Bà con giáo dân thị xã Kỳ Anh hiến gần 23.000 m2 đất
(Baohatinh.vn) - Đây là con số ấn tượng được nêu tại Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thị xã Kỳ Anh lần thứ I nhiệm kỳ 2017 - 2022, diễn ra sáng nay (14/12).
1c3bx323bx6b30x2abfx684fx2a66x2c8ex46c0x3522x9607x6706x23bdx49ecx8facx34d1x7491xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax84c8x6684x5a02xXexX0x7cddxXaxX17xX18xX19xXexX0x520ax1debxX19x2d78xXexX0xXax8edcxX9x2c29xXdxX18x5c0cxX2fx85a8x4ff6x2fbexX5x6d39xXbxXdxX17xX32xXex68dfx3b92xX9xX2cxX24x480axX9x8858xX35x5784xX24xX9xX19x1dd3xX40xX9xXbxXax5a04xX9x51e2x40c5xX9x89d1x5a68xX9x656cxX40xXaxX9xXaxX35x2837xX40xX9xX42x2d96xX40xX9x4f0cx6ae7x9844x4978xX65xX65xX9xXcxX0xX2fx866dxX33xXexX62xX0xX1cxX2fxX6cxX33xXexX9x64e8x6c48xXbxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x25cexX17xX18xX19xX32xXex77a5xX48xX26xX9xXdxX3cxX9xX2cxX24xX40xX9xX2fx942fxX9xX78xX40xX9xXbx98fax69abxX40xX42xX9xX77xXa2xXa3xX2cxX9xX40x29f7xX6cxX9xXbx96d8xX35xX9xX90xXb1xX35xX9xXax594bxX35xX9xX77xXb1xX35xX9xX23xX35x88b5xX6cxX9x3cb4xX42xXa2x3baexX35xX9xX4x3816xX40xX42xX9xX42xX35xX44xX24xX9x53e7xX35x2009xXbxX9xXc5xX18xXcxX9xX4fxX48xX26xX9xX19x6e8cxX40xX42xX9x6c35xX3cxX9xX23x49f9xX24xX9xXe7xXd7xX9xX5x5c25xX9x5d1cxX6cxX9cxX2cxX9xXbxXaxX4dxX9xX4fxX50xX9xX52xX53xX9xX55xX40xXaxX9xXdxX5fxX40xX9xXbxXax2ef8xX9x62fexX9xX40xXaxX35xXd7xXcxX9x3265xX53xX9xX62xX65xX2ax25b7xX9x4746xX9xX62xX65xX62xX62x49bexX9xX19xX35x96b5xX40xX9x664exX18xX9xX2fxX44xX40xX42xX9xX40xX18xX26xX9x579fxX2ax55d7xX1cxX2axX62x5bb4xX64xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX4fxXbxX11fxX18xXdxX35xX42xX40x7d25xX9xX2cxX17xX40xXbxX17xX12cx3babxX32xXexX0xX35xXcxX42xX9xX2fxX12cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX166xX1cxX1cxX35xX64xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX64xXe7xX40xX1cxX40xX17x7f12xX2fxX1cxX2axX11dx318cxX65xX1cxX2axX65xX62xX19xX13axX2axX63xX2ax3e48xX63xX65xXbx5397xX1a7xX198xX65xXdxX65xX64x55b5xX33xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX193xX35xX19xXbxXaxX166x9b9exX65xX65xX33xX4fxX16exXaxX17xX35xX42xXaxXbxX166xX13axX65xX65xX33xX4fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX23xX18xX9xX2cxX24xX40xX9xX42xX35xX18xX24xX9xX19xX18xX40xX9xXbxXaxX35xX9xX4fxX18xX9xX117xX26xX9xX18xX40xXaxX9xXaxX35xX17xX40xX9xX42xX18xX40xX9xX62xX63xX9xX65xX65xX65xX9xXcxX9xX62xX9xX19xX18xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX4fxXbxX11fxX18xXdxX35xX42xX40xX166xX9xX1aexX6cxX2fxXbxX35x7fe9xX26xX16exX32xXexX3bx4203xX9xXbxXaxXa2xX9xX5xXaxX4dxX9x3d4axX26xX9xX52xX53xX9xX55xX40xXaxX9xX11fxX9xXc5xX42xX6cxX26xX129xX40xX9xX90x60f3xX40xXaxX9xX8axXebxX35xX166xX9xX0xX17xXcxXexX90xXc2xX9xX4fxX48xX26xX9xX19xXe3xX40xX42xX9xXbxXaxX4dxX9xX4fxX50xX9xX52xX53xX9xX55xX40xXaxX9xX40xX42xX3cxX26xX9xXcxXb9xXbxX9xX42xX35xX3cxX6cxX9xXcxXb1xX40xXaxX125xX9xXaxX24xX3cxX40xX9xXbxXaxX3cxX40xXaxX9xXcx1d01xX2cxX9xXbxX35xXadxX6cxX9xX2cxX44xX40xX9xX77xX248xX2cxXaxX9xX77xXccxX9xXbxXaxX4dxX9xXdxX24xXb1xX35xX9xX10fxX10fxX10fxX9xXe7xX3cxX24xX9xX40x1dc9xXcxX9xX62xX65xX62xX65xX125xX9xXcxX24xX40xX42xX9xX40xXax53dbxX40xX9xX77xXa2xXa3xX2cxX9xX2fxXe3xX9xX77x3d0axX40xX42xX9xXaxX3cxX40xXaxX125xX9xX252xX40xX42xX9xXaxXb9xX9xX2cxX252xX18xX9xX3bxX18xX40xX9xX77xX24xX3cxX40xX9xX117xX5bxXbxX9xX2cxXccxX40xX42xX9xX42xX35xX44xX24xX9xXbxXaxX4dxX9xX4fxX50xX125xX9xX2cxX44xX2cxX9xXe7xX4dxX9xX2cxXaxX10dxX2cxX9xX2fx9a3exX2cxX125xX9xX2cxXaxX10dxX2cxX9xXe7xX35xXd7xX2cxX9xXe7xX3cxX9xX23xX3cxX9xX2cxX24xX40xX9xX40xX42xXa2xXc8xX35xX9xX4xXccxX40xX42xX9xX42xX35xX44xX24xX64xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX4fxXbxX11fxX18xXdxX35xX42xX40xX166xX9xX1aexX6cxX2fxXbxX35xX242xX26xX16exX32xXexXc5xXax38cfxX40xX42xX9xX40xX2d3xXcxX9xXf4xX6cxX18xX125xX9xX2cx762cxX40xX42xX9xXe7x747dxX35xX9xX77x8f86xX26xX9xXcxXb1xX40xXaxX9xX33xXaxX44xXbxX9xXbxX12cxX35xXc2xX40xX9xX117xX35xX40xXaxX9xXbxX5bxX125xX9xX2cxXaxX2d3xXcxX9xXdxX24xX9xX2fxXebxX40xX9xX4fxX6cxX78xXbxX9xX40xX48xX40xX42xX9xX2cxX18xX24xX9xX77xXc8xX35xX9xX2fxX9cxX40xX42xX125xX9xX23xX3cxX9xX2cxX24xX40xX9xX42xX35xX44xX24xX9xX19xX48xX40xX9xXbxX12cxXadxX40xX9xX77xX4dxX18xX9xX23xX3cxX40xX9xXbxXaxX4dxX9xX4fxX50xX9xX77xX50xX9xXbxX248xX2cxXaxX9xX2cxXe3xX2cxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX42xX35xX18xX9xX33xXaxX24xX40xX42xX9xXbxX12cxX3cxX24xX9xX4fxX48xX26xX9xX19xXe3xX40xX42xX9xXc5xX5x36d8xX9xXe7xX3cxX9xX77xXccxX9xXbxXaxX4dxX9xXe7xX2d3xX40xX9xXcxX35xX40xXaxX64xX9xX4xX44xX2cxX9xXaxXb9xX9xX42xX35xX18xX9xX77xX266xX40xXaxX9xX77xX50xX9xXaxX35xX5bxX40xX9xX42xX5fxX40xX9xX62xX63xX64xX65xX65xX65xX9xXcxX0xX2fxX6cxX33xXexX62xX0xX1cxX2fxX6cxX33xXexX9xX77xX78xXbxX125xX9xXbxX12cxXadxX40xX9xX62xX198xX64xX65xX65xX65xX9xX2cxX48xX26xX9xX2cxX44xX2cxX9xXdxX24xXb1xX35xX125xX9xXbxXe3xX9xX40xX42xX6cxX26xXd7xX40xX9xXbxXaxX44xX24xX9xX19x7089xX9xX2axX64xX62xX65xX65xXcxX9xXbxXa2xXc8xX40xX42xX9xX12cxX3cxX24