Nghiêm túc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8
(Baohatinh.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nắm vững, hiểu rõ và triển khai thực hiện tốt các nội dung đề ra.
6aex3cd3x98a8xb301x7c55x8fc5x6480x39e3x1fc2xX7x8b4ex985fxb033x4f0dxa526x8aeaxX5x1637xXax9da8x74a1x6d2xX1xXdx5cf2x89c8xX3xXexaceexX4xX3xX1xaff9xX4xX3xXex32c4xXbx3ac9xX3xa9a4x92abx5273xa43bxX3xXex4f1bxXdx4288xXexX3xX4xX29xX4xX3xX13xX14xX1xab7exX3xX27xX28x62ecx29bexXexX3x7183x3834xXdxX3xX2axX14xX1xX39xX3xXcxX2dxX28xX2axX14xX3x885fx3e6exX2axX14xX3x969xX0x9f5cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX10xX6x4b0dxXaxX12x108fxX6xX2axX3xXcxX1xX50x3c62xX2axX14xX3xad4xa75axX3xXcx8f2dxX2axX1xX3x48b5xX3dxX3xX41x2af7xX3xXcx780cxX2axX1xX3xX77x67ccxX6xX3xb9c5xX6xX2axX3xX1xX83xX2axX1xX3x697fxX3exX3xX1x4cc7x7767xX4xX1xX3xX1xX1fxX4xX3xXexX23xXbxX25xX3xX27xX28xX29xX2axX3xXexX2dxXdxX2fxXexX25xX3xXexX28xX3dxX17xX2axX3xXexX2dxX28xX3dxa4ebxX2axX25xX3xXexX2dxXdxa98exX2axX3xX97xX1xX6xXdxX3xXexX1x54e0xX4xX3xX1xXdxX2fxX2axX3xX4xX29xX4xX3xX13xX14xX1xX39xX3xX27xX28xX3dxX3exXexX3xX41xX42xXdxX3xX2axX14xX1xX39xX3xXcxX2dxX28xX2axX14xX3xX50xX51xX2axX14xX3xX55xX3x8821xX97xX1x5ea9xX6xX3x1ab9x68a4xX104x5e0exX3xX4xX7fxX6xX3x3b5bx4342xX2axX14xX3xX2axX1xc17exX18xX3xX14xXdxX1bxXbxX3xX4xX29xX2axX3xX8exX42xX25xX3x98b6xX10dxX2axX14xX3xX77xXdxX17xX2axX25xX3xX123xX9bxX83xX2axX3xX77xXdxX17xX2axX25xX3xX1xX42xXdxX3xX77xXdxX17xX2axX3xX2ax728fxX18xX3xX77x73cxX2axX14xX25xX3xX1xXdxXc6xX28xX3xX2dx6b0axX3xX77xX83xX3xXexX2dxXdxXc6xX2axX3xX97xX1xX6xXdxX3xXexX1xXd0xX4xX3xX1xXdxX2fxX2axX3xXex1522xXexX3xX4xX29xX4xX3xX2axX42xXdxX3xX69xX28xX2axX14xX3xX123xXbfxX3xX2dxX6x7168xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX9bxX69xX3dxX3xXbx8e02xX10xX2axXexX10xX2dxXaxX12xX0xXdxX18xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX198xX10xX2axXexX10xX2dxXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXax4614xXdxX69xXexX1xa3c3xX3x74c2xX2xac3cxXbx616cx3b8cxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1c1xX3x34c0xX2xa25dxXbxX1c7xX1c8xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c1xX57xX57xXdxX182xX8exX6xX9bxX1xX6xXexXdxX2axX1xX182xX77xX2axX57xX2axX10xX1bcxX7xX57xX2xX55xX1d2x74b8xX57xX2xX1d4xX1c3xX69xX2xX1d4x69b9xX1d2x2830xX1d2xX1d2xXex5cc5xX2xX1c3xX1fdxX5xX207x48cdxX2xX1d4xX1c3xX69xX207xX1d4xX205xX1d4xX1d4xX207xX1c3xXexX2xX1d4xX55xX20bxX5xX1c5xX211xX2xX182xbc9dxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX17xX18xX3xXexX1bxX4xX3xX1xX1fxX4xX3xXexX23xXbxX25xX3xX27xX28xX29xX2axX3xXexX2dxXdxX2fxXexX3xX4xX29xX4xX3xX13xX14xX1xX39xX3xX