Chợ TP Hà Tĩnh ngổn ngang sau trận lũ lịch sử
(Baohatinh.vn) - Sau trận ngập lụt lịch sử, chợ TP Hà Tĩnh ngồn ngang rác và hàng hóa của bà con tiểu thương.
cff0x1301exd1adx13980x164e9x11dafx16fb2x1611bx15ee1xX7x11fd0x16fa4x17f3ax1893ax16a49x118d4xX5x1223cxXax13649x142a9xX1x13f2bxX3xXcx18990xX3x181a7x187c2xX3xXcx102aaxe99dxX1xX3xX1fxe655xf64dxX1fxX3xX1fxX23xX6xX1fxX23xX3xX7xX6x10070xX3xXex111c5x16e97xX1fxX3xX5x10177xX3xX5x141a6xX4xX1xX3xX7x17c53xX0x10689xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX10xX6x1853axXaxX12x13b7axX6xX2fxX3xXexX32xX33xX1fxX3xX1fxX23xX33xXbxX3xX5x19267xXexX3xX5xX3axX4xX1xX3xX7xX3fx15de2xX3xX4xX1xX15xX3xXcxX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX1fxX23x152d4xX1fxX3xX1fxX23xX6xX1fxX23xX3xX32x165e3xX4xX3x112baxX1bxX3xX1xX1bxX1fxX23xX3xX1x14b5cxX6xX3xX4xff02xX6xX3x1358dxX1bxX3xX4x12df0xX1fxX3xXexXdx152abxX2fxX3xXexX1x17c7dx12cc7xX1fxX23x11174xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15f57xXa3xX53x13caaxXaxX12xX0xXdx14c72xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1fxXexX10xX32xXaxX3xX7xXexXc4xX5xX10xX9xXax132c7xXdxX53xXexX1x18fa3xX3x1704bxX2x10074xXbx17f93x15175xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexXe8xX3x1810fxX2x181e0xXbxXeexXefxXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe8xX41xX41xXdxXb1xX9fxX6xXa3xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXb1xX8fxX1fxX41xX1fxX10xXe3xX7xX41x1472axXfbxXf9xX121xX41x15b7dxXf9xX53x16e8fxX2xXeaxX121xXfbxX2xX2xXexXf9xXecxX121x117c8xXecxX5xXfbxXb1x14b5axXbxX23x1930dxX32xX9x19485xX134xX126xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX1fxX23xX24xX1fxX3xX1fxX23xX6xX1fxX23xX3xX7xX6xX2fxX3xXexX32xX33xX1fxX3xX5xX37xX3xX5xX3axX4xX1xX3xX7xX3fxXaxX3xXe3xXdxX53xXexX1xX9xXaxXeaxX2xXecxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxXf9xX2xXfbxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXa3xX1fxXaxX12xX13xX1xXdx111ddxX2fxX3xX121xX2xX41xX2xXfbxX6fxX3xXc9xe327xX4xX3xX53x13e7cxX3xX1fxXadxecdaxX4xX3xX9fx19087xX1fxX3xXexX32xXa3xX1fxX23xX3xX4xX1xX15xX3xXcxX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX8fxedcaxX1fxX3xX4xX6xXa3xX6fxX3xX7xXa3xX1fxX23xX3xX1fxX1xXdxX1aexX2fxX3xX9fxX1bxX3xX4xXa3xX1fxX3xXexXdxXa8xX2fxX3xXexX1xXadxXaexX1fxX23xX3xX8fx125f7xX3xXeexX98xXexX3xX4xX9cxX6xX6fxX3xX1fxX98xX1fxX23xX3xX32xX2fx17680xXexX3xX7x11f81xX3xX1xX1bxX1fxX23xX3xX1xX98xX6xX3xX9fxX3axX3xX1fxX23xX33xXbxX3xXadxX1c1xXexX3xX1fxX1c5xX1fxX3xfaf1x10350xX3x18fbfxX2fxX6xXc4xX3xXexX32xeb9cxX3xX5x107caxXdxX3xX4xX1xX15xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xXa3xX53xXc4xXaxX12xX0xXdxXc9xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1fxXexX10xX32xXaxX3xX7xXexXc4xX5xX10xX9xXaxXe3xXdxX53xXexX1xXe8xX3xXeaxX2xXecxXbxXeexXefxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexXe8xX3xXf9xX2xXfbxXbxXeexXefxXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe8xX41xX41xXdxXb1xX9fxX6xXa3xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXb1xX8fxX1fxX41xX1fxX10xXe3xX7xX41xX121xXfbxXf9xX121xX41xX126xXf9xX53xX129xX2xXeaxX129xX2xXecxXf9xXexXf9xX2xXf9xX13fxXfbxX5xXfbxXb1xX139xXbxX23xX13cxX32xX9xX2xX134xX129xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX1fxX23xX24xX1fxX3xX1fxX23xX6xX1fxX23xX3xX7xX6xX2fxX3xXexX32xX33xX1fxX3xX5xX37xX3xX5xX3axX4xX1xX3xX7xX3fxXaxX3xXe3xXdxX53xXexX1xX9xXaxXeaxX2xXecxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxXf9xX2xXfbxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXa3xX1fxXaxX12xXc1xX1bxX3xXcxX32x10662xX1fxX3xXcxX1xX3axX3x1079cxXdxX1fxX1xX6fxX3x166aexXdxX1fxX1xX3xX53xXa3xX6xX1fxX1xX3xX1xX1bxX1fxX23xX3xXc9xX237xX3xXexX243xXdxX3xX354xX1xX2fxX3xX8fx13117xX4xX3xX4xX1xX15xX3xXexX32x145eexXdxX3xXexX32xX240xX3xX5xX243xXdxX3xX4xX1xX15xX3xX236