xX9xX77xXc2xX9xXcx695bxX9xX12cxXb9xX40xX42xX9xX77xXa2xXc8xX40xX42xX9xX42xX35xX18xX24xX9xXbxXaxXccxX40xX42xX64xX9xX7xXaxX24xX40xX42xX9xXbxX12cxX3cxX24xX9xX4fxX48xX26xX9xX19xXe3xX40xX42xX9xXe7xXa2xXc8xX40xX9xXcx878fxX6cxX125xX9xX117xXaxX6cxX9xX19xX48xX40xX9xX2cxXa2xX9xX117xX35xXc2xX6cxX9xXcxX4f7xX6cxX125xX9xXbxX6cxX26xX5bxX40xX9xX77xXa2xXc8xX40xX42xX9xXe7xX2d3xX40xX9xXcxX35xX40xXaxX9xX77xXccxX9xXbxXaxX4dxX9xX77xXa2xXa3xX2cxX9xX23xX3cxX9xX2cxX24xX40xX9xXaxXa2xX4c4xX40xX42xX9xX10dxX40xX42xX9xXcxXb1xX40xXaxX9xXcx249exX64xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX4fxXbxX11fxX18xXdxX35xX42xX40xX166xX9xX2cxX17xX40xXbxX17xX12cxX16exX32xXexX0xX35xXcxX42xX9xX2fxX12cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX166xX1cxX1cxX35xX64xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX64xXe7xX40xX1cxX40xX17xX193xX2fxX1cxX2axX11dxX198xX65xX1cxX2axX65xX62xX19xX13axX2axX63xX2axX1a3xX63xX65xXbxX1a3xX198xX1a3xX1a7xXdxX2axX64xX1aexX33xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX193xX35xX19xXbxXaxX166xX1c0xX65xX65xX33xX4fxX16exXaxX17xX35xX42xXaxXbxX166xX13axX65xX65xX33xX4fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX23xX18xX9xX2cxX24xX40xX9xX42xX35xX18xX24xX9xX19xX18xX40xX9xXbxXaxX35xX9xX4fxX18xX9xX117xX26xX9xX18xX40xXaxX9xXaxX35xX17xX40xX9xX42xX18xX40xX9xX62xX63xX9xX65xX65xX65xX9xXcxX9xX62xX9xX19xX18xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX4fxXbxX11fxX18xXdxX35xX42xX40xX166xX9xX1aexX6cxX2fxXbxX35xX242xX26xX16exX32xXex997bxX50xX40xXaxX9xX77xXb1xX24xX9x6af8xX3bxX437xX5xX5x24adxX9xXbx7692xX40xXaxX9xXe7xX3cxX9xXbxXaxX4dxX9xX252xX26xX9xX52xX53xX9xX55xX40xXaxX9xXbx29adxX40xX42xX9xXaxX24xX18xX9xX2cxXax857dxX2cxX9xXcx4899xX40xX42xX9xX3bxX18xX40xX9xX77xX24xX3cxX40xX9xX117xX5bxXbxX9xX2cxXccxX40xX42xX9xX42xX35xX44xX24xX9xXbxXaxX4dxX9xX4fxX50xX9xX52xX53xX9xX55xX40xXaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX90xX678xX2cxX9xX23xX35xXd7xXbxX125xX9xXbxX12cxX24xX40xX42xX9xX23xX9cxX35xX9xX2cxXebxX40xXaxX9xXbxXaxX4dxX9xX4fxX50xX9xX2cx8cf0xX9xXaxX3cxX40xX42xX9xXdxX24xXb1xXbxX9xX2cxXccxX40xX42xX9xXbxX12cxX266xX40xXaxX125xX9xX19xXe3xX9xX44xX40xX9xXbxX12cx3e5axX40xX42xX9xX77xX35xXc2xXcxX9xX77xXa2xXa3xX2cxX9xXbxX12cxX35xXc2xX40xX9xX117xXaxX18xX35xX125xX9xX19xX35xXd7xX40xX9x93f5xX7xX437xX3bxX125xX9xX19xX35xX9xX19xXc8xX35xX9xXbxX44xX35xX9xX77xX4dxX40xXaxX9xX2cxXa2xX9xXdxX3a4xX40xX125xX9xX23xX3cxX9xX2cxX24xX40xX9xX42xX35xX44xX24