Sản xuất an toàn khỏi lo “bí” đầu ra sản phẩm
(Baohatinh.vn) - Sau 1 năm thực hiện các hoạt động vận động phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm, các cấp hội LHPN Hà Tĩnh đã xây dựng và nhân rộng hàng trăm mô hình sản xuất theo hướng an toàn với thông điệp: Hơn ai hết, người phụ nữ phải chủ động bảo vệ cho gia đình mình và người tiêu dùng.
ca45xf8f8x1295ex1494exd423xf39bx17e91xf1f1xedd9xX7xd064x1574dx1338ax12277x129cdx1025bxX5x161a7xXax13e9fxfebax16268x1227fxX3xf0abx141b9x11b00xXexX3xX6xX15xX3xXexd9d9x1120fxX15xX3xd40axX1xf626xXdxX3xX5xX20xX3xXaxddbaxcebaxXaxX3x13b4bx13b88xX18xX3x14aa7xX6xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1x16379xd4e1xX0x12725xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx136e6xX10xX6x13d46xXaxX12xX13xX6xX18xX3xX2xX3xX15x12f3bxX3fxX3xXexX1xca54xX4xX3xX1xXdxf55cxX15xX3xX4x14347xX4xX3xX1xX20x14913xXexX3xX31x13e6bxX15x12d38xX3x11a21x18132xX15xX3xX31xX74xX15xX76xX3xXbxX1x17beexX3xX15xf025xX3xXexX1xX62xX4xX3xX1xXdxX67xX15xX3xX6xX15xX3xXexX20xX21xX15xX3xXexX1xX62xX4xX3xXbxX1xX3exX3fx13c35xX3xX4xX6bxX4xX3xX4xX19xXbxX3xX1xX74xXdxX3x12be7xX50x15626xcf17xX3xX50xX21xX3xXcx12257xX15xX1xX3xX31x17347xX3xX17xf3b9x147cdxX3xX53xX62xX15xX76xX3xX78xX21xX3xX15xX1xXc2xX15xX3xX35xX74xX15xX76xX3xX1xX21xX15xX76xX3xXexX35xX5dxX3fxX3xX3fx121c2xX3xX1x1222axX15xX1xX3xX7xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXexX3xXexX1xX10xX20xX3xX1x12777xcee9xX15xX76xX3xX6xX15xX3xXexX20xX21xX15xX3xX78xXf9xXdxX3xXexX1xXe2xX15xX76xX3xX31xXdxX67xXbxd3ebxX3xX50x16feexX15xX3xX6xXdxX3xX1xf67cxXexXa3xX3xX15xX76xXf8x1819dxXdxX3xXbxX1xX83xX3xX15xX86xX3xXbxX1xX14xXdxX3xX4xX1x15891xX3xX31xX74xX15xX76xX3xX2dxX14xX20xX3xX78xX67xX3xX4xX1xX20xX3xX76xXdxX6xX3xX31xXe5xX15xX1xX3xX3fxXe5xX15xX1xX3xX78xX21xX3xX15xX76xXf8xX124xXdxX3xXexXdx170b8xX18xX3xX53x16d19xX15xX76x129a9xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx113a7xX20xX53xXc3xX3xXbxf51bxX10xX15xXexX10xX35xXaxX12xX0xXdxX3fxX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17dxX10xX15xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexXc3xX5xX10xX9xXax125a4xXdxX53xXexX1xX113xX3x173f6xX2x15cd0xXbxX17x159cbxX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX113xX3x17d42xX2x10693xXbxX17xX1adxXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX41xX41xXdxX167xX2dxX6xX20xX1xX6xXexXdxX15xX1xX167xX78xX15xX41xX15xX10xX1a1xX7xX41xX2x13dfexX2xX1b9xX41xX1a8xX1e0xX53xX2x1533cxX1b9xX1aaxX1b9xX2xX1a8xXex14519xX1aaxX1e8xX1b7xX1a8xX5xX1b9xX167x10f89xXbxX76xe556xX35xX9xX1e0xX1a8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXexX3xX6xX15xX3xXexX20xX21xX15xX3xX24xX1xX26xXdxX3xX5xX20xX3x17ba3xX2dxX2ex166ecxX3xX31xX32xX18xX3xX35xX6xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX3exX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX6xXbxXexXdxX20xX15xXaxX12xX17dxX6bxX15xX3xX2dxX74xX3xX50xX74xXdxX3xXb1xX50xXb3xXb4xX3xXexe097xX15xX1xX3xX78xX21xX3xX1xX18xXc3xX67xX15xX3x10b6bx1202fxX3x13a09xX15xX1xX3xXexX1xX5dxX3fxX3xX3fxXe2xX3xX1xXe5xX15xX1xX3xX7xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXexX3xXexX1xX10xX20xX3xX1xXf8xXf9xX15xX76xX3xX6xX15xX3xXexX20xX21xX15xX3xX4xX135xX6xX3xX4xX1xf507xX3xXb1xX160xX3xXcxX1xX2a3xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xe4c6xX18xXc3xX67xX15xX3x128e1xX3xX17dxX1xX135xX3xXexX2a3xX4xX1xX3xX50xX74xXdxX3xXb1xX50xXb3xXb4xX3xX17xXbfxX3xX26dxX26exX3xXcxX1xXf8xe0cfxX15xX76xX3x16404xX15xX76xXf8xX124xXdxX3xX15xX76xX20xX21xXdxX3xX4xX164xX15xX76xX3xX2dxX160xX15xX3xXbxX1xX14xXdxe47exX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX20xX53xXc3xXaxX12xX26dxX1xX18xX3xX78xXf8xX124xX15xX3xX35xX74xX15xX76xX3xX1e8xX3xX1xX6xX3xX4xX135xX6xX3xX4xX1xX2a3xX3xXb1xX160xX3xXcxX1xX2a3xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX2b2xX18xXc3xX67xX15xX3xX2b8xX3xX17dxX1xX135xX3xXexX2a3xX4xX1xX3xX50xX74xXdxX3xXb1xX50xXb3xXb4xX3xX17xXbfxX3xX26dxX