Chính xác, đáp ứng yêu cầu Cuộc Tổng điều tra kinh tế, điều tra cơ sở hành chính ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Chỉ thị về việc thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng ký ban hành.
a372xdab5xb9f6xcf70xd7c5x10108x115aaxf4a2xb3e4xX7x129edx11f2bx13890xcbe1xcdb5xefe7xX5xbe97xXaxX3xX7xXexb89bxX5xX10xX9xXaxXexX10x140e9xXexc84exX6xX5xXdx12f06xdd4exff74xX3xfd16xc9dbxX7xXexXdx10e56xX15xf8b0xXax107c4x110eaxX1x14895xX23xX1xX3xX1cx116f6xX4x12f43xX3x1357dxX37xXbxX3x10978xX23xX22xX3xX15x11c5cxX27xX3xX4xda69xX27xX3xX30xX27x1432axX4xX3xXcxdf7axX23xX22xX3xX3bxXdxa809xX27xX3xXexf5ddxX6xX3xcad8xXdxX23xX1xX3xXex13df3xX39xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX4xd121xX3xX7x13a69xX3xX1xdc12xX23xX1xX3xX4xX1xX32xX23xX1xX3xX74xX3x1062fxX77xX3xXcxbcecxX23xX1xX0xd839xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX10xX6x12546xXaxX2fxX30xX1x12e87xX3xXexX1x141a4xX3xbd21xX57xX3xXa8xXdx12653xX4xX3xXexX1xd6a4xX4xX3xX1xXdxXadxX23xX3xX4xX27xX4dxX4xX3xXcxX51xX23xX22xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX5exXdxX23xX1xX3xXexX64xX3xXa8xX77xX3xc25fxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX4xX71xX3xX7xX74xX3xX1xX77xX23xX1xX3xX4xX1xX32xX23xX1xX3xX23x11e91x12f28xX3x138f9x12416xXf6xX2xX3xXexX5bxX44xX23xX3xX3bxXa6xX6xX3x10a80xX77xX23xX3xXexXa2xX23xX1xX3xX83xX77xX3xXcxX87xX23xX1xX3xXa8xc6a8xX6xX3xX3bxf692x126baxX4xX3xX30xX1xf7dcxX3xXexXa6xX4xX1xX3xa652x1337fxbefaxcbc0xX3xXexXa2xX23xX1xX3xXcxX5bxX48xX23xX3xXcxXdxX64xX23xX3xX83xX11axX23xX22xX3xX5ex10dbcxX3xX104xX6xX23xX3xX1xX77xX23xX1xdba7xX0xX8bxXbxX2fxX0xXexX6xX104xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xXf4xX23xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxXf7xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX9dxX9dxXdxX23xX22xX9xXax1239exXaxX2fxX0xXexX104xec75xX9dxX15xX2fxX0xXexX5bxX2fxX0xXexX9dxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX18axX9dxX15xXaxX2fxX30xX27xX4dxX4xX3xXcxX51xX23xX22xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX5exXdxX23xX1xX3xXexX64xX3xXa8xX77xX3xXd8xXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX4xX71xX3xX7xX74xX3xX1xX77xX23xX1xX3xX4xX1xX32xX23xX1xX3xX23xXf3xXf4xX3xXf6xXf7xXf6xX2xX3xX3bxX11axX11bxX4xX3xXexX1xXb2xX4xX3xX1xXdxXadxX23xX3xXa8x135b2xXdxX3xX4xX37xX4xX3xXf4xf1b6xX4xX3xXexXdxX44xX27xX24xX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX18axX9dxX15xXaxX2fx11c60xXdx11165xX3xX3bxX37xX23xX1xX3xX22xXdxX37xX3xX7xXb2xX3xXbxX1xX37xXexX3xXexX5bxXdxc196xX23xX3xXa8xX57xX3xX7x14951xX3xX5xX11axX11bxX23xX22xX39xX3xfe8bxX27xX15xX3xXf4xeaeaxX3xXa8xX77xX3xX5xX6xX18axX3xX3bxX4dxX23xX22xX3xX4xX120xX6xX3xX4xX37xX4xX3xX4xX71xX3xX7xX74xX3xX5exXdxX23xX1xX3xXexX64xX39xX3xX1xX77xX23xX1xX3xX4xX1xX32xX23xX1xX39xX3xX5exX64xXexX3xX245xX27x10294xX3xX7xX281xX23xX3xX1cxX27xd255xXexX3xX5exXdxX23xX1xX3xX9dxX18axX6xX23xX1xX2dxX3xXf4xX3fxX4xX3xX3bxX4dxX3xX3fxX23xX22xX3xX9dxX200xX23xX22xX3xX4xX24axX23xX22xX3xX23xX22xX1xXadxX3xXexX1xX24axX23xX22xX3xXexXdxX23xX39xX3xX4xX71xX3xX4xX289xX27xX39xX3xX7xXb2xX3xXbxX1x11388xX23xX3xX104xX23cxX3xX4xX120xX6xX3xX4xX37xX4xX3xX4xX71xX3xX7xX74xX3xXa8xX77xX3xX4xX120xX6xX3xX5xX6xX18axX3xX3bxX4dxX23xX22xX3xXexX1xX10xX18axX3xX3bxXa6xX6xX3xXbxX1xX11axX71xX23xX22xX39xX3xXexX1xX10xX18axX3xX23xX22xX77xX23xX1xX3xX5exXdxX23xX1xX3xXexX64xX3xXa8xX77xX3xXexX1xX10xX18axX3xX1xdf6fxX23xX1xX3xXexX1xX3fxX4xX3xX7xX74xX3xX1xc970xX27xX2dxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX18axX9dxX15xXaxX2fxX21dxXdxXdxX21fxX3xXexX32xX23xX1xX3xXexX18axX37xX23xX3xX4xX1xXa2xX3xXexXdxX44xX27xX3xXexX1xX23cxX23xX22xX3xX5exX44xX3xX4xX1xX32xX23xX1xX3xXexX1xX3fxX4xX3xX4xX120xX6xX3xX4xX37xX4xX3xX4xX1xX27xX15xX44xX23xX3xX23xX22xX77xX23xX1xX3xXexX1xX23cxX23xX22xX3xX5exX44xX39xX3xX4xX1xXa2xX3xXexXdxX44xX27xX3xXcxX51xX23xX22xX3xX7xX281xX23xX3xXbxX1x1292axXf4xX3xXexX5bxX18axX23xX22xX3xX23xX11axX1f8xX4xX3xX21dxf7b7xX12axdc41xX21fxX39xX3xXcxX51xX23xX22xX3xX7xX281xX23xX3xXbxX1xX39fxXf4xX3xXexX5bxX44xX23xX3xX3bxXa6xX6xX3xX104xX77xX23xX3xXexXa2xX23xX1xX3xX21dxX3aexd183xX12axX3b0xX21fxX2dxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX18axX9dxX15xXaxX2fxX21dxXdxXdxXdxX21fxX3xX4x1013exXbxX3xX23xX1xX3f7xXexX3xXexX1xX24axX23xX22xX3xXexXdxX23xX39xX3xX1cxX2caxX15xX3xX9dxXb2xX23xX22xX3xX4xX71xX3xX7xX74xX3xX9dxX328xX3xX5xXdxXadxX27xX3xXbxX1xX200xX4xX3xXa8xX200xX3xX104xXdxX44xX23xX3xX7xX18ax12c81xX23xX3xX4xX37xX4xX3xX4xX1xXa2xX3xXexXdxX44xX27xX3xXexX1xX23cxX23xX22xX3xX5exX44xX3xX5exXdxX23xX1xX3xXexX64xX3xX1exX3xX1cxadd9xX3xX1xX4dxXdxX3xX4xX120xX6xX3xX4xX37xX4xX3xX128xX4dxX39xX3xX23xX22xX77xX23xX1xX3xXa8xX77xX3xX3bxXa6xX6xX3xXbxX1xX11axX71xX23xX22xX14bxX0xX8bxXbxX2fxX0xX8bxXexX9dxX2fxX0xX8bxXexX5bxX2fxX0xX8bxXexX104xX18axX9dxX15xX2fxX0xX8bxXexX6xX104xX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX18axX9dxX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX18axX3xX3bxe2e3xX39xX3xX3bxX235xX3xXexX1xXb2xX4xX3xX1xXdxXadxX23xX3xXexX1xX77xX23xX1xX3xX4xX24axX23xX22xX3xX4xX27xX4dxX4xX3xXcxX51xX23xX22xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX5exXdxX23xX1xX3xXexX64xX3xXa8xX77xX3xXd8xXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX4xX71xX3xX7xX74xX3xX1xX77xX23xX1xX3xX4xX1xX32xX23xX1xX3xX23xXf3xXf4xX3xXf6xXf7xXf6xX2xX39xX3xX30xX1xX120xX3xXexXa6xX4xX1xX3xX127xX128xX129xX12axX3xXexXa2xX23xX1xX3xX15xX44xX27xX3xX4xX48xX27xX3xX22xXdxX37xXf4xX3xX3bxX23cxX4xX3xX4xX37xX4xX3xX7xX74xX39xX3xXexX1xX120xX3xXexX5bxX11axX74xX23xX22xX3xX4xX37xX4xX3xX104xX6xX23xX39xX3xX23xX22xX77xX23xX1xX3xX4xX289xXbxX3xXexXa2xX23xX1xX39xX3xX4xX1xX120xX3xXexXa6xX4xX1xX3xX127xX128xX129xX12axX3xX4xX37xX4xX3xX1xX27xX15xXadxX23xX39xX3xXexX1xX77xX23xX1xX3xXbxX1xX23cxX39xX3xXexX1xXa6xX3xX1cxX454xX3xXa8xX77xX3xX4xX37xX4xX3xX3bxX71xX23xX3xXa8xXa6xX3xX5xXdxX44xX23xX3xX245xX27xX6xX23xX3xXexX3f7xXbxX3xXexX5bxX27xX23xX22xX39xX3xX23xX22xX1xXdxX44xXf4xX3xXex1292fxX4xX3xXexX1xXb2xX4xX3xX1xXdxXadxX23xX3xX4xX37xX4xX3xX23xX4dxXdxX3xX9dxX27xX23xX22xX14bxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX18axX9dxX15xXaxX2fxX30xX200xX4xX3xXcxX1xX23cxX23xX22xX3xX5exX44xX3xXexXa2xX23xX1xX3xX4xXf3xX23xX3xX4xX3fxX3xX23xX4dxXdxX3xX9dxX27xX23xX22xX39xX3xX5exX64xX3xX1xX18axX430xX4xX1xX3xXa8xX77xX3xX4xX37xX4xX3xX1xX11axX1f8xX23xX22xX3xX9dxc185xX23xX39xX3xX245xX27xX15xX3xX3bxXa6xX23xX1xX3xX4xX120xX6xX3xX128xX6xX23xX3xX30xX1xXa2xX3xX3bxX430xX18axX3xXcxX5bxX27xX23xX22xX3xX11axX71xX23xX22xX39xX3xX4xX1xX120xX3xXexX5bxX31bxX39xX3xXbxX1xX23cxXdxX3xX1xX11bxXbxX3xXa8xX1f8xXdxX3xf9edxX74xX3xX129xX4dxXdxX3xXa8xX200xX3xXa8xX77xX3xX4xX37xX4xX3xX7xX74xX39xX3xX23xX22xX77xX23xX1xX3xX5xXdxX44xX23xX3xX245xX27xX6xX23xX3xXexX1xX6xXf4xX3xXf4xX11axX27xX3xX127xX128xX129xX12axX3xXexXa2xX23xX1xX39xX3xX128xX6xX23xX3xX30xX1xXa2xX3xX3bxX430xX18axX3xXcxX51xX23xX22xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX5exXdxX23xX1xX3xXexX64xX3xXa8xX77xX3xXd8xXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX4xX71xX3xX7xX74xX3xX1xX77xX23xX1xX3xX4xX1xX32xX23xX1xX3xX23xXf3xXf4xX3xXf6xXf7xXf6xX2xX3xX4xX120xX6xX3xXexXa2xX23xX1xX3xX5exXa6xXbxX3xXexX1xc57fxXdxX3xX4xX1xXa2xX3xX3bxX430xX18axX3xXexX1xXb2xX4xX3xX1xXdxXadxX23xX3xX4xX27xX4dxX4xX3xXcxX51xX23xX22xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xXexX5bxX44xX23xX3xX3bxXa6xX6xX3xX104xX77xX23xX3xXexXa2xX23xX1xX3xXexX1xX77xX23xX1xX3xX4xX24axX23xX22xX39xX3xX4xX1xX289xXexX3xX5xX11axX11bxX23xX22xX39xX3xX3bxX281xXf4xX3xX104xX281xX18axX3xX3bxX430xXexX3xXf4xX200xX4xX3xXexXdxX44xX27xX39xX3xXexXdxX64xX23xX3xX3bxX4dxX3xXa8xX77xX3xX15xX44xX27xX3xX4xX48xX27xX3xX3bxX57xX3xX5bxX6xX2dxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX18axX9dxX15xXaxX2fxX30xX1xXa6xX27xX3xXexX5bxX37xX4xX1xX3xX23xX1xXdxXadxXf4xX3xXexX18axX77xX23xX3xX9dxXdxXadxX23xX3xXa8xX57xX3xX1xX11axX1f8xX23xX22xX3xX9dxX61bxX23xX3xX23xX22xX1xXdxXadxXbxX3xXa8xX200xX39xX3xXexX3f7xXbxX3xXexX5bxX27xX23xX22xX3xX4xX1xXa2xX3xX3bxX430xX18axX3xX4xX24axX23xX22xX3xXexX37xX4xX3xX4xX1xX27xX39fxX23xX3xX104xXa6xX39xX3xXexX1xX11axX6eaxX23xX22xX3xX1cxX27xX15xX44xX23xX3xX5exXdxX235xXf4xX3xXexX5bxX6xX39xX3xX22xXdxX37xXf4xX3xX7xX37xXexX3xXexX1xX27xX3xXexX1xX3f7xXbxX3xXexX1xX24axX23xX22xX3xXexXdxX23xX39xX3xX23xX22xX1xXdxXadxXf4xX3xXexX1xX27xX3xXa8xX77xX3xXexX51xX23xX22xX3xX1xX11bxXbxX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX5exX64xXexX3xX245xX27xX281xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX39xX3xX245xX27xX281xX23xX3xX5xX141xX3xX5exXdxX23xX1xX3xXbxX1xX32xX3xXf4xXdxX23xX1xX3xX104xX430xX4xX1xX39xX3xX4xX24axX23xX22xX3xX5exX1xX6xXdxX39xX3xX1xXdxXadxX27xX3xX245xX27xX281xX39xX3xX104xX37xX18axX3