Đại gia võng xếp Duy Lợi tậu “khủng long” 6 bánh độc nhất Việt Nam
Trong cộng đồng những người yêu xe tại Việt Nam, ông chủ võng xếp Duy Lợi cũng là một nhân vật nổi tiếng về độ mê xe với bộ sưu tập nhiều mẫu xe giá trị.
e8f7x12771x1249ax14584x11341x164d5x12aa4x148b7x143c4xX7x1539ex13363xfc7ax178dax11f96x129abxX5x10578xXaxf541x14461xf182xXdxX3x17cf1xXdxX6xX3x10b8fx11113xf26exX17xX3x179ffx15402xXbxX3x14698x140c3x159e0xX3x10862xffd2xXdxX3xXex155f2xX25xX3xecf7xf069xX1x17248xX1dxX17xX3xX5x136b3xX1dxX17x1010cxX3xf337xX3x11282x14735xX1dxX1xX3x12a48xfec7xX4xX3xX1dxX1x121b6xXexX3x13b9fxXdx128dfxXexX3x182dexX6x17ffaxX0x17dbaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx154aaxX10xX6xf163xXaxX12xXcx14cccxX38xX1dxX17xX3xX4xX45xX1dxX17xX3xX44x16527xX1dxX17xX3xX1dxX1x17e5cxX1dxX17xX3xX1dxX17x10cc9x15824xXdxX3xX26x17f76xX25xX3xX20xX10xX3xXexX14xXdxX3xX4dxXdxX4fxXexX3xX52xX6xX54x10d47xX3x13d3exX1dxX17xX3xX4xX1xX33xX3xX1bxX1cxX1dxX17xX3xX20xX21xXbxX3xX24xX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3xX4x17ef4xX1dxX17xX3xX5x12d1axX3xX54xX45xXexX3xX1dxX1x1604fxX1dxX3xX1bxX2dxXexX3xX1dx14206xXdxX3xXexXdxX21xX1dxX17xX3xX1bx12edfxX3xX44xX45xX3xX54xX88xX3xX20xX10xX3xX1bx1642exXdxX3xX3fxX45xX3xX7xX83xX25xX3xXexX2dxXbxX3xX1dxX1xXdxXd5xX25xX3xX54x107a2xX25xX3xX20xX10xX3xX17xXdxX40xX3xXexX6cxf5b0x13975xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxed3dxX38xX68xX26xXaxX12x17ed9xXe1xXdxX3xX44xXc3xX26xX3xX1bxX102xX3xX68xX38xX6xX1dxX1xX3xX1dxX1xXc3xX1dxX3xX1dxXbbxX26xX3xX44x13424xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x16c16xX3xX1bxXd5xX3xX1bxXdxX4fxX4xX3xX7xed8cxXbxX3xX31xX1xX25xXdxX3xX4xX9cxX1dxX17xX3xX54xXf6xX25xX3xX20xX10xX3xX30xX31xX1xX33xX1dxX17xX3xX5xX38xX1dxX17xX3bxX3x10d5cxXbxX38xX4xX6xX5xX26xXbxX7xX10xX3xX65xX10xX5xX5x13387xXdxX6cxX10xX3xX3dx10bf0xX3dxX3xX44xX45xX4xX3xX1dxX1xX4axXexX3xXexX14xXdxX3xX4dxXdxX4fxXexX3xX52xX6xX54xX3xXexX14xXdxX3xX4xfd90xX1dxX17xX3xX4dxf74ex12c7dxXcxX3x12f65xXcxf14fxX103xX3xX65xX77xX3xX1a1xX1xf1ecxX3xX119xXdxX1dxX1x1467dxX3xX1bxXbbxX38xX3xXexX1xX40xX1dxX17xX3xX7xX6xX25xX103xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX38xX68xX26xXaxX12xX0xXdxX54xX17xX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXax135baxXdxX68xXexX1x10b53xX3x11257xf02exX1edxXbxX20x15da6xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1eaxX3x1397ax17ec5xX1fbxXbxX20xX1f1xXaxX3xX7xX6cxX4xX9xXaxX56xX56xXdxX103xX3fxX6xX38xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX103xX1bxX1dxX56xX1dxX10xX1e5xX7xX56x17fbfxX21exX21exX1edxX56xX2xX1edx14b8exX68xX1fbxX21exX21ex15092xX1ecxX2xX1fcxXexX22axX1ecxX2xX1edxX5xX225x173aexXdxX54xX17xX235xX3fxX17xXexX235xX21exX1edxX21exX2xX235xX68xX25xX26xX235xX5xX38xXdxX103x136aexXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX17xX3xX20xX21xXbxX3xX24xX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3xXexX2dxX25xX3xX30xX31xX1xX33xX1dxX17xX3xX5xX38xX1dxX17xX3bxX3xX3dxX3xX3fxX40xX1dxX1xX3xX44xX45xX4xX3xX1dxX1xX4axXexX3xX4dxXdxX4fxXexX3xX52xX6xX54xXaxX3xX1e5xXdxX68xXexX1xX9xXaxX1ecxX1edxX1edxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX1fbxX1fcxX1fbxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a1xX6xXbxXexXdxX38xX1dxXaxX12xX13xX14xXdxX3xX17xXdxX6xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3xX1x108ffxX3xX5xX45xX3xX1xede7xX1dxX1xX3xX19bxX1dxX1xX3xX168xXbxX38xX4xX6xX5xX26xXbxX7xX10xX3xX65xX10xX5xX5xX177xXdxX6cxX10xX3xX3dxX17dxX3dxX3xXexX6cxX88xX1dxX3xXexX6cxX6xX1dxX17xX3xX4xX40xX3xX1dxX1xXc3xX1dxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX38xX68xX26xXaxX12xX1a1xX1xXdxX21xX4xX3xX168xXbxX38xX4xX38xX5xX26xXbxX7xX10xX3xX65xX10xX5xX5x15dd1xXdxX6cxX10xX3xX3dxX20xX3dxX3xX7xX147xXbxX3xX4xX2dxXbxX3xX4xX19bxX1dxX17xX3xX4dxXdxX4fxXexX3xX52xX6xX54xX3xX44xX83xX29xX4xX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX6cxXdxfaadxX1dxX3xX68x15333xX6xX3xXexX6cxX88xX1dxX3xX54xXf6xX25xX3xX20xX10xX3xX3fxX40xX1dxX3xXexX19bxXdxX3x14fa7xX10xX10xXbxX3x13489xX5xX6xX68xXdxX6xXexX38xX6cxX3xX1dxX1xX83xX1dxX17xX3xX44xX134xX3xX44xX83xX29xX4xX3xX30xX5xX45xXexX3xX20xX40xX4xX3bxX3xX1xX38xXbbxX1dxX3xXexX38xXbbxX1dxX103xX3xX119xXf6xX25xX3xX20xX10xX3xX44xX134xX3xXexX6cxX19bxXdxX3x162e1xX25xX6xX3xX1dxX1xXdxXd5xX25xX3xXexX1xX6xX26xX3xX44xXcbxXdxX3xX5xXe1xX1dxX3x16a38xX3xX1dxX17xX38xX14xXdxX3xXexX1xX4axXexX9axX3xX3fxX6xX38xX3xX17xX77xX54xX3xX1bxXdxX4fxX4xX3xXexX6cxX6xX1dxX17xX3xX3fxX102xX3xX4xX40xX4xX3xXexX4axX54xX3x18343xXbxX3xX54xXe1xXdxX3xX3dexX3xXbxX1xX1aexX6xX3xXexX6cxX83xXe1xX4xX9axX3xX1xX6xXdxX3xX3fxX88xX1dxX3xX1bxXbbxX3xXbxX1xX1aexX6xX3xX7xX6xX25xX103xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX38xX68xX26xXaxX12xX0xXdxX54xX17xX3xX7xX6cxX4xX9xXaxX68xX6xXexX6xX1eaxXdxX54xX6xX17xX10xX56xXbxX1dxX17xX1f1xX3fxX6xX7xX10xX3dxX22axX9axXdxX4dxX113xed4ax155b5xX1e5xX1edx11a73xX38bxX17xX38xX168xX168xX168