xX237xX3xXbxX1x1211fxXdxX3xX7x16b72xX1fxX23xX3xX7xX379xX3xX1fxX23xXadxX379xXdxX3xX8fxX205xX3xX239xX2fxX347xXc4xX3xX1xX1bxX1fxX23xX3xX1fxX23xX33xXbxX3xXexX32xXa3xX1fxX23xX3xX9fxXdxXa8xX1fxX3xX1fxXadxX1c1xX4xXb1xX3xe832x17d43x14514xXc4xX3xX1fxX23xX1bxXc4xX3xX1fxX6xXc4xX3xX1fxXadxX1c1xX4xX3xX5xX1c5xX1fxX6fxX3xX1fxX23xX82xXdxX3xXexX32xXa3xX1fxX23xX3xX1fxX1xX1bxX3xXc9xX1bxX3xX5x1821exX1fxX23xX3xX1fxX1xXadxX3xX5xX3fxX6xX3xX236xX21bxXexXb1xX3x18f1fxXdxX1fxX1xX3xX53xXa3xX6xX1fxX1xX3xX1xX1bxX1fxX23xX3xX4xX1xX65xX4xX3xX1fxdc35xXc9xX3xX1fxX6xXc4xX3xX240xX3xX4xX1xX15xX3xXcxX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX6fxX3xX4xX1xXadxX6xX3xX9fxX6xXa3xX3xX23xXdxX379xX3xX4xX98xX3xXexX32xX33xX1fxX3xX5xX65xXexX3xX1fxX1xXadxX3xX9fx18390xXc4xX3xX23xXdxX379xXb1xX3xXc1xX6xXa3xX3xX1fxX1xXdxX1c5xX2fxX3xX1xX1bxX1fxX23xX3xX1xX98xX6xX3xX1xXadxX3xX1x18152xX1fxX23xX3xX1xd135xXexX3xX32xX82xXdx122d6xXb1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xXa3xX53xXc4xXaxX12xX0xXdxXc9xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1fxXexX10xX32xX3xX53xXexX1xX2fxXc9xX9fxXaxX3xX7xXexXc4xX5xX10xX9xXaxXe3xXdxX53xXexX1xXe8xX3xXeaxX2xXecxXbxXeexXefxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexXe8xX3xXf9xX2xXfbxXbxXeexXefxXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe8xX41xX41xXdxXb1xX9fxX6xXa3xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXb1xX8fxX1fxX41xX1fxX10xXe3xX7xX41xX121xXfbxXf9xX121xX41xX126xXf9xX53xX129xX2xXeaxXf9xXf9xXf9xX2xXexX129xX129xX126xXf9xX129xX5xXfbxXb1xX139xXbxX23xX13cxX32xX9xXeaxX129xXeaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX1fxX23xX24xX1fxX3xX1fxX23xX6xX1fxX23xX3xX7xX6xX2fxX3xXexX32xX33xX1fxX3xX5xX37xX3xX5xX3axX4xX1xX3xX7xX3fxXaxX3xXe3xXdxX53xXexX1xX9xXaxXeaxX2xXecxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxXf9xX2xXfbxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXa3xX1fxXaxX12xX3fdxX1xde9bxX1fxX23xX3xX4xX1x1537dxX3xX32xXdxX1c5xX1fxX23xX3xX239xX2fxX347xXc4xX3xX4xX9cxX6xX3xX9fxX1bxX3xX34exXdxX1fxX1xX6fxX3xX1fxXadxX1c1xX4xX3xX5xX65xXexX3xXbxX1xX9cxX3xX1fxX23xX33xXbxX3xXexX3c3xXexX3xX4xX38dxX3xX4xX8cxX4xX3xX1xX217xX3xX354xXdxX1fxX1xX3xX53xXa3xX6xX1fxX1xX3xX8fxX1bxX1fxX23xX3xXc9xX237xX3xX240xX3xX354xX1xX2fxX3xX8fxX370xX4xX3xX4xX1xX15xX3xXexX32xX379xXdxXb1xX3xX56xX6xX2fxX3xXf9xX3xX1fxX23xX1bxXc4xX6fxX3xX1fxX1xX391xX1fxX23xX3xX239xX2fxX347xXc4xX3xX1xX1bxX1fxX23xX3xX1fxX1bxXc4xX3xX236xX237xX3xXexX6xX1fxX3xX1xXa3xX6xX1fxX23xX6fxX3xX1xX1bxX1fxX23xX3xX1xX98xX6xX3xXexX32xX578xXdxX3xX9fxX82xX1fxX23xX3xX9fxX1aexX1fxX1xXb1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xXa3xX53xXc4xXaxX12xX0xXdxXc9xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1fxXexX10xX32xXaxX3xX7xXexXc4xX5xX10xX9xXaxXe3xXdxX53xXexX1xXe8xX3xXeaxX2xXecxXbxXeexXefxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexXe8xX3xXf9xX2xXfbxXbxXeexXefxXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe8xX41xX41xXdxXb1xX9fxX6xXa3xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXb1xX8fxX1fxX41xX1fxX10xXe3xX7xX41xX121xXfbxXf9xX121xX41xX126xXf9xX53xX129xX2xXeaxXf9xX13fxX129xX2xXexXf9xX134xXecxX121xX13fxX5xXfbxXb1xX139xXbxX23xX13cxX32xX9xXeaxX126xX121xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX1fxX23xX24xX1fxX3xX1fxX23xX6xX1fxX23xX3xX7xX6xX2fxX3xXexX32xX33xX1fxX3xX5xX37xX3xX5xX3axX4xX1xX3xX7xX3fxXaxX3xXe3xXdxX53xXexX1xX9xXaxXeaxX2xXecxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxXf9xX2xXfbxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXa3xX1fxXaxX12x151cexX3xX354xX1xX2fxX3xX8fxX370xX4xX3xX354xXdxX1fxX1xX3xX53xXa3xX6xX1fxX1xX3xX9fxX8cxX1fxX1xX3xX354xe433xXa3xX6fxX3xX53xXa3xX3xX1fxe023xXc9xX3xXc9xX1b9xXexX3xXexXdxX1aexX1fxX3xX4xX9cxX6xX3xX236xX205xX1fxX1xX3xX4xX1xX15xX3xX