27xX28xX3dxX3exXexX3xX41xX42xXdxX3xX2axX14xX1xX39xX3xXcxX2dxX28xX2axX14xX3xX50xX51xX2axX14xX3xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX198xX6xXbxXexXdxX9bxX2axXaxX12xX6cx9d8xX3xXexX1xX50xX3xXcxX7bxX2axX1xX3xX7fxX3dxX3xX41xX83xX3xXcxX86xX2axX1xX3xc0ecxX17xX3xX10cx215dxX2axX1xX3x73dexX51xX2axX3xXfdxX2axX14xX9bxX83xXdxX3xX4x8902xX2axX14xX3xX8exX17xX2axX3xXexX2dxX29xXdxX106xX3xX4xa77axX2axX14xX3xX4xX29xX4xX3xX123xX9cxXdxX3xX8exXdxXc6xX28xX3xXexX9cxXdxX3xXbxX1xXdxX17xX2axX3xX8exX3exX3xX18xX9cxX4xX3xX41xX42xXdxX3xX2axX14xX1xX39xX3xXcxX2dxX28xX2axX14xX3xX50xX51xX2axX14xX3xX55xX3xXfdxX97xX1xX100xX6xX3xX103xX104xX104xX106xX3xX4xX7fxX6xX3xX10cxX10dxX2axX14xX25xX3xX69xXdx72cxX2axX3xX2dxX6xX3xXexX8bxX3xX2axX14xX83xX3dxX3xX207xX3xX211xX3xX1c3xX57xX2xX1d4xX57xX207xX1d4xX2xX55xX25xX3xXexX9cxXdxX3xXexX1xX7fxX3xX123x4fdexX3xX41xX83xX3xX13xX42xXdxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX9bxX69xX3dxXaxX12xX13xX42xXdxX3xX69xX28xX2axX14xX3xX1xX1fxX4xX3xXexX23xXbxX25xX3xX27xX28xX29xX2axX3xXexX2dxXdxX2fxXexX3xXexX23xXbxX3xXexX2dxX28xX2axX14xX3xX5xX83xX18xX3xX2dxX152xX3xX27xX28xX6xX2axX3xX123xXdxXc6xX18xX25xX3xX18xX78xX4xX3xXexXdxX17xX28xX25xX3xX2axX1xX147xX2axX14xX3xX123xXdxXc6xX18xX3xX18xb7f4xXdxX25xX3xX4xX29xX4xX3xX2axX1xXdxX2fxX18xX3xX77xX78xX25xX3xX14xXdxX10dxXdxX3xXbxX1xX29xXbxX3xX123xX42xXexX3xXbxX1xX29xX25xX3xX2axX42xXdxX3xX69xX28xX2axX14xX3xX4xX16dxXexX3xX5xX152xXdxX3xX41xX42xXdxX3xX2axX14xX1xX39xX3xXcxX2dxX28xX2axX14xX3xX50xX51xX2axX14xX3xX55xX3xXfdxX97xX1xX100xX6xX3xX103xX104xX104xX106xX3xX4xX7fxX6xX3xX10cxX10dxX2axX14xX3xX8exX6xX9bxX3xX14x6be6xX18xX1c1xX3xX13xX14xX1xX39xX3xX27xX28xX3dxX3exXexX3xX7xX16dxX3xX20bxX1c3xX211xX13x89efxX57xXcx187axX3xX2axX14xX83xX3dxX3xX207xX207xX57xX2xX1d4xX57xX207xX1d4xX2xX55xX3xX77xXbfxX3x81d8xX198xX1xXdxX3exX2axX3xX5xX50x4e59xX4xX3xXbxX1xX29xXexX3xXexX2dxXdxXc6xX2axX3xX97xXdxX2axX1xX3xXexX3exX3xX8exXdxXc6xX2axX3x3e5axXdxX2fxXexX3xX13xX6xX18xX3xX123xX3exX2axX3xX2ax6bf7xX18xX3xX207xX1d4xX20bxX1d4xX3xXex825cxX18xX3xX2axX1xX2abxX2axX3xX123xX3exX2axX3xX2axX470xX18xX3xX207xX1d4xX1d2xX1c5xa495xX1c8xX3xX426xX28xX3dxX3xX123xX39xX2axX1xX3xX7xX16dxX3xX1d4xX55xX211xX426xX10cxXdxX57xXcxX429xX3xX2axX14xX83x4486xX3xX207xX1c5xX57xX2xX1d4xX57xX207xX1d4xX2xX55xX3xX77xXbfxX3xX43exX426xX28xX3dxX3xX123xX39xX2axX1xX3xXexX2dxX29xX4xX1xX3xX2axX1xXdxX2fxX18xX3xX2axX17xX28xX3xX14xX50xX51xX2axX14xX3xX4xX7fxX6xX3xX4xX29xX2axX3xX8exX42xX25xX3xX123xX10dxX2axX14xX3xX77xXdxX17xX2axX25xX3xXexX2dxX50xX3abxX4xX3xX1xX3exXexX3xX5xX83xX3x5379xX3dxX3xX77xXdxX17xX2axX3xX6cxX42xX3xX198xX1xX291xX2axX1xX3xXexX2dxX39xX25xX3xX4fdxX3dxX3xX77xXdxX17xX2axX3xX6cxX6xX2axX3xX6cxX291xX3xXexX1xX50xX25xX3xX4fdxX3dxX3xX77xXdxX17xX2axX3xX6cxX6xX2axX3xX198xX1xa435xXbxX3xX1xX83xX2axX1xX3xXcxX2dxX28xX2axX14xX3xX50xX51xX2axX14xX48dxX1c8xX3x2943xX3exXexX3xX5xX28xX23xX2axX3xX77xXbfxX3xXexX2abxX2axX1xX3xX1xX2abxX2axX1xX3xX54axXcxX211xX103xX41xX25xX3xX2axX14x4f28xX2axX3xX7xX29xX4xX1xX3xX2axX1xX83xX3xX2axX50xX3abxX4xX3xX2axX470xX18xX3xX207xX1d4xX2xX55xX3xX77xX83xX3xX97xX3exX3xX1xX9bxX9cxX4xX1xX3xXbxX1xX29xXexX3xXexX2dxXdxXc6xX2axX3xX54axXcxX211xX103xX41xX25xX3xX69xXd0xX3xXexX9bxX29xX2axX3xX2axX14xX569xX2axX3xX7xX29xX4xX1xX3xX2axX1xX83xX3xX2axX50xX3abxX4xX3xX2axX470xX18xX3xX207xX1d4xX2xX205xX182xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX9bxX69xX3dxXaxX12xX462xXbfxX3xXexX1xX73xXdxX3xX14xXdxX6xX2axX25xX3xX1xX42xXdxX3xX2axX14xX1xX39xX3xX4xX535xXbxX3xXexX7bxX2axX1xX3xX77xX83xX3xX4xX535xXbxX3xX1xX28xX3dxX2fxX2axX25xX3xXexX1xX83xX2axX1xX25xX3xXexX1xX39xX3xX28x166bxX25xX3xX123xX10dxX2axX14xX3xX7fxX3dxX3xXexX2dxXd0xX4xX3xXexX1xX28xX42xX4xX3xXexXdxX3exX2axX3xX1xX83xX2axX1xX3xX77xX83xX9bxX3xX2axX14xX83xX3dxX3xX207xX20bxX57xX2xX2xX57xX207xX1d4xX2xX55xX1c8xX3xX1xX42xXdxX3xX2axX14xX1xX39xX3xX69xX9bxX3xX4xX29xX4xX3xX123xX10dxX2axX14xX3xX7fxX3dxX25xX3xX4xX1xXdxX3xX7fxX3dxX3xX4xX51xX3xX7xaf4bxX3xXexaf45xX3xX4xX1x5ea7xX4xX3xXexX2dxX50xX3abxX4xX3xX2axX14xX83xX3dxX3xX2xX1d4xX57xX2xX57xX207xX1d4xX2xX205xX1c8xX3xX1xX42xXdxX3xX2axX14xX1xX39xX3xX4xX7fxX6xX3xbc72xX6cx9f66xXcxXcxX426xX3xX77xX83xX3xX4xX29xX4xX3xX123xX9bxX83xX2axX3xXexX1xXc6xX3xXexXdxX3exX2axX3xX1xX83xX2axX1xX3xXexX2dxX50xX3abxX4xX3xX2axX14xX83xX3dxX3xX2xX1c5xX57xX2xX57xX207xX1d4xX2xX205xX182xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX9bxX69xX3dxXaxX12xX462xXbfxX3xX1c7xX569xX3dxX3xX69xXd0xX2axX14xX3xX4xX1xX50xX51xX2axX14xX3xXexX2dxX2abxX2axX1xX25xX3xX97xX3exX3xX1xX9bxX9cxX4xX1xX3xX1xX83xX2axX1xX3xX123xX42xX2axX14xX25xX3xX4xX535xXbxX3xX7fxX3dxX3xX4xX29xX4xX3xX4xX535xXbxX3xX4xX1xX7fxX3xXexX2dxX2abxX3xX1c7xX569xX3dxX3xX69xXd0xX2axX14xX3xX4xX1xX50xX51xX2axX14xX3xXexX2dxX2abxX2axX1xX3xX1xX83xX2axX1xX3xX123xX42xX2axX14xX25xX3xX97xX3exX3xX1xX9bxX9cxX4xX1xX3xXexX1xXd0xX4xX3xX1xXdxX2fxX2axX3xX4xX7fxX6xX3xX4xX535xXbxX3xX18xX2abxX2axX1xX3xXexX2dxX17xX2axX3xX4xX51xX3xX7xX66dxX3xX77xX23xX2axX3xX69xX78xX2axX14xX3xX4xX29xX4xX3xX18xX78xX4xX3xXexXdxX17xX28xX25xX3xX27xX28xX6xX2axX3xX123xXdxXc6xX18xX25xX3xX2axX1xXdxX2fxX18xX3xX77xX78xX25xX3xX14xXdxX10dxXdxX3xXbxX1xX29xXbxX3xX4xX7fxX6xX3xX4xX29xX4xX3xX2axX42xXdxX3xX69xX28xX2axX14xX3xX41xX42xXdxX3xX2axX14xX1xX39xX3xXcxX2dxX28xX