26exX3xXcxX1xXf8xX2d5xX15xX76xX3xX2d9xX1xX18xXc3xX67xX15xX3xX26dxX26exX3xX270xX15xX1xX2f3xX3xX31xX6xX15xX76xX3xX5xX21xX3xX3fxXe2xX3xX1xXe5xX15xX1xX3xX31xXdx17703xX3fxX3xX78xf7a8xX3xX7xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXexX3xX6xX15xX3xXexX20xX21xX15xX3xX4xX1xX20xX3xX4xX1xX2a3xX3xX10xX3fxX3xXbxX1xX83xX3xX15xX86xX3xXexX35xX20xX15xX76xX3xX17xXbfxX3xX1x13b06xX4xX3xXexX79xXbxX167xX3x110e1xXf9xXdxX3x10232xX3xX5xX20xX70xXdxX3xX4xXc2xXc3xX3xXexX35x1487exX15xX76xX3xX4xX1xX2exX15xX1xX3xX5xX21xX3xX4xX1x13c3bxX3xX4xXe2xX15xX76xX3xX15xX76xX1xXdxX67xXbxXa3xX3xX4xXc2xXc3xX3xX5dxX15xX3x11472xX18xX14xX3xX78xX21xX3xX35xX6xX18xX3xX3fxX21xX18xXa3xX3xX3fx13cf5xXdxX3xX15xX5dxX3fxXa3xX3xX4xX1xX2a3xX3xXexX1xX18xX3xXexX35xX160xX15xX3xX1e8xX1b9xX1b9xX3xXexX35xXdxX67xX18xX3xX31xX3c5xX15xX76xX167xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX20xX53xXc3xXaxX12xX17dxX1xX2a3xX3xX2b2xX18xXc3xX67xX15xX3xX4xX1xX20xX3xX2dxXdxX11dxXexXa3xX3xX4xX1xX3d4xX3xX7xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXexX3xXexX1xX10xX20xX3xX3eaxX18xXc3xX3xXexX35xXe5xX15xX1xX3xX3b4xXdxX10xXex15517xX270xXb3xXa3xX3xX31xXf8xX2d5xX4xX3xX53xX20xX6xX15xX1xX3xX15xX76xX1xXdxX67xXbxX3xX2dxX6xX20xX3xXexXdxX160xX18xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX3exX3fxX1adxX3xX4x1197dxX15xX3xX4xXc2xXc3xX3xX5dxX15xX3xX3eaxX18xX14xXa3xX3xX35xX6xX18xX3xX3fxX21xX18xX3xX15xX1xX124xX3xX4x143d3xX3xXexXdxX11dxX15xX76xX3xXexX1xX116xX3fxX3xX5xX21xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX3exX3fxX3xX6xX15xX3xXexX20xX21xX15xX3xX15xX160xX15xX3xX24xX1xX6bxX4xX1xX3xXexX35xX20xX15xX76xX3xX78xX21xX3xX15xX76xX20xX21xXdxX3xX17xXbfxX3xX31xX11dxX15xX3xX3fxX18xX6xX3xXexX79xX15xX3xX78xXf8xX124xX15xX167xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX20xX53xXc3xXaxX12xX17dxX164xX15xX76xX3xX78xXf9xXdxX3xX78xXf8xX124xX15xX3xX4xX1xX3d4xX3xX7xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXexX3xXexX1xX10xX20xX3xX3eaxX18xXc3xX3xXexX35xXe5xX15xX1xX3xX3b4xXdxX10xXexX468xX270xXb3xX3xX15xX4afxXdxX3xX24xX1xXe2xX15xX76xX3xX78xXf9xXdxX3xXexX1xX18x1161axX4xX3xX53xXdxX67xXexX3xX4xX26xXa3xX3xX76xXdxX6xX3xX31xXe5xX15xX1xX3xX4xX1xX2a3xX3xX2b2xX18xXc3xX67xX15xX3xX3fxX18xX6xX3xX4xX1xXdxX11dxX4xX3xX3fxX6bxXc3xX3xXbxX1xX6xXc3xX3xX31xX19xXexX3xX31xX6xX3xX15xX5dxX15xX76xX3xX31xX379xX3xX5xX21xX3fxX3xX7xX70xX4xX1xX3xX4xX26xX3xX4xX1xX20xX3xX4xX14xX3xX24xX1xX18xX3xX78xXf8xX124xX15xX167xX3xdbb5xX379xX3xXbxX1xX493xX15xX76xX3xXexX35x10d4axX3xX7xXc2xX18xX3xX2dxX67xX15xX1xX3xX4xX1xX20xX3xX4xXc2xXc3xX3xX5dxX15xX3xX3eaxX18xX14xX3xX78xX21xX3xX35xX6xX18xX3xX3fxX21xX18xXa3xX3xX4xX1xX2a3xX3xX53xX62xX6xX3xX78xX21xX20xX3xX4xX6bxX4xX3xX2dxXe5xX15xX1xX3xX15xX76xXc2xX3fxX3xXexX1xX18xX555xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX3acxX4xX3xXexX62xX3xX4xX1xX11dxX3xX78xXf9xXdxX3xX3b8xX3xX5xX20xX70xXdxX3xX76xXdxX6xX3xX78xX2a3xX113xX3xXcxX26xXdxXa3xX3xX76xX5bexX15xX76xXa3xX3xXf9xXexX3xX15xX76xXc2xX3fxX3xX4xX164xX15xX76xX3xX35xXf8xX2d5xX18xX3xXexX35xda8bxX15xX76xX167xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX20xX53xXc3xX3xXbxX17dxX10xX15xXexX10xX35xXaxX12xX0xXdxX3fxX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17dxX10xX15xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexXc3xX5xX10xX9xXaxX1a1xXdxX53xXexX1xX113xX3xX1a8xX2xX1aaxXbxX17xX1adxX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX113xX3xX1b7xX2xX1b9xXbxX17xX1adxXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX41xX41xXdxX167xX2dxX6xX20xX1xX6xXexXdxX15xX1xX167xX78xX15xX41xX15xX10xX1a1xX7xX41xX2xX1e0xX2xX1b9xX41xX1a8xX1e0xX53xX2xX1e8xX1b9xX1aaxX1b9xX2xX1b9xXex102bbxX1b9xX1e0xX1b7xX1b9xX5xX1b9xX167xX1f7xXbxX76xX1faxX35xX9xX1aaxX1b7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXexX3xX6xX15xX3xXexX20xX21xX15xX3xX24xX1xX26xXdxX3xX5xX20xX3xX21fxX2dxX2exX222xX3xX31xX32xX18xX3xX35xX6xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX3exX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX6xXbxXexXdxX20xX15xXaxX12xX3b4xXf8xX124xX15xX3xX35xX6xX18xX3xX4xX135xX6xX3xX4xX1xX2a3xX3xX2b2xX18xXc3xX67xX15xX3xX35xX19xXexX3xX31xX646xXexX3xX1xX21xX15xX76xX3xX78xXe5xX3xX31xXf8xX2d5xX4xX3xX15xX76xXf8xX124xXdxX3xXexXdxX160xX18xX3xX53xX164xX15xX76xX3xXc3xX160xX15xX3xXexXc2xX3fxX3xX5xX62xX6xX3xX4xX1xX3acxX15xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX20xX53xXc3xXaxX12xX13xX6xX18xX3xX24xX1xXdxX3xX31xXf8xX2d5xX4xX3xX17xX10xX3fxX3xX3fxXe2xX3xX1xXe5xX15xX1xX3xX4xX135xX6xX3xX17dxX1xX135xX3xXexX2a3xX4xX1xX3xX50xX74xXdxX3xXb1xX50xXb3xXb4xX3xX17xXbfxXa3xX3xX5xX70xXdxX3xXexX1xXf8xX124xX15xX76xX3xX17xX18xXc3xX160xX15xX3xX31xXf8xX2d5xX4xX3xXexX18xXc3xX160xX15xX3xXexX35xX18xXc3xX37dxX15xX3xX78xX37dxX3xX7xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXexX3xX7xX70xX4xX1xX3xX31xX379xX3xX2dxX14xX20xX3xX78xX67xX3xX3fxXe2xXdxX3xXexX35xXf8xX124xX15xX76xX3xX7xX555xX15xX76xX3xXexX35xX20xX15xX76xX3xX5xX21xX15xX1xXa3xX3xX31xX11dxX15xX3xX15xX6xXc3xXa3xX3xXexX35xX160xX15xX3xX31xX2a3xX6xX3xX2dxX21xX15xX3xX17xXbfxX3xX31xXbfxX3xX4xX4afxX3xX1efxX1b9xead2xX3xX4xX1xX2a3xX3xX10xX3fxX3xXbxX1xX83xX3xX15xX86xX3xXexX5bexX15xX76xX3xX2dxXf8xXf9xX4xX3xX6bxXbxX3xX53xX83xX15xX76xX167xX3xX17dxX1xX2a3xX3xX10xX3fxX3xX1xXc3xX3xX78xX3acxX15xX76xX3xXexX70xX20xX3xX15xX160xX15xX3xXexX1xXf8xX116xX15xX76xX3xX1xXdxX67xX18xX3xX15xXe2xX15xX76xX3xX7xX14xX15xX3xX26dxX26exX3xXcxX1xXf8xX2d5xX15xX76xX3xXexX1xXc2xX15xX3xXexX1xXdxX67xX15xXa3xX3xX6xX15xX3xXexX20xX21xX15xXa3xX3xXexX5bexX3xX31xX4afxX3xX7xd1f2xX3xX4xX4afxX3xX31xX32xX18xX3xX35xX6xX3xX2dxX37dxX15xX3xX78xX86xX15xX76xX3xX4xX1xX20xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX3exX3fxX167xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX20xX53xXc3xXaxX12x15ef4xX18xX3xXexX1xX11dxX3xX7xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXexX3xX6xX15xX3xXexX20xX21xX15xX3xX4x119acxX15xX76xX3xX5xX21xX3xX31xXdxX379xX3fxX3xX4xX1xX18xX15xX76xX3xX31xX379xX3xXcx12c62xX3xX1xX2d5xXbxX3xXexX6bxX4xX3xXcxX35xX3c5xX15xX76xX3xX91bxXdxX3xX6xX15xX3xXexX20xX21xX15xX3xX2d9xX2xX3b8xX3xXexX1xX21xX15xX1xX3xX78xXdxX160xX15xX2f3xX3x10a5axX3xXexX1xXe2xX15xX3xX5b3xXe5xX15xX1xX3xXb3xX1xX164xX15xX76xXa3xX3xX17xXbfxX3xX17dxX3exX3fxX3xXb1xX70xX4xX3xX2d9xX17dxX3exX3fxX3xX8ecxX18xXc3xX160xX15xX2f3xX3xX35xX6xX3xX31xX124xXdxX3xXexX5bexX3xX4xX18xX555xXdxX3xX15xX5dxX3fxX3xX1e8xX1b9xX2xX6d1xX3xX31xX11dxX15xX3xX15xX6xXc3xX167xX3xXcxX5bexX3xX3fxXe2xX3xX1xXe5xX15xX1xX3xX31xXdxX379xX3fxX3xX4xX135xX6xX3xX76xXdxX6xX3xX31xXe5xX15xX1xX3xX4xX1xX2a3xX3xXb4xX76xX18xXc3x17d23xX15xX3xXcxX1xX2a3xX3xXcxX1xX135xXc3xX3xX78xXf9xXdxX3xX1b7xX1b9xX1b9xX3xX76xX555xX4xX3xX91bxXdxXa3xX3xX31xXbfxX3xXbxX1xX6bxXexX3xXexX35xXdxX379xX15xX3xXexX1xX160xX3fxX3xX2xX1e8xX3xX1xX74xX3xX4xX4afxX3xX3eaxX18xXc3xX3xX3fxXe2xX3xXexX5bexX3xX2xX1b9xX1b9xX3xX2b8xX3xX2xX1aaxX1b9xX3xX76xX555xX4xX41xX1xX74xX3xX4xX164xX15xX76xX3xX6bxXbxX3xX53xX83xX15xX76xX3xX3eaxX18xXc3xX3xXexX35xXe5xX15xX1xX3xX7xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXexX3xX6xX15xX3xXexX20xX21xX15xX167xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX20xX53xXc3xX3xXbxX17dxX10xX15xXexX10xX35xXaxX12xX0xXdxX3fxX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17dxX10xX15xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexXc3xX5xX10xX9xXaxX1a1xXdxX53xXexX1xX113xX3xX1a8xX2xX1aaxXbxX17xX1adxX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX113xX3xX1b7xX2xX1b9xXbxX17xX1adxXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX41xX41xXdxX167xX2dxX6xX20xX1xX6xXexXdxX15xX1xX167xX78xX15xX41xX15xX10xX1a1xX7xX41xX2xX1e0xX2xX1b9xX41xX1a8xX1e0xX53xX2xX1e8xX1b9xX1aaxX2xX1e8xX2xXexX1b7xX6d1xX1b7xX1e8xX6d1xX5xX1b9xX167xX1f7xXbxX76xX1faxX35xX9xX1efxX1efxX1b9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXexX3xX6xX15xX3xXexX20xX21xX15xX3xX24xX1xX26xXdxX3xX5xX20xX3xX21fxX2dxX