1fxX1c5xX1fxX3xX1fxXadxX1c1xX4xX3xX53xX44axX1fxX23xX3xX354xX1xX8cxX3xX4xX6xXa3xXb1xX3xXc1xX1bxX3x1887dxX1b9xX1fxX23xX3xXcxX1xX3axX3xX56xXdxX1fxX1xX6fxX3xX239xX2fxX347xXc4xX3xX7xX21bxX3xX121xXf9xX3xX4xX1xXa3xX3xX9fxXdxX46exXexXe8xX3xX3c1x18179xX1xX1bxX3xXexX578xXdxX3xX1fxX23xX33xXbxX3xX4xX38dxX3xXc9xX3c3xXc4xX3xXexX9cxX3xX1xX1bxX1fxX23xX6fxX3xX1fxXadxX1c1xX4xX3xX5xX1c5xX1fxX3xX4xX6xXa3xX3xX23xX347xX1fxX3xX4xX38dxX3xXc9x169e5xXexX6fxX3xX354xX1c5xX3xX23xX8cxX4xX3xXc9xX3c3xXc4xX3xX4xX37xX1fxX23xX3xX1fxX23xX33xXbxXb1xX3xX799xX1xX391xX1fxX23xX3xXc9xX1b9xXexX3xX1xX1bxX1fxX23xX3xX1fxX1xXadxX3xX9fxX8cxX1fxX1xX6fxX3xX354xX739xXa3xX6fxX3xX7xX391xX6xXb1xXb1xXb1xX3xX354xX1xX578xX1fxX23xX3xXexX1xXa8xX3xX7xX3fxX3xX53xX65xX1fxX23xX3xX236xXadxX15xX4xX3xX1fxX391xX6xXb1xX3xXcxX1xXdxf65cxXexX3xX1xX243xXdxX3xX4xX1xXadxX6xX3xX9fxXdxX46exXexX3xX9fxX6xXa3xX3xX1fxX1xXdxX1c5xX2fxX3xXc9xX1bxX3xX354xXa8xX474xXb1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xXa3xX53xXc4xXaxX12xX0xXdxXc9xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1fxXexX10xX32xXaxX3xX7xXexXc4xX5xX10xX9xXaxXe3xXdxX53xXexX1xXe8xX3xXeaxX2xXecxXbxXeexXefxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexXe8xX3xXf9xX2xXfbxXbxXeexXefxXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe8xX41xX41xXdxXb1xX9fxX6xXa3xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXb1xX8fxX1fxX41xX1fxX10xXe3xX7xX41xX121xXfbxXf9xX121xX41xX126xXf9xX53xX129xX2xXeaxXecxX2xX129xX134xXexX126xX126xXf9xXfbxX121xX5xXfbxXb1xX139xXbxX23xX13cxX32xX9xXecxX121xXfbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX1fxX23xX24xX1fxX3xX1fxX23xX6xX1fxX23xX3xX7xX6xX2fxX3xXexX32xX33xX1fxX3xX5xX37xX3xX5xX3axX4xX1xX3xX7xX3fxXaxX3xXe3xXdxX53xXexX1xX9xXaxXeaxX2xXecxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxXf9xX2xXfbxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXa3xX1fxXaxX12xX799xXadxX1c1xX4xX3xX1fxX23xe266xXexX6fxX3xX9fxX8cxX1fxX1xX3xX354xX739xXa3xXb1xXb1xXb1xX3xX236xXadxX15xX4xX3xX32xX37xX3xX5xX6xX3xX5xXdxX829xXexX3xXexX32xX1c5xX1fxX3xX4xX8cxX4xX3xX1xX1bxX1fxX1xX3xX5xX6xX1fxX23xX3xXexX32xXadxX1c1xX4xX3xX4xX3fxX6xX3xX4xX1xX15xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXa3xX1fxXaxX12xX0xXdxXc9xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1fxXexX10xX32xXaxX3xX7xXexXc4xX5xX10xX9xXaxXe3xXdxX53xXexX1xXe8xX3xXeaxX2xXecxXbxXeexXefxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexXe8xX3xXf9xX2xXfbxXbxXeexXefxXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe8xX41xX41xXdxXb1xX9fxX6xXa3xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXb1xX8fxX1fxX41xX1fxX10xXe3xX7xX41xX121xXfbxXf9xX121xX41xX126xXf9xX53xX129xX2xXeaxXecxX129xX121xXf9xXexX126xXeaxXeaxXeaxX126xX5xXfbxXb1xX139xXbxX23xX13cxX32xX9xXeaxXecxX126xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX1fxX23xX24xX1fxX3xX1fxX23xX6xX1fxX23xX3xX7xX6xX2fxX3xXexX32xX33xX1fxX3xX5xX37xX3xX5xX3axX4xX1xX3xX7xX3fxXaxX3xXe3xXdxX53xXexX1xX9xXaxXeaxX2xXecxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxXf9xX2xXfbxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXa3xX1fxXaxX12xX1axXadxX3xX1xX469xX1fxX23xX3xX8fxX1bxX3xXexX1xXdxX829xXexX3xX1xX243xXdxX3xX1fxX1xXdxX1aexX2fxX3xX1fxX1xX3c3xXexX3xX4xX98xX3xX5x1402dxX3xX5xX1bxX3xX1xX1bxX1fxX23xX3xX1xXa3xX6xX3xX239xX2fxX38dxXb1xX3xXc1xX1bxX3xX4xXa3xX1fxX3xXexXdxXa8xX2fxX3xXexX1xXadxXaexX1fxX23xX3xX354xX1xX578xX1fxX23xX3xX5xXadxX379xX1fxX23xX3xX236xXadxX15xX4xX3xX1fxXadxX1c1xX4xX3xX5xX65xXexX3xX53xX44axX1fxX23xX3xX1fxX1xX6xX1fxX1xX3xX354xX1xX578xX1fxX23xX3xX354xX3axXbxX3xXexX32xX240xX3xXexX6xXc4xX3xX1fxX1c5xX1fxX3xX23xX347xX1fxX3xX1fxX1xXadxX3xXexX3c3xXexX3xX4xX38dxX3xX1xX1bxX1fxX23xX3xX1xX98xX6xX3xX236xX1aexX2fxX3xXc9xd324xX4xX3xX354xX739xXexX3xX5xX243xXdxX3xXexX32