xX168xX52x12081x11b7exX1x15fb2xX479xX17xX168xX168xX168xX168xX47bxX168xX168xX168xX168xX113xX168x167c6xX119xX168xX168xX168xX168xX5xX21exX2xX3fxX46fxX168xX168xX168xX168xX168xX2xX113xX119xX4dxX47bx11076xX3dx1235cxX1bxX3c7xX7xX47bxXexX1dxXbxX168xX168xX168xX168xX1a1xX31xX5xX47bxX489xX4dxX489xX1a0xX2xX21exX52xX17xX168xX168xX168xX168xX168xX17xX168xX113xX22axXdxX38bx16ab0xX119xX1e5xX168xX168xX168xX168xX113xX386xX46cxX479xX225xX47bxX6cxX31xX386xX17xX17xX17xX9xX9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX17xX3xX20xX21xXbxX3xX68xX25xX26xX3xX5xX29xXdxX3xXexX2dxX25xX3xXaxX31xX1xX33xX1dxX17xX3xX5xX38xX1dxX17xXaxX3xX3dxX3xX3fxX40xX1dxX1xX3xX44xX45xX4xX3xX1dxX1xX4axXexX3xX1bxXdxX4fxXexX3xX1dxX6xX54xXaxX3xX56xX12xX0xXdxX54xX17xX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX1e5xXdxX68xXexX1xX1eaxX3xX1ecxX1edxX1edxXbxX20xX1f1xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1eaxX3xX1fbxX1fcxX1fbxXbxX20xX1f1xXaxX3xX7xX6cxX4xX9xXaxX56xX56xXdxX103xX3fxX6xX38xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX103xX1bxX1dxX56xX1dxX10xX1e5xX7xX56xX21exX21exX21exX1edxX56xX2xX1edxX225xX68xX1fbxX21exX21exX22axX1ecxX21exX225xXexX1fcxX1ecxX2xX1fbxX5xX3dxX235xXdxX54xX17xX235xX3fxX17xXexX235xX21exX1edxX21exX2xX235xX68xX25xX26xX235xX5xX38xXdxX103xX24bxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX17xX3xX20xX21xXbxX3xX24xX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3xXexX2dxX25xX3xX30xX31xX1xX33xX1dxX17xX3xX5xX38xX1dxX17xX3bxX3xX3dxX3xX3fxX40xX1dxX1xX3xX44xX45xX4xX3xX1dxX1xX4axXexX3xX4dxXdxX4fxXexX3xX52xX6xX54xXaxX3xX1e5xXdxX68xXexX1xX9xXaxX1ecxX1edxX1edxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX1fbxX1fcxX1fbxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a1xX6xXbxXexXdxX38xX1dxXaxX12xX119xXf6xX25xX3xX20xX10xX3xX1dxXbbxX26xX3xX44xX83xX29xX4xX3xX44xX45xX3xX5xX14xXdxX3xX1xX38xXbbxX1dxX3xXexX38xXbbxX1dxX3xX7xX38xX3xX1bxXe1xXdxX3xX1dxX17xX25xX26xX88xX1dxX3xX3fxX19bxX1dxX3xX4xX1xXdxX21xX4xX3xX3fxX40xX1dxX3xXexX19bxXdxX3xX386xX10xX10xXbxX3xX38bxX5xX6xX68xXdxX6xXexX38xX6cxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX38xX68xX26xXaxX12xX1a1xX19bxX1dxX3xX1bxX6xX3xXexX6cxX83xXe1xX4xX56xX7xX6xX25xX9axX3xX4x14b27xX6xX3xX31xX1aexX1dxX1xX9axX3xX31xX1xX25xX1dxX17xX3xX20xX10xX9axX3xX54x12ed5xXexX3xX4xX6xX235xX5x15e6exX1dxX17xX9axX3xXbxX1xX25xX45xX4xX9axX3xXexX6cx17c50xX4xX3xX20xX10xX9axX3xX44x11b10xX1dxX3xXbxX1xX6xX3xX28xX