Công ty Xăng dầu Giang Nam tuyển 5 nhân viên lái xe, lái máy
(Baohatinh.vn) - Do nhu cầu phát triển của công ty, Chi nhánh Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam cần tuyển nhân viên lái xe, lái máy.
1281x3b97x7a58x417bx43d8x4057x46ccx7a13x596axX7x6c38x504dx2390x41a7x7dadx6ea1xX5x718bxXax4950x4bbfx6a63x927fx92e4xX3xXex2da2xX3x46acx3acfxX15xX16xX3x26a8x5627x15d9xX3x1336xXdxX6xX15xX16xX3x5b8cxX6x2a92xX3xXexX22xX19x3460xX15xX3x5db4xX3xX15xX1x8593xX15xX3x4ac7xXdx9163xX15xX3xX5x7719xXdxX3x1e7bxX10x2da9xX3xX5xX41xXdxX3xX2cxX41xX19xX0x77c7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5a62xX10xX6xX20xXaxX12x477ex534fxX3xX15xX1xX22xX3xX4xX21xX22xX3xXbxX1xX41xXexX3xXex2cf7xXdxX31xX15xX3xX4x7e0cxX6xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX46xX3xX13xX1xXdxX3xX15xX1xX41xX15xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXcxX2axX5fxX5fxX3xX1bxX1cxX15xX16xX3xX20xX21xX22xX3xX24xXdxX6xX15xX16xX3xX2axX6xX2cxX3xX4xX21xX15xX3xXexX22xX19xX31xX15xX3xX15xX1xX38xX15xX3xX3bxXdxX3dxX15xX3xX5xX41xXdxX3xX44xX10xX46xX3xX5xX41xXdxX3xX2cxX41xX19x17faxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx140dxX66xX20xX19xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX44xXex21baxX6xX5xXdxX16xX15x5f97xX3xX4xX10xX15xXexX10xX76x7b25xXaxX12xX0xX7xXexX76xX66xX15xX16xX12xXcxX5fx3ca8xX2axX24xX3xXe5x4afbx2483xX3xXcx6832x734cx3065xX2axX3xX65x16a2xX2axX24xX0xX50xX7xXexX76xX66xX15xX16xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX66xX20xX19xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX44xXexXf6xX6xX5xXdxX16xX15xXfcxX3xX4xX10xX15xXexX10xX76xX104xXaxX12xX0xX7xXexX76xX66xX15xX16xX12xX13xX5fx8990xX3xX2axX5fxX116xX2axX5fxX3xX13xX111xX2axX24xX3xXcxX11bxX3xXcxX2axX5fxX5fxX3xX1bx704exX2axX24xX3xX65x316dxX11axX3xX24xX167x6765xX2axX24xX3xX2axX187x3fabxX0xX50xX7xXexX76xX66xX15xX16xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX66xX20xX19xXaxX12xX0xX7xXexX76xX66xX15xX16xX12x1bb9x49bdxX3xXexX76x2864xX3xXexX22xX19xX31xX15xX3xX20x48e5xX15xX16xXfcxX0xX50xX7xXexX76xX66xX15xX16xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX66xX20xX19xXaxX12xX2xXd5xX3x34cbxX41xXdxX3xX44xX10xX3x4910xX10xX15xXfcxX3x2b6fxX3xX15xX16x227bx3b45xXdxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX66xX20xX19xXaxX12xX1f3xXd5xX3xX1e7xX41xXdxX3xX2cxX41xX19xXfcxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX66xX20xX19xXaxX12xXf6xX3xX1e7xX41xXdxX3xX2cxX41xX19xX3xX7cxXdxXfcxX3xX2xX3xX15xX16xX1f7xX1f8xXdxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX66xX20xX19xXaxX12xXf6xX3xX1e7xX41xXdxX3xX2cxX41xX19xX3x130fx1b61xX66xXfcxX3xX1f3xX3xX15xX16xX1f7xX1f8xXdxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX66xX20xX19xXaxX12x2176xXd5xX3x2ab7xXdx61b4xX22xX3x60b3xXdx35e2xX15xX3xXexX22xX19xX31xX15