Mỹ: Tất cả rừng quốc gia ở California đã đóng cửa vì cháy
Cục Lâm nghiệp, bang California có thêm 10 rừng quốc gia buộc phải đóng cửa tiếp sau 8 khu rừng ở miền Nam và Trung của bang được áp dụng lệnh trên hôm 7/9 vừa qua, do tốc độ lan nhanh của các đám cháy.
9697xf6cbxbda8xbe3ax11950x97d7xef8cxcbe7x105fcxX7x1240axdeebx10c59xb8edxe1f4x10dbbxX5xb8b4xXaxbd10x12203x10a11xa275xX3xXcxbb06xXexX3xX4xeec1xX3x10166xd929xeef0x109c7xX3xb9f0x110a0xd76axX4xX3xX21xXdxX6xX3xe1c5xX3x972cxX6xX5xXdxc63fxb6a9xX1exX20xXdxX6xX3xf7dax1060axX3xX39xdebexX20xX21xX3xX4x987exX6xX3x119adxe93axX3xX4xX1x10a1bx11982xX0xdbebxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe9a6xX10xX6xb0c2xXaxX12xX2exfc60xX4xX3x112ddxc8d4x9c27xX3xX20xX21xX1xXdx11b36xXbxa795xX3xc348xX6xX20xX21xX3xX2exX6xX5xXdxX32xX33xX1exX20xXdxX6xX3xX4xX3dxX3xXexX1x11e50xX68xX3xX2xf621xX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX25xX4xX3xX21xXdxX6xX3xX72xX24xbfd7xX4xX3xXbxX1xX1cxXdxX3xX39xX3dxX20xX21xX3xX4xX42xX6xX3xXexXdx104abxXbxX3xX7xX6xX24xX3xfeb8xX3xb389xX1xX24xX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX2cxX3xX68xXdxb550xX20xX3x9ef5xX6xX68xX3xX45xb357xX3xXcxX1exX24xX20xX21xX3xX4x11aeaxX6xX3xX72xX6xX20xX21xX3xX39x118c1xdb27xX4xX3xX4axXbxX3xX5fxX63xX20xX21xX3xX5xX6exX20xX1xX3xXexX1exX87xX20xX3xX1x108bexX68xX3x111a9xX4dx9e98xX3xX45xX1fxX6xX3xX23xX24xX6xX70xX3xX5fxX33xX3xXexX25xX4xX3xX39xX9dxX3xX5xX6xX20xX3xX20xX1xX6xX20xX1xX3xX4xXd7xX6xX3xX4xX4axX4xX3xX39xX4axX68xX3xX4xX1xX4axX4bxb747xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd3e3xX33xX5fxX4bxXaxX12xX0xXdxX68xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX68xX7x10c76xXbxX1xX33xXexX33xXaxX3xX7xX1exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15xX4dxX4dxXdxX12bxX72xX6xX33xX1xX6xXexXdxX20xX1xX12bxX45xX20xX4dxX20xX10x9956xX7xX4dx10a25xX8bxb7bcx9e66xX4dxX2xX178xXb7xX5fxd893xX8bxXfcx11dbbxX181xX8bxXb7xXexX17axX2xX2xX184xX5xX2xX12bxce42xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXcxX18xXexX3xX4xX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX25xX4xX3xX21xXdxX6xX3xX2cxX3xX2exX6xX5xXdxX32xX33xX1exX20xXdxX6xX3xX39xX3axX3xX39xX3dxX20xX21xX3xX4xX42xX6xX3xX45xX46xX3xX4xX1xX4axX4bxXaxX3xX5fxX6xXexX6xX150xXbxX1xX33xXexX33xX150xX33xX1exXdxX21xXdxX20xX6xX5xX150xX7xX1exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX15xX4dxX4dxX4xX5fxX20xXdxX68xX21xX12bxX45xXdxX10xXexX20xX6xX68xXbxX5xX24xX7xX12bxX45xX20xX4dxdc8axXbxX5xX33xX6xX5fxX10xX5fxX4dxX23xX32xX7xX23xX4bxX4dxX178xX8bxX178xX8bx1043dxX8bxXfcxX21fxX2xX8bxX4dxXexXexa8aexX45xX20xX178xX8bxX178xX8bxX8bxXfcxX2xX8bxX150xX4xX1xX6xX4bxX21fxX1exX24xX20xX21xX21fxX4xX6xX5xXdxX32xX33xX1exX20xXdxX6xX12bxX190xXbxX21xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX6xXbxXexXdxX33xX20xXaxX12xX66xb4b5xX20xX1xX3xX4x110a6xX24xX3xX1x10cf5xX6xX3xXexX1xX6xX68xX3xX21xXdxX6xX3xX5fxba06xXbxX3xX5xX42xX6xX3xX4xX1xX4axX4bxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX2cxX3x10756xX1exX33xX45xXdxX5xX5xX10xX70xX3xX72xX6xX20xX21xX3xX2exX6xX5xXdxX32xX33xX1exX20xXdxX6xX70xX3xX13xX14xX3xX20xX21xXcexX4bxX3xXfcxX4dxXfcxX12bxX3xbda3xd568xX20xX1xX15xX3xcdddxcdfexe290xX4dxXcxXcx11bcbx10d0axXc9x9f7exX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX33xX5fxX4bxXaxX12xXc9xX21xXcexX4bxX3xXfcxX4dxXfcxX70xX3xXexX1xX10xX33xX3xX68xX9dxXexX3xXexX1xXf7xX20xX21xX3xX72xX4axX33xX3xXexX1fxX3xX2exX63xX4xX3xX66xX67xX68xX3xX20xX21xX1xXdxX6exXbxX70xX3xX72xX6xX20xX21xX3xX2exX6xX5xXdxX32xX33xX1exX20xXdxX6xX70xX3xX39xX3axX3xX4xX3dxX3xXexX1xX87xX68xX3xX2xX8bxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX25xX4xX3xX21xXdxX6xX3xXex12085xXdxX3xX72xX6xX20xX21xX3xX20xXcexX4bxX3xX39xX3axX3xX72xX24xX9dxX4xX3xXbxX1xX1cxXdxX3xX39xX3dxX20xX21xX3xX4xX42xX6xX3xXexXdxXb0xXbxX3xX7xX6xX24xX3xXb7xX3xXb9xX1xX24xX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX2cxX3xX68xXdxXc6xX20xX3xXc9xX6xX68xX3xX45xXcexX3xXcxX1exX24xX20xX21xX3xX4xXd7xX6xX3xX72xX6xX20xX21xX3xX39xXe0xXe1xX4xX3xX4axXbxX3xX5fxX63xX20xX21xX3xX5xX6exX20xX1xX3xXexX1exX87xX20xX3xX1xXf7xX68xX3xXfaxX4dxXfcxX3xX45xX1fxX6xX3xX23xX24xX6xX70xX3xX5fxX33xX3xXexX25xX4xX3xX39xX9dxX3xX5xX6xX20xX3xX20xX1xX6xX20xX1xX3xX4xXd7xX6xX3xX4xX4axX4xX3xX39xX4axX68xX3xX4xX1xX4axX4bxX3xX39xX6xX20xX21xX3xX5fxXdxd3dfxX20xX3xX1exX6xX12bxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX33xX5fxX4bxXaxX12xXcxX1xX10xX33xX3xXbxX1xX3dxX20xX21xX3xX45xXdxX87xX20xX3xXcxXcxX2c6xX2c7xXc9xX3xXexX1xXe0x11876xX20xX21xX3xXexX1exaa37xX3xXexX33dxXdxX3xX13xX14xX70xX3xXexX1xXf7xX20xX21xX3xX72xX4axX33xX3xX4xXd7xX6xX3xX23xX24xX1cxX20xX3xXexX1exddadxX3xX5xX67xX68xX3xX20xX21xX1xXdxX6exXbxX3xXb9xX1xX24xX3xX45xb086xX4xX3xc587xX6xX20xX5fxX4bxX3xX13xX33xX33xX1exX10xX3xX4xX1xX33xX3xX72xXdxXb0xXexX3xX5fxX33xX3xX7xX25xX3xX5xXe0xXe1xX20xX21xX3xX4xX4axX4xX3xX39xX4axX68xX3xX4xX1xX4axX4bxX3xX5x9d77xX20xX3xX45xXcexX3xX68xX26exX4xX3xX39xX9dxX3xX4xX1xX4axX4bxX3xX20xX21xX1xXdxX87xX68xX3xXexX1exf778xX20xX21xX3xXexX1exX87xX20xX3xXexX33xXcexX20xX3xX72xX6xX20xX21xX70xX3xX45xX46xX3xX45xX27fxX4bxX3xX45xXdxX6exX4xX3xX39xX3dxX20xX21xX3xX4xX42xX6xX3xX1exX1fxX20xX21xX3xXexX33dxX68xX3xXexX1xX418xXdxX3xX5xXcexX3xX1exX18xXexX3xX4xd9c0xX20xX3xXexX1xXdxXb0xXexX3xX20xX1xcefexX68xX3xX72xX1cxX33xX3xX45xX6exX3xXexX269xX20xX1xX3xX68xX33dxX20xX21xX3xX4xXd7xX6xX3xX20xX21xXe0xX418xXdxX3xX5fxX67xX20xX3xX4xXd7xX6xX3xX20xX1xXe0xX3xX5xX269xX20xX1xX3xX4xX26exX24xX3xX1xX272xX6xX12bxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX33xX5fxX4bxXaxX12xXcxX1xXf7xX20xX21xX3xX72xX4axX33xX3xX4x1181fxX20xX21xX3xX4bxX87xX24xX3xX4xX4dbxX24xX3xX20xX21xXe0xX418xXdxX3xX5fxX67xX20xX3xX2exX6xX5xXdxX32xX33xX1exX20xXdxX6xX3xX45xXcexX3xX5fxX24xX3xXb9xX1xX4axX4xX1xX3xX20xX21xX1xXdxX87xX68xX3xXexX41exX4xX3xXexX1xX44fxX4xX3xX1xXdxX6exX20xX3xX5xX6exX20xX1xX3xX39xX3dxX20xX21xX3xX4xX42xX6xX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX45xXcexX3xX7x9df2xX3xXexX4axX20xX3xX45xX46xX3xX7xX44fxX3xX6xX20xX3xXexX33xXcexX20xX3xX4xXd7xX6xX3xX4xX1xX269xX20xX1xX3xX68xX46xX20xX1xX3xX4xX53dxX20xX21xX3xX20xX1xXe0xX3xX21xXdxX41exXbxX3xX4xX4axX4xX3xX20xX1xX67xX20xX3xX45xXdxX87xX20xX3xX4xX26exX24xX3xX1xX272xX6xX3xX4xX3dxX3xXexX1xe820xX3xXexX27fxXbxX3xXexX1exX24xX20xX21xX3xX45xXcexX33xX3xX20xX1xXdxX6exX68xX3xX45xX63xX3xX5fxX27fxXbxX3xXex12447xXexX3xX4xX4axX4xX3xX39xX4axX68xX3xX4xX1xX4axX4bxX3xX68xX9dxXexX3xX4xX4axX4xX1xX3xX6xX20xX3xXexX33xXcexX20xX12bxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX33xX5fxX4bxXaxX12xX2exfd1fxX20xX21xX3xX20xX21xXcexX4bxX70xX3xX68xX9dxXexX3xXbxX1xX4dbxX20xX3xX4xXd7xX6xX3xXexX1xX43dxX3xXexX1exX18xX20xX3xX5fxX24xX3xX5xX43dxX4xX1xX3xX20xad2axXdxX3xXexXdxXb0xX20xX21xX3xX2c2xX6xX1exX6xX5fxXdxX7xX10xX3xX2cxX3xX13bxX600xX4xX3xX2exX6xX5xXdxX32xX33xX1exX20xXdxX6xX3xX4xX53dxX20xX21xX3xX72xX43dxX3xX4xX1cxX20xX1xX3xX72xX4axX33xX3xXbxX1xX1cxXdxX3xX7xX596xX3xXexX4axX20xX3xX5fxX33xX3xX68xX9dxXexX3xX39xX4axX68xX3xX4xX1xX4axX4bxX3xXb9xX1xX4axX4xX12bxX3xa09cxX67xX4bxX3xX5xXcexX3xXb9xX1xX24xX3xX45xX44fxX4xX3xX228xX1cxX4bxX3xX1exX6xX3xX39xX4axX68xX3