xXa3xX1fxX23xX3xX4xX1xX15xXb1xX3xX13xX9cxX6xX3xX236xX6xX2fxX3xX4xXa3xX1fxX3xXeexX98xXexX6fxX3xX4xX1xX3axX3xX3c2xX6xXdxX3xf955xX3xXc9xX217xXexX3xXexXdxXa8xX2fxX3xXexX1xXadxXaexX1fxX23xX3xX1xX1bxX1fxX23xX3xX1xXa3xX6xX3xX239xX2fxX38dxX3xX8fxX1c1xXexX3xX8fxX8cxXexX3xX1fxX1xX391xX1fxX23xX3xX23xX205xX3xX4xX3ecxX1fxX3xX5xX243xXdxX3xX4xX9cxX6xX3xX4xX38dxX3xX23xXdxX6xX1fxX3xX1xX1bxX1fxX23xX3xXc9xX3c3xXc4xX3xX4xX1xX65xX4xX3xXc9xX0xX7xX2fxXbxX12xX121xX0xX41xX7xX2fxXbxX12xf290xXb1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXa3xX1fxXaxX12xX0xXdxXc9xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1fxXexX10xX32xXaxX3xX7xXexXc4xX5xX10xX9xXaxXe3xXdxX53xXexX1xXe8xX3xXeaxX2xXecxXbxXeexXefxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexXe8xX3xXf9xX2xXfbxXbxXeexXefxXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe8xX41xX41xXdxXb1xX9fxX6xXa3xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXb1xX8fxX1fxX41xX1fxX10xXe3xX7xX41xX121xXfbxXf9xX121xX41xX126xXf9xX53xX129xX2xX126xX129xXecxXecxXf9xXexXecxX2xXf9xXeaxXfbxX5xXfbxXb1xX139xXbxX23xX13cxX32xX9xX2xX126xX134xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX1fxX23xX24xX1fxX3xX1fxX23xX6xX1fxX23xX3xX7xX6xX2fxX3xXexX32xX33xX1fxX3xX5xX37xX3xX5xX3axX4xX1xX3xX7xX3fxXaxX3xXe3xXdxX53xXexX1xX9xXaxXeaxX2xXecxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxXf9xX2xXfbxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXa3xX1fxXaxX12xef76xX2fxX347xXc4xX3xX1xXa3xX6xX3xX239xX2fxX38dxX3xX4xX9cxX6xX3xX9fxX1bxX3xXcxX32xX347xX1fxX3xXcxX1xX3axX3xf5d2xX6xX1fxX3xX9fxX3axX3xX1fxXadxX1c1xX4xX3xXbxX1xX9cxX3xX7xX243xX4xX1xX3xX9fxX413xX1fxX23xX6fxX3xX4xX1xe2cfxX1fxX23xX3xX4xX3ecxX1fxX3xX23xX205xX3xX236xXa8xX3xX8fxX1c1xXexXb1xX3xXcxX1xX10xXa3xX3xX9fxX1bxX6fxX3xX7xX21bxX3xXexXdxX1aexX1fxX3xXexX1xXdxX829xXexX3xX1xX243xXdxX3xX5xX1c5xX1fxX3xX236xX46exX1fxX3xX2xXecxX3xXexX32xXdxX829xX2fxX3xX236xX82xX1fxX23xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXa3xX1fxXaxX12xX0xXdxXc9xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1fxXexX10xX32xXaxX3xX7xXexXc4xX5xX10xX9xXaxXe3xXdxX53xXexX1xXe8xX3xXeaxX2xXecxXbxXeexXefxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexXe8xX3xXf9xX2xXfbxXbxXeexXefxXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe8xX41xX41xXdxXb1xX9fxX6xXa3xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXb1xX8fxX1fxX41xX1fxX10xXe3xX7xX41xX121xXfbxXf9xX121xX41xX126xXf9xX53xX129xX2xX126xX129xX134xX129xX129xXexXeaxX129xXeaxX121xXecxX5xXfbxXb1xX139xXbxX23xX13cxX32xX9xX2xXf9xX121xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX1fxX23xX24xX1fxX3xX1fxX23xX6xX1fxX23xX3xX7xX6xX2fxX3xXexX32xX33xX1fxX3xX5xX37xX3xX5xX3axX4xX1xX3xX7xX3fxXaxX3xXe3xXdxX53xXexX1xX9xXaxXeaxX2xXecxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxXf9xX2xXfbxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXa3xX1fxXaxX12xX1axX1bxX1fxX23xX3xX23xXdxX1bxXc4xX3xX53xX7cbxXbxX3xX4xX37xX1fxX23xX3xX1fxX23xX24xX1fxX3xX1fxX23xX6xX1fxX23xX6fxX3xX53xX1bdxX3xXc9xX1b9xXexX3xX9fxX741xX1fxX23xX3xX4xX6xXa3xX3xX1xXaexX1fxX3xX4xX8cxX4xX3xX239xX2fxX347xXc4xX3xX1xX1bxX1fxX23xX3xXbxX1x108adxX6xX3xX1fxX23xXa3xX1bxXdxX3xX4xX1xX15xX3xX1fxX1xXadxX1fxX23xX3xXexX1xX10xXa3xX3xX23xX1xXdxX3xX1fxX1xX33xX1fxX3xXex18e31xX3xX9fxX1bxX3xX4xXa3xX1fxX3xXexXdxXa8xX2fxX3xXexX1xXadxXaexX1fxX23xX3xXexX1xX205xX3xX236xX205xX1fxX1xX3xX4xX1xX15xX3xX4xX1xXe71xX1fxX1xX3xX4xX37xX1fxX23xX3xX9fxX3axX3xX1fxX23xX33xXbxX3xX129xXfbxXb58xX3xXf9xXfbxX3xX4xXc9xXb1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXa3xX1fxXaxX12xX0xXdxXc9xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1fxXexX10xX32xXaxX3xX7xXexXc4xX5xX10xX9xXaxXe3xXdxX53xXexX1xXe8xX3xXeaxX2xXecxXbxXeexXefxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexXe8xX3xXf9xX2xXfbxXbxXeexXefxXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe8xX41xX41xXdxXb1xX9fxX6xXa3xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXb1xX8fxX1fxX41xX1fxX10xXe3xX7xX41xX121xXfbxXf9xX121xX41xX126xXf9xX53xX129xX2xX126xXf9xX2xXf9xXfbxXexX121xXecxX134xXf9xXf9xX5xXfbxXb1xX139xXbxX23xX13cxX32xX9xXeaxX121xXecxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX1fxX23xX24xX1fxX3xX1fxX23xX6xX1fxX23xX3xX7xX6xX2fxX3xXexX32xX33xX1fxX3xX5xX37xX3xX5xX3axX4xX1xX3xX7xX3fxXaxX3xXe3xXdxX53xXexX1xX9xXaxXeaxX2xXecxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxXf9xX2xXfbxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXa3xX1fxXaxX12xX34exX1c1xXdxX3xX236xX21bxX1fxX23xX3xX1x10b8bxX1fxX3xX236xX217xX1fxX3xX1fxX1bxXc4xX6fxX3xX9fxX1bxX3xX4xXa3xX1fxX3xX4xX1xXcefxX1fxX23xX3xX9fxXdxX46exXexX3xX7xXb29xXbxX3xXeexX46exXbxX3xX9fxXb29xXexX3xX236xX347xX2fxX3xXexXadxX3xX236xX44axX2fxXb1xX3xX34exX205xX3xX4xX1xXadxX6xX3xX4xX98xX3xX236xXdxX829xX1fxX3xXexX32xX240xX3xX5xX243xXdxX3xX1fxX1c5xX1fxX3xX8fxXdxX829xX4xX3xXexX1xX2fxX3xX53xX94bxX1fxX3xX23xX1b9xXbxX3xX1fxX1xXdxX1aexX2fxX3xX354xX1xX98xX3xX354xX1xX413xX1fxXb1xX3xX799xX1xX3c3xXexX3xX5xX1bxX3xX236xX21bxXdxX3xX8fxX1c1xXdxX3xXc9xX1b9xXexX3xX1xX1bxX1fxX23xX3xX1fxX1xX370xX6xX6fxX3xX9fxX3axX3xX1fxX23xX44axXc9xX3xX1fxXadxX1c1xX4xX3xX5xX44axX2fxX3xX1fxX23xX1bxXc4xX3xX236xX237xX3xX9fxXb29xXexX3xX236xX347xX2fxX3xXeexX217xX4xX3xX5xX1c5xX1fxX3xXc9xX1bdxXdxX3xX354xX1xX98xX3xX4xX1xX3axX2fxX6fxX3xX1fxX23xX2fxXc4xX3xX4xXaexX3xX38dxX1fxX1xX3xX1xXadxX240xX1fxX23xX3xX236xX46exX1fxX3xX8fxX829xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xXc9xX578xXdxX3xXexX32xXadxX379xX1fxX23xXb1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXa3xX1fxXaxX12xX0xXdxXc9xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1fxXexX10xX32xXaxX3xX7xXexXc4xX5xX10xX9xXaxXe3xXdxX53xXexX1xXe8xX3xXeaxX2xXecxXbxXeexXefxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexXe8xX3xXf9xX2xXfbxXbxXeexXefxXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe8xX41xX41xXdxXb1xX9fxX6xXa3xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXb1xX8fxX1fxX41xX1fxX10xXe3xX7xX41xX121xXfbxXf9xX121xX41xX126xXf9xX53xX129xX2xX126xXf9xXf9xX2xXfbxXexX134xX134xX126xX13fxX126xX5xXfbxXb1xX139xXbxX23xX13cxX32xX9xXecxX2xXeaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX1fxX23xX24xX1fxX3xX1fxX23xX6xX1fxX23xX3xX7xX6xX2fxX3xXexX32xX33xX1fxX3xX5xX37xX3xX5xX3axX4xX1xX3xX7xX3fxXaxX3xXe3xXdxX53xXexX1xX9xXaxXeaxX2xXecxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxXf9xX2xXfbxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXa3xX1fxXaxX12xX799xX1xX391xX1fxX23xX3xX1fxX23xXadxX379xXdxX3xX354xXdxX1fxX1xX3xX53xXa3xX6xX1fxX1xX3xX239xX2fxX347xX1fxX3xX8cxXa3xX3xXexX1xX2fxX3xX53xX94bxX1fxX3xX7xX21bxX3xX1xX1bxX1fxX23xX3xX9fxX3axX3xXadxX1c1xXexX3xX8fxX1aexX3xX236xXa8xX3xX7xX3c3xXc4xX3xX354xX1xX578xX6fxX3xX1xXdxX3xX8fxX94bxX1fxX23xX3xX8fxX1c1xXexX3xX8fxX8cxXexX3xX5xX243xXdxX3xX4xX1x19163xXexX3xXexX1bxXdxX3xX7xX38dxX1fxX3xX7xX6xX2fxX3xXexX32xX33xX1fxX3xX5xX65xXexX3xX5xX3axX4xX1xX3xX7xX3fxXb1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXa3xX1fxXaxX12xX0xXdxXc9xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1fxXexX10xX32xXaxX3xX7xXexXc4xX5xX10xX9xXaxXe3xXdxX53xXexX1xXe8xX3xXeaxX2xXecxXbxXeexXefxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexXe8xX3xXf9xX2xXfbxXbxXeexXefxXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe8xX41xX41xXdxXb1xX9fxX6xXa3xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXb1xX8fxX1fxX41xX1fxX10xXe3xX7xX41xX121xXfbxXf9xX121xX41xX126xXf9xX53xX129xX2xX126xXf9xX126xX129xX126xXexX126xX126xX134xXecxX134xX5xXfbxXb1xX139xXbxX23xX13cxX32xX9xXf9xX121xXeaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX1fxX23xX24xX1fxX3xX1fxX23xX6xX1fxX23xX3xX7xX6xX2fxX3xXexX32xX33xX1fxX3xX5xX37xX3xX5xX3axX4xX1xX3xX7xX3fxXaxX3xXe3xXdxX53xXexX1xX9xXaxXeaxX2xXecxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxXf9xX2xXfbxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXa3xX1fxXaxX12x15e35xX1bdxX3xX236xX237xX3xX4xX1xXdxX1aexX2fxX3xXexX21bxXdxX6fxX3xX9fxX1bxX3xX4xXa3xX1fxX3xXexXdxXa8xX2fxX3xXexX1xXadxXaexX1fxX23xX3xXexX32xX240xX3xX8fxX1aexX3xX4xX1xX15xX3xX8fxX1dexX1fxX3xX236xX578xX1fxX23xX6fxX3xX354xX1xX2fxX578xX1fxX3xXc9xX1b9xXexX3xX6xXdxX3xX1fxX3c3xXc4xX3xX236xX1aexX2fxX3xX7xX2fxXc4xX3xXexXadxX6fxX3xX7xX347xX2fxX3xX1fxX237xXa3xX3xX8fxX205xX3xX1fxX1xX391xX1fxX23xX3xX354xX1xX98xX3xX354xX1xX413xX1fxX3xXexX1xX379xXdxX3xX23xXdxX6xX1fxX3xXexX1c1xXdxXb1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXa3xX1fxXaxX12xX0xXdxXc9xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1fxXexX10xX32xXaxX3xX7xXexXc4xX5xX10xX9xXaxXe3xXdxX53xXexX1xXe8xX3xXeaxX2xXecxXbxXeexXefxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexXe8xX3xXf9xX2xXfbxXbxXeexXefxXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe8xX41xX41xXdxXb1xX9fxX6xXa3xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXb1xX8fxX1fxX41xX1fxX10xXe3xX7xX41xX121xXfbxXf9xX121xX41xX126xXf9xX53xX129xX2xX126xXf9xX129xXfbxX134xXexXecxX129xX13fxX129xX134xX5xXfbxXb1xX139xXbxX23xX13cxX32xX9xX13fxX129xXfbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX1fxX23xX24xX1fxX3xX1fxX23xX6xX1fxX23xX3xX7xX6xX2fxX3xXexX32xX33xX1fxX3xX5xX37xX3xX5xX3axX4xX1xX3xX7xX3fxXaxX3xXe3xXdxX53xXexX1xX9xXaxXeaxX2xXecxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxXf9xX2xXfbxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXa3xX1fxXaxX12xX774xX46exX1fxX3xX4xX2fxX21bxXdxX3xX1fxX23xX1bxXc4xX3xX121xX2xX41xX2xXfbxX6fxX3xXc9xX370xX4xX3xX1fxXadxX1c1xX4xX3xX354xX1xX2fxX3xX8fxX370xX4xX3xX4xX1xX15xX3xX8fxX1dexX1fxX3xX4xX6xXa3xX6fxX3xXc9xX94bxXdxX3xX1xXa3xX243xXexX3xX236xX217xX1fxX23xX3xXexXdxX46exXbxX3xXexX65xX4xX3xX9fxX3axX3xXexX1c5xX3xX5xXdxX829xXexX6fxX3xX4xX1xXadxX6xX3xXexX1xXa8xX3xX1xXa3xX243xXexX3xX236xX217xX1fxX23xX3xXexX32xX240xX3xX5xX243xXdxXb1xX0xX41xXbxX12xX0xX53xXdxX8fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53xX32xX10xX5xX6xXexX10xX53xXaxX12xX0xX7xXexX32xXa3xX1fxX23xX12xXcxXdxX1fxX3xX5xXdxX1c5xX1fxX3xX239xX2fxX6xX1fxXe8xX0xX41xX7xXexX32xXa3xX1fxX23xX12xX0xX2fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXb58xXexX1xX2fxXc9xX9fxXb58xX6xX1fxX53xXb58xX7xX6xXbxXa3xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3c2xXadxX6xX3xX5xX37xX6fxX3xX23xXdxX8cxX3xX32xX6xX2fxX3xXeexX6xX1fxX1xX3xXexX243xXdxX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xXexX413xX1fxX23xX3xX3c1xXbxX1xXdxX3xXc9xX237xX474xXaxX3xX1xX32xX10x16baaxX9xXaxX41xXexX1xX2fxXa3xX1fxX23xXb58xXc9xX6xXdxXb58xX53xXdxX4xX1xXb58xX8fxX2fxX41xXc9xX2fxX6xXb58xX5xX2fxXb58xX23xXdxX6xXb58xX32xX6xX2fxXb58xXeexX6xX1fxX1xXb58xXexX6xXdxXb58xX1xX6xXb58xXexXdxX1fxX1xXb58xXexX6xX1fxX23xXb58xXbxX1xXdxXb58xXc9xX6xX41xX121xXfbxXfbxXf9xXf9xXeaxXb1xX1xXexXc9xXaxX12xX0xXdxXc9xX23xX3xX7xX32xX4xX9xXaxX41xXc9xX10xX53xXdxX6xX41xX2xX121xXfbxX41xX1fxX10xXe3xX7xX41xX121xXfbxXf9xX121xX41xX2xXf9xX121xX53xX121xX2xX121xX121xX13fxXecxXf9xXexX129xXf9xX121xX134xXeaxX5xXfbxXb1xX139xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX1fxX23xX24xX1fxX3xX1fxX23xX6xX1fxX23xX3xX7xX6xX2fxX3xXexX32xX33xX1fxX3xX5xX37xX3xX5xX3axX4xX1xX3xX7xX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX8fxX12xX0xX7xXexX32xXa3xX1fxX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3c2xXadxX6xX3xX5xX37xX6fxX3xX23xXdxX8cxX3xX32xX6xX2fxX3xXeexX6xX1fxX1xX3xXexX243xXdxX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xXexX413