Mãn nhãn với quang cảnh mùa thu thế giới nhìn từ trên cao
Mùa thu là thời điểm thiên nhiên có sự đổi sắc rõ rệt nhất. Cây cối lúc này khoác lên mình tấm áo rực rỡ màu vàng, đỏ, tạo nguồn cảm hứng mãnh liệt cho các nhiếp ảnh gia.
353cxd991x7c0fxd8c1x5dd7x10a44xX2x8423xf8e3x7b83xd231xX3xb9e8xXbxf702x3729x90ccxX1xX2x76e7xX3xX6xXfxb660xX8xX9xX2xX12xX1xX2xX3xX4xX2xX6xXex62a2xX0xX1xc068xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexd952x77f5xX16xXfxX9xX2xXexX22x6fbax4d89xebc1xX7xX38xX1xX37xX38xX7x107ccxae93xX16xX7xbb29x11362xX3xX38xe69bxX7xX8xf1c8xX38xX1xX7xd449x10f25xX3xX7xXfxX1xX44xX7xXfxX1xbb13xX7xX47xX16xX40xX16xX7xX38xX1x93aaxX38xX7xXfxec05xX7xXfxX6xed6cxX38xX7xX8xX3x826exX0x3f05xX1xX25xX22xX0xX70xX1xX2xX3xX4xX2xX6xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2ex465fxX2xX3xX4xXexX22xX36xX4fxX3xX7xXfxX1xX44xX7xX9x39cexX7xXfxX1x102fcxX16xX7xd4f0xX16x6b69xX4exX7xXfxX1xX16xX69xX38xX7xX38xX1xX16xX69xX38xX7xX8xe4f0xX7xXbxcd78xX7xX9ex91bfxX16xX7xXbxcdd0xX8xX7xX6x5332xX7xX6x7c55xXfxX7xX38xX1xfaaaxXfxbbd6xX7xa25bx92f8x93f5xX7xX8xe7c3xX16xX7xX9x73fbxX8xX7xX38xX97xXccxX7xebb8xX1xX6ex7729xX8xX7xX9xX69xX38xX7xX4exX61xX38xX1xX7xXfxXc6xX4exX7xXddxX6exX7xX6xXb3xX8xX7xX6x5970xX7xX4exX97xX44xX7xX3fxX97xX38xX47x11af0xX7xX9exadabxXffxX7xXfxe941xX6exX7xX38xX47xX44xe5dfxX38xX7xX8xX4axX4exX7xX1xad06xX38xX47xX7xX4exX37xX38xX1xX7xX9xX16xXc1xXfxX7xX8xX1xX6exX7xX8xXddxX8xX7xX38xX1xX16xX58xX2exX7xX4axX38xX1xX7xX47xX16xX3xXc8xX0xX70xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX1xX2xX12xX3xX6xXfxX16xX8xX9xX2xX12xXbxX44xX4exX4exX3xX6xXccxX7xX8xX4exXbxX12xX4xX2xXbxX8xX7xX2exXcaxX2xX38xXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX4exX47xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX16xXcaxX2xX38xXfxX2xX6xXexX7xXbxXfxXccxX9xX2xXdxXex49a7xX16xX4xXfxX1x59f5xX7x1091ex71b2xad4axX2exea79x6b22xX7xX1xX2xX16xX47xX1xXfxX18dxX7xX190x55a6xX191xX2exX193xX194xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xXfxXfxX2exX18dxX70xX70xX16xXc8x3b9fxX3xX6exX1xX3xXfxX16xX38xX1xXc8xX3fxX38xX70xX38xX2xX188xXbxX70xX25x814dxX19fx759fxX70xX25xX191xX1c9xX4xX19fxX25x86fcxX191xX190xX19fx6c0bxXfxX1d1xX19fxX190xX191xX9xX1c9xX12xX25xX12xX25xXc8x8a5fxX2exX47xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX7xX38xX1xX37xX38xX7xX3fxX40xX16xX7xX43xX44xX3xX38xX47xX7xX8xX4axX38xX1xX7xX4exX4fxX3xX7xXfxX1xX44xX7xXfxX1xX58xX7xX47xX16xX40xX16xX7xX38xX1xX61xX38xX7xXfxX65xX7xXfxX6xX69xX38xX7xX8xX3xX6exXexX7xX70xX22xX0xX70xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exeaeaxX6exX4xXccxXexX22xX0xXbxXfxX6xX6exX38xX47xX22xX2fxX1xX44xX38xX47xX7xX9xe2eexX38xX47xX7xXbxa054xX38xX47xX7xXcaxX1xX16xX188xX3xX188xX3xX0xX70xXbxXfxX6xX6exX38xX47xX22xX0xXbxXfxX6xX6exX38xX47xX22xX7x118bcx6003xX3xXbxX1xX16xX38xX47xXfxX6exX38xXffxX7xX36xb2d4x72efxX18dxX7xX0xX70xXbxXfxX6xX6exX38xX47xX22xX0xX70xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX238xX6exX4xXccxXexX22x9086xX1xX44xX38xX47xX7xX8xX4axX38xX1xX7xXfxX1xX16xX69xX38xX7xX38xX1xX16xX69xX38xX7xXfxX44xXccxXc1xXfxX7xX4xX16xXc1xX44xX7xX8x5cd6xX3xX7xXfxX1xX44xX38xX47xX7xX9xX24dxX38xX47xX7xXbxX252xX38xX47xX7xXcaxX1xX16xX188xX3xX188xX3xX7xX9ex4402x5f61xX8xX7xX38xX1xX16xX58xX2exX7xX4axX38xX1xX7xX47xX16xX3xX7x99d9xX3xX4exX2xXbxX7xX238xX16xX3xX38xX7xX47xX1xX16xX7xX9xX106xX16xX7xXfxX6xX6exX38xX47xX7