Khai mạc phiên trọng thể Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam khóa X
Sáng nay, 10/12, tại Hà Nội diễn ra khai mạc phiên trọng thể Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam khóa X với sự tham gia của 690 đại biểu đại diện cho tổ chức Hội Sinh viên trong và ngoài nước.
67d2x85b7xaf94xc094xe0c9xa790xed70xf630xd705xX7x8bd1x11943xdf18xb4d0x1102cxc62fxX5xf222xXaxe582x884bxX1xX6xXdxX3x8c92xe1f5xX4xX3xXbxX1xXdxf7ddxe297xX3xXex9ba6x8a27xX20xab07xX3xXexX1xb734xX3xb146xX19xXdxX3xX1x9326xXdxX3xcfc8xX31xXdxX3xe519xXdxX20xX1xX3x119b5xXdxX1fxX20xX3x9717xXdx1088bxXexX3xf403xX6xX18xX3x108d5xX1x7d7bxX6xX3xad26xX0xc95dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX10xX6x7d77xXaxX12xX38x9179xX20xX26xX3xX20xX6x8175xac03xX3xX2xe57axX52xX2x7d05xX6fxX3xXexX19xXdxX3xX34x7a65xX3xX47xX31xXdxX3xX64xXdxad75xX20xX3xX23xX6xX3xX4bxX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xXbxX1xXdxX1fxX20xX3xXexX23xX24xX20xX26xX3xXexX1xX2axX3xX2cxX19xXdxX3xX1xX31xXdxX3xX34xX31xXdxX3xX38xXdxX20xX1xX3xX3dxXdxX1fxX20xX3xX42xXdxX44xXexX3xX47xX6xX18xX3xX4bxX1xX4dxX6xX3xX50xX3xX3dx90dfxXdxX3xX7x83e3xX3xXexX1xX6xX18xX3xX26xXdxX6xX3xX4xbc3cxX6xX3x9558xfff4xX72xX3xdd83xX19xXdxX3x9ce3xXdxX2ax8784xX3xXe2xX19xXdxX3xX64xXdxX44xX20xX3xX4xX1x6876xX3xXexac0fxX3xX4xX1xb3bbxX4xX3xX34xX31xXdxX3xX38xXdxX20xX1xX3xX3dxXdxX1fxX20xX3xXexX23xXf6xX20xX26xX3xX3dxX7dxX3xX20xX26xXf6xX7dxXdxX3xX20xc6e2xXcbxX4xba24xX0xX52xXbxX12xX0x70f9xXdxX26xXe9xX23xX10xX12xX0xX6xX3xX64xX6xXexX6x10b84xX7xXdxdd80xX10xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX18xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xXexXf6xX23xX6exX6xX3dxX6xXexX6xX23xX3xX5xXf6xX6xX64xXdxX20xX26xXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXax9b0cxXdxX64xXexX1xd37fxX3xXdexX72xdf3bxXbxcbd6xa530xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX16bxX3xc5daxX72xX16fxXbxX171xX172xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16bxX52xX52xXdxX121xXe6xX6xXf6xX1xX6xXexXdxX20xX1xX121xX3dxX20xX52xX20xX10xX166xX7xX52xX2x7af0xa29bxX72xX52xX2xX72xX1a6xX64xX2xX72xX1a5xX1a6xX1a5xX2xX75xXexXdfxX1a6xX17cxX75xXdfxX5xX72xX121xd719xXbxX26xf3daxX23xX9xX17cxX72xX1a6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xXbxX1xXdxX1fxX20xX3xXexX23xX24xX20xX26xX3xXexX1xX2axX3xX2cxX19xXdxX3xX1xX31xXdxX3xX34xX31xXdxX3xX38xXdxX20xX1xX3xX3dxXdxX1fxX20xX3xX42xXdxX44xXexX3xX47xX6xX18xX3xX4bxX1xX4dxX6xX3xX50xXaxX3xX64xX6xXexX6xX135xX166xX6xX7xX135xXbxX23xXf6xX4xX10xX7xX7xX10xX64xX9xXaxXexX23xXe9xX10xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX127xXdxX26xXe9xX23xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbcabxX6xXbxXexXdxXf6xX20xXaxX12xX241xX68xX4xX3xXe2xX19xXdxX3xXe6xXdxX2axXe9xX3xX64xXcfxX3xX2cxX19xXdxX3xX1xX31xXdxX3xX34xX31xXdxX3xX38xXdxX20xX1xX3xX3dxXdxX1fxX20xX3xX42xXdxX44xXexX3xX47xX6xX18xX3xX4bxX1xX4dxX6xX3xX50xX121xX3x6c2cxX20xX1xX3xX42xef3dxX3xXcxX1xe556xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx99ddxXf6xX64xX6exXaxX12xX2cxc762xX20xX3xX64xXcfxX3xX2cxX19xXdxX3xX1xX31xXdxX3xX4xX4dxX3xdb5bxb236xX3xX3dxXdxX1fxX20xX3xX29axX31xX3xX4xX1xbba2xX20xX1xX3xXexX23x7ef9xX6fxX3xXcxX1xXdbxX3xXexX11exXcbxX20xX26xX3xX47xX26xXe9xX6exX85xX20xX3xX50xXe9x10aa4xX20xX3xb348xX1x112ddxX4xX172xX3xX20xX26xXe9xX6exX1fxX20xX3xX2b2xX2b3xX3xX3dxXdxX1fxX20xX3xX29axX31xX3xX241xX1xX2bfxX20xX1xX3xXexX23xX2c5xX6fxX3xX20xX26xXe9xX6exX1fxX20xX3xX241xX1xXdbxX3xXexX2c5xX4xX1xX3xX20xX11exXcbxX4xX3xXcxX23x77fdxX20xX3xX2cxXfdxX4xX3x11068xX11exX28axX20xX26xX172xX3xX20xX26xXe9xX6exX1fxX20xX3xX2b2xX2b3xX3xX3dxXdxX1fxX20xX3xX29axX31xX3xX241xX1xX2bfxX20xX1xX3xXexX23xX2c5xX6fxX3xX20xX26xXe9xX6exX1fxX20xX3xX241xX1xXdbxX3xXexX2c5xX4xX1xX3x11540xXe9x822cxX4xX3xX1xX31xXdxX3xX47xX26xXe9xX6exX85xX20xX3xX42xaa3dxX20xX3xc8a6xX20xX172xX3xX2b2xX2b3xX3xX3dxXdxX1fxX20xX3xX29axX31xX3xX4xX1xX2bfxX20xX1xX3xXexX23xX2c5xX6fxX3xXcxX1xX11exd836xX20xX26xX3xXexX23xXcfxX4xX3xX29axX6xX20xX3xX29axX2bfxX3xXexX1xX11exX3xXcxX23xX318xX20xX3xX353xXe9xX355xX4xX3xX42xX11ex7d6dxX20xX26xX172xX3xX2b2xX2b3xX3xX3dxXdxX1fxX20xX3xX29axX31xX3xX4xX1xX2bfxX20xX1xX3xXexX23xX2c5xX6fxX3xX29axX2bfxX3xXexX1xX11exX3xXcxX121x960dxX3xX2cx92baxX20xX26xX6fxX3xXcxX23xX11ex846dxX20xX26xX3xX29axX6xX20xX3x8075xX2dbxX20xX3xX3dx8870xX20xX3xXcxX121xX3c8xX3xXcxX23xX11exX28axX20xX26xX3xXcxX1xX2c5xX3x10368xX6xXdxX172xX3xX2b2xX2b3xX3xX3dxXdxX1fxX20xX3xX29axX31xX3xX241xX1xX2bfxX20xX1xX3xXexX23xX2c5xX6fxX3xX29axX2bfxX3xXexX1xX11exX3xXcxX121xX3c8xX3xX2cxX3cbxX20xX26xX6fxX3xXcxX23xX11exX3d3xX20xX26xX3xX29axX6xX20xX3xXcxXe9xX6exX1fxX20xX3xX26xXdxX68xXf6xX3xXcxX121xX3c8xX3xX42xd345xX3xX42xX364xX20xX3xXcxX1xX11exX3d3xX20xX26xX172xX3xX2b2xX2b3xX3xX3dxXdxX1fxX20xX3xX29axX31xX3xX4xX1xX2bfxX20xX1xX3xXexX23xX2c5xX6fxX3xX2dexX1xX4dxX3xXexX1xXdbxX3xXexX11exXcbxX20xX26xX3xX42xX11exX28axX20xX26xX3xX2cx104cdxX20xX1xX3xX34xXe9xX44xX172xX3xX29axX2bfxX3xXexX1xX11exX3xXcxX121xX3c8xX3xX2cxX3cbxX20xX26xX6fxX3xX241xX1xXdbxX3xXexX2c5xX4xX1xX3xX2b2xX2b3xX3xXe6xX6xX20xX3xXcxX121xX3c8xX3xX3f2xd598xXexX3xXexX23xX3e0xX20xX3xXcxXf9xX3x8084xXe9xX355xX4xX3xX42xXdxX44xXexX3xX47xX6xX18xX3xXcxX23xX318xX20xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX3f2xa837xX20xX172xX3xX29axX2bfxX3xXexX1xX11exX3xXcxX121xX3c8xX3xX2cxX3cbxX20xX26xX6fxX3xX241xX1xXdbxX3xXexX2c5xX4xX1xX3xX34xX31xXdxX3xXe2x979fxX20xX26xX3xX31fx10b8fxX3xX5xXe9xX3e0xX20xX3xXcxX121xX3c8xX6fxX3xa07cxXdxX68xX18xX3xXe2xX355xX4xX3xX34xX24xX4xX3xX3dxXdxX44xX20xX3xX241xX1xX2bfxX20xX1xX3xXexX23xX2c5xX3xX353xXe9xX355xX4xX3xX26xXdxX6xX3xX34xX4e9xX3xX241xX1xX2bfxX3xX3f2xXdxX20xX1xX3xX47xX26xXe9xX6exX85xX20xX3xX50xXe9xX2dbxX20xX3xXcxX1x6bf5xX20xX26xX172xX3xX20xX26xXe9xX6exX1fxX20xX3xX29axX2bfxX3xXexX1xX11exX3xXexX1xXfdxX3xX20xX1x6932xXexX3xXcxX121xX3c8xX3xX2cxXf6xX7dxX20xX6fxX3xX20xX26xXe9xX6exX1fxX20xX3xX241xX1xXdbxX3xXexX2c5xX4xX1xX3xX34xX31xXdxX3xX38xXdxX20xX1xX3xX3dxXdxX1fxX20xX3xX42xXdxX44xXexX3xX47xX6xX18xX6fxX3xX2b2xX2b3xX3xX3dxXdxX1fxX20xX3xXcxX121xX3c8xX3xX2cxX3cbxX20xX26xX6fxX3xXcxX23xX11exX3d3xX20xX26xX3xXe6xX6xX20xX3xX2cxX355xXdxX3xX20xX26xXf6xX19xXdxX3xXcxX121xX3c8xX3xX34xXf6xX7dxX20xX26xX3xX29axX472xX20xX1xX3xX353xXe9xX2dbxX20xX121xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29axXf6xX64xX6exXaxX12xX2cxX19xXdxX3xX1xX31xXdxX3xX3dxXdxX20xX1xX3xX64xXcfxX3xXe2xX4dxX20xX3xX20xX1xX3e0xX20xX3xX5x9daexX20xX26xX3xX1xXf6xX6xX3xX4xX1xX2e0xX4xX3xX18xfdeexX20xX26xX3xX4xXdbxX6xX3xXcxXf9xX20xX26xX3xXe6xX2bfxX3xXexX1xX11exX6fxX3xX241xX1xXdbxX3xXexX2c5xX4xX1xX3xX20xX11exXcbxX4xX3xX47xX26xXe9xX6exX85xX20xX3xX2dexX1xX2e0xX3xXcxX23xX24xX20xX26xX172xX3xX20xX26xXe9xX6exX1fxX20xX3xXcxXf9xX20xX26xX3xXe6xX2bfxX3xXexX1xX11exX3xX47xd3d9xX20xX26xX3xX2cxXfdxX4xX3xX3f2xX19xX20xX1xX172xX3xX20xX26xXe9xX6exX1fxX20xX3xXcxX1xXdbxX3xXexX11exXcbxX20xX26xX3xX47xX26xXe9xX6exX85xX20xX3xXcxX552xX20xX3xX3dbxX286xX20xX26xX172xX3xX241xX1xXdbxX3xXexX2c5xX4xX1xX3xX353xXe9xX355xX4xX3xX1xX31xXdxX3xX47xX26xXe9xX6exX85xX20xX3xXcxX1xX2c5xX3xX13xXdxX18xX3