Trao tặng trang thiết bị trị giá hơn 200 triệu đồng cho trường học ở Vũ Quang
(Baohatinh.vn) - Đại tá Trần Quốc Xanh - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) vừa trao tặng các trang thiết bị trị giá hơn 200 triệu đồng cho Trường THPT Cù Huy Cận (Vũ Quang, Hà Tĩnh).
e7f3xf75bx138d0x112dfx10e7ax134dfx10089x10df8x15e2axX7x1362dxf5c4x1135dx10995x168bfx12b12xX5x144f6xXax12efaxXcx15996xX6x11beaxX3xXex16a6fx155b2x15410xX3xXexX14xX6xX1axX1bxX3xXexX1xXdx1119bxXexX3x16577x175afxX3xXexX14xX2axX3xX1bxXdx141bbxX3xX1x1690exX1axX3x15968x15a6cxX39xX3xXexX14xXdx144c5x149e7xX3x16633x15a5bxX1axX1bxX3xX4xX1xX16xX3xXexX14x155dcx1285exX1axX1bxX3xX1x1529axX4xX3x12a5cxX3xefd1x1120fxX3x105d3xX40xX6xX1axX1bxX0x1084bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf9c4xX10xX6xeb35xXaxX12x11fecx173dfxXdxX3xXexX32xX3xXcxX14x1242axX1axX3xX5bxX40x10a2fxX4xX3x101c3xX6xX1axX1xX3x12520xX3x11229xX1x13045xX3x125ecx174d7xX4xX3xXexX14xX4dxX56xX1axX1bxX3xX92xX93xX4xX3xX92x1712exX1axX1xX3xX7xX32xXexX3xXbxX1x17364xX1axX1bxX3xX4xX1xX84xX1axX1bxX3xXex14a1axXdxX3xXbxX1xX77xedc5xX3x12c63x1558fxX3xXbdxf425xXdxX3xXexX14xX4dxX4exX1axX1bxX3x1444fx137e3xXb7xX3xX92xXc3xX1axX1bxX3xX6xX1ax137e8xX3xXbfx13476xX6xX3xXexX14xX6xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX3xX4xX32xX4xX3xXexX14xX6xX1axX1bxX3xXexX1xXdxX26xXexX3xX29xX2axX3xXexX14xX2axX3xX1bxXdxX32xX3xX1xX35xX1axX3xX38xX39xX39xX3xXexX14xXdxX3fxX40xX3xX42xX43xX1axX1bxX3xX4xX1xX16xX3xXcxX14xX4dxX4exX1axX1bxX3xXcxX70xX8exXcxX3xX92x100c7xX3xX70xX40x10314xX3xX92x123b2xX1axX3xXcdxX58xX59xX3xX5bxX40xX6xX1axX1bx14963xX3xX70x10de2xX3xXcx14589xX1axX1xXd8x1408bxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX16xX73xX12bxXaxX12xX58x11cc4xXdxX3xXbdxX16xX1axX1bxX3xXbdxX40xX84xX1axX3xX1bxXdx15cbfxXbxX3xX4xX32xX4xX3xX10xXbdxX3xX1xX53xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX4xX90xX3xXexX1x16421xXbdxX3xX42xXdxXc0xX40xX3x13d94xXdxX3fxX1axX3xX5xX13dxXbdxX3x13112xX40xX10xX1axX13axX3xXexXdxX26xXbxX3xX4xX12exX1axX3xXbdxXc3xX1axX3xXcxXdxX1axX3xX1xX53xX4xX13axX3xX76xX77xXdxX3xXexX32xX3xXcxX14xX7fxX1axX3xX5bxX40xX84xX4xX3xX87xX6xX1axX1xX3xX8cxX3xX8exX1xX90xX3xX92xX93xX4xX3xXexX14xX4dxX56xX1axX1bxX3xX92xX93xX4xX3xX92xXa2xX1axX1xX3xX7xX32xXexX3xXbxX1xXacxX1axX1bxX3xX4xX1xX84xX1axX1bxX3xXexXb7xXdxX3xXbxX1xX77xXbdxX3xXbfxXc0xX3xXbdxXc3xXdxX3xXexX14xX4dxX4exX1axX1bxX3xX42x1036cxX3xX18axX182xX40xX3xX1bxX53xXdxX3xX4xX32xX4xX3xX1axX1xX13dxX3xX1xXa2xX16xX3xXex14acdxXbdxX3xX193xX40xX12bxX182xX1axX3xX1bxX90xXbxX13axX3x109d5xX1axX1bxX3xX1xXb7xX3xXcxX14xX4dxX4exX1axX1bxX3xXcxX70xX8exXcxX3