Hà Tĩnh: Phát hiện tấm bia đá cổ thời Lê
Ngày 9/5, nhóm cán bộ chuyên môn Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh thực hiện chuyến sưu tầm điền dã về huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã phát hiện tại nhà thờ dòng họ Võ, thuộc xã Kỳ Thư, đang lưu giữ một số hiện vật quý hiếm, trong đó có 1 tấm bia đá cổ thời Lê.
5843x7bfax5d95xa38ex7004xb3edxe89dxe4cexbe1bxX7xa567xab6ax5a23xcd5fxe3efxc9acxX5xb8c6xXaxc4c6xaa0cx7c04xX3xXcxe34axeb30xX1xc446xX3xc92axX1xea57xXexX3xX1xXdxe3e3xX18xX3xXexb55dxe6b8xX3xc171xXdxX6xX3xd62dxX1exX3xX4x65ecxX3xXexX1xb534xXdxX3xde16x6330xX0xa9b0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xdff2xXaxX12xa0f0x8f99xX14xdd17xX3xdb27xX3cxb890x835cxX3xX18xX1x8320xX28xX3xX4xX1exX18xX3xX2ax7753xX3xX4xX1xbe8fxX54xX3axX18xX3xX28xa393xX18xX3x9778x70c1xb38cxX3xXexX14xX18xX52xX3xXex7730xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1x6f03xX4xX3xX1xXdxX23xX18xX3xX4xX1xX69xX54xc13fxX18xX3xX7xb2f3xX69xX3xXex6736xX28xX3xX2exXdx5a55xX18xX3xX4exb728xX3x68bdxXa3xX3xX1xX69xX54xX23xX18xX3xd3a8xc006xX3x6583xX18xX1xX3xd544xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xb9abxX3xX2exXa7xX3xXbxX1xX1exXexX3xX1xXdxX23xX18xX3xXex89b0xXdxX3xX18xX1xX14xX3xXexX1xX36xX3xX4ex8be2xX18xX52xX3xX1x9765xX3x6e91xa3daxX59xX3xXexX1xX69xX65xX4xX3xa963xXa7xX3xXb2xXb3xX3xXcxX1xX9axX59xX3xX2exX6xX18xX52xX3xX5xX9axX69xX3xX52xXdxb189xX3xX28xX65xXexX3xX7x869fxX3xX1xXdxX23xX18xX3xXa9xbd47xXexX3xe365xX69xb4b9xX3xX1xXdxX96xX28xX59xX3xXexec75xX74xX18xX52xX3xX2exX5dxX3xX4xX5dxX3xX2xX3xXexX27xX28xX3xX2axXdxX6xX3xX2exX1exX3xX4xX32xX3xXexX1xX36xXdxX3xX39xX3axb241xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX74xX4exX54xXaxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXexX10xXeexXex63cdxX6xX5xXdxX52xX18xX1axX3x931dxX69xX7xXexXdx5c9fxX54xXaxX12xXcxX27xX28xX3xX72xXdxX6xX3xX18xX14xX54xX3xX1x8cf9xX18xX1xX3xX4xX1xX104xX3xX18xX1xX113xXexX59xX3xX2exX65xXdxX3xX5xX9axX18xX52xX3xd956x937fxX6xX59xX3xX2exX9ax97bbxX4xX3xX4xX1xX96xX3xXexX1exX4xX3xX2axba0dxX18xX52xX3xX4xX1xX27xXexX3xX5xXdxX23xX69xX3xX2exX1exX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX28xX14xX69xX3xX2exX10xX18xX3xX18xX52xX69xX54xX3axX18xX3xdee7xX1xX10bxXdxX59xX3xX1d2x6b8exX4xX1xX3xXexX1xX9ax6398xX4xX3xX4xX1xXdxXa3xX69xX3xX4xX6xX74xX3xb913xX59xa277xX1edxX28xX59xX3xX4xX1xXdxXa3xX69xX3xX121xX65xX18xX52