47bxX24xX9axX3xX44xX6c0xX1dxX3xXexX6cxX29xX3xX7xX40xX1dxX17xX3xX1bxXbbxX3xXexX1x16369xX1dxX17xX3xX20xX10xX3xXbxX1xX1aexX6xX3xX7xX6xX25xX3xX44xXd5xX25xX3xX44xX83xX29xX4xX3xX44xX45xX3xX4xX1xX21xX3xX5xX14xXdxX3xX1xX38xXbbxX1dxX3xXexX38xXbbxX1dxX3xX7xX38xX3xX1bxXe1xXdxX3xX1dxX17xX25xX26xX88xX1dxX3xX3fxX19bxX1dxX3xX20xX10xX3xX386xX10xX10xXbxX3xX38bxX5xX6xX68xXdxX6xXexX38xX6cxX103xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX38xX68xX26xXaxX12x16f3cxX3xXexX6cxX38xX1dxX17xX3xX4xX6xX3fxXdxX1dxX9axX3xX168xXbxX38xX4xX6xX5xX26xXbxX7xX10xX3xX65xX10xX5xX5xX177xXdxX6cxX10xX3xX3dxX20xX3dxX3xX44xX83xX29xX4xX3xX1xX38xXbbxX1dxX3xXexX1xXdxX4fxX1dxX3xX1bxXe1xXdxX3xX4xX1xX4axXexX3xX5xXdxX4fxX25xX3xX68xX6xX3xX4xX6xX38xX3xX4xX4axXbxX3xX44xX83xX29xX4xX3xX31xX1xXc3xX25xX3xXexX1xX33xX3xX4xX9cxX1dxX17xX3xXex125dexX3xX54xX7a9xX103xX3xX49exX10xX3xX44xX83xX29xX4xX3xXexX6cxX6xX1dxX17xX3xX3fxX102xX3xX54xXbbxX1dxX3xX1xX2e3xX1dxX1xX3xX17xXdxX19bxXdxX3xXexX6cxX1aexX3xX5xXe1xX1dxX9axX3xX44xX77xX1dxX17xX3xX1xX77xX3xX1xX6xX26xX3xX1bxX9cxX3xX5xX6aaxX1dxX17xX3xX4xXb6xX1dxX17xX3xX44xXd5xX25xX3xX44xX83xX29xX4xX3xX44xX45xX3xX5xX14xXdxX3xXexX1xX10xX38xX3xX7xX3dexX3xXexX1xX1aexX4xX1xX3xX4xX33xX6xX3xX31xX1xX40xX4xX1xX3xX1xXbbxX1dxX17xX103xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX38xX68xX26xXaxX12xX0xXdxX54xX17xX3xX7xX6cxX4xX9xXaxX56xX56xXdxX103xX3fxX6xX38xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX103xX1bxX1dxX56xX1dxX10xX1e5xX7xX56xX21exX21exX21exX1edxX56xX2xX1edxX225xX68xX1fbxX21exX21exX22axX1fcxX1edxX4c3xXexX21exX4c3xX225xX4c3xX5xX2xX103xXbxX1dxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX17xX3xX20xX21xXbxX3xX24xX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3xXexX2dxX25xX3xX30xX31xX1xX33xX1dxX17xX3xX5xX38xX1dxX17xX3bxX3xX3dxX3xX3fxX40xX1dxX1xX3xX44xX45xX4xX3xX1dxX1xX4axXexX3xX4dxXdxX4fxXexX3xX52xX6xX54xXaxX3xX56xX12xX0xXdxX54xX17xX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX1e5xXdxX68xXexX1xX1eaxX3xX1ecxX1edxX1edxXbxX20xX1f1xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1eaxX3xX1fbxX1fcxX1fbxXbxX20xX1f1xXaxX3xX7xX6cxX4xX9xXaxX56xX56xXdxX103xX3fxX6xX38xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX103xX1bxX1dxX56xX1dxX10xX1e5xX7xX56xX21exX21exX21exX1edxX56xX2xX1edxX225xX68xX1fbxX21exX21exX22axX1ecxX1fbxX1fbxXexX225xX1ecxX4c3xX1ecxX5xX21exX235xXdxX54xX17xX235xX3fxX17xXexX235xX21exX1edxX21exX2xX235xX68xX25xX26xX