Biểu tình phản đối cảnh sát tại Mỹ tiếp tục diễn biến phức tạp
Biểu tình phản đối hàng loạt các vụ cảnh sát da trắng làm chết người da màu vẫn tiếp diễn tại nhiều thành phố trên nước Mỹ và đi theo chiều hướng bạo lực trong sáng qua (8/12).
4de6x51c4xdbc1xff2bx76e6x8983xd348xa8abxe023xX7xc137x77bdx64b5x632bx96a6xc34cxX5xc3a3xXaxX3xX7xXex94b6xX5xX10xX9xXaxXexX10x52ecxXex9916xX6xX5xXdx8a35x6866x8a8cxX3x97dcxa5f6xX7xXexXdxcbf4xX15xXax4e0bxb344xXdxf68bxX27xX3xXexa247xX23xX1xX3xXbxX1x70edxX23xX3xb1c6x8cfbxXdxX3xX4xX3bxX23xX1xX3xX7x52c9xXexX3xXexa0f3xXdxX3x9e16xd569xX3xXexXdx8dcfxXbxX3xXexd924xX4xX3x5bdfxXdx51b0xX23xX3xc81exXdxX54xX23xX3xXbxX1x9490xX4xX3xXexX4cxXbxX0xc323xX1xX2xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcc83xX10xX6xX5bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX2fxXdxX31xX27xX3xXexX35xX23xX1xX3xXbxX1xX3bxX23xX3xX3exX3fxXdxX3xX1xc8baxX23xX22xX3xX5x7f64xX4cxXexX3xX4xX48xX4xX3xef79xX58xX3xX4xX3bxX23xX1xX3xX7xX48xXexX3xX5bxX6xX3xXexbd10x60c3xX23xX22xX3xX5xXb3xb427xX3xX4xX1xX54xXexX3xX23xX22x7ab2x9b81xXdxX3xX5bxX6xX3xXd7xXb3xX27xX3xXc0x95c9xX23xX3xXexXdxX54xXbxX3xX5bxXdxX5dxX23xX3xXexX4cxXdxX3xX23xX1xXdxd369xX27xX3xXexX1xXb3xX23xX1xX3xXbxX1xX3fxX3xXexXd0x88f7xX23xX3xX23xXe0x6019xX4xX3xX4fxX50xX3xXc0xXb3xX3xX3exXdxX3xXexX1xX10xXb8xX3xX4xX1xXdxX100xX27xX3xX1xXe0xX114xX23xX22xX3xX60xX4cxXb8xX3xX5x4f71xX4xX3xXexXd0xXb8xX23xX22xX3xX7xX48xX23xX22xX3x6ea2xX27xX6xX3x7f66xa659xX6exX2xc86cx9743x6bf9xX0xX6exXbxX2exX0xXexX6xX60xX5xX10xX3xd42exXdxX5bxXexX1xX9xXaxX14cx511axX162xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5bxX5bxXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX60xXb8xXd0xX5bxX10xXd0xX9xXaxX162xXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xXd0xXaxX2exX0xXexX60xXb8xX5bxX15xX2exX0xXexXd0xX2exX0xXexX5bxX2exX0xXdxXd7xX22xX3xX7xXd0xX4xX9xXaxX6exX6exXdxX14exX60xX6xXb8xX1xX6xXexXdxX23xX1xX14exXc0xX23xX6exX23xX10xX15axX7xX6exX2x6ec8xX1d0x5cdfxX6exX2xX162x6642xX5bxX14cxX162x10177xX1daxX162xX162xX162xXexX1d6xX1d6x540axX14cxX162xX5xX162xX14exX26xXbxX22xXaxX3xX6exX2exX0xX6exXexX5bxX2exX0xX6exXexXd0xX2exX0xXexXd0xX2exX0xXexX5bxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb1c9xX6xXbxXexXdxXb8xX23xXaxX2exX2fxXdxX31xX27xX3xXexX35xX23xX1xX3xXbxX1xX3bxX23xX3xX3exX3fxXdxX3xX4xX3bxX23xX1xX3xX7xX48xXexX3xX5xXb3xXd7xX3xX4xX1xX54xXexX3xX23xX22xXe0xXe1xXdxX3xX5bxX6xX3xXd7