3xXcxf04cxX59xX3xX79xX15xX3xX6bxXdxX76xX23xX3x16f13x1dcf9xX3xXf0xX1xXeaxX23xX1xX3xXexX3fx1a1b0xX59xX3xXf0xX1xX52xX3xX23xX1xXdxX37xX58xX3xX79xX15xX3xX44xX6xX23xX3xX80xXdxX82xX58xX3xXexX3fxX6xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX4xX1xX52xX3xXexX3fxX40xX3xX80x1174exX3xX1x18495xXbxX163xX0xX94xXbxX2fxX0xX94xXexXa6xX2fxX0xX94xXexX3fxX2fxX0xX94xXexX44xX185xXa6xX15xX2fxX0xX94xXexX6xX44xX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2daxX185xXa6xX15xXaxX2fx19040xX22xX70xX15xX3xX17exX94xX17exX59xX3xXex17156xXdxX3xXa3xX70xX3xX34bxX2dbxXdxX59xX3xX79xX15xX3xX44xX6xX23xX3xX80xXdxX82xX58xX3xXexX3fxX6xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX207xX1xX4exX6xX3x14701x18530xX382xX382xX3xXc4xXc5xX3xX1xX319xXbxX3xX80xX316xX3xXexX1x15380xX3xX23xX1x19079xXexX163xX3xX2bcxXe4xX23xX22xX3xX4xX1xXeaxX3xXcxX3fxX45xX23xX3xXf0xX2cbxX58xX3xXcxX2cfxX59xX3xX79xX15xX3xX6bxXdxX76xX23xX3xX2daxX2dbxX3xXf0xX1xXeaxX23xX1xX3xXexX3fxX2e5xX59xX3xXf0xX1xX52xX3xX23xX1xXdxX37xX58xX3xX79xX15xX3xX44xX6xX23xX3xX80xXdxX82xX58xX3xXexX3fxX6xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX4xX1xX52xX3xXexX3fxX40xX3xX80xX316xX3xX1xX319xXbxX163xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2daxX185xXa6xX15xXaxX2fxXcxX356xXdxX3xX80xX316xX3xX1xX319xXbxX3xX23xX70xX15xX59xX3xX79xX15xX3xX44xX6xX23xX3xX80xXdxX82xX58xX3xXexX3fxX6xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xXc4xXc5xX3xX1cxX10xX58xX3xX1cx1a9f4xXexX59xX3xX3axX27xX15x13e41xXexX3xXc4xX2e5xX23xX1xX3xX58xX2dbxXexX3xX7xX12axX3xX23xX2dbxXdxX3xXa6xX27xX23xX22xX3xX7xX6xX27xX24xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2daxX185xXa6xX15xXaxX2fxX2xX1exXcxX1xX32xX4xX3xX1xXdxX37xX23xX3xX3axX27xX15xX3xXexX3fxX40xX23xX1xX3xX44xX45xX27xX3xX4xX49xX4xX3xXc4xXe4xX23xX22xX3xX4xX1xXeaxX3xXecxX1xX4exX3xXf0xX1xX52xX3xX23xX1xXdxX37xX58xX3xX79xX15xX3xX44xX6xX23xX3xX80xXdxX82xX58xX3xXexX3fxX6xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX163xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2daxX185xXa6xX15xXaxX2fxX17exX1exXecxX1xX5dxX23xX3xX4xX61xX23xX22xX3xX23xX1xXdxX37xX58xX3xX6bxX6cxX3xXc4xX12axXdxX3xX6bxX12exXdxX3xX4xX49xX4xX3xXc4xXe4xX23xX22xX3xX4xX1xXeaxX3xXcxX1xX70xX23xX1xX3xX6bxXdxX76xX23xX3xX79xX15xX3xX44xX6xX23xX3xX80xXdxX82xX58xX3xXexX3fxX6xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX163xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2daxX185xXa6xX15xXaxX2fxX1caxX1exXcxX3fxXdxX82xX23xX3xX207xX1xX6xXdxX3xX1cxX5dxX15xX3xXa6xX32xX23xX22xX3x15104xX27xX15xX3xX4xX1xX449xX3xX5xX70xX58xX3xX6bxXdxX37xX4xX3xX4xX52xX6xX3xX79xX15xX3xX44xX6xX23xX3xX80xXdxX82xX58xX3xXexX3fxX6xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX207xX1xX4exX6xX3xX381xX382xX382xX382xX2dxX3xXex19bbcxX3xXexX3fxX40xX23xX1xX3xX7x11445xX6xX3xXc4x1344dxXdxX59xX3xX44xX5a3xX3xX7xX27xX23xX22xX3xX55axX27xX15xX3xXc4xX2e5xX23xX1xX3xX7xX12axX3xX1caxX1efxX1exX55axX2bcxX94xXcx1cd86xX59xX3xX23xX22xX70xX15xX3xX17exX1bbxX94xX200xX94xX17exX1efxX2xX1bbxX3xX4xX52xX6xX3xX2daxX6xX23xX3xXf0xX1xX396xXbxX3xX1xX70xX23xX1xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xXexX1xXdxX3xX1xX70xX23xX1xX3xXf0xX1xX8fxX90xX23xX22xX3x18b43xX382xX382xX59xX3xXf0xX1xX8fxX90xX23xX22xX3xX601xX382xX382xX382xX3xX2bcxXdx13035xX27xX3xX5xX37xX3xX2bcx1644bxX23xX22xX3xX6bxX614xX3xX4xX61xX23xX22xX3xXexX49xX4xX3xX207xXdxX82xX58xX3xXexX3fxX6xX59xX3xX22xXdxX49xX58xX3xX7xX49xXexX59xX3xX207x1a9e4xX3xX5xX27x11607xXexX3xX4xX52xX6xX3xX2bcxX61bxX23xX22xX3xXc4xX82xX3xXexX3fxX40xX23xX1xX3xX2daxX2dbxX3xXf0xX1xXeaxX23xX1xX3xXexX3fxX2e5xX59xX3xX2daxX6xX23xX3xXf0xX1xX396xXbxX3xX1xX70xX23xX1xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX1cxX10xX58xX3xX1cxX442xXexX59xX3xX3axX27xX15xX449xXexX3xXc4xX2e5xX23xX1xX3xX6bxX70xX3xXexX3fxXdxX82xX23xX3xX207xX1xX6xXdxX3xX58xX2dbxXexX3xX7xX12axX3xX23xX1xXdxX37xX58xX3xX6bxX6cxX3xX4xX61xX23xX22xX3xXexX49xX4xX3xXexX3fxX319xX23xX22xX3xXexX5dxX58xX3xXexX3fxX185xX23xX22xX3xXexX1xX596xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX12exXdxX163xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2daxX185xXa6xX15xXaxX2fxX0xXdxX58xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXa6xXexX1xX27xX58xX44xX3xXa6xX1xXdxXa6xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b4xXdxXa6xXexX1xX24xX3xX1bbxX1efxX1cbxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1cbxX1efxX17exXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX94xX94xXdxX163xX44xX6xX185xX1xX6xXexXdxX23xX1xX163xX6bxX23xX94xX23xX10xX1b4xX7xX94xX17exX2xX1efxX1bdxX94xX2xX1efxX1bbxXa6xX1caxX17exX1caxX1bdxX1fcxX1cbxX1caxXexX17exX1bbxX1cbxX1cbxX1cbxX5xX1efxX163xX26xXbxX22x111b3xX3fxX9xX1caxX1bbxX1efxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX4xX3xX1xXdxX37xX23xX3xX3axX27xX15xX3xXexX3fxX40xX23xX1xX3xX44xX45xX27xX3xX4xX49xX4xX3xXbxX1xX4exX3xX4xX1xX52xX3xX23xX1xXdxX37xX58xX59xX3xXbxX1xX5dxX23xX3xX4xX61xX23xX22xX3xX23xX1xXdxX37xX58xX3xX6bxX6cxX3xXexX1xX70xX23xX1xX3xX6bxXdxX76xX23xX3xX79xX15xX3xX44xX6xX23xX3xX80xXdxX82xX58xX3xXexX3fxX6xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xXaxX3xX1b4xXdxXa6xXexX1xX9xXaxX1bbxX1efxX1cbxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1cbxX1efxX17exXaxX3xX94xX2fxX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2daxX185xXa6xX15xXaxX2fx133c0xX3xXcxX3fxX8fxX12exX4xX3xXc4xX4exX59xX3xX23xX1xX8fxX3xXc4xXc5xX3xXc4xX8fxX6xX59xX3xX23xX22xX70xX15xX3xX1caxX2xX94xX2xX59xX3xXexX356xXdxX3xXcxX3fxX6cxX3xX7x17b9exX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX2bcxX61bxX23xX22xX59xX3xX2daxX6xX23xX3xXf0xX1xX396xXbxX3xX1xX70xX23xX1xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX2bcxX61bxX23xX22xX3xX207xX1xX4exX6xX3xX381xX382xX382xX382xX3xXc4xXc5xX3xX1xX319xXbxX3xXa3xX2dbxXdxX3xX23xX22xX1xX2e5xX3xX5xX45xX23xX3xXexX1xX392xX3xX34bxX1xX396xXexX3xXc4xX82xX3xX44xX45xX27xX3xX2daxX2dbxX3xXf0xX1xXeaxX23xX1xX3xXexX3fxX2e5xX59xX3xXcxX5a3xX23xX22xX3xX2daxXeaxX3xXexX1xX8fxX59xX3xX2daxX6xX23xX3xX2daxXeaxX3xXexX1xX8fxX59xX3xX79xX15xX3xX44xX6xX23xX3xX80xXdxX82xX58xX3xXexX3fxX6xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX59xX3xXf0xX1xX52xX3xX23xX1xXdxX37xX58xX3xX79xX15xX3xX44xX6xX23xX3xX80xXdxX82xX58xX3xXexX3fxX6xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX163xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2daxX185xXa6xX15xXaxX2fxX2daxX6xX23xX3xXf0xX1xX396xXbxX3xX1xX70xX23xX1xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX2bcxX61bxX23xX22xX3xX207xX1xX4exX6xX3xX381xX382xX382xX382xX3xXc4xXc5xX3xX44xX45xX27xX3xX79xX15xX3xX44xX6xX23xX3xX80xXdxX82xX58xX3xXexX3fxX6xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX207xX1xX4exX6xX3xX381xX382xX382xX382xX59xX3xX22xXe4xX58xX3xX2xX1fcxX3xXc4xXe4xX23xX22xX3xX4xX1xXeaxX24xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2daxX185xXa6xX15xXaxX2fxX2xX163xX3xX2bcxXe4xX23xX22xX3xX4xX1xXeaxX3xXcxX3fxX45xX23xX3xXf0xX2cbxX58xX3xXcxX2cfxX59xX3xX79xX15xX3xX6bxXdxX76xX23xX3xX2daxX2dbxX3xXf0xX1xXeaxX23xX1xX3xXexX3fxX2e5xX3xX207xX1xX4exX6xX3xX381xX382xX382xX382xX59xX3xXf0xX1xX52xX3xX23xX1xXdxX37xX58xX3xX79xX15xX3xX44xX6xX23xX3xX80xXdxX82xX58xX3xXexX3fxX6xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX207xX1xX4exX6xX3xX381xX382xX382xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2daxX185xXa6xX15xXaxX2fxX17exX163xX3xX2bcxXe4xX23xX22xX3xX4xX1xXeaxX3xXa3xXe4xX3x1a655xXdxX23xX1xX3xXf0xX1xXdxX449xX23xX59xX3xX79xX15xX3xX6bxXdxX76xX23xX3xX79xX15xX3xX44xX6xX23xX3xX80xXdxX82xX58xX3xXexX3fxX6xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX207xX1xX4exX6xX3xX381xX382xX382xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2daxX185xXa6xX15xXaxX2fxX1caxX163xX3xX2bcxXe4xX23xX22xX3xX4xX1xXeaxX3xX34bxX22xX1xXdxX76xX58xX3xXecxX1xX2cfxX3xXf0xX8fxX596xX23xX22xX59xX3xXecxX1xX4exX3xXf0xX1xX52xX3xX23xX1xXdxX37xX58xX3xX79xX15xX3xX44xX6xX23xX3xX80xXdxX82xX58xX3xXexX3fxX6xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX207xX1xX4exX6xX3xX381xX382xX382xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2daxX185xXa6xX15xXaxX2fxX1cbxX163xX3xX2bcxXe4xX23xX22xX3xX4xX1xXeaxX3xX2bcxX185xX70xX23xX3x17518xX23xX1xX3x16d13x10ed9xX23xX22xX59xX3xX601xX6cxX3xXexX3fxX8fxX833xX23xX22xX59xX3xXcxX1xX8fxX3xX207x10f6exX3xXf0xX1xX52xX3xX23xX1xXdxX37xX58xX3xX79xX15xX3xX44xX6xX23xX3xX80xXdxX82xX58xX3xXexX3fxX6xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX207xX1xX4exX6xX3xX381xX382xX382xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2daxX185xXa6xX15xXaxX2fxX1bdxX163xX3xX2bcxXe4xX23xX22xX3xX4xX1xXeaxX3xXcxX3fxX45xX23xX3xXcxX1xX2e5xX3xXa3xXdxX614xX23xX59xX3xX79xX15xX3xX6bxXdxX76xX23xX3xX79xX15xX3xX44xX6xX23xX3xX80xXdxX82xX58xX3xXexX3fxX6xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX207xX1xX4exX6xX3xX381xX382xX382xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2daxX185xXa6xX15xXaxX2fxX1bbxX163xX3xX2bcxXe4xX23xX22xX3xX4xX1xXeaxX3xX34bxX22xX27xX15x14d56xX23xX3xX55axX27xX12axX4xX3xXa3xXdxX37xXbxX59xX3xX79xX15xX3xX6bxXdxX76xX23xX3xX79xX15xX3xX44xX6xX23xX3xX80xXdxX82xX58xX3xXexX3fxX6xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX207xX1xX4exX6xX3xX