xX8xX1xX44xXccxX58xX38xX7xX9xX2xX6exX7xX38xXd3xX16xX7xX1d5xX7xX38xX47xX97xXccxX7xXfxX106xX16xX7xX38xX47xb4edxX38xX7xX38xXd3xX16xX7xXfxX44xXccxX58xXfxX7xX47x4923xX38xX7xX8xX6exX38xX7xXbxX252xX38xX47xX7xX38xX97xXccxXc8xX7xX36xX4fxX3xX7xXfxX1xX44xX7xXfxX6xX69xX38xX7xXfxX1xX44xX38xX47xX7xX9xX24dxX38xX47xX7xXbxX252xX38xX47xX7xXcaxX1xX16xX188xX3xX188xX3xX7xXc6xX38xX7xXfxX2dexX2dfxX38xX47xX7xX3fxX40xX16xX7xX43xX44xX3xX38xX47xX7xX8xX4axX38xX1xX7xX1xX97xX16xX7xX1xaf66xX3xX7xX47xX16xfbb0xX3xX7xXbxXbaxX8xX7xX3fxX97xX38xX47xX7xX193xX2xX38xX7xX193xX3xX38xX1xX7xX8xX2c2xX3xX7xX6xX65xX38xX47xX7xX8xXcbxXccxX7xX9xXddxX7xXdaxX16xX4exX7xXfxX6xX69xX38xX7xX38xb2e9xX38xX7xXfxX44xXccxX58xXfxX7xXfxX6xXbaxX38xX47xXc8xX0xX70xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX1xX2xX12xX3xX6xXfxX16xX8xX9xX2xX12xXbxX44xX4exX4exX3xX6xXccxX7xX8xX4exXbxX12xX4xX2xXbxX8xX7xX2exXcaxX2xX38xXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX4exX47xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX16xXcaxX2xX38xXfxX2xX6xXexX7xXbxXfxXccxX9xX2xXdxXexX188xX16xX4xXfxX1xX18dxX7xX18fxX190xX191xX2exX193xX194xX7xX1xX2xX16xX47xX1xXfxX18dxX7xX190xX191xX191xX2exX193xX194xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xXfxXfxX2exX18dxX70xX70xX16xXc8xX1b4xX3xX6exX1xX3xXfxX16xX38xX1xXc8xX3fxX38xX70xX38xX2xX188xXbxX70xX25xX1c7xX19fxX1c9xX70xX25xX191xX1c9xX4xX19fxX25xX1d1xX191xX190xX1c9xX18fxXfxX1d1xX1c7xX191xX25xX9xX25xX12xX1d5xX12xX25xXc8xX1e2xX2exX47xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX7xX38xX1xX37xX38xX7xX3fxX40xX16xX7xX43xX44xX3xX38xX47xX7xX8xX4axX38xX1xX7xX4exX4fxX3xX7xXfxX1xX44xX7xXfxX1xX58xX7xX47xX16xX40xX16xX7xX38xX1xX61xX38xX7xXfxX65xX7xXfxX6xX69xX38xX7xX8xX3xX6exXexX7xX70xX22xX0xX70xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX238xX6exX4xXccxXexX22xX0xXbxXfxX6xX6exX38xX47xX22x85e3xX16xX193xX3fxX16xX9xX9xX2xX7x976axX6exXfxX8xX1xXffxX7xX4e0xX2xX188xX7xX88xX3xX4exX2exXbxX1xX16xX6xX2xX7xX26fxX36xX27dxX27exX18dxX0xX70xXbxXfxX6xX6exX38xX47xX22xX0xX70xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX238xX6exX4xXccxXexX22xX2fxXddxX8xX7xX47xX16xX4axX7xX36xX3xX38xX4xX16xXbxX1xX7xX36xX3xX4exXfxX3xX38xX16xX7xX9exX37xX7xX47xX1xX16xX7xX9xX106xX16xX7xXdaxX1xX6exX4axX38xX1xX7xXdaxX1xXbaxX8xX7xX4exX4fxX3xX7xXfxX1xX44xX7xX3fxX3baxX7xXfxX6xX69xX38xX7xX4ex4939xXfxX7xX9exX6exX106xX38xX7xX9exX2dexX9bxX38xX47xX7x10339xX7xX4d7xX16xX193xX3fxX16xX9xX9xX2xX7xX4e0xX6exXfxX8xX1xXc8xX7xX4d7xX44xX7xXdaxX1xXddxX8xX1xX7xX9xXddxX16xX7xX193xX2xX7xX1xX3xX16xX7xX1b4xX69xX38xX7xX9exX2dexX9bxX38xX47xX7xXdaxX1xXb0xX7xX8xXb0xX7xXfxX1xXa0xX7xX8xX1xX16xX69xX4exX7xX38xX47xX2dexXf5xX38xX47xX7xX9exX2dexX2dfxX8xX7xX43xX44xX3xX38xX1xX7xX8xX4axX38xX1xX7xXfxX44xXccxXc1xXfxX7xX3fxX9bxX16xX7xX38xX97xXccxXc8xX7xX2fxX65xX7xXfxX6xX69xX38xX7xX8xX3xX6exXffxX7xX6xX65xX38xX47xX7xX8xXcbxXccxX7xX1b4xX3xX6exX7xX43xX44xX3xX38xX1xX7xX9exX2dexX9bxX38xX47xX7xX9exX16xX7xXdaxX1xX6exX2xX7xXbxXbaxX8xX7xX1xX97xX16xX7xX1xX386xX3xX7xX3fxX40xX16xX7xX1b4xX3xX7xX4exX97xX44xX7xX193xX3xX38xX1xXffxX7xX3fxX97xX38xX47xXffxX7xX9exX102xXc8xX0xX70xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX1xX2xX12xX3xX6xXfxX16xX8xX9xX2xX12xXbxX44xX4exX4exX3xX6xXccxX7xX8xX4exXbxX12xX4xX2xXbxX8xX7xX2exXcaxX2xX38xXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX4exX47xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX16xXcaxX2xX38xXfxX2xX6xXexX7xXbxXfxXccxX9xX2xXdxXexX188xX16xX4xXfxX1xX18dxX7xX18fxX190xX191xX2exX193xX194xX7xX1xX2xX16xX47xX1xXfxX18dxX7xX190xX19fxX191xX2exX193xX194xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xXfxXfxX2exX18dxX70xX70xX16xXc8xX1b4xX3xX6exX1xX3xXfxX16xX38xX1xXc8xX3fxX38xX70xX38xX2xX188xXbxX70xX25xX1c7xX19fxX1c9xX70xX25xX191xX1c9xX4xX19fxX25xX1d1xX191xX1d1xX1d5xX1d5xXfxX1c9xX25xX19fxX191xX9xX19fxX12x8ec5xX12xX1d5xXc8xX1e2xX2exX47xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX7xX38xX1xX37xX38xX7xX3fxX40xX16xX7xX43xX44xX3xX38xX47xX7xX8xX4axX38xX1xX7xX4exX4fxX3xX7xXfxX1xX44xX7xXfxX1xX58xX7xX47xX16xX40xX16xX7xX38xX1xX61xX38xX7xXfxX65xX7xXfxX6xX69xX38xX7xX8xX3xX6exXexX7xX70xX22xX0xX70xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX238xX6exX4xXccxXexX22xX0xXbxXfxX6xX6exX38xX47xX22xX88xX10cxX7xXfxX1xX2c2xXccxX7xX9exX16xXc1xX38xX7xX4e0xX2xX188xX7xXcaxX6xX6exXfxX6exX38xX7xX26fxX4e0xX2xX188xX7x89f5xX6exX6xXdaxXffxX7xX36xX27dxX27exX18dxX7xX0xX70xXbxXfxX6xX6exX38xX47xX22xX0xX70xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX238xX6exX4xXccxXexX22xX88xX10cxX7xXfxX1xX2c2xXccxX7xX9exX16xXc1xX38xX7xX4xX97xX16xX7xX6c7xX1c9xX7xXdaxX4exX7xX9exX2dexX2dfxX8xX7xX1b4xX3xX6exX7xX43xX44xX3xX38xX1xX7xX1b4xX566xX16xX7xXbxXbaxX8xX7xX3fxX97xX38xX47xX7xX8xX2c2xX3xX7xX1b4xX106xXfxX7xX38xX47xX97xX38xX7xX8xXcbxXccxX7xX9xXddxX7xX3fxX97xX6exX7xX4exX4fxX3xX7xXfxX1xX44xXc8xX7xX29fxX1xX44xX38xX47xX7xX8xX4axX38xX1xX7xX1xX4fxX38xX47xX7xX3fxe5ffxX7xX9xX97xX7xXbxX4axX38xX7xX2exX1xbad5xX4exX7xX38xX1xX16xX58xX2exX7xX4axX38xX1xX7xX8xX2c2xX3xX7xX2f0xX6exXbxX6exX38xXc8xX7xX2f0xXc8xX0xX70xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX1xX2xX12xX3xX6xXfxX16xX8xX9xX2xX12xXbxX44xX4exX4exX3xX6xXccxX7xX8xX4exXbxX12xX4xX2xXbxX8xX7xX2exXcaxX2xX38xXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX4exX47xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX16xXcaxX2xX38xXfxX2xX6xXexX7xXbxXfxXccxX9xX2xXdxXexX188xX16xX4xXfxX1xX18dxX7xX18fxX190xX191xX2exX193xX194xX7xX1xX2xX16xX47xX1xXfxX18dxX7xX1c9xX18fxX1d5xX2exX193xX194xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xXfxXfxX2exX18dxX70xX70xX16xXc8xX1b4xX3xX6exX1xX3xXfxX16xX38xX1xXc8xX3fxX38xX70xX38xX2xX188xXbxX70xX25xX1c7xX19fxX1c9xX70xX25xX191xX1c9xX4xX19fxX25xX1d1xX191xX1d1xX19fxX190xXfxX19fxX1c9xX6c7xX18fxX9xX190xX12xX19fxX12xX1d5xXc8xX1e2xX2exX47xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX7xX38xX1xX37xX38xX7xX3fxX40xX16xX7xX43xX44xX3xX38xX47xX7xX8xX4axX38xX1xX7xX4exX4fxX3xX7xXfxX1xX44xX7xXfxX1xX58xX7xX47xX16xX40xX16xX7xX38xX1xX61xX38xX7xXfxX65xX7xXfxX6xX69xX38xX7xX8xX3xX6exXexX7xX70xX22xX0xX70xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX238xX6exX4xXccxXexX22xX0xXbxXfxX6xX6exX38xX47xX22xc955xX2xX6xX4exX6exX38xXfxX0xX70xXbxXfxX6xX6exX38xX47xX22xX0xXbxXfxX6xX6exX38xX47xX22xX26fxX36xX27dxX27exX18dxX0xX70xXbxXfxX6xX6exX38xX47xX22xX0xX70xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX238xX6exX4xXccxXexX22xX88xX10cxX7xX29fxX2xXfxXfxX9xX2xX7xX566xX7xX90dxX2xX6xX4exX6exX38xXfxX7xXfxX1xX69xX4exX7xXfxX1xe52axX7xX4exX558xX38xX47xX7xXdaxX1xX16xX7xXdaxX1xX6exXddxX8xX7xX9xX69xX38xX7xX4exX61xX38xX1xX7xXfxXc6xX4exX7xXddxX6exX7xX4exX97xX44xX7xX9exX102xX7xX6xXb3xX8xX7xX3fxX97xX6exX7xX4exX4fxX3xX7xXfxX1xX44xXc