Bệnh viện Đa khoa Cẩm Xuyên tuyển dụng 13 bác sỹ
Bệnh viện Đa khoa Cẩm Xuyên thông báo tuyển dụng viên chức y tế đợt I năm 2019 gồm các ngạch sau:  Bác sỹ đa khoa (hạng III): 10 chỉ tiêu; Bác sỹ y học cổ truyền trở lên (hạng III): 2 chỉ tiêu; Bác sỹ y học dự phòng trở lên (hạng III): 1 chỉ tiêu
b376x1282ex11fa1x113b0xc6aax1544cx1319cx11d6bx13ccdxX7xdeedx12b05xbe70x10341x16d8dx1336fxX5x11c2axXax135d1xf64fx14da6x141d6xX1xX3x11064xXdxX14xX15xX3x17af3xX6xX3x15568xX1xc993xX6xX3x110b6x181e1x14a1cxX3xdbd9x10c1bxe91bx13a2bxX15xX3xXexX2axX2bx156dexX15xX3x1409bxd826xX15x13d9fxX3xX2xf2dbxX3xf1ddx1647cxX4xX3xX7xc6a0xX0x16818xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe9f1xX10xX6xX35xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX2cxX15xX3xXexX1x145c4xX15xX38xX3xX3dxX3exX22xX3xXexX2axX2bxX32xX15xX3xX35xX36xX15xX38xX3xX18xXdxX2cxX15xX3xX4xX1x14386xX4xX3xX2bxX3xXexd746xX3x172e8x17e2fxXexX3x15204xX3xX15x10026xX27xX3x1773ex13c52xX2x11b0cxX3xX38xe165xX27xX3xX4xX3exX4xX3xX15xX38x17a27xX4xX1xX3xX7xX6xX2ax17507xX3xX13xX3exX4xX3xX7xX42xX3xX99xX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xcb70xX1xXb2xX15xX38xX3xX9dxX9dxX9dxf990xXb9xX3xX2xXa4xX3xX4xX1x16b4bxX3xXexXdxX2cxX2axf2b2xX3xX13xX3exX4xX3xX7xX42xX3xX2bxX3xX1xed22xX4xX3xX4x14174xX3xXex12b71xX2axX2bxcb60xX15xX3xXexXf4x13b6exX3xX5xX2cxX15xX3xXcaxX1xXb2xX15xX38xX3xX9dxX9dxX9dxXd3xXb9xX3xXa3xX3xX4xX1xXdbxX3xXexXdxX2cxX2axXe1xX3xX13xX3exX4xX3xX7xX42xX3xX2bxX3xX1xXedxX4xX3xX35xf98axX3xXbxX1x163c6xX15xX38xX3xXexXf4xXfcxX3xX5xX2cxX15xX3xXcaxX1xXb2xX15xX38xX3xX9dxX9dxX9dxXd3xXb9xX3xX2xX3xX4xX1xXdbxX3xXexXdxX2cxX2axX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX35xX2bxXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xb395xXex17508xX6xX5xXdxX38xX15xXb9xX3xX4xX10xX15xXexX10xXf4xXe1xXaxX12xX0xX7xXexXf4xX22xX15xX38xX12xX13xf3c3x1391exX53xX3x11baexX9dxX188xX189xX3xX1dxd201xX3xd033xX53x186b3xX192xX3xX53xfcfcx17fafxX188xX189xX3xX25x18a22x1223cxX3xX29xX19axX19bx174d7xX189xX0xX44xX7xXexXf4xX22xX15xX38xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX35xX2bxXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX16cxXexX16exX6xX5xXdxX38xX15xXb9xX3xX4xX10xX15xXexX10xXf4xXe1xXaxX12xX0xX7xXexXf4xX22xX15xX38xX12xXcxX53x15eadxX189x1648fxX3xX13x13e67xX196xX3xXcxX19axX19bx12889xX189xX3x14fbcx133afxX189xX1eexX3xX13xX1f1xX25xX3xd62exef4bxX3xX1dxfd1cxXcxX3xX9dxX3xX189x11fa7xX1a1xX3xXa3xXa4xX2xXa6xX0xX44xX7xXexXf4xX22xX15xX38xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX35xX2bxXaxX12xXcxX1xX128xX4xX3xX1xXdxX14xX15xX3xX194xX97xX3xX1xX22xXb2xX4xX1xX3xX7x115b3xX3xX3bx16b1exX249xX44xX194xX53xX16exX203xX19bxXcxX3xX15xX38xe5c7xX2bxX3xXa3xXa3xX44xXa3xX44xXa3xXa4xX2xXa6xX3xX4xd1baxX6xX3xX203xXfcxX3xX19bxX3xXexX97xX3xX18xXf7xX3xX18xXdxX14xX4xX3xXexX2axX2bxX32xX15xX3xX35xX36xX15xX38xX3xX18xXdxX2cxX15xX3xX4