Dồn sức đưa Hương Khê đạt huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2024
(Baohatinh.vn) - Năm 2021, Đảng bộ huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xác định tiếp tục chủ động, linh hoạt thực hiện mục tiêu kép là phòng chống dịch Covid-19 và khôi phục phát triển kinh tế phù hợp với tình hình mới.
b9f9xbf78x12ee1xe800x142ccx14eb0xc9bexc13exf421xX7x146cdx150eexd2d5xfcb2xd71bx14e67xX5x13450xXaxX3xX7xXex12d49xX5xX10xX9xXaxXexX10x126a8xXex1328cxX6xX5xXdx13761x1220ex13209xX3x13363xec8axX7xXexXdxcf77xX15x1328bxXax138c0xe84fx15be7xX23xX3xX7x15ce7xX4xX3x119f2x1019dxX6xX3x13fc9xX39xcff8xX23xX22xX3x131b2xX1xf990xX3xX38x13520xXexX3xX1xX27xX15xff1cxX23xX3xX23xc20axX23xX22xX3xXexX1xX51xX23xX3xe263x12c73xXdxX3xX22xXdxX6xXdxX3xX38x12786xX47xX23xX3xe5ffxd8cexX68xX2xX3xX1exX3xX68xX69xX68x10f55xX0x1452exX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX10xX6xdd8axXaxX2fxcfadx114f5xX5axX3xX68xX69xX68xX2x136c4xX3x14217x15820xX23xX22xX3xca2axf629xX3xX1xX27xX15xX4dxX23xX3xX3cxX39xX3exX23xX22xX3xX42xX1xX44xX3xdc52xX3cx14fa7xX3xXcx11c4cxX23xX1x120daxX3xX1cxf7faxX4xX3xX38xc2b8xX23xX1xX3xXexXdx12070xXbxX3xXexf6ebxX4xX3xX4xX1x10db2xX3xX38xX99xX23xX22xX91xX3xX5xXdxX23xX1xX3xX1xX64xX47xXexX3xXexX1x103c5xX4xX3xX1xXdxX4dxX23xX3xX5axXc4xX4xX3xXexXdxX44xX27xX3x13b83x1487cxXbxX3xX5xXadxX3xXbxX1xe4b8xX23xX22xX3xX4xX1xc2e1xX23xX22xX3xX86xXbaxX4xX1xX3xc607xX64x11eb9xXdxX86xX1exX2x11a29xX3xX108xXadxX3xXeexX1xX51xXdxX3xXbxX1xXc4xX4xX3xXbxX1xXb6xXexX3xXexee67xXdxd4b2xX23xX3xXeexXdxX23xX1xX3xXexXc0xX3xXbxX1x106b2xX3xX1xd17dxXbxX3xX108xX5bxXdxX3xXexffe4xX23xX1xX3xX1xX13cxX23xX1xX3xX5axX5bxXdx11f3dxX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbe30xX64xX86xX15xXaxX2fxX0xXdxX5axX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX106xX10xX23xXexX10xX122xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax15d8axXdxX86xXexX1xX24xX3xef92xX2xe2d4xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX72xX2xX69xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX122xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX74xX74xXdxX148xX98xX6xX64xX1xX6xXexXdxX23xX1xX148xX108xX23xX74xX23xX10xX17axX7xX74xX68xX2xX69xX2xX74xX2x15a1axX183xX86xX183xX2xX1bexX183xX68xX183xX1bexXex1243cxX72xX2xX68xX69xX5xX69xX148xX26xXbxX22xf9c4xX122xX9xX10dxX69xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX39xX6xX3xX3cxX39xX3exX23xX22xX3xX42xX1xX44xX3xX38xX47xXexX3xX1xX27xX15xX4dxX23xX3xX23xX51xX23xX22xX3xXexX1xX51xX23xX3xX5axX5bxXdxX3xX22xXdxX6xXdxX3xX38xX64xX47xX23xX3xX68xX69xX68xX2xX3xX1exX3xX68xX69xX68xX72xXaxX3xX17axXdxX86xXexX1xX9xXaxX181xX2xX183xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX72xX2xX69xXaxX3xX74xX2fxX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6xXbxXexXdxX64xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx1241fxXb6xX23xX22xX3xf94bxX74xX2xX91xX3xX3cxX27xX15xX4dxX23xX3xX27x1290cxX3xX3cxX39xX3exX23xX22xX3xX42xX1xX44xX3xXex11195xX3xX4xX1xX35xX4xX3xX1xX99xXdxX3xX23xX22xX1xXbaxX3xXexX293xX23xX22xX3xXeexXc0xXexX3xX4xX51xX23xX22xX3xXexXb6xX4xX3xX1cx144cfxX15xX3xX86xXddxX23xX22xX3xX93xX94xX23xX22xX3xX98xX99xX3xX1xX27xX15xX4dxX23xX2dxX3xX1xX64xX47xXexX3xX38xX99xX23xX22xX3xX4xXb6xX4xX3xX38xX64xXadxX23xX3xX4xX51xX23xX22xX3xXexXb6xX4xX3xX4xXc9xX6xX3xX158xX6xX23xX3xXcxX1xX39xd351xX23xX22xX3xX108xXc4xX3xX3cxX27xX15xX4dxX23xX3xXc9xX15xX3xX4xX1x12618xX3xX38xX47xX64xX3xX4xX3exX3xX7xc1e8xX3xX23xX8axX5axX3xX68xX69xX68xX69xX2dxX3xXexX122xXdxX124xX23xX3xXeexX1xX6xXdxX3xX23xX1xXdxX4dxX5axX3xX108xXc4xX3xX23xX8axX5axX3xX68xX69xX68xX2xX148xX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX64xX86xX15xXaxX2fxX89xX8axX5axX3xX68xX69xX68xX69xX91xX3xX5ax10404xX4xX3xX86xX131xX3xXexX122xX64xX23xX22xX3xX98xXfdxXdxX3xX4xX94xX23xX1xX3xX23xX1xXdxdf68xX27xX3xXeexX1x135b6xX3xXeexX1xX8axX23xX91xX3xX4xX51xX23xX22xX3xXexXb6xX4xX3xX1cxX2b6xX15xX3xX86xXddxX23xX22xX3xX93xX94xX23xX22xX91xX3xX1xX4dxX3xXexX1xXfdxX23xX22xX3xX4xX1x1219axX23xX1xX3xXexX122xXbaxX3xX108xXadxX3xXexX1xXddxX4xX3xX1xXdxX4dxX23xX3xX23xX1xXdxX4dxX5axX3xX108xXc4xX3xXbxX1xXb6xXexX3xXexX122xXdxX124xX23xX3xXeexXdxX23xX1xX3xXexXc0xX3xX1exX3xX1cx10b24xX3xX1xX99xXdxX91xX3x14ca5xX27xXfdxX4xX3xXbxX1xXf7xX23xX22xX3xX1exX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xXexX47xXdxX3xX3cxX39xX3exX23xX22xX3xX42xX1xX44xX3xX108x119fexX23xX3xX38xX47xXexX3xX38xX39xX134xX4xX3xX23xX1xXdxX371xX27xX3xXeexXc0xXexX3xX3dcxX27xX94xX3xX3dcxX27xX6xX23xX3xXexX122xccd5xX23xX22xX148xX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX64xX86xX15xXaxX2fx14349xX371xX3xX4xX51xX23xX22xX3xXexXb6xX4xX3xXexX293xX3xX4xX1xX35xX4xX3xX4xXb6xX23xX3xX98xX99xX91xX3xX38xX94xX23xX22xX3xX108xXdxX44xX23xX91xX3xX1xX27xX15xX4dxX23xX3xXexX1xXddxX4xX3xX1xXdxX4dxX23xX3xXexXfdxXexX3xX4xX51xX23xX22xX3xXexXb6xX4xX3xX38xXadxX64xX3xXexX47xX64xX91xX3xX98xX31xXdxX3xX86xX39xf4baxX23xX22xX3xX4xXb6xX23xX3xX98xX99xX91xX3xX38xXb6xXbxX3xX35xX23xX22xX3xXexXdxX44xX27xX3xX4xX1xX27xde81xX23xX91xX3xX38xXdxX371xX27xX3xXeexXdxX4dxX23xX148xX3xc94fxX27xX6xX23xX3xXexX2b6xX5axX3xXexX1xXddxX4xX3xX1xXdxX4dxX23xX3xX4xX1xXc0xX3xX38xX99xX91xX3xX4xX1xX3a1xX23xX1xX3xX7xXb6xX4xX1xX3xX4xX1xX64xX3xX4xXb6xX23xX3xX98xX99xX91xX3xX38xX94xX23xX22xX3xX108xXdxX44xX23xX3xXexX1xX10xX64xX3xX3dcxX27xX15xX3xX38xXbaxX23xX1xX148xX3x14890xXefxXexX3xXeexXc0xXexX3xX23xX47xXbxX3xX1c9xX72xX3xX38xX94xX23xX22xX3xX108xXdxX44xX23xX2dxX3xX4xX1xX27xX15xX124xX23xX3xX4xX1xX3a1xX23xX1xX3xXexX1xX35xX4xX3xX10dxX69xX3xX38xX94xX23xX22xX3xX108xXdxX44xX23xX2dxX3xX1cxXefxXexX3xX38xX371xX3xX23xX22xX1xXbaxX3xXexX359xX23xX22xX91xX3xXexX122xX27xX15xX3xXexX359xX23xX22xX3xX3cxX27xX15xX3xX1xXdxX4dxX27xX3xX38xX94xX23xX22xX3xX4xX1xX64xX3xX1bexX10dxX181xX3xX38xX31xX23xX22xX3xX4xX1xX3a1xX148xX3xXcxXdxXc0xXbxX3xXexXc4xX4xX3xX5xXadxX5axX3xXexXfdxXexX3xX4xX51xX23xX22xX3xXexXb6xX4xX3xX98xX94xX64xX3xX108xX4dxX3xX4xX1xX3a1xX23xX1xX3xXexX122xXbaxX3xX23xX99xXdxX3xX98xX99xX148xX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX64xX86xX15xXaxX2fxX0xXdxX5axX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX106xX10xX23xXexX10xX122xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX17axXdxX86xXexX1xX24xX3xX181xX2xX183xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX72xX2xX69xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX122xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX74xX74xXdxX148xX98xX6xX64xX1xX6xXexXdxX23xX1xX148xX108xX23xX74xX23xX10xX17axX7xX74xX68xX2xX69xX2xX74xX2xX1bexX183xX86xX183xX2xX1bexX72xX183xX1bexX68xXexX27axX181xX1bexX27axX1c9xX5xX69xX148xX26xXbxX22xX1d4xX122xX9xX2xX183xX1bexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX39xX6xX3xX3cxX39xX3exX23xX22xX3xX42xX1xX44xX3xX38xX47xXexX3xX1xX27xX15xX4dxX23xX3xX23xX51xX23xX22xX3xXexX1xX51xX23xX3xX5axX5bxXdxX3xX22xXdxX6xXdxX3xX38xX64xX47xX23xX3xX68xX69xX68xX2xX3xX1exX3xX68xX69xX68xX72xXaxX3xX17axXdxX86xXexX1xX9xXaxX181xX2xX183xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX72xX2xX69xXaxX3xX74xX2fxX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6xXbxXexXdxX64xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX158xX3a1xX3xXexX1xX39xX3xX93xX94xX23xX22xX3xX27xX286xX3xX1cxX3d5xX3x13c5exX1x10381xX4xX3xXcxX122xX47xX4xX1xX3xX89xX22xX27xX15x11025xX23xX3xXcxX122xX421xX23xX22xX3xX43ax1097cxX3xXexX1xX6xX5axX3xX5xX27x141bfxX23xX3xX23xX99xXdxX3xX86xX27xX23xX22xX3xX5xX3d5xX23xX1xX3xX38xX47xX64xX91xX3xX4xX1xX306xX3xX38xX47xX64xX3xX4xX51xX23xX22xX3xXexXb6xX4xX3xXexXdxXc0xXbxX3xX4xX51xX23xX22xX3xX86xX2b6xX23xX91xX3xX22xXdxX94xXdxX3xX3dcxX27xX15xXc0xXexX3xX38xX3exX23xX3xXexX1xX39xX91xX3xX108xXc4xX3xX108xXdxX4dxX4xX148xX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX64xX86xX15xXaxX2fxX106xX51xX23xX22xX3xXexXb6xX4xX3xXeexXdxX124xX5axX3xXexX122xX6xX91xX3xX22xXdxXb6xX5axX3xX7xXb6xXexX3xX38xX39xX134xX4xX3xXexX8axX23xX22xX3xX4xX39xX2f4xX23xX22xX91xX3xX23xX8axX5axX3xX68xX69xX68xX69xX3xX4x12438xXbxX3xXc9xX15xX3xX4xXb6xX4xX3xX4xX7aaxXbxX3xXeexXdxX124xX5axX3xXexX122xX6xX3xX38xXfdxXdxX3xX108xX5bxXdxX3xX2xX69xX2xX3xXexX293xX3xX4xX1xX35xX4xX3xX38xX94xX23xX22xX91xX3xX72xX10dxX3xX38xX94xX23xX22xX3xX108xXdxX44xX23xX2dxX3xX22xXdxXb6xX5axX3xX7xXb6xXexX3xX183xX1c9xX3xXexX293xX3xX4xX1xX35xX4xX3xX93xX94xX23xX22xX91xX3xX1bexX1bexX3xX38xX94xX23xX22xX3xX108xXdxX44xX23xX148xX3xX275xX6xX27xX3xXeexXdxX124xX5axX3xXexX122xX6xX91xX3xX22xXdxXb6xX5axX3xX7xXb6xXexX91xX3xX158xX6xX23xX3xXcxX1xX39xX2f4xX23xX22xX3xX108xXc4xX3xX3cxX27xX15xX4dxX23xX3xXc9xX15xX91xX3xX93xX94xX23xX22xX3xXc9xX15xX3xX4xX3exX3xX7xX310xX3xX38xX3d5xX3xXeexXbaxXbxX3xXexX1xX2f4xXdxX3xX98xX6xX23xX3xX1xXadxX23xX1xX3xXexX1xX51xX23xX22xX3xX98xXb6xX64xX3xXeexXc0xXexX3xX5xX27xX70cxX23xX3xXeexXdxX124xX5axX3xXexX122xX6xX91xX3xX22xXdxXb6xX5axX3xX7xXb6xXexX91xX3xX5xXadxX5axX3xX122x147b5xX3xX23xX1x10ac5xX23xX22xX3xXeexXc0xXexX3xX3dcxX27xX94xX91xX3xX39xX27xX3xX38xXdxX124xX5axX3xX38xX3d5xX3xX38xX47xXexX3xX38xX39xX134xX4xX3xX38xX124xX3xXbxX1xXb6xXexX3xX1xX27xX15xX91xX3xX23xX1xX2b6xX23xX3xX122xX99xX23xX22xX2dxX3xX38xX31xX23xX22xX3xXexX1xX2f4xXdxX3xX4xX1xX306xX3xX122xX6xX3xX4xXb6xX4xX3xXexX31xX23xX3xXexX47xXdxX91xX3xX1xX47xX23xX3xX4xX1xXc0xX91xX3xXeexX1xX27xX15xXc0xXexX3xX38xXdxX124xX5axX3xX38xX124xX3xXeexXbaxXbxX3xXexX1xX2f4xXdxX3xX4xX1xX7aaxX23xX3xX4xX1xX306xX23xX1xX148xX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX64xX86xX15xXaxX2fxc746xX286xX3xX98xX6xX23xX3xXeexXdxX124xX5axX3xXexX122xX6xX3xX4xXb6xX4xX3xX4xX7aaxXbxX3xXeexXdxX124xX5axX3xXexX122xX6xX3xX72xX3xX38xX94xX23xX22xX3xX108xXdxX44xX23xX3xXeexX1xXdxX3xX4xX376xX3xX86xX7aaxX27xX3xX1xXdxX4dxX27xX3xX108xXdxX3xXbxX1xX47xX5axX2dxX3xX3dcxX27xX6xX3xXeexXdxX124xX5axX3xXexX122xX6xX3xXeexXc0xXexX3xX5xX27xX70cxX23xX3xX72xX74xX72xX3xX38xX94xX23xX22xX3xX108xXdxX44xX23xX3xX38xX39xX134xX4xX3xXeexXdxX124xX5axX3xXexX122xX6xX3xX4xX376xX3xX108xXdxX3xXbxX1xX47xX5axX91xX3xXexX122xX64xX23xX22xX3xX38xX376xX3xX4xX376xX3xX68xX3xX38xX94xX23xX22xX3xX108xXdxX44xX23xX3xX108xXdxX3xXbxX1xX47xX5axX3xX23xX1xX39xX23xX22xX3xX4xX1xX39xX6xX3xX38xXc0xX23xX3xX5axX35xX4xX3xXbxX1xX94xXdxX3xX1cxbaa5xX3xX5x13253xX3xXeexX286xX3xX5xX27xX70cxXexX2dxX3xX2xX3xX38xX94xX23xX22xX3xX108xXdxX44xX23xX3xX38xX3d5xX3xX1xXc0xXexX3xXexX1xX2f4xXdxX3xX1xXdxX4dxX27xX3xX1cxX9e9xX3xX5xX9ecxX3xXeexX286xX3xX5xX27xX70cxXexX3xXexX1xX10xX64xX3xX3dcxX27xX15xX3xX38xXbaxX23xX1xX2dxX3xX38xX6xX23xX22xX3xX38xX371xX3xX23xX22xX1xXbaxX3xX4xX7aaxXbxX3xX4xX376xX3xXexX1xX4a9xX5axX3xX3dcxX27xX15xX371xX23xX3xX1cxX9e9xX3xX5xX9ecxX3xXeexX286xX3xX5xX27xX70cxXexX3xX2xX3xX38xX94xX23xX22xX3xX108xXdxX44xX23xX148xX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX64xX86xX15xXaxX2fxX0xXdxX5axX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX106xX10xX23xXexX10xX122xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX17axXdxX86xXexX1xX24xX3xX181xX2xX183xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX72xX2xX69xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX122xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX74xX74xXdxX148xX98xX6xX64xX1xX6xXexXdxX23xX1xX148xX108xX23xX74xX23xX10xX17axX7xX74xX68xX2xX69xX2xX74xX2xX68xX68xX86xX183xX2xX69xX1bexX27axX69xX1c9xXexX183xX68xX69xX27axX10dxX5xX69xX148xX26xXbxX22xX1d4xX122xX9xX27axX72xX181xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX39xX6xX3xX3cxX39xX3exX23xX22xX3xX42xX1xX44xX3xX38xX47xXexX3xX1xX27xX15xX4dxX23xX3xX23xX51xX23xX22xX3xXexX1xX51xX23xX3xX5axX5bxXdxX3xX22xXdxX6xXdxX3xX38xX64xX47xX23xX3xX68xX69xX68xX2xX3xX1exX3xX68xX69xX68xX72xXaxX3xX17axXdxX86xXexX1xX9xXaxX181xX2xX183xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX72xX2xX69xXaxX3xX74xX2fxX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6xXbxXexXdxX64xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX158xX3a1xX3xXexX1xX39xX3xX93xX94xX23xX22xX3xX27xX286xX3xXexX1xXbaxX3xXexX122xX7aaxX23xX3xX3cxX39xX3exX23xX22xX3xX42xX1xX44xX3xX89xX22xX27xX15xX6f9xX23xX3x13bd3xX23xX1xX3xXcxX27xX7aaxX23xX3xXexX1xX6xX5axX3xX5xX27xX70cxX23xX3xX23xX99xXdxX3xX86xX27xX23xX22xX3xX5xX3d5xX23xX1xX3xX38xX47xX64xX91xX3xX4xX1xX306xX3xX38xX47xX64xX3xXexX1xXddxX4xX3xX1xXdxX4dxX23xX3xX23xX1xXdxX4dxX5axX3xX108xXc4xX3xX38xX94xX5axX3xX98xX94xX64xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xXexX122xX70cxXexX3xXexXddxX148xX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX64xX86xX15xXaxX2fxX89xX22xX64xXadxXdxX3xX122xX6xX91xX3xXexX122xXdxX124xX23xX3xXeexX1xX6xXdxX3xXexX1xXddxX4xX3xX1xXdxX4dxX23xX3x1337dxX89xX8axX5axX3xX30xX2b6xX23xX3xX108xX70cxX23xX3xXeexX1xXefxX64xX3xX68xX69xX68xX69xc66cxX91xX3xXexX64xXadxX23xX3xX1xX27xX15xX4dxX23xX3xX38xX3d5xX3xX4xX1xX306xX3xX38xX47xX64xX3xX1cxX2b6xX15xX3xX86xXddxX23xX22xX3xX38xX39xX134xX4xX3xX2xX10dxX1c9xX3xX5axX51xX3xX1xX13cxX23xX1xX3xXc4dxX86xX2b6xX23xX3xX108xX70cxX23xX3xXeexX1xXefxX64xXc63xX3xXexX122xX44xX23xX3xX4xXb6xX4xX3xX5xXb0xX23xX1xX3xX108xXddxX4xX2dxX3xX4xX51xX23xX22xX3xXexXb6xX4xX3xXbxX1xXf7xX23xX22xX91xX3xX4xX1xXfdxX23xX22xX3xXexX1xX6xX5axX3xX23xX1x131bexX23xX22xX91xX3xX5xX3d5xX23xX22xX3xXbxX1xX3a1xX3xX108xXadxX3xX4xX94xXdxX3xX4xXb6xX4xX1xX3xXexX39xX3xXbxX1xXb6xXbxX3xX38xX39xX134xX4xX3xXexX70cxXbxX3xXexX122xX27xX23xX22xX3xX4xX1xX306xX3xX38xX47xX64xX148xX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX64xX86xX15xXaxX2fxX93xX359xX4xX3xX98xXdxX4dxXexX91xX3xX23xX8axX5axX3xX68xX69xX68xX69xX91xX3xX3cxX39xX3exX23xX22xX3xX42xX1xX44xX3xX38xX3d5xX3xX5xX3d5xX23xX1xX3xX38xX47xX64xX91xX3xX4xX1xX306xX3xX38xX47xX64xX3xXexX1xXadxX23xX1xX3xX4xX51xX23xX22xX3xX38xX47xXdxX3xX1xX99xXdxX3xX38xX94xX23xX22xX3xX98xX99xX91xX3xX4xX1xXdxX3xX98xX99xX3xX4xX3exX3xX7xX310xX2dxX3xXcxX293xX3xX4xX1xX35xX4xX3xXexX1xXadxX23xX1xX3xX4xX51xX23xX22xX3xX38xX47xXdxX3xX1xX99xXdxX3xX38xX47xXdxX3xX98xXdxX124xX27xX3xX93xX94xX23xX22xX3xX98xX99xX3xX1xX27xX15xX4dxX23xX3xX23xX1xXdxX4dxX5axX3xXeexe8d2xX3xX68xX69xX68xX69xX3xX1exX3xX68xX69xX68xX183xX148xX3xX275xX6xX27xX3xX38xX47xXdxX3xX1xX99xXdxX91xX3xX158xX6xX23xX3xX106xX1xX7aaxXbxX3xX1xXadxX23xX1xX91xX3xX158xX6xX23xX3xXcxX1xX39xX2f4xX23xX22xX3xX108xXc4xX3xX3cxX27xX15xX4dxX23xX3xXc9xX15xX3xX38xX3d5xX3xXexX70cxXbxX3xXexX122xX27xX23xX22xX3xX4xX1xX306xX3xX38xX47xX64xX3xXexX293xX3xX4xX1xX35xX4xX3xX1xX421xX4xX3xXexX70cxXbxX91xX3xX3dcxX27xXb6xX23xX3xXexX122xXdxX4dxXexX91xX3xXexX27xX15xX44xX23xX3xXexX122xX27xX15xX371xX23xX91xX3xXexX122xXdxX124xX23xX3xXeexX1xX6xXdxX3xXexX1xXddxX4xX3xX1xXdxX4dxX23xX3xX23xX22xX1xXbaxX3xX3dcxX27xX15xXc0xXexX3xX38xX47xXdxX3xX1xX99xXdxX148xX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX64xX86xX15xXaxX2fxX0xXdxX5axX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX106xX10xX23xXexX10xX122xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX17axXdxX86xXexX1xX24xX3xX181xX2xX183xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX72xX2xX69xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX122xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX74xX74xXdxX148xX98xX6xX64xX1xX6xXexXdxX23xX1xX148xX108xX23xX74xX23xX10xX17axX7xX74xX68xX2xX69xX2xX74xX2xX1bexX183xX86xX183xX2xX1bexX183xX68xX2xX2xXexX1c9xX27axX68xX68xX5xX1c9xX1exX86xX7xX4xX1exX72xX69xX72xX1c9xX148xