Gần hết năm học, 2.686 học sinh huyện Kỳ Anh vẫn chưa tham gia BHYT
(Baohatinh.vn) - Ở vị trí cuối bảng trong thực hiện bao phủ BHYT học sinh, sau gần 2 tháng nỗ lực khắc phục, tỷ lệ học sinh tham gia BHYT ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) từ 79% đã tăng lên 88%. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 2.686 học chưa tham gia BHYT.
93e2x1427cx156e0x15cacxe870x15921x14a0cxeb2bx12006xX7x161cbxfb92xc078x13c5exd768x11f0fxX5x9406xXaxX3xX7xXexb8b9xX5xX10xX9xXaxXexX10x13851xXexd49exX6xX5xXdxf22axe0e8x126c5xX3xX7xXexX6x14b59xXex9580xXax1510ex157a7x11326xX23xX3xX1x13021xXexX3xX23x11896x15758xX3xX1xe7b2xX4xf504xX3x1084fx1278exa388xe2c0xX41xX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xa2c6xX15xaf1axX23xX3x11ec9xe7eexX3x11296xX23xX1xX3x1224bx12a2bxX23xX3xX4xX1x110d2xX6xX3xXexX1xX6xX38xX3xX22xXdxX6xX3xaadax108eax10df3xXcxX0x9544xX1xX2xX2dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX10xX6x13b2bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3x1394fxX4fxX7xXexXdx148d1xX15xX2bxXaxX2dxc932xX3xX5bxf975xX3xXexX29xec5dxX3xX4xX4fxf174xXdxX3x11c0ax10c47xX23xX22xX3xXexX29xaf99xX23xX22xX3xXexX1x14642xX4xX3xX1xXdxX51xX23xX3xXb2xX6xXb9xX3xXbxX1xe84cxX3xX6dxX6exX6fxXcxX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3dxX3xX7xX6xX4fxX3xX22xX2fxX23xX3xX3fxX3xXexX1xd4e0xX23xX22xX3xX23x16210xX3xX5xXbfxX4xX3xc4ddxX1x125edxX4xX3xXbxX1xe91exX4xX3dxX3xXexfe04xX3xX5xX51xX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX1xX6xX38xX3xX22xXdxX6xX3xX6dxX6exX6fxXcxX3x11ea7xX3xX1xX4fxX15xX51xX23xX3xX54xX55xX3xX57xX23xX1xX3xd6cexX6ex1176cxX3xXcxedd2xX23xX1x131bexX3xXexa928xX3xf84exd7fex10c31xX3xc29fx12ee3xX3xXexX37xX23xX22xX3xX5x15dcfxX23xX3xX42xX42xX13bxX40xX3xXcxX4fxX15xX3xX23xX1xXdxX146xX23xX3dxX3xX13dxX33xX23xX3xX23xX6xX15xX3xX5bxX5cxX23xX3xX4xb828xX23xX3xX3fxX40xX41xX42xX41xX3xX1xX3bxX4xX3xX4xX1xX61xX6xX3xXexX1xX6xX38xX3xX22xXdxX6xX3xX6dxX6exX6fxXcxX40xX0xX72xXbxX2dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxXb9xX84xX15xXaxX2dxXcxX1xXeaxX23xX22xX3xX3fxX72xX3fx10a12xX3fxX2xX3dxX3xXexX29xX61x1560bxX4xX3xXexX1xXbfxX4xX3xXexX29xe8adxX23xX22xX3xX7xXafxX3xX5xX61x13765xX23xX22xX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4xX1xX61xX6xX3xXexX1xX6xX38xX3xX22xXdxX6xX3xXb2xXb3xXb9xX3xX1xXdx15e80xX38xX3xX15xX3xXexX33xX3xX12cxX6dxX6exX6fxXcxX134xX3xX5xX146xX23xX3xX13dxX33xX23xX3x12365xX40xX42xf136xX1faxX3xX10xX38xX3xX12cxX4xX1xXdxX33xX38xX3xX3fxX2xX13bxX3xXexeca9xX23xX22xX3xX7xXafxX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX134xX3dxX3xX6dxXb3xXb9xX3xX1xXdxX1e0xX38xX3xX1cxX13exX3xX1x13c50xXdxX3xX1xX4fxX15xX51xX23xX3xX54xX55xX3xX57xX23xX1xX3xX13dxX13exX3xXb2xXeaxXb9xX3xX4xXeaxXb9xX3xX5bxX12exX3xXexX1xX6xX38xX3xX38xX61xX4fxX3xXcxX1xX61xf823xX23xX22xX3xXexX29xXbfxX4xX3xX6exX4fxX15xX51xX23xX3xXcdxX15xX3dxX3xX6ex147c4x99a3x15580xX3dxX3x1512cxX6dxX26axX26bxX3xX1xX4fxX15xX51xX23xX3xX4xXeaxX4xX3xX5bxX37xX23xX3xXb2xXb3xX23xX3xX4xX1x11fd6xX3xX13dxX1b6xXb9xX3xX5bx1047dxX3xX4x15b67xX23xX22xX3xXexXeaxX4xX3xX6dxX6exX6fxXcxX3xX23x1112cxXdxX3xX4xX1xX4fxX23xX22xX3dxX3xX6dxX6exX6fxXcxX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX23xX29fxXdxX3xX4xX1xX4fxX23xX22xX3dxX3xX13dx1201cxX23xX22xX3xXexX1xX255xXdxX3xXexX37xX23xX22xX3xX4xX61xX255xX23xX22xX3xXbxX1xXafxXdxX3xX1xX1bfxXbxX3xX5bxX1acxXdxX3x10e06xX1xX166xX23xX22xX3xX2exXdxXeaxXb9xX3xX84xXfcxX4xX3xf304xX3xX269xX12exXb9xX3xXexX1b6xXb9xX3xX1xX4fxX15xX51xX23xX3xX5bxX12exX3xX4xXeaxX4xX3xXexX29xX61xX255xX23xX22xX3xX1xX3bxX4xX3xX13dxX1e0xX3xX7xX1acxX38xX3xX4xX29fxX3xX22xXdxXb3xXdxX3xXbxX1xXeaxXbxX3xX13dxXb3xX38xX3xXb2xXb3xXb9xX3xd697xX4fxX15xX28exX23xX3xX5xX1bfxXdxX3xX15xX3xXexX33xX3xX4xX1xXb9xX3xX4xXeaxX4xX3xX10xX38xX40xX0xX72xXbxX2dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxXb9xX84xX15xXaxX2dxX0xXdxX38xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxab1dxX10xX23xXexX10xX29xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxa491xXdxX84xXexX1xX24xX3xX41xX2xX1faxXbxX1cxX2bxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1f7xX2xX1a4xXbxX1cxX2bxXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX72xX72xXdxX40xXb2xX6xXb9xX1xX6xXexXdxX23xX1xX40xX5bxX23xX72xX23xX10xX37cxX7xX72xX3fxX2xX2xX41xX72xX41xafcdxX84xX3bbxX1a4xX41xX3fxX41xX1f7xX1a4xXexX1faxX3bbxX3bbxX41xX139xX5xX1a4xX40xX9axXbxX22xd17exX29xX9xX41xX1f7xX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2exX2fxX23xX3xX1xX33xXexX3xX23xX