xX3xX20xX1c2xX15xX16xXfcxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX66xX20xX19xXaxX12xXf6xX3xX13x7df7xX3xX263x3067xX3xXexX22x2047xXdxX3xXex6fe9xX3xX1f3xX34xXf6x601fx3d58xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX66xX20xX19xXaxX12xXf6xX3xX2axX1xXdxX28exXexX3xX1xX22xX19x6562xXexX46xX3xXexX76xX41xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX28exX2cxX3xX3bx625axXdxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX3bxXdxX28exX4xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX66xX20xX19xXaxX12xXf6xX3x220exXexX3xX15xX1x4460xXexX3xX2xX3xX15xX1cxX2cxX3xX28cxXdxX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX28exX2cxX3xXexX76xX66xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX289xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX66xX20xX19xXaxX12xXf6xX3xX13xX2b4xX3xX1eex373exX15xX16xX3xX5xX41xXdxX3xX44xX10xX3xX1x6b11xX15xX16xX3xX13xX3xXexX76x9316xX3xX5xX3dxX15xX3x3365xX263x38cbxXdxX3xX3bxX2f7xXdxX3xX5xX41xXdxX3xX44xX10x27abxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX66xX20xX19xXaxX12xXf6xX3xX13xX2b4xX3xX4xX1x669fxX15xX16xX3xX4xX1x8379xX3xX263xX264xX66xX3xXexX365xX66xX3xX15xX16xX1xX289xX3xX3bxX2f7xXdxX3xX5xX41xXdxX3xX2cxX41xX19xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX66xX20xX19xXaxX12xX0xX7xXexX76xX66xX15xX16xX12xX13xX1xX2e6xX3xX263xX2b7xX3xX1xX1f7xX36dxX15xX16xX3xX5xX1f7x9242xX15xX16xXfcxX0xX50xX7xXexX76xX66xX15xX16xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX66xX20xX19xXaxX12xXf6xX3xX18dxX39fxX4xX3xX5xX1f7xX3ebxX15xX16xX3xXexX1xX10xX66xX3x5af3xX22xX19xX3xX4xX1xX2e6xX3xXexX76x5e3dxX3xX5xX1f7xX3ebxX15xX16xX3xX4xX7cxX6xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX66xX20xX19xXaxX12xXf6xX3xX287xX1f7x275dxX4xX3xX1xX1f7xX36dxX15xX16xX3xX4xX41xX4xX3xX4xX1xX2e6xX3xX263xX2b7xX3xX263x5f4fxXdxX3xX15xX16xX2b7xX3xX4xX7cxX6xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xXd5xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX66xX20xX19xXaxX12xX0xX7xXexX76xX66xX15xX16xX12xX5fx4d7fxX3xX7xX3ebxX0xX50xX7xXexX76xX66xX15xX16xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX66xX20xX19xXaxX12xXf6xX3x209dxX3ebxX3xX19xX2e6xX22xX3xX5xX1b9xX3xX5xX1b5xX4xX1xX3xX4xX2b4xX3xX20xX41xX15xX3xX428xX15xX1xX3xX2c4x8d45x5071xX3xX373xX28cxX1xX14xX15xX16xX3xX41exX22xX41xX3xX4daxX3xXexX1xX41xX15xX16xX382xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX66xX20xX19xXaxX12xXf6xX3xX24xXdxX31fxX19xX3xX28cxX1xX6xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX46xX3xX4xX41xX4xX3xX3bxX1cxX15xX3xX1eexX359xX15xX16xX46xX3xX4xX1xX39fxX15xX16xX3xX4xX1xX3a5xX3xXbxX1xX66xXexX66xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX39fxX15xX16xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX66xX20xX19xXaxX12xXf6xX3xX24xXdxX31fxX19