2axX14xX3xX50xX51xX2axX14xX3xX55xX3xXfdxX97xX1xX100xX6xX3xX103xX104xX104xX106xX3xX4xX7fxX6xX3xX10cxX10dxX2axX14xX3xX123xXc6xX3xX123xXbfxX3xX2dxX6xX3xX4xX29xX4xX3xX2axX1xXdxX2fxX18xX3xX77xX78xX25xX3xX14xXdxX10dxXdxX3xXbxX1xX29xXbxX25xX3xXbxX1xX569xX2axX3xX4xX33fxX2axX14xX3xX4xX1xX9bxX3xX4xX29xX4xX3xX4xX51xX3xX27xX28xX6xX2axX25xX3xXexX670xX3xX4xX1xX674xX4xX25xX3xX123xX51xX2axX3xX77xX39xX3xXexX1xXd0xX4xX3xX1xXdxX2fxX2axX3xXbxX1xX2bbxX3xX1xX447xXbxX3xX77xX3abxXdxX3xX4xX1xX674xX4xX3xX2axX470xX2axX14xX25xX3xX2axX1xXdxX2fxX18xX3xX77xX78xX25xX3xX123xXdxXbfxX28xX3xX97xXdxX2fxX2axX3xX4xX78xX3xXexX1xXc6xX3xX4xX7fxX6xX3xXexX8bxX2axX14xX3xX2axX14xX83xX2axX1xX25xX3xX5xX86xX2axX1xX3xX77xXd0xX4xX25xX3xX123xX39xX6xX3xXbxX1xX50xX51xX2axX14xX25xX3xX123xX51xX2axX3xX77xX39xX3xX2axX1xX113xX18xX3xX7xX3abxX18xX3xX123xX50xX6xX3xX13xX14xX1xX39xX3xX27xX28xX3dxX3exXexX3xX4xX7fxX6xX3xX10cxX10dxX2axX14xX3xX77xX83xX9bxX3xX4xX28xX42xX4xX3xX7xX16dxX2axX14xX3xX1xXdxX2fxX28xX3xX27xX28xX10dxX182xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX9bxX69xX3dxXaxX12xX13xX14xX50xX73xXdxX3xX123xX674xX2axX14xX3xX123xX479xX28xX3xX4xX535xXbxX3xX7fxX3dxX25xX3xX4xX1xX291xX2axX1xX3xX27xX28xX3dxXbfxX2axX25xX3xX4xX51xX3xX27xX28xX6xX2axX25xX3xX123xX51xX2axX3xX77xX39xX3xX1c7xX569xX3dxX3xX69xXd0xX2axX14xX3xX97xX3exX3xX1xX9bxX9cxX4xX1xX3xX4xX29xX3xX2axX1xX569xX2axX3xXexX1xXd0xX4xX3xX1xXdxX2fxX2axX3xX4xX29xX4xX3xX2axX42xXdxX3xX69xX28xX2axX14xX3xX41xX42xXdxX3xX2axX14xX1xX39xX3xXcxX2dxX28xX2axX14xX3xX50xX51xX2axX14xX3xX55xX3xXfdxX97xX1xX100xX6xX3xX103xX104xX104xX106xX3xX4xX7fxX6xX3xX10cxX10dxX2axX14xX3xXbxX1xX2bbxX3xX1xX447xXbxX3xX77xX3abxXdxX3xX4xX1xX674xX4xX3xXexX2dxX29xX4xX1xX25xX3xX2axX1xXdxX2fxX18xX3xX77xX78xX3xX123xX50xX447xX4xX3xX14xXdxX6xX9bxX1c8xX3xXexX1xXc6xX3xX1xXdxX2fxX2axX3xX27xX28xX3dxX3exXexX3xXexX569xX18xX25xX3xXexXdxX2axX1xX3xXexX1xX479xX2axX3xX123xX670xXdxX3xX18xX3abxXdxX25xX3xX4xX1xX7fxX3xX123xX42xX2axX14xX25xX3xX7xX29xX2axX14xX3xXexX9cxX9bxX25xX3xX69xX29xX18xX3xX2axX14xX1xX86xX25xX3xX69xX29xX18xX3xX5xX83xX18xX25xX3xX69xX29xX18xX3xX4xX1xX39xX28xX3xXexX2dxX29xX4xX1xX3xX2axX1xXdxX2fxX18xX3xX4xX7fxX6xX3xX2axX14xX50xX73xXdxX3xX123xX674xX2axX14xX3xX123xX479xX28xX182xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX9bxX69xX3dxXaxX12xX198xX1xX50xX51xX2axX14xX3xXexX2dxX2abxX2axX1xX3xX1xX83xX2axX1xX3xX123xX42xX2axX14xX25xX3xX97xX3exX3xX1xX9bxX9cxX4xX1xX3xXexX2dxXdxXc6xX2axX3xX97xX1xX6xXdxX3xXexX1xXd0xX4xX3xX1xXdxX2fxX2axX3xXbxX1xX10dxXdxX3xX123xX50xX447xX4xX3xXexX1xX10dxX9bxX3xX5xX28xX23xX2axX3xX69xX569xX2axX3xX4xX1xX7fxX3xXexX2dxX9bxX2axX