8xX7x5958xXa0xX7xX8xXb0xX7xX9exX2dexX2dfxX8xX7xX1b4xX114xX8xX7xX4axX38xX1xX7xX38xX97xXccxXffxX7xX38xX1xX16xX58xX2exX7xX4axX38xX1xX7xX47xX16xX3xX7xX36xX3xX38xX16xXbxX1xX7xX36xX3xX4exXfxX3xX4exX16xX7xX9exX37xX7xXbxbd36xX7xX4xc09exX38xX47xX7xXfxX1xX16xX58xXfxX7xX1b4xcf17xX7xX8xX1xX9d8xX2exX7xX1xX61xX38xX1xX7xX8xX1xX44xXccxX69xX38xX7xX4xX9d8xX38xX47xXffxX7xX47xX1xX16xX7xX9xX106xX16xX7xX43xX44xX3xX38xX47xX7xX8xX4axX38xX1xX7xX90dxX2xX6xX4exX6exX38xXfxX7xXfxX65xX7xXfxX6xX69xX38xX7xX8xX3xX6exXc8xX0xX70xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX1xX2xX12xX3xX6xXfxX16xX8xX9xX2xX12xXbxX44xX4exX4exX3xX6xXccxX7xX8xX4exXbxX12xX4xX2xXbxX8xX7xX2exXcaxX2xX38xXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX4exX47xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX16xXcaxX2xX38xXfxX2xX6xXexX7xXbxXfxXccxX9xX2xXdxXexX188xX16xX4xXfxX1xX18dxX7xX18fxX190xX191xX2exX193xX194xX7xX1xX2xX16xX47xX1xXfxX18dxX7xX190xX19fxX191xX2exX193xX194xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xXfxXfxX2exX18dxX70xX70xX16xXc8xX1b4xX3xX6exX1xX3xXfxX16xX38xX1xXc8xX3fxX38xX70xX38xX2xX188xXbxX70xX25xX1c7xX19fxX1c9xX70xX25xX191xX1c9xX4xX19fxX25xX1d1xX191xX1c7xX191xX6c7xXfxX25xX1c7xX191xX191xX9xX1d5xX12xX1c9xX12xX25xXc8xX1e2xX2exX47xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX7xX38xX1xX37xX38xX7xX3fxX40xX16xX7xX43xX44xX3xX38xX47xX7xX8xX4axX38xX1xX7xX4exX4fxX3xX7xXfxX1xX44xX7xXfxX1xX58xX7xX47xX16xX40xX16xX7xX38xX1xX61xX38xX7xXfxX65xX7xXfxX6xX69xX38xX7xX8xX3xX6exXexX7xX70xX22xX0xX70xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX238xX6exX4xXccxXexX22xX0xXbxXfxX6xX6exX38xX47xX22xX2fxX1xXddxX8xX7xX2fxX3xX1xX43xX44xX3xX4exX2xX38xX6exX38xX7xX26fxX36xX16xX8xX1xX16xX47xX3xX38xXffxX7xX36xX27dxX27exX18dxX0xX70xXbxXfxX6xX6exX38xX47xX22xX0xX70xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX238xX6exX4xXccxXexX22xX2fxX1xXddxX8xX7xX2fxX3xX1xX43xX44xX3xX4exX2xX38xX6exX38xX7xX9xX97xX7xX4exX558xXfxX7xXdax4d88xX7xX43xX44xX3xX38xX7xXfxX1xX16xX69xX38xX7xX38xX1xX16xX69xX38xX7xX1xX4fxX38xX47xX7xX3fxX7daxX7xX3fxX40xX16xX7xX4xX386xX38xX47xX7xX38xX2dexX40xX8xX7xX43xX44xX3xX38xX1xX7xX38x4f82xX4exX7xX8xX1xX4axXccxX7xX193xX16xX58xXfxXc8xX7xX36xX4fxX3xX7xXfxX1xX44xXffxX7xX8xXddxX38xX1xX7xX6xX65xX38xX47xX7xX4xX325xX8xX7xX1xX3xX16xX7xX1b4xX69xX38xX7xX8xX6exX38xX7xXfxX1xXddxX8xX7xX8xX1xX44xXccxXa0xX38xX7xX4exX97xX44xX7xX3fxX97xX38xX47xX7xX1b4xXbaxXfxX7xX4exXbaxXfxXc8xX7xX2fxXddxX8xX7xX2exX1xX7e5xX4exX7xX38xX97xXccxX7xX9exX2dexX2dfxX8xX7xX47xX1xX16xX7xX9xX106xX16xX7xX1b4xX566xX16xX7xX38xX1xX16xX58xX2exX7xX4axX38xX1xX7xX47xX16xX3xX7x6e5cxX6exX44xX3fxX16xXdaxX7xX4d7xX44xXfxXfxX3xX0xX70xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exXcaxX2xX38xXfxX2xX6xXexX22xX0xXbxXfxX6xX6exX38xX47xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exXcaxX2xX38xXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX4exX47xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX16xXcaxX2xX38xXfxX2xX6xXexX7xXbxXfxXccxX9xX2xXdxXexX188xX16xX4xXfxX1xX18dxX7xX18fxX190xX191xX2exX193xX194xX7xX1xX2xX16xX47xX1xXfxX18dxX7xX190xX1d1xX1c9xX2exX193xX194xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xXfxXfxX2exX18dxX70xX70xX16xXc8xX1b4xX3xX6exX1xX3xXfxX16xX38xX1xXc8xX3fxX38xX70xX38xX2xX188xXbxX70xX25xX1c7xX19fxX1c9xX70xX25xX191xX1c9xX4xX19fxX25xX1d1xX191xX1c