xX47xX26xX2dbxX20xX121xX121xX121xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29axXf6xX64xX6exXaxX12xX29axX68xXf6xX3xX4xX68xXf6xX3xX4xXdbxX6xX3xX29axX6xX20xX3xX241xX1xX552xXbxX3xX1xX7dxX20xX1xX3xXcxX121xX3c8xX3xX34xX31xXdxX3xX38xXdxX20xX1xX3xX3dxXdxX1fxX20xX3xX42xXdxX44xXexX3xX47xX6xX18xX3xX4bxX1xX4dxX6xX3xXdfxX3xXexX23xX472xX20xX1xX3xX2cxX19xXdxX3xX1xX31xXdxX3xXe2xX19xXdxX3xXe6xXdxX2axXe9xX3xXexXf6xX7dxX20xX3xX4acxXe9xX355xX4xX3xX34xX31xXdxX3xX38xXdxX20xX1xX3xX3dxXdxX1fxX20xX3xX42xXdxX44xXexX3xX47xX6xX18xX3xX5xX318xX20xX3xXexX1xXfdxX3xX50xX3xX4xX4dxX3xXexXdxX1fxXe9xX3xXe2xc6b0xX3xXaxX38xXdxX20xX1xX3xX3dxXdxX1fxX20xX3xX42xXdxX44xXexX3xX47xX6xX18xX3xXexX1xXdxX3xXe2xXe9xX6xX3xX1xX24xX4xX3xXexX3e0xXbxX6fxX3xX7xX68xX20xX26xX3xXexX19xXf6xX6fxX3xXexX472xX20xX1xX3xX20xX26xXe9xX6exX44xX20xX6fxX3xX1xX31xXdxX3xX20xX1xX3e0xXbxX6fxX3xX171xX2dbxX6exX3xX64xXcfxX20xX26xX3xXe2xX552xXexX3xX20xX11exXcbxX4xX3xX26xXdxX7dxXe9xX3xX18xX19xX20xX1xX6fxX3xX3dxX364xX20xX3xX18xXdxX20xX1x10a13xX3xX20xX1fxXe9xX3xXe6xX3e0xXexX3xX4bxX2a1xXexX3xX4acxXe9xX3cbxX3xXexX1xXcfxX4xX3xX1xXdxX44xX20xX3xX47xX26xX1xX2c5xX3xX4acxXe9xX6exX2a1xXexX3xX2cxX19xXdxX3xX1xX31xXdxX3xXe2xX19xXdxX3xXe6xXdxX2axXe9xX3xXexXf6xX7dxX20xX3xX4acxXe9xX355xX4xX3xX34xX31xXdxX3xX38xXdxX20xX1xX3xX3dxXdxX1fxX20xX3xX42xXdxX44xXexX3xX47xX6xX18xX3xX5xX318xX20xX3xXexX1xXfdxX3x80dfxX50xX6fxX3xX20xX1xXdxX44xX18xX3xX4bx801exX3xX75xX72xX2xX16fxX3xX135xX3xX75xX72xX2xX1a5xX3xX3dxX7dxX3xX18x7ca3xX4xX3xXexXdxX1fxXe9xX6fxX3xX20xX1xXdxX44xX18xX3xX3dxX827xX6fxX3xX26xXdxX3cbxXdxX3xXbxX1xX68xXbxX3xX4xX648xX20xX26xX3xXexX68xX4xX3xX1xX31xXdxX3xX3dxX7dxX3xXbxX1xXf6xX20xX26xX3xXexX23xX7dxXf6xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX3dxXdxX1fxX20xX3xX42xXdxX44xXexX3xX47xX6xX18xX3xX20xX1xXdxX44xX18xX3xX4bxX815xX3xX75xX72xX2xX1a5xX3xX135xX3xX75xX72xX75xX16fxX121xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29axXf6xX64xX6exXaxX12xXcxX1xX10xXf6xX3xXe2xX4dxX6fxX3xXexX23xXf6xX20xX26xX3xX20xX1xXdxX44xX18xX3xX4bxX815xX3xX75xX72xX2xX16fxX3xX135xX3xX75xX72xX2xX1a5xX6fxX3xX4xX68xX4xX3xX4xX552xXbxX3xXe6xX31xX3xX34xX31xXdxX3xXe2xd6f2xX3xXe6xX68xX18xX3xX7xX68xXexX6fxX3xX4xX827xX3xXexX1xX2axX3xX1xX4dxX6xX3xX3dxX7dxX3xXexX1xXcfxX4xX3xX1xXdxX44xX20xX3xX4xX4dxX3xX1xXdxX44xXe9xX3xX4acxXe9xX3cbxX3xX47xX26xX1xX2c5xX3xX4acxXe9xX6exX2a1xXexX3xX2cxX19xXdxX3xX1xX31xXdxX3xXe2xX19xXdxX3xXe6xXdxX2axXe9xX3xXexXf6xX7dxX20xX3xX4acxXe9xX355xX4xX3xX5xX318xX20xX3xXexX1xXfdxX3xXdfxX121xX3xX2dexX1xX11exX28axX20xX26xX3xXexX1xXfdxX4xX3xX3dxX7dxX3xX1xX472xX20xX1xX3xXexX1xXfdxX4xX3xXexXf9xX3xX4xX1xXfdxX4xX3xX1xXf6xX19xXexX3xXe2xX31xX20xX26xX3xX4xXdbxX6xX3xX34xX31xXdxX3xX20xX26xX7dxX6exX3xX4xX7dxX20xX26xX3xXe2xX6xX3xX64xX19xX20xX26xX6fxX3xX7xX68xX20xX26xX3xXexX19xXf6xX6fxX3xXexX1xXdxX2a1xXexX3xXexX1xXcfxX4xX6fxX3xX20xX31xXdxX3xX64xXe9xX20xX26xX3xXexX5ffxX20xX26xX3xXe6xX11exXcbxX4xX3xX7xX68xXexX3xX3dxXcbxXdxX3xX20xX1xXe9xX3xX4xX318xXe9xX3xX4xXdbxX6xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX3dxXdxX1fxX20xX3xX3dxX7dxX3xXexX472xX20xX1xX3xX1xX472xX20xX1xX3xXexX1xXcfxX4xX3xXexXdxX85xX20xX3xX4xX28axX3xX7xX3d3xX121xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29axXf6xX64xX6exXaxX12xX2dexX1xXf6xX20xX26xX3xXexX23xX7dxXf6xX3x976bxX38xXdxX20xX1xX3xX3dxXdxX1fxX20xX3xX1a6xX3xXexX355xXexX7a9xX3xXe2xX8d1xX3xX4xX4dxX3xX7xXcfxX3xXbxX1xX68xXexX3xXexX23xXdxX2axX20xX3xX18xX19xX20xX1xX3xX18x9893xX6fxX3xXexX19xXf6xX3xX18xX648xXdxX3xXexX23xX11exX384xX20xX26xX3xXbxX1xX552xX20xX3xXe2xX552xXe9xX6fxX3xX23x7f39xX20xX3xX5xXe9xX6exX44xX20xX3xX4xX1xXf6xX3xXe2xX648xX20xX26xX3xXe2xX3cbxXf6xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX3dxXdxX1fxX20xX6fxX3xXe2xX11exX3a4xX4xX3xX64xX11exX3xX5xXe9xX3e0xX20xX3xX171xX8d1xX3xX1xX31xXdxX3xXe2xX68xX20xX1xX3xX26xXdxX68xX3xX4xX6xXf6xX6fxX3xX26xX4dxXbxX3xXbxX1xX318xX20xX3xX171xX2dbxX6exX3xX64xXcfxX20xX26xX3xX5xXcbxXbxX3xX7xXdxX20xX1xX3xX3dxXdxX1fxX20xX3xXexXf6xX7dxX20xX3xX64xXdxX44xX20xX121xX3xX34xX31xXdxX3xX38xXdxX20xX1xX3xX3dxXdxX1fxX20xX3xX4xX68xX4xX3xX4xX552xXbxX3xX20xX26xX7dxX6exX3xX4xX7dxX20xX26xX3xX4xX1xXdbxX3xXe2xX31xX20xX26xX3xXexX23xXf6xX20xX26xX3xXexXf9xX3xX4xX1xXfdxX4xX3xX4xX68xX4xX3xX1xXf6xX19xXexX3xXe2xX31xX20xX26xX3xXexX19xXf6xX3xX18xX648xXdxX3xXexX23xX11exX384xX20xX26xX3xXe2xX2axX3xX7xXdxX20xX1xX3xX3dxXdxX1fxX20xX3xXexX1xX6xX18xX3xX26xXdxX6xX3xXbxX1xXf6xX20xX26xX3xXexX23xX7dxXf6xX6fxX3xX171xXe9xX552xXexX3xX1xXdxX44xX20xX3xX20xX1xXdxX73cxXe9xX3xX18xX648xX3xX1xX472xX20xX1xX3xX1xX6xX6exX6fxX3xX4xX68xX4xX1xX3xX5xX7dxX18xX3xX7xX68xX20xX26xX3xXexX19xXf6xX6fxX3xX1xXdxX44xXe9xX3xX4acxXe9xX3cbxX3xXexX1xXdxX2a1xXexX3xXexX1xXcfxX4xX121xX3xX34xXf6xX19xXexX3xXe2xX31xX20xX26xX3xXexX11exX3xX3dxX552xX20xX6fxX3xX1xb07fxX3xXexX23xX3a4xX3xXe2xX384xXdxX3xX7xX355xX20xX26xX3xX3dxX3e0xXexX3xX4xX1xX552xXexX3xX3dxX7dxX3xXexXdxX20xX1xX3xXexX1xX318xX20xX3xX4xX1xXf6xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX3dxXdxX1fxX20xX3xXe2xX11exX3a4xX4xX3xX4acxXe9xX6xX20xX3xXexX2dbxX18xX6fxX3xX4xX4dxX3xX20xX1xfdbaxX20xX26xX3xXe6xX11exXcbxX4xX3xXbxX1xX68xXexX3xXexX23xXdxX2axX20xX3xX23xX439xX3xX23xX44xXexX121xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29axXf6xX64xX6exXaxX12xX241xX648xX20xX26xX3xXexX68xX4xX3xXbxX1xX68xXexX3xX1xXdxX44xX20xX3xX18xX648xX3xX1xX472xX20xX1xX6fxX3xX20xX1xX2dbxX20xX3xX23xX31xX20xX26xX3xXe2xXdxX2axX20xX3xX1xX472xX20xX1xX3xXe2xX11exX3a4xX4xX3xX4acxXe9xX6xX20xX3xXexX2dbxX18xX3xXexX1xXcfxX4xX3xX1xXdxX44xX20xX3xX3d3xX3xX4xX68xX4xX3xX4xX552xXbxX121xX3xX42xXdxX44xX4xX3xXfdxX20xX26xX3xX64xX827xX20xX26xX3xX4xX648xX20xX26xX3xX20xX26xX1xX44xX3xXexX1xX648xX20xX26xX3xXexXdxX20xX3xX20xX26xX7dxX6exX3xX4xX7dxX20xX26xX3xXbxX1xXf9xX3xXe6xXdxX2a1xX20xX6fxX3xX18xX6xX20xX26xX3xX5xX19xXdxX3xX20xX1xXdxX73cxXe9xX3xX26xXdxX68xX3xXexX23xX2c5xX3xXexX2bfxX4xX1xX3xX4xXcfxX4xX3xX4xX1xXf6xX3xX4xX648xX20xX26xX3xXexX68xX4xX3xXexXe9xX6exX1fxX20xX3xXexX23xXe9xX6exX73cxX20xX3xX3dxX7dxX3xXexXf9xX3xX4xX1xXfdxX4xX3xX1xXf6xX19xXexX3xXe2xX31xX20xX26xX121xX3xX34xX31xXdxX3xX38xXdxX20xX1xX3xX3dxXdxX1fxX20xX3xX4xX68xX4xX3xX4xX552xXbxX3xXe2xX8d1xX3xX4xX1xX2e0xX3xXexX23xX24xX20xX26xX3xXbxX1xX68xXexX3xX1xXe9xX6exX3xX18xX4a1xXexX3xXexX2bfxX4xX1xX3xX4xXcfxX4xX3xX4xXdbxX6xX3xX18xX19xX20xX26xX3xX171xX8d1xX3xX1xX31xXdxX3xXexX23xXf6xX20xX26xX3xXexX1xX2e0xX4xX3xXe2xaedexX6exX3xXbxX1xXf6xX20xX26xX3xXexX23xX7dxXf6xX6fxX3xXexX364xX20xX26xX3xXexX2bfxX20xX1xX3xX1xXdxX44xXe9xX3xX4acxXe9xX3cbxX3xXexX23xXf6xX20xX26xX3xXexXdxX2a1xXbxX3xX4xX3e0xX20xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX3dxXdxX1fxX20xX121xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29axXf6xX64xX6exXaxX12xX42xXdxX44xX4xX3xXexXf9xX3xX4xX1xXfdxX4xX3xX4xX68xX4xX3xX1xXf6xX19xXexX3xXe2xX31xX20xX26xX3xXe2xXdxX2axX18xX6fxX3xX4xX68xX4xX3xX4xX1xX11exX28axX20xX26xX3xXexX23xX472xX20xX1xX3xXexX19xXf6xX3xX18xX4c6xXe9xX3xXe2xX11exX3a4xX4xX3xXexX1xXcfxX4xX3xX1xXdxX44xX20xX3xXexX355xXexX3xX3d3xX3xX4xX552xXbxX3xXcxX121xX3c8xX3xX3dxX7dxX3xX18xX31xXexX3