xX4xX37xX18axX3xX127xX128xX129xX12axX3xXexXa2xX23xX1xX3xXa8xX77xX3xX128xX6xX23xX3xX30xX1xXa2xX3xX3bxX430xX18axX3xXcxX5bxX27xX23xX22xX3xX11axX71xX23xX22xX3xXexX1xX10xX18axX3xX245xX27xX15xX3xX3bxXa6xX23xX1xX14bxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX18axX9dxX15xXaxX2fxX0xXdxXf4xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xX5bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax137aaxXdxX9dxXexX1xX24xX3xdce8xX2xX184xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x140e5xX2xXf7xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX5bxX4xX9xXaxX8bxX8bxXdxX14bxX104xX6xX18axX1xX6xXexXdxX23xX1xX14bxXa8xX23xX8bxX23xX10xX8d7xX7xX8bxXf6xX2xXf7x14511xX8bxX2xXf7xX8dexX9dxX184xX2xX8edxX2xX184xX8edxd716xXexX2xX913xX913xXf6xX5xX184xX1exX2x13f6axXf7xX9dxXf7xX2xX2xX8edxX929xXf6xXf7xXexb6c6xX929xX91fxX929xX5xX91fxX1exXa8xX14bxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX1xX3xX1cxX37xX4xX39xX3xX3bxX37xXbxX3xX3fxX23xX22xX3xX15xX44xX27xX3xX4xX48xX27xX3xX30xX27xX4dxX4xX3xXcxX51xX23xX22xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX5exXdxX23xX1xX3xXexX64xX39xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX4xX71xX3xX7xX74xX3xX1xX77xX23xX1xX3xX4xX1xX32xX23xX1xX3xX74xX3xX83xX77xX3xXcxX87xX23xX1xXaxX3xX8d7xXdxX9dxXexX1xX9xXaxX8dexX2xX184xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX8edxX2xXf7xXaxX3xX8bxX2fxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX18axX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX30xX27xX4dxX4xX3xXcxX51xX23xX22xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX5exXdxX23xX1xX3xXexX64xX3xXa8xX77xX3xXd8xXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX4xX71xX3xX7xX74xX3xX1xX77xX23xX1xX3xX4xX1xX32xX23xX1xX3xX23xXf3xXf4xX3xXf6xXf7xXf6xX2xX3xX23xX1xc533xXf4xX3xX3bxX37xX23xX1xX3xX22xXdxX37xX3xX7xXb2xX3xXbxX1xX37xXexX3xXexX5bxXdxX235xX23xX3xXa8xX57xX3xX7xX23cxX3xX5xX11axX11bxX23xX22xX39xX3xX245xX27xX15xX3xXf4xX24axX3xXa8xX77xX3xX5xX6xX18axX3xX3bxX4dxX23xX22xX3xX4xX120xX6xX3xX4xX37xX4xX3xX4xX71xX3xX7xX74xX3xX5exXdxX23xX1xX3xXexX64xX39xX3xX1xX77xX23xX1xX3xX4xX1xX32xX23xX1xX39xX3xX5exX64xXexX3xX245xX27xX281xX3xX7xX281xX23xX3xX1cxX27xX289xXexX3xX5exXdxX23xX1xX3xX9dxX18axX6xX23xX1xX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX18axX9dxX15xXaxX2fxX65axX74xX3xX129xX4dxXdxX3xXa8xX200xX3xX4xX1xX120xX3xXexX5bxX31bxX39xX3xXbxX1xX23cxXdxX3xX1xX11bxXbxX3xXa8xX1f8xXdxX3xX30xX200xX4xX3xXcxX1xX23cxX23xX22xX3xX5exX44xX3xXexXa2xX23xX1xX3xXa8xX77xX3xX4xX37xX4xX3xX3bxX71xX23xX3xXa8xXa6xX3xX5xXdxX44xX23xX3xX245xX27xX6xX23xX3xX4xX1xXa6xX27xX3xXexX5bxX37xX4xX1xX3xX23xX1xXdxXadxXf4xX3xXexX5bxXdxX235xX23xX3xX5exX1xX6xXdxX39xX3xX3bxX24axX23xX3xX3bxX23cxX4xX3xXexX1xXb2xX4xX3xX1xXdxXadxX23xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX4xX71xX3xX7xX74xX3xX1xX77xX23xX1xX3xX4xX1xX32xX23xX1xX3xXexX5bxX44xX23xX3xX3bxXa6xX6xX3xX104xX77xX23xX3xXexXa2xX23xX1xX3xXexX1xX10xX18axX3xX3bxX5b2xX23xX22xX3xXbxX1xX11axX71xX23xX22xX3xX37xX23xX3xX245xX27xX15xX3xX3bxXa6xX23xX1xX3xXa8xX77xX3xX1xX11axX1f8xX23xX22xX3xX9dxX61bxX23xX3xX4xX120xX6xX3xX128xX4dxX3xX129xX4dxXdxX3xXa8xX200xX39xX3xX128xX6xX23xX3xX30xX1xXa2xX3xX3bxX430xX18axX3xXd8xXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX4xX71xX3xX7xX74xX3xX1xX77xX23xX1xX3xX4xX1xX32xX23xX1xX3xXcxX5bxX27xX23xX22xX3xX11axX71xX23xX22xX14bxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX18axX9dxX15xXaxX2fxX30xX37xX4xX3xX7xX74xX39xX3xX23xX22xX77xX23xX1xX39xX3xX3bxX71xX23xX3xXa8xXa6xX24xX3x13fc5xX64xX3xX1xX18axX430xX4xX1xX3xXa8xX77xX3xXd8xX48xX27xX3xXexX11axX39xX3xb493xX6xX18axX3xX3bxX4dxX23xX22xX3xX1exX3xXcxX1xX11axX71xX23xX22xX3xX104xXdxX23xX1xX3xXa8xX77xX3xb847xX454xX3xX1xX4dxXdxX39xX3xf492xX3xXexX64xX39xX3xX3aexXdxX37xX18axX3xX9dxX200xX4xX3xXa8xX77xX3xXd8xX77xX18axX3xXexX430xX18axX39xX3xd435xXf3xX23xX3xX1xX4afxX6xX3xX1exX3xXcxX1xX235xX3xXexX1xX6xX18axX3xXa8xX77xX3xX12axX27xX3xX5xXa6xX4xX1xX39xX3xXcxX1xX24axX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXa8xX77xX3xXcxX5bxX27xX15xX57xX23xX3xXexX1xX24axX23xX22xX39xX3xX30xX200xX4xX3xXcxX1xX27xX64xX3xXexXa2xX23xX1xX39xX3xXbfexX1xX18axX3xX104xX430xX4xX3xX129xX1xX77xX3xX23xX11axX1f8xX4xX39xX3xXd8xX77xXdxX3xX3b0xX1xX37xXexX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXa8xX77xX3xXcxX5bxX27