2exX222xX3xX31xX32xX18xX3xX35xX6xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX3exX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX6xXbxXexXdxX20xX15xXaxX12xX13xX14xX15xX3xXbxX1xX3exX3fxX3xXexX1xX18xX555xX4xX3xXbxX1xX493xX15xX76xX3xXexX35xX5bexX3xX7xXc2xX18xX3xX2dxX67xX15xX1xX3xXexX62xX3xX4xX1xX11dxX3xX2dxfc14xX15xX76xX3xX4xX6bxX4xX3xX5xX20xX70xXdxX3xX76xXdxX6xX3xX78xX2a3xX3xX31xXf8xX2d5xX4xX3xX4xX6bxX4xX3xX1xX74xX3xXexX35xX20xX15xX76xX3xXcxX91bxX3xX1xX2d5xXbxX3xXexX6bxX4xX3xXexX35xX3c5xX15xX76xX3xX91bxXdxX3xX7xfd4axX3xX53xX83xX15xX76xX3xX1xXdxX67xX18xX3xX3eaxX18xX14xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX20xX53xXc3xXaxX12xXcxX1xX10xX20xX3xX31xX4afxXa3xX3xX3eaxX18xX14xX3xX91bxXdxX3xXexX5bexX3xX24xX1xXdxX3xX4xX493xX15xX3xX15xX1xX26xX3xX31xXbfxX3xX31xXf8xX2d5xX4xX3xX2dxX3acxX4xX3xX5xXf9xXbxX3xX2dxX6xX20xX3xX4xX1xX18xXc3xX160xX15xX3xX53xX83xX15xX76xX3xX31xX379xX3xX1xX70xX15xX3xX4xX1xX11dxX3xX7xXc2xX18xX3xX2dxX67xX15xX1xXa3xX3xX4xXe2xX15xX3xXexX35xX164xX15xX76xX3xXbxX1xX6bxX3xX1xX70xXdxX167xX3xXcxX35xX20xX15xX76xX3xX7xX18xX555xXexX3xX3eaxX18xX6bxX3xXexX35xXe5xX15xX1xX3xX7xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXexXa3xX3xX4xX6bxX4xX3xX1xX74xX3xXexX35xX3c5xX15xX76xX3xX91bxXdxX3xX4xX164xX15xX76xX3xX15xX1xX6xX18xX3xX7xXb7exX3xX53xX83xX15xX76xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX3exX3fxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX3acxX4xX3xXexX62xX3xX4xX1xX11dxX3xX2d9xXexX26xXdxXa3xX3xX76xX5bexX15xX76xXa3xX3xXf9xXexX3xX15xX76xXc2xX3fxX3xX15xXf8xXf9xX4xX3xX5xX70xX15xX1xXa3xX3xX24xX1xXdxX3xX4xX1xX18xX3exX15xX3xX2dxX2a3xX3xXbxX1xX18xX15xX3xXexX1xXe5xX3xX4xX1xX11dxX3xXexX1xX160xX3fxX3xX35xXf8xX2d5xX18xX2f3xX3xX31xX379xX3xXbxX1xX493xX15xX76xX3xXexX35xX5bexX3xX7xXc2xX18xX3xX4xX18xX555xX15xX3xX5xX6bxXa3xX3xX7xXc2xX18xX3xX78xX8b5xX3xX2dxX164xX6xX1adxX3xX7xXb7exX3xX53xX83xX15xX76xX3xX78xXe2xXdxX3xX2dxX74xXexX3xX31xX379xX3xXbxX1xX493xX15xX76xX3xX35xX67xXbxX3xX7xX6bxXbxX3xXexX35xX646xX15xX76xX3xX4xX1xX20xX3xX4xXc2xXc3xX3xX91bxXdxX167xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX20xX53xXc3xX3xXbxX17dxX10xX15xXexX10xX35xXaxX12xX0xXdxX3fxX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17dxX10xX15xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexXc3xX5xX10xX9xXaxX1a1xXdxX53xXexX1xX113xX3xX1a8xX2xX1aaxXbxX17xX1adxX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX113xX3xX1b7xX2xX1b9xXbxX17xX1adxXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX41xX41xXdxX167xX2dxX6xX20xX1xX6xXexXdxX15xX1xX167xX78xX15xX41xX15xX10xX1a1xX7xX41xX2xX1e0xX2xX1b9xX41xX1a8xX1e0xX53xX2xX1e8xX1b9xX1aaxX2xX1aaxX1b9xXexX1a8xX3b8xX6d1xX1e8xX6d1xX5xX1b9xX167xX1f7xXbxX76xX1faxX35xX9xX1b7xX1efxX3b8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXexX3xX6xX15xX3xXexX20xX21xX15xX3xX24xX1xX26xXdxX3xX5xX20xX3xX21fxX2dxX2exX222xX3xX31xX32xX18xX3xX35xX6xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX3exX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX6xXbxXexXdxX20xX15xXaxX12x1426fxXdxX3xX7xX70xX4xX1xX3xX15xX1xX124xX3xX7xXb7exX3xX53xX83xX15xX76xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX3exX3fxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX3acxX4xX3xXexX62xX3xX4xX1xX11dxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX20xX53xXc3xXaxX12xX5b3xX11dxX15xX3xX15xX6xXc3xXa3xX3xXbxX1xX32xX15xX3xX5xXf9xX15xX3xX4xX6bxX4xX3xX1xX74xX3xXexX35xX20xX15xX76xX3xXexX91bxX3xX1xX2d5xXbxX3xXexX6bxX4xX3xX31xX37dxX18xX3xX31xXbfxX3xX4xX4afxX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX3exX3fxX3xX2dxX6bxX15xX3xX35xX6xX3xXexX1xX2a3xX3xXexX35xXf8xX124xX15xX76xXa3xX3xX4xX164xX15xX76xX3xX78xXf9xXdxX3xXexX1xXf8xX116xX15xX76xX3xX1xXdxX67xX18xX3xX7xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXexX3xX6xX15xX3xXexX20xX21xX15xXa3xX3xX78xXdxX67xX4xX3xXexXdxX160xX18xX3xXexX1xX83xX3xX1xXdxX67xX15xX3xX24xX1xX6bxX3xX91bxX15xX3xX31xX2a3xX15xX1xX167xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX20xX53xXc3xXaxX12xX17dxX1xX2a3xX3xXb4xX76xX18xXc3xX9b6xX15xX3xXcxX1xX2a3xX3xXcxX1xX135xXc3xX3xX2b8xX3xX15xX76xXf8xX124xXdxX3xX31x17feexXexX3xX15xX37dxX15xX3xX3fxX4afxX15xX76xX3xX4xX1xX20xX3xXcxX91bxX3xX1xX2d5xXbxX3xXexX6bxX4xX3xXcxX35xX3c5xX15xX76xX3xX91bxXdxX3xX6xX15xX3xXexX20xX21xX15xX3xX4xX1xX20xX3xX2dxXdxX11dxXexXa3xX3xX76xXdxX6xX3xX31xXe5xX15xX1xX3xX4xX1xX2a3xX3xX3fxX3fbxXdxX3xXexX1xX6bxX15xX76xX3xX2dxX6bxX15xX3xX31xXf8xX2d5xX4xX3xX1xX116xX15xX3xX3b8xX3xXexX70xX3xX91bxXdxX3xX78xXf9xXdxX3xX76xXdxX6bxX3xX1e8xX1aaxX3xX15xX76xX21xX15xX3xX31xX3c5xX15xX76xX41xX24xX76xXa3xX3xXexX1xX18xX3xX1xX116xX15xX3xX1efxXa3xX1aaxX3xXexX35xXdxX67xX18xX3xX31xX3c5xX15xX76xXa3xX3xX4xX164xX15xX76xX3xX78xXf9xXdxX3xX4xX6bxX4xX3xX5xX20xX70xXdxX3xX4xXc2xXc3xX3xX5dxX15xX3xX3eaxX18xX14xX3xX24xX1xX6bxX4xXa3xX3xX3fxX3fbxXdxX3xX15xX5dxX3fxXa3xX3xX24xX1xX18xX3xX78xXf8xX124xX15xX3xX4xX1xX20xX3xXexX1xX18xX3xX15xX1xX79xXbxX3xX1xX116xX15xX3xX2xX1b9xX1b9xX3xXexX35xXdxX67xX18xX3xX31xX3c5xX15xX76xX167xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX20xX53xXc3xXaxX12xXcxX1xX10xX20xX3xXexX91bxX15xX76xX3xX1xX2d5xXbxX3xX4xX135xX6xX3xX50xX74xXdxX3xXb1xX50xXb3xXb4xX3xXexX260xX15xX1xXa3xX3xX31xX11dxX15xX3xX31xX32xX18xX3xX15xX5dxX3fxX3xX1e8xX1b9xX2xX1e0xXa3xX3xX15xX76xX20xX21xXdxX3xX3fxXe2xX3xX1xXe5xX15xX1xX3xX4xX6bxX3xX15xX1xXc2xX15xXa3xX3xX4xX6bxX4xX3xX4xX19xXbxX3xX1xX74xXdxX3xX31xXbfxX3xX78xX79xX15xX3xX31xX74xX15xX76xXa3xX3xXexX1xX21xX15xX1xX3xX5xX79xXbxX3xX1xX116xX15xX3xX1e8xX1b9xX3xX3fxXe2xX3xX1xXe5xX15xX1xX3xX24xXdxX15xX1xX3xXexX11dxX3xXexX79xXbxX3xXexX1xX379xX3xX13xX8ecxX26dxX2b2xXa3xX3xX4xX1xX11dxX3xX2dxXdxX11dxX15xX3xXexX1xX62xX4xX3xXbxX1xX3exX3fxX3xX6xX15xX3xXexX20xX21xX15xX167xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX20xX53xXc3xX3xXbxX17dxX10xX15xXexX10xX35xXaxX12xX0xXdxX3fxX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17dxX10xX15xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexXc3xX5xX10xX9xXaxX1a1xXdxX53xXexX1xX113xX3xX1a8xX2xX1aaxXbxX17xX1adxX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX113xX3xX1b7xX2xX1b9xXbxX17xX1adxXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX41xX41xXdxX167xX2dxX6xX20xX1xX6xXexXdxX15xX1xX167xX78xX15xX41xX15xX10xX1a1xX7xX41xX2xX1e0xX2xX1b9xX41xX1a8xX1e0xX53xX2xX1e8xX1b9xX1aaxX3b8xX1b9xX6d1xXexX1a8xX1b9xX1aaxX1efxX1e0xX5xX1b9xX167xX1f7xXbxX76xX1faxX35xX9xX1e0xX1b7xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXexX3xX6xX15xX3xXexX20xX21xX15xX3xX24xX1xX26xXdxX3xX5xX20xX3xX21fxX2dxX2exX222xX3xX31xX32xX18xX3xX35xX6xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX3exX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX6xXbxXexXdxX20xX15xXaxX12xX13xX14xX15xX3xXbxX1xX3exX3fxX3xX4xX135xX6xX3xXcxX50xXcxX3xX21fxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXexX3xX35xX6xX18xX3xX6xX15xX3xXexX20xX21xX15xX222xX3xXexX70xXdxX3xX17xXbfxX3xXcxXf8xX2d5xX15xX76xX3xX13xX116xX15xXa3xX3xX1xX18xXc3xX67xX15xX3xXcxX1xX70xX4xX1xX3xX50xX21xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX76xXdxX6xX3xXb1xX9b6xX3xX1xX74xXdxX3xX4xX6xX3fxX3xX78xX21xX3xX4xX6bxX4xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX3exX3fxX3xX15xXe2xX15xX76xX3xX15xX76xX1xXdxX67xXbxX3xX50xX21xX3xXcxXbaxX15xX1xX3xXexX1xX6bxX15xX76xX3xX2xX1e8xX41xX1e8xX1b9xX2xX6d1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX20xX53xXc3xXaxX12xX17dxX1xX135xX3xXexX2a3xX4xX1xX3xX50xX74xXdxX3xXb1xX50xXb3xXb4xX3xXexX260xX15xX1xX3xX2b2xXf8xX116xX15xX76xX3xXcxX1xX2a3xX3xX50xXb43xX15xX76xX3xX4xX1xX20xX3xX2dxXdxX11dxXexX113xX3xXb4xX5dxX3fxX3xX1e8xX1b9xX2xX1e0xXa3xX3xX1xX74xXdxX3xXbxX1xX83xX3xX15xX86xX3xX4xX6bxX4xX3xX4xX19xXbxX3xXbxX1xX6bxXexX3xX31xX74xX15xX76xX3xX15xX5dxX3fxX3xX21fxX270xX15xX3xXexX20xX21xX15xX3xX4xX1xX20xX3xXbxX1xX83xX3xX15xX86xX3xX78xX21xX3xXexX35xebbfxX3xX10xX3fxX222xXa3xX3xXexX35xX20xX15xX76xX3xX31xX4afxXa3xX3xX6xX15xX3xXexX20xX21xX15xX3xX78xX67xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xX62xX4xX3xXbxX1xX3exX3fxX3xX5xX21xX3xX3fxX74xXexX3xXexX35xX20xX15xX76xX3xX3b8xX3xX15xX74xXdxX3xX53xX18xX15xX76xX3xX1xX21xX15xX1xX3xX31xX74xX15xX76xX3xX4xX135xX6xX3xX4xX6bxX4xX3xX4xX19xXbxX3xX1xX74xXdxX167xX3xX468xX646xX15xX3xX78xXf9xXdxX3xXexX1xX62xX4xX3xX1xXdxX67xX15xX3xX5b3xX37dxX3xX6bxX15xX3xX1e0xX3b8xX6d1xX3xX4xX135xX6xX3xXcxX35xX18xX15xX76xX3xXf8xX116xX15xX76xX3xX50xX74xXdxX3xX78xX37dxX3xX21fxXcxX18xXc3xX160xX15xX3xXexX35xX18xXc3xX37dxX15xXa3xX3xX76xXdxX6bxX20xX3xX53xX83xX4xXa3xX3xX1xX3fbxX3xXexX35xX2d5xXa3xX3xX78xX79xX15xX3xX31xX74xX15xX76xX3xXbxX1xX83xX3xX15xX86xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX76xXdxX6xX3xX76xXdxX14xXdxX3xX3eaxX18xXc3xX11dxXexX3xX3fxX74xXexX3xX7xX555xX3xX78xX19xX15xX3xX31xX37dxX3xX17xXbfxX3xX1xX74xXdxX3xX5xXdxX160xX15xX3xX3eaxX18xX6xX15xX3xX31xX11dxX15xX3xXbxX1xX83xX3xX15xX86xX222xXa3xX3xX1xX74xXdxX3xX7xX8b5xX3xXexX79xXbxX3xXexX35xX18xX15xX76xX3xX78xX79xX15xX3xX31xX74xX15xX76xX3xXbxX1xX83xX3xX15xX86xX3xX78xX21xX3xX4xX6bxX4xX3xX1xX74xX3xX76xXdxX6xX3xX31xXe5xX15xX1xX3xX15xXc2xX15xX76xX3xX4xX6xX20xX3xe01axX3xXexX1x17746xX4xX3xX78xX37dxX3xXexX1xX62xX4xX3xX1xXdxX67xX15xX3xX6xX15xX3xXexX20xX21xX15xX3xXexX1xX62xX4xX3xXbxX1xX3exX3fxX3xXexX35xX20xX15xX76xX3xX7xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXexXa3xX3xXexXdxX160xX18xX3xX53xX164xX15xX76xXa3xX3xX31xX3c5xX15xX76xX3xXexX1xX124xXdxX3xX1xX3fbxX3xXexX35xX2d5xXa3xX3xXexXf8xX3xX78xX19xX15xX3xX17xXc2xXc3xX3xX53xX62xX15xX76xX3xX78xX21xX3xX76xXdxX6bxX3fxX3xX7xX6bxXexX3xX4xX6bxX4xX3xX3fxXe2xX3xX1xXe5xX15xX1xX3xX13xX8ecxX26dxX2b2xX3xX15xXe2xX15xX76xX3xX7xX14xX15xXa3xX3xXexX1xX62xX4xX3xXbxX1xX3exX3fxX3xX6xX15xX3xXexX20xX21xX15xX167xX0xX41xXbxX12xX0xX53xXdxX78xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53xX35xX10xX5xX6xXexX10xX53xXaxX12xX0xX18xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX2b8xXexX1xX18xX3fxX2dxX2b8xX6xX15xX53xX2b8xX7xX6xXbxX20xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb4xXe2xX15xX76xX3xXexX1xXe2xX15xX3xX7xX70xX4xX1xXa3xX3xX31x1604dxXbxX3xX1xX116xX15xX3xXexX5bexX3xX78xXdxX67xX4xX3xXbxX1xXc2xX15xX3xX5xX20xX70xXdxX3xX35xX6bxX4xX3xXexX1xX14xXdxX3xXexX70xXdxX3xX1xX74xX3xX76xXdxX6xX3xX31xXe5xX15xX1xXaxX3xX1xX35xX10xed90xX9xXaxX41xX15xX20xX15xX76xX2b8xX15xX76xX1xXdxX10xXbxX41xX15xX20xX15xX76xX2b8xXexX1xX20xX15xX2b8xX7xX6xX4xX1xX2b8xX53xX10xXbxX2b8xX1xX20xX15xX2b8xXexX18xX2b8xX78xXdxX10xX4xX2b8xXbxX1xX6xX15xX2b8xX5xX20xX6xXdxX2b8xX35xX6xX4xX2b8xXexX1xX6xXdxX2b8xXexX6xXdxX2b8xX1xX20xX2b8xX76xXdxX6xX2b8xX53xXdxX15xX1xX41xX2xX1a8xX1e0xX1aaxX3b8xX3b8xX167xX1xXexX3fxXaxX12xX0xXdxX3fxX76xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX41xX3fxX10xX53xXdxX6xX41xX2xX1e8xX1b9xX41xX15xX10xX1a1xX7xX41xX2xX1e0xX2xX1b9xX41xX2xX1b9xX1aaxX53xX2xX2xX1b9xX1b9xX1e8xX1e8xX1aaxXexX1b7xX1e0xX2xX5xX1efxX2b8xX2xX3b8xX1e0xX53xX1a8xX2xX6d1xX1b7xX6d1xX2xX2xXexX3b8xX3b8xX1b7xX1efxX3b8xX5xX1b9xX167xX1f7xXbxX76xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXexX3xX6xX15xX3xXexX20xX21xX15xX3xX24xX1xX26xXdxX3xX5xX20xX3xX21fxX2dxX2exX222xX3xX31xX32xX18xX3xX35xX6xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX3exX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX78xX12xX0xX7xXexX35xX20xX15xX76xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb4xXe2xX15xX76xX3xXexX1xXe2xX15xX3xX7xX70xX4xX1xXa3xX3xX31xX14cdxXbxX3xX1xX116xX15xX3xXexX5bexX3xX78xXdxX67xX4xX3xXbxX1xXc2xX15xX3xX5xX20xX70xXdxX3xX35xX6bxX4xX3xXexX1xX14xXdxX3xXexX70xXdxX3xX1xX74xX3xX76xXdxX6xX3xX31xXe5xX15xX1xXaxX3xX1xX35xX10xX1503xX9xXaxX41xX15xX20xX15xX76xX2b8xX15xX76xX1xXdxX10xXbxX41xX15xX20xX15xX76xX2b8xXexX1xX20xX15xX2b8xX7xX6xX4xX1xX2b8xX53xX10xXbxX2b8xX1xX20xX15xX2b8xXexX18xX2b8xX78xXdxX10xX4xX2b8xXbxX1xX6xX15xX2b8xX5xX20xX6xXdxX2b8xX35