xX4xX1xX4axX4bxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xXexX1xX1cxX68xX3xXb9xX1xX25xX4xX3xX20xb71exX68xX3xX178xX8bxX2xXb7xX12bxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX33xX5fxX4bxXaxX12xX5cxXf7xX68xX3xX17bxX4dxXfcxX3xX45xX1fxX6xX3xX23xX24xX6xX70xX3xXcxX1xX25xX20xX21xX3xX39xX25xX4xX3xX72xX6xX20xX21xX3xX2exX6xX5xXdxX32xX33xX1exX20xXdxX6xX3xb3fbxX6xX45xXdxX20xX3xXc9xX10xX175xX7xX33xX68xX3xX39xX3axX3xXbxX1xX1cxXdxX3xXexX24xX4bxX87xX20xX3xX72xX25xX3xXexX46xX20xX1xX3xXexX1exX33dxX20xX21xX3xXb9xX1x103ebxX20xX3xX4xX18xXbxX3xX45xX46xX3xX4xX1xX4axX4bxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX39xX25xXdxX3xX45xX481xXdxX3xX184xX3xX1xX33dxXexX3xX21x9d8axX68xX3xX2c1xX1exX10xX7xX20xX33xX70xX3xX13xX6xX5fxX10xX1exX6xX70xX3xX13xX6xX1exXdxXbxX33xX7xX6xX70xX3xbfc6xX6xX20xX3xX13bxX10xX1exX20xX6xX1exX5fxXdxX20xX33xX3xX45xXcexX3xX798xX6xX20xX3x11eb7xXdxX10xX21xX33xX12bxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX33xX5fxX4bxXaxX12xX66xX44fxX4xX3xX5xXe0xXe1xX20xX21xX3xX4xX26exX24xX3xX1xX272xX6xX3xX72xX6xX20xX21xX3xX2exX6xX5xXdxX32xX33xX1exX20xXdxX6xX3xXb9xX1x106eexX20xX21xX3xX39xX43dxX20xX1xX3xXexX1exX33xX20xX21xX3xX7xX24xX25xXexX3xX17axX17axX3xX20xX6e5xX68xX3xX23xX24xX6xX70xX3xX4xX1xXe0xX6xX3xXb9xX1xXdxX3xX20xXcexX33xX3xX4xX3dxX3xXexX481xXdxX3xXb7xX8bxX8bxX12bxX8bxX8bxX8bxX1xX6xX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX72xX43dxX3xXexX1xXdxX87xX24xX3xX1exX63xXdxX3xX4xX1xd188xX3xXexX1exX33xX20xX21xX3xX68xX9dxXexX3xX20xX6e5xX68xX12bxX3xX6b6xX3dxX3xX5xXcexX3xX4xX1xXe0xX6xX3xXb9xX5e2xX3xX68xX637xX6xX3xXb9xX1xXf7xX3xX1xX6xX20xX1xX3xX70xX3xXexX1xXe0xX418xX20xX21xX3xX5fxb3cbxX20xX3xX39xXb0xX20xX3xX4xX1xX4axX4bxX3xX1exX1fxX20xX21xX70xX3xX45xX875xX20xX3xX4xbd7axX20xX3xXb9xX1xX33xX1cxX20xX21xX3xX178xX3xXexX1xX4axX20xX21xX3xX20x97ffxX6xX3xX68xX481xXdxX3xXb9xXb0xXexX3xXexX1xX41exX4xX12bxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX33xX5fxX4bxXaxX12xXcxX1xX25xX20xX21xX3xXb9xX87xX3xX4xX1xX33xX3xXexX1xX18xX4bxX3xX4xX1xX4axX4bxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xXexX33dxXdxX3xX2exX6xX5xXdxX32xX33xX1exX20xXdxX6xX3xXexX1exX33xX20xX21xX3xX20xX6e5xX68xX3xX178xX8bxX178xX8bxX3xX39xX3axX3xX4xXe0xX481xXbxX3xX39xXdxX3xX7xXdxX20xX1xX3xX68xX33dxX20xX21xX3xX4xXd7xX6xX3xX269xXexX3xX20xX1xX18xXexX3xXfaxX3xX20xX21xXe0xX418xXdxX70xX3xXb9xX1xX33xX1cxX20xX21xX3xX17axX12bxXb7xX8bxX8bxX3xX4xXf7xX20xX21xX3xXexX1exX46xX20xX1xX3xX72xX43dxX3xX1xXe0xX3xX1xX33dxXdxX3xX1xX33xe20cxX4xX3xXbxX1xX4axX3xX1xXd7xX4bxX12bxX4dxX12bxX0xX4dxXbxX12xX0xX5fxXdxX45xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxX1exX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xX7xXexX1exX33xX20xX21xX12xXcxXdxX20xX3xX5xXdxX87xX20xX3xX23xX24xX6xX20xX15xX0xX4dxX7xXexX1exX33xX20xX21xX12xX0xX24xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX150xXexX1xX24xX68xX72xX150xX6xX20xX5fxX150xX7xX6xXbxX33xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc9xX596xXdxX3xX20xX3dxX20xX21xX3xX20xX1xX18xXexX3xXexX1exX87xX20xX3xXcxX1exX4axXdxX3xX6b6xX18xXexXaxX3xX1xX1exX10xX32xX9xXaxX4dxX5fxX24xX150xX5xXdxX4xX1xX4dxX20xX33xXdxX150xX20xX33xX20xX21xX150xX20xX1xX6xXexX150xXexX1exX10xX20xX150xXexX1exX6xXdxX150xX5fxX6xXexX4dxX2xXfcxXfaxX17axX2xXfcxX12bxX1xXexX68xXaxX12xX0xXdxX68xX21xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX4dxX68xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX178xX8bxX4dxX20xX10xX175xX7xX4dxX178xX8bxX17axX17axX4dxX2xX8bxXb7xX5fxX17axX2xX184xX184xX184xX184xX181xXexX181xX181xXb7xX17bxX5xX17axX150xd6e9xX178xX184xX178xX2xXb7xX8bxXfaxX178xX8bxX178xX8bxX12bxX190xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXcxX18xXexX3xX4xX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX25xX4xX3xX21xXdxX6xX3xX2cxX3xX2exX6xX5xXdxX32xX33xX1exX20xXdxX6xX3xX39xX3axX3xX39xX3dxX20xX21xX3xX4xX42xX6xX3xX45xX46xX3xX4xX1xX4axX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX45xX12xX0xX7xXexX1exX33xX20xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc9xX596xXdxX3xX20xX3dxX20xX21xX3xX20xX1xX18xXexX3xXexX1exX87xX20xX3xXcxX1exX4axXdxX3xX6b6xX18xXexXaxX3xX1xX1exX10xX32xX9xXaxX4dxX5fxX24xX150xX5xXdxX4xX1xX4dxX20xX33xXdxX150xX20xX33xX20xX21xX150xX20xX1xX6xXexX150xXexX1exX10xX20xX150xXexX1exX6xXdxX150xX5fxX6xXexX4dxX2xXfcxXfaxX17axX2xXfcxX12bxX1xXexX68xXaxX12xXc9xX596xXdxX3xX20xX3dxX20xX21xX3xX20xX1xX18xXexX3xXexX1exX87xX20xX3xXcxX1exX4axXdxX3xX6b6xX18xXexX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX1exX33xX20xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xXc9xX600xX20xX21xX3xX20xX3dxX20xX21xX3xXexX33dxXdxX3xX2exX6xX5xXdxX32xX33xX1exX20xXdxX6xX3xXb9xX1xXdxXb0xX20xX3xXcxX1xX24xX20xX21xX3