7xX6c7xX1c9xXfxX190xX25xX19fxX6c7xX9xX1d5xX12xX190xXc8xX1e2xX2exX47xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX7xX38xX1xX37xX38xX7xX3fxX40xX16xX7xX43xX44xX3xX38xX47xX7xX8xX4axX38xX1xX7xX4exX4fxX3xX7xXfxX1xX44xX7xXfxX1xX58xX7xX47xX16xX40xX16xX7xX38xX1xX61xX38xX7xXfxX65xX7xXfxX6xX69xX38xX7xX8xX3xX6exXexX7xX70xX22xX0xX70xXbxXfxX6xX6exX38xX47xX22xX0xX70xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX238xX6exX4xXccxXexX22xX0xXbxXfxX6xX6exX38xX47xX22xX4e0xXd3xX16xX7x4e2dxX4xX16xX6xX6exX38xX4xX3xX8xXdaxX7xX26fxX4e0xX2xX188xX7xX74cxX6exX6xXdaxXffxX7xX36xX27dxX27exX0xX70xXbxXfxX6xX6exX38xX47xX22xX18dxX0xX70xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX238xX6exX4xXccxXexX22xX4d7xX2dexX40xX16xX7xXcfxX38xX47xX7xXdax10d9exX38xX1xX7xX8xX2c2xX3xX7xX38xX1xX16xX58xX2exX7xX4axX38xX1xX7xX47xX16xX3xX7xX36xX16xX8xX1xX3xX2xX9xX7xX36xX2xX9xe2b3xX6exX6xX4xXffxX7xX193xX44xX38xX47xX7xX43xX44xX3xX38xX1xX7xX1xX10cxX7xX38xX1xX102xX7xX8xXb0xX7xX1xX61xX38xX1xX7xX4xX106xX38xX47xX7xXfxX6xXddxX16xX7xXfxX16xX4exX7xXfxX1xX44xX558xX8xX7xXdaxX1xX44xX7xX3fxXb3xX8xX7xX38xXd3xX16xX7xXd53xX4xX16xX6xX6exX38xX4xX3xX8xXdaxX7xX6xXb3xX8xX7xX6xXf5xX7xXbxXbaxX8xX7xX4exX97xX44xX7xX38xX1xX38bxX38xX47xX7xX38xX47xX97xXccxX7xX8xX44xXcfxX16xX7xXfxX1xX44xXc8xX0xX70xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX1xX2xX12xX3xX6xXfxX16xX8xX9xX2xX12xXbxX44xX4exX4exX3xX6xXccxX7xX8xX4exXbxX12xX4xX2xXbxX8xX7xX2exXcaxX2xX38xXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX4exX47xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX16xXcaxX2xX38xXfxX2xX6xXexX7xXbxXfxXccxX9xX2xXdxXexX188xX16xX4xXfxX1xX18dxX7xX18fxX190xX191xX2exX193xX194xX7xX1xX2xX16xX47xX1xXfxX18dxX7xX190xX19fxX1d1xX2exX193xX194xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xXfxXfxX2exX18dxX70xX70xX16xXc8xX1b4xX3xX6exX1xX3xXfxX16xX38xX1xXc8xX3fxX38xX70xX38xX2xX188xXbxX70xX25xX1c7xX19fxX1c9xX70xX25xX191xX1c9xX4xX19fxX25xX1d1xX191xX18fxX191xX6c7xXfxX18fxX191xX1d5xX1d5xX9xX1d5xX12xX1d1xX12xX1d5xXc8xX1e2xX2exX47xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX7xX38xX1xX37xX38xX7xX3fxX40xX16xX7xX43xX44xX3xX38xX47xX7xX8xX4axX38xX1xX7xX4exX4fxX3xX7xXfxX1xX44xX7xXfxX1xX58xX7xX47xX16xX40xX16xX7xX38xX1xX61xX38xX7xXfxX65xX7xXfxX6xX69xX38xX7xX8xX3xX6exXexX7xX70xX22xX0xX70xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX238xX6exX4xXccxXexX22xX0xXbxXfxX6xX6exX38xX47xX22xX2fxX44xX7xX3fxX16xXc1xX38xX7xX238xX44xX1e2xX6exX6xX2xX38xX16xX7xX0xX70xXbxXfxX6xX6exX38xX47xX22xX0xXbxXfxX6xX6exX38xX47xX22xX26fx39aaxX6exX4exX3xX38xX16xX3xX27exX18dxX0xX70xXbxXfxX6xX6exX38xX47xX22xX0xX70xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX238xX6exX4xXccxXexX22xX2fxX44xX7xX3fxX16xXc1xX38xX7xX238xX44xX1e2xX6exX6xX2xX38xX16xX7xX38xX1xX102xX7xX38xX1xXbaxX38xXffxX7xX193xX16xX38xX1xX7xX9ex118c1xX2exX7xX38x554exX4exX7xX9xX325xXfxX7xXfxX1xX102xX4exX7xX47xX16xX38bxX3xX7xX8xXddxX38xX1xX7xX6xX65xX38xX47xX7xX6xX558xX38xX47xX7xX9xX40xX38xX7xX38xX1xX44xX558xX4exX7xXbxXbaxX8xX7xX4exX97xX44xX7xX4exX4fxX3xX7xXfxX1xX44xXc8xX7xX238xX114xX8xX7xX1xX61xX38xX1xX7xX9xX97xX7xXfxXddxX8xX7xX2exX1xX7e5xX4exX7xX38xX1xX16xX58xX2exX7xX4axX38xX1xX7xX4xX6exX7xXd53xX9xX2xX193xX6exX3xX2xX16xX7xe1caxX3xX44xX9xX7xX47xX1xX16xX7xX9xX106xX16xXc8xX0xX70xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX1xX2xX12xX3xX6xXfxX16xX8xX9xX2xX12xXbxX44xX4exX4exX3xX6xXccxX7xX8xX4exXbxX12xX4xX2xXbxX8xX7xX2exXcaxX2xX38xXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX4exX47xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX16xXcaxX2xX38xXfxX2xX6xXexX7xXbxXfxXccxX9xX2xXdxXexX188xX16xX4xXfxX1xX18dxX7xX18fxX190xX191xX2exX193xX194xX7xX1xX2xX16xX47xX1xXfxX18dxX7xX1c9xX18fxX18fxX2exX193xX194xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xXfxXfxX2exX18dxX70xX70xX16xXc8xX1b4xX3xX6exX1xX3xXfxX16xX38xX1xXc8xX3fxX38xX70xX38xX2xX188xXbxX70xX25xX1c7xX19fxX1c9xX70xX25xX191xX1c9xX4xX19fxX25xX1d1xX191xX18fxX1d5xX1d5xXfxX1d5xX1c7xX1c7xX1c9xX9xX1d1xX12xX1c7xX12xX25xXc8xX1e2xX2exX47xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX7xX38xX1xX37xX38xX7xX3fxX40xX16xX7xX43xX44xX3xX38xX47xX7xX8xX4axX38xX1xX7xX4exX4fxX3xX7xXfxX1xX44xX7xXfxX1xX58xX7xX47xX16xX40xX16xX7xX38xX1xX61xX38xX7xXfxX65xX7xXfxX6xX69xX38xX7xX8xX3xX6exXexX7xX70xX22xX0xX70xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX238xX6exX4xXccxXexX22xX0xXbxXfxX6xX6exX38xX47xX22xX2fxX1xX9d8xXccxX7xX99cxX16xXa0xX38xX18dxX0xX70xXbxXfxX6xX6exX38xX47xX22xX0xX70xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX238xX6exX4xXccxXexX22xX4e0xX1xXbaxX8xX7xX9exX58xX38xX7xX4exX4fxX3xX7xXfxX1xX44xX7xX8xX1xXcbxX44xX7x9247xX44xX7xXdaxX1xX252xX38xX47xX7xXfxX1xXa0xX7xXdaxX1xX252xX38xX47xX7xXdaxXa0xX7xXfxX40xX16xX7xX2fxX1xX9d8xXccxX7xX99cxX16xXa0xX38xXc8xX7xX99cxXc6xXfxX7xX38xX2dexX40xX8xX7xX3fxX4fxX38xX47xX7xX238xXbaxX8xX7xX1160xX44xX7xX38xX97xXccxX7xXccxX69xX38xX7xX1b4xX61xX38xX1xX7xX9exXf9dxX2exX7xXfxXb3xX3xX7xX4exX16xX3baxX38xX7xX8xXb6xX7xXfxXd95xX8xX1xX7xXdaxX1xX16xX7xX38xX1xX61xX38xX7xXfxX65xX7xXfxX6xX69xX38xX7xX8xX3xX6exXc8xX7xX4e0xX1xX38bxX38xX47xX7xX8xXddxX38xX1xX7xX6xX65xX38xX47xX7xX9xXddxX7xXdaxX16xX4exX7xXfxX1x9865xX38xX47xX7xXfxXbaxX2exXffxX7xX1b4xX3xX6exX7xX43xX44xX3xX38xX1xX7xX8xX6exX38xX7xXbxX252xX38xX47xX7xX44xXcfxX38xX7xXdaxX1xXd3xX8xX7xX9exX3xX38xX47xX7xX8xX1xX44xXccxXa0xX38xX7xX4exX61xX38xX1xX7xXfxX1xX3xXccxX7xX4exX97xX44xX7xXddxX6exX7xX4exX40xX16xXffxX7xX1xX97xX16xX7xX1xX386xX3xX7xX47xX16xX38bxX3xX7xXbxXbaxX8xX7xX3fxX97xX38xX47xXffxX7xX193xX3xX38xX1xXc8xX7xX29fxX1xX6exX4axX38xX1xX7xXdaxX1xXbaxX8xX7xX38xX97xXccxX7xX9exX2dexX2dfxX8xX7xX8xX1xX9d8xX2exX7xX4xX2dexX40xX16xX7xXcfxX38xX47xX7xXdaxXd95xX38xX1xX7xX8xX2c2xX3xX7xX38xX1xX16xX58xX2exX7xX4axX38xX1xX7xX47xX16xX3xX7xXd53xX38xX4xX6xX2xX16xX7xXd53xX38xX4xX6xX16xXfxX8xX44xXc8xX0xX70xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX1xX2xX12xX3xX6xXfxX16xX8xX9xX2xX12xXbxX44xX4exX4exX3xX6xXccxX7xX8xX4exXbxX12xX4xX2xXbxX8xX7xX2exXcaxX2xX38xXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX4exX47xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX16xXcaxX2xX38xXfxX2xX6xXexX7xXbxXfxXccxX9xX2xXdxXexX188xX16xX4xXfxX1xX18dxX7xX18fxX190xX191xX2exX193xX194xX7xX1xX2xX16xX47xX1xXfxX18dxX7xX190xX19fxX191xX2exX193xX194xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xXfxXfxX2exX18dxX70xX70xX16xXc8xX1b4xX3xX6exX1xX3xXfxX16xX38xX1xXc8xX3fxX38xX70xX38xX2xX188xXbxX70xX25xX1c7xX19fxX1c9xX70xX25xX191xX1c9xX4xX19fxX25xX1d1xX191xX18fxX19fxX19fxXfxX1d5xX1c9xX1d5xX190xX9xX191xX12xX18fxXc8xX1e2xX2exX47xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX7xX38xX1xX37xX38xX7xX3fxX40xX16xX7xX43xX44xX3xX38xX47xX7xX8xX4axX38