xX6xX4xX2b8xXexX1xX6xXdxX2b8xXexX6xXdxX2b8xX1xX20xX2b8xX76xXdxX6xX2b8xX53xXdxX15xX1xX41xX2xX1a8xX1e0xX1aaxX3b8xX3b8xX167xX1xXexX3fxXaxX12xXb4xXe2xX15xX76xX3xXexX1xXe2xX15xX3xX7xX70xX4xX1xXa3xX3xX31xX14cdxXbxX3xX1xX116xX15xX3xXexX5bexX3xX78xXdxX67xX4xX3xXbxX1xXc2xX15xX3xX5xX20xX70xXdxX3xX35xX6bxX4xX3xXexX1xX14xXdxX3xXexX70xXdxX3xX1xX74xX3xX76xXdxX6xX3xX31xXe5xX15xX1xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX35xX20xX15xX76xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12x16e42xXe2xX3xX1xXe5xX15xX1xX3xX21fxXb3xX1xXc2xX15xX3xX5xX20xX70xXdxX3xX35xX6bxX4xX3xXexX1xX14xXdxX3xXexX70xXdxX3xX1xX74xX3xX76xXdxX6xX3xX31xXe5xX15xX1xX222xX3xX946xX3xXb1xX74xX4xX3xX50xX21xX3xX2d9xX50xX21xX3xXcxXbaxX15xX1xX2f3xX3xX31xXbfxX3xX78xX21xX3xX31xX6xX15xX76xX3xX31xXf8xX2d5xX4xX3xX15xX1xXdxX37dxX18xX3xX4xX1xX2a3xX3xX10xX3fxX3xX1xX74xXdxX3xX78xXdxX160xX15xX3xXbxX1xX83xX3xX15xX86xX3xXbxX1xX6bxXexX3xX1xX18xXc3xX3xX1xXdxX67xX18xX3xX3eaxX18xX14xX3xX78xX21xX3xXexX2exX4xX1xX3xX4xX62xX4xX3xX15xX1xXc2xX15xX3xX35xX74xX15xX76xX167xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX78xX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb3xX1xX83xX3xX15xX86xX3xX50xX21xX3xXcxXbaxX15xX1xX3xX1xX21xX15xX1xX3xX31xX74xX15xX76xX3xX78xXe5xX3xX3fxXe2xXdxX3xXexX35xXf8xX124xX15xX76xX3xX7xX555xX15xX76xX3xX21fxX270xX15xX3xXexX20xX21xX15xX3xX4xX1xX20xX3xXbxX1xX83xX3xX15xX86xX3xX78xX21xX3xXexX35xX1299xX3xX10xX3fxX222xXaxX3xX1xX35xX10xX1503xX9xXaxX41xX17xX6xX2b8xX1xX20xXdxX41xXbxX1xX18xX2b8xX15xX18xX2b8xX1xX6xX2b8xXexXdxX15xX1xX2b8xX1xX6xX15xX1xX2b8xX53xX20xX15xX76xX2b8xX78xXdxX2b8xX3fxX20xXdxX2b8xXexX35xX18xX20xX15xX76xX2b8xX7xX20xX15xX76xX2b8xX6xX15xX2b8xXexX20xX6xX15xX2b8xX4xX1xX20xX2b8xXbxX1xX18xX2b8xX15xX18xX2b8xX78xX6xX2b8xXexX35xX10xX2b8xX10xX3fxX41xX2xX1a8xX1e0xX1b7xX1b7xX1efxX167xX1xXexX3fxXaxX12xX0xXdxX3fxX76xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX41xX3fxX10xX53xXdxX6xX41xX2xX1e8xX1b9xX41xX15xX10xX1a1xX7xX41xX2xX1e0xX1b9xX1e0xX41xX1a8xX1e0xX53xX1b7xX2xX1e0xX1b9xX1efxX1b9xX1e8xXexX1efxX1e0xX3b8xX1e8xX3b8xX5xX1b9xX167xX1f7xXbxX76xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXexX3xX6xX15xX3xXexX20xX21xX15xX3xX24xX1xX26xXdxX3xX5xX20xX3xX21fxX2dxX2exX222xX3xX31xX32xX18xX3xX35xX6xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX3exX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX78xX12xX0xX7xXexX35xX20xX15xX76xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb3xX1xX83xX3xX15xX86xX3xX50xX21xX3xXcxXbaxX15xX1xX3xX1xX21xX15xX1xX3xX31xX74xX15xX76xX3xX78xXe5xX3xX3fxXe2xXdxX3xXexX35xXf8xX124xX15xX76xX3xX7xX555xX15xX76xX3xX21fxX270xX15xX3xXexX20xX21xX15xX3xX4xX1xX20xX3xXbxX1xX83xX3xX15xX86xX3xX78xX21xX3xXexX35xX1299xX3xX10xX3fxX222xXaxX3xX1xX35xX10xX1503xX9xXaxX41xX17xX6xX2b8xX1xX20xXdxX41xXbxX1xX18xX2b8xX15xX18xX2b8xX1xX6xX2b8xXexXdxX15xX1xX2b8xX1xX6xX15xX1xX2b8xX53xX20xX15xX76xX2b8xX78xXdxX2b8xX3fxX20xXdxX2b8xXexX35xX18xX20xX15xX76xX2b8xX7xX20xX15xX76xX2b8xX6xX15xX2b8xXexX20xX6xX15xX2b8xX4xX1xX20xX2b8xXbxX1xX18xX2b8xX15xX18xX2b8xX78xX6xX2b8xXexX35xX10xX2b8xX10xX3fxX41xX2xX1a8xX1e0xX1b7xX1b7xX1efxX167xX1xXexX3fxXaxX12xXb3xX1xX83xX3xX15xX86xX3xX50xX21xX3xXcxXbaxX15xX1xX3xX1xX21xX15xX1xX3xX31xX74xX15xX76xX3xX78xXe5xX3xX3fxXe2xXdxX3xXexX35xXf8xX124xX15xX76xX3xX7xX555xX15xX76xX3xX21fxX270xX15xX3xXexX20xX21xX15xX3xX4xX1xX20xX3xXbxX1xX83xX3xX15xX86xX3xX78xX21xX3xXexX35xX1299xX3xX10xX3fxX222xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX35xX20xX15xX76xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xXb3xX1xX6bxXexX3xX31xX74xX15xX76xX3xX78xX21xX3xX24xX13d7xX3xX4xX6xX3fxX3xX24xX11dxXexX3xX1xX21xX15xX1xX3xX31xX74xX15xX76xX3xXexX1xX62xX4xX3xX1xXdxX67xX15xX3xX4xX1xX135xX3xX31xX37dxX3xX21fxX270xX15xX3xXexX20xX21xX15xX3xX4xX1xX20xX3xXbxX1xX83xX3xX15xX86xX3xX78xX21xX3xXexX35xX1299xX3xX10xX3fxX222xX3xX15xX76xX6xXc3xX3xXexX35xX20xX15xX76xX3xX53xX2a3xXbxX3xX4xX1xX21