xX15xX57xX23xX3xX1xX31bxX23xX1xX39xX3xX128xX37xX18axX3xX83xX77xX3xXcxX87xX23xX1xX3xXexX1xX10xX18axX3xX4xX1xX3fxX4xX3xX23xXf3xX23xX22xX39xX3xX23xX1xXdxXadxXf4xX3xXa8xX200xX3xXa8xX77xX3xX5xX87xX23xX1xX3xXa8xXb2xX4xX3xX245xX27xX281xX23xX3xX5xX141xX3xX23xX1xX77xX3xX23xX11axX1f8xX4xX3xX4xX120xX6xX3xX23xX22xX77xX23xX1xX39xX3xX3bxX71xX23xX3xXa8xXa6xX3xXf4xX31bxX23xX1xX39xX3xXbxX1xX23cxXdxX3xX1xX11bxXbxX3xXa8xX1f8xXdxX3xX30xX200xX4xX3xXcxX1xX23cxX23xX22xX3xX5exX44xX3xXexXa2xX23xX1xX3xX4xX1xXa2xX3xX3bxX430xX18axX39xX3xX1xX11axX1f8xX23xX22xX3xX9dxX61bxX23xX3xX4xX37xX4xX3xX3bxX71xX23xX3xXa8xXa6xX3xXexX1xX27xX4dxX4xX3xX23xX22xX77xX23xX1xX3xX245xX27xX281xX23xX3xX5xX141xX3xXexX116xX3xXexXa2xX23xX1xX3xX3bxX64xX23xX3xX4xX71xX3xX7xX74xX39xX3xX4xX27xX23xX22xX3xX4xX289xXbxX3xXexX1xX24axX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX5xXdxX44xX23xX3xX245xX27xX6xX23xX3xXbxX1xX200xX4xX3xXa8xX200xX3xX4xX27xX4dxX4xX3xXcxX51xX23xX22xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX2dxX3xX3bxX37xX23xX1xX3xX22xXdxX37xX3xX4xX1xX32xX23xX1xX3xX1cxX37xX4xX39xX3xX3bxX48xX15xX3xX3bxX120xX3xX4xX37xX4xX3xXf4xX200xX4xX3xXexXdxX44xX27xX39xX3xX4xX1xXa2xX3xXexXdxX44xX27xX39xX3xXexX1xX24axX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX15xX44xX27xX3xX4xX48xX27xX3xX4xX120xX6xX3xX4xX27xX4dxX4xX3xXcxX51xX23xX22xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX5exXdxX23xX1xX3xXexX64xX3xXa8xX77xX3xXd8xXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX4xX71xX3xX7xX74xX3xX1xX77xX23xX1xX3xX4xX1xX32xX23xX1xX14bxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX18axX9dxX15xXaxX2fxX128xX37xX18axX3xX83xX77xX3xXcxX87xX23xX1xX39xX3xXd8xX77xXdxX3xX3b0xX1xX37xXexX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXa8xX77xX3xXcxX5bxX27xX15xX57xX23xX3xX1xX31bxX23xX1xX3xXexXa2xX23xX1xX3xXexXf3xX23xX22xX3xX4xX11axX6eaxX23xX22xX3xX4xX24axX23xX22xX3xXexX37xX4xX3xXexX27xX15xX44xX23xX3xXexX5bxX27xX15xX57xX23xX3xXa8xX57xX3xXf4xX200xX4xX3xX3bxX32xX4xX1xX39xX3xX141xX3xX23xX22xX1xX87xX6xX39xX3xX5exX64xX3xX1xX18axX430xX4xX1xX39xX3xX23xX4dxXdxX3xX9dxX27xX23xX22xX2dxX3xXexX5bxX37xX4xX1xX3xX23xX1xXdxXadxXf4xX3xX4xX120xX6xX3xX4xX37xX4xX3xX4xX289xXbxX39xX3xX4xX37xX4xX3xX23xX22xX77xX23xX1xX2dxX3xX245xX27xX15xX57xX23xX3xXa8xX77xX3xX23xX22xX1xX87xX6xX3xXa8xX200xX3xX4xX120xX6xX3xXexX51xX3xX4xX1xX3fxX4xX39xX3xX4xX37xX3xX23xX1xX2caxX23xX3xXexX5bxX18axX23xX22xX3xX4xX27xX4dxX4xX3xXcxX51xX23xX22xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX14bxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX18axX9dxX15xXaxX2fxX0xXdxXf4xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xX5bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX8d7xXdxX9dxXexX1xX24xX3xX8dexX2xX184xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX8edxX2xXf7xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX5bxX4xX9xXaxX8bxX8bxXdxX14bxX104xX6xX18axX1xX6xXexXdxX23xX1xX14bxXa8xX23xX8bxX23xX10xX8d7xX7xX8bxXf6xX2xXf7xX913xX8bxX2xXf7xX8dexX9dxX184xX2xX8edxX2xX91fxX929xX2xXexX8edxX8edxX8dexX929xX5xX929xX1exX2xX8edxXf7xX9dxX8dexXf7xX934xXf7xX929xX929xXf7xXexX929xXf6xX184xXf6xX934xX5xXf7xX14bxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX1xX3xX1cxX37xX4xX39xX3xX3bxX37xXbxX3xX3fxX23xX22xX3xX15xX44xX27xX3xX4xX48xX27xX3xX30xX27xX4dxX4xX3xXcxX51xX23xX22xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX5exXdxX23xX1xX3xXexX64xX39xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX4xX71xX3xX7xX74xX3xX1xX77xX23xX1xX3xX4xX1xX32xX23xX1xX3xX74xX3xX83xX77xX3xXcxX87xX23xX1xXaxX3xX8d7xXdxX9dxXexX1xX9xXaxX8dexX2xX184xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX8edxX2xXf7xXaxX3xX8bxX2fxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX18axX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX12axX18axX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxXadxXbxX39xX3xX4xX71xX3xX7xX74xX3xX7xX281xX23xX3xX1cxX27xX289xXexX3xX5exXdxX23xX1xX3xX9dxX18axX6xX23xX1xX3xX4xX37xX3xXexX1xX235xX3xX4xX48xX23xX3xXexX32xX4xX1xX3xX4xXb2xX4xX3xXexX1xX6xXf4xX3xX22xXdxX6xX39xX3xX120xX23xX22xX3xX1xX4dxX39xX3xX4xX27xX23xX22xX3xX4xX289xXbxX3xXexX1xX24axX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX3bxX48xX15xX3xX3bxX120xX39xX3xXexX5bxX27xX23xX22xX3xXexX1xXb2xX4xX39xX3xX5exX1xX37xX4xX1xX3xX245xX27xX6xX23xX39