37xX38xX3xX1xX3bxX4xX3dxX3xX3fxX40xX41xX42xX41xX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX4fxX15xX51xX23xX3xX54xX55xX3xX57xX23xX1xX3xX5bxX5cxX23xX3xX4xX1xX61xX6xX3xXexX1xX6xX38xX3xX22xXdxX6xX3xX6dxX6exX6fxXcxXaxX3xX37cxXdxX84xXexX1xX9xXaxX41xX2xX1faxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1f7xX2xX1a4xXaxX3xX72xX2dxX0xX72xXbxX2dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36dxX6xXbxXexXdxXb9xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX9axX4fxX7xXexXdxX9fxX15xX2bxXaxX2dxX6exc017xX23xX22xX3xXexX4fxX2fxX23xX3dxX3xX6dxXb3xXb9xX3xX1xXdxX1e0xX38xX3xX1cxX13exX3xX1xX22bxXdxX3xX1xX4fxX15xX51xX23xX3xX54xX55xX3xX57xX23xX1xX3xX13dxX28exX4fxX3xX4xeb95xXbxX3xX23xX1xX49fxXexX3xX7xXafxX3xX5xXdxX51xX4fxX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX1xX6xX38xX3xX22xXdxX6xX3xX6dxX6exX6fxXcxX3xXexX1xX291xX23xX22xX3xXb2xXeaxXb9xX3xX5bxX1acxXdxX3xX4xXeaxX4xX3xX23xX1xX12exX3xXexX29xX61xX255xX23xX22xX40xX0xX72xXbxX2dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxXb9xX84xX15xXaxX2dxX2exXdxXeaxX38xX3xX13dxXafxX4xX3xX6dxX6ex15294xX6exX3xX1xX4fxX15xX51xX23xX3xX54xX55xX3xX57xX23xX1xX3xbf6bxf7ddxX3xX503xX4fxe57bxX23xX3xX54xX55xX3xX4xX1xXb9xX3xXb2xXdxX33xXexX24xX3x96abxX54xX1xX291xX23xX22xX3xX4xX1xX287xX3xXbxX1xXafxXdxX3xX1xX1bfxXbxX3xX4xX1x946dxXexX3xX4xX1x12f11xX3xX5bxX1acxXdxX3xX13dxX2fxX4fxX3xX38xXafxXdxX3xX5xX12exX3xX2e4xX1xX166xX23xX22xX3xX2exX26bxX2f3xX269xXcxX3xX1xX4fxX15xX51xX23xX3dxX3xX13dx108ffxX23xX3xX5bxXa7xX3xX13dxX13exX3xXexX29xXbfxX4xX3xXexXdxX33xXbxX3xX13dxX33xX23xX3xX5xX12exX38xX3xX5bxXdxX51xX4xX3xX5bxX1acxXdxX3xX4xXeaxX4xX3xXexX29xX61xX255xX23xX22xX3xX1xX3bxX4xX3xX4xX29fxX3xX7xXafxX3xX5xX61xX1bfxX23xX22xX3xX5xX1acxX23xX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4xX1xX61xX6xX3xX4xX29fxX3xXexX1xf2faxX3xX6dxX6exX6fxXcxX40xX3x12ae8xX4fxX6xX3xX13dxX29fxX3dxX3xX4x126d7xX23xX22xX3xXbxX1xX518xX23xX3xXexXabxX4xX1xX3xX23xX22xX4fxX15xX146xX23xX3xX23xX1xX518xX23xX3xX5bxX12exX3xXexX29xX6xXb9xX3xX13dxX20cxXdxX3dxX3xXexX1xXafxX23xX22xX3xX23xX1xf38dxXexX3xX4xXeaxX4xX3xX22xXdxXb3xXdxX3xXbxX1xXeaxXbxX3xXbxX1xXafxXdxX3xX1xX1bfxXbxX40xX3xX513xXdxX51xX4xX3xX4xX49fxXbxX3xX23xX1xX49fxXexX3dxX3xXexX29xX6xXb9xX3xX13dxX20cxXdxX3xXexX1xX291xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX5bxX28exX3xX7xXafxX3xX5xX61xX1bfxX23xX22xX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX38xX4fxX6xX3xXexX1xX5bexX3xX6dxX6exX6fxXcxX3xX13dxX61xX1bfxX4xX3xXexX1xXbfxX4xX3xX1xXdxX51xX23xX3xX1xX12exX23xX22xX3xXexX4fxX2fxX23xX3dxX3xX22xXdxcc18xXbxX3xX1xX6xXdxX3xX23xX22xX12exX23xX1xX3xXb2xXeaxX38xX3xX7xXeaxXexX3xX84xXdx9dc5xX23xX3xXb2xXdxX33xX23xX3xX13dxX1e0xX3xX7xX1acxX38xX3xX4xX29fxX3xX4xXeaxX4xX3xX22xXdxXb3xXdxX3xXbxX1xXeaxXbxX3xXbxX1xX5cfxX3xX1xX1bfxXbxX40xX3xX2exX2fxX23xX3xX3fxX3xXexX1xXeaxX23xX22xX3xX23xX6xX15xX3dxX3xXbxX1xX2fxX23xX3xX5xX1acxX23xX3xX4xXeaxX4xX3xXexX29xX61xX255xX23xX22xX3xX1xX3bxX4xX3xX13dxX28exX4fxX3xX13dxX13exX3xXexX49fxXbxX3xXexX29xX4fxX23xX22xX3xX4xX6xXb9xX3xX4xX1xXb9xX3xX23xX1xXdxX51xX38xX3xX5bxXfcxX3xX23xX12exX15x13f79xX40xX0xX72xXbxX2dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxXb9xX84xX15xXaxX2dxX0xXdxX38xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX36dxX10xX23xXexX10xX29xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX37cxXdxX84xXexX1xX24xX3xX41xX2xX1faxXbxX1cxX2bxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1f7xX2xX1a4xXbxX1cxX2bxXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX72xX72xXdxX40xXb2xX6xXb9xX1xX6xXexXdxX23xX1xX40xX5bxX23xX72xX23xX10xX37cxX7xX72xX3fxX2xX2xX41xX72xX41xX3bbxX84xX3bbxX1a4xX41xX1a4xX1f7xX1f7xX13axXexX139xX41xX13axX1f7xX3bbxX5xX1a4xX40xX9axXbxX22xX3d0xX29xX9xX3bbxX42xX1a4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2exX2fxX23xX3xX1xX33xXexX3xX23xX37xX38xX3xX1xX3bxX4xX3dxX3xX3fxX40xX41xX42xX41xX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX4fxX15xX51xX23xX3xX54xX55xX3xX57xX23xX1xX3xX5bxX5cxX23xX3xX4xX1xX61xX6xX3xXexX1xX6xX38xX3xX22xXdxX6xX3xX6dxX6exX6fxXcxXaxX3xX37cxXdxX84xXexX1xX9xXaxX41xX2xX1faxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1f7xX2xX1a4xXaxX3xX72xX2dxX0xX72xXbxX2dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36dxX6xXbxXexXdxXb9xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX9axX4fxX7xXexXdxX9fxX15xX2bxXaxX2dxX6dxX6xX23xX3xX2exXdxXeaxX38xX3xX1xXdxX51xX4fxX3xXcxX29xX61xX255xX23xX22xX3xXcxX6exX36dxa210xX3x11720xX518xX38xX3xX6exX1bfxXbxX3xX331xX4fxXeaxX23xX3xXexX29xXdxX51xXexX3xX23xX1xXdxX51xX38xX3xX5bxXfcxX3xXbxX1xXeaxXexX3xXexX29xXdxX1e0xX23xX3xX6dxX6exX6fxXcxX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX29xXb9xX23xX22xX3xX4xXeaxX4xX3xX4xX4fxX22bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xXb9xX1b6xXexX3xX4xX1xX4fxX15xX146xX23xX3xX38xX291xX23xX3xX4xXcdxX6xX3xX23xX1xX12exX3xXexX29xX61xX255xX23xX22xX40xX0xX72xXbxX2dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxXb9xX84xX15xXaxX2dxXcxX1b6xXdxX3xXcxX29xX61xX255xX23xX22xX3xXcxX6exX36dxX848xX3xX84axX518xX38xX3xX6exX1bfxXbxX3dxX3xXexX137xX3xX4xXb9xX23xX3xX7xXafxX3xXb2xXeaxXb9xX3xX13dxX22bxX23xX22xX3xX4xX1xX287xX3xX4xX29fxX3xX2xX42xX13bxX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX1xX6xX38xX3xX22xXdxX6xX3xX6dxX6exX6fxXcxX3xX11dxX3xXexX1xX255xXdxX3xX13dxXdxX1e0xX38xX3xXexX1xXeaxX23xX22xX3xX3fxX3dxX3xX23xX1xX12exX3xXexX29xX61xX255xX23xX22xX3xX13dxX13exX3xX29xX12exX3xX7xXb9xXeaxXexX3xXf5x9460xX3xXexX1xXbfxX4xX3xXexX33xX3dxX3xXf5xXdxX1e0xX38xX3xX13dxXdxX1e0xX38xX3xXexX29xXeaxX4xX1xX3xX23xX1xXdxX51xX38xX3xX5bxX12exX3xXexX29xXdxX1e0xX23xX3xXf5xX1xX6xXdxX3xX4xXeaxX4xX3xX22xXdxXb3xXdxX3xXbxX1xXeaxXbxX3xXexX4fxX15xX146xX23xX3xXexX29xX4fxX15xX28exX23xX3dxX3xX5bxX49fxX23xX3xX13dxX22bxX23xX22xX3xXbxX1xXfcxX3xX1xX4fxX15xX23xX1xX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX40xX0xX72xXbxX2dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxXb9xX84xX15xXaxX2dxXcxX1xX2fxX15xX3xX513x9c55xX3xX513xXdxX51xXexX3xXcxX1xX12exX23xX1xX3xX1exX3xX6exXdxX51xX4fxX3xXexX29xX61xX11dxX23xX22xX3xXcxX29xX61xX255xX23xX22xX3xXcxX6exX36dxX848xX3xX84axX518xX38xX3xX6exX1bfxXbxX3xXexX1xX291xX23xX22xX3xXexXdxX23xX24xX3xX528xX269xX33xX23xX3xXexX1xX255xXdxX3xX13dxXdxX1e0xX38xX3xX23xX12exX15xX3dxX3xXexX101xX3xX5xX51xX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX1xX6xX38xX3xX22xXdxX6xX3xX13dxX13exX3xX13dxX1b6xXexX3xX13axX1a4xX13bxX40xX3xX139xX139xX3xX10xX38xX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4xX166xX23xX3xX5xX1b6xXdxX3xX4xX1xXcdxX3xX15xX33xX4fxX3xXexX49fxXbxX3xXexX29xX4fxX23xX22xX3xX11dxX3xXf5xX1xXafxXdxX3xX13axX3xX5bxX1acxXdxX3xXexX518xX38xX3xX5xf734xX3xX4xX1xX287xX3xX4xX166xX23xX3xX22xX2fxX23xX3xX3fxX3xXexX1xXeaxX23xX22xX3xX23xa17cxX6xX3xX5xX12exX3xXf5xX33xXexX3xXexX1xX679xX4xX3xXb2xX49fxX4xX3xX1xX3bxX4xX3xX23xX146xX23xX3xXf5xX1xX291xX23xX22xX3xX38xX4fxX6xX3xX23xXa87xX6xX40xX3xX269xX1e0xX3xX22xXdxXb3xXdxX3xXexX1xXabxX4xX1xX3xX29xX514xX3xX5bxX1acxXdxX3xX4xXeaxX4xX3xX10xX38xX3xX4xX9c3xX23xX22xX3xX23xX1xX61xX3xX4xXeaxX4xX3xXb2xX49fxX4xX3xXbxX1xXfcxX3xX1xX4fxX15xX23xX1xX3xX5bxX28exX3xX4xX1xXabxX23xX1xX3xX7xXeaxX4xX1xX3xX23xX1xX518xX23xX3xX5bxX37xX23xX3xX23xX12exX15xX3dxX3xXexXb9xX12exX23xX3xXb2xX22bxX3xX4xXeaxX23xX3xXb2xX22bxX3dxX3xX22xXdxXeaxXb9xX3xX5bxXdxX146xX23xX3xX23xX1xX12exX3xXexX29xX61xX255xX23xX22xX3xX13dxX6xX23xX22xX3xX4xX5cfxX23xX22xX3xX5bxX12exXb9xX3xX4xX4fxX22bxX4xX3xXexX4fxX15xX146xX23xX3xXexX29xX4fxX15xX28exX23xX3xXb2xX473xX23xX22xX3xX23xX1xXdxX28exX4fxX3xX4xXeaxX4xX1xX3xXexXdxX33xXbxX3xX4xX49fxX23xX707xX40xX0xX72xXbxX2dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxXb9xX84xX15xXaxX2dxXcxX29xXb9xX23xX22xX3xX23xXefxX3xX5xXbfxX4xX3xX23xX518xX23xX22xX3xXexX101xX3xX5xX51xX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX1xX6xX38xX3xX22xXdxX6xX3xX6dxX6exX503xX6exX3xX4xXcdxX6xX3xX1xX4fxX15xX51xX23xX3xX54xX55xX3xX57xX23xX1xX3dxX3xXcxX29xX61xX255xX23xX22xX3xXcxX6exX6exX36dxX848xX3xX54xX55xX3xXcxX518xX15xX3xX4xX9c3xX23xX22xX3xX5xX12exX3xX38xX22bxXexX3xXexX29xXb9xX23xX22xX3xX23xX1xXa87xX23xX22xX3xX13dxX568xX23xX3xX5bxXa7xX3xX4xX29fxX3xX1xXb9xX1b6xXexX3xX13dxX22bxX23xX22xX3xXexXabxX4xX1xX3xX4xXbfxX4xX40xX3xXcxXb9xX12exX23xX3xXexX29xX61xX255xX23xX22xX3xXexX49fxXbxX3xXexX29xX4fxX23xX22xX3xX5bxX12exXb9xX3xX4xX4fxX22bxX4xX3xXexX4fxX15xX146xX23xX3xXexX29xX4fxX15xX28exX23xX3dxX3xX5bxX49fxX23xX3xX13dxX22bxX23xX22xX40xX3xX26axX1xXdxX28exX4fxX3xX1x15368xX23xX1xX3xXexX1x9e71xX4xX3xX13dxX13exX3xX13dxX61xX1bfxX4xX3xXexX1xXbfxX4xX3xX1xXdxX51xX23xX3xX23xX1xX61xX3xX5xX2c3xX23xX22xX3xX22xX1x10a5dxXbxX3xX5bxX1acxXdxX3xX4xXeaxX4xX3xX1xXb9xX1b6xXexX3xX13dxX22bxX23xX22xX3xXexXb9xX12exX23xX3xXexX29xX61xX255xX23xX22xX3dxX3xXbxX1xXafxX3xXb2xXdxX33xX23xX3xXexX1b6xXdxX3xX5xX1acxXbxX3dxX3xX22x14401xXdxX3xX22xXdxX5fexX15xX3dxX3xX23xX1xXf7xX23xX3xXexXdxX23xX3xX4xX1xXb9xX3xX4xXeaxX4xX3xXbxX1xXfcxX3xX1xX4fxX15xX23xX1xX40xX40xX40xX3xX269xX33xX23xX3xX23xX6xX15xX3