xX20xX3xX3fxX5bexX15xX76xX3xX15xX76xX21xXc3xX3x11f02xX18xX555xX4xX3xXexX11dxX3xXbxX1xX83xX3xX15xX86xX3xX6d1xX41xX3b8xXa3xX3xX4xX6bxX4xX3xX4xX19xXbxX3xX1xX74xXdxX3xXb1xX50xXb3xXb4xX3xX50xX21xX3xXcxXbaxX15xX1xX3xX31xX6xX15xX76xX3xXexX2exX4xX1xX3xX4xX62xX4xX3xX78xX21xX20xX3xX4xX18xX74xX4xX3xX15xX1xXb43xX3fxX3xXexX1xX62xX4xX3xX1xXdxX67xX15xX3xXexX555xXexX3xX15xX1xX19xXexX3xX78xX6xXdxX3xXexX35xX493xX3xX4xX135xX6xX3xX3fxXe5xX15xX1xXa3xX3xX31xX3c5xX15xX76xX3xXexX1xX124xXdxX3xX1xX18xXc3xX3xX31xX74xX15xX76xX3xX7xX62xX3xX4xX1xX18xX15xX76xX3xX7xX13dbxX4xX3xX4xX135xX6xX3xXexX20xX21xX15xX3xX17xXbfxX3xX1xX74xXdxX3xX31xX379xX3xX17xXc2xXc3xX3xX53xX62xX15xX76xX3xX3fxXe2xXdxX3xXexX35xXf8xX124xX15xX76xX3xXbxX1xX6bxXexX3xXexX35xXdxX379xX15xX3xX2dxX37dxX15xX3xX78xX86xX15xX76xX3xX4xX1xX20xX3xXbxX1xX83xX3xX15xX86xX3xX78xX21xX3xXexX35xX1299xX3xX10xX3fxX167xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX78xX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17dxX1xXdxX3xX1xX74xXdxX3xXexX35xXf8xX946xX15xX76xX3xXbxX1xX83xX3xX15xX86xX3xX21fxX7xX6xXc3xX222xX3xX5xX21xX3fxX3xX15xXe2xX15xX76xX3xXexX1xXe2xX15xX3xX3fxXf9xXdxXaxX3xX1xX35xX10xX1503xX9xXaxX41xX17xX6xX2b8xX1xX20xXdxX41xX4xX1xXdxX2b8xX1xX20xXdxX2b8xXexX35xX18xX20xX15xX76xX2b8xXbxX1xX18xX2b8xX15xX18xX2b8xX7xX6xXc3xX2b8xX5xX6xX3fxX2b8xX15xX20xX15xX76xX2b8xXexX1xX20xX15xX2b8xX3fxX20xXdxX41xX2xX1a8xX1e8xX1b9xX1a8xX1e0xX167xX1xXexX3fxXaxX12xX0xXdxX3fxX76xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX41xX3fxX10xX53xXdxX6xX41xX2xX1e8xX1b9xX41xX15xX10xX1a1xX7xX41xX2xX6d1xX1b7xX1b9xX41xX2xX1b7xX1e8xX53xX1aaxX2xX1b7xX1b9xX6d1xX1b7xX2xXexX6d1xX3b8xX1e8xX6d1xX5xX2xX1b9xX2b8xXdxX3fxX76xX2b8xX2xX3b8xX6d1xX1b7xX167xX1f7xXbxX76xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXexX3xX6xX15xX3xXexX20xX21xX15xX3xX24xX1xX26xXdxX3xX5xX20xX3xX21fxX2dxX2exX222xX3xX31xX32xX18xX3xX35xX6xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX3exX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX78xX12xX0xX7xXexX35xX20xX15xX76xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17dxX1xXdxX3xX1xX74xXdxX3xXexX35xXf8xX946xX15xX76xX3xXbxX1xX83xX3xX15xX86xX3xX21fxX7xX6xXc3xX222xX3xX5xX21xX3fxX3xX15xXe2xX15xX76xX3xXexX1xXe2xX15xX3xX3fxXf9xXdxXaxX3xX1xX35xX10xX1503xX9xXaxX41xX17xX6xX2b8xX1xX20xXdxX41xX4xX1xXdxX2b8xX1xX20xXdxX2b8xXexX35xX18xX20xX15xX76xX2b8xXbxX1xX18xX2b8xX15xX18xX2b8xX7xX6xXc3xX2b8xX5xX6xX3fxX2b8xX15xX20xX15xX76xX2b8xXexX1xX20xX15xX2b8xX3fxX20xXdxX41xX2xX1a8xX1e8xX1b9xX1a8xX1e0xX167xX1xXexX3fxXaxX12xX17dxX1xXdxX3xX1xX74xXdxX3xXexX35xXf8xX946xX15xX76xX3xXbxX1xX83xX3xX15xX86xX3xX21fxX7xX6xXc3xX222xX3xX5xX21xX3fxX3xX15xXe2xX15xX76xX3xXexX1xXe2xX15xX3xX3fxXf9xXdxX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX35xX20xX15xX76xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xX50xX5dxX15xX76xX3xX7xX6xXc3xXa3xX3xX15xX1xXdxX67xXexX3xX1xX18xXc3xX11dxXexX3xX78xXf9xXdxX3xX4xXe2xX15xX76xX3xX78xXdxX67xX4xXa3xX3xX4xX1xX2a3xX3xXcxX35xX32xX15xX3xXcxX1xX2a3xX3xXb3xX1xXf8xXf9xX4xX3xX2d9xXexX1xXe2xX15xX3xX13xX116xX15xX3xX177xXe5xX15xX1xXa3xX3xXcxX1xXf8xX2d5xX15xX76xX3xXb1xX74xX4xXa3xX3xX17dxX6xX15xX3xXb1xX74xX4xXa3xX3xX50xX21xX3xXcxXbaxX15xX1xX2f3xX3xX31xXbfxX3xXexX5bexX15xX76xX3xX2dxXf8xXf9xX4xX3xX31xXf8xX6xX3xX17dxX1xXdxX3xX1xX74xXdxX3xXb3xX1xX83xX3xX15xX86xX3xXexX1xXe2xX15xX3xX53x1715cxX15xX3xX31xX32xX18xX3xXbxX1xX20xX15xX76xX3xXexX35xX21xX20xX3xX17xXc2xXc3xX3xX53xX62xX15xX76xX3xX15xXe2xX15xX76xX3xXexX1xXe2xX15xX3xX3fxXf9xXdxX3xXexX20xX21xX15xX3xX17xXbfxX167xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX78xX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX41xX18xX5xX12xX0xX53xXdxX78xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX35xXaxX12xX0xX41xX53xXdxX78xX12xX0xX41xX53xXdxX78xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX270xX18xXexX1xX20xX35xXaxX12xXcxX1xX14xX20xX3x13befxX11dxX15xX0xX41xXbxX12
Thảo Yến