xX1xX7xX4exX4fxX3xX7xXfxX1xX44xX7xXfxX1xX58xX7xX47xX16xX40xX16xX7xX38xX1xX61xX38xX7xXfxX65xX7xXfxX6xX69xX38xX7xX8xX3xX6exXexX7xX70xX22xX0xX70xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX238xX6exX4xXccxXexX22xX0xXbxXfxX6xX6exX38xX47xX22xX88xX10cxX7xX36xX3xXbxX1xX44xX7xX26fxX4e0xX1xda6cxXfxX7xX238xX4axX38xX27exX18dxX7xX0xX70xXbxXfxX6xX6exX38xX47xX22xX0xX70xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX238xX6exX4xXccxXexX22xXcaxX1xXcbxX44xX7x3aacxX7xX8xX24dxX38xX47xX7xX6xXb3xX8xX7xX6xXf5xX7xXdaxX1xX252xX38xX47xX7xXdaxefdexX4exX7xXdaxX1xX16xX7xXfxX16xX58xXfxX7xXfxX1xX44xX7xXbxX3xX38xX47xXc8xX7xX88xX10cxX7xX36xX3xXbxX1xX44xX7xX193xX114xX7xX1xX6exX3xX7xX3xX38xX1xX7xX9exX97xX6exX7xX38xX1xX61xX38xX7xXfxX65xX7xXfxX6xX69xX38xX7xX8xX3xX6exX7xX9exXf9dxX2exX7xXdaxXb88xX7xX3fxX7daxX7xX3fxX40xX16xX7xX6xX65xX38xX47xX7xX8xXcbxXccxX7xX193xX3xX38xX1xX7xX9exX16xXa0xX4exX7xX193xX44xXccxX58xXfxX7xX38xX1xX38bxX38xX47xX7xXbxXbaxX8xX7xX3fxX97xX38xX47xXffxX7xX9exX102xXffxX7xX47xX1xX16xX7xX4xXc6xX44xX7xXbxXb3xX7xX193xX44xXc6xXfxX7xX1xX16xXc1xX38xX7xX8xX2c2xX3xX7xX4exX4fxX3xX7xXfxX1xX44xXc8xX7xX238xX114xX8xX7xX1xX61xX38xX1xX7xX9xX97xX7xXbxX4axX38xX7xX2exX1xX7e5xX4exX7xX38xX1xX16xX58xX2exX7xX4axX38xX1xX7xX8xX2c2xX3xX7xXfxXddxX8xX7xX47xX16xX4axX7xXf55xX44xX8xX8xX3xXccxX7xX74cxXc8xX7xe498xXfxX6exXc8xX0xX70xX2exX22xX0xX4xX16xX3fxX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xX6xX2xX9xX3xXfxX2xX4xXexX22xX0xXbxXfxX6xX6exX38xX47xX22xX2fxX16xX38xX7xX9xX16xX69xX38xX7xX43xX44xX3xX38xX18dxX0xX70xXbxXfxX6xX6exX38xX47xX22xX0xX44xX9xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX16xXfxX9xX2xX12xXfxX1xX44xX4exX1b4xX12xX3xX38xX4xX12xXbxX3xX2exX6exXexX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexXc33xXbaxX8xX7xXfxX1xX44xX7xX43xX44xXccxX58xX38xX7xX6xX24dxX7xX566xX7xXdaxX1xXbaxX2exX7xX38xX963xX16xX7xXfxX6xX69xX38xX7xXfxX1xX58xX7xX47xX16xX40xX16xXexX7xX1xX6xX2xXdb6xXdxXexX70xX4xX44xX12xX9xX16xX8xX1xX70xXbxX3xX8xX12xXfxX1xX44xX12xX43xX44xXccxX2xX38xX12xX6xX44xX12xX6exX12xXdaxX1xX3xX2exX12xX38xX6exX16xX12xXfxX6xX2xX38xX12xXfxX1xX2xX12xX47xX16xX6exX16xX70xX25xX190xX1d5xX19fxX6c7xX191xXc8xX1xXfxX4exXexX22xX0xX16xX4exX47xX7xXbxX6xX8xXdxXexX70xX4exX2xX4xX16xX3xX70xX25xX1d5xX191xX70xX38xX2xX188xXbxX70xX25xX1c7xX19fxX25xX70xX25xX1d5xX19fxX4xX1c9xX191xX18fxX1d5xX1d1xX6c7xX1d5xXfxX25xX6c7xX190xX18fxX9xX18fxX12xX25xXc8xX1e2xX2exX47xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX7xX38xX1xX37xX38xX7xX3fxX40xX16xX7xX43xX44xX3xX38xX47xX7xX8xX4axX38xX1xX7xX4exX4fxX3xX7xXfxX1xX44xX7xXfxX1xX58xX7xX47xX16xX40xX16xX7xX38xX1xX61xX38xX7xXfxX65xX7xXfxX6xX69xX38xX7xX8xX3xX6exXexX7xX70xX22xX0xX70xX3xX22xX0xX4xX16xX3fxX22xX0xXbxXfxX6xX6exX38xX47xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexXc33xXbaxX8xX7xXfxX1xX44xX7xX43xX44xXccxX58xX38xX7xX6xX24dxX7xX566xX7xXdaxX1xXbaxX2exX7xX38xX963xX16xX7xXfxX6xX69xX38xX7xXfxX1xX58xX7xX47xX16xX40xX16xXexX7xX1xX6xX2xXdb6xXdxXexX70xX4xX44xX12xX9xX16xX8xX1xX70xXbxX3xX8xX12xXfxX1xX44xX12xX43xX44xXccxX2xX38xX12xX6xX44xX12xX6exX12xXdaxX1xX3xX2exX12xX38xX6exX16xX12xXfxX6xX2xX38xX12xXfxX1xX2xX12xX47xX16xX6exX16xX70xX25xX190xX1d5xX19fxX6c7xX191xXc8xX1xXfxX4exXexX22xXc33xXbaxX8xX7xXfxX1xX44xX7xX43xX44xXccxX58xX38xX7xX6xX24dxX7xX566xX7xXdaxX1xXbaxX2exX7xX38xX963xX16xX7xXfxX6xX69xX38xX7xXfxX1xX58xX