xX5xX53dxX20xX21xX3xX2exX1xXb0xXexX3xXexXdxXb0xXbxX3xXexX63xX4xX3xX21xXdxX89fxX3xXb9xe4d9xX3xX5xX63xX4xX3xX5xXcexX3xX20xX596xXdxX3xX4xX3dxX3xX20xX1xXdxX6exXexX3xX39xX9dxX3xX20xX3dxX20xX21xX3xX20xX1xX18xXexX3xXcxX1exX4axXdxX3xX6b6xX18xXexX3xXexX1fxX20xX21xX3xX39xXe0xXe1xX4xX3xX21xX1xXdxX3xX20xX1xX27fxX20xX12bxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX45xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13bxX6xX20xX21xX3xX2exX6xX5xXdxX32xX33xX1exX20xXdxX6xX3xXb9xXdxX6exX20xX3xX4xX1xX269xX20xX1xX3xX23xX24xX4bxXc6xX20xX3xXcxX660xX20xX21xX3xXexX1xX25xX20xX21xX3xXcxX1exX24xX68xXbxXaxX3xX1xX1exX10xX32xX9xXaxX4dxX5fxXdxX10xX68xX150xX20xX33xX20xX21xX4dxX72xX6xX20xX21xX150xX4xX6xX5xXdxX32xX33xX1exX20xXdxX6xX150xXb9xXdxX10xX20xX150xX4xX1xXdxX20xX1xX150xX23xX24xX4bxX10xX20xX150xXexX33xX20xX21xX150xXexX1xX33xX20xX21xX150xXexX1exX24xX68xXbxX4dxX2xXfcxX184xX2xX178xX17axX12bxX1xXexX68xXaxX12xX0xXdxX68xX21xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX4dxX68xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX178xX8bxX4dxX20xX10xX175xX7xX4dxX178xX8bxX178xXfaxX4dxX2xX8bxXb7xX5fxX184xX2xX2xX2xX181xX17axXb7xXexXb7xX8bxXfaxX8bxX5xX2xX8bxX150xX5fxX33xX175xX20xX5xX33xX6xX5fxX150xX2xX150xX2xX184xXfcxX181xX17axX184xX8bxX2xX181xX12bxX190xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXcxX18xXexX3xX4xX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX25xX4xX3xX21xXdxX6xX3xX2cxX3xX2exX6xX5xXdxX32xX33xX1exX20xXdxX6xX3xX39xX3axX3xX39xX3dxX20xX21xX3xX4xX42xX6xX3xX45xX46xX3xX4xX1xX4axX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX45xX12xX0xX7xXexX1exX33xX20xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13bxX6xX20xX21xX3xX2exX6xX5xXdxX32xX33xX1exX20xXdxX6xX3xXb9xXdxX6exX20xX3xX4xX1xX269xX20xX1xX3xX23xX24xX4bxXc6xX20xX3xXcxX660xX20xX21xX3xXexX1xX25xX20xX21xX3xXcxX1exX24xX68xXbxXaxX3xX1xX1exX10xX32xX9xXaxX4dxX5fxXdxX10xX68xX150xX20xX33xX20xX21xX4dxX72xX6xX20xX21xX150xX4xX6xX5xXdxX32xX33xX1exX20xXdxX6xX150xXb9xXdxX10xX20xX150xX4xX1xXdxX20xX1xX150xX23xX24xX4bxX10xX20xX150xXexX33xX20xX21xX150xXexX1xX33xX20xX21xX150xXexX1exX24xX68xXbxX4dxX2xXfcxX184xX2xX178xX17axX12bxX1xXexX68xXaxX12xX13bxX6xX20xX21xX3xX2exX6xX5xXdxX32xX33xX1exX20xXdxX6xX3xXb9xXdxX6exX20xX3xX4xX1xX269xX20xX1xX3xX23xX24xX4bxXc6xX20xX3xXcxX660xX20xX21xX3xXexX1xX25xX20xX21xX3xXcxX1