Ngư dân Hà Tĩnh trúng lớn mẻ cá thu trồi
(Baohatinh.vn) - Sau hơn một tuần ra khơi đánh bắt vùng lộng, thuyền đánh cá Triệu Vy (xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã trúng lớn mẻ cá thu trồi. Trừ chi phí chủ thuyền thu về hơn 200 triệu đồng.
892fx15d3exfc09xd3aaxf8bex10008xe9fbx13339x10921xX7x11afdxa971x1394ex1140dxd8e7xb2ccxX5xb5c0xXax112f6x1574axf804xaf03xX3x9aa4xa229xbdd1xX3xe5d3x8a0fxX3xXcx905exX19xX1xX3xXex1566dx158f7xX19xX14xX3xX5xd93bxX19xX3x9cafx13173xX3xX4x1048axX3xXexX1xe2fdxX3xXexX24xb913xXdxX0x1370bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6xX17xXaxX12x105fexX6xX35xX3xX1xa8eexX19xX3xX2dx10a6axXexX3xXexX35xe917xX19xX3xX24xX6xX3x14050xX1xX56xXdxX3x110c6xX31xX19xX1xX3x15b62x12e64xXexX3x11a35xd674xX19xX14xX3xX5xX5axX19xX14x13001xX3xXexX1xX35x1405exc20axX19xX3xX6axX31xX19xX1xX3xX4xX31xX3xXcxX24xXdxadfcxX35xX3x9a96xX81xX3x15320xfb18xf981xX3xXcxX1x1052dxX4xX1xX3x1351cx12860xX19xX14xX7cxX3xX1xX35xX81xX90xX19xX3x15e4fxX5axX4xX3xX1bxX1cxX7cxX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX19xX1x14f1dxX3xX6axX98xX3xXexX24xX25xX19xX14xX3xX5xX2axX19xX3xX2dxX2exX3xX4xX31xX3xXexX1xX35xX3xXexX24xX39xXdxb98dxX3xXcxX24xdc4exX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1x145d7xX3xX4xX1x12e9cxX3xXexX1xX35xX81xX82xX19xX3xXexX1xX35xX3xX73xX82xX3xX1xX56xX19xX3x10fe7x13106xXfdxX3xXexX24xXdxX90xX35xX3xX6axX39xX19xX14xXd8xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcdb6xX10xX19xXexX10xX24xXaxX12xX0xXdxX2dxX14xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX3cxX6xXbxXbxX7xX3cxb9cexXbxX10xX19xX3cxX2dxX10xX17xXdxX6xX3cxXexX1xX35xX2dxX6fx13e22xXbxX9xX19xX10xf713xX7xX3cxX2x14f2bxX2x109e3xX3cxX2xXfdx1411bxX17xXfdxX2xXfcxXfcxX14dxX2x9876xXexXfcxe3bfxX14dxX2xX5x10be4xXd8x1101fxXbxX14xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2dxX4xX10xdfb2xX132xX6fxX162xX10xX4xXexX3xX17xX14xX2dxX10xX17xXdxX6xX3xX73xXdxX17xX10xX132xX3xX2dxXbxX14dxXaxX3xX17xX6xXexX6xX171xXexX81xXbxX10xX9xXaxX73xXdxX17xX10xX132xX3cxX2dxXbxX14dxXaxX3xX17xX6xXexX6xX171xX10xX19xX4xX132xX17xX10xX9xXaxX97xX93xXfdx927dxb2bexX2dxX3cxa693xX51xb07bxXfcxXa0xX2xa38dx1342ex10a01xX15cxf2e9x9884xX1b3xX19xX1bcxX1b8xXfcxXa0xX1b6xXexX1b2x16240x14939xX159xX13x15c58xXacxX51xXacx13d5cxX65x8f7fxX7xX7xX65xceccxX1d9xX73xX51xX6xb5a8xX1c1xX1b2xX1d5xX1b6xX1c1xX151xX2x9898xf1e7xX19xX151xXfdxX1bexX1e7xX1e6xX35xX1b8xXfcxXa0xX1b6xX65xXacxXacxX14bxX7xX14xf5e4xX2dxX1b3xXcxXfdxX97xX1c1xX1b8xXfcxXa0xX1ccxX1bxX1d5xX93xX1d9xX6fxX73xX1c0xX1c0xXbxX51xXbxf3daxX2xX14dxXbxX1cfxXbxX1cfxX1d3xX13xX15cxXdxX1ccxX1b8xXfcxXa0xX151xX1e7xXcxX1e6xX1d5xX1c0xX1b8xX160