xX1fxX23xX3xX3c1xXbxX1xXdxX3xXc9xX237xX474xXaxX3xX1xX32xX10xX15c3xX9xXaxX41xXexX1xX2fxXa3xX1fxX23xXb58xXc9xX6xXdxXb58xX53xXdxX4xX1xXb58xX8fxX2fxX41xXc9xX2fxX6xXb58xX5xX2fxXb58xX23xXdxX6xXb58xX32xX6xX2fxXb58xXeexX6xX1fxX1xXb58xXexX6xXdxXb58xX1xX6xXb58xXexXdxX1fxX1xXb58xXexX6xX1fxX23xXb58xXbxX1xXdxXb58xXc9xX6xX41xX121xXfbxXfbxXf9xXf9xXeaxXb1xX1xXexXc9xXaxX12xX3c2xXadxX6xX3xX5xX37xX6fxX3xX23xXdxX8cxX3xX32xX6xX2fxX3xXeexX6xX1fxX1xX3xXexX243xXdxX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xXexX413xX1fxX23xX3xX3c1xXbxX1xXdxX3xXc9xX237xX474xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX32xXa3xX1fxX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xX3c2xXadxX6xX3xX5xX1c1xX1fxX3xX1fxX1xXdxX1aexX2fxX3xX1fxX23xX1bxXc4xX3xX354xX1xXdxX46exX1fxX3xX23xXdxX6xXa3xX3xXexX1xX578xX1fxX23xX3xX9fxX3axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xXb29xXexX6fxX3xX4xX8cxX4xX3xX8fxX1bdxX1fxX23xX3xXexX32xX82xX1fxX23xX3xX32xX6xX2fxX3xX9fxX3axX3xXexX1xXdxX829xXexX3xX1xX243xXdxX3xX1fxX1b9xX1fxX23xX3xX1fxX1c5xX1fxX3xX1fxX23xX2fxX82xX1fxX3xX4xX2fxX1fxX23xX3xX32xX6xX2fxX3xXeexX6xX1fxX1xX3xX4xX1xXa3xX3xXexX1xX3axX3xXexX32xXadxX379xX1fxX23xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xXexX1xXdxX46exX2fxX3xX1xX65xXexX6fxX3xX23xXdxX8cxX3xXexX413xX1fxX23xX3xX4xX1xX98xX1fxX23xX3xXc9xX1b9xXexXb1xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX8fxX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3c2xX243xX1fxX1xX3xXexX6xXc4xX3xXeexX3fxX3xX5x15211xX3xX4xX1xX15xX3xXexX370xX3xXbxX1xX8cxXexX6fxX3xXc9xX2fxX6xX3xX9fxX8cxX1fxX3xX5xX3c3xX1fxX3xX4xX1xXdxX46exXc9xX3xX8fxX57exX6xX3xX1x16eb6xX3xX240xX3xX799xX23xX1xXdxX3x10faaxX2fxX44axX1fxXaxX3xX1xX32xX10xX15c3xX9xXaxX41xX6xX1fxXb58xX1fxXdxX1fxX1xXb58xXexX32xX6xXexXb58xXexX2fxX41xXc9xX6xX1fxX1xXb58xXexX6xXc4xXb58xXeexX2fxXb58xX5xXc4xXb58xX4xX1xXa3xXb58xXexX2fxXb58xXbxX1xX6xXexXb58xXc9xX2fxX6xXb58xX9fxX6xX1fxXb58xX5xX6xX1fxXb58xX4xX1xXdxX10xXc9xXb58xX8fxXdxX6xXb58xX1xX10xXb58xXa3xXb58xX1fxX23xX1xXdxXb58xXeexX2fxX6xX1fxX41xX2xX134xX134xX13fxX129xX2xXb1xX1xXexXc9xXaxX12xX0xXdxXc9xX23xX3xX7xX32xX4xX9xXaxX41xXc9xX10xX53xXdxX6xX41xX2xX121xXfbxX41xX1fxX10xXe3xX7xX41xX121xXfbxXf9xXfbxX41xX134xX121xX53xXf9xXfbxXf9xXf9xX121xX129xX129xXexX129xX121xXeaxX2xXecxX5xXfbxXb1xX139xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX1fxX23xX24xX1fxX3xX1fxX23xX6xX1fxX23xX3xX7xX6xX2fxX3xXexX32xX33xX1fxX3xX5xX37xX3xX5xX3axX4xX1xX3xX7xX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX8fxX12xX0xX7xXexX32xXa3xX1fxX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3c2xX243xX1fxX1xX3xXexX6xXc4xX3xXeexX3fxX3xX5xX1835xX3xX4xX1xX15xX3xXexX370xX3xXbxX1xX8cxXexX6fxX3xXc9xX2fxX6xX3xX9fxX8cxX1fxX3xX5xX3c3xX1fxX3xX4xX1xXdxX46exXc9xX3xX8fxX57exX6xX3xX1xX185bxX3xX240xX3xX799xX23xX1xXdxX3xX1864xX2fxX44axX1fxXaxX3xX1xX32xX10xX15c3xX9xXaxX41xX6xX1fxXb58xX1fxXdxX1fxX1xXb58xXexX32xX6xXexXb58xXexX2fxX41xXc9xX6xX1fxX1xXb58xXexX6xXc4xXb58xXeexX2fxXb58xX5xXc4xXb58xX4xX1xXa3xXb58xXexX2fxXb58xXbxX1xX6xXexXb58xXc9xX2fxX6xXb58xX9fxX6xX1fxXb58xX5xX6xX1fxXb58xX4xX1xXdxX10xXc9xXb58xX8fxXdxX6xXb58xX1xX10xXb58xXa3xXb58xX1fxX23xX1xXdxXb58xXeexX2fxX6xX1fxX41xX2xX134xX134xX13fxX129xX2xXb1xX1xXexXc9xXaxX12xX3c2xX243xX1fxX1xX3xXexX6xXc4xX3xXeexX3fxX3xX5xX1835xX3xX4xX1xX15xX3xXexX370xX3xXbxX1xX8cxXexX6fxX3xXc9xX2fxX6xX3xX9fxX8cxX1fxX3xX5xX3c3xX1fxX3xX4xX1xXdxX46exXc9xX3xX8fxX57exX6xX3xX1xX185bxX3xX240xX3xX799xX23xX1xXdxX3xX1864xX2fxX44axX1fxX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX32xXa3xX1fxX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xXcxX205xX1fxX1xX3xXexX32xX243xX1fxX23xX3xX5xX3c3xX1fxX3xX4xX1xXdxX46exXc9xX3xX5xX3ecxX1fxX23xX3xX5xX1aexX3xX236xXadxX379xX1fxX23xX3xX5xX1bxXc9xX3xX1fxXaexXdxX3xXc9xX2fxX