exX24xX68xXbxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX1exX33xX20xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX13bxX6xX20xX21xX3xX2exX6xX5xXdxX32xX33xX1exX20xXdxX6xX3xX39xX6exX3xX39xX596xX20xX3xXb9xXdxX6exX20xX3xX4xX1xX269xX20xX1xX3xX23xX24xX4bxXc6xX20xX3xX5xXdxX87xX20xX3xX72xX6xX20xX21xX3xX45xX46xX3xX4xX1xX269xX20xX1xX3xX7xX4axX4xX1xX3xX72xX24xX9dxX4xX3xX1xXcexX20xX21xX3xX20xX21xX1xX46xX20xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX45xXdxX87xX20xX3xX23xX24xX25xX4xX3xXexXb0xX3xX1exX418xXdxX3xX13xX14xX3xX20xXb0xX24xX3xX4xX4axX4xX3xXexX1exXe0xX418xX20xX21xX3xX4xX1xX83fxX3xXexX660xX3xX4xX1xX26exX4xX3xX1xX49cxX4xX3xXexX1exX44fxX4xX3xXexX24xX4bxXb0xX20xX12bxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX45xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX24xX5xX12xX0xX5fxXdxX45xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1exXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxX45xX12xX0xX4dxX5fxXdxX45xX12xX0xX5fxXdxX45xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxX1exX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xX24xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX150xXexX1xX24xX68xX72xX150xX6xX20xX5fxX150xX7xX6xXbxX33xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13bxX6xX20xX21xX3xX2exX6xX5xXdxX32xX33xX1exX20xXdxX6xX3xX2baxX13xX14xX2c9xX3xX72xX6xX20xX3xX1xXcexX20xX1xX3xX7xX600xX4xX3xX5xX6exX20xX1xX3xX4bxX87xX24xX3xX4xX4dbxX24xX3xX21xX4dbxX20xX3xX181xX8bxX3xXexX1exXdxX6exX24xX3xX5fxX67xX20xX3xX2cxX3xX20xX1xXcexXaxX3xX1xX1exX10xX32xX9xXaxX4dxX5fxXdxX10xX68xX150xX20xX33xX20xX21xX4dxX72xX6xX20xX21xX150xX4xX6xX5xXdxX32xX33xX1exX20xXdxX6xX150xX68xX4bxX150xX72xX6xX20xX150xX1xX6xX20xX1xX150xX7xX6xX4xX150xX5xX10xX20xX1xX150xX4bxX10xX24xX150xX4xX6xX24xX150xX21xX6xX20xX150xX181xX8bxX150xXexX1exXdxX10xX24xX150xX5fxX6xX20xX150xX33xX150xX20xX1xX6xX4dxX2xXb7xXfcxX8bxX2xX17bxX12bxX1xXexX68xXaxX12xX0xXdxX68xX21xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX4dxX68xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX178xX8bxX4dxX20xX10xX175xX7xX4dxX178xX8bxX2xX2xX4dxX2xX8bxXb7xX5fxX184xX2xX2xX2xX2xX2xX2xXexX17axX184xX8bxX2xX17axX5xX8bxX12bxX190xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXcxX18xXexX3xX4xX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX25xX4xX3xX21xXdxX6xX