14xX3xX8exX6xX2axX3xXexX1xX50xX73xX2axX14xX3xX77xX78xX3xX4xX535xXbxX3xX7fxX3dxX3xXexX2dxX50xX3abxX4xX3xX97xX1xXdxX3xXexX1xX33fxX2axX14xX3xX27xX28xX6xX3xXexX9cxXdxX3xX1xX42xXdxX3xX2axX14xX1xX39xX3xX8exX6xX2axX3xX4xX1xX535xXbxX3xX1xX83xX2axX1xX3xX18xX66dxX3xX2dxX42xX2axX14xX25xX3xX1xX42xXdxX3xX2axX14xX1xX39xX3xX4xX29xX2axX3xX8exX42xX3xX4xX16dxXexX3xX4xX29xX2axX182xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX9bxX69xX3dxXaxX12xX198xX535xXbxX3xX7fxX3dxX3xX77xX83xX3xX7fxX3dxX3xX8exX6xX2axX3xX97xXdxXc6xX18xX3xXexX2dxX6xX3xX4xX29xX4xX3xX4xX535xXbxX3xX1c7xX569xX3dxX3xX69xXd0xX2axX14xX3xX97xX3exX3xX1xX9bxX9cxX4xX1xX3xX97xXdxXc6xX18xX3xXexX2dxX6xX25xX3xX123xX33fxX2axX3xX123xX16dxX4xX25xX3xX1xX83xX2axX14xX3xX2axX470xX18xX3xX123xX29xX2axX1xX3xX14xXdxX29xX3xX97xX3exXexX3xX27xX28xX10dxX3xXexX1xXd0xX4xX3xX1xXdxX2fxX2axX3xX4xX1xX50xX51xX2axX14xX3xXexX2dxX2abxX2axX1xX3xX1xX83xX2axX1xX3xX123xX42xX2axX14xX25xX3xX97xX3exX3xX1xX9bxX9cxX4xX1xX3xX5xXdxX17xX2axX3xX27xX28xX6xX2axX3xXexX2dxX9bxX2axX14xX3xX8exX29xX9bxX3xX4xX29xX9bxX3xXexX670xX2axX14xX3xX97xX3exXexX3xX2axX470xX18xX3xX4xX7fxX6xX3xX4xX29xX4xX3xX123xX39xX6xX3xXbxX1xX50xX51xX2axX14xX25xX3xX123xX51xX2axX3xX77xX39xX182xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX9bxX69xX3dxXaxX12xX2afxX6xX28xX3xX1xX42xXdxX3xX2axX14xX1xX39xX3xX1xX1fxX4xX3xXexX23xXbxX25xX3xX27xX28xX29xX2axX3xXexX2dxXdxX2fxXexX3xX4xX29xX4xX3xX2axX42xXdxX3xX69xX28xX2axX14xX3xX41xX42xXdxX3xX2axX14xX1xX39xX3xXcxX2dxX28xX2axX14xX3xX50xX51xX2axX14xX3xX55xX3xXfdxX97xX1xX100xX6xX3xX103xX104xX104xX106xX3xX69xX9bxX3xX4xX535xXbxX3xX7fxX3dxX3xX10cxX10dxX2axX14xX3xX4xX29xX4xX3xX4xX535xXbxX3xXexX670xX3xX4xX1xX674xX4xX25xX3xX4xX29xX2axX3xX8exX42xX25xX3xX123xX10dxX2axX14xX3xX77xXdxX17xX2axX3xX77xXdxX3exXexX3xXexX1xX28xX3xX1xX9bxX9cxX4xX1xX3xX4xX29xX3xX2axX1xX569xX2axX3xX2axX42xXbxX3xX4xX535xXbxX3xX7fxX3dxX182xX3xX13xX42xXdxX3xX69xX28xX2axX14xX3xXexX1xX28xX3xX1xX9bxX9cxX4xX1xX3xXexX23xXbxX3xXexX2dxX28xX2axX14xX3xXexX1xXc6xX3xX1xXdxX2fxX2axX3xX2axX1xX23xX2axX3xXexX1xX674xX4xX3xX77xXbfxX3xXexX1xXd0xX4xX3xXexX2dxX9cxX2axX14xX3xXfdxX97xX3exXexX3xX27xX28xX10dxX25xX3xX1xX9cxX2axX3xX4xX1xX3exX3xX77xX83xX3xX2axX14xX28xX3dxX17xX2axX3xX2axX1xX569xX2axX106xX25xX3xX2axX1xX147xX2axX14xX3xX123xXdxXc6xX18xX3xX18xX3abxXdxX3xX77xXbfxX3xX27xX28xX6xX2axX3xX123xXdxXc6xX18xX25xX3xX18xX78xX4xX3xXexXdxX17xX28xX25xX3xX14xXdxX10dxXdxX3xXbxX1xX29xXbxX3xXexX2dxX9bxX2axX14xX3xX4xX29xX4xX3xX2axX42xXdxX3xX69xX28xX2axX14xX3xX41xX42xXdxX3xX2axX14xX1xX39xX3xXcxX2dxX28xX2axX14xX3xX50xX51xX2axX14xX3xX55xX3xXfdxX97xX1xX100xX6xX3xX103xX104