xX3xX4xX1xX32xX23xX1xX3xX1cxX37xX4xX39xX3xX5exXa6xXbxX3xXexX1xX6eaxXdxX3xXbxX1xX200xX4xX3xXa8xX200xX3xX4xX27xX4dxX4xX3xXexX51xX23xX22xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX5xX48xX23xX3xX23xX77xX15xX14bxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX18axX9dxX15xXaxX2fxX127xX128xX129xX12axX3xX4xX37xX4xX3xX1xX27xX15xXadxX23xX39xX3xXexX1xX77xX23xX1xX3xXbxX1xX23cxX39xX3xXexX1xXa6xX3xX1cxX454xX3xX4xX1xXa6xX27xX3xXexX5bxX37xX4xX1xX3xX23xX1xXdxXadxXf4xX3xXa8xX57xX3xX4xX24axX23xX22xX3xXexX37xX4xX3xXcxX51xX23xX22xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX5exXdxX23xX1xX3xXexX64xX3xXa8xX77xX3xXd8xXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX4xX71xX3xX7xX74xX3xX1xX77xX23xX1xX3xX4xX1xX32xX23xX1xX3xXexX5bxX44xX23xX3xX3bxXa6xX6xX3xX104xX77xX23xX2dxX3xX4xX1xXa2xX3xX3bxX430xX18axX39xX3xXbxX1xX2caxX23xX3xX4xX24axX23xX22xX3xX23xX1xXdxXadxXf4xX3xXa8xX200xX3xX4xX200xX3xXexX1xX235xX3xX4xX1xX18axX3xX4xX37xX4xX3xXbxX1x1278axX23xX22xX39xX3xX3bxX71xX23xX3xXa8xXa6xX3xX5xXdxX44xX23xX3xX245xX27xX6xX23xX3xXexX51xX3xX4xX1xX3fxX4xX3xXexX1xXb2xX4xX3xX1xXdxXadxX23xX3xX23xX22xX1xXdxX44xXf4xX3xXexX5b2xX4xX3xX4xX37xX4xX3xX5exX1xX2caxX27xX3xX4xX24axX23xX22xX3xXa8xXdxXadxX4xX3xX4xX120xX6xX3xX4xX27xX4dxX4xX3xXcxX51xX23xX22xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX39xX3xXexX116xX3xX4xX24axX23xX22xX3xXexX37xX4xX3xX4xX1xX27xX39fxX23xX3xX104xXa6xX39xX3xXexX27xX15xX44xX23xX3xXexX5bxX27xX15xX57xX23xX39xX3xXexX3f7xXbxX3xX1xX27xX289xX23xX3xX3bxX64xX23xX3xXexX1xX27xX3xXexX1xX3f7xXbxX3xXexX1xX24axX23xX22xX3xXexXdxX23xX39xX3xX5exXdxX235xXf4xX3xXexX5bxX6xX39xX3xX22xXdxX37xXf4xX3xX7xX37xXexX39xX3xX23xX22xX1xXdxXadxXf4xX3xXexX1xX27xX3xX9dxX328xX3xX5xXdxXadxX27xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX39xX3xX245xX27xX281xX23xX3xX5xX141xX3xX5exXdxX23xX1xX3xXbxX1xX32xX39xX3xX104xX37xX18axX3xX4xX37xX18axX3xX5exX64xXexX3xX245xX27xX281xX3xXcxX51xX23xX22xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xXa8xX57xX3xX128xX6xX23xX3xX30xX1xXa2xX3xX3bxX430xX18axX3xXexXa2xX23xX1xX3xXexX1xX10xX18axX3xX245xX27xX15xX3xX3bxXa6xX23xX1xX2dxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX18axX9dxX15xXaxX2fxXc2cxX2caxX15xX3xX9dxXb2xX23xX22xX3xX5exX64xX3xX1xX18axX430xX4xX1xX3xXa8xX77xX3xXexX5bxXdxX235xX23xX3xX5exX1xX6xXdxX3xXexX1xXb2xX4xX3xX1xXdxXadxX23xX3xXcxX51xX23xX22xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xXexX5bxX44xX23xX3xX3bxXa6xX6xX3xX104xX77xX23xX2dxX3xX3bx10181xX23xX22xX3xXexX1xX6eaxXdxX3xXexXf3xX23xX22xX3xX4xX11axX6eaxX23xX22xX3xX5exXdxX235xXf4xX3xXexX5bxX6xX39xX3xX22xXdxX37xXf4xX3xX7xX37xXexX3xXa8xXdxXadxX4xX3xXexX1xXb2xX4xX3xX1xXdxXadxX23xX3xX3bxX5b2xX23xX22xX3xX245xX27xX15xX3xXexX5bxX31bxX23xX1xX39xX3xX245xX27xX15xX3xX3bxXa6xX23xX1xX2dxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX18axX9dxX15xXaxX2fxX30xX1xXa2xX3xX3bxX430xX18axX3xX127xX128xX129xX12axX3xX4xX37xX4xX3xX1cxX454xX39xX3xXbxX1xX11axX6eaxX23xX22xX39xX3xXexX1xXa6xX3xXexX5bxX289xX23xX3xXexX1xXb2xX4xX3xX1xXdxXadxX23xX3xXcxX51xX23xX22xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX5exXdxX23xX1xX3xXexX64xX39xX3xXd8xXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX4xX71xX3xX7xX74xX3xX1xX77xX23xX1xX3xX4xX1xX32xX23xX1xX3xXa8xX77xX3xX4xX1xXa6xX27xX3xXexX5bxX37xX4xX1xX3xX23xX1xXdxXadxXf4xX3xXa8xX57xX3xX5exX64xXexX3xX245xX27xX281xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX2dxX3xX23xX22xX1xXdxX44xXf4xX3xXexX5b2xX4xX3xX5xXb2xX6xX3xX4xX1x10532xX23xX3xX5xXb2xX4xX3xX5xX11axX11bxX23xX22xX3xXexX1xX6xXf4xX3xX22xXdxX6xX3xXexX1xX10xX18axX3xX1xX11axX1f8xX23xX22xX3xX9dxX61bxX23xX3xX4xX120xX6xX3xX23xX22xX77xX23xX1xX3xXexX1xX23cxX23xX22xX3xX5exX44xX2dxX3xX1xX27xX15xX3xX3bxX4dxX23xX22xX3xX4xX71xX3xX7xX74xX3xXa8xX3f7xXexX3xX4xX1xX289xXexX3xX5ex12858xX3xXexX1xX27xX3f7xXexX39xX3xXbxX1xX11axX71xX23xX22xX3xXexXdxXadxX23xX3xXbxX1x147d3xX3xX1xX11bxXbxX3xX3bxX235xX3xXexX27xX15xX44xX23xX3xXexX5bxX27xX15xX57xX23xX39xX3xX5exXdxX235xXf4xX3xXexX5bxX6xX39xX3xX22xXdxX37xXf4xX3xX7xX37xXexX3xXexX1xXb2xX4xX3xX1xXdxXadxX23xX3xXexX18axX77xX23xX3xX9dxXdxXadxX23xX3xX4xX37xX4xX3xX23xX4dxXdxX3xX9dxX27xX23xX22xX3xXcxX51xX23xX22xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX5exXdxX23xX1xX3xXexX64xX3xXa8xX77xX3xXd8xXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX4xX71xX3xX7xX74xX3xX1xX77xX23xX1xX3xX4xX1xX32xX23xX1xX3xXexX5bxX44xX23xX3xX3bxXa6xX6xX3xX104xX77xX23xX14bxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX18axX9dxX15xXaxX2fxX0xXdxXf4xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xX5bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX8d7xXdxX9dxXexX1xX24xX3xX8dexX2xX184xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX8edxX2xXf7xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX5bxX4xX9xXaxX8bxX8bxXdxX14bxX104xX6xX18axX1xX6xXexXdxX23xX1xX14bxXa8xX23xX8bxX23xX10xX8d7xX7xX8bxXf6xX2xXf7xX913xX8bxX2xXf7xX8dexX9dxX184xX2xX8edxXf6xX8edxXf6xX2xXexX929xX8dexX184xX8edxX5xX8edxX1exX2xXf6xX913xX9dxX8edxXf6xX2xX184xX934xX184xX8edxXexX8dexX8dexX8edxX934xX8edxX5xXf7xX14bxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX1xX3xX1cxX37xX4xX39xX3xX3bxX37xXbxX3xX3fxX23xX22xX3xX15xX44xX27xX3xX4xX48xX27xX3xX30xX27xX4dxX4xX3xXcxX51xX23xX22xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX5exXdxX23xX1xX3xXexX64xX39xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX4xX71xX3xX7xX74xX3xX1xX77xX23xX1xX3xX4xX1xX32xX23xX1xX3xX74xX3xX83xX77xX3xXcxX87xX23xX1xXaxX3xX8d7xXdxX9dxXexX1xX9xXaxX8dexX2xX184xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX8edxX2xXf7xXaxX3xX8bxX2fxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX18axX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX127xX128xX129xX12axX3xX4xX289xXbxX3xX1xX27xX15xXadxX23xX3xX4xX4afxX3xXexX5bxX37xX4xX1xX3xX23xX1xXdxXadxXf4xX3xX4xX1xXa2xX3xX3bxX430xX18axX3xX127xX128xX129xX12axX3xX4xX37xX4xX3xX1cxX454xX39xX3xXbxX1xX11axX6eaxX23xX22xX39xX3xXexX1xXa6xX3xXexX5bxX289xX23xX3xXexX1xXb2xX4xX3xX1xXdxXadxX23xX3xX4xX27xX4dxX4xX3xXexX51xX23xX22xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xXa8xX77xX3xX4xX1xXa6xX27xX3xXexX5bxX37xX4xX1xX3xX23xX1xXdxXadxXf4xX3xXa8xX57xX3xX5exX64xXexX3xX245xX27xX281xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX14bxX0xX10xXf4xX2fxX3xc663xX23xX1xX3xXexX11axX3xX5xXdxXadxX27xX14bxX0xX8bxX10xXf4xX2fxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX18axX9dxX15xXaxX2fxXd8xX57xX3xX23xX22xX1xXa6xX3xX4xX37xX4xX3xX9dxX18axX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxXadxXbxX39xX3xX4xX71xX3xX7xX74xX3xX7xX281xX23xX3xX1cxX27xX289xXexX3xX5exXdxX23xX1xX3xX9dxX18axX6xX23xX1xX3xX4xX37xX3xXexX1xX235xX39xX3xX4xX71xX3xX245xX27xX6xX23xX3xX1xX77xX23xX1xX3xX4xX1xX32xX23xX1xX39xX3xX3bxX71xX23xX3xXa8xXa6xX3xX7xXb2xX3xX23xX22xX1xXdxXadxXbxX39xX3xX1xXdxXadxXbxX3xX1xX4dxXdxX39xX3xX4xX71xX3xX7xX74xX3xXexX24axX23xX3xX22xXdxX37xX18axX39xX3xXexX32xX23xX3xX23xX22xX11ax12d1dxX23xX22xX3xXa8xX77xX3xX245xX27xX48xX23xX3xX4xX1xX5b2xX23xX22xX3xX23xX1xX2caxX23xX3xX9dxX2caxX23xX3xXexX5bxX44xX23xX3xX3bxXa6xX6xX3xX104xX77xX23xX3xXexX18axX77xX23xX3xXexXa2xX23xX1xX3xXexX32xX4xX1xX3xX4xXb2xX4xX3xXexX1xX6xXf4xX3xX22xXdxX6xX39xX3xX120xX23xX22xX3xX1xX4dxX39xX3xX4xX27xX23xX22xX3xX4xX289xXbxX3xXexX1xX24axX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX3bxX48xX15xX3xX3bxX120xX39xX3xXexX5bxX27xX23xX22xX3xXexX1xXb2xX4xX39xX3xX5exX1xX37xX4xX1xX3xX245xX27xX6xX23xX39xX3xX4xX1xX32xX23xX1xX3xX1cxX37xX4xX39xX3xX5exXa6xXbxX3xXexX1xX6eaxXdxX3xXa8xX77xX3xXbxX1xX23cxXdxX3xX1xX11bxXbxX3xXa8xX1f8xXdxX3xX128xX6xX23xX3xX4xX1xXa2xX3xX3bxX430xX18axX3xXcxX51xX23xX22xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX4xX37xX4xX3xX4xX289xXbxX3xX1xX18axX77xX23xX3xXexX1xX77xX23xX1xX3xXexX23cxXexX3xX4xX27xX4dxX4xX3xXcxX51xX23xX22xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX5exXdxX23xX1xX3xXexX64xX3xXa8xX77xX3xXd8xXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX4xX71xX3xX7xX74xX3xX1xX77xX23xX1xX3xX4xX1xX32xX23xX1xX3xX23xXf3xXf4xX3xXf6xXf7xXf6xX2xX14bxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX18axX9dxX15xXaxX2fxXd8xX57xX3xX23xX22xX1xXa6xX3xX4xX37xX4xX3xX4xX71xX3xX245xX27xX6xX23xX3xXd8xX281xX23xX22xX39xX3xc5dexX15xX3xX104xX6xX23xX3x12d20xe9adxXexX3xXexX5bxX3f7xX23xX3xXcxX51xX3xX245xX27xX23cxX4xX3xXa8xX77xX3xXexX51xX3xX4xX1xX3fxX4xX3xX4xX1xX32xX23xX1xX3xXexX5bxXa6xX3xX1exX3xX1cxX454xX3xX1xX4dxXdxX3xX4xX37xX4xX3xX4xX289xXbxX39xX3xX22xXdxX37xXf4xX3xX7xX37xXexX39xX3xXexX27xX15xX44xX23xX3xXexX5bxX27xX15xX57xX23xX3xXa8xX77xX3xXexX32xX4xX1xX3xX4xXb2xX4xX3xXbxX1xX23cxXdxX3xX1xX11bxXbxX3xXexX1xXb2xX4xX3xX1xXdxXadxX23xX3xX23xX1xXdxXadxXf4xX3xXa8xX200xX3xXcxX51xX23xX22xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX5exXdxX23xX1xX3xXexX64xX3xXa8xX77xX3xXd8xXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX4xX71xX3xX7xX74xX3xX1xX77xX23xX1xX3xX4xX1xX32xX23xX1xX3xX23xXf3xXf4xX3xXf6xXf7xXf6xX2xX14bxX0xX8bxXbxX2fxX0xX9dxXdxXa8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX9dxX5bxX10xX5xX6xXexX10xX9dxXaxX2fxX0xX7xXexX5bxX18axX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX44xX23xX3xX245xX27xX6xX23xX24xX0xX8bxX7xXexX5bxX18axX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xXf4xX104xX1exX6xX23xX9dxX1exX7xX6xXbxX18axXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX83xX77xX3xXcxX87xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xXexX1xX3f7xXbxX3xXexX1xX24axX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX5exXdxX23xX1xX3xXexX64xX39xX3xX4xX71xX3xX7xX74xX3xX1xX77xX23xX1xX3xX4xX1xX32xX23xX1xX3xXexX116xX3xXexX1xX37xX23xX22xX3xX929xX8bxXf6xXf7xXf6xX2xXaxX3xX1xX5bxX10xX2bxX9xXaxX8bxX4xX1xXdxX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX1cxX6xX1exX1xX18axXdxX8bxX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX1xX27xX1exXexX1xX6xXbxX1exXexX1xX18axX23xX22xX1exXexXdxX23xX1exX9dxXdxX10xX27xX1exXexX5bxX6xX1exX5exXdxX23xX1xX1exXexX10xX1exX4xX18axX1exX7xX18axX1exX1xX6xX23xX1xX1exX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX27xX1exXexX1xX6xX23xX22xX1exX929xX1exXf6xXf7xXf6xX2xX8bxXf6xXf7xX91fxX929xX913xXf7xX14bxX1xXexXf4xXaxX2fxX0xXdxXf4xX22xX3xX7xX5bxX4xX9xXaxX8bxXf4xX10xX9dxXdxX6xX8bxX2xXf6xXf7xX8bxX23xX10xX8d7xX7xX8bxXf6xX2xXf7xX913xX8bxX2xXf7xX913xX9dxXf6xX2xX91fxX8edxXf7xXf6xX8edxXexX2xX913xX8dexX91fxX5xX8dexX1exX2xXf6xXf6xX9dxXf6xX2xX8dexX2xX913xX2xX184xXexX934xX8dexXf6xX929xX913xX5xXf7xX14bxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX1xX3xX1cxX37xX4xX39xX3xX3bxX37xXbxX3xX3fxX23xX22xX3xX15xX44xX27xX3xX4xX48xX27xX3xX30xX27xX4dxX4xX3xXcxX51xX23xX22xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX5exXdxX23xX1xX3xXexX64xX39xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX4xX71xX3xX7xX74xX3xX1xX77xX23xX1xX3xX4xX1xX32xX23xX1xX3xX74xX3xX83xX77xX3xXcxX87xX23xX1xXaxX3xX8bxX2fxX0xX8bxX6xX2fxX0xX9dxXdxXa8xX2fxX0xX7xXexX5bxX18axX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX83xX77xX3xXcxX87xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xXexX1xX3f7xXbxX3xXexX1xX24axX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX5exXdxX23xX1xX3xXexX64xX39xX3xX4xX71xX3xX7xX74xX3xX1xX77xX23xX1xX3xX4xX1xX32xX23xX1xX3xXexX116xX3xXexX1xX37xX23xX22xX3xX929xX8bxXf6xXf7xXf6xX2xXaxX3xX1xX5bxX10xX2bxX9xXaxX8bxX4xX1xXdxX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX1cxX6xX1exX1xX18axXdxX8bxX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX1xX27xX1exXexX1xX6xXbxX1exXexX1xX18axX23xX22xX1exXexXdxX23xX1exX9dxXdxX10xX27xX1exXexX5bxX6xX1exX5exXdxX23xX1xX1exXexX10xX1exX4xX18axX1exX7xX18axX1exX1xX6xX23xX1xX1exX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX27xX1exXexX1xX6xX23xX22xX1exX929xX1exXf6xXf7xXf6xX2xX8bxXf6xXf7xX91fxX929xX913xXf7xX14bxX1xXexXf4xXaxX2fxX83xX77xX3xXcxX87xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xXexX1xX3f7xXbxX3xXexX1xX24axX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX5exXdxX23xX1xX3xXexX64xX39xX3xX4xX71xX3xX7xX74xX3xX1xX77xX23xX1xX3xX4xX1xX32xX23xX1xX3xXexX116xX3xXexX1xX37xX23xX22xX3xX929xX8bxXf6xXf7xXf6xX2xX0xX8bxX6xX2fxX0xX8bxX7xXexX5bxX18axX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX9dxXaxX2fxX3b0xX1xX4afxX3xX30xX1xX120xX3xXexXa6xX4xX1xX3xXcxX1xX11axX6eaxX23xX22xX3xXexX5bxXb2xX4xX3xX127xX128xX129xX12axX3xXexXa2xX23xX1xX3xX83xX77xX3xXcxX87xX23xX1xX3xX129xX22xX27xX15x100f5xX23xX3xX83xX137dxX23xX22xX3xXc12xX87xX23xX1xX3xX15xX44xX27xX3xX4xX48xX27xX3xX104xX6xX23xX3xX4xX1xXa2xX3xX3bxX430xX18axX3xXexX51xX23xX22xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX5exXdxX23xX1xX3xXexX64xX39xX3xX4xX71xX3xX7xX74xX3xX1xX77xX23xX1xX3xX4xX1xX32xX23xX1xX3xX4xX37xX4xX3xX4xX289xXbxX3xX5xX77xXf4xX3xXexX23cxXexX3xX4xX24axX23xX22xX3xXexX37xX4xX3xX4xX1xX27xX39fxX23xX3xX104xXa6xX3xX3bxX235xX3xX4xX24axX23xX22xX3xXexX37xX4xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX3bxX11axX11bxX4xX3xXexXdxX64xX23xX3xX1xX77xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