xX3xX1edxX59x60b5xX1edxX28xX59xX3xX4exX14xX54xX3xX2xX1edxX4xX28xX59xX3xX18x88faxX18xX52xX3xX1d2xX1xX74xX73xX18xX52xX3x7147xX1edxX1d2xX52xX143xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX74xX4exX54xXaxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXexX10xXeexXexX164xX6xX5xXdxX52xX18xX1axX3xX16cxX69xX7xXexXdxX171xX54xXaxX12xc0aaxX211xXexX3xXexX121xX9axX1e0xX4xX3xXexX121xX1exX18xX3xX2axXdxX6xX3xX4xX1xXd1xX28xX3xX1d2xX1x7c41xX4xX3xX18xX32xXdxX3xX1xX74xXd1xX3xXexXdxX96xXexX3xX1xX182xX18xX1xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX74xX18xX3xX199xc32dxX18xX52xX3xX4xX1xX9exX69xX3xX28xX211xXexX3xX51xX52xX69xX54xX23xXexX59xX3xXeexX69xX18xX52xX3xX116xX69xX6xX18xX1xX3xX4exXdxXa3xX28xX3xX2axXdxX6xX3xX2exX9axX1a0xX4xX3xXexX121xX6xX18xX52xX3xXexX121xX1d9xX3xX4xX1exX4xX3xX1xX74xXd1xX3xXexXdxX96xXexX3xX1xX182xX18xX1xX3xX4exd974xX54xX3xX5xX10xX74xX59xX3xX1xX74xX6xX3xX5xX1exX3xX4xX1exX4xX1xX3xX2exXdxX23xX69xX143xX3xXcxX121xX3axX18xX3xX4xX73xX3xX1xX6xXdxX3xX28xX211xXexX3xX2axXdxX6xX3xX2exXa3xX69xX3xX1d2xX1xX26cxX4xX3xX4xX1xX104xX3xX13xX1exX18xX143xX3xX0xX10xX28xX12xbda1xX10xX28xX3xX73xX18xX1xX1axX0xX3cxX10xX28xX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXexX6xX2axX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX52xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4exX4exXdxX18xX52xX9xXaxX2xXaxX3x9822xXdxX4exXexX1xX9xXax87b0xX1edxX1edxXaxX3xX6xX5xXdxX52xX18xX9xXaxX4xX10xX18xXexX10xX121xXaxX3xX2axX74xX121xX4exX10xX121xX9xXaxX1edxXaxX12xX0xXexX2axX74xX4exX54xX12xX0xXexX121xX12xX0xXexX4exX12xX0xXdxX28xX52xX3xX7xX121xX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxX143xX2axX6xX74xX1xX6xXexXdxX18xX1xX143xXa9xX18xX3cxX18xX10xX351xX7xX3cxX2xX2xX2xX56xX3cxX21cxX21cxX4exX358xX1edxX58xX58xX358xX1edxX1edxXexX2xd847xX1edxX358xX2xX5xX1edxX143xX16cxXbxX52xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX74x9912xX28xX6xX52xX10xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xXexX4exX12xX0xXdxX28xX52xX3xX7xX121xX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxX143xX2axX6xX74xX1xX6xXexXdxX18xX1xX143xXa9xX18xX3cxX18xX10xX351xX7xX3cxX2xX2xX2xX56xX3cxX21cxX21cxX4exX358xX1edxX58xX58xX358xX1edxX1edxXexX2xX3b7xX1edxX358xX358xX5xX2xX143xX16cxXbxX52xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX74xX3cbxX28xX6xX52xX10xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX121xX12xX0xX3cxXexX2axX74xX4exX54xX12xX0xX3cxXexX6xX2axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX74xX4exX54xXaxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXexX10xXeexXexX164xX6xX5xXdxX52xX18xX1axX3xX16cxX69xX7xXexXdxX171xX54xXaxX12xX51xX65xXdxX3xX4exX69xX18xX52xX3xXa9x5c23xX18xX3xX2axXdxX6xX3xX28xX211xXexX3xXexX121xX9axX1e0xX4xX3xX52xX1xXdxX3xX4exX6xX18xX1xX3xX4xX1exX4xX3xXa9x8684xX3xXexX32xX3xX7xX9axX3xX2ex643fxX4xX3xX7xX4a4xX18xX52xX3xX116xX69xX6xX3xX4xX1exX4xX3xXexX121xXdxXa3xX69xX3xX2exXd1xXdxX3xXexX1xX36xXdxX3xX39xX3axX3xXa9xX14xX3xX2axX14xXdxX3xX28xXdxX18xX1xX3xXa9xXa3xX3xXa9xXdxX23xX4xX3xX5xX113xXbxX3xX2axXdxX6xX3xX2ex5b7bxX3xX52xX1xXdxX3xX4exX6xX18xX1xX3xX7xcc23xX3xXexX1d9xX4xX1xX143xX3xX72xX14xXdxX3xXa9xX47cxX18xX3xX2axXdxX6xX3xX4exX74xX3xd647xX1xX1d9xX18xX1xX3xXexX1xX96xX3x8c4exX9axX36xX18xX52xX3xX1xX9exX69xX3xXe4xXe5xX3xX319xX69xX2d5xX18xX3xXcxX1xX14xX18xX1xX3xX7xX4a4xX18xX52xX3xXexX9axX1a0xX18xX52xX3xX4xe111xX4xX3xXb9xX4xX534xX4xX3xXexX1xX1a0xX3xX7xX4a4xX18xX52xXc1xX3xX5xX14xX28xX3xX116xX69xX6xX18xX3xX510xX6fxX3xX4xX1xX7cxX3xX1xX69xX54xX3xX7x619fxX3xXexX1xX36xXdxX3xX39xX3axX59xX3xX4exX9axX1e0xXdxX3xXexX121xXdxXa3xX69xX3xXa9xX69xX6xX3xX39xX3axX3xa8fexX534xX3xXcxX6fxX18xX52xX3xXb9xX2xX21cxX1edxX58xX164xX2xX21cxX358xX56xXc1xX59xX3xX18xX52xX9axX36xXdxX3xXexX1xX6fxX18xX3xX510xX6xX18xX3xX578xX69xX59xX3xXeexXa7xX3xX13xX14xX3xXcxX121xX69xX18xX52xX59xX3xX1xX69xX54xX23xX18xX3xXb2xXb3xX3xXb5xX18xX1xX59xX3xXbxX1x7942xX3xX13xX14xX3xX13xX74xX6xX3xXb9xX18xX6xX54xX3xX5xX14xX3xXeexXa7xX3xXb2xXb3xX3xXcxX1xX9axX59xX3xX1xX69xX54xX23xX18xX3xXb2xXb3xX3xXb5xX18xX1xXc1xX3xX7xX74xXd1xX18xX143xX3xX252xX211xXexX3xX7xX6xX69xX3xX52xX1xXdxX1axX3x881exXdxX1exXbxX3xX51xX52xXe2xX3xX18xXdxX3axX18xX3xXexX6xX28xX3xX18xX52xX69xX54xX23xXexX3xXexXd1xX74xX3xXb9xXa9xXdxX23xX4xX3xX5xX113xXbxX3xX4exX8axX18xX52xX3xX2axXdxX6xX3xX4exXdxa247xX18xX3xX121xX6xX3xXa9xX14xX74xX3xXexX1xX1exX18xX52xX3xX3b7xX3xX18xX47cxX28xX3xX5faxXdxX1exXbxX3xX51xX52xXe2xXc1xX59xX3xX18xXdxX3axX18xX3xX1xXdxX23xX69xX3xXe4xX17xX18xX1xX3xXcxX1xX49bxX18xX1xX3xXexX1xX55bxX3xX2xX1edxX3xXb9xX2xX21cxX2xacb6xXc1xX3xX4exX9axX1e0xXdxX3xXexX121xXdxXa3xX69xX3xXa9xX69xX6xX3xX39xX3axX3xX578xX534xX3xXcxX6fxX18xX52xX3xXb9xX2xX21cxX1edxX58xX164xX2xX21cxX358xX56xXc1xX143xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX74xX4exX54xXaxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXexX10xXeexXexX164xX6xX5xXdxX52xX18xX1axX3xX16cxX69xX7xXexXdxX171xX54xXaxX12xXe4xX47cxX18xX3xX2axXdxX6xX3xXa9xX14xX3xX4xX1exX4xX3xXexX14xXdxX3xX5xXdxX23xX69xX3xX1xXdxX23xX18xX3xXa9xX113xXexX3xX1xXdxX23xX18xX3xX2exX6xX18xX52xX3xX5xX9axX69xX3xX52xXdxX104xX3xXexXd1xXdxX3xX18xX1xX14xX3xXexX1xX36xX3xX1xXe2xX3xXe4xXe5xX3xX5xXdxX3axX18xX3xX116xX69xX6xX18xX3xX2exX96xX18xX3xX4exX6xX18xX1xX3xXexX1xX9exX18xX3xXe4xXe5xX3xX319xX69xX2d5xX18xX3xXcxX1xX14xX18xX1xX59xX3xX28xX65xXexX3xX116xX69xX6xX18xX3xXa9xXe5xX3xX4exX9axX1e0xXdxX3xXexX121xXdxXa3xX69xX3xX39xX3axX59xX3xX2exX9axX1a0xX4xX3xXa9xX69xX6xX3xX39xX3axX3xX578xX534xX3xXcxX6fxX18xX52xX3xXbxX1xX74xX18xX52xX3xXexX9axX1e0xX4xX3xX13xX9exX69xX59xX3xX2axX6xX18xX3xX4xX1xX55bxX4xX3xX510xX6fxX3xX4xX1xX7cxX3xX1xX69xX54xX3xX7xX55bxX143xX3xb190xX18xX52xX3xX2exX9axX1a0xX4xX3xX18xX52xX9axX36xXdxX3xX4exX2d5xX18xX3xX5xX14xX18xX52xX3xX510xX6xX18xX3xX578xX69xX3xXeexX9axX6xX3xX5xX113xXbxX3xX2exXa3xX18xX3xXexX1xX36xX3xXa9xXdxX18xX1xX3xX4exX6xX18xX1xX3xX4xX6fxX18xX52xX3xXexX121xXd1xX18xX52xX3xX2exX10bxXdxX3xXa9xX1e0xXdxX3xX116xX69xX3axX3xX1xX9ax69cexX18xX52xX3xX2exX27xXexX3xX18xX9axX1e0xX4xX143xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX74xX4exX54xXaxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXexX10xXeexXexX164xX6xX5xXdxX52xX18xX1axX3xX16cxX69xX7xXexXdxX171xX54xXaxX12x5ba0xX69xX6xX3xXbxX1xX1exXexX3xX1xXdxX23xX18xX3xXa9xX47cxX18xX3xX2axXdxX6xX3xX4xX1xX74xX3xXexX1xX27xX54xX59xX3xX2exX2d5xX54xX3xX5xX14xX3xX28xX65xXexX3xXexX121xX74xX18xX52xX3xX18xX1xX104xX18xX52xX3xXexX27xX28xX3xX2axXdxX6xX3xX2exX1exX3xX4xX5dxX3xX18xXdxX3axX18xX3xX2exXd1xXdxX3xX4xX32xX3xX116xX69xX118xX3xXexX1xX36xXdxX3xX39xX3axX3xX4xXddxX18xX3xXexX28axX18xX3xXexXd1xXdxX3xX18xX52xX69xX54xX3axX18xX3xXa9xea0fxX18xX3xX121xX27xXexX3xX1d9xXexX3xb2b9xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX59xX3xX4xX9exX18xX3xX2exX9axX1a0xX4xX3xX2axX73xX74xX3xXexX28axX18xX3xXa9xX14xX3xX18xX52xX1xXdxX3axX18xX3xX4xX55bxX69xX143xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX69xXexX1xX74xX121xXaxX12xX39xX3axX3xX72xX1exX3xX13xXd1xX18xX1xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx85e7xX74xX69xX121xX4xX10xXaxX12xXb9xX72xX73xX74xX3xXexX14xX18xX52xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXc1xX0xX3cxXbxX12
Lê Bá Hạnh