xX7xX355xX3xXex7c46xX20xX1xX6fxX3xXexX1xX7dxX20xX1xX3xXbxX1xX355xX3xX5xXcbxX20xX121xX3xX241xX648xX20xX26xX3xXexX68xX4xX3xX171xX2dbxX6exX3xX64xXcfxX20xX26xX3xXexXf9xX3xX4xX1xXfdxX4xX3xX34xX31xXdxX3xX38xXdxX20xX1xX3xX3dxXdxX1fxX20xX3xX42xXdxX44xXexX3xX47xX6xX18xX3xX3dxXbc7xX20xX26xX3xX18xX19xX20xX1xX3xXexXdxX2a1xXbxX3xXexX827xX4xX3xX4xX4dxX3xXe6xX11exXcbxX4xX3xXbxX1xX68xXexX3xXexX23xXdxX2axX20xX3xX4xX3cbxX3xX3dxX73cxX3xX4acxXe9xX6exX3xX18xX648xX3xX3dxX7dxX3xX4xX1xX552xXexX3xX5xX11exX3a4xX20xX26xX121xX3xX241xX648xX20xX26xX3xXexX68xX4xX3xXexX3e0xXbxX3xX1xXe9xX552xX20xX3xX4xX68xX20xX3xXe6xX31xX3xX34xX31xXdxX3xXe2xX11exX3a4xX4xX3xXe2xX318xXe9xX3xXexX11exX6fxX3xXe2xX19xXexX3xX4bxX2a1xXexX3xX4acxXe9xX3cbxX3xXexX355xXexX121xX3xXcxXf9xX3xX4xX1xXfdxX4xX3xX34xX31xXdxX3xX3d3xX3xX20xX11exXcbxX4xX3xX20xX26xXf6xX7dxXdxX3xX20xX26xX7dxX6exX3xX4xX7dxX20xX26xX3xXbxX1xX68xXexX3xXexX23xXdxX2axX20xX3xX4xX3cbxX3xX3dxX73cxX3xX4xX1xX552xXexX3xX5xX11exX3a4xX20xX26xX3xX3dxX7dxX3xX7xX355xX3xX5xX11exX3a4xX20xX26xX6fxX3xX18xX3d3xX3xX23xX31xX20xX26xX3xX18xX4a1xXexX3xXexX23xX3e0xX20xX3xXexX3e0xXbxX3xX1xX3a4xXbxX6fxX3xXe2xXf6xX7dxX20xX3xX4bxX2a1xXexX3xX7xXdxX20xX1xX3xX3dxXdxX1fxX20xX3xX3d3xX3xX20xX26xXf6xX7dxXdxX3xX20xX11exXcbxX4xX6fxX3xXe2xX4dxX20xX26xX3xX26xX4dxXbxX3xX3dxX7dxXf6xX3xX7xXcfxX3xX5xXcbxX20xX3xX18xX19xX20xX1xX3xX4xX1xXe9xX20xX26xX3xX4xXdbxX6xX3xXexXf9xX3xX4xX1xXfdxX4xX3xX34xX31xXdxX3xX38xXdxX20xX1xX3xX3dxXdxX1fxX20xX3xX42xXdxX44xXexX3xX47xX6xX18xX121xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29axXf6xX64xX6exXaxX12xX13xX1xXd25xXe9xX3xX1xXdxX44xXe9xX3xX1xX7dxX20xX1xX3xXe2xX31xX20xX26xX3xX4xXdbxX6xX3xX20xX1xXdxX44xX18xX3xX4bxX815xX3xX75xX72xX2xX1a5xX3xX135xX3xX75xX72xX75xX16fxX3xXe2xX11exX3a4xX4xX3xX171xX68xX4xX3xXe2xX2c5xX20xX1xX3xX5xX7dxX16bxX3xX9fbxX38xXdxX20xX1xX3xX3dxXdxX1fxX20xX3xX42xXdxX44xXexX3xX47xX6xX18xX3xXe6xX3cbxX20xX3xX5x10a94xX20xX1xX6fxX3xX1xX24xX4xX3xXexX3e0xXbxX6fxX3xX7xX68xX20xX26xX3xXexX19xXf6xX6fxX3xXexX472xX20xX1xX3xX20xX26xXe9xX6exX44xX20xX6fxX3xX1xX31xXdxX3xX20xX1xX3e0xXbxX6fxX3xXbxX1xX68xXexX3xXexX23xXdxX2axX20xX7a9xX121xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29axXf6xX64xX6exXaxX12xX241xX648xX20xX26xX3xXexX68xX4xX3xX34xX31xXdxX3xX3dxX7dxX3xXbxX1xXf6xX20xX26xX3xXexX23xX7dxXf6xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX3dxXdxX1fxX20xX3xX20xX1xXdxX44xX18xX3xX4bxX815xX3xX75xX72xX2xX1a5xX3xX135xX3xX75xX72xX75xX16fxX3xX1xX11exXcbxX20xX26xX3xXe2xX2a1xX20xX3xX18xX827xX4xX3xXexXdxX1fxXe9xX16bxX3xX9fbxX50xX2dbxX6exX3xX64xXcfxX20xX26xX3xX5xXcbxXbxX3xX7xXdxX20xX1xX3xX3dxXdxX1fxX20xX3xXexX1xX384xXdxX3xX4bxX815xX3xX18xXcbxXdxX3xX4xX4dxX3xX5xX4eexX3xXexX11exX3d3xX20xX26xX3xX4xX68xX4xX1xX3xX18xX19xX20xX26xX6fxX3xXe6xX3cbxX20xX3xX5xXfcfxX20xX1xX3xX4xX1xX2bfxX20xX1xX3xXexX23xX2c5xX3xX3dxXbc7xX20xX26xX3xX3dxX7dxX20xX26xX6fxX3xX26xXdxX7dxXe9xX3xX5x10bffxX20xX26xX3xX6exX1fxXe9xX3xX20xX11exXcbxX4xX6fxX3xX6exX1fxXe9xX3xX4xX1xXdbxX3xX20xX26xX1xXfcfxX6xX3xX171xX8d1xX3xX1xX31xXdxX6fxX3xX4xX4dxX3xXexX23xX68xX4xX1xX3xX20xX1xXdxX44xX18xX3xX3dxXcbxXdxX3xXcxXf9xX3xX4acxXe9xX355xX4xX172xX3xX4xX1xXdbxX3xXe2xX31xX20xX26xX3xX1xX24xX4xX3xXexX3e0xXbxX6fxX3xX7xX68xX20xX26xX3xXexX19xXf6xX6fxX3xX20xX26xX1xXdxX1fxX20xX3xX4xXfdxXe9xX3xX4bxX1xXf6xX6xX3xX1xX24xX4xX3xX3dxX7dxX3xXfdxX20xX26xX3xX64xX827xX20xX26xX3xX4xX648xX20xX26xX3xX20xX26xX1xX44xX3xX18xXcbxXdxX172xX3xX4xX4dxX3xXe2xX19xXf6xX3xXe2xXfdxX4xX6fxX3xX5xX355xXdxX3xX7xX355xX20xX26xX3xX3dxX364xX20xX3xX1xX4dxX6xX6fxX3xXfdxX20xX26xX3xX171x882bxX3xX3dxX364xX20xX3xX18xXdxX20xX1xX172xX3xX4xX4dxX3xXexX23xXdxX3xXexX1xXfdxX4xX6fxX3xX7xXfdxX4xX3xX4bxX1xbf94xX10xX6fxX3xX4bx1025bxX3xX20xX364xX20xX26xX3xXexX1xXcfxX4xX3xX1xX7dxX20xX1xX3xX171xX8d1xX3xX1xX31xXdxX6fxX3xX4bxX1xX68xXexX3xX3dxX24xX20xX26xX3xX3dxX11exX28axX20xX3xX5xX1fxX20xX172xX3xXexX2bfxX4xX1xX3xX4xXcfxX4xX3xXexX1xX6xX18xX3xX26xXdxX6xX3xX4xX68xX4xX3xX1xXf6xX19xXexX3xXe2xX31xX20xX26xX3xXexX1xX2axX3xX1xXdxX44xX20xX3xXexX23xX68xX4xX1xX3xX20xX1xXdxX44xX18xX3xX3dxXcbxXdxX3xX4xX31xX20xX26xX3xXe2xX4e9xX20xX26xX6fxX3xX3dxXcbxXdxX3xX171xX8d1xX3xX1xX31xXdxX3xX3dxX7dxX3xX1xX31xXdxX3xX20xX1xX3e0xXbxX3xX4acxXe9xX355xX4xX3xXexX2a1xX121xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29axXf6xX64xX6exXaxX12xX50xX2dbxX6exX3xX64xXcfxX20xX26xX3xX34xX31xXdxX3xX38xXdxX20xX1xX3xX3dxXdxX1fxX20xX3xX42xXdxX44xXexX3xX47xX6xX18xX3xXexX1xXcfxX4xX3xX7xXcfxX3xX3dxXbc7xX20xX26xX3xX18xX19xX20xX1xX6fxX3xXexX1xXcfxX4xX3xX1xXdxX44xX20xX3xXexX355xXexX3xX3dxX6xXdxX3xXexX23xX10ccxX3xXe2xX4e9xX20xX26xX3xX1xX7dxX20xX1xX3xX3dxXcbxXdxX3xX7xXdxX20xX1xX3xX3dxXdxX1fxX20xX6fxX3xX26xX4dxXbxX3xXbxX1xX318xX20xX3xX20xX2dbxX20xX26xX3xX4xX6xXf6xX3xXe2xX384xXdxX3xX7xX355xX20xX26xX3xX3dxX3e0xXexX3xX4xX1xX552xXexX6fxX3xXexXdxX20xX1xX3xXexX1xX318xX20xX3xX3dxX7dxX3xXe6xX3cbxXf6xX3xX3dxX44xX3xX4xX68xX4xX3xX4acxXe9xX6exX73cxX20xX6fxX3xX5xX3a4xXdxX3xX2bfxX4xX1xX3xX1xX3a4xXbxX3xXbxX1xX68xXbxX6fxX3xX4xX1xX2bfxX20xX1xX3xXe2xX68xX20xX26xX3xX4xXdbxX6xX3xX1xX31xXdxX3xX3dxXdxX1fxX20xX6fxX3xX7xXdxX20xX1xX3xX3dxXdxX1fxX20xX172xX3xXexX3e0xXbxX3xX1xX3a4xXbxX6fxX3xXe2xXf6xX7dxX20xX3xX4bxX2a1xXexX3xX23xX31xX20xX26xX3xX23xX8d1xXdxX3xX7xXdxX20xX1xX3xX3dxXdxX1fxX20xX3xX42xXdxX44xXexX3xX47xX6xX18xX3xXexX23xXf6xX20xX26xX3xX3dxX7dxX3xX20xX26xXf6xX7dxXdxX3xX20xX11exXcbxX4xX3xXexX1xX6xX18xX3xX26xXdxX6xX3xXexX2bfxX4xX1xX3xX4xXcfxX4xX3xX3dxX7dxXf6xX3xX7xXcfxX3xX20xX26xX1xXdxX44xXbxX3xX171xX2dbxX6exX3xX64xXcfxX20xX26xX3xX3dxX7dxX3xXe6xX3cbxXf6xX3xX3dxX44xX3xXcxXf9xX3xX4acxXe9xX355xX4xX3xX42xXdxX44xXexX3xX47xX6xX18xX3xX171xX8d1xX3xX1xX31xXdxX3xX4xX1xXdbxX3xX20xX26xX1xXfcfxX6xX7a9xX121xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29axXf6xX64xX6exXaxX12xXcxX23xXf6xX20xX26xX3xX20xX1xXdxX44xX18xX3xX4bxX815xX3xX75xX72xX2xX1a5xX3xX135xX3xX75xX72xX75xX16fxX6fxX3xX4xX648xX20xX26xX3xXexX68xX4xX3xX34xX31xXdxX3xX3dxX7dxX3xXbxX1xXf6xX20xX26xX3xXexX23xX7dxXf6xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX3dxXdxX1fxX20xX3xX1xX11exXcbxX20xX26xX3xXe2xX2a1xX20xX3xX2xX72xX3xX4xX1xXdd7xX3xXexXdxX1fxXe9xX3xX4xX827xX3xXexX1xX2axX16bxX3xX2xX72xX72xcc86xX3xX4xX68xX20xX3xXe6xX31xX6fxX3xX1xX31xXdxX3xX3dxXdxX1fxX20xX3xXe2xX11exX3a4xX4xX3xX4acxXe9xX68xX20xX3xXexX23xXdxX44xXexX3xX3dxX7dxX3xX1xX24xX4xX3xXexX3e0xXbxX3xX3dxX73cxX3xX4xX68xX4xX3xX20xX26xX1xX2c5xX3xX4acxXe9xX6exX2a1xXexX3xX4xXdbxX6xX3xX2cxX3cbxX20xX26xX6fxX3xX2cxXf6xX7dxX20xX3xX3dxX7dxX3xX34xX31xXdxX121xX3xX2xX72xX72xX142exX3xX34xX31xXdxX3xX7xXdxX20xX1xX3xX3dxXdxX1fxX20xX3xX4xX552xXbxX3xXexX23xX11exX384xX20xX26xX3xX1xX7dxX20xX26xX3xX20xX364xX18xX3xXexXf9xX3xX4xX1xXfdxX4xX3xX2bfxXexX3xX20xX1xX552xXexX3xX75xX3xX1xXf6xX19xXexX3xXe2xX31xX20xX26xX3xX26xXdxX68xXf6xX3xX64xX827xX4xX3xX5xX4eexX3xXexX11exX3d3xX20xX26xX3xX4xX68xX4xX1xX3xX18xX19xX20xX26xX6fxX3xXe2xX19xXf6xX3xXe2xXfdxX4xX6fxX3xX5xX355xXdxX3xX7xX355xX20xX26xX6fxX3xX3dxX364xX20xX3xX1xX4dxX6xX3xX4xX1xXf6xX3xX1xX31xXdxX3xX3dxXdxX1fxX20xX6fxX3xX7xXdxX20xX1xX3xX3dxXdxX1fxX20xX121xX0xX52xXbxX12