xX92xX127xX3xX70xX40xX12bxX3xX92xX12exX1axX3xX38xX39xX3xX29xXb7xX3xXbdxX32xX12bxX3xXex16d57xX1axX1xX13axX3xX2xX3xX29xXb7xX3xXbdxX32xX12bxX3xX4xX1xXdxX26xX40xX3xXbfxX13dxX3xX38xX39xX3xX29xXb7xX3xX29xX13dxX1axX3xX1bxX1xX26xX3xXbfxX15bxXdxX3xXex11f9fxX1axX1bxX3xXexX14xX2axX3xX1bxXdxX32xX3xX1xX35xX1axX3xX38xX39xX39xX3xXexX14xXdxX3fxX40xX3xX42xX43xX1axX1bxX144xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX16xX73xX12bxXaxX12xX0xXdxXbdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX92xX10xX1axXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX12bxX5xX10xX9xXax10b53xXdxX73xXexX1x14b56xX3xefd3xX2x10b47xXbx16622x12e20xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX2d4xX3x11113xX2xX39xXbxX2daxX2dbxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2d4xX61xX61xXdxX144xX29xX6xX16xX1xX6xXexXdxX1axX1xX144xXbfxX1axX61xX1axX10xX2cfxX7xX61xX38xX39xX38x12e44xX61xX2xX2e5x125e7xX73xX39xX2xX2d8xX38xX2d6xX2xX2xXexX2e5xX310xX2d8x13013xX314xX5xX39xX144x11ad5xXbxX1bx11fc5xX14xX9xX310xX314xX321xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX3xXexX14xX6xX1axX1bxX3xXexX1xXdxX26xXexX3xX29xX2axX3xXexX14xX2axX3xX1bxXdxX32xX3xX1xX35xX1axX3xX38xX39xX39xX3xXexX14xXdxX3fxX40xX3xX42xX43xX1axX1bxX3xX4xX1xX16xX3xXexX14xX4dxX4exX1axX1bxX3xX1xX53xX4xX3xX56xX3xX58xX59xX3xX5bxX40xX6xX1axX1bxXaxX3xX2cfxXdxX73xXexX1xX9xXaxX2d6xX2xX2d8xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX2e5xX2xX39xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX6xXbxXexXdxX16xX1axXaxX12x1167fxX32xX1axX1bxX3xX1axX1bxX13dxX12bxX3xX2xX314xX61xX321xX13axX3xX8exX1xX90xX3xX92xX93xX4xX3xXexX14xX4dxX56xX1axX1bxX3xX92xX93xX4xX3xX92xXa2xX1axX1xX3xX7xX32xXexX3xXbxX1xXacxX1axX1bxX3xX4xX1xX84xX1axX1bxX3xXexXb7xXdxX3xXbxX1xX77xXbdxX3xXbfxXc0xX3xXbdxXc3xXdxX3xXexX14xX4dxX4exX1axX1bxX3xX4xX127xX1axX1bxX3xX42xX16xX13dxX1axX3xX42xX207xX3xXexX14xX6xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX3xXbdxX32xX12bxX3xXexX255xX1axX1xX3xX4xX127xX1axX1bxX3xX4xX32xX4xX3xXexX14xX6xX1axX1bxX3xXexX1xXdxX26xXexX3xX29xX2axX3xX4xX1xX16xX3xXcxX14xX4dxX4exX1axX1bxX3xXcxX70xX8exXcxX3xX92xX127xX3xX70xX40xX12bxX3xX92xX12exX1axX144xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX16xX73xX12bxXaxX12xXcxX14xX6xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX3xX4xX32xX4xX3xX29xXb7xX3xXbdxX32xX12bxX3xXexX255xX1axX1xX13axX3xXbdxX32xX12bxX3xX4xX1xXdxX26xX40xX3xX4xX1xX16xX3xXcxX14xX4dxX4exX1axX1bxX3xXcxX70xX8exXcxX3xX92xX127xX3xX70xX40xX12bxX3xX92xX12exX1axX13axX3xX76xX77xXdxX3xXexX32xX3xXcxX14xX7fxX1axX3xX5bxX40xX84xX4xX3xX87xX6xX1axX1xX3xXbdxX16xX1axX1bxX3xXbdxX40xX84xX1axX3xX1axX1xX13dxX3xXexX14xX4dxX4exX1axX1bxX3xX29xXa2xX16xX3xX193xX40xXa2xX1axX3xXexX84xXexX13axX3xX7x11e79xX3xX73xX93xX1axX1bxX3xX1xXdxX3fxX40xX3xX193xX40xXa2xX13axX3xX193xX40xX6xX3xX42xX90xX3xX1bxXdxX16axXbxX3xX4xX32xX4xX3xX10xXbdxX3xX1xX53xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1axX21exX1axX1bxX3xX4xX6xX16xX3xX1xXdxX3fxX40xX3xX193xX40xXa2xX3x14c49xX1axX1bxX3xX73xX93xX1axX1bxX3xX4xXc3xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xX3fxX3xXexX1xXc3xX1axX1bxX3xXexXdxX1axX144xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX16xX73xX12bxXaxX12xX0xXdxXbdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX92xX10xX1axXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX12bxX5xX10xX9xXaxX2cfxXdxX73xXexX1xX2d4xX3xX2d6xX2xX2d8xXbxX2daxX2dbxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX2d4xX3xX2e5xX2xX39xXbxX2daxX2dbxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2d4xX61xX61xXdxX144xX29xX6xX16xX1xX6xXexXdxX1axX1xX144xXbfxX1axX61xX1axX10xX2cfxX7xX61xX38xX39xX38xX310xX61xX2xX2e5xX314xX73xX39xX2xX2d8xX38xX2d6xX2e5xX39xXexX321xX310xX39x16dd8xX310xX5xX39xX144xX326xXbxX1bxX329xX14xX9xX321xX39xX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX3xXexX14xX6xX1axX1bxX3xXexX1xXdxX26xXexX3xX29xX2axX3xXexX14xX2axX3xX1bxXdxX32xX3xX1xX35xX1axX3xX38xX39xX39xX3xXexX14xXdxX3fxX40xX3xX42xX43xX1axX1bxX3xX4xX1xX16xX3xXexX14xX4dxX4exX1axX1bxX3xX1xX53xX4xX3xX56xX3xX58xX59xX3xX5bxX40xX6xX1axX1bxXaxX3xX2cfxXdxX73xXexX1xX9xXaxX2d6xX2xX2d8xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX2e5xX2xX39xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX6xXbxXexXdxX16xX1axXaxX12xX3b8xX84xX3xXbdxX32xX12bxX3xXexX255xX1axX1xX3xXexX14xX182xX1axX3xX1bxX90xXbxX3xXbxX1xX7fxX1axX3xX1bxXdxXa2xXbdxX3xX29xX15bxXexX3xX18axX1xX90xX3xX18axX1x1759fxX1axX3xXbfxXc0xX3xXbxX1xX4dxX35xX1axX1bxX3xXexXdxX3fxX1axX3xX42xX43xX3xX73xX127xX1axX1bxX3xX73xX77xX12bxX3xX1xX53xX4xX13axX3xX1bxXdxX16axXbxX3xX1axX1xX13dxX3xXexX14xX4dxX4exX1axX1bxX13axX3xX1xX53xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXexX1xX40xX12exX1axX3xX5x16af6xXdxX3xXexX14xX16xX1axX1bxX3xXbfxXdxX3fxX4xX3xX1bxXdxXa2xX1axX1bxX3xX73xX77xX12bxX144xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX16xX73xX12bxXaxX12xXcxX77xXdxX3xX5x13efcxX3xXexXdxX26xXbxX3xX1axX1xX12exX1axX13axX3xXexX1xX6xX12bxX3xXbdxX19xXexX3xX5xX207xX1axX1xX3xX42xX77xX16xX3xX1xX40xX12bxX3fxX1axX3xXbfxX13dxX3xX1axX1xX13dxX3xXexX14xX4dxX4exX1axX1bxX13axX3xXcexX255xX3xXexX1xX4dxX3xX70xX40xX12bxX3fxX1axX3xX22cxX12bxX3xX58xX59xX3xX5bxX40xX6xX1axX1bxX3x14497