235xX5xX38xXdxX103xX24bxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX17xX3xX20xX21xXbxX3xX24xX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3xXexX2dxX25xX3xX30xX31xX1xX33xX1dxX17xX3xX5xX38xX1dxX17xX3bxX3xX3dxX3xX3fxX40xX1dxX1xX3xX44xX45xX4xX3xX1dxX1xX4axXexX3xX4dxXdxX4fxXexX3xX52xX6xX54xXaxX3xX1e5xXdxX68xXexX1xX9xXaxX1ecxX1edxX1edxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX1fbxX1fcxX1fbxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a1xX6xXbxXexXdxX38xX1dxXaxX12xX52xX45xXdxX3xXexX1xX4axXexX3xX3fxX88xX1dxX3xXexX6cxX38xX1dxX17xX3xX1bxXe1xXdxX3xX4xX1xX4axXexX3xX5xXdxX4fxX25xX3xX68xX6xX3xX4xX6xX38xX3xX4xX4axXbxX3xX44xX83xX29xX4xX3xX31xX1xXc3xX25xX3xXexX1xX33xX3xX4xX9cxX1dxX17xX3xXexX7a9xX3xX54xX7a9xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX38xX68xX26xXaxX12xX168xXbxX38xX4xX6xX5xX26xXbxX7xX10xX3xX65xX10xX5xX5xX177xXdxX6cxX10xX3xX3dxX20xX3dxX3xX44xX83xX29xX4xX3xXexX6cxX6xX1dxX17xX3xX3fxX102xX3xX31xX1xX40axXdxX3xX44xX45xX1dxX17xX3xX4x17e2bxX3xX65xX10xX5xX5xX177xXdxX6cxX10xX9axX3xX4dxX4c3xX9axX3xX28xX478xX1fbxX9axX3xX68xX25xX1dxX17xX3xXexX1aexX4xX1xX3xX3dxX9axX21exX3xX5xX1aexXexX9axX3xX7xX19bxX1dxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX6cxX6xX3xX4xX9cxX1dxX17xX3xX7xX25xX4axXexX3xXexX40axXdxX3xX44xX6xX3xX225xX1edxX1edxX3xX54xX134xX3xX5xX36fxX4xX103xX3xX113xX88xX1dxX3xX4xX14xX1dxX1xX3xX44x13c3cxX9axX3xX54xXf6xX25xX3xX20xX10xX3xX1dxXbbxX26xX3xX4xXb6xX1dxX17xX3xX44xX83xX29xX4xX3xXexX6cxX6xX1dxX17xX3xX3fxX102xX3xX44xX45xX1dxX17xX3xX4xXa37xX3xX7xXdxX88xX25xX3xX1dxX14xXbxX3xX65xX10xX5xX5xX4xX6xXexX3xX4dxX4c3xX9axX3xX3dxX103xX21exX3xX5xX1aexXexX3xX3fxXa37xX54xX3xX6cxX6xX3xX4xX9cxX1dxX17xX3xX7xX25xX4axXexX3xX1ecxX1edxX1ecxX3xX54xX134xX3xX5xX36fxX4xX103xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX38xX68xX26xXaxX12xX0xXdxX54xX17xX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX1e5xXdxX68xXexX1xX1eaxX3xX4c3xX1edxX1edxXbxX20xX1f1xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1eaxX3xX225xX1fbxX21exXbxX20xX1f1xXaxX3xX7xX6cxX4xX9xXaxX56xX56xXdxX103xX3fxX6xX38xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX103xX1bxX1dxX56xX1dxX10xX1e5xX7xX56xX21exX21exX21exX1edxX56xX2xX1edxX225xX68xX1fbxX21exX21exX22axX1ecxX22axX1fcxXexX4c3xX2xX1fcxX1fcxX21exX5xX1edxX103xX24bxXbxX17x154a1xX6cxX9xX3dxX1fbxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX17xX3xX20xX21xXbxX3xX24xX