381xX382xX382xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2daxX185xXa6xX15xXaxX2fxX200xX163xX3xX2bcxXe4xX23xX22xX3xX4xX1xXeaxX3xX34bxX22xX27xX15xXb9dxX23xX3xX601x11075xX23xX3xXa3xX2dbxXdxX59xX3xX79xX15xX3xX6bxXdxX76xX23xX3xX79xX15xX3xX44xX6xX23xX3xX80xXdxX82xX58xX3xXexX3fxX6xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX207xX1xX4exX6xX3xX381xX382xX382xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2daxX185xXa6xX15xXaxX2fxX1faxX163xX3xX2bcxXe4xX23xX22xX3xX4xX1xXeaxX3xX34bxX22xX27xX15xXb9dxX23xX3xX601xXbffxX23xX3xXa3x1cd27xX23xX22xX59xX3xX79xX15xX3xX6bxXdxX76xX23xX3xX2daxX6xX23xX3xXf0xX1xX396xXbxX3xX1xX70xX23xX1xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX2bcxX61bxX23xX22xX3xX207xX1xX4exX6xX3xX381xX382xX382xX382xX59xX3xXecxX1xX4exX3xXf0xX1xX52xX3xX23xX1xXdxX37xX58xX3xX79xX15xX3xX44xX6xX23xX3xX80xXdxX82xX58xX3xXexX3fxX6xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX207xX1xX4exX6xX3xX381xX382xX382xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2daxX185xXa6xX15xXaxX2fxX1fcxX163xX3xX2bcxXe4xX23xX22xX3xX4xX1xXeaxX3xX601xXad9xX3xX80xX1x1998cxX4xX3xXa3xXc5fxX23xX22xX59xX3xX79xX15xX3xX6bxXdxX76xX23xX3xX79xX15xX3xX44xX6xX23xX3xX80xXdxX82xX58xX3xXexX3fxX6xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX207xX1xX185xX49xX3xX381xX382xX382xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2daxX185xXa6xX15xXaxX2fxX2xX1efxX163xX3xX2bcxXe4xX23xX22xX3xX4xX1xXeaxX3xXa3xX185xX70xX23xX22xX3xXcxX3fxX319xX23xX22xX3xXa3xX8fxX23xX22xX59xX3xXf0xX1xX49xX23xX1xX3xX601xXbffxX23xX3xXbxX1x188dcxX23xX22xX3xX2daxX6xX23xX3xXcxX5a3xX3xX4xX1xX392xX4xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2daxX185xXa6xX15xXaxX2fxX2xX2xX163xX3xX2bcxXe4xX23xX22xX3xX4xX1xXeaxX3xXcxX3fxX45xX23xX3xXcxXdxX449xX23xX3xXa3xX8fxX23xX22xX59xX3xX79xX15xX3xX6bxXdxX76xX23xX3xX2daxX6xX23xX3xXf0xX1xX396xXbxX3xX1xX70xX23xX1xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX2bcxX61bxX23xX22xX3xX207xX1xX4exX6xX3xX381xX382xX382xX382xX59xX3xXecxX1xX4exX3xX2daxXeaxX3xXexX1xX8fxX3xXcx1dae7xX23xX1xX3xX52xX15xX59xX3xXf0xX1xX52xX3xXexX2e5xX4xX1xX3xX79xX15xX3xX44xX6xX23xX3xX23xX1xX5dxX23xX3xXa6xX5dxX23xX3xXexXde9xX23xX1xX3xXa3xX70xX3xXcx11ea9xX23xX1xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2daxX185xXa6xX15xXaxX2fxX2xX17exX163xX3xX2bcxXe4xX23xX22xX3xX4xX1xXeaxX3xXcxX61xX3xXad8xX27xX15xX3xX34bxX22xX1xXe13xX6xX59xX3xX79xX15xX3xX6bxXdxX76xX23xX3xX79xX15xX3xX44xX6xX23xX3xX80xXdxX82xX58xX3xXexX3fxX6xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX207xX1xX185xX49xX3xX381xX382xX382xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2daxX185xXa6xX15xXaxX2fxX2xX1caxX163xX3xX2bcxXe4xX23xX22xX3xX4xX1xXeaxX3xX601x15cb3xX3xXcxX1xX49xXdxX3xX34bxX22xX27xX15xX76xX23xX59xX3xX79xX15xX3xX6bxXdxX76xX23xX3xX79xX15xX3xX44xX6xX23xX3xX80xXdxX82xX58xX3xXexX3fxX6xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX207xX1xX185xX49xX3xX381xX382xX382xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2daxX185xXa6xX15xXaxX2fxX2xX1cbxX163xX3xX2bcxXe4xX23xX22xX3xX4xX1xXeaxX3xX34bxX22xX27xX15xXb9dxX23xX3xX601xXbffxX23xX3xX34bxX1xX5dxX23xX59xX3xX79xX15xX3xX6bxXdxX76xX23xX3xX79xX15xX3xX44xX6xX23xX3xX80xXdxX82xX58xX3xXexX3fxX6xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX207xX1xX185xX49xX3xX381xX382xX382xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2daxX185xXa6xX15xXaxX2fxX2xX1bdxX163xX3xX2bcxXe4xX23xX22xX3xX4xX1xXeaxX3xX34bxX22xX27xX15xXb9dxX23xX3xXa13xXdxX23xX1xX3xX55axX27xX6xX23xX22xX59xX3xX79xX15xX3xX6bxXdxX76xX23xX3xX79xX15xX3xX44xX6xX23xX3xX80xXdxX82xX58xX3xXexX3fxX6xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX207xX1xX185xX49xX3xX381xX382xX382xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2daxX185xXa6xX15xXaxX2fxX2xX1bbxX163xX3xX2bcxXe4xX23xX22xX3xX4xX1xXeaxX3xXcxX3fxX45xX23xX3xX601xXbffxX23xX3xf7acxX4exX23xX59xX3xX79xX15xX3xX6bxXdxX76xX23xX3xX2daxX6xX23xX3xXf0xX1xX396xXbxX3xX1xX70xX23xX1xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX2bcxX61bxX23xX22xX3xX207xX1xX4exX6xX3xX381xX382xX382xX382xX59xX3xX2daxXeaxX3xXexX1xX8fxX3xXcxXde9xX23xX1xX3xX52xX15xX59xX3xXcxX3fxX8fxX833xX23xX22xX3xXc4xX185xX70xX23xX3xX2bcxX356xXdxX3xX44xXdxX82xX27xX3xX55axX27xX12axX4xX3xX1xX2dbxXdxX3xX207xX1xX4exX6xX3xX381xX382xX601xX3xXexXde9xX23xX1xX3xX601xXe13xX23xX1xX3x100afxX185xX23xX22xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2daxX185xXa6xX15xXaxX2fxX2xX200xX163xX3xX2bcxXe4xX23xX22xX3xX4xX1xXeaxX3xXcxX3fxX45xX23xX3xX2bcxX392xX4xX3xXcxX1xXcecxX23xX22xX59xX3xX79xX15xX3xX6bxXdxX76xX23xX3xX2daxX6xX23xX3xXf0xX1xX396xXbxX3xX1xX70xX23xX1xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX2bcxX61bxX23xX22xX3xX207xX1xX4exX6xX3xX381xX382xX382xX382xX59xX3xXecxX1xX4exX3xXf0xX1xX52xX3xX23xX1xXdxX37xX58xX3xX79xX15xX3xX44xX6xX23xX3xX80xXdxX82xX58xX3xXexX3fxX6xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX207xX1xX4exX6xX3xX381xX382xX382xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2daxX185xXa6xX15xXaxX2fxX2xX1faxX163xX3xX2bcxXe4xX23xX22xX3xX4xX1xXeaxX3xXf0xX6xX185xX3xX601xXbffxX23xX3xXcxX1xX12axX23xX22xX59xX3xX79xX15xX3xX6bxXdxX76xX23xX3xX79xX15xX3xX44xX6xX23xX3xX80xXdxX82xX58xX3xXexX3fxX6xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX207xX1xX4exX6xX3xX381xX382xX382xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2daxX185xXa6xX15xXaxX2fxX2xX1fcxX163xX3xX2bcxXe4xX23xX22xX3xX4xX1xXeaxX3xXa3xX185xX70xX23xX22xX3xX601xXbffxX23xX3xXcxX3fxX70xX59xX3xXecxX1xX4exX3xXf0xX1xX52xX3xX23xX1xXdxX37xX58xX3xX79xX15xX3xX44xX6xX23xX3xX80xXdxX82xX58xX3xXexX3fxX6xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX207xX1xX4exX6xX3xX381xX382xX382xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2daxX185xXa6xX15xXaxX2fxX2daxX6xX23xX3xXf0xX1xX396xXbxX3xX1xX70xX23xX1xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX2bcxX61bxX23xX22xX3xX207xX1xX4exX6xX3xX381xX382xX382xX382xX3xXc4xXc5xX3xX44xX45xX27xX3xXc4xXe4xX23xX22xX3xX4xX1xXeaxX3xXcxX3fxX45xX23xX3xXf0xX2cbxX58xX3xXcxX2cfxX59xX3xX79xX15xX3xX6bxXdxX76xX23xX3xX2daxX2dbxX3xXf0xX1xXeaxX23xX1xX3xXexX3fxX2e5xX3xX207xX1xX4exX6xX3xX381xX382xX382xX382xX59xX3xX2daxXeaxX3xXexX1xX8fxX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX2bcxX61bxX23xX22xX3xX207xX1xX4exX6xX3xX381xX382xX382xX59xX3xXf0xX1xX52xX3xX23xX1xXdxX37xX58xX3xX79xX15xX3xX44xX6xX23xX3xX80xXdxX82xX58xX3xXexX3fxX6xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX207xX1xX4exX6xX3xX381xX382xX382xX3xX22xXdx1083bxX3xX4xX1xX392xX4xX3xXf0xX1xX52xX3xX23xX1xXdxX37xX58xX3xX79xX15xX3xX44xX6xX23xX3xX80xXdxX82xX58xX3xXexX3fxX6xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX207xX1xX4exX6xX3xX381xX382xX382xX382xX163xX94xX163xX0xX94xXbxX2fxX0xXa6xXdxX6bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXa6xX3fxX10xX5xX6xXexX10xXa6xXaxX2fxX0xX7xXexX3fxX185xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX76xX23xX3xX3axX27xX6xX23xX24xX0xX94xX7xXexX3fxX185xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX58xX44xX1exX6xX23xXa6xX1exX7xX6xXbxX185xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXad8xX6xX23xX1xX3xX7xX49xX4xX1xX3xX2daxX2dbxX3xXf0xX1xXeaxX23xX1xX3xXexX3fxX2e5xX59xX3xX2daxX6xX23xX3xX2daxXeaxX3xXexX1xX8fxX3xX6bxX70xX3xX79xX15xX3xX44xX6xX23xX3xX80xXdxX82xX58xX3xXexX3fxX6xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX207xX1xX4exX6xX3xX381xX382xX382xX382xXaxX3xX1xX3fxX10xX2bxX9xXaxX94xX1cxX6xX15xX1exXa6xX27xX23xX22xX1exXa6xX6xX23xX22xX94xXa6xX6xX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX44xX185xX1exX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX3fxXdxX1exX44xX6xX23xX1exX44xXdxX1exXexX1xX27xX1exX6bxX6xX1exX27xX15xX1exX44xX6xX23xX1exX207xXdxX10xX58xX1exXexX3fxX6xX1exXexX3fxX27xX23xX22xX1exX27xX185xX23xX22xX1exX207xX1xX185xX6xX1exX1cxXdxXdxXdxX94xX17exX1efxX1bbxX2xX200xX1bdxX163xX1xXexX58xXaxX2fxX0xXdxX58xX22xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX94xX58xX10xXa6xXdxX6xX94xX2xX17exX1efxX94xX23xX10xX1b4xX7xX94xX17exX2xX1efxX1cbxX94xX2xX1efxX1faxXa6xX1efxX2xX1cbxX17exX17exX1caxX1fcxXexX1faxX1efxX1efxX1bdxX5xX2xX1exX2xX17exX1fcxXa6xX1efxX2xX1cbxX2xX17exX2xX17exXexX1cbxX1fcxX1cbxX1fcxX17exX5xX1efxX163xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX4xX3xX1xXdxX37xX23xX3xX3axX27xX15xX3xXexX3fxX40xX23xX1xX3xX44xX45xX27xX3xX4xX49xX4xX3xXbxX1xX4exX3xX4xX1xX52xX3xX23xX1xXdxX37xX58xX59xX3xXbxX1xX5dxX23xX3xX4xX61xX23xX22xX3xX23xX1xXdxX37xX58xX3xX6bxX6cxX3xXexX1xX70xX23xX1xX3xX6bxXdxX76xX23xX3xX79xX15xX3xX44xX6xX23xX3xX80xXdxX82xX58xX3xXexX3fxX6xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xXaxX3xX94xX2fxX0xX94xX6xX2fxX0xXa6xXdxX6bxX2fxX0xX7xXexX3fxX185xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXad8xX6xX23xX1xX3xX7xX49xX4xX1xX3xX2daxX2dbxX3xXf0xX1xXeaxX23xX1xX3xXexX3fxX2e5xX59xX3xX2daxX6xX23xX3xX2daxXeaxX3xXexX1xX8fxX3xX6bxX70xX3xX79xX15xX3xX44xX6xX23xX3xX80xXdxX82xX58xX3xXexX3fxX6xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX207xX1xX4exX6xX3xX381xX382xX382xX382xXaxX3xX1xX3fxX10xX2bxX9xXaxX94xX1cxX6xX15xX1exXa6xX27xX23xX22xX1exXa6xX6xX23xX22xX94xXa6xX6xX