xX0xX64xXdxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xX23xX10xX5xX6xXexX10xX64xXaxX12xX0xX7xXexX23xXf6xX20xX26xX12xXcxXdxX20xX3xX5xXdxX1fxX20xX3xX4acxXe9xX6xX20xX16bxX0xX52xX7xXexX23xXf6xX20xX26xX12xX0xXe9xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX135xXexX1xXe9xX18xXe6xX135xX6xX20xX64xX135xX7xX6xXbxXf6xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX75xX3xXexX1xX6xX20xX1xX3xX20xXdxX1fxX20xX3xX34xX7dxX3xXcxXfcfxX20xX1xX3xX20xX1xX3e0xX20xX3xX26xXdxX3cbxXdxX3xXexX1xX11exX3d3xX20xX26xX3xX241xX29axX241xX241xX135xX42xX241xX3xXexX23xbd94xX3xX26xXdxX1199xXdxX3xXexXf6xX7dxX20xX3xX4acxXe9xX355xX4xX3xX5xX318xX20xX3xXexX1xXfdxX3xX42xXaxX3xX1xX23xX10xX127xX9xXaxX52xX64xXf6xX6xX20xX135xXexX1xX10xX52xX75xX135xXexX1xX6xX20xX1xX135xX20xXdxX10xX20xX135xX1xX6xX135xXexXdxX20xX1xX135xX20xX1xX6xX20xX135xX26xXdxX6xXdxX135xXexX1xXe9xXf6xX20xX26xX135xX4xXe6xX4xX4xX135xX3dxX4xX135xXexX23xX10xX135xX26xXdxXf6xXdxX135xXexXf6xX6xX20xX135xX4acxXe9xXf6xX4xX135xX5xX6xX20xX135xXexX1xXe9xX135xX3dxX52xX2xXdexX1a6xX75xX16fxXdexX121xX1xXexX18xXaxX12xX0xXdxX18xX26xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX52xX18xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX75xX72xX52xX20xX10xX166xX7xX52xX2xX1a5xX17cxXdfxX52xX2xX16fxX17cxX64xXdexX72xXdexX72xX16fxX75xX75xXexX2xXdfxX72xX1a6xX1a6xX5xX72xX121xX1bdxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xXbxX1xXdxX1fxX20xX3xXexX23xX24xX20xX26xX3xXexX1xX2axX3xX2cxX19xXdxX3xX1xX31xXdxX3xX34xX31xXdxX3xX38xXdxX20xX1xX3xX3dxXdxX1fxX20xX3xX42xXdxX44xXexX3xX47xX6xX18xX3xX4bxX1xX4dxX6xX3xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX3dxX12xX0xX7xXexX23xXf6xX20xX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX75xX3xXexX1xX6xX20xX1xX3xX20xXdxX1fxX20xX3xX34xX7dxX3xXcxXfcfxX20xX1xX3xX20xX1xX3e0xX20xX3xX26xXdxX3cbxXdxX3xXexX1xX11exX3d3xX20xX26xX3xX241xX29axX241xX241xX135xX42xX241xX3xXexX23xX15b0xX3xX26xXdxX1199xXdxX3xXexXf6xX7dxX20xX3xX4acxXe9xX355xX4xX3xX5xX318xX20xX3xXexX1xXfdxX3xX42xXaxX3xX1xX23xX10xX127xX9xXaxX52xX64xXf6xX6xX20xX135xXexX1xX10xX52xX75xX135xXexX1xX6xX20xX1xX135xX20xXdxX10xX20xX135xX1xX6xX135xXexXdxX20xX1xX135xX20xX1xX6xX20xX135xX26xXdxX6xXdxX135xXexX1xXe9xXf6xX20xX26xX135xX4xXe6xX4xX4xX135xX3dxX4xX135xXexX23xX10xX135xX26xXdxXf6xXdxX135xXexXf6xX6xX20xX135xX4acxXe9xXf6xX4xX135xX5xX6xX20xX135xXexX1xXe9xX135xX3dxX52xX2xXdexX1a6xX75xX16fxXdexX121xX1xXexX18xXaxX12xX75xX3xXexX1xX6xX20xX1xX3xX20xXdxX1fxX20xX3xX34xX7dxX3xXcxXfcfxX20xX1xX3xX20xX1xX3e0xX20xX3xX26xXdxX3cbxXdxX3xXexX1xX11exX3d3xX20xX26xX3xX241xX29axX241xX241xX135xX42xX241xX3xXexX23xX15b0xX3xX26xXdxX1199xXdxX3xXexXf6xX7dxX20xX3xX4acxXe9xX355xX4xX3xX5xX318xX20xX3xXexX1xXfdxX3xX42xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX23xXf6xX20xX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX34xX7dxX3xXcxXfcfxX20xX1xX3xX4xX4dxX3xX75xX3xXexX1xX6xX20xX1xX3xX20xXdxX1fxX20xX3xXe2xX11exX3a4xX4xX3xX171x73dfxXexX3xX64xXe9xX6exX44xXexX3xX26xX11exX28axX20xX26xX3xX18xX4a1xXexX3xXexXdxX1fxXe9xX3xXe6xXdxX2axXe9xX3xX20xX1xX3e0xX20xX3xX26xXdxX3cbxXdxX3xXexX1xX11exX3d3xX20xX26xX3xX241xX68xX20xX3xXe6xX31xX3xX4xX648xX20xX26xX3xX4xX1xXfdxX4xX6fxX3xX3dxXdxX1fxX20xX3xX4xX1xXfdxX4xX3x10cc5xX241xX29axX241xX241xX135xX42xX241x6c92xX3xXexX23xX15b0xX3xX26xXdxX1199xXdxX3xXexXf6xX7dxX20xX3xX4acxXe9xX355xX4xX3xX5xX318xX20xX3xXexX1xXfdxX3xX42xX3xX20xX364xX18xX3xX75xX72xX2xX1a5xX121xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX3dxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX241xX68xX20xX3xXe6xX31xX3xXe2xXf6xX7dxX20xX3xX34xX7dxX3xXcxXfcfxX20xX1xX3xX20xX1xX3e0xX20xX3xX26xXdxX3cbxXdxX3xXexX1xX11exX3d3xX20xX26xX3xX9fbxX2xX1a6xX3xXexX1xX68xX20xX26xX3xX2xX72xX7a9xXaxX3xX1xX23xX10xX127xX9xXaxX52xX64xXf6xX6xX20xX135xXexX1xX10xX52xX4xX6xX20xX135xXe6xXf6xX135xX64xXf6xX6xX20xX135xX1xX6xX135xXexXdxX20xX1xX135xX20xX1xX6xX20xX135xX26xXdxX6xXdxX135xXexX1xXe9xXf6xX20xX26xX135xX2xX1a6xX135xXexX1xX6xX20xX26xX135xX2xX72xX52xX2xXdexX75xX1a6xX17cxX1a6xX121xX1xXexX18xXaxX12xX0xXdxX18xX26xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX52xX18xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX75xX72xX52xX20xX10xX166xX7xX52xX2xX1a5xX17cxX75xX52xX2xX16fxX1a5xX64xX2xX72x6df3xX1a6xX1a6xX75xX72xXexX1a5xXdfxX1a6xXdexX5xX2xX135xXe6xX2xX121xX1bdxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xXbxX1xXdxX1fxX20xX3xXexX23xX24xX20xX26xX3xXexX1xX2axX3xX2cxX19xXdxX3xX1xX31xXdxX3xX34xX31xXdxX3xX38xXdxX20xX1xX3xX3dxXdxX1fxX20xX3xX42xXdxX44xXexX3xX47xX6xX18xX3xX4bxX1xX4dxX6xX3xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX3dxX12xX0xX7xXexX23xXf6xX20xX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX241xX68xX20xX3xXe6xX31xX3xXe2xXf6xX7dxX20xX3xX34xX7dxX3xXcxXfcfxX20xX1xX3xX20xX1xX3e0xX20xX3xX26xXdxX3cbxXdxX3xXexX1xX11exX3d3xX20xX26xX3xX9fbxX2xX1a6xX3xXexX1xX68xX20xX26xX3xX2xX72xX7a9xXaxX3xX1xX23xX10xX127xX9xXaxX52xX64xXf6xX6xX20xX135xXexX1xX10xX52xX4xX6xX20xX135xXe6xXf6xX135xX64xXf6xX6xX20xX135xX1xX6xX135xXexXdxX20xX1xX135xX20xX1xX6xX20xX135xX26xXdxX6xXdxX135xXexX1xXe9xXf6xX20xX26xX135xX2xX1a6xX135xXexX1xX6xX20xX26xX135xX2xX72xX52xX2xXdexX75xX1a6xX17cxX1a6xX121xX1xXexX18xXaxX12xX241xX68xX20xX3xXe6xX31xX3xXe2xXf6xX7dxX20xX3xX34xX7dxX3xXcxXfcfxX20xX1xX3xX20xX1xX3e0xX20xX3xX26xXdxX3cbxXdxX3xXexX1xX11exX3d3xX20xX26xX3xX9fbxX2xX1a6xX3xXexX1xX68xX20xX26xX3xX2xX72xX7a9xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX23xXf6xX20xX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX29axX2bfxX3xXexX1xX11exX3xX34xXe9xX6exX44xX20xX3xXe2xXf6xX7dxX20xX3xX13xX815xX3xX367xX20xX1xX3xX184fxX34xX7dxX3xXcxXfcfxX20xX1xX1857xX3xX47xX26xXe9xX6exX85xX20xX3xX241xX6xXf6xX3xX241xX11exX384xX20xX26xX3xX3dxXdxX20xX1xX3xX64xXcfxX3xX5xX7dxX3xX18xX31xXexX3xXexX23xXf6xX20xX26xX3xX75xX75xX3xX26xX11exX28axX20xX26xX3xX18xX4a1xXexX3xXexX1xX6xX20xX1xX3xX20xXdxX1fxX20xX3xXexXdxX1fxXe9xX3xXe6xXdxX2axXe9xX3xXe2xX11exX3a4xX4xX3xX20xX1xX3e0xX20xX3xX26xXdxX3cbxXdxX3xXexX1xX11exX3d3xX20xX26xX3xX9fbxX2xX1a6xX3xXexX1xX68xX20xX26xX3xX2xX72xX7a9xX3xX20xX364xX18xX3xX75xX72xX2xX1a5xX3xX4xXdbxX6xX3xXcxX23xXe9xX20xX26xX3xX11exX28axX20xX26xX3xX34xX31xXdxX3xX31fxXdxX1fxX20xX3xX1xXdxX44xXbxX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX20xXdxX1fxX20xX3xX42xXdxX44xXexX3xX47xX6xX18xX3xXexX23xXf6xX20xX26xX3xXe6xXe9xXf9xXdxX3xX5xX85xX3xX3dxXdxX20xX1xX3xX64xX6xX20xX1xX3xXe2xX11exX3a4xX4xX3xXexXf9xX3xX4xX1xXfdxX4xX3xXexX355xXdxX3xX2xX17cxX52xX2xX72xX3xXexX19xXdxX3xXcxX1xX5ffxX6xX3xXcxX1xXdxX1fxX20xX3xX135xX3xX34xXe9xX2a1xX121xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX3dxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xXe9xX5xX12xX0xX64xXdxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX23xXaxX12xX0xX52xX64xXdxX3dxX12xX0xX52xX64xXdxX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xXf6xXe9xX23xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXf6xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX47xXdxX1fxX20xX0xX52xXbxX12