dxX3xXexX101xX3xX5xX51xX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX1xX6xX38xX3xX22xXdxX6xX3xX13dxX13exX3xXexX37xX23xX22xX3xXexX137xX3xX1faxX13axX13bxX3xX12cxXexX1xXeaxX23xX22xX3xX3fxX134xX3xX5xX146xX23xX3xX13axX1a4xX13bxX3xX12cxX13dxX33xX23xX3xX23xX22xX12exX15xX3xX3fxX1a4xX72xX1f7xX134xX40xX0xX72xXbxX2dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxXb9xX84xX15xXaxX2dxX0xXdxX38xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX36dxX10xX23xXexX10xX29xX3xX84xXexX1xX4fxX38xXb2xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX37cxXdxX84xXexX1xX24xX3xX41xX2xX1faxXbxX1cxX2bxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1f7xX2xX1a4xXbxX1cxX2bxXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX72xX72xXdxX40xXb2xX6xXb9xX1xX6xXexXdxX23xX1xX40xX5bxX23xX72xX23xX10xX37cxX7xX72xX3fxX2xX2xX41xX72xX41xX3bbxX84xX3bbxX1a4xX41xX3fxX13axX3bbxX42xXexX1f7xX1f7xX3fxX3fxX2xX5xX1a4xX40xX9axXbxX22xX3d0xX29xX9xX139xX1a4xX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2exX2fxX23xX3xX1xX33xXexX3xX23xX37xX38xX3xX1xX3bxX4xX3dxX3xX3fxX40xX41xX42xX41xX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX4fxX15xX51xX23xX3xX54xX55xX3xX57xX23xX1xX3xX5bxX5cxX23xX3xX4xX1xX61xX6xX3xXexX1xX6xX38xX3xX22xXdxX6xX3xX6dxX6exX6fxXcxXaxX3xX37cxXdxX84xXexX1xX9xXaxX41xX2xX1faxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1f7xX2xX1a4xXaxX3xX72xX2dxX0xX72xXbxX2dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36dxX6xXbxXexXdxXb9xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX9axX4fxX7xXexXdxX9fxX15xX2bxXaxX2dxXcxX29xX61xX255xX23xX22xX3xXcxX6exX36dxX848xX3xX54xX55xX3xXcxX518xX15xX3xX7xX543xX3xX4xX29fxX3xX22xXdxXb3xXdxX3xXbxX1xXeaxXbxX3xX38xX1b6xX23xX1xX3xX38xX543xX3xX1xX568xX23xX3xX23xXa87xX6xX3xX13dxX1e0xX3xX13dxXb3xX38xX3xXb2xXb3xXb9xX3xX331xX4fxX15xX28exX23xX3xX5xX1bfxXdxX3xXf5xX1xXeaxX38xX3xX4xX1xXa87xX6xX3xXb2xX51xX23xX1xX3xX6dxX6exX6fxXcxX3xX4xX1xXb9xX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX11dxX3xX5bxX5cfxX23xX22xX3xXf5xX1xX29fxX3xXf5xX1xX37xX23xX40xX0xX72xXbxX2dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxXb9xX84xX15xXaxX2dxX269xX33xX23xX3xX23xX22xX12exX15xX3xX3fxX1a4xX72xX1f7xX3dxX3xX54xX55xX3xX57xX23xX1xX3xX13dxX13exX3xXexX37xX23xX22xX3xXexX101xX3xX5xX51xX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX1xX6xX38xX3xX22xXdxX6xX3xX6dxX6exX6fxXcxX3xX5xX146xX23xX3xX1xX568xX23xX3xX42xX42xX13bxX3dxX3xX23xX1xX61xX23xX22xX3xX5bxX5cxX23xX3xX5xX12exX3xX13dxXa7xX6xX3xXbxX1xX61xX568xX23xX22xX3xX11dxX3xX5bxXa7xX3xXexX29xXabxX3xX4xX4fxXafxXdxX3xXb2xXb3xX23xX22xX3xXexX29xXb9xX23xX22xX3xXexXb9xX12exX23xX3xXexX287xX23xX1xX40xX3xX36dxXb3xX3xX1xX4fxX15xX51xX23xX3xX38xX1acxXdxX3xX4xX1xX287xX3xX4xX29fxX3xX3bbxX3xXexX29xX61xX255xX23xX22xX3xX1xX3bxX4xX3xX13dxX1b6xXexX3xX2xX1a4xX1a4xX13bxX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX1xX6xX38xX3xX22xXdxX6xX3xX6dxX6exX6fxXcxX3dxX3xX4xX29fxX3xX2xX1f7xX3xXexX29xX61xX255xX23xX22xX3xX11dxX3xXexX101xX3xX5xX51xX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX1xX6xX38xX3xX22xXdxX6xX3xX84xX61xX1acxXdxX3xX13axX1a4xX13bxX3xX5bxX12exX3xXexX29xXb9xX23xX22xX3xX7xXafxX3xX23xX12exX15xX3xX4xX29fxX3xX41xX3xXexX29xX61xX255xX23xX22xX3xX13dxX1b6xXexX3xX84xX61xX1acxXdxX3xX42xX1a4xX13bxX40xX0xX72xXbxX2dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxXb9xX84xX15xXaxX2dxX36dxX1xX287xX3xX4xX166xX23xX3xX22xX2fxX23xX3xX3fxX3xXexX1xXeaxX23xX22xX3xX23xXa87xX6xX3xX5xX12exX3xXf5xX33xXexX3xXexX1xX679xX4xX3xX23xX37xX38xX3xX1xX3bxX4xX3dxX3xXexX29xXb9xX23xX22xX3xXf5xX1xXdxX3xX5bxX5cxX23xX3xX4xX166xX23xX3xX3fxX40xX41xX42xX41xX3xX10xX38xX3xX4xX1xX61xX6xX3xX4xX29fxX3xXexX1xX5bexX3xX6dxX6exX6fxXcxX40xX3x15c48xX22bxXexX3xX7xXafxX3xXexX29xX61xX255xX23xX22xX3xX1xX3bxX4xX3xX5bxX5cxX23xX3xX4xX1xX61xX6xX3xXexXc41xX38xX3xX13dxX61xX1bfxX4xX3xX22xXdxXb3xXdxX3xXbxX1xXeaxXbxX3xX38xX1b6xX23xX1xX3xX38xX543xX3xX13dxX1e0xX3xX4xXb3xXdxX3xXexX1xXdxX51xX23xX3xXexXc41xX23xX1xX3xXexX29xX1b6xX23xX22xX3xX23xX12exX15xX40xX0xX72xXbxX2dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxXb9xX84xX15xXaxX2dxXcxX1xX2fxX15xX3xX513xX514xX3xXcxXdxX33xX23xX3xX6exX5cfxX23xX22xX3xX1exX3xX6exXdxX51xX4fxX3xXexX29xX61xX11dxX23xX22xX3xXcxX29xX61xX255xX23xX22xX3xXcxX6exX2e4xXcxX3xX54xX55xX3xX84axX518xX38xX3xX4xX1xXb9xX3xXb2xXdxX33xXexX24xX3xX528xX848xX6xX4fxX3xXf5xX1xXdxX3xX22xXc9cxXdxX3xX22xXdxX5fexX15xX3xXexX1xX291xX23xX22xX3xXb2xXeaxXb9xX3dxX3xX13dxX28exX3xX23xX22xX1xXa