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX44xX185xX1exX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX3fxXdxX1exX44xX6xX23xX1exX44xXdxX1exXexX1xX27xX1exX6bxX6xX1exX27xX15xX1exX44xX6xX23xX1exX207xXdxX10xX58xX1exXexX3fxX6xX1exXexX3fxX27xX23xX22xX1exX27xX185xX23xX22xX1exX207xX1xX185xX6xX1exX1cxXdxXdxXdxX94xX17exX1efxX1bbxX2xX200xX1bdxX163xX1xXexX58xXaxX2fxXad8xX6xX23xX1xX3xX7xX49xX4xX1xX3xX2daxX2dbxX3xXf0xX1xXeaxX23xX1xX3xXexX3fxX2e5xX59xX3xX2daxX6xX23xX3xX2daxXeaxX3xXexX1xX8fxX3xX6bxX70xX3xX79xX15xX3xX44xX6xX23xX3xX80xXdxX82xX58xX3xXexX3fxX6xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX207xX1xX4exX6xX3xX381xX382xX382xX382xX0xX94xX6xX2fxX0xX94xX7xXexX3fxX185xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xXa6xXaxX2fx116ccxX49xX23xX22xX3xX1caxX2xX94xX2xX94xX17exX1efxX17exX2xX59xX3xXa3xX2dbxXdxX3xX23xX22xX1xX2e5xX3xX5xX45xX23xX3xXexX1xX392xX3xX23xX1xX396xXexX3xX2daxXf0xXa3xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX2bcxX61bxX23xX22xX3xX207xX1xX4exX6xX3xX381xX382xX382xX382xX3xXexXdxX449xX23xX3xX1xX70xX23xX1xX3xXbxX1xXdxX76xX23xX3xX1xX319xXbxX3xXc4xX82xX3xX44xX45xX27xX3xX2daxX2dbxX3xXf0xX1xXeaxX23xX1xX3xXexX3fxX2e5xX59xX3xXcxX5a3xX23xX22xX3xX2daxXeaxX3xXexX1xX8fxX59xX3xX2daxX6xX23xX3xX2daxXeaxX3xXexX1xX8fxX59xX3x1772exX2daxX80xXcxX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX2bcxX61bxX23xX22xX163xX3xX2bcxXe4xX23xX22xX3xX4xX1xXeaxX3xXcxX3fxX45xX23xX3xXcxXdxX449xX23xX3xXa3xX8fxX23xX22xX3xX1exX3xX79xX15xX3xX6bxXdxX76xX23xX3xX2daxXf0xXa3xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX2bcxX61bxX23xX22xX59xX3xXecxX1xX4exX3xX2daxXeaxX3xXexX1xX8fxX3xXcxXde9xX23xX1xX3xX52xX15xX59xX3xXf0xX1xX52xX3xXexX2e5xX4xX1xX3xX161cxX2daxX34bxXad8xX3xXexXde9xX23xX1xX3xXa3xX70xX3xXcxXe13xX23xX1xX3xXc4xX8fx14c73xX4xX3xX44xX45xX27xX3xX5xX70xX58xX3xX79xX15xX3xX6bxXdxX76xX23xX3xX161cxX2daxX80xXcxX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX163xX0xX94xXbxX2fxX0xX94xXa6xXdxX6bxX2fxX0xX94xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2daxXeaxX3xXexX1xX8fxX3xXcxXde9xX23xX1xX3xX52xX15xX3xX6bxX70xX3xXf0xX1xX52xX3xXexX2e5xX4xX1xX3xX161cxX2daxX34bxXad8xX3xXexXde9xX23xX1xX3xXa3xX70xX3xXcxXe13xX23xX1xX3xXc4xX8fxX169axX4xX3xX44xX45xX27xX3xX5xX70xX3xX79xX15xX3xX6bxXdxX76xX23xX3xX4xX1xXeaxX23xX1xX3xXexX1xX392xX4xX3xX2daxXf0xXa3xX3xX163xX163xX163xXaxX3xX1xX3fxX10xX2bxX9xXaxX94xX1cxX6xX15xX1exXa6xX27xX23xX22xX1exXa6xX6xX23xX22xX94xX44xXdxX1exXexX1xX27xX1exXexXdxX23xX1xX1exX27xX15xX1exX6bxX6xX1exX4xX1xX27xX1exXexXdxX4xX1xX1exX27xX44xX23xXa6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXa6xX27xX185xX4xX1exX44xX6xX27xX1exX5xX6xX1exX27xX15xX1exX6bxXdxX10xX23xX1exX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX1xX27xX4xX1exX44xX4xX1xX1exXexX3fxX27xX23xX22xX1exX27xX185xX23xX22xX1exXa6xX6xX23xX22xX1exX207xX1xX185xX6xX1exX1cxXdxXdxXdxX94xX17exX1efxX1bbxX2xX2xX1efxX163xX1xXexX58xXaxX2fxX0xXdxX58xX22xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX94xX58xX10xXa6xXdxX6xX94xX2xX17exX1efxX94xX23xX10xX1b4xX7xX94xX17exX2xX1efxX1cbxX94xX2xX1efxX1bbxXa6xX1bbxX17exX2xX1cbxX1faxX1bdxX200xXexX17exX1bdxX1caxX1caxX1efxX5xX1efxX163xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX4xX3xX1xXdxX37xX23xX3xX3axX27xX15xX3xXexX3fxX40xX23xX1xX3xX44xX45xX27xX3xX4xX49xX4xX3xXbxX1xX4exX3xX4xX1xX52xX3xX23xX1xXdxX37xX58xX59xX3xXbxX1xX5dxX23xX3xX4xX61xX23xX22xX3xX23xX1xXdxX37xX58xX3xX6bxX6cxX3xXexX1xX70xX23xX1xX3xX6bxXdxX76xX23xX3xX79xX15xX3xX44xX6xX23xX3xX80xXdxX82xX58xX3xXexX3fxX6xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xXaxX3xX94xX2fxX0xX94xX6xX2fxX0xXa6xXdxX6bxX2fxX0xX7xXexX3fxX185xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2daxXeaxX3xXexX1xX8fxX3xXcxXde9xX23xX1xX3xX52xX15xX3xX6bxX70xX3xXf0xX1xX52xX3xXexX2e5xX4xX1xX3xX161cxX2daxX34bxXad8xX3xXexXde9xX23xX1xX3xXa3xX70xX3xXcxXe13xX23xX1xX3xXc4xX8fxX169axX4xX3xX44xX45xX27xX3xX5xX70xX3xX79xX15xX3xX6bxXdxX76xX23xX3xX4xX1xXeaxX23xX1xX3xXexX1xX392xX4xX3xX2daxXf0xXa3xX3xX163xX163xX163xXaxX3xX1xX3fxX10xX2bxX9xXaxX94xX1cxX6xX15xX1exXa6xX27xX23xX22xX1exXa6xX6xX23xX22xX94xX44xXdxX1exXexX1xX27xX1exXexXdxX23xX1xX1exX27xX15xX1exX6bxX6xX1exX4xX1xX27xX1exXexXdxX4xX1xX1exX27xX44xX23xXa6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXa6xX27xX185xX4xX1exX44xX6xX27xX1exX5xX6xX1exX27xX15xX1exX6bxXdxX10xX23xX1exX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX1xX27xX4xX1exX44xX4xX1xX1exXexX3fxX27xX23xX22xX1exX27xX185xX23xX22xX1exXa6xX6xX23xX22xX1exX207xX1xX185xX6xX1exX1cxXdxXdxXdxX94xX17exX1efxX1bbxX2xX2xX1efxX163xX1xXexX58xXaxX2fxX2daxXeaxX3xXexX1xX8fxX3xXcxXde9xX23xX1xX3xX52xX15xX3xX6bxX70xX3xXf0xX1xX52xX3xXexX2e5xX4xX1xX3xX161cxX2daxX34bxXad8xX3xXexXde9xX23xX1xX3xXa3xX70xX3xXcxXe13xX23xX1xX3xXc4xX8fxX169axX4xX3xX44xX45xX27xX3xX5xX70xX3xX79xX15xX3xX6bxXdxX76xX23xX3xX4xX1xXeaxX23xX1xX3xXexX1xX392xX4xX3xX2daxXf0xXa3xX3xX163xX163xX163xX0xX94xX6xX2fxX0xX94xX7xXexX3fxX185xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xXa6xXaxX2fxX2daxXeaxX3xXexX1xX8fxX3xXcxXde9xX23xX1xX3xX52xX15xX3xXa3xX70xX3xXcxXe13xX23xX1xX3xXa3xX185xX70xX23xX22xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xXad8xXad9xX23xX22xX59xX3xXecxX1xX4exX3xX2daxXeaxX3xXexX1xX8fxX3xXcxXde9xX23xX1xX3xX52xX15xX3xX1exX3xXf0xX1xX52xX3xXexX2e5xX4xX1xX3xX161cxX2daxX34bxXad8xX3xXexXde9xX23xX1xX3xXcxX3fxX45xX23xX3xXcxXdxX449xX23xX3xXa3xX8fxX23xX22xX3xX6bx187b6xX6xX3xXc4xX8fxX169axX4xX3xX44xX45xX27xX3xX5xX70xX3xX17exX3xXexX3fxX185xX23xX22xX3xX7xX12axX3xX2xX1faxX1efxX3xX79xX15xX3xX6bxXdxX76xX23xX3xX4xX1xXeaxX23xX1xX3xXexX1xX392xX4xX3xX2daxX6xX23xX3xXf0xX1xX396xXbxX3xX1xX70xX23xX1xX3xXcxX3fxX27xX23xX22xX3xX8fxX90xX23xX22xX3xX2bcxX61bxX23xX22xX3xX207xX1xX4exX6xX3xX381xX382xX382xX382xX163xX0xX94xXbxX2fxX0xX94xXa6xXdxX6bxX2fxX0xX94xX5xXdxX2fxX0xX94xX27xX5xX2fxX0xXa6xXdxX6bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3fxXaxX2fxX0xX94xXa6xXdxX6bxX2fxX0xX94xXa6xXdxX6bxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1596xX185xX27xX3fxX4xX10xXaxX2fxXcxX1xX10xX185xX3xX4xX1xXdxX23xX1xXbxX1xX27xX0xX94xXbxX2f