xXb3xX27xX3xXexX4cxXdxX3xX2fxX10xXd0x675cxX10xX5xX10xX15x58cbxX3xX60xX6xX23xX22xX3xX20cxX6xX5xXdxX2bxXb8xXd0xX23xXdxX6xX3xX23xX22xXb3xX15xX3x8e9bxX6exX2xX14cxX14exX3xX148xde99xX23xX1xX24xX3x907fxc860xd7b8xX6exXcxXcxed3cx5697xd493xX14dxX0xX6exXbxX2exX0xX6exXexX5bxX2exX0xX6exXexXd0xX2exX0xX6exXexX60xXb8xX5bxX15xX2exX0xX6exXexX6xX60xX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxXb8xX5bxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX1xX10xXb8xX3xXexX1xf293xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXexddffxX3xX4xX3bxX23xX1xX3xX7xX48xXexX3xX60xX6xX23xX22xX3xX20cxX6xX5xXdxX2bxXb8xXd0xX23xXdxX6xX253xX3xX1xXb3xX23xX22xX3xXexXd0x8434xXd7xX3xX23xX22xXe0xXe1xXdxX3xX60xXdxX31xX27xX3xXexX35xX23xX1xX3xXexX58xX3xXex102cexXbxX3xXc0xXb3xX3xX5bxXdxX5dxX27xX3xX1xXb3xX23xX1xX3xXexX2dbxX3xX4xX27xX3fxXdxX3xX23xX22xXb3xX15xX3xX26axX6exX2xX14cxX3xX3exX54xX23xX3xXexX315xX23xX3xX7xX48xX23xX22xX3xX23xX22xXb3xX15xX3xX149xX6exX2xX14cxX3xXexX4cxXdxX3xX14cxX3xXexX1xXb3xX23xX1xX3xXbxX1xX3fxX3xX2fxX10xXd0xX24exX10xX5xX10xX15xX3xXc0xXb3xX3xc67cxX6xX24exX5xX6xX23xX5bxX14exX3xX4fxb4ffxXexX3xX7xX3fxX3xXbxX1xe66dxX23xX3xXex7b5bxX3xX144xX27xX48xX3xX24exX1x9e8axX4xX1xX3xX3exbf17xX3xX4xXe0xX114xXbxX3xXbxX1xX48xX3xX4xX48xX4xX3xX4xX380xX6xX3xX1xXb3xX23xX22xX3xXc0xXb3xX3xX3exX3fxXexX3xX5xX380xX6xX3xXexXd0xX10fxX23xX3xX3exXe0xXe1xX23xX22xX3xXexX4cxXdxX3xXd7xX374xXexX3xX24exX1xX27xX3xX5bxbd1dxX23xX3xX4xXe0xX3x6154xX3xX2fxX10xXd0xX24exX10xX5xX10xX15xX14exX3xX0xX60xXd0xX3xX6exX2exX0xX60xXd0xX3xX6exX2exX3xX4fxX374xXexX3xXexX27xX15xX54xX23xX3xX3exXe0xXe1xX23xX22xX3xX4xX6xXb8xX3xXexX3fxX4xX3xX4xX1xX388xX23xX1xX3xX4xed0cxX23xX22xX3xXd0x50e6xXdxX3xXc0xXb3xXb8xX3xXexX35xX23xX1xX3xXexXd0xX4cxX23xX22xX3xXexXd1xX4xX3xX23xX22xX1xc8daxX23xX3xX24exX1xXdxX3xX24exX1xXb8xX3bxX23xX22xX3xX1d6xX162xX162xX3xX23xX22xXe0xXe1xXdxX3xX60xXdxX31xX27xX3xXexX35xX23xX1xX3xX5bxXdxX5dxX27xX3xX1xXb3xX23xX1xX3xXexX2dbxX3xX2fxX10xXd0xX24exX10xX5xX10xX15xX3xX7xX6xX23xX22xX3xXexX1xXb3xX23xX1xX3xXbxX1xX3fxX3xX5xX48xX23xX22xX3xX22xXdxX100xX23xX22xX3xX36axX6xX24exX5xX6xX23xX5bxX14exX3xX27exX22xXe0xXe1xXdxX3xXbxX1xX48xXexX3xX23xX22xX2d2xX23xX3xX4x8e47xX6xX3xea11xX3cexX3xX20cxX3bxX23xX1xX3xX7xX48xXexX3xX2fxX10xXd0xX24exX10xX5xX10xX15xX3x9fffxX10xX23xX23xXdxX2bxX10xXd0xX3xX20cxXb8xX6xXexX7xX3xX4xX1xXb8xX3xX60xXdxX54xXexX3xX3exX38dxX3xX4x89dbxX3xX14cxX3xX7xX50xX3xX144