xX1xX91xX4xX3xX2bxX3xXexX97xX3xX15xXa0xX27xX3xXa3xXa4xX2xXa6xXe1xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX2cxX15xX3xXexX1xX77xX15xX38xX3xX3dxX3exX22xX3xXexX2axX2bxX32xX15xX3xX35xX36xX15xX38xX3xX18xXdxX2cxX15xX3xX4xX1xX91xX4xX3xX2bxX3xXexX97xX3xX99xX9axXexX3xX9dxX3xX15xXa0xX27xX3xXa3xXa4xX2xXa6xX3xX38xXa9xX27xX3xX4xX3exX4xX3xX15xX38xXb2xX4xX1xX3xX7xX6xX2axXb9xX3xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX35xX2bxXaxX12xX16exX3xX13xX3exX4xX3xX7xX42xX3xX99xX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xXcaxX1xXb2xX15xX38xX3xX9dxX9dxX9dxXd3xXb9xX3xX2xXa4xX3xX4xX1xXdbxX3xXexXdxX2cxX2axXe1xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX35xX2bxXaxX12xX16exX3xX13xX3exX4xX3xX7xX42xX3xX2bxX3xX1xXedxX4xX3xX4xXf1xX3xXexXf4xX2axX2bxXf7xX15xX3xXexXf4xXfcxX3xX5xX2cxX15xX3xXcaxX1xXb2xX15xX38xX3xX9dxX9dxX9dxXd3xXb9xX3xXa3xX3xX4xX1xXdbxX3xXexXdxX2cxX2axXe1xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX35xX2bxXaxX12xX16exX3xX13xX3exX4xX3xX7xX42xX3xX2bxX3xX1xXedxX4xX3xX35xX128xX3xXbxX1xX12cxX15xX38xX3xXexXf4xXfcxX3xX5xX2cxX15xX3xXcaxX1xXb2xX15xX38xX3xX9dxX9dxX9dxXd3xXb9xX3xX2xX3xX4xX1xXdbxX3xXexXdxX2cxX2axX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX35xX2bxXaxX12xX0xX7xXexXf4xX22xX15xX38xX12xX53x16050xX15xX1xX3xXexX1xX91xX4xX3xXexX2axX2bxX32xX15xX3xX35xX36xX15xX38xXb9xX0xX44xX7xXexXf4xX22xX15xX38xX12xX3xX29x147d1xXexX3xXexX2axX2bxX32xX15xccd5xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX35xX2bxXaxX12xX0xX7xXexXf4xX22xX15xX38xX12xX19bxX2cxX2axX3xX4x16c9cxX2axXb9xX0xX44xX7xXexXf4xX22xX15xX38xX12xX3xXcxX246xXexX3xX15xX38xX1xXdxX14xXbxX3xX99xXb2xXdxX3xX1xXedxX4xX3xXbxX1x15cd3xX3xX1xX9axXbxX3xX18x155e1xXdxX3xX4xX1xX2axX2bxX2cxX15xX3xX15xX38xX255xX15xX1xX3xX35xX128xX3xXexX2axX2bxX32xX15xX417xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX35xX2bxXaxX12xX53xXa9xX3xX7x186dexX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX97xXexX3xX99xXa0xX15xX38xX3xXexXf4xX2cxX15xX3xbe8bxX10xX3dxX7xXdxXexX10xXb9xX3xX1xXexXexXbxXb9xX44xX44xX7xX22xX2bxXexX10xX417xX1xX6xXexXdxX15xX1xX417xX38xX22xX18xX417xX18xX15xX44xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX35xX2bxXaxX12xX13xX10xX15xX1xX18xXdxX10xX15xX4xX6xX27xX16cxX2axX2bxX10xX15xX417xX1xX6xXexXdxX15xX1xX417xX38xX22xX18xX417xX18xX15xX417xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX35xX2bxXaxX12xX0xX7xXexXf4xX22xX15xX38xX12xXcxX1xcdf6xXdxX3xX38xXdxX6xX15xX3xX15xX1xb545xX15xX3xXbxX1xXdxX97xX2axX3xX99xXa0xX15xX38xX3xX20x12796xX3xX18xX255xX3xX1xXa9xX3xX7xX495xX0xX44xX7xXexXf4xX22xX15xX38xX12xX3xX35xX128xX3xXexX2axX2bxX32xX15xX3xXcaxXexX1xX10xX22xX3xX189xX38xX1xb435xX3xX99xX560xX15xX1xX3xX2x10ebbxX2xX44xXa3xXa4xX2x12212xX44xX189xX1dxX16exX25x14c69xX3xX15xX38xX255xX2bxX3xXa3xXa6xX44xX2xX2xX44xXa3xXa4xX2xX56exX3xX4xX263xX6xX3xX25xX1x153d4xX15xX1xX3xXbxX1