3xX2cxX3xX2exX6xX5xXdxX32xX33xX1exX20xXdxX6xX3xX39xX3axX3xX39xX3dxX20xX21xX3xX4xX42xX6xX3xX45xX46xX3xX4xX1xX4axX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX45xX12xX0xX7xXexX1exX33xX20xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13bxX6xX20xX21xX3xX2exX6xX5xXdxX32xX33xX1exX20xXdxX6xX3xX2baxX13xX14xX2c9xX3xX72xX6xX20xX3xX1xXcexX20xX1xX3xX7xX600xX4xX3xX5xX6exX20xX1xX3xX4bxX87xX24xX3xX4xX4dbxX24xX3xX21xX4dbxX20xX3xX181xX8bxX3xXexX1exXdxX6exX24xX3xX5fxX67xX20xX3xX2cxX3xX20xX1xXcexXaxX3xX1xX1exX10xX32xX9xXaxX4dxX5fxXdxX10xX68xX150xX20xX33xX20xX21xX4dxX72xX6xX20xX21xX150xX4xX6xX5xXdxX32xX33xX1exX20xXdxX6xX150xX68xX4bxX150xX72xX6xX20xX150xX1xX6xX20xX1xX150xX7xX6xX4xX150xX5xX10xX20xX1xX150xX4bxX10xX24xX150xX4xX6xX24xX150xX21xX6xX20xX150xX181xX8bxX150xXexX1exXdxX10xX24xX150xX5fxX6xX20xX150xX33xX150xX20xX1xX6xX4dxX2xXb7xXfcxX8bxX2xX17bxX12bxX1xXexX68xXaxX12xX13bxX6xX20xX21xX3xX2exX6xX5xXdxX32xX33xX1exX20xXdxX6xX3xX2baxX13xX14xX2c9xX3xX72xX6xX20xX3xX1xXcexX20xX1xX3xX7xX600xX4xX3xX5xX6exX20xX1xX3xX4bxX87xX24xX3xX4xX4dbxX24xX3xX21xX4dbxX20xX3xX181xX8bxX3xXexX1exXdxX6exX24xX3xX5fxX67xX20xX3xX2cxX3xX20xX1xXcexX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX1exX33xX20xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xXcxX1xX25xX20xX21xX3xX39xX25xX4xX3xX72xX6xX20xX21xX3xX2exX6xX5xXdxX32xX33xX1exX20xXdxX6xX70xX3xX13xX14xX3xX39xX3axX3xX72xX6xX20xX3xX1xXcexX20xX1xX3xX7xX600xX4xX3xX5xX6exX20xX1xX3xX4bxX87xX24xX3xX4xX4dbxX24xX3x115f1xXexX33dxX68xX3xXexX1exX41exX3xXexX33dxXdxX3xX20xX1xXcexde01xX3xX39xX25xXdxX3xX45xX481xXdxX3xX21xX4dbxX20xX3xX181xX8bxX3xXexX1exXdxX6exX24xX3xX5fxX67xX20xX3xXexX33dxXdxX3xX72xX6xX20xX21xX3xX20xXcexX4bxX12bxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX45xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX24xX5xX12xX0xX5fxXdxX45xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1exXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxX45xX12xX0xX4dxX5fxXdxX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX33xX5fxX4bxXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX228xXexX150xX6xX5xXdxX21xX20xX15xX3xX1exXdxX21xX1xXex9ad2xXaxX12xX0xX10xX68xX12xXcxX1xX10xX33xX3xX6b6xX94cxX20xX21xX3xX5cxX24xX4bxXc6xX20xX3xX2baxXcxXcxX2c6xX2c7xXc9xX4dxX2c7xXdxX10xXexX20xX6xX68x11795xX2c9xX0xX4dxX10xX68xX12xX0xX4dxXbxX12