Tảng đá nguyên khối cổ xưa nặng 10 triệu tấn
Tảng đá Guatape khoảng 70 triệu năm tuổi, có 650 bậc thang zig zag dẫn lên đỉnh cao 200 m. 
764fxb3c8xabecxf2fcx7d76xf12cx10246xd30cxca15xX7x1061bxb8b3xb4fdx9ecbx76b8xc511xX5x8eccxXaxc5dcxXcxb411x8bd2xdb1axX3x8770x106bfxX3xX15xX16x10552xc718x8547xX15xX3x78bcxX1x7e09xXdxX3xX4xb03fxX3xf040xf980xX6xX3xX15xe859xX15xX16xX3xX2xf3fcxX3xXex10852xXdxc243xX1dxX3xXexf150xX15xX0xe0e8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx94b5xX10xX6x8fccxXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xff1exX1dxX6xXexX6xXbxX10xX3xX22xX1x1074exX14xX15xX16xX3xc9d9xX34xX3xXexX37xXdxX39xX1dxX3xX15x8c67xd419xX3xXexX1dxX28xXdx767bxX3xX4xb984xX3xecfbxf300xX34xX3xe51fx94fcxX4xX3xXexX1xX6xX15xX16xX3x1085axXdxX16xX3xX90xX6xX16xX3xX52xf95exX15xX3xX5xX1fxX15xX3xX18x9c1fxX15xX1xX3xX4xX6xX67xX3x919cxX34xX34xX3xX77xa7aexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx809cxX10xX15xXexX10xX37xXaxX12xX0xXdxX77xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX77xX4xX10xd6dcxX67xX86xd81axX10xX4xXexX3xX52xX16xX77xX10xX52xXdxX6xX3xa9f8xXdxX52xX10xX67xX3xX77xXbxafbcxXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxb605xXdxX52xXexX1x7b8exX3xX82xX2xXa9xXbxX2axcee2xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexXfcxX3x9da9xXedxXedxXbxX2axX103xXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX40xX6xXbxXbxX7xX40xX67xXbxX10xX15xX40xX77xX10xX52xXdxX6xX40xXexX1xX1dxX77xX86x10a21xXbxX9xX15xX10xXf7xX7xX40xXa9xX34xX2xX10dxX40xX2xX34xX82xX52xX34xX2xXa9xXedx9fb1xXedxX10dxXexX83xX10dxXedxX6cxX5xX34xXd5xXexX6xX15xX16xXd5xX52xX6xXd5xX15xX16xX1dxX1exX10xX15xXd5xX22xX1xX67xXdxXaexXd8xXbxX16xXaxX3xX52xX6xXexX6xXd5xXexX1exXbxX10xX9xXaxXe5xXdxX52xX10xX67xX40xX77xXbxXedxXaxX3xX52xX6xXexX6xXd5xX10xX15xX4xX67xX52xX10xX9xXaxa8ccx7c9axXdxX22xX1xXedxX40xX4fxXd8xd9fcxX52xX40xf31cxX18dxX4xcf00xXdx7cadx1022cxX6cx84b2xX10xX16xX19dxe9faxX4fxX34xX34xX5dx78a7xX19bxX145xX19dx83aax8facx1062exX145xX5xX1adxX18cxX67x98b3xd2f1xea15xXexX18cxa1e0xX2xX1b7xX83xX83xX5xX1aexX67xX1xX145xX1a9xX18cxX82xX83xX1a9xX1b7xX40xbcecxX198xX16xX1b5xXbexX145xX1afxX7xX10xX1afxX195xXexX10dxXd8xX195xX67xX195xX6xee13xb3e6xX5xX10dxX1afxX2xX22xX40x1062axX19bxX1dexe3fdxX1e8xX1e8xX1b7xcdcbxXa9xX1b5xX1dxX145xX6xX22xX1dxX1b6xXedxX1ecxXa9xX1b5xX1cbxX1a0xXexX1dexX6xXf7xX1afxX1xXbexXexX1a9xX195xX1a0xX145xXa9xX1ddxX86xX1xX18cxX1xX195xX5dxX19exafd7xXexX1baxX1dxXa9xX18cxX40xc009xX198xX16xX210xX1baxX1aexX77xX7xX1afxX18cxX1adxX1aexXf7xX19dxX1e8xX1ecxX10dxX1aexX1ecxX10dxX1aexXaxX3xX52xX6xXexX6xXd5xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbexX10xX15xXexX10xX37xXaxX12xX0xXdxX77xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xXexX1xX1dxX77xX86xX3xX52xX1xXdxX52xX10xX3xXdxXbexX10xX15xXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXf7xXdxX52xXexX1xXfcxX3xX82xX34xX34xXbxX2axX103xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexXfcxX3xXedxX34xX34xXbxX2axX103xXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX40xX40xXdxXaexX86xX6xX67xX1xX6xXexXdxX15xX1xXaexXe5xX15xX40xX15xX10xXf7xX7xX40xXa9xX34xX2xX10dxX40xX2xX34xX82xX52xX34xX2xXa9xXedxX145xX83xXa9xXexXa9xXedxX10dxX2xX5xX34xXd5xX2xX83xX1a4xX82xX34xX2xX82xX145xX6cxX83xX82xXa9xX82xXd5xXexX52xX4xX2axXaexXbxX15xX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX15xX16xX1dxX1exX1fxX15xX3xX22xX1xX24xXdxX3xX4xX28xX3xX2axX2bxX6xX3xX15xX2fxX15xX16xX3xX2xX34xX3xXexX37xXdxX39xX1dxX3xXexX3dxX15xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX67xX1dxX37xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX67xX3xX1a9xX15xX18dxX2axXbxX37xX10xX7xX7xX0xX40xXbxX12