xX27xX6xX23xX3xX4xX3bxX23xX1xX3xX7xX48xXexX3xX60x90a1xX3xXexX1xXe0xX40bxX23xX22xX3xXc0xXb3xX3xX22xXdxX114xXdxX3xX4xX1xX67xX4xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xX3exX38dxX3xXexXdxX54xX23xX3xX1xXb3xX23xX1xX3xX1daxX3xXc0xX58xX3xX60xXd1xXexX3xX22xXdx5e1dxX14exX3xX27exX22xXb8xXb3xXdxX3xXd0xX6xX253xX3xX4xX406xX23xX22xX3xX4xX4c4xX3xX388xXexX3xX23xX1x61c8xXexX3xXd7xX374xXexX3xX5bxX3c8xX23xX3xXexX1xXe0xXe1xX23xX22xX3xX60xX4daxX3xXexX52axX23xX3xX4xX2d2xX23xX22xX3xXexXd0xXb8xX23xX22xX3xX24exX1xXdxX3xXexX35xXd7xX3xX4xX48xX4xX1xX3xX23xX22xX2fexX23xX3xX4xX3bxX23xX3xX23xX22xXe0xXe1xXdxX3xX60xXdxX31xX27xX3xXexX35xX23xX1xX3xX3exX315xXbxX3xXbxX1xX48xX3xX2xX3xX4xX380xX6xX3xX1xXb3xX23xX22xX14exX0xX60xXd0xX3xX6exX2exX0xX60xXd0xX3xX6exX2exX3xXcxXd0xXe0xX114xX4xX3xX3exX4c4xX253xX3xX3exX10fxXd7xX3xX1d6xX6exX2xX14cxX253xX3xX60xXdxX31xX27xX3xXexX35xX23xX1xX3xXexX4cxXdxX3xX2fxX10xXd0xX24exX10xX5xX10xX15xX3xX4xX406xX23xX22xX3xX60xXdxX54xX23xX3xXexX1xXb3xX23xX1xX3xX60xX4cxXb8xX3xX5xXb8xX4cxX23xX3xX3exXe0xXe1xX23xX22xX3xXbxX1xX3fxX253xX3xX4xX3bxX23xX1xX3xX7xX48xXexX3xX3exX38dxX3xXbxX1xX3bxXdxX3xX5bx9196xX23xX22xX3xXexX114xXdxX3xX3exX4cxX23xX3xX1xX40bxXdxX3xX4xX6xX15xX3xX3exX31xX3xX22xXdxX3bxXdxX3xXexX48xX23xX3xX3exX48xXd7xX3xX3exX2d2xX23xX22xX3xXexX52axX23xX3xX4xX2d2xX23xX22xX3xX4xX3bxX23xX1xX3xX7xX48xXexX253xX3xX3exX315xXbxX3xXbxX1xX48xX3xX4xX380xX6xX3xX1xXb3xX23xX22xX3xXc0xXb3xX3xX1cxX10xX3xX4xX374xX14exX3xX27exX1xXdxX100xX27xX3xX4xX3bxX23xX1xX3xX7xX48xXexX3xX3exX38dxX3xX60xX4daxX3xXexX1xXe0xX40bxX23xX22xX3xXexXd0xXb8xX23xX22xX3xX24exX1xXdxX3xXexX35xXd7xX3xX4xX48xX4xX1xX3xX23xX22xX2fexX23xX3xX4xX1xb45cxX23xX3xX23xX22xXe0xXe1xXdxX3xX60xXdxX31xX27xX3xXexX35xX23xX1xX14exX0xX60xXd0xX3xX6exX2exX0xX60xXd0xX3xX6exX2exX3xXcxXd0xXb8xX23xX22xX3xX24exX1xXdxX3xX3exX4c4xX253xX3xXexX4cxXdxX3xXexX1xXb3xX23xX1xX3xXbxX1xX3fxX3xX27exX10xX15axX3xc020xXb8xXd0xX24exX253xX3xX60xXdxX31xX27xX3xXexX35xX23xX1xX3xX3exX38dxX3xXexXdxX54xXbxX3xX5bxXdxX5dxX23xX3xX7xX6xX23xX22xX3xX3exX10fxXd7xX3xXexX1xX67xX3xX1daxX253xX3xX3bxX23xX1xX3xX1xXe0xX3cexX23xX22xX3xXexX114xXdxX3xX1xXb8xX4cxXexX3xX3exX374xX23xX22xX3xX4xX490xX6xX3xX23xX1xXdxX100xX27xX3xX4xX380xX6xX3xX1xXb3xX23xX22xX3xXc0xXb3xX3xXd7xX374xXexX3xX23xX1xXb3xX3xX22xX6xX3xXexXd0xX27xX23xX22xX3xXexX3c8xXd7xX14exX0xX60xXd0xX3xX6exX2exX0xX60xXd0xX3xX6exX2exX3xXcxXd0xXe0xX114xX4xX3xXexX35xX23xX1xX3