7xX3xX23xX22bxXbxX3xXexXdxX28exX23xX3xX38xX4fxX6xX3xX6dxX6exX6fxXcxX3xX5bxX12exX3xX23xX1xXf7xX23xX3xXexXdxX23xX3xX4xX1xXb9xX3xXbxX1xXfcxX3xX1xX4fxX15xX23xX1xX3xX331xX4fxX6xX3xX7xX20cxX3xX5xXdxX146xX23xX3xX5xX1b6xX4xX3xX13dxXdxX51xX23xX3xXexXc9cxX3xX13dxX33xX23xX3xXbxX1xXfcxX3xX1xX4fxX15xX23xX1xX3xX23xX1xX61xX23xX22xX3xXf5xX1xX291xX23xX22xX3xXexX1b6xXb9xX3xX13dxX61xX1bfxX4xX3xX23xX1xXdxX28exX4fxX3xX4xX1xX4fxX15xX1e0xX23xX3xXb2xXdxX33xX23xX3dxX3xX23xX1xX12exX3xXexX29xX61xX255xX23xX22xX3xX13dxX13exX3xX22xXdxX6xXb9xX3xX4xX1xXb9xX3xX22xXdxXeaxXb9xX3xX5bxXdxX146xX23xX3xX4xX1xXcdxX3xX23xX1xXdxX51xX38xX3xX22xX53exXbxX3xXexX29xXbfxX4xX3xXexXdxX33xXbxX3xXbxX1xXfcxX3xX1xX4fxX15xX23xX1xX3xX13dxX1e0xX3xX22xXdxXb3xXdxX3xXexX1xXabxX4xX1xX3xXexX61xX255xX23xX22xX3xXexX49fxX23xX3xX5bxX28exX3xX331xX4fxX15xX28exX23xX3dxX3xX23xX22xX1xX131xX6xX3xX5bxXfcxX3xXexX1xX6xX38xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX1xXabxX23xX1xX3xX7xXeaxX4xX1xX3xX6dxX6exX6fxXcxX40xX3xX26axX1xX12exX3xXexX29xX61xX255xX23xX22xX3xX4xX9c3xX23xX22xX3xX13dxX61xX6xX3xX23xX1xXdxX51xX38xX3xX5bxXfcxX3xX23xX12exX15xX3xX5xX12exX38xX3xX4xX1xX287xX3xXexXdxX146xX4fxX3xX13dxX1e0xX3xX13dxXeaxX23xX1xX3xX22xXdxXeaxX3xXexX1xXdxX3xX13dxX4fxX6xX3xX4xXcdxX6xX3xX4xXeaxX4xX3xX5xX1acxXbxX3xX1xX3bxX4xX3xX5bxX12exX3xX22xXdxXeaxXb9xX3xX5bxXdxX146xX23xX3xX4xX1xXcdxX3xX23xX1xXdxX51xX38xX40xX3xXcxX4fxX15xX3xX23xX1xXdxX146xX23xX3dxX3xXexX101xX3xX5xX51xX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX1xX6xX38xX3xX22xXdxX6xX3xXb2xXb3xXb9xX3xX1xXdxX1e0xX38xX3xX5bxX5cxX23xX707xX23xX1xXabxX4xX1xX528xX29xX5fexXexX3xX4xX1xX49fxX38xX40xX3xXcxX137xX3xX1f7xX139xX13bxX3xX12cxXexX1xXeaxX23xX22xX3xX3fxX134xX3xX13dxX33xX23xX3xX23xX6xX15xX3xX4xX1xX287xX3xX38xX1acxXdxX3xX13dxX1b6xXexX3xX1xX568xX23xX3xX41xX3bbxX13bxX707xX40xX0xX72xXbxX2dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxXb9xX84xX15xXaxX2dxX0xXdxX38xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX36dxX10xX23xXexX10xX29xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX37cxXdxX84xXexX1xX24xX3xX41xX2xX1faxXbxX1cxX2bxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1f7xX2xX1a4xXbxX1cxX2bxXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX72xX72xXdxX40xXb2xX6xXb9xX1xX6xXexXdxX23xX1xX40xX5bxX23xX72xX23xX10xX37cxX7xX72xX3fxX2xX2xX41xX72xX41xX3bbxX84xX3bbxX1a4xX41xX3fxX42xX2xX42xXexX2xX3bbxX3bbxX3fxX1faxX5xX1a4xX40xX9axXbxX22xX3d0xX29xX9xX1f7xX3fxX1faxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2exX2fxX23xX3xX1xX33xXexX3xX23xX37xX38xX3xX1xX3bxX4xX3dxX3xX3fxX40xX41xX42xX41xX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX4fxX15xX51xX23xX3xX54xX55xX3xX57xX23xX1xX3xX5bxX5cxX23xX3xX4xX1xX61xX6xX3xXexX1xX6xX38xX3xX22xXdxX6xX3xX6dxX6exX6fxXcxXaxX3xX37cxXdxX84xXexX1xX9xXaxX41xX2xX1faxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1f7xX2xX1a4xXaxX3xX72xX2dxX0xX72xXbxX2dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36dxX6xXbxXexXdxXb9xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX29xX2bxXaxX2dxXcxX29xX61xX255xX23xX22xX3xXcxX6exX2e4xXcxX3xX54xX55xX3xX84axX518xX38xX3xX5xX12exX3xX1xXdxX51xX23xX3xX4xX29fxX3xX22xX2fxX23xX3xX3bbxX139xX13bxX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4xX1xX61xX6xX3xX4xX29fxX3xXexX1xX5bexX3xX6dxX6exX6fxXcxX0xX72xXbxX2dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxXb9xX84xX15xXaxX2dxXcxX1b6xXdxX3xX38xX22bxXexX3xX7xXafxX3xXexX29xX61xX255xX23xX22xX3xX11dxX3xX5bxX5cfxX23xX22xX3xXf5xX1xX29fxX3xXf5xX1xX37xX23xX3dxX3xX7xXafxX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX1xX6xX38xX3xX22xXdxX6xX3xX6dxX6exX6fxXcxX3xXf5xX1xX291xX23xX22xX3xXb2xX28exX23xX3xX5bxXa87xX23xX22xX3dxX3xX23xX22xX4fxX15xX3xX4xX568xX3xX7xXfcxXexX3xX22xXdxXb3xX38xX3xX5bxX5cxX23xX3xX1xXdxX51xX23xX3xX1xXa87xX4fxX3dxX3xX23xX1xX61xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX5bexX3xX4xXcdxX6xX3xX6exXdxX51xX4fxX3xXexX29xX61xX255xX23xX22xX3xXcxX29xX61xX255xX23xX22xX3xXcxX6exX36dxX848xX3xX54xX55xX3xXcxX518xX15xX3xX26axX22xX4fxX15xX690xX23xX3xX6exXa87xX4fxX3xX54xX1xXeaxX23xX1xX3dxX3xX13dxX33xX23xX3xXexX1xXeaxX23xX22xX3xX41xX72xX3fxX1a4xX3fxX2xX3dxX3xX7xX543xX3xX4xX29fxX3xX3bbxX3xXexX1xX291xX23xX3xXf5xX1xX291xX23xX22xX3xX4xX166xX23xX3xX4xX1xX33xX3xX13dxX22bxX3xX1xXefxX3xXexX29xX1bfxX3xX2xX3bbxX1faxX3xX4xX1xXb9xX3xX4xXeaxX4xX3xX1cxX13exX3xX13dxX53exX4xX3xXb2xXdxX51xXexX3xXf5xX1xX29fxX3xXf5xX1xX37xX23xX3dxX3xX13dxX2c3xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX131xX6xX3xX5bxX1acxXdxX3xX2xX1faxX1a4xX3xX10xX38xX3xX11dxX3xX4xXeaxX4xX3xXexX1xX291xX23xX3xX23xX12exX15xX3xX7xX543xX3xXbxX1xXb3xXdxX3xXexXbfxX3xX13dxX29fxX23xX22xX3xX6dxX6exX6fxXcxX40xX3xX513xXdxX51xX4xX3xX29xX12exX3xX7xXb9xXeaxXexX3dxX3xX13dxXeaxX23xX1xX3xX22xXdxXeaxX3xX1xXb9xX12exX23xX3xX4xXb3xX23xX1xX3xX4xXcdxX6xX3xX4xXeaxX4xX3xX10xX38xX3xX13dxX1e0xX3xX4xX29fxX3xX22xXdxXb3xXdxX3xXbxX1xXeaxXbxX3xXexX4fxX15xX146xX23xX3xXexX29xX4fxX15xX28exX23xX3dxX3xX5bxX49fxX23xX3xX13dxX22bxX23xX22xX3dxX3xX1xXefxX3xXexX29xX1bfxX3xX23xX1xX473xX38xX3xX1xX61xX1acxX23xX22xX3xXexX1acxXdxX3xX38xXfcxX4xX3xXexXdxX146xX4fxX3xXexX5fexXexX3xX4xXb3xX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX13dxX61xX1bfxX4xX3xX1xX61xX11dxX23xX22xX3xX331xX4fxX15xX28exX23xX3xX5xX1bfxXdxX3xXb2xXb3xXb9xX3xX1xXdxX1e0xX38xX3xX15xX3xXexX33xX3xX7xX543xX3xX4xX166xX23xX3xX23xX1xXdxX28exX4fxX3xXf5xX1xX29fxX3xXf5xX1xX37xX23xX40xX0xX72xXbxX2dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxXb9xX84xX15xXaxX2dxX269xX1e0xX3xXexX37xX23xX22xX3xXexX101xX3xX5xX51xX3xXb2xX6xXb9xX3xXbxX1xXcdxX3xX6dxX6exX6fxXcxX3dxX3xX23xX22xX12exX23xX1xX3xX22xXdxXeaxXb9xX3xX84xXfcxX4xX3xX4xX2fxX23xX3xXbxX1xXafxXdxX3xX1xX1bfxXbxX3xX4xX1xX53exXexX3xX4xX1xX543xX3xX5bxX1acxXdxX3xX4xXeaxX4xX3xX13dxXa7xX6xX3xXbxX1xX61xX568xX23xX22xX3xX4xX29fxX3xX4xXb9xX23xX3xX10xX38xX3xXexX1xX10xXb9xX3xX1xX3bxX4xX3xX4xX1xX61xX6xX3xXexX1xX6xX38xX3xX22xXdxX6xX3xX6dxX6exX6fxXcxX40xX3xXcxX29xX146xX23xX3xX4xX568xX3xX7xX11dxX3xX23xX1xXa87xX23xX22xX3xXexX1xX291xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX4xXcdxX6xX3xX23xX1xX12exX3xXexX29xX61xX255xX23xX22xX3dxX3xX4xX5fexXbxX3xXcdxX15xX3xX4xXeaxX4xX3xX4xX5fexXbxX3xX4xX2fxX23xX3xX5bxX12exXb9xX3xX4xX4fxX22bxX4xX3xX13dxX2c3xX23xX22xX3xXb2xX22bxX40xX3xXcxX137xX3xX13dxX29fxX3xX4xX29fxX3xX22xXdxXb3xXdxX3xXbxX1xXeaxXbxX3xX13dxXafxXdxX3xX5bxX1acxXdxX3xX5bxXdxX51xX4xX3xXexX1xXbfxX4xX3xX1xXdxX51xX23xX3xX6dxX6exX6fxXcxX3xX4xXcdxX6xX3xX4xXb9xX23xX3xX10xX38xX3xXexX29xX146xX23xX3xX13dxXa7xX6xX3xXb2xX12exX23xX3xXexX1xX10xXb9xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX2fxX23xX3xX36dxX1xX287xX3xXexX1xXa7xX3xX1a4xX42xX3xX23xX22xX12exX15xX3xX2xX139xX72xX3bbxX72xX3fxX1a4xX3fxX1a4xX2xX3xX4xXcdxX6xX3xX6dxXcxX513xX3xX6exX4fxX15xX51xX23xX3xXcdxX15xX3xX54xX55xX3xX57xX23xX1xX3xX5bxX28exX3xXexX37xX23xX22xX3xX4xX61xX255xX23xX22xX3xX7xXbfxX3xX5xX13exX23xX1xX3xX13dxX1b6xXb9xX3xX4xXcdxX6xX3xX269xXb3xX23xX22xX3xX4xX291xX23xX22xX3xXexXeaxX4xX3xX6dxX6exX503xX6exX3dxX3xX6dxX6exX6fxXcxX3dxX3xXb2xXb3xXb9xX3xX1xXdxX1e0xX38xX3xXexX1xX5fexXexX3xX23xX22xX1xXdxX51xXbxX3xXexX29xX146xX23xX3xX13dxXa7xX6xX3xXb2xX12exX23xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX13dxXb9xX1b6xX23xX3xX3fxX1a4xX3fxX2xX3xX1exX3xX3fxX1a4xX3fxX1faxX40xX0xX72xXbxX2dxX0xX84xXdxX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX84xX29xX10xX5xX6xXexX10xX84xXaxX2dxX0xX4fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX4fxX38xXb2xX1exX6xX23xX84xX1exX7xX6xXbxXb9xXaxX2dxX0xX5xXdxX2dxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2exX2fxX23xX3xX1xX33xXexX3xX23xX37xX38xX3xX1xX3bxX4xX3dxX3xX5bxX5cxX23xX3xX4xX166xX23xX3xX1xX568xX23xX3xX13axX40xX41xX1a4xX1a4xX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX6exX12exX3xXcxX131xX23xX1xX3xX4xX1xX61xX6xX3xX4xX29fxX3xXexX1xX5bexX3xX6dxX6exX6fxXcxXaxX3xX1xX29xX10xX9fxX9xXaxX72xX4xX1xXdxX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX1cxX6xX1exX1xXb9xXdxX72xX22xX6xX23xX1exX1xX10xXexX1exX23xX6xX38xX1exX1xXb9xX4xX1exX5bxX6xX23xX1exX4xXb9xX23xX1exX1xXb9xX23xX1exX13axX1exX41xX1a4xX1a4xX1exX1xXb9xX4xX1exX7xXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX1xX4fxX6xX1exX4xXb9xX1exXexX1xX10xX1exXb2xX1xX15xXexX72xX3fxX1a4xX42xX42xX2xX41xX40xX1xXexX38xXaxX2dxX0xXdxX38xX22xX3xX7xX29xX4xX9xXaxX72xX38xX10xX84xXdxX6xX72xX2xX3fxX1a4xX72xX23xX10xX37cxX7xX72xX3fxX2xX2xX3fxX72xX139xX1a4xX84xX3bbxX1a4xX2xX1f7xX1f7xX2xX1f7xXexX3fxX3bbxX1f7xX1faxX3fxX5xX1a4xX40xX9axXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2exX2fxX23xX3xX1xX33xXexX3xX23xX37xX38xX3xX1xX3bxX4xX3dxX3xX3fxX40xX41xX42xX41xX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX4fxX15xX51xX23xX3xX54xX55xX3xX57xX23xX1xX3xX5bxX5cxX23xX3xX4xX1xX61xX6xX3xXexX1xX6xX38xX3xX22xXdxX6xX3xX6dxX6exX6fxXcxXaxX3xX72xX2dxX0xX72xX6xX2dxX0xX84xXdxX5bxX2dxX0xX7xXexX29xXb9xX23xX22xX2dxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2exX2fxX23xX3xX1xX33