xX1bxX40xX12bxX6ffxX1axX3xXcxX1xX2axX3xX70xX13dxX3xXcxX21exX1axX3xX4xXa2xXbdxX3xX35xX1axX3xX76xX77xXdxX3xXexX32xX3xXcxX14xX7fxX1axX3xX5bxX40xX84xX4xX3xX87xX6xX1axX1xX3xXbfxX13dxX3xX4xX32xX4xX3xX1axX1xX13dxX3xXexX13dxXdxX3xXexX14xX6cdxX3xX42xX207xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x13878xX3xX18axX1xX90xX3xX18axX1xX689xX1axX13axX3xX193xX40xX6xX1axX3xXexX21exXbdxX3xX1bxXdxX16axXbxX3xX42x121e1xX3xX1axX1xX13dxX3xXexX14xX4dxX4exX1axX1bxX144xX3x147ccxX90xX1axX3xX193xX40xX13dxX3xX7x1533exX3xX5xX13dxX3xX42xXb7xX1axX1bxX3xX5x13beaxX4xX3xX42x12226xX3xX1axX1xX13dxX3xXexX14xX4dxX4exX1axX1bxX3xXexXdxX26xXbxX3xXexX93xX4xX3xX1axX21exX1axX1bxX3xX4xX6xX16xX3xX4xX1x13587xXexX3xX5xX4dxX6cdxX1axX1bxX3xX73xX77xX12bxX3xXbfxX13dxX3xX1xX53xX4xX3xXexX14xX16xX1axX1bxX3xX1axX1x16edaxX1axX1bxX3xX1axX689xXbdxX3xX1xX53xX4xX3xXexXdxX26xXbxX3xXexX1xX10xX16xX144xX0xX61xXbxX12xX0xX73xXdxXbfxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX73xX14xX10xX5xX6xXexX10xX73xXaxX12xX0xX40xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX8cxXexX1xX40xXbdxX29xX8cxX6xX1axX73xX8cxX7xX6xXbxX16xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX74cxX1bxX13dxX1axX1xX3x162f9xXdxX32xX16xX3xX73xX93xX4xX3xX70xX13dxX3xXcxX140xX1axX1xX3xX7xX16xX1axX1bxX3xX1xX13dxX1axX1xX3xXbdxX93xX4xX3xXexXdxX182xX40xX3xX42xXa2xXbdxX3xX29xXa2xX16xX3xX18axXdxX26xX1axX3xXexX1xX529xX4xX3xX4xX1xX16xX3xX1xX53xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXbfxX13dxX3xX4xX1xX40xX1axX1bxX3xXexX6xX12bxX3xX42x15a6bxX12bxX3xX5xX127xXdxX3xX92xX16xXbfxXdxX73xX8cxX2xX314xXaxX3xX1xX14xX10x10246xX9xXaxX61xX1bxXdxX6xX16xX8cxX73xX40xX4xX61xX1axX1bxX6xX1axX1xX8cxX1bxXdxX6xX16xX8cxX73xX40xX4xX8cxX1xX6xX8cxXexXdxX1axX1xX8cxX7xX16xX1axX1bxX8cxX1xX6xX1axX1xX8cxXbdxX40xX4xX8cxXexXdxX10xX40xX8cxX73xX6xXbdxX8cxX29xX6xX16xX8cxX18axXdxX10xX1axX8cxXexX1xX40xX4xX8cxX4xX1xX16xX8cxX1xX16xX4xX8cxX7xXdxX1axX1xX8cxXbfxX6xX8cxX4xX1xX40xX1axX1bxX8cxXexX6xX12bxX8cxX73xX6xX12bxX8cxX5xX40xXdxX8cxX4xX16xXbfxXdxX73xX8cxX2xX314xX61xX2xX310xX314xX314xX2xX38xX144xX1xXexXbdxXaxX12xX0xXdxXbdxX1bxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX61xXbdxX10xX73xXdxX6xX61xX2xX38xX39xX61xX1axX10xX2cfxX7xX61xX38xX39xX2xX5c9xX61xX2xX39xX310xX73xX2d6xX2xX2e5xX2e5xX38xX2d8xX5c9xXexX2xX321xX2xX310xX5xX38xX8cxX2d6xX310xX73xX2d8xX2xX2d6xX2e5xX38xX39xX39xXexX2e5xX38xX5c9xX310xX2d8xX5xX39xX144xX326xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX3xXexX14xX6xX1axX1bxX3xXexX1xXdxX26xXexX3xX29xX2axX3xXexX14xX2axX3xX1bxXdxX32xX3xX1xX35xX1axX3xX38xX39xX39xX3xXexX14xXdxX3fxX40xX3xX42xX43xX1axX