xX104xX106xX3xX4xX7fxX6xX3xX10cxX10dxX2axX14xX1c8xX3xX5xXdxX17xX2axX3xX1xX2fxX3xX77xX3abxXdxX3xX77xXdxX2fxX4xX3xXexX1xXd0xX4xX3xX1xXdxX2fxX2axX3xX2axX1xXdxX2fxX18xX3xX77xX78xX3xX4xX1xX291xX2axX1xX3xXexX2dxX39xX3xX4xX7fxX6xX3xX123xX39xX6xX3xXbxX1xX50xX51xX2axX14xX25xX3xX4xX51xX3xX27xX28xX6xX2axX25xX3xX123xX51xX2axX3xX77xX39xX3xX77xX83xX3xX4xX29xX3xX2axX1xX569xX2axX182xX0xX57xXbxX12xX0xX69xXdxX77xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xX2dxX10xX5xX6xXexX10xX69xXaxX12xX0xX7xXexX2dxX9bxX2axX14xX12xXcxXdxX2axX3xX5xXdxX17xX2axX3xX27xX28xX6xX2axX1c1xX0xX57xX7xXexX2dxX9bxX2axX14xX12xX0xX28xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX211xXexX1xX28xX18xX8exX211xX6xX2axX69xX211xX7xX6xXbxX9bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX426xX28xX3dxX3xX123xX39xX2axX1xX3xX77xXbfxX3xXexX2dxX29xX4xX1xX3xX2axX1xXdxX2fxX18xX3xX2axX17xX28xX3xX14xX50xX51xX2axX14xX3xX4xX7fxX6xX3xX4xX29xX2axX3xX8exX42xX25xX3xX123xX10dxX2axX14xX3xX77xXdxX17xX2axX25xX3xXexX2dxX50xX3abxX4xX3xX1xX3exXexX3xX5xX83xX3xX4xX29xX2axX3xX8exX42xX3xX4xX535xXbxX3xX4xX6xX9bxXaxX3xX1xX2dxX10x4891xX9xXaxX57xX1c7xX6xX3dxX211xX69xX28xX2axX14xX211xX69xX6xX2axX14xX57xX27xX28xX3dxX211xX69xXdxX2axX1xX211xX77xX10xX211xXexX2dxX6xX4xX1xX211xX2axX1xXdxX10xX18xX211xX2axX10xX28xX211xX14xX28xX9bxX2axX14xX211xX4xX28xX6xX211xX4xX6xX2axX211xX8exX9bxX211xX69xX6xX2axX14xX211xX77xXdxX10xX2axX211xXexX2dxX28xX9bxX4xX211xX1xX10xXexX211xX5xX6xX211xX4xX6xX2axX211xX8exX9bxX211xX4xX6xXbxX211xX4xX6xX9bxX57xX2xX1c3xX20bxX2xX1d4xX1c3xX182xX1xXexX18xXaxX12xX0xXdxX18xX14xX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX57xX18xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX207xX1d4xX57xX2axX10xX1bcxX7xX57xX2xX55xX1d2xX20bxX57xX1fdxX1fdxX69xX1c5xX1d4xX1c3xX1d4xX1c3xX20bxX1d2xXexX1c5xX205xX1c5xX55xX5xX1d2xX211xX8exX10xX211xX18xX6xX4xX211xX1xX9bxXdxX211xX2axX14xX1xXdxX211xXexX2dxX28xX2axX182xX227xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX17xX18xX3xXexX1bxX4xX3xX1xX1fxX4xX3xXexX23xXbxX25xX3xX27xX28xX29xX2axX3xXexX2dxXdxX2fxXexX3xX4xX29xX4xX3xX13xX14xX1xX39xX3xX27xX28xX3dxX3exXexX3xX41xX42xXdxX3xX2axX14xX1xX39xX3xXcxX2dxX28xX2axX14xX3xX50xX51xX2axX14xX3xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX77xX12xX0xX7xXexX2dxX9bxX2axX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX426xX28xX3dxX3xX123xX39xX2axX1xX3xX77xXbfxX3xXexX2dxX29xX4xX1xX3xX2axX1xXdxX2fxX18xX3xX2axX17xX28xX3xX14xX50xX51xX2axX14xX3xX4xX7fxX6xX3xX4xX29xX2axX3xX8exX42xX25xX3xX123xX10dxX2axX14xX3xX77xXdxX17xX2axX25xX3xXexX2dxX50xX3abxX4xX3xX1xX3exXexX3xX5xX83xX3