xX263xXb9xX3xXcx101afxX3xX15xX38xX255xX2bxX3xX2x162f2xX44xX3bxX44xXa3xXa4xX2xXa6xX3xX99xX97xX15xX3xX1xX97xXexX3xX15xX38xX255xX2bxX3xX2xX249xX44xX249xX44xXa3xXa4xX2xXa6xXd3xX417xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX35xX2bxXaxX12xX0xX7xXexXf4xX22xX15xX38xX12xXcxX1xX521xXdxX3xX38xXdxX6xX15xX3xX16cxX40fxXexX3xXexX2axX2bxX32xX15xXb9xX0xX44xX7xXexXf4xX22xX15xX38xX12xX3xX1faxX128xX3xX20xXdxX97xX15xX3xX15xX38xX255xX2bxX3xX2xXa4xX44xX59exX44xXa3xXa4xX2xXa6xX3xX99xX97xX15xX3xX15xX38xX255xX2bxX3xXa3xX59exX44xX59exX44xXa3xXa4xX2xXa6xX417xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX35xX2bxXaxX12xX0xX7xXexXf4xX22xX15xX38xX12xX1dxX560xX6xX3xX99xXdxX32xX27xX3xX15xX1xX52bxX15xX3xXbxX1xXdxX97xX2axX3xX99xXa0xX15xX38xX3xX20xX53axX3xX35xX128xX3xXexX2axX2bxX32xX15xXb9xX0xX44xX7xXexXf4xX22xX15xX38xX12xX3xX574xX1xX12cxX15xX38xX3xXcxX25xX53xX25xbeb4xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX2cxX15xXe1xX3xX99xX560xX6xX3xX4xX1xXdbxXb9xX3xXcxXf1xX3xX35x15826xX15xX3xXbxX1xX246xX3xX2xXa4xX67axX3xXexX1xX560xX3xXexXf4x119aaxX15xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX2cxX15xX3xX16exX3xX1xX2axX2bxX14xX15xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX2cxX15xX3xX16exX3xX53xX255xX3xXcx177d4xX15xX1xX417xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX35xX2bxXaxX12xX1dxXcxXb9xX3xXa4xXa6xf913xX568xX417xX249xX6fbxX6fbxX417xX6fbxXa4xX2xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX35xX2bxX3xXbxX25xX10xX15xXexX10xXf4xXaxX12xX0xXdxX27xX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX35xXexX1xX2axX27xX3dxX3xX35xX1xXdxX35xX10xX3xXdxX25xX10xX15xXexX10xXf4xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX4aaxXdxX35xXexX1xXb9xX3xX59exX59exXa4xXbxX16cxXe1xX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexXb9xX3xX3bxX568xX6fbxXbxX16cxXe1xXaxX3xX7xXf4xX4xX9xXaxX44xX44xXdxX417xX3dxX6xX22xX1xX6xXexXdxX15xX1xX417xX18xX15xX44xX15xX10xX4aaxX7xX44xX2xXa6xX2xXa4xX44xX6fbxX568xX35xX3bxX2xX568xX249xX249xX249xX2xXexX56exXa3xX568xX59exX5xX3bxX16exXexX1xX6xX27xX16exX20xX1xX6xX27xX417xc472xXbxX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX2cxX15xX3xXexX2axX2bxX32xX15xX3xX35xX36xX15xX38xX3xX2xX3bxX3xX3dxX3exX4xX3xX7xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX35xX2bxXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX16cxXexX16exX6xX5xXdxX38xX15xXb9xX3xXf4xXdxX38xX1xXexXe1xXaxX12xX0xX7xXexXf4xX22xX15xX38xX12xX1eexXdxX3exX27xX3xX99xX246xX4xXb9xX3xX0xX44xX7xXexXf4xX22xX15xX38xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX35xX2bxXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX16cxXexX16exX6xX5xXdxX38xX15xXb9xX3xXf4xXdxX38xX1xXexXe1xXaxX12xX0xX7xXexXf4xX22xX15xX38xX12xX574xX1xX6xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX1a1xXdxX15xX1xX0xX44xX7xXexXf4xX22xX15xX38xX12xX0xX44xXbxX12