1bxX3xX4xX1xX16xX3xXexX14xX4dxX4exX1axX1bxX3xX1xX53xX4xX3xX56xX3xX58xX59xX3xX5bxX40xX6xX1axX1bxXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX73xXdxXbfxX12xX0xX7xXexX14xX16xX1axX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX74cxX1bxX13dxX1axX1xX3xX87axXdxX32xX16xX3xX73xX93xX4xX3xX70xX13dxX3xXcxX140xX1axX1xX3xX7xX16xX1axX1bxX3xX1xX13dxX1axX1xX3xXbdxX93xX4xX3xXexXdxX182xX40xX3xX42xXa2xXbdxX3xX29xXa2xX16xX3xX18axXdxX26xX1axX3xXexX1xX529xX4xX3xX4xX1xX16xX3xX1xX53xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXbfxX13dxX3xX4xX1xX40xX1axX1bxX3xXexX6xX12bxX3xX42xX8cbxX12bxX3xX5xX127xXdxX3xX92xX16xXbfxXdxX73xX8cxX2xX314xXaxX3xX1xX14xX10xX8dfxX9xXaxX61xX1bxXdxX6xX16xX8cxX73xX40xX4xX61xX1axX1bxX6xX1axX1xX8cxX1bxXdxX6xX16xX8cxX73xX40xX4xX8cxX1xX6xX8cxXexXdxX1axX1xX8cxX7xX16xX1axX1bxX8cxX1xX6xX1axX1xX8cxXbdxX40xX4xX8cxXexXdxX10xX40xX8cxX73xX6xXbdxX8cxX29xX6xX16xX8cxX18axXdxX10xX1axX8cxXexX1xX40xX4xX8cxX4xX1xX16xX8cxX1xX16xX4xX8cxX7xXdxX1axX1xX8cxXbfxX6xX8cxX4xX1xX40xX1axX1bxX8cxXexX6xX12bxX8cxX73xX6xX12bxX8cxX5xX40xXdxX8cxX4xX16xXbfxXdxX73xX8cxX2xX314xX61xX2xX310xX314xX314xX2xX38xX144xX1xXexXbdxXaxX12xX74cxX1bxX13dxX1axX1xX3xX87axXdxX32xX16xX3xX73xX93xX4xX3xX70xX13dxX3xXcxX140xX1axX1xX3xX7xX16xX1axX1bxX3xX1xX13dxX1axX1xX3xXbdxX93xX4xX3xXexXdxX182xX40xX3xX42xXa2xXbdxX3xX29xXa2xX16xX3xX18axXdxX26xX1axX3xXexX1xX529xX4xX3xX4xX1xX16xX3xX1xX53xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXbfxX13dxX3xX4xX1xX40xX1axX1bxX3xXexX6xX12bxX3xX42xX8cbxX12bxX3xX5xX127xXdxX3xX92xX16xXbfxXdxX73xX8cxX2xX314xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX14xX16xX1axX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX73xXaxX12xXcxX14xX16xX1axX1bxX3xX18axX1xXdxX3xX1bxX7fxX1axX3xX38xX2d8xX39xX3xX1axX1bxX13dxX1axX3xX1xX53xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXbxX1xX27fxX3xXexX1xXc3xX1axX1bxX3xX56xX3xX70xX13dxX3xXcxX140xX1axX1xX3xX42xX6xX1axX1bxX3xXbxX1xXa2xXdxX3xX56xX3xX1axX1xX13dxX3xX42xX7d8xX3xXbxX1xXacxX1axX1bxX3xXexX14xX32xX1axX1xX3xX73xX2axX4xX1xX3xX92xX16xXbfxXdxX73xX8cxX2xX314xX13axX3xX4xX32xX4xX3xX1axX1xX13dxX3xXexX14xX4dxX4exX1axX1bxX3xXbfxX13dxX3xXexX1xX7fxX12bxX3xX4xXc3xX3xX1bxXdxX32xX16xX3xXbfx16f4dxX1axX3xX5xX40xXc3xX1axX3xXex16c22xXbdxX3xXbdxX53xXdxX3xX4xX32xX4xX1xX3xX42xX7d8xX3xXbdxX6xX1axX1bxX3xX29xX13dxXdxX3xX1bxXdxXa2xX1axX1bxX3xX42xX26xX1axX3xXbfxX15bxXdxX3xX1xX53xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX144xX3xX92xX127xX1axX1bxX3xX42xX90xX13axX3xX1axX1xXdxXc0xX40xX3xX1axX1xX13dxX3xXexX14xX4dxX4exX1axX1bxX3xXbfxX13dxX3xX4xX32xX4xX3xXexX1xX7fxX12bxX3xX4