xX4xX29xX2axX3xX8exX42xX3xX4xX535xXbxX3xX4xX6xX9bxXaxX3xX1xX2dxX10xXe71xX9xXaxX57xX1c7xX6xX3dxX211xX69xX28xX2axX14xX211xX69xX6xX2axX14xX57xX27xX28xX3dxX211xX69xXdxX2axX1xX211xX77xX10xX211xXexX2dxX6xX4xX1xX211xX2axX1xXdxX10xX18xX211xX2axX10xX28xX211xX14xX28xX9bxX2axX14xX211xX4xX28xX6xX211xX4xX6xX2axX211xX8exX9bxX211xX69xX6xX2axX14xX211xX77xXdxX10xX2axX211xXexX2dxX28xX9bxX4xX211xX1xX10xXexX211xX5xX6xX211xX4xX6xX2axX211xX8exX9bxX211xX4xX6xXbxX211xX4xX6xX9bxX57xX2xX1c3xX20bxX2xX1d4xX1c3xX182xX1xXexX18xXaxX12xX426xX28xX3dxX3xX123xX39xX2axX1xX3xX77xXbfxX3xXexX2dxX29xX4xX1xX3xX2axX1xXdxX2fxX18xX3xX2axX17xX28xX3xX14xX50xX51xX2axX14xX3xX4xX7fxX6xX3xX4xX29xX2axX3xX8exX42xX25xX3xX123xX10dxX2axX14xX3xX77xXdxX17xX2axX25xX3xXexX2dxX50xX3abxX4xX3xX1xX3exXexX3xX5xX83xX3xX4xX29xX2axX3xX8exX42xX3xX4xX535xXbxX3xX4xX6xX9bxX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX2dxX9bxX2axX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX13xX14xX83xX3dxX3xX207xX1c5xX57xX2xX1d4xX57xX207xX1d4xX2xX55xX25xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX18xaa22xXexX3xX6cxX6xX2axX3xX198xX1xX535xXbxX3xX1xX83xX2axX1xX3xXcxX2dxX28xX2axX14xX3xX50xX51xX2axX14xX25xX3xXcxX670xX2axX14xX3xX6cxX291xX3xXexX1xX50xX3xX13xX14xX28xX3dxX319xX2axX3x6f88xX1xX1bxX3xXcxX2dxX1fxX2axX14xX3xX123x4d03xX3xX97x8a75xX3xX8exX6xX2axX3xX1xX83xX2axX1xX3xX426xX28xX3dxX3xX123xX39xX2axX1xX3xX7xX16dxX3xX1d4xX55xX211xX426xX10cxXdxX57xXcxX429xX3xX77xXbfxX3xXexX2dxX29xX4xX1xX3xX2axX1xXdxX2fxX18xX3xX2axX17xX28xX3xX14xX50xX51xX2axX14xX3xX4xX7fxX6xX3xX4xX29xX2axX3xX8exX42xX25xX3xX123xX10dxX2axX14xX3xX77xXdxX17xX2axX25xX3xXexX2dxX50xX3abxX4xX3xX1xX3exXexX3xX5xX83xX3xX69axX614xX3xX77xXdxX17xX2axX3xX6cxX42xX3xX198xX1xX291xX2axX1xX3xXexX2dxX39xX25xX3xX69axX614xX3xX77xXdxX17xX2axX3xX6cxX6xX2axX3xX6cxX291xX3xXexX1xX50xX25xX3xX69axX614xX3xX77xXdxX17xX2axX3xX6cxX6xX2axX3xX198xX1xX535xXbxX3xX1xX83xX2axX1xX3xXcxX2dxX28xX2axX14xX3xX50xX51xX2axX14xX182xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX77xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX9bxX83xX2axX3xX77xX470xX2axX3xXbxX1xX29xXexX3xX8exXdxXc6xX28xX3xX4xX7fxX6xX3xXcxX670xX2axX14xX3xX6cxX291xX3xXexX1xX50xX3xX8exX3exX3xX18xX9cxX4xX3xX41xX42xXdxX3xX2axX14xX1xX39xX3xXcxX2dxX28xX2axX14xX3xX50xX51xX2axX14xX3xX55xXaxX3xX1xX2dxX10xXe71xX9xXaxX57xX4xX1xXdxX2axX1xX211xXexX2dxXdxX57xXexX9bxX6xX2axX211xX77xX6xX2axX211xXbxX1xX6xXexX211xX8exXdxX10xX28xX211xX4xX28xX6xX211xXexX9bxX2axX14xX211xX8exXdxX211xXexX1xX28xX211xX8exX10xX211xX18xX6xX4xX211xX1xX9bxXdxX211xX2axX14xX1xXdxX211xXexX2dxX28xX2axX14xX211xX28xX9bxX