xXexX3xX23xX37xX38xX3xX1xX3bxX4xX3dxX3xX5bxX5cxX23xX3xX4xX166xX23xX3xX1xX568xX23xX3xX13axX40xX41xX1a4xX1a4xX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX6exX12exX3xXcxX131xX23xX1xX3xX4xX1xX61xX6xX3xX4xX29fxX3xXexX1xX5bexX3xX6dxX6exX6fxXcxXaxX3xX1xX29xX10xX9fxX9xXaxX72xX4xX1xXdxX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX1cxX6xX1exX1xXb9xXdxX72xX22xX6xX23xX1exX1xX10xXexX1exX23xX6xX38xX1exX1xXb9xX4xX1exX5bxX6xX23xX1exX4xXb9xX23xX1exX1xXb9xX23xX1exX13axX1exX41xX1a4xX1a4xX1exX1xXb9xX4xX1exX7xXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX1xX4fxX6xX1exX4xXb9xX1exXexX1xX10xX1exXb2xX1xX15xXexX72xX3fxX1a4xX42xX42xX2xX41xX40xX1xXexX38xXaxX2dxX2exX2fxX23xX3xX1xX33xXexX3xX23xX37xX38xX3xX1xX3bxX4xX3dxX3xX5bxX5cxX23xX3xX4xX166xX23xX3xX1xX568xX23xX3xX13axX40xX41xX1a4xX1a4xX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX6exX12exX3xXcxX131xX23xX1xX3xX4xX1xX61xX6xX3xX4xX29fxX3xXexX1xX5bexX3xX6dxX6exX6fxXcxX0xX72xX6xX2dxX0xX72xX7xXexX29xXb9xX23xX22xX2dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX84xXaxX2dxX269xX53exXexX3xX38xXfcxX4xX3xXexXdxX146xX4fxX3xX13dxX1b6xXexX3xXexX101xX3xX5xX51xX3xXb2xX6xXb9xX3xXbxX1xXcdxX3xX6dxX6exX6fxXcxX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX23xX37xX38xX3xX1xX3bxX4xX3xX3fxX1a4xX3fxX1a4xX3xX1exX3xX3fxX1a4xX3fxX2xX3xX5xX12exX3xX2xX1a4xX1a4xX13bxX3xX23xX1xX61xX23xX22xX3xX13dxX33xX23xX3xX23xX6xX15xX3dxX3xXf5xX1xXdxX3xX13dxX13exX3xX22xX2fxX23xX3xXf5xX33xXexX3xXexX1xX679xX4xX3xX23xX37xX38xX3xX1xX3bxX4xX3dxX3xXexX101xX3xX5xX51xX3xX23xX12exX15xX3xX38xX1acxXdxX3xX4xX1xX287xX3xX13dxX1b6xXexX3xX13axX1faxX3dxX41xX13bxX40xX3xX269xXdxX28exX4fxX3xX23xX12exX15xX3xX13dxX2c3xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX131xX6xX3xX5bxX1acxXdxX3xX1xX568xX23xX3xX13axX40xX41xX1a4xX1a4xX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4xX1xX61xX6xX3xX4xX29fxX3xXexX1xX5bexX3xX6dxX6exX6fxXcxX40xX0xX72xXbxX2dxX0xX72xX84xXdxX5bxX2dxX0xX72xX5xXdxX2dxX0xX5xXdxX2dxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6dxX6exX503xX6exX3xX6exX12exX3xXcxX131xX23xX1xX3xX13dxX2c3xX23xX22xX3xX5xXb9xX1b6xXexX3xX29xX6xX3xX331xX4fxX518xX23xX3xX528xX5bxXbfxX4xX3xX5xX1b6xXdxX707xX3xXexX101xX3xX5xX51xX3xXb2xX6xXb9xX3xXbxX1xXcdxX3xX6dxX6exX6fxXcxX3xXexXb9xX12exX23xX3xX84xX518xX23xXaxX3xX1xX29xX10xX9fxX9xXaxX72xX4xX1xXdxX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX1cxX6xX1exX1xXb9xXdxX72xXb2xX1xX1cxX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX84xXb9xX23xX22xX1exX5xXb9xX6xXexX1exX29xX6xX1exX331xX4fxX6xX23xX1exX5bxX4fxX4xX1exX5xX6xXdxX1exXexX15xX1exX5xX10xX1exXb2xX6xXb9xX1exXbxX1xX4fxX1exXb2xX1xX15xXexX1exXexXb9xX6xX23xX1exX84xX6xX23xX72xX3fxX1a4xX3bbxX139xX3bbxX41xX40xX1xXexX38xXaxX2dxX0xXdxX38xX22xX3xX7xX29xX4xX9xXaxX72xX38xX10xX84xXdxX6xX72xX2xX3fxX1a4xX72xX23xX10xX37cxX7xX72xX3fxX1a4xX1faxX1a4xX72xX2xX3bbxX1a4xX84xX1f7xX1a4xX42xX3bbxX41xX3fxX13axXexX3bbxX3fxX1f7xX5xX2xX1exX139xX1a4xX84xX3bbxX3fxX3bbxX1f7xX3fxX2xX2xXexX41xX3bbxX41xX1a4xX3fxX5xX1a4xX40xX9axXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2exX2fxX23xX3xX1xX33xXexX3xX23xX37xX38xX3xX1xX3bxX4xX3dxX3xX3fxX40xX41xX42xX41xX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX4fxX15xX51xX23xX3xX54xX55xX3xX57xX23xX1xX3xX5bxX5cxX23xX3xX4xX1xX61xX6xX3xXexX1xX6xX38xX3xX22xXdxX6xX3xX6dxX6exX6fxXcxXaxX3xX72xX2dxX0xX72xX6xX2dxX0xX84xXdxX5bxX2dxX0xX7xXexX29xXb9xX23xX22xX2dxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6dxX6exX503xX6exX3xX6exX12exX3xXcxX131xX23xX1xX3xX13dxX2c3xX23xX22xX3xX5xXb9xX1b6xXexX3xX29xX6xX3xX331xX4fxX518xX23xX3xX528xX5bxXbfxX4xX3xX5xX1b6xXdxX707xX3xXexX101xX3xX5xX51xX3xXb2xX6xXb9xX3xXbxX1xXcdxX3xX6dxX6exX6fxXcxX3xXexXb9xX12exX23xX3xX84xX518xX23xXaxX3xX1xX29xX10xX9fxX9xXaxX72xX4xX1xXdxX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX1cxX6xX1exX1xXb9xXdxX72xXb2xX1xX1cxX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX84xXb9xX23xX22xX1exX5xXb9xX6xXexX1exX29xX6xX1exX331xX4fxX6xX23xX1exX5bxX4fxX4xX1exX5xX6xXdxX1exXexX15xX1exX5xX10xX1exXb2xX6xXb9xX1exXbxX1xX4fxX1exXb2xX1xX15xXexX1exXexXb9xX6xX23xX1exX84xX6xX23xX72xX3fxX1a4xX3bbxX139xX3bbxX41xX40xX1xXexX38xXaxX2dxX6dxX6exX503xX6exX3xX6exX12exX3xXcxX131xX23xX1xX3xX13dxX2c3xX23xX22xX3xX5xXb9xX1b6xXexX3xX29xX6xX3xX331xX4fxX518xX23xX3xX528xX5bxXbfxX4xX3xX5xX1b6xXdxX707xX3xXexX101xX3xX5xX51xX3xXb2xX6xXb9xX3xXbxX1xXcdxX3xX6dxX6exX6fxXcxX3xXexXb9xX12exX23xX3xX84xX518xX23xX0xX72xX6xX2dxX0xX72xX7xXexX29