xX3xX28cxX1xX41xX2cxX3xX7xX39fxX4xX3xX28cxX1x318fxX10xX3xX28cxX1xX14xX15xX16xX3xX41exX22xX41xX3xX4daxX3xXexX1xX41xX15xX16xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX66xX20xX19xXaxX12xXf6xX3xX13xX18dxX2axX65xX50xX13xX13xX13xX65xX46xX3xX1xX2b7xX3xX28cxX1x3eb1xX22xX3xXbxX1xX66xXexX66xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX39fxX15xX16xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX66xX20xX19xXaxX12xXf6xX3xX287xX3ebxX15xX3xX44xXdxX15xX3xX3bxXdxX28exX4xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX66xX20xX19xXaxX12xXf6xX3xX5fxX49axX3xX7xX3ebxX3xX16xX1xXdxX3xX76x4007xX3xX3bxX1b5xX3xXexX76xX1b9xX3xX20x7b6bxX3xXexX22xX19xX31xX15xX3xX15xX2b7xXbxX3xXexX76xX602xX4xX3xXexXdxX2e6xXbxX3xXexX365xXdxX3xXexX21xX15xX16xX3xX2x4862xX46xX3xXex22f4xX6xX3xX15xX1xX264xX3xX287xX365xXdxX3xXe5xX264xX15xX16xX46xX3xX7xX375xX3xX1f3xX4dax561exX3xX263xX1f7xX1f8xX15xX16xX3xXcxX76xX21xX15xX3x38a9xX1x41b2xX46xX3xXbxX1xX1f7xX1f8xX15xX16xX3xX2axX16xX22xX19x7300xX15xX3xX65xX22xX46xX3xXcxX649xX3xX5fxX264xX3xXcx4e4dxX15xX1xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX66xX20xX19xXaxX12xXf6xX3xX5fxX365xX15xX3xX15xX2b7xXbxX3xX1xX49axX3xX7xX3ebxXfcxX3xX287xX2e6xX15xX3xX15xX16xX264xX19xX3xX622xX50xX284xX50xX1f3xX2c5xX1f3xX1f3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX66xX20xX19xXaxX12xXf6xX3xX287xXdxX28exX15xX3xXexX1xX66xX365xXdxX3xX5xXdxX3dxX15xX3xX1xX28exXfcxX3xX2c5x5891xX2xX6cdxX3xX1f3xX34xX6cdxX3xX284xX6cdxX4daxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX66xX20xX19xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX44xXexXf6xX6xX5xXdxX16xX15xXfcxX3xX4xX10xX15xXexX10xX76xX104xXaxX12xX0xXdxX2cxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX20xXexX1xX22xX2cxX1eexX3xX20xX1xXdxX20xX10xX3xXdxX13xX10xX15xXexX10xX76xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXax3b49xXdxX20xXexX1xXfcxX3xX4daxX2xX34xXbxX44xX104xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexXfcxX3xX2c4xX2c5xX6cdxXbxX44xX104xXaxX3xX7xX76xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXd5xX1eexX6xX66xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd5xX3bxX15xX50xX15xX10xX732xX7xX50xX1f3xX1f3xX2c5xX6cdxX50xX2xX1f3xX2c4xX20xX2c4xX2xX2c4xX2c5xX2c4xX2c4xX2c4xXexX63cxX63cxX63cxX2c4xX4daxX5xX2c5xXd5x6272xXbxX16x526fxX76xX9xX63cxX1f3xX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX1cxX15xX16xX3xX20xX21xX22xX3xX24xXdxX6xX15xX16xX3xX2axX6xX2cxX3xXexX22xX19xX31xX15xX3xX34xX3xX15xX1xX38xX15xX3xX3bxXdxX3dxX15xX3xX5xX41xXdxX3xX44xX10xX46xX3xX5xX41xXdxX3xX2cxX41xX19xXaxX3xX732xXdxX20xXexX1xX9xXaxX4daxX2xX34xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX2c4xX2c5xX6cdxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX22xXexX1xX66xX76xXaxX12xX649xXd5xX1b4xX0xX50xXbxX12
P.V