2axX14xX211xX55xX57xX2xX1c3xX207xX2xX207xX1fdxX182xX1xXexX18xXaxX12xX0xXdxX18xX14xX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX57xX18xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX207xX1d4xX57xX2axX10xX1bcxX7xX57xX2xX55xX1d2xX1d4xX57xX2xX1d4xX1c3xX69xX1c3xX207xX1d4xX1d4xX1c3xX20bxX207xXexX1c5xX1d4xX20bxX1d2xX5xX20bxX182xX227xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX17xX18xX3xXexX1bxX4xX3xX1xX1fxX4xX3xXexX23xXbxX25xX3xX27xX28xX29xX2axX3xXexX2dxXdxX2fxXexX3xX4xX29xX4xX3xX13xX14xX1xX39xX3xX27xX28xX3dxX3exXexX3xX41xX42xXdxX3xX2axX14xX1xX39xX3xXcxX2dxX28xX2axX14xX3xX50xX51xX2axX14xX3xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX77xX12xX0xX7xXexX2dxX9bxX2axX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX9bxX83xX2axX3xX77xX470xX2axX3xXbxX1xX29xXexX3xX8exXdxXc6xX28xX3xX4xX7fxX6xX3xXcxX670xX2axX14xX3xX6cxX291xX3xXexX1xX50xX3xX8exX3exX3xX18xX9cxX4xX3xX41xX42xXdxX3xX2axX14xX1xX39xX3xXcxX2dxX28xX2axX14xX3xX50xX51xX2axX14xX3xX55xXaxX3xX1xX2dxX10xXe71xX9xXaxX57xX4xX1xXdxX2axX1xX211xXexX2dxXdxX57xXexX9bxX6xX2axX211xX77xX6xX2axX211xXbxX1xX6xXexX211xX8exXdxX10xX28xX211xX4xX28xX6xX211xXexX9bxX2axX14xX211xX8exXdxX211xXexX1xX28xX211xX8exX10xX211xX18xX6xX4xX211xX1xX9bxXdxX211xX2axX14xX1xXdxX211xXexX2dxX28xX2axX14xX211xX28xX9bxX2axX14xX211xX55xX57xX2xX1c3xX207xX2xX207xX1fdxX182xX1xXexX18xXaxX12xXcxX9bxX83xX2axX3xX77xX470xX2axX3xXbxX1xX29xXexX3xX8exXdxXc6xX28xX3xX4xX7fxX6xX3xXcxX670xX2axX14xX3xX6cxX291xX3xXexX1xX50xX3xX8exX3exX3xX18xX9cxX4xX3xX41xX42xXdxX3xX2axX14xX1xX39xX3xXcxX2dxX28xX2axX14xX3xX50xX51xX2axX14xX3xX55xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX2dxX9bxX2axX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX2afxX6xX28xX3xX1c5xX3xX2axX14xX83xX3dxX3xX5xX83xX18xX3xX77xXdxX2fxX4xX3xX97xX1x9af1xX2axX3xXexX2dxX50xX51xX2axX14xX25xX3xX2axX14xX1xXdxX17xX18xX3xXexX1bxX4xX25xX3xX41xX42xXdxX3xX2axX14xX1xX39xX3xX5xX479xX2axX3xXexX1xX674xX3xX55xX3xX6cxX6xX2axX3xX198xX1xX535xXbxX3xX1xX83xX2axX1xX3xXcxX2dxX28xX2axX14xX3xX50xX51xX2axX14xX3xX123xX1121xX3xX1xX9bxX83xX2axX3xXexX1xX83xX2axX1xX3xXexX9bxX83xX2axX3xX8exX42xX3xX2axX42xXdxX3xX69xX28xX2axX14xX3xX4xX1xX50xX51xX2axX14xX3xXexX2dxX2abxX2axX1xX3xX123xXbfxX3xX2dxX6xX182xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX77xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX28xX5xX12xX0xX69xXdxX77xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2dxXaxX12xX0xX57xX69xXdxX77xX12xX0xX57xX69xXdxX77xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc19dxX28xXexX1xX9bxX2dxXaxX12xX41xX182xX103xX0xX57xXbxX12
H.X