xX9xX19xX48xX40xX9xXbxX12cxXadxX40xX9xX77xX4dxX18xX9xX23xX3cxX40xX9xX77xX50xX9xXaxXa2xX4c4xX40xX42xX9xX10dxX40xX42xX125xX9xX77xX2efxX40xX42xX9xXbxXaxX6cxX2e3xX40xX9xX2cxX18xX24xX9xXbxX12cxX24xX40xX42xX9xXe7xX35xXd7xX2cxX9xX40xXaxXa2xXc8xX40xX42xX9xX77xX78xXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX19xXe3xX9xX44xX40xX125xX9xXdxXadxX40xX9xX40x71a7xX35xX9xX4c4xX9xXcxX3a4xX35xX64xX9xX5xX35xXadxX6cxX9xX23xX35xXc2xX6cxX9xX40xXaxXa2xX9xX42xX35xX44xX24xX9xX4fxX10dxX9xX90xXccxX40xX42xX9xX6xXadxX40xX9xX138xX52xX53xX9xX651xXa3xX35xX13exX9xX77xX50xX9xX19xX35xX9xX19xXc8xX35xX9xX2axX64xX65xX1a3xX65xX9xXaxXb9xX9xXe7xX3a4xX35xX9xX13axX64xX1a7xX198xX1a3xX9xX40xXaxX48xX40xX9xX117xXaxX3a8xX6cxX125xX9xX42xX35xX44xX24xX9xXaxX704xX9xX5xXaxX35xXadxX40xX9xX651x2feaxX9xX138xX52xX53xX9xX651xX24xX40xX42xX13exX9xX77xX50xX9xX19xX35xX9xX19xXc8xX35xX9xX11dxX1a3xX9xXaxXb9xX9xXe7xX3a4xX35xX9xXbxX12cxXadxX40xX9xX63xX1c0xX1a3xX9xX40xXaxX48xX40xX9xX117xXaxX3a8xX6cxX64xX64xX64xX9xX52xXaxX35xX9xXdxXadxX40xX9xX117xXaxX6cxX9xXbxX44xX35xX9xX77xX4dxX40xXaxX9xX2cxXa2xX125xX9xX23xX3cxX9xX2cxX24xX40xX9xX77xX50xX9xXbxX35xX5bxX33xX9xX2cxX2e3xX40xX125xX9xXbxXaxX248xX2cxXaxX9xX40xX42xXaxX35xX9xXbxX9cxXbxX9xXe7xX3a4xX35xX9xX40xX7a1xX35xX9xX4c4xX9xXcxX3a4xX35xX125xX9xX2cxXaxX6cxX26xXc2xX40xX9xX77xXf2xX35xX9xX40xX42xX3cxX40xXaxX9xX40xX42xXax3698xX125xX9xXf2xX40xX9xX77xX4dxX40xXaxX9xX2cxX6cxXb9xX2cxX9xX2fxX9cxX40xX42xX64xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX4fxXbxX11fxX18xXdxX35xX42xX40xX166xX9xX2cxX17xX40xXbxX17xX12cxX16exX32xXexX0xX35xXcxX42xX9xX2fxX12cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX166xX1cxX1cxX35xX64xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX64xXe7xX40xX1cxX40xX17xX193xX2fxX1cxX2axX11dxX198xX65xX1cxX2axX65xX62xX19xX13axX2axX63xX2axX1a3xX63xX65xXbxX1a7xX2axX11dxX65xXdxX62xX64xX1aexX33xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX193xX35xX19xXbxXaxX166xX1c0xX65xX65xX33xX4fxX16exXaxX17xX35xX42xXaxXbxX166xX13axX65xX65xX33xX4fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX23xX18xX9xX2cxX24xX40xX9xX42xX35xX18xX24xX9xX19xX18xX40xX9xXbxXaxX35xX9xX4fxX18xX9xX117xX26xX9xX18xX40xXaxX9xXaxX35xX17xX40xX9xX42xX18xX40xX9xX62xX63xX9xX65xX65xX65xX9xXcxX9xX62xX9xX19xX18xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX4fxXbxX11fxX18xXdxX35xX42xX40xX166xX9xX1aexX6cxX2fxXbxX35xX242xX26xX16exX32xXexX651xX50xX40xXaxX9xX77xXb1xX24xX9xXbxXaxX4dxX9xX4fxX50xX9xXbxX678xX40xX42xX9xX42xX35xX78xX26xX9xX117xXaxX17xX40xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX44xX2cxX9xXbxX2e3xX33xX9xXbxXaxXc2xX125xX9xX2cxX44xX9xX40xXaxX48xX40xX9xXbxX35xXadxX6cxX9xX23xX35xXc2xX6cxX9xXbxX12cxX24xX40xX42xX9xX4fxX48xX26xX9xX19xXe3xX40xX42xX9xXe7xX3cxX9xX23xXebxX24xX9xXe7xXd7xX9xX5xXf2xX9xXf4xX6cxX9cxX2cxX9xX198xX9xX40xX2d3xXcxX9xXf4xX6cxX18xX64xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xX12cxX24xX40xX42xX9xX2cxXaxX678xX40xX42xX9xX77xXa2xXc8xX40xX42xX9xXcxX3a4xX35xX125xX9xX3bxX18xX40xX9xX77xX24xX3cxX40xX9xX117xX5bxXbxX9xX2cxXccxX40xX42xX9xX42xX35xX44xX24xX9xXbxXaxX4dxX9xX4fxX50xX9xX52xX53xX9xX55xX40xXaxX9xXbxX35xX5bxX33xX9xXbxX2adxX2cxX9xX2cxX252xX40xX42xX9xX2cxX9cxX9xX117xXaxX9cxX35xX9xX77xXb1xX35xX9xX77xX24xX3cxX40xX9xX117xX5bxXbxX9xXbxX24xX3cxX40xX9xX19xX48xX40xX125xX9xX77xX24xX3cxX40xX9xX117xX5bxXbxX9xXdxXa2xX7a1xX40xX42xX9xX11fxX9xX42xX35xX44xX24xX125xX9xXbxX6cxX26xXadxX40xX9xXbxX12cxX6cxX26xX89fxX40xX9xXe7xX2e3xX40xX9xX77xXb9xX40xX42xX9xX23xX3cxX9xX2cxX24xX40xX9xX42xX35xX44xX24xX9xX19xX48xX40xX9xXbxX248xX2cxXaxX9xX2cxXe3xX2cxX9xXbxXaxX35xX9xX77xX6cxX18xX9xXdxX18xX24xX9xX77xXb9xX40xX42xX9xX2fxXebxX40xX9xX4fxX6cxX78xXbxX125xX9xXcxX4c4xX9xX12cxXb9xX40xX42xX9xX2cxXaxX2d3xX40xX9xX40xX6cxXccxX35xX125xX9xX2cxXebxX35xX9xXbxXb1xX24xX9xXe7xXa2xXc8xX40xX9xXbxXb1xX33xX125xX9xX77xX3a8xX26xX9xXcxXb1xX40xXaxX9xX33xXaxX44xXbxX9xXbxX12cxX35xXc2xX40xX9xX40xX42xX3cxX40xXaxX9xX40xX42xXaxX89fxX125xX9xXbxXaxXe3xX2cxX9xXaxX35xXd7xX40xX9xX77xX5fxX26xX9xX77xX252xX9xX2cxXaxX252xX9xXbxX12cxXa2xX7a1xX40xX42xX125xX9xX77xXa2xXc8xX40xX42xX9xXdxX9cxX35xX125xX9xX2cxXaxX248xX40xXaxX9xX2fxX44xX2cxXaxX9xX33xXaxX44xX33xX9xXdxX6cxX2e3xXbxX9xX2cxX252xX18xX9xX90xXebxX40xX42xX125xX9xXc5xXaxX3cxX9xX40xXa2xX3a4xX2cxX125xX9xX42xX6e4xX33xX9xX2fxX10dxX2cxX9xX2cxX39fxX40xX42xX9xXe7xX3a4xX35xX9xX77xX4dxX18xX9xX33xXaxXa2xX7a1xX40xX42xX9xXbxXaxXe3xX2cxX9xXaxX35xXd7xX40xX9xX2cxX44xX2cxX9xX40xXaxX35xXd7xXcxX9xXe7xX2adxX9xX33xXaxX44xXbxX9xXbxX12cxX35xXc2xX40xX9xX52xX5xX11fx3465xX8axX125xX9xX42xX35xX391xX9xXe7xX391xX40xX42xX9xXf2xX40xX9xX77xX4dxX40xXaxX9xX2cxXaxX248xX40xXaxX9xXbxX12cxX4dxX125xX9xX77xXebxXcxX9xX23xXebxX24xX9xX65fxX7xX11fxX55xXc5xX64xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX55xX6cxXbxXaxX24xX12cxX32xXexX7xXaxX682xX2cxX9xX65fxX6cxX18xX40xX42xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Phúc Quang