7xX47xX16xX40xX16xX0xX70xX3xX22xX0xX70xXbxXfxX6xX6exX38xX47xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX36xX4fxX3xX7xXfxX1xX44xX7xX9exXf9dxX2exX7xX4exX963xX7xX4exX97xX38xX47xX7xX566xX7xXdaxX1xXbaxX2exX7xX38xX963xX16xX7xXfxX6xX69xX38xX7xXfxX1xX58xX7xX47xX16xX40xX16xX7xXdaxX1xX16xX7xXddxX38xX1xX7xX38xXbaxX38xX47xX7xX3fxX97xX38xX47xX7xX2exX1xX2c2xX7xXdaxX1xXbaxX2exX7xXdaxX1xX252xX38xX47xX7xX47xX16xX3xX38xX7xX3fxX97xX7xX8xXddxX8xX7xX9xX6exX97xX16xX7xX8xXcbxXccxX7xX9exX44xX3xX7xX38xX1xX3xX44xX7xX8xX1xX44xXccxXa0xX38xX7xX4exX97xX44xXffxX7xXdaxX1xX6exX2xX7xXbxXbaxX8xXc8xX0xX70xX2exX22xX0xX70xX4xX16xX3fxX22xX0xX70xX9xX16xX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX4e0xX47xXbaxX4exX7xX9xX6exX106xXfxX7xX4axX38xX1xX7xXfxX44xXccxXc1xXfxX7xX9exXf9dxX2exX7xX9exX2dexX2dfxX8xX7xX8xX1xX9d8xX2exX7xXfxX65xX7xX8xX3xX4exX2xX6xX3xX7xX1b4xX3xXccxXexX7xX1xX6xX2xXdb6xXdxXexX70xX47xX16xX3xX16xX12xXfxX6xX16xX70xX38xX47xX3xX4exX12xX9xX6exX3xXfxX12xX3xX38xX1xX12xXfxX44xXccxX2xXfxX12xX4xX2xX2exX12xX4xX44xX6exX8xX12xX8xX1xX44xX2exX12xXfxX44xX12xX8xX3xX4exX2xX6xX3xX12xX1b4xX3xXccxX70xX25xX190xX1d5xX25xX1d5xX190xXc8xX1xXfxX4exXexX22xX0xX16xX4exX47xX7xXbxX6xX8xXdxXexX70xX4exX2xX4xX16xX3xX70xX25xX1d5xX191xX70xX38xX2xX188xXbxX70xX25xX1c7xX19fxX191xX70xX25xX1d5xX19fxX4xX190xX25xX1c7xX191xX19fxX19fxX191xXfxX25xX1c7xX190xX1d5xX9xX1c9xX12xXdb6xXc8xX1e2xX2exX47xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX7xX38xX1xX37xX38xX7xX3fxX40xX16xX7xX43xX44xX3xX38xX47xX7xX8xX4axX38xX1xX7xX4exX4fxX3xX7xXfxX1xX44xX7xXfxX1xX58xX7xX47xX16xX40xX16xX7xX38xX1xX61xX38xX7xXfxX65xX7xXfxX6xX69xX38xX7xX8xX3xX6exXexX7xX70xX22xX0xX70xX3xX22xX0xX4xX16xX3fxX22xX0xXbxXfxX6xX6exX38xX47xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX4e0xX47xXbaxX4exX7xX9xX6exX106xXfxX7xX4axX38xX1xX7xXfxX44xXccxXc1xXfxX7xX9exXf9dxX2exX7xX9exX2dexX2dfxX8xX7xX8xX1xX9d8xX2exX7xXfxX65xX7xX8xX3xX4exX2xX6xX3xX7xX1b4xX3xXccxXexX7xX1xX6xX2xXdb6xXdxXexX70xX47xX16xX3xX16xX12xXfxX6xX16xX70xX38xX47xX3xX4exX12xX9xX6exX3xXfxX12xX3xX38xX1xX12xXfxX44xXccxX2xXfxX12xX4xX2xX2exX12xX4xX44xX6exX8xX12xX8xX1xX44xX2exX12xXfxX44xX12xX8xX3xX4exX2xX6xX3xX12xX1b4xX3xXccxX70xX25xX190xX1d5xX25xX1d5xX190xXc8xX1xXfxX4exXexX22xX4e0xX47xXbaxX4exX7xX9xX6exX106xXfxX7xX4axX38xX1xX7xXfxX44xXccxXc1xXfxX7xX9exXf9dxX2exX7xX9exX2dexX2dfxX8xX7xX8xX1xX9d8xX2exX7xXfxX65xX7xX8xX3xX4exX2xX6xX3xX7xX1b4xX3xXccxX0xX70xX3xX22xX0xX70xXbxXfxX6xX6exX38xX47xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX99cxXcbxXccxX7xX9xX97xX7xX38xX1xX38bxX38xX47xX7xX1b4xX114xX8xX7xX4axX38xX1xX7xX9exX2dexX2dfxX8xX7xX9exXbb8xX38xX47xX7xXfxX6xX6exX38xX47xX7xX8xX44xXcfxX38xX7xXbxXddxX8xX1xX7xX8xXb0xX7xXfxX69xX38xX7x3627xX36xX3xXbxXfxX2xX6xXbxX7x3a26xXdb6xX7xX4d7xX6xX6exX38xX2xX7xX1007xX1xX6exXfxX6exX47xX6xX3xX2exX1xXccx71baxX7xX26fxXfxX106xX4exX7xX4xX9e3xX8xX1xX18dxX7xX4e0xX1xX38bxX38xX47xX7xX1b4xX13b1xX8xX7xXfxX1xX333xXccxX7xX8xX2c2xX3xX7xX38xX1xX16xX58xX2exX7xX4axX38xX1xX7xX4xX6xX6exX38xX2xX27exXc8xX0xX70xX2exX22xX0xX70xX4xX16xX3fxX22xX0xX70xX9xX16xX22xX0xX70xX44xX9xX22xX0xX4xX16xX3fxX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX8xX9xX6xXexX22xX0xX70xX4xX16xX3fxX22xX0xX70xX4xX16xX3fxX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exXc33xX6exX44xX6xX8xX2xXexX22xX2fxX1xX2xX6exX7x92e0xX16xX38xX47xX0xX70xX2exX22