3f7xX23xX3xX5xX11bxXdxX39xX3xX4xX1xX32xX23xX1xX3xX1cxX37xX4xX39xX3xX3bxX137dxX23xX22xX3xX104xX4dxX14bxX0xX8bxXbxX2fxX0xX8bxX9dxXdxXa8xX2fxX0xX8bxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbfexX1xX23cxXdxX3xX4xX37xX4xX3xX4xX71xX3xX245xX27xX6xX23xX3xXa8xX77xX3xX9dxX18axX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxXadxXbxX3xX83xX77xX3xXcxX87xX23xX1xX24xX3xX30xX1xX27xX23xX22xX3xX7xX3fxX4xX3xX1cxX2caxX15xX3xX9dxXb2xX23xX22xX3xX23xX57xX23xX3xX1xX77xX23xX1xX3xX4xX1xX32xX23xX1xX3xX14bxX14bxX14bxXaxX3xX1xX5bxX10xX2bxX9xXaxX8bxX1cxX6xX15xX1exX9dxX27xX23xX22xX1exX9dxX6xX23xX22xX8bxX5exX1xX18axXdxX1exX4xX6xX4xX1exX4xX18axX1exX245xX27xX6xX23xX1exXa8xX6xX1exX9dxX18axX6xX23xX1xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX1xX27xX23xX22xX1exX7xX27xX4xX1exX1cxX6xX15xX1exX9dxX27xX23xX22xX1exX23xX10xX23xX1exX1xX6xX23xX1xX1exX4xX1xXdxX23xX1xX1exXf4xXdxX23xX1xX1exX104xX6xX4xX1xX1exX1xXdxX10xX27xX1exX245xX27xX6xX8bxXf6xXf7xX8dexX913xX2xX8edxX14bxX1xXexXf4xXaxX2fxX0xXdxXf4xX22xX3xX7xX5bxX4xX9xXaxX8bxXf4xX10xX9dxXdxX6xX8bxX2xXf6xXf7xX8bxX23xX10xX8d7xX7xX8bxXf6xX2xXf7xX8dexX8bxX8dexX934xX9dxXf7xX2xX934xX8edxXf6xX929xX934xXexXf6xX929xX934xX913xX2xX5xXf7xX14bxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX1xX3xX1cxX37xX4xX39xX3xX3bxX37xXbxX3xX3fxX23xX22xX3xX15xX44xX27xX3xX4xX48xX27xX3xX30xX27xX4dxX4xX3xXcxX51xX23xX22xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX5exXdxX23xX1xX3xXexX64xX39xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xXexX5bxX6xX3xX4xX71xX3xX7xX74xX3xX1xX77xX23xX1xX3xX4xX1xX32xX23xX1xX3xX74xX3xX83xX77xX3xXcxX87xX23xX1xXaxX3xX8bxX2fxX0xX8bxX6xX2fxX0xX9dxXdxXa8xX2fxX0xX7xXexX5bxX18axX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbfexX1xX23cxXdxX3xX4xX37xX4xX3xX4xX71xX3xX245xX27xX6xX23xX3xXa8xX77xX3xX9dxX18axX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxXadxXbxX3xX83xX77xX3xXcxX87xX23xX1xX24xX3xX30xX1xX27xX23xX22xX3xX7xX3fxX4xX3xX1cxX2caxX15xX3xX9dxXb2xX23xX22xX3xX23xX57xX23xX3xX1xX77xX23xX1xX3xX4xX1xX32xX23xX1xX3xX14bxX14bxX14bxXaxX3xX1xX5bxX10xX2bxX9xXaxX8bxX1cxX6xX15xX1exX9dxX27xX23xX22xX1exX9dxX6xX23xX22xX8bxX5exX1xX18axXdxX1exX4xX6xX4xX1exX4xX18axX1exX245xX27xX6xX23xX1exXa8xX6xX1exX9dxX18axX6xX23xX1xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX1xX27xX23xX22xX1exX7xX27xX4xX1exX1cxX6xX15xX1exX9dxX27xX23xX22xX1exX23xX10xX23xX1exX1xX6xX23xX1xX1exX4xX1xXdxX23xX1xX1exXf4xXdxX23xX1xX1exX104xX6xX4xX1xX1exX1xXdxX10xX27xX1exX245xX27xX6xX8bxXf6xXf7xX8dexX913xX2xX8edxX14bxX1xXexXf4xXaxX2fxXbfexX1xX23cxXdxX3xX4xX37xX4xX3xX4xX71xX3xX245xX27xX6xX23xX3xXa8xX77xX3xX9dxX18axX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxXadxXbxX3xX83xX77xX3xXcxX87xX23xX1xX24xX3xX30xX1xX27xX23xX22xX3xX7xX3fxX4xX3xX1cxX2caxX15xX3xX9dxXb2xX23xX22xX3xX23xX57xX23xX3xX1xX77xX23xX1xX3xX4xX1xX32xX23xX1xX3xX14bxX14bxX14bxX0xX8bxX6xX2fxX0xX8bxX7xXexX5bxX18axX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX9dxXaxX2fxXcxX32xX4xX1xX3xX4xXb2xX4xX3xX3fxX23xX22xX3xX9dxX200xX23xX22xX3xX4xX24axX23xX22xX3xX23xX22xX1xXadxX3xXexX1xX24axX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX21dxX30xX129xXcxXcxX21fxX3xXa8xX77xX18axX3xX4xX24axX23xX22xX3xXexX37xX4xX3xX3bxXdxX57xX27xX3xX1xX77xX23xX1xX39xX3xX5xX454xX23xX1xX3xX3bxX430xX18axX39xX3xX4xX37xX4xX3xX3bxX281xX23xX22xX3xX104xX4dxX39xX3xX4xX1xXdxX3xX104xX4dxX3xXexX5bxXb2xX4xX3xXexX1xX27xX4dxX4xX3xXd8xX281xX23xX22xX3xX104xX4dxX3xXbfexX1xX23cxXdxX3xX4xX37xX4xX3xX4xX71xX3xX245xX27xX6xX23xX3xXa8xX77xX3xX9dxX18axX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxXadxXbxX3xX21dxX30xX30xb373x106efxX12axX129xX21fxX3xXexXa2xX23xX1xX3xX83xX77xX3xXcxX87xX23xX1xX3xX3bxX6xX23xX22xX3xXexXdxX64xX23xX3xX22xX48xX23xX3xX1xX71xX23xX3xXexX1f8xXdxX3xXf4xX200xX4xX3xXexXdxX44xX27xX3xX129xX22xX1xXa6xX3xX245xX27xX15xX64xXexX3xXd8xX430xXdxX3xX1xX4dxXdxX3xXd8xX281xX23xX22xX3xX104xX4dxX3xXbfexX1xX23cxXdxX3xX3bxX454xX3xX3bxX57xX3xX5bxX6xX14bxX0xX8bxXbxX2fxX0xX8bxX9dxXdxXa8xX2fxX0xX8bxX5xXdxX2fxX0xX8bxX27xX5xX2fxX0xX9dxXdxXa8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX5bxXaxX2fxX0xX8bxX9dxXdxXa8xX2fxX0xX8bxX9dxXdxXa8xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf856xX27xXexX1xX18axX5bxXaxX2fxX83xX11axX71xX23xX22xX3xX21faxX23xX1xX0xX8bxXbxX2f
Hương Anh