xX1bcxXaxX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xX17xXdxX73xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xX2dxX10xX17xXdxX6xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX132xX17xX81xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxXexX10xX97xXexX171xX6xX5xXdxX14xX19x108e8xX3xX4xX10xX19xXexX10xX24x9a7bxXaxX12xX0xX7xXexX24xX132xX19xX14xX12x11111xX93xX1f9xX1bcxX1b2xf9eex13b3dxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX19xX1xX3xXexX24xX25xX19xX14xX3xX5xX2axX19xX3xX2dxX2exX3xX4xX31xX3xXexX1xX35xX3xXexX24xX39xXdxX0xX3cxX7xXexX24xX132xX19xX14xX12xX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxX17xXdxX73xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX132xX17xX81xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxXexX10xX97xXexX171xX6xX5xXdxX14xX19xX264xX3xX4xX10xX19xXexX10xX24xX26cxXaxX12xX0xXdxX2dxX14xX3xX6xX5xXexX9xXaxX19xX14xX35xX3xX17xX6xX19xX3xX1xX6xX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX24xX35xX19xX14xX3xX5xX132xX19xX3xX2dxX10xX3xX4xX6xX3xXexX1xX35xX3xXexX24xX132xXdxXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX264xX3cxX3cxXdxXd8xX6fxX6xX132xX1xX6xXexXdxX19xX1xXd8xX73xX19xX3cxX19xX10xX147xX7xX3cxX2xX14bxX2xX14dxX3cxX14bxX14bxX17xXfdxX2xXfcxXexX1cbxX14bxXfdxX160xX5xXfdxXd8xX162xXbxX14xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX147xXdxX17xXexX1xX264xX151xX151xXfdxXbxX97xX26cxX1xX10xXdxX14xX1xXexX264xX160xX15cxX14bxXbxX97xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX6xXbxXexXdxX132xX19xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxXexX10xX97xXexX171xX6xX5xXdxX14xX19xX264xX3xX4xX10xX19xXexX10xX24xX26cxXaxX12xX13xXdxX82xX2dxX3xX73xX35xXdxX3xX4xXe8xX6xX3xX19xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xXcxX1xX9cxX4xX1xX3xXa0xXa1xX19xX14xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX132xX17xX81xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxXexX10xX97xXexX171xX6xX5xXdxX14xX19xX264xX3xX4xX10xX19xXexX10xX24xX26cxXaxX12xX0xXdxX2dxX14xX3xX6xX5xXexX9xXaxX19xX14xX35xX3xX17xX6xX19xX3xX1xX6xX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX24xX35xX19xX14xX3xX5xX132xX19xX3xX2dxX10xX3xX4xX6xX3xXexX1xX35xX3xXexX24xX132xXdxXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX264xX3cxX3cxXdxXd8xX6fxX6xX132xX1xX6xXexXdxX19xX1xXd8xX73xX19xX3cxX19xX10xX147xX7xX3cxX2xX14bxX2xX14dxX3cxX14bxX14bxX17xXfdxX2xXfcxXexX159xX14dxXfcxXfcxX5xX2xXd8xX162xXbxX14xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX147xXdxX17xXexX1xX264xX151xX151xXfdxXbxX97xX26cxX1xX10xXdxX14xX1xXexX264xX160xX15cxX14bxXbxX97xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX132xX17xX81xXaxX12xX51xX31xX19xX14xX3xX1cbxX3cxX14dxX7cxX3xXexX1cxX35xX3xX4xX31xX3xXcxX24xXdxX90xX35xX3xX93xX81xX3xX4xd76fxX3xX4x155eexX19xX14xX3xX7xX35x91bexXexX3xX159xXfcxX1cbxX3xX11axX93xX7cxX3xX6axX15xd13bxX4xX3xX6axX5fxX35xX3xXexX15xX3xX6fxXa1xX19xX14xX3xX73x1328axX19xX3xX73xX6xX81xX3xXexX1xX10xX132xX3xX13xX14xX1x95e8xX3xX6axX4eexX19xX1xX3xX15cxX14bxX3xX4xXe8xX6xX3xX6xX19xX1xX3xXcxX24xX5fxX19xX3xX1d9xX35xX18xX19xX3xX51xXdxX19xX1xX7cxX3xX2dxX5axXexX3xX14xXdxX31xX132xX3xX17xX18xX19xX3xXexX1xX4bcxX19xX3xXcxX24xX35xX19xX14xX3xX13xX14xX1xX1fxX6xX3xX96xXcxX1xX9cxX4xX1xX3xXa0xXa1xX19xX14xX7cxX3xXacxX5axX4xX3xX1bxX1cxX7cxX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX19xX1xXbbxX3xX6axX98xX3xX4x14f83xXbxX3xX4x1325cxX19xX14xX3xX4xX31xX3xX11ax157cbxX6xX3xX51xX4b9xXexX7cxX3xX2dxX6xX19xX14xX3xXexX1xX10xX132xX3xX1xX56xX19xX3xXfcxX3xXexX4c2xX19xX3xX4xX31xX3xXexX1xX35xX3xXexX24xX39xXdxXd8xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX132xX17xX81xXaxX12xX20fxX19xX1xX3xX51xXdxX19xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX2exX264xX3xcc6exXcxX1cxX35xX3xX4xX31xX3xX4xX1xX25xX19xX14xX3xXexX4bcxXdxX3xX14xX39xX2dxX3xX159xX3xX19xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX7cxX3xX24xX6xX3xX65xX1xX56xXdxX3xX4xX31xX4xX1xX3xX6axX18xX81xX3xX1xX56xX19xX3xX2xX3xXexX35xX5fxX19xX7cxX3xX65xX1xXdxX3xX6axX6xX19xX14xX3xX6axX31xX19xX1xX3xX6fxX70xXexX3x9a00xX3xX2xXfdxX159xX3xbf58xX3xX2xX2xX159xX3xX6axX5axX3xd489xX4bcxX19xX14xX7cxX3xX7xX31xXexX3xX73xX2axXdxX3xX6axX554xX132xX3xX1bxX554xXdxX3xX13xX6xX2dxX3xXexX1xde6fxX3xX6fxX4c2xXexX3xX19xX14xc024xX3xX14x12765xXbxX3xX2dxX2exX3xX4xX31xX3xX5xX2axX19xXd8xX3xX51xX6xX35xX3xX65xX1xXdxX3xXexX24xX25xX19xX14xX3xX4xX31xX7cxX3xX4xX1xX25xX19xX14xX3xXexX4bcxXdxX3xX6axX98xX3xX4xX1xX132xX3xXexX1cxX35xX3x1354bxX35xX6xX81xX3xX19xX14xX15xX4cfxX4xX3xX73xX82xX3xX6fxX62exX3xX6axb701xX3xX65xX4eexXbxX3xX6axX15xX6xX3xX7xX554xX19xX3xXbxX1x14e7exX2dxX3xX6axXdxX3xXexXdxca59xX35xX3xXexX1x11a86xc467xXd8xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX6xXbxXexXdxX132xX19xXaxX12xX0xXdxX2dxX14xX3xX6xX5xXexX9xXaxX19xX14xX35xX3xX17xX6xX19xX3xX1xX6xX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX24xX35xX19xX14xX3xX5xX132xX19xX3xX2dxX10xX3xX4xX6xX3xXexX1xX35xX3xXexX24xX132xXdxXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX264xX3cxX3cxXdxXd8xX6fxX6xX132xX1xX6xXexXdxX19xX1xXd8xX73xX19xX3cxX19xX10xX147xX7xX3cxX2xX14bxX2xX14dxX3cxX14bxX14bxX17xXfdxX2xXfcxXexX160xX159xX2xX14dxX5xXfcxXd8xX162xXbxX14xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX147xXdxX17xXexX1xX264xX151xX151xXfdxXbxX97xX26cxX1xX10xXdxX14xX1xXexX264xX160xX15cxX14bxXbxX97xX26cxX17xXdxX7xXbxX5xX6xX81xX264xX6fxX5xX132xX4xX65xX26cxX2dxX6xX24xX14xXdxX19xX171xX5xX10xX1b3xXexX264xX6xX35xXexX132xX26cxX2dxX6xX24xX14xXdxX19xX171xX24xXdxX14xX1xXexX264xX6xX35xXexX132xXaxX3xX3cxX12xX11axX31xX3xX6axX15xX4cfxX4xX3xX19xX14xX15xX62exXdxX3xX17xX18xX19xXd8xXd8xXd8xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX132xX17xX81xXaxX12xX20fxX19xX1xX3xX51xXdxX19xX1xX3xX4xX1xX132xX3xX6fxXdx15399xXexX7cxX3xX4xX31xX3xXexX1xX35xX3xXexX24xX39xXdxX3xXexX1xX15xX62exX19xX14xX3xX4xX1x9cedxX3xX6fxX70xXexX3xX14xX631xXbxX3xX4xX31xX4xX1xX3xX6fxX62exX3xX65xX1xX132xX554xX19xX14xX3xX2xXfcxXfdxX3xX1xX554xXdxX3xX5x14ef0xXd8xX3xX1dexb715xXdxX3xX4xX132xX19xX3xX19xX631xX19xX14xX3xXexXdcxX3xX15cxX3xX6axX7a8xX19xX3xX2xX151xX3xX65xX14xX7cxX3xX14xXdxX31xX3xX6fxX31xX19xX3xX17xX6xX132xX3xX6axX5axX19xX14xX3xXexXdcxX3xX2xX15cxXfdxX3xX171xX3xX2xX159xXfdxXd8xXfdxXfdxXfdxX3xX6axX39xX19xX14xX3cxX65xX14xXd8xXacxX132xX1cxXdxX3xX4xX31xX3xX19xX1cxX81xX3xX24xX4c2xXexX3xXe4xXexX3xX65xX1xXdxX3xX17xXdxX3xX4xX1xX35xX81xX678xX19xX3xXexXdcxX19xX14xX3xX6axX1cxX19xX7cxX3xX19xX690xX19xX3xX6axX31xX19xX1xX3xX6fxX70xXexX3xX6axX15xX4cfxX4xX3xX7xX4dfxX3xX5xX15xX4cfxX19xX14xX3xX5xX2axX19xX3xX5xX1cxX3xX24xX4c2xXexX3xX1xXdxX7a8xX2dxXd8xX3xX11axX31xX3xX19xX1cxX81xX3xX4xX4b9xX3xX14xXdxX31xX3xXexX24xX4eexX3xX65xXdxX19xX1xX3xXexX7a8xX3xX4xX6xX132xX7cxX3xX65xX1xXdxX3xX6axX31xX19xX1xX3xX6fxX70xXexX3xX73xX82xX3xX6axX15xX4cfxX4xX3xXexX1xX15xX56xX19xX14xX3xX5xX31xXdxX3xX73xX1cxX3xX4xX31xX4xX3xX4xX1xXe8xX3xX19xX1xX1cxX3xX1xX1cxX19xX14xX3xXexX1xX35xX3xX2dxX35xX6xX3xX19xX14xX6xX81xX3xXexX9cxXdxX3xX4xX554xX19xX14xX3xX11axX55cxX6xX3xX51xX4b9xXexXd8xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX6xXbxXexXdxX132xX19xXaxX12xX0xXdxX2dxX14xX3xX6xX5xXexX9xXaxX19xX14xX35xX3xX17xX6xX19xX3xX1xX6xX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX24xX35xX19xX14xX3xX5xX132xX19xX3xX2dxX10xX3xX4xX6xX3xXexX1xX35xX3xXexX24xX132xXdxXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX264xX3cxX3cxXdxXd8xX6fxX6xX132xX1xX6xXexXdxX19xX1xXd8xX73xX19xX3cxX19xX10xX147xX7xX3cxX2xX14bxX2xX14dxX3cxX14bxX14bxX17xXfdxX2xXfcxXexX14dxX151xX15cxXfcxX5xX160xXd8xX162xXbxX14xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX147xXdxX17xXexX1xX264xX151xX151xXfdxXbxX97xX26cxX1xX10xXdxX14xX1xXexX264xX160xX15cxX14bxXbxX97xX26cxX17xXdxX7xXbxX5xX6xX81xX264xX6fxX5xX132xX4xX65xX26cxX2dxX6xX24xX14xXdxX19xX171xX5xX10xX1b3xXexX264xX6xX35xXexX132xX26cxX2dxX6xX24xX14xXdxX19xX171xX24xXdxX14xX1xXexX264xX6xX35xXexX132xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX6xXbxXexXdxX132xX19xXaxX12xX0xXdxX2dxX14xX3xX6xX5xXexX9xXaxX19xX14xX35xX3xX17xX6xX19xX3xX1xX6xX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX24xX35xX19xX14xX3xX5xX132xX19xX3xX2dxX10xX3xX4xX6xX3xXexX1xX35xX3xXexX24xX132xXdxXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX264xX3cxX3cxXdxXd8xX6fxX6xX132xX1xX6xXexXdxX19xX1xXd8xX73xX19xX3cxX19xX10xX147xX7xX3cxX2xX14bxX2xX14dxX3cxX14bxX14bxX17xXfdxX2xXfcxXexX151xX15cxX159xX14bxX5xX14dxXd8xX162xXbxX14xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX147xXdxX17xXexX1xX264xX151xX151xXfdxXbxX97xX26cxX1xX10xXdxX14xX1xXexX264xX14dxX15cxX14bxXbxX97xX26cxX17xXdxX7xXbxX5xX6xX81xX264xX6fxX5xX132xX4xX65xX26cxX2dxX6xX24xX14xXdxX19xX171xX5xX10xX1b3xXexX264xX6xX35xXexX132xX26cxX2dxX6xX24xX14xXdxX19xX171xX24xXdxX14xX1xXexX264xX6xX35xXexX132xXaxX3xX3cxX12xX73xX1cxX3xXexX1xX15xX56xX19xX14xX3xX5xX31xXdxX3xXexX1xX35xX3xX2dxX35xX6xX3xX1xX7a8xXexX3xX19xX14xX6xX81xX3xXexX9cxXdxX3xX4xX554xX19xX14xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX132xX17xX81xXaxX12xXcxX1xX62exXdxX3xX14xXdxX6xX19xX3xX14xX5fxX19xX3xX6axX18xX81xX7cxX3xX4xX31xX4xX3xXexX1cxX35xX3xX4xX31xX3xXcxX1xX9cxX4xX1xX3xX1ccxXdxX2dxX7cxX3xXcxX1xX9cxX4xX1xX3xXa0xXa1xX19xX14xX3xX96xXacxX5axX4xX3xX1bxX1cxXbbxX3xX5xXdxX690xX19xX3xXexX695xX4xX3xXexX24xX25xX19xX14xX3xX19xX1x950bxX19xX14xX3xX2dxX2exX3xX4xX31xX3xX4xX4b9xX3xX14xXdxX31xX3xXexX24xX4eexX3xX65xXdxX19xX1xX3xXexX7a8xX3xX4xX6xX132xXd8xX3xXcxX24xX15xX2axX4xX3xX6axX4b9xX7cxX3xX73xX1cxX132xX3xX19xX14xX1cxX81xX3xX1cbxX3cxX160xX7cxX3xXexX1cxX35xX3xX4xX31xX3xX159xXfcxXfdxX3xX11axX93xX3xX4xXe8xX6xX3xX19xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xXexX690xX19xX3xX1c0xX35x138b2xX19xX1xX3xX96xXcxX1xX9cxX4xX1xX3xXa0xXa1xX19xX14xXbbxX3xX4xbfcdxX19xX14xX3xXexX24xX25xX19xX14xX3xX2dxX2exX3xX4xX31xX3xXexX1xX35xX3xXexX24xX4eexX3xX14xXdxX31xX3xX1xX56xX19xX3xXfcxXfdxXfdxX3xXexX24xXdxX90xX35xX3xX6axX39xX19xX14xXd8xX3xX60axX18xX81xX3xX5xX1cxX3xX19xX1xXb2fxX19xX14xX3xXexXe4xX19xX3xX1xXdxX90xX35xX3xX73xX35xXdxX3xX4xX1xX132xX3xXexX1xX4c2xX81xX3xX19xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX6axX98xX3xX81xX690xX19xX3xXexX18xX2dxX3xX24xX6xX3xX65xX1xX56xXdxX3xX6fxX31xX2dxX3xX6fxXdxX678xX19xX7cxX3xXexX1xX4eexX3xXexX24xX15xX62exX19xX14xX3xX1xX554xXdxX3xX7xX554xX19xX3xX6axX98xX3xX7xX4bcxXdxX3xX6axX5axX19xX14xX3xXexX24xX5fbxX3xX5xX9cxXdxXd8xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20fxX35xXexX1xX132xX24xXaxX12xX20fxX19xX1xX3xXcxX4c2xX19xX3xX601xX3xXcxXdxX7a8xX19xX3xX1bcxXb9bxX19xX14xX0xX3cxXbxX12
Anh Tấn – Tiến Dũng