6xX6fxX3xX9fxX8cxX1fxX3xX1xX1bxX1fxX23xX3xX1xX98xX6xX3xXexX243xXdxX3xX4xX1xX15xX3xX3c1xX4xX98xX4xX474xX3xXexX370xX3xXbxX1xX8cxXexX3xX240xX3xXeexX237xX3xX1864xX2fxX44axX1fxX3x12858xXdxX6xX1fxX23xX3x17b6cxX799xX23xX1xXdxX3xX1864xX2fxX44axX1fxX3x11e21xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xXbb7xX3xX1fxX741xXc9xX3xXexX32xX1c5xX1fxX3xXexX2fxXc4xX46exX1fxX3xX236xXadxX379xX1fxX23xX3xX799xX23xX2fxXc4xd706xX1fxX3xX799xX23xX1xXdxX1ae9xXc9xX3xXb58xX3xX3fdxX1xX2fxX3xX53xXdxX3xXexXe71xX4xX1xX3xX799xX23xX2fxXc4xX1ae9xX1fxX3xX133dxX2fxX3xX236xX6xX1fxX23xX3xX236xXadxX15xX4xX3xX4xX1xXe71xX1fxX1xX3xX239xX2fxXc4xX1aexX1fxX3xX236xX3axX6xX3xXbxX1xXadxXaexX1fxX23xX3xX8fxX1bxX3xX4xX8cxX4xX3xX5xX370xX4xX3xX5xXadxX15xX1fxX23xX3xX4xX1x14a87xX4xX3xX1fxX413xX1fxX23xX3xX354xXdxX1c5xX1fxX3xX239xX2fxXc4xX46exXexX3xX53xX739xXbxX3xX9fxX469xXb1xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX8fxX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax16f04xX3xXexX578xX6fxX3xXeexX10xX3xXc9xX8cxXc4xX3xX1fxX21bxXdxX3xX236xX2fxX578xXdxX3xX1fxX1xX6xX2fxX3xX8fxX1bxXa3xX3xX23xX6xX32xX6xX3xX1fxX23xX1bxXc4xX3xXc9xXadxX6xX3xX9fxX237xXa3xXaxX3xX1xX32xX10xX15c3xX9xXaxX41xX6xX1fxXb58xX1fxXdxX1fxX1xXb58xXexX32xX6xXexXb58xXexX2fxX41xXa3xXb58xXexXa3xXb58xXeexX10xXb58xXc9xX6xXc4xXb58xX1fxXa3xXdxXb58xX53xX2fxXa3xXdxXb58xX1fxX1xX6xX2fxXb58xX8fxX6xXa3xXb58xX23xX6xX32xX6xXb58xX1fxX23xX6xXc4xXb58xXc9xX2fxX6xXb58xX9fxX6xXa3xX41xX2xX134xX126xX13fxX134xX121xXb1xX1xXexXc9xXaxX12xX0xXdxXc9xX23xX3xX7xX32xX4xX9xXaxX41xXc9xX10xX53xXdxX6xX41xX2xX121xXfbxX41xX1fxX10xXe3xX7xX41xX121xXfbxX129xX13fxX41xX2xXecxX2xX53xXeaxXfbxX2xX129xX129xX129xX13fxXexX2xXeaxX13fxX126xXeaxX5xXfbxXb1xX139xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX1fxX23xX24xX1fxX3xX1fxX23xX6xX1fxX23xX3xX7xX6xX2fxX3xXexX32xX33xX1fxX3xX5xX37xX3xX5xX3axX4xX1xX3xX7xX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX8fxX12xX0xX7xXexX32xXa3xX1fxX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1b76xX3xXexX578xX6fxX3xXeexX10xX3xXc9xX8cxXc4xX3xX1fxX21bxXdxX3xX236xX2fxX578xXdxX3xX1fxX1xX6xX2fxX3xX8fxX1bxXa3xX3xX23xX6xX32xX6xX3xX1fxX23xX1bxXc4xX3xXc9xXadxX6xX3xX9fxX237xXa3xXaxX3xX1xX32xX10xX15c3xX9xXaxX41xX6xX1fxXb58xX1fxXdxX1fxX1xXb58xXexX32xX6xXexXb58xXexX2fxX41xXa3xXb58xXexXa3xXb58xXeexX10xXb58xXc9xX6xXc4xXb58xX1fxXa3xXdxXb58xX53xX2fxXa3xXdxXb58xX1fxX1xX6xX2fxXb58xX8fxX6xXa3xXb58xX23xX6xX32xX6xXb58xX1fxX23xX6xXc4xXb58xXc9xX2fxX6xXb58xX9fxX6xXa3xX41xX2xX134xX126xX13fxX134xX121xXb1xX1xXexXc9xXaxX12xX1b76xX3xXexX578xX6fxX3xXeexX10xX3xXc9xX8cxXc4xX3xX1fxX21bxXdxX3xX236xX2fxX578xXdxX3xX1fxX1xX6xX2fxX3xX8fxX1bxXa3xX3xX23xX6xX32xX6xX3xX1fxX23xX1bxXc4xX3xXc9xXadxX6xX3xX9fxX237xXa3xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX32xXa3xX1fxX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xX3c2xXadxX6xX3xX5xX1c1xX1fxX3xXexX32xXa3xX1fxX23xX3xX1fxX23xX1bxXc4xX3xX1xX578xXc9xX3xX239xX2fxX6xX3xX1abaxX2xX126xX41xX134xXbb7xX3xX354xX1xXdxX46exX1fxX3xX1fxX1xXdxX1aexX2fxX3xXexX2fxXc4xX46exX1fxX3xX236xXadxX379xX1fxX23xX3xX240xX3xXcxX18xX3xX1axX1bxX3xXcxX1exX1fxX1xX3xX4xX1xX205xXc9xX3xXexX32xXa3xX1fxX23xX3xX9fxXdxXa8xX1fxX3xX1fxXadxX1c1xX4xXb1xX3xX799xX1xXdxX1aexX2fxX3xXeexX10xX3xXc9xX8cxXc4xX6fxX3xX578xX3xXexX578xX3xX1fxX23xX33xXbxX3xX7xX44axX2fxX6fxX3xX4xX1xX46exXexX3xXc9xX8cxXc4xX6fxX3xX23xX94bxXdxX3xX4xX1b3fxX2fxX3xX1xX217xX3xX236xXadxX6xX3xX8fxX1bxXa3xX3xX23xX6xX32xX6xXb1xXb1xXb1xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX8fxX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX41xX2fxX5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxde9cxX2fxXexX1xXa3xX32xXaxX12xX799xX23xX2fxXc4xX1ae9xX1fxX3x12badxX6xX1fxX1xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX8fxX12
Nguyễn Oanh