xX1xX35xX23xX1xX3xXexXd0xX10fxX23xX253xX3xXcxf0b8xX23xX22xX3xXexX1xX3fxX23xX22xX3xX2fxX6xXd0xX6xX4xX24exX3xX36axX60xX6xXd7xX6xX3xX1xX3fxXdxX3xXexX1xf918xX4xX3xX23xX22xXe0xXe1xXdxX3xX5bxX3c8xX23xX253xX3xX3exX682xX4xX3xX60xXdx8182xXexX3xX5xXb3xX3xX22xXdxX114xXdxX3xXexXd0xa28axX253xX3xX1xXb3xX23xX1xX3xX1cxX380xX3xX24exXdxX10fxX23xX3xX23xX1xXecxX23xX3xXexXd0xXb8xX23xX22xX3xX4xX27xX374xX4xX3xX4xX1xXdxX54xX23xX3xX4xX1xX3fxX23xX22xX3xX4xX1xX490xX3xX23xX22xX1x5278xX6xX3xXbxX1xX3c8xX23xX3xX60xXdxX787xXexX3xX4xX1xX490xX23xX22xX3xXexX374xX4xX14exX3xX278xX1xX48xXexX3xX60xXdxX31xX27xX3xXexXd0xXb8xX23xX22xX3xX60xXb3xXdxX3xXbxX1xbe2bxX23xX22xX3xXc0xX52axX23xX3xXbxX1xX48xXexX3xXexXd0xX10fxX23xX3xX24exX10fxX23xX1xX3xXexXd0xX27xX15xX100xX23xX3xX1xX35xX23xX1xX3xXaxX2fxX5xX6xX4xX24exX3xba82xX23xXexX10xXd0xXexX6xXdxX23xXd7xX10xX23xXexX3xXcxX10xX5xX10xXc0xXdxX7xXdxXb8xX23xXaxX3xX4xX490xX6xX3xX4fxX50xX253xX3xXcxX756xX23xX22xX3xXexX1xX3fxX23xX22xX3xX36axX60xX6xXd7xX6xX3xX23xX1xX52axX23xX3xXd7xX4cxX23xX1xX3xX3exX3c8xX15xX3xX5xXb3xX3xXc0xX52axX23xX3xX3exX100xX3xX3exX38dxX3xXaxX60xXd1xXexX3xXd0xX5dxXaxX3xX5xX3c8xX27xX3xX23xX2fexXd7xX3xXexXd0xXb8xX23xX22xX3xX1cxX38dxX3xX1xX374xXdxX3xXc0xXb3xX3xX5xX4daxX4xX1xX3xX7xX380xX3xX4fxX50xX253xX3xX24exX1xX2d2xX23xX22xX3xXexX1xX31xX3xX22xXdxX3bxXdxX3xX144xX27xX15xX54xXexX3xXexXd0xXb8xX23xX22xX3xXd7xX374xXexX3xX7xX114xXd7xX3xXd7xX374xXexX3xX4xX1xXdxX100xX27xX14exX0xX60xXd0xX3xX6exX2exX0xX60xXd0xX3xX6exX2exX3xX2fxXdxX31xX27xX3xXexX35xX23xX1xX3xX23xX756xX3xXd0xX6xX3xXexXd0xX10fxX23xX3xX23xXe0xX114xX4xX3xX4fxX50xX3xX7xX6xX27xX3xX24exX1xXdxX3xXex74c9xX6xX3xX48xX23xX3xXexX1xXb3xX23xX1xX3xXbxX1xX3fxX3xX493xXexX14exX3xfaf4xXb8xX27xXdxX7xX3xXexX27xX15xX10fxX23xX3xX60xX3fxX3xXd7xXdxX5dxX23xX3xXexXd0xX27xX15xX3xXexX3fxX3xXc0xXdxX10fxX23xX3xX4xX3bxX23xX1xX3xX7xX48xXexX3xX5bxX6xX3xXexXd0xXd1xX23xX22xX3xdcfexX6xXd0xXd0xX10xX23xX3x6f5bxXdxX5xX7xXb8xX23xX3xX23xX22xXb3xX15xX3xX1d2xX6exX149xX3xX60xXd1xX23xX3xX4xX1xX54xXexX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX10fxX23xX3xX5bxX6xX3xXd7xXb3xX27xX3xX24exX1xX2d2xX23xX22xX3xX4xX4c4xX3xXc0xX406xX3xXexXd0xX6xX23xX22xX3xX4fxXdxX4xX1xX6xX10xX5xX3xX2fxXd0xXb8xX15axX23xX253xX3xX2xX149xX3xXexX27xX756xXdxX14exX0xX6exXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX493xXb8xX27xXd0xX4xX10xXaxX2exXcxX1xX10xXb8xX3xXcxXcxX27cxX27dxX27exX0xX6exXbxX2e
namthanh