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3xXexX2dxX25xX3xX30xX31xX1xX33xX1dxX17xX3xX5xX38xX1dxX17xX3bxX3xX3dxX3xX3fxX40xX1dxX1xX3xX44xX45xX4xX3xX1dxX1xX4axXexX3xX4dxXdxX4fxXexX3xX52xX6xX54xXaxX3xX1e5xXdxX68xXexX1xX9xXaxX4c3xX1edxX1edxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX225xX1fbxX21exXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a1xX6xXbxXexXdxX38xX1dxXaxX12xX168xXbxX38xX4xX38xX5xX26xXbxX7xX10xX3xX65xX10xX5xX5xX33fxXdxX6cxX10xX3xX3dxX20xX3dxX3xX7x116c3xX3xX5xXbbxX3xX30xX3c7xX25xX40xXdxX3xXexX1x12c33xX3bxX3xX3dxX3xX3fxX40xX1dxX1xX3xXexX1x1734bxX3xX21exX3xX4xX33xX6xX3xX44xX14xXdxX3xX17xXdxX6xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX29xXdxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX38xX68xX26xXaxX12xX13xXc3xX26xX3xX7xXc07xX3xX5xXbbxX3xX4xX1xXdxX21xX4xX3xX20xX10xX3xX3dxX3xX3fxX40xX1dxX1xX3xX31xX1xX33xX1dxX17xX3xXexX1xXc20xX3xX21exX3xX4xX33xX6xX3xX44xX14xXdxX3xX17xXdxX6xX3xX1dxXbbxX26xX3xX7xX3dexX3xX1xX7dxX25xX3xX7xX6xX25xX3xX4xX1xXdxX21xX4xX3xX20xX10xX3xX386xX10xX10xXbxX3x13ca1xX6cxX6xX1dxX17xX5xX10xX6cxX3xX479xX1dxX5xXdxX54xXdxXexX10xX68xX3xX478xXbxX38xX6cxXexX3xX1bxXe1xXdxX3xX4xX6a3xXbxX3xX7x12c06xX1dxX17xX3xX30xX3c7xX25xX40xXdxX3xX68xX102xX3bxX103xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX38xX68xX26xXaxX12xX65xXdxX4fxX1dxX3xX4xX1xX83xX6xX3xX6cxX1cxX3xX9cxX1dxX17xX3xX4xX1xX33xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3xXbxX1xX19bxXdxX3xX4xX1xXdxX3xX3fxX6xX38xX3xX1dxX1xXdxX88xX25xX3xXexXdxXd5xX1dxX3xX44xX36bxX3xX7xX3dexX3xX1xX7dxX25xX3xX30xX3c7xX25xX40xXdxX3xXexX1xXc14xX3bxX3xX1dxXbbxX26xX9axX3xX4xX1xX7a9xX3xX3fxXdxX21xXexX3xX6cx111b2xX1dxX17xX3xXexX14xXdxX3xX1dxX83xXe1xX4xX3xX1dxX17xX38xXbbxXdxX3xX168xXbxX38xX4xX38xX5xX26xXbxX7xX10xX3xX65xX10xX5xX5xX33fxXdxX6cxX10xX3xX3dxX20xX3dxX3xX4xXa92xX3xX17xXdxX40xX3xXexXcbdxX3xX2xX225xX225xX103xX1edxX1edxX1edxX3xX235xX3xX21exX1edxX1edxX103xX1edxX1edxX1edxX3xX479xX478xX24xX3xX1a4xX31xX1xX38xX19bxX1dxX17xX3xX1fbxX9axX225xX3x10001xX3xX22axX9axX3dxX3xXexffe6xX3xX44xX77xX1dxX17xX1b4xX9axX3xXexX25x115f8xX3xX1bxXbbxX38xX3xX44xX45xX1dxX17xX3xX4xXa37xX3xX1bxXbbxX3xXexX1aexX1dxX1xX3xX1dxX6aaxX1dxX17xX3xX54xXbbxX3xX1dxXa92xX3xX7xX3dexX3xX1xX7dxX25xX103xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX478xX38xX25xX6cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX38xX3xX113xX40xX38xX3xX38bxXdxX6xX38xX3xXexX1xX9cxX1dxX17xX0xX56xXbxX12