xXb9xX23xX22xX2dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX84xXaxX2dxX26axX1xXa87xX23xX22xX3xX23xX22xX12exX15xX3xX4xX4fxXafxXdxX3xX23xX37xX38xX3dxX3xXf5xX1xXf7xXbxX3xX4xXeaxX4xX3xXexX1xX291xX23xX3xX1cxX29fxX38xX3dxX3xX11dxX3xX13dxX518xX4fxX3xX4xX9c3xX23xX22xX3xXexX1xX5fexX15xX3xXb2xX29fxX23xX22xX3xX84xXeaxX23xX22xX3xX4xXeaxX23xX3xXb2xX22bxX3dxX3xX23xX1xX518xX23xX3xX5bxXdxX146xX23xX3xX5bxX12exX3xX4xXeaxX4xX3xX13dxX1b6xXdxX3xX5xXa70xX3xX6dxX6exX503xX6exX3xX6exX12exX3xXcxX131xX23xX1xX40xX3xXcxX5fexXexX3xX4xXb3xX3xX13dxX6xX23xX22xX3xX23xXefxX3xX5xXbfxX4xX3xX13dxX1e0xX3xX528xX5bxXbfxX4xX3xX5xX1b6xXdxX707xX3xX2xX1a4xX13bxX3xXexX101xX3xX5xX51xX3xXb2xX6xXb9xX3xXbxX1xXcdxX3xX6dxX6exX6fxXcxX3xX5bxX137xX6xX3xXb2xXa7xX3xX528xX29xX1acxXexX707xX40xX0xX72xXbxX2dxX0xX72xX84xXdxX5bxX2dxX0xX72xX5xXdxX2dxX0xX5xXdxX2dxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6exX12exX3xXcxX131xX23xX1xX3xXbxX1xX5fexX23xX3xX13dxX5fexX4fxX3xX13dxX33xX23xX3xX23xX37xX38xX3xX3fxX1a4xX3fxX1faxX3xXexX101xX3xX5xX51xX3xXb2xX6xXb9xX3xXbxX1xXcdxX3xXb2xXb3xXb9xX3xX1xXdxX1e0xX38xX3xX15xX3xXexX33xX3xX13dxX1b6xXexX3xXexX29xX146xX23xX3xX13axX1faxX13bxXaxX3xX1xX29xX10xX9fxX9xXaxX72xX4xX1xXdxX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX1cxX6xX1exX1xXb9xXdxX72xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXbxX1xX6xX23xX1exX84xX6xX4fxX1exX84xX10xX23xX1exX23xX6xX38xX1exX3fxX1a4xX3fxX1faxX1exXexX15xX1exX5xX10xX1exXb2xX6xXb9xX1exXbxX1xX4fxX1exXb2xX6xXb9xX1exX1xXdxX10xX38xX1exX15xX1exXexX10xX1exX84xX6xXexX1exXexX29xX10xX23xX1exX13axX1faxX72xX3fxX1a4xX3fxX13axX139xX3fxX40xX1xXexX38xXaxX2dxX0xXdxX38xX22xX3xX7xX29xX4xX9xXaxX72xX38xX10xX84xXdxX6xX72xX2xX3fxX1a4xX72xX23xX10xX37cxX7xX72xX3fxX1a4xX1f7xX42xX72xX2xX1a4xX1faxX84xX3bbxX2xX1faxX1a4xX1a4xX1a4xX42xXexX2xX3bbxX41xX1faxX5xX1faxX1exX2xX1a4xX13axX84xX3bbxX2xX1a4xX1a4xX1a4xX1f7xX13axXexX42xX1a4xX1f7xX1f7xX3fxX5xX1a4xX40xX9axXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2exX2fxX23xX3xX1xX33xXexX3xX23xX37xX38xX3xX1xX3bxX4xX3dxX3xX3fxX40xX41xX42xX41xX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX4fxX15xX51xX23xX3xX54xX55xX3xX57xX23xX1xX3xX5bxX5cxX23xX3xX4xX1xX61xX6xX3xXexX1xX6xX38xX3xX22xXdxX6xX3xX6dxX6exX6fxXcxXaxX3xX72xX2dxX0xX72xX6xX2dxX0xX84xXdxX5bxX2dxX0xX7xXexX29xXb9xX23xX22xX2dxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6exX12exX3xXcxX131xX23xX1xX3xXbxX1xX5fexX23xX3xX13dxX5fexX4fxX3xX13dxX33xX23xX3xX23xX37xX38xX3xX3fxX1a4xX3fxX1faxX3xXexX101xX3xX5xX51xX3xXb2xX6xXb9xX3xXbxX1xXcdxX3xXb2xXb3xXb9xX3xX1xXdxX1e0xX38xX3xX15xX3xXexX33xX3xX13dxX1b6xXexX3xXexX29xX146xX23xX3xX13axX1faxX13bxXaxX3xX1xX29xX10xX9fxX9xXaxX72xX4xX1xXdxX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX1cxX6xX1exX1xXb9xXdxX72xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXbxX1xX6xX23xX1exX84xX6xX4fxX1exX84xX10xX23xX1exX23xX6xX38xX1exX3fxX1a4xX3fxX1faxX1exXexX15xX1exX5xX10xX1exXb2xX6xXb9xX1exXbxX1xX4fxX1exXb2xX6xXb9xX1exX1xXdxX10xX38xX1exX15xX1exXexX10xX1exX84xX6xXexX1exXexX29xX10xX23xX1exX13axX1faxX72xX3fxX1a4xX3fxX13axX139xX3fxX40xX1xXexX38xXaxX2dxX6exX12exX3xXcxX131xX23xX1xX3xXbxX1xX5fexX23xX3xX13dxX5fexX4fxX3xX13dxX33xX23xX3xX23xX37xX38xX3xX3fxX1a4xX3fxX1faxX3xXexX101xX3xX5xX51xX3xXb2xX6xXb9xX3xXbxX1xXcdxX3xXb2xXb3xXb9xX3xX1xXdxX1e0xX38xX3xX15xX3xXexX33xX3xX13dxX1b6xXexX3xXexX29xX146xX23xX3xX13axX1faxX13bxX0xX72xX6xX2dxX0xX72xX7xXexX29xXb9xX23xX22xX2dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX84xXaxX2dxX513xX1acxXdxX3xX4xX1xXabxX23xX1xX3xX7xXeaxX4xX1xX3xX1xXefxX3xXexX29xX1bfxX3xX38xX4fxX6xX3xXexX1xX5bexX3xXb2xXb3xXb9xX3xX1xXdxX1e0xX38xX3xX15xX3xXexX33xX3xX12cxX6dxX6exX6fxXcxX134xX3xX7xX543xX3xX22xX29fxXbxX3xXbxX1xX2fxX23xX3xX13dxX33xX23xX3xX23xX37xX38xX3xX3fxX1a4xX3fxX1faxX3xXexX101xX3xX5xX51xX3xXb2xX6xXb9xX3xXbxX1xXcdxX3xX6dxX6exX6fxXcxX3xX13dxX1b6xXexX3xXexX29xX146xX23xX3xX13axX1faxX13bxX3xXexX1xX10xXb9xX3xX26axX22xX1xXa7xX3xX331xX4fxX15xX33xXexX3xX269xX1b6xXdxX3xX1xX22bxXdxX3xX269xXb3xX23xX22xX3xXb2xX22bxX3xXexX287xX23xX1xX3xX6exX12exX3xXcxX131xX23xX1xX3xX5xX2fxX23xX3xXexX1xXc47xX3xX503x1157fxX503xX3xX13dxX28exX3xX29xX6xX40xX0xX72xXbxX2dxX0xX72xX84xXdxX5bxX2dxX0xX72xX5xXdxX2dxX0xX72xX4fxX5xX2dxX0xX84xXdxX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX29xXaxX2dxX0xX72xX84xXdxX5bxX2dxX0xX72xX84xXdxX5bxX2dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX4fxXexX1xXb9xX29xXaxX2dxX513xX9c3xX3xX6exX4fxX15xX28exX23xX0xX72xXbxX2d
Vũ Huyền