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX39xX6xX3xX3cxX39xX3exX23xX22xX3xX42xX1xX44xX3xX38xX47xXexX3xX1xX27xX15xX4dxX23xX3xX23xX51xX23xX22xX3xXexX1xX51xX23xX3xX5axX5bxXdxX3xX22xXdxX6xXdxX3xX38xX64xX47xX23xX3xX68xX69xX68xX2xX3xX1exX3xX68xX69xX68xX72xXaxX3xX17axXdxX86xXexX1xX9xXaxX181xX2xX183xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX72xX2xX69xXaxX3xX74xX2fxX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6xXbxXexXdxX64xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX6eaxX1xX376xX3xX158xX3a1xX3xXexX1xX39xX3xX3cxX27xX15xX4dxX23xX3xXc9xX15xX91xX3xX106xX1xXc9xX3xXexXbaxX4xX1xX3xX92cxX158xX89xX30xX3xX1xX27xX15xX4dxX23xX3xX3cxX39xX3exX23xX22xX3xX42xX1xX44xX3xX89xX22xX51xX3xX503xX27xX2b6xX23xX3xX89xXdxX23xX1xX24xX3xX0xX10xX5axX2fxX93xX371xX3xX23xX22xX1xXbaxX3xX4xXb6xX4xX3xX38xXbaxX6xX3xXbxX1xX39xX3exX23xX22xX3xXexXdxXc0xXbxX3xXexXc4xX4xX3xXexX27xX15xX44xX23xX3xXexX122xX27xX15xX371xX23xX91xX3xX38xX39xX6xX3xX4xX1xX3a1xX23xX1xX3xX7xXb6xX4xX1xX91xX3xX4xXb6xX4xX3xX23xX22xX1xXbaxX3xX3dcxX27xX15xXc0xXexX91xX3xX108xX8axX23xX3xX98xX94xX23xX3xXbxX1xXb6xXbxX3xX5xX27xX70cxXexX148xX148xX148xX3xX38xXc0xX23xX3xXexX70cxX23xX3xX23xX22xX39xX2f4xXdxX3xX86xX2b6xX23xX148xX0xX74xX10xX5axX2fxX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX64xX86xX15xXaxX2fxX93xX94xX23xX22xX3xX98xX99xX3xX1xX27xX15xX4dxX23xX3xXexX70cxXbxX3xXexX122xX27xX23xX22xX3xX5xX3d5xX23xX1xX3xX38xX47xX64xX3xXbxX1xXb6xXexX3xXexX122xXdxX124xX23xX3xXeexXdxX23xX1xX3xXexXc0xX3xX1exX3xX1cxX3d5xX3xX1xX99xXdxX91xX3xX38xX94xX5axX3xX98xX94xX64xX3xX3dcxX27xXfdxX4xX3xXbxX1xXf7xX23xX22xX3x12074xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX148xX3xX89xX8axX5axX3xX68xX69xX68xX69xX91xX3xX4xX376xX3xX2xX10dxX74xX1bexX2xX3xX4xX1xX306xX3xXexXdxX44xX27xX3xX108xX39xX134xXexX3xX108xXadxX3xX38xX47xXexX3xXeexXc0xX3xX1xX64xX47xX4xX1xX2dxX3xXexX1xX27xX3xX23xX22xX2b6xX23xX3xX7xXb6xX4xX1xX3xXexX122xX44xX23xX3xX38xXbaxX6xX3xX98xXadxX23xX2dxX3xX7xXfdxX3xX5xX39xX134xX23xX22xX3xXeexX1xX27xX3xX86xX2b6xX23xX3xX4xX39xX3xX5axX400xX27xX91xX3xX108xX39xX2f4xX23xX3xX5axX400xX27xX2dxX3xX7xX94xX23xX3xXbxX1xX4a9xX5axX3x13d5exX106xX113dxX6eaxX3xX38xX47xXexX3xX4xX1xX27xX4a9xX23xX148xX148xX148xX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX64xX86xX15xXaxX2fxX89xX8axX5axX3xX68xX69xX68xX69xX91xX3xX4xXb6xX4xX3xX38xX64xXadxX23xX3xX4xX51xX23xX22xX3xXexXb6xX4xX3xX158xX6xX23xX3xXcxX1xX39xX2f4xX23xX22xX3xX108xXc4xX3xX3cxX27xX15xX4dxX23xX3xXc9xX15xX3xX4xX1xX306xX3xX38xX47xX64xX3xX4xX3exX3xX7xX310xX3xX4xX3exX3xX98xX94xX23xX3xXexX1xXddxX4xX3xX1xXdxX4dxX23xX3xXexXfdxXexX3xX23xX1xXdxX4dxX5axX3xX108xXc4xX91xX3xX3dcxX27xX15xX371xX23xX3xX1xX47xX23xX91xX3xX23xX22xX27xX15xX44xX23xX3xXexe6b3xX4xX3xX4xX1xXc0xX3xX38xX99xX3xX5xXadxX5axX3xX108xXdxX4dxX4xX2dxX3xX1cxX2b6xX15xX3xX86xXddxX23xX22xX3xXeexXc0xX3xX1xX64xX47xX4xX1xX91xX3xXbxX1xX2b6xX23xX3xX4xX51xX23xX22xX3xX23xX1xXdxX4dxX5axX3xX108xXc4xX2dxX3xXbxX1xXfdxXdxX3xX1xX134xXbxX3xX108xX5bxXdxX3xX4xX7aaxXbxX3xXc9xX15xX91xX3xX4xX1xX3a1xX23xX1xX3xX3dcxX27xX15xX371xX23xX3xX4xXb6xX4xX3xX38xXbaxX6xX3xXbxX1xX39xX3exX23xX22xX3xX38xX124xX3xX5xX3d5xX23xX1xX3xX38xX47xX64xX91xX3xX4xX1xX306xX3xX38xX47xX64xX91xX3xX22xXdxXb6xX5axX3xX7xXb6xXexX3xXexX64xXadxX23xX3xX86xXdxX4dxX23xX3xX4xXb6xX4xX3xX5xXb0xX23xX1xX3xX108xXddxX4xX3xXexX47xXdxX3xX4xX3exX3xX7xX310xX148xX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX64xX86xX15xXaxX2fxX89xX8axX5axX3xX68xX69xX68xX2xX91xX3xX93xX94xX23xX22xX3xX98xX99xX3xX1xX27xX15xX4dxX23xX3xX3cxX39xX3exX23xX22xX3xX42xX1xX44xX3xX1cxXb6xX4xX3xX38xXbaxX23xX1xX3xXexXdxXc0xXbxX3xXexXc4xX4xX3xX4xX1xXc9xX3xX38xX99xX23xX22xX91xX3xX5xXdxX23xX1xX3xX1xX64xX47xXexX3xXexX1xXddxX4xX3xX1xXdxX4dxX23xX3xX5axXc4xX4xX3xXexXdxX44xX27xX3xXeexXefxXbxX24xX3xXbxX1xXf7xX23xX22xX91xX3xX4xX1xXfdxX23xX22xX3xX86xXbaxX4xX1xX3xX106xX64xX108xXdxX86xX1exX2xX10dxX3xX108xXadxX3xXeexX1xX51xXdxX3xXbxX1xXc4xX4xX3xXbxX1xXb6xXexX3xXexX122xXdxX124xX23xX3xXeexXdxX23xX1xX3xXexXc0xX3xXbxX1xX131xX3xX1xX134xXbxX3xX108xX5bxXdxX3xXexX13cxX23xX1xX3xX1xX13cxX23xX1xX3xX5axX5bxXdxX148xX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX64xX86xX15xXaxX2fxX0xXdxX5axX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX106xX10xX23xXexX10xX122xX3xX86xXexX1xX27xX5axX98xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX17axXdxX86xXexX1xX24xX3xX181xX2xX183xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX72xX2xX69xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX122xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX74xX74xXdxX148xX98xX6xX64xX1xX6xXexXdxX23xX1xX148xX108xX23xX74xX23xX10xX17axX7xX74xX68xX2xX69xX2xX74xX2xX1bexX183xX86xX183xX2xX1bexX72xX181xX68xX72xXexX183xX1bexX10dxX1c9xX1c9xX5xX69xX148xX26xXbxX22xX1d4xX122xX9xX68xX68xX27axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX39xX6xX3xX3cxX39xX3exX23xX22xX3xX42xX1xX44xX3xX38xX47xXexX3xX1xX27xX15xX4dxX23xX3xX23xX51xX23xX22xX3xXexX1xX51xX23xX3xX5axX5bxXdxX3xX22xXdxX6xXdxX3xX38xX64xX47xX23xX3xX68xX69xX68xX2xX3xX1exX3xX68xX69xX68xX72xXaxX3xX17axXdxX86xXexX1xX9xXaxX181xX2xX183xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX72xX2xX69xXaxX3xX74xX2fxX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6xXbxXexXdxX64xX23xXaxX2fxX158xX3a1xX3xXexX1xX39xX3xX3cxX27xX15xX4dxX23xX3xX27xX286xX3xe0e8xX44xX3xX89xX22xX421xX4xX3xX3cxX27xX7aaxX23xX3xXeexXc0xXexX3xX5xX27xX70cxX23xX3xX1xX99xXdxX3xX23xX22xX1xXbaxX148xX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX64xX86xX15xXaxX2fxX158xX3a1xX3xXexX1xX39xX3xX3cxX27xX15xX4dxX23xX3xX27xX286xX3xX1472xX44xX3xX89xX22xX421xX4xX3xX3cxX27xX7aaxX23xX3xXeexX1xda76xX23xX22xX3xX38xXbaxX23xX1xX24xX3xXcxX122xX39xX5bxX4xX3xX5axX11d6xXexX91xX3xX108xX400xX23xX3xX4xXf7xX23xX3xX23xX1xXdxX371xX27xX3xX23xX1xXdxX4dxX5axX3xX108xXc4xX3xXexX122xX421xX23xX22xX3xXexX2b6xX5axX3xX1xXc0xXexX3xX7xX35xX4xX3xX23xX359xX23xX22xX3xX23xX371xX148xX3xX93xX371xX3xX23xX22xX1xXbaxX3xX5axc14dxXdxX3xX38xX94xX23xX22xX3xX98xX99xX91xX3xX4xX1xXdxX3xX98xX99xX91xX3xX38xX94xX23xX22xX3xX108xXdxX44xX23xX91xX3xX4xXb6xX4xX3xX4xX3exX3xX3dcxX27xX6xX23xX148xX148xX148xX3xXexX70cxXbxX3xXexX122xX27xX23xX22xX3xX4xX6xX64xX91xX3xXeexXbaxXbxX3xXexX1xX2f4xXdxX3xX1cxX2b6xX15xX3xX86xXddxX23xX22xX3xX22xXdxX94xXdxX3xXbxX1xXb6xXbxX91xX3xXbxX1xX39xX3exX23xX22xX3xX1xX39xX5bxX23xX22xX3xX38xX124xX3xXexXdxXc0xXbxX3xXexXc4xX4xX3xX4xX1xX306xX3xX38xX47xX64xX91xX3xX5xX3d5xX23xX1xX3xX38xX47xX64xX91xX3xXexX122xXdxX124xX23xX3xXeexX1xX6xXdxX3xX4xX376xX3xX1xXdxX4dxX27xX3xX3dcxX27xX94xX91xX3xX1xX64xXadxX23xX3xXexX1xXadxX23xX1xX3xX23xX1xXdxX4dxX5axX3xX108xXc4xX3xX4xX1xX3a1xX23xX1xX3xXexX122xXbaxX3xX38xX39xX134xX4xX3xX22xXdxX6xX64xX0xX10xX5axX2fxX148xX3xX0xX74xX10xX5axX2fxX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX64xX86xX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX64xX3xX38xX376xX91xX3xXexX70cxXbxX3xXexX122xX27xX23xX22xX3xX38xX4a9xX15xX3xX5axX47xX23xX1xX3xXexXb6xXdxX3xX4xX3exX3xX4xX7aaxX27xX3xX23xX51xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX4dxXbxX2dxX3xX4xX1xX6ecxX3xXexX122xX421xX23xX22xX3xX4xX94xXdxX3xXexX1xXdxX4dxX23xX3xX5axX51xXdxX3xXexX122xX39xX2f4xX23xX22xX3xX38x12fecxX27xX3xXexX39xX3xXeexXdxX23xX1xX3xX86xX64xX6xX23xX1xX91xX3xXexX1xX27xX3xX1xX6ecxXexX3xX38xX164exX27xX3xXexX39xX91xX3xXexX122xXdxX124xX23xX3xXeexX1xX6xXdxX3xX1xXdxX4dxX27xX3xX3dcxX27xX94xX3xX4xXb6xX4xX3xX4xX1xX39xX3exX23xX22xX3xXexX122xX13cxX23xX1xX91xX3xX86xXddxX3xXb6xX23xX3xXexX122xX421xX23xX22xX3xX38xXdxX124xX5axX2dxX3xXexX70cxXbxX3xXexX122xX27xX23xX22xX3xX86xX31xX23xX3xX7xX35xX4xX3xX1cxX2b6xX15xX3xX86xXddxX23xX22xX3xX1xX27xX15xX4dxX23xX3xX38xX47xXexX3xX4xX1xX27xX4a9xX23xX3xX23xX51xX23xX22xX3xXexX1xX51xX23xX3xX5axX5bxXdxX3xX22xXdxX6xXdxX3xX38xX64xX47xX23xX3xX68xX69xX68xX2xX3xX1exX3xX68xX69xX68xX72xX148xX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX64xX86xX15xXaxX2fxX4b8xX27xX6xX23xX3xXexX2b6xX5axX3xXbxX1xXb6xXexX3xXexX122xXdxX124xX23xX3xX108xX8axX23xX3xX1xX376xX6xX3xX1exX3xX1cxX3d5xX3xX1xX99xXdxX91xX3xX23xX2b6xX23xX22xX3xX4xX6xX64xX3xX4xX1xX7aaxXexX3xX5xX39xX134xX23xX22xX3xX22xXdxXb6xX64xX3xX86xXc4xX4xX3xX1exX3xX38xXadxX64xX3xXexX47xX64xX91xX3xX4xX51xX23xX22xX3xXexXb6xX4xX3xX4xX1xX8axX5axX3xX7xX376xX4xX3xX7xX35xX4xX3xXeexX1x1279fxX10xX3xX89xX1xX2b6xX23xX3xX86xX2b6xX23xX91xX3xX38xXadxX64xX3xXexX47xX64xX3xX23xX22xX1xX371xX91xX3xX22xXdxX94xXdxX3xX3dcxX27xX15xXc0xXexX3xX108xXdxX4dxX4xX3xX5xXadxX5axX91xX3xX38xX94xX5axX3xX98xX94xX64xX3xX6xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1cxX3d5xX3xX1xX99xXdxX148xX3xXcxX8axX23xX22xX3xX4xX39xX2f4xX23xX22xX3xX1xXdxX4dxX27xX3xX5xXddxX4xX91xX3xX1xXdxX4dxX27xX3xX3dcxX27xX94xX3xX3dcxX27xX94xX23xX3xX5xX9ecxX3xX23xX1xXadxX3xX23xX39xX5bxX4xX3xXexX122xX44xX23xX3xX4xXb6xX4xX3xX5xXb0xX23xX1xX3xX108xXddxX4xX2dxX3xX38xX94xX5axX3xX98xX94xX64xX3xX3dcxX27xXfdxX4xX3xXbxX1xXf7xX23xX22xX91xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX2dxX3xXexX70cxXbxX3xXexX122xX27xX23xX22xX3xX4xX1xX306xX3xX38xX47xX64xX3xX1cxX9e9xX3xX5xX9ecxX3xX38xX3exX23xX3xXexX1xX39xX91xX3xX22xXdxX94xXdxX3xX3dcxX27xX15xXc0xXexX3xX4xXb6xX4xX3xX108xXc4xX3xX108xXdxX4dxX4xX3xXexX31xX23xX3xX38xX421xX23xX22xX3xX108xXadxX3xXbxX1xXb6xXexX3xX7xXdxX23xX1xX3xX5axX5bxXdxX3xXexX1xX10xX64xX3xXexX1xX4a9xX5axX3xX3dcxX27xX15xX371xX23xX3xX23xX22xX6xX15xX3xXexX47xXdxX3xX4xX3exX3xX7xX310xX148xX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX64xX86xX15xXaxX2fxXcxX47xXdxX3xX1xX99xXdxX3xX23xX22xX1xXbaxX91xX3xX10dxX3xXexX70cxXbxX3xXexX1xX124xX91xX3xX2xX72xX3xX4xXb6xX3xX23xX1xX2b6xX23xX3xX108xXadxX3xX181xX3xX4xXb6xX23xX3xX98xX99xX3xX38xX64xXadxX23xX3xX4xX51xX23xX22xX3xXexXb6xX4xX3xX4xX1xX306xX3xX38xX47xX64xX3xX4xX3exX3xX7xX310xX3xX38xX3d5xX3xX38xX39xX134xX4xX3xX23xX1xX70cxX23xX3xX22xXdxX7aaxX15xX3xXeexX1xX10xX23xX3xX4xXc9xX6xX3xX3cxX27xX15xX4dxX23xX3xXc9xX15xX3xX3cxX39xX3exX23xX22xX3xX42xX1xX44xX3xX108xX371xX3xXexX1xXadxX23xX1xX3xXexX3a1xX4xX1xX3xX1cxX27xX7aaxXexX3xX7xX11d6xX4xX3xXexX122xX64xX23xX22xX3xXexX1xXddxX4xX3xX1xXdxX4dxX23xX3xX23xX1xXdxX4dxX5axX3xX108xXc4xX3xX4xX51xX23xX22xX3xXexXb6xX4xX3xX1cxX2b6xX15xX3xX86xXddxX23xX22xX3xX93xX94xX23xX22xX3xX23xX8axX5axX3xX68xX69xX68xX69xX148xX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX64xX86xX15xXaxX2fxX0xXdxX5axX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX106xX10xX23xXexX10xX122xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX17axXdxX86xXexX1xX24xX3xX181xX2xX183xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX72xX2xX69xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX122xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX74xX74xXdxX148xX98xX6xX64xX1xX6xXexXdxX23xX1xX148xX108xX23xX74xX23xX10xX17axX7xX74xX68xX2xX69xX2xX74xX2xX68xX68xX86xX183xX2xX69xX183xX10dxX183xX68xXexX72xX181xX1c9xX72xX2xX5xX69xX148xX26xXbxX22xX1d4xX122xX9xX68xX2xX1bexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX39xX6xX3xX3cxX39xX3exX23xX22xX3xX42xX1xX44xX3xX38xX47xXexX3xX1xX27xX15xX4dxX23xX3xX23xX51xX23xX22xX3xXexX1xX51xX23xX3xX5axX5bxXdxX3xX22xXdxX6xXdxX3xX38xX64xX47xX23xX3xX68xX69xX68xX2xX3xX1exX3xX68xX69xX68xX72xXaxX3xX17axXdxX86xXexX1xX9xXaxX181xX2xX183xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX72xX2xX69xXaxX3xX74xX2fxX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6xXbxXexXdxX64xX23xXaxX2fxX1472xX3d5xX23xX1xX3xX38xX47xX64xX3xX3cxX27xX15xX4dxX23xX3xX27xX286xX3xX3cxX39xX3exX23xX22xX3xX42xX1xX44xX3xXexX122xX6xX64xX3xX22xXdxX7aaxX15xX3xXeexX1xX10xX23xX3xX4xX1xX64xX3xX4xXb6xX4xX3xXexX293xX3xX4xX1xX35xX4xX3xX148xX148xX148xX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX64xX86xX15xXaxX2fxX0xXdxX5axX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX106xX10xX23xXexX10xX122xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX17axXdxX86xXexX1xX24xX3xX181xX2xX183xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX72xX2xX69xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX122xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX74xX74xXdxX148xX98xX6xX64xX1xX6xXexXdxX23xX1xX148xX108xX23xX74xX23xX10xX17axX7xX74xX68xX2xX69xX2xX74xX2xX68xX68xX86xX183xX2xX2xX69xX2xX2xX1c9xXexX10dxX72xX69xX1c9xX10dxX5xX69xX148xX26xXbxX22xX1d4xX122xX9xX1c9xX68xX69xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX39xX6xX3xX3cxX39xX3exX23xX22xX3xX42xX1xX44xX3xX38xX47xXexX3xX1xX27xX15xX4dxX23xX3xX23xX51xX23xX22xX3xXexX1xX51xX23xX3xX5axX5bxXdxX3xX22xXdxX6xXdxX3xX38xX64xX47xX23xX3xX68xX69xX68xX2xX3xX1exX3xX68xX69xX68xX72xXaxX3xX17axXdxX86xXexX1xX9xXaxX181xX2xX183xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX72xX2xX69xXaxX3xX74xX2fxX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6xXbxXexXdxX64xX23xXaxX2fxX148xX148xX148xX3xX108xXadxX3xX4xXb6xX3xX23xX1xX2b6xX23xX3xX4xX376xX3xXexX1xXadxX23xX1xX3xXexX3a1xX4xX1xX3xX1cxX27xX7aaxXexX3xX7xX11d6xX4xX3xXexX122xX64xX23xX22xX3xX4xX51xX23xX22xX3xXexXb6xX4xX3xX1cxX2b6xX15xX3xX86xXddxX23xX22xX3xX93xX94xX23xX22xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX38xX64xX47xX23xX3xX68xX69xX68xX69xX148xX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX64xX86xX15xXaxX2fxX0xXdxX5axX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX106xX10xX23xXexX10xX122xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX17axXdxX86xXexX1xX24xX3xX181xX2xX183xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX72xX2xX69xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX122xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX74xX74xXdxX148xX98xX6xX64xX1xX6xXexXdxX23xX1xX148xX108xX23xX74xX23xX10xX17axX7xX74xX68xX2xX69xX2xX74xX2xX68xX68xX86xX183xX2xX2xX69xX68xX2xX1c9xXexX10dxX181xX183xX183xX72xX5xX69xX148xX26xXbxX22xX1d4xX122xX9xX183xX1bexX183xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX39xX6xX3xX3cxX39xX3exX23xX22xX3xX42xX1xX44xX3xX38xX47xXexX3xX1xX27xX15xX4dxX23xX3xX23xX51xX23xX22xX3xXexX1xX51xX23xX3xX5axX5bxXdxX3xX22xXdxX6xXdxX3xX38xX64xX47xX23xX3xX68xX69xX68xX2xX3xX1exX3xX68xX69xX68xX72xXaxX3xX17axXdxX86xXexX1xX9xXaxX181xX2xX183xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX72xX2xX69xXaxX3xX74xX2fxX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6xXbxXexXdxX64xX23xXaxX2fxXcxX122xX6xX64xX3xX22xXdxX7aaxX15xX3xXeexX1xX10xX23xX3xX4xX1xX64xX3xX4xXb6xX4xX3xX38xX64xXadxX23xX3xX4xX51xX23xX22xX3xXexXb6xX4xX3xX4xX1xX306xX3xX38xX47xX64xX3xX4xX3exX3xX7xX310xX3xXexX1xXddxX4xX3xX1xXdxX4dxX23xX3xXexXfdxXexX3xX23xX1xXdxX4dxX5axX3xX108xXc4xX3xX23xX8axX5axX3xX68xX69xX68xX69xX148xX0xX74xXbxX2fxX0xX86xXdxX108xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX86xX122xX10xX5xX6xXexX10xX86xXaxX2fxX0xX7xXexX122xX64xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX44xX23xX3xX3dcxX27xX6xX23xX24xX0xX74xX7xXexX122xX64xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX5axX98xX1exX6xX23xX86xX1exX7xX6xXbxX64xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3cxX39xX3exX23xX22xX3xX42xX1xX44xX3xXbxX1xX7aaxX23xX3xX38xX7aaxX27xX3xX4xX376xX3xXexX1xX44xX5axX3xX72xX3xX1cxX3d5xX3xX108xX371xX3xX38xX3a1xX4xX1xX3xX23xX51xX23xX22xX3xXexX1xX51xX23xX3xX5axX5bxXdxXaxX3xX1xX122xX10xX2bxX9xXaxX74xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX122xXdxX74xX1xX27xX64xX23xX22xX1exXeexX1xX10xX1exXbxX1xX6xX23xX1exX86xX6xX27xX1exX4xX64xX1exXexX1xX10xX5axX1exX72xX1exX1cxX6xX1exX108xX10xX1exX86xXdxX4xX1xX1exX23xX64xX23xX22xX1exXexX1xX64xX23xX1exX5axX64xXdxX74xX2xX10dxX183xX68xX183xX1bexX148xX1xXexX5axXaxX2fxX0xXdxX5axX22xX3xX7xX122xX4xX9xXaxX74xX5axX10xX86xXdxX6xX74xX2xX68xX69xX74xX23xX10xX17axX7xX74xX68xX69xX68xX27axX74xX2xX68xX68xX86xX2xX2xX181xX68xX181xX2xX1bexXexX68xX72xX10dxX181xX68xX5xX69xX148xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX39xX6xX3xX3cxX39xX3exX23xX22xX3xX42xX1xX44xX3xX38xX47xXexX3xX1xX27xX15xX4dxX23xX3xX23xX51xX23xX22xX3xXexX1xX51xX23xX3xX5axX5bxXdxX3xX22xXdxX6xXdxX3xX38xX64xX47xX23xX3xX68xX69xX68xX2xX3xX1exX3xX68xX69xX68xX72xXaxX3xX74xX2fxX0xX74xX6xX2fxX0xX86xXdxX108xX2fxX0xX7xXexX122xX64xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3cxX39xX3exX23xX22xX3xX42xX1xX44xX3xXbxX1xX7aaxX23xX3xX38xX7aaxX27xX3xX4xX376xX3xXexX1xX44xX5axX3xX72xX3xX1cxX3d5xX3xX108xX371xX3xX38xX3a1xX4xX1xX3xX23xX51xX23xX22xX3xXexX1xX51xX23xX3xX5axX5bxXdxXaxX3xX1xX122xX10xX2bxX9xXaxX74xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX122xXdxX74xX1xX27xX64xX23xX22xX1exXeexX1xX10xX1exXbxX1xX6xX23xX1exX86xX6xX27xX1exX4xX64xX1exXexX1xX10xX5axX1exX72xX1exX1cxX6xX1exX108xX10xX1exX86xXdxX4xX1xX1exX23xX64xX23xX22xX1exXexX1xX64xX23xX1exX5axX64xXdxX74xX2xX10dxX183xX68xX183xX1bexX148xX1xXexX5axXaxX2fxX3cxX39xX3exX23xX22xX3xX42xX1xX44xX3xXbxX1xX7aaxX23xX3xX38xX7aaxX27xX3xX4xX376xX3xXexX1xX44xX5axX3xX72xX3xX1cxX3d5xX3xX108xX371xX3xX38xX3a1xX4xX1xX3xX23xX51xX23xX22xX3xXexX1xX51xX23xX3xX5axX5bxXdxX0xX74xX6xX2fxX0xX74xX7xXexX122xX64xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX86xXaxX2fxX3cxX27xX15xX4dxX23xX3xX3cxX39xX3exX23xX22xX3xX42xX1xX44xX3xXabxX3cxXadxX3xXcxXb0xX23xX1xXb3xX3xXbxX1xX7aaxX23xX3xX38xX7aaxX27xX3xX38xXc0xX23xX3xX4xX27xXfdxXdxX3xX23xX8axX5axX3xX68xX69xX68xX69xX3xXexXfdxX4xX3xX38xX99xX3xXexX8axX23xX22xX3xXexX122xX39xX310xX23xX22xX3xX22xXdxXb6xX3xXexX122xXbaxX3xX7xX94xX23xX3xX1cxX27xX7aaxXexX3xX38xX47xXexX3xX2xX1c9xX91xX183xX2x1575exX91xX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX70cxXbxX3xX98xX13cxX23xX1xX3xX3dcxX27xX2b6xX23xX3xX38xX164exX27xX3xX23xX22xX39xX2f4xXdxX3xX38xX47xXexX3xX72xX72xX91xX1c9xX3xXexX122xXdxX4dxX27xX3xX38xX31xX23xX22xX74xX23xX8axX5axX91xX3xX4xX376xX3xX72xX3xX1cxX3d5xX3xX108xX371xX3xX38xX3a1xX4xX1xX3xX23xX51xX23xX22xX3xXexX1xX51xX23xX3xX5axX5bxXdx13cb3xX0xX74xXbxX2fxX0xX74xX86xXdxX108xX2fxX0xX74xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX106xX1xXc9xX3xXexXbaxX4xX1xX3xX92cxX158xX89xX30xX3xXexX306xX23xX1xX24xX3xXcxX27xX15xX4dxXexX3xX38xXfdxXdxX3xXeexX1xX51xX23xX22xX3xX38xX124xX3xX5xX2b6xX15xX3xX23xX1xXdxX6f9xX5axX3xX86xXbaxX4xX1xX3xX98xX4dxX23xX1xX3xXexX122xX44xX23xX3xX38xXbaxX6xX3xX98xXadxX23xX3xX3cxXadxX3xXcxXb0xX23xX1xXaxX3xX1xX122xX10xX2bxX9xXaxX74xX15xX1exXexX10xX74xX4xX1xX27xX1exXexXdxX4xX1xX1exX27xX98xX23xX86xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX27xX15xX10xXexX1exX86xX64xXdxX1exXeexX1xX64xX23xX22xX1exX86xX10xX1exX5xX6xX15xX1exX23xX1xXdxX10xX5axX1exX86xXdxX4xX1xX1exX98xX10xX23xX1xX1exXexX122xX10xX23xX1exX86xXdxX6xX1exX98xX6xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX74xX2xX10dxX183xX69xX69xX10dxX148xX1xXexX5axXaxX2fxX0xXdxX5axX22xX3xX7xX122xX4xX9xXaxX74xX5axX10xX86xXdxX6xX74xX2xX68xX69xX74xX23xX10xX17axX7xX74xX68xX69xX68xX1c9xX74xX2xX1bexX1bexX86xX1bexX68xX69xX68xX10dxX183xX69xXexX68xX72xX27axX2xX1c9xX5xX69xX148xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX39xX6xX3xX3cxX39xX3exX23xX22xX3xX42xX1xX44xX3xX38xX47xXexX3xX1xX27xX15xX4dxX23xX3xX23xX51xX23xX22xX3xXexX1xX51xX23xX3xX5axX5bxXdxX3xX22xXdxX6xXdxX3xX38xX64xX47xX23xX3xX68xX69xX68xX2xX3xX1exX3xX68xX69xX68xX72xXaxX3xX74xX2fxX0xX74xX6xX2fxX0xX86xXdxX108xX2fxX0xX7xXexX122xX64xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX106xX1xXc9xX3xXexXbaxX4xX1xX3xX92cxX158xX89xX30xX3xXexX306xX23xX1xX24xX3xXcxX27xX15xX4dxXexX3xX38xXfdxXdxX3xXeexX1xX51xX23xX22xX3xX38xX124xX3xX5xX2b6xX15xX3xX23xX1xXdxX6f9xX5axX3xX86xXbaxX4xX1xX3xX98xX4dxX23xX1xX3xXexX122xX44xX23xX3xX38xXbaxX6xX3xX98xXadxX23xX3xX3cxXadxX3xXcxXb0xX23xX1xXaxX3xX1xX122xX10xX2bxX9xXaxX74xX15xX1exXexX10xX74xX4xX1xX27xX1exXexXdxX4xX1xX1exX27xX98xX23xX86xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX27xX15xX10xXexX1exX86xX64xXdxX1exXeexX1xX64xX23xX22xX1exX86xX10xX1exX5xX6xX15xX1exX23xX1xXdxX10xX5axX1exX86xXdxX4xX1xX1exX98xX10xX23xX1xX1exXexX122xX10xX23xX1exX86xXdxX6xX1exX98xX6xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX74xX2xX10dxX183xX69xX69xX10dxX148xX1xXexX5axXaxX2fxX106xX1xXc9xX3xXexXbaxX4xX1xX3xX92cxX158xX89xX30xX3xXexX306xX23xX1xX24xX3xXcxX27xX15xX4dxXexX3xX38xXfdxXdxX3xXeexX1xX51xX23xX22xX3xX38xX124xX3xX5xX2b6xX15xX3xX23xX1xXdxX6f9xX5axX3xX86xXbaxX4xX1xX3xX98xX4dxX23xX1xX3xXexX122xX44xX23xX3xX38xXbaxX6xX3xX98xXadxX23xX3xX3cxXadxX3xXcxXb0xX23xX1xX0xX74xX6xX2fxX0xX74xX7xXexX122xX64xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX86xXaxX2fxX106xX1xXc9xX3xXexXbaxX4xX1xX3xX92cxX158xX89xX30xX3xXexX306xX23xX1xX3xX3cxXadxX3xXcxXb0xX23xX1xX3xXcxX122xX164exX23xX3xXcxXdxXc0xX23xX3xX3cxX39xX23xX22xX3xX15xX44xX27xX3xX4xX164exX27xX3xX4xXb6xX4xX3xX7xX310xX91xX3xX98xX6xX23xX91xX3xX23xX22xXadxX23xX1xX91xX3xX38xX64xXadxX23xX3xXexX1xX124xX3xX108xXadxX3xX4xXb6xX4xX3xX38xXbaxX6xX3xXbxX1xX39xX3exX23xX22xX3xXexXdxXc0xXbxX3xXexXc4xX4xX3xX38xX371xX3xX4xX6xX64xX3xX4xX94xX23xX1xX3xX22xXdxXb6xX4xX91xX3xXeexX1xX51xX23xX22xX3xX38xX124xX3xXbxX1xX47xX5axX3xX7xX6xXdxX3xX5xX164exX5axX91xX3xXeexX1xX27xX15xXc0xXexX3xX38xXdxX124xX5axX91xX3xX23xX1xX7aaxXexX3xX5xXadxX3xX108xXdxX4dxX4xX3xX23xX51xX23xX3xX23xX376xX23xX22xX3xX23xX1xXdxX4dxX5axX3xX108xXc4xX3xXbxX1xXb6xXexX3xXexX122xXdxX124xX23xX3xX42xXcxX1exX503xX3cxX3xX5axXadxX3xX5xX3exX3xX5xXadxX3xX4xX51xX23xX22xX3xXexXb6xX4xX3xXbxX1xXf7xX23xX22xX91xX3xX4xX1xXfdxX23xX22xX3xX86xXbaxX4xX1xX3xX98xX4dxX23xX1xX148xX0xX74xXbxX2fxX0xX74xX86xXdxX108xX2fxX0xX74xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3cxXadxX3xXcxXb0xX23xX1xX3xXexX70cxXbxX3xXexX122xX27xX23xX22xX3xXexX1xXb6xX64xX3xX22xX48dxX3xXeexX1xX376xX3xXeexX1xX8axX23xX91xX3xXexX1xX6ecxX4xX3xX38xX4a9xX15xX3xX275xX503xX42xX30xX91xX3xX22xXdxX94xX5axX3xXexX1xXdxX124xX27xX3xXexX1xXdxX4dxXexX3xX1xX47xXdxX3xXeexXdxX23xX1xX3xXexXc0xX3xX148xX148xX148xXaxX3xX1xX122xX10xX2bxX9xXaxX74xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX122xXdxX74xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX6xXbxX1exXexX122xX27xX23xX22xX1exXexX1xX6xX64xX1exX22xX64xX1exXeexX1xX64xX1exXeexX1xX6xX23xX1exXexX1xX27xX4xX1exX86xX6xX15xX1exX7xX1cxXeexX86xX1exX22xXdxX6xX5axX1exXexX1xXdxX10xX27xX1exXexX1xXdxX10xXexX1exX1xX6xXdxX1exXeexXdxX23xX1xX1exXexX10xX1exX86xX64xX1exX86xXdxX4xX1xX1exX4xX64xX108xXdxX86xX1exX2xX10dxX74xX2xX10dxX2xX1bexX69xX181xX148xX1xXexX5axXaxX2fxX0xXdxX5axX22xX3xX7xX122xX4xX9xXaxX74xX5axX10xX86xXdxX6xX74xX2xX68xX69xX74xX23xX10xX17axX7xX74xX68xX69xX2xX1c9xX74xX2xX68xX1c9xX86xX1bexX2xX69xX183xX68xX2xX181xXexX72xX1bexX1c9xX183xX5xX1c9xX1exX6xX23xX1xX1exX86xX6xXdxX1exX86xXdxX10xX23xX148xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX39xX6xX3xX3cxX39xX3exX23xX22xX3xX42xX1xX44xX3xX38xX47xXexX3xX1xX27xX15xX4dxX23xX3xX23xX51xX23xX22xX3xXexX1xX51xX23xX3xX5axX5bxXdxX3xX22xXdxX6xXdxX3xX38xX64xX47xX23xX3xX68xX69xX68xX2xX3xX1exX3xX68xX69xX68xX72xXaxX3xX74xX2fxX0xX74xX6xX2fxX0xX86xXdxX108xX2fxX0xX7xXexX122xX64xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3cxXadxX3xXcxXb0xX23xX1xX3xXexX70cxXbxX3xXexX122xX27xX23xX22xX3xXexX1xXb6xX64xX3xX22xX48dxX3xXeexX1xX376xX3xXeexX1xX8axX23xX91xX3xXexX1xX6ecxX4xX3xX38xX4a9xX15xX3xX275xX503xX42xX30xX91xX3xX22xXdxX94xX5axX3xXexX1xXdxX124xX27xX3xXexX1xXdxX4dxXexX3xX1xX47xXdxX3xXeexXdxX23xX1xX3xXexXc0xX3xX148xX148xX148xXaxX3xX1xX122xX10xX2bxX9xXaxX74xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX122xXdxX74xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX6xXbxX1exXexX122xX27xX23xX22xX1exXexX1xX6xX64xX1exX22xX64xX1exXeexX1xX64xX1exXeexX1xX6xX23xX1exXexX1xX27xX4xX1exX86xX6xX15xX1exX7xX1cxXeexX86xX1exX22xXdxX6xX5axX1exXexX1xXdxX10xX27xX1exXexX1xXdxX10xXexX1exX1xX6xXdxX1exXeexXdxX23xX1xX1exXexX10xX1exX86xX64xX1exX86xXdxX4xX1xX1exX4xX64xX108xXdxX86xX1exX2xX10dxX74xX2xX10dxX2xX1bexX69xX181xX148xX1xXexX5axXaxX2fxX3cxXadxX3xXcxXb0xX23xX1xX3xXexX70cxXbxX3xXexX122xX27xX23xX22xX3xXexX1xXb6xX64xX3xX22xX48dxX3xXeexX1xX376xX3xXeexX1xX8axX23xX91xX3xXexX1xX6ecxX4xX3xX38xX4a9xX15xX3xX275xX503xX42xX30xX91xX3xX22xXdxX94xX5axX3xXexX1xXdxX124xX27xX3xXexX1xXdxX4dxXexX3xX1xX47xXdxX3xXeexXdxX23xX1xX3xXexXc0xX3xX148xX148xX148xX0xX74xX6xX2fxX0xX74xX7xXexX122xX64xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX86xXaxX2fxX3cxXadxX3xXcxXb0xX23xX1xX3xX38xX6xX23xX22xX3xXeexX1xX4a9xX23xX3xXexX122xX39xX3exX23xX22xX3xX4xXc4xX3xXexX1xX124xX3xX1xX376xX6xX3xX4xXb6xX4xX3xX22xXdxX94xXdxX3xXbxX1xXb6xXbxX3xXexX1xX10xX64xX3xX106xX1xX306xX3xXexX1xXbaxX3xX2xX2xX74xX106xXcxX1exXcxXcxX22xX3xX4xXc9xX6xX3xXcxX1xXc9xX3xXexX39xX5bxX23xX22xX3xX106xX1xX3a1xX23xX1xX3xXbxX1xXc9xX91xX3xX108x1234dxX6xX3xXbxX1xXf7xX23xX22xX3xX4xX1xXfdxX23xX22xX3xX108xXadxX3xXeexXdxX124xX5axX3xX7xX64xXb6xXexX3xX86xXbaxX4xX1xX3xX98xX4dxX23xX1xX3xX106xX64xX108xXdxX86xX1exX2xX10dxX3xXexX1xX10xX64xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX164exX23xX3xXc4dxX4xX1xXfdxX23xX22xX3xX86xXbaxX4xX1xX3xX23xX1xX39xX3xX4xX1xXfdxX23xX22xX3xX22xXdxX359xX4xXc63xX91xX3xX108xX2770xX6xX3xXeexX1xX11d6xX4xX3xXbxX1xXc4xX4xX3xX94xX23xX1xX3xX1xX39xX310xX23xX22xX3xX38xX124xX3xX293xX23xX3xX38xXbaxX23xX1xX91xX3xXbxX1xXb6xXexX3xXexX122xXdxX124xX23xX3xXeexXdxX23xX1xX3xXexXc0xX148xX0xX74xXbxX2fxX0xX74xX86xXdxX108xX2fxX0xX74xX5xXdxX2fxX0xX74xX27xX5xX2fxX0xX86xXdxX108xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX122xXaxX2fxX0xX74xX86xXdxX108xX2fxX0xX74xX86xXdxX108xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbc0xX27xXexX1xX64xX122xXaxX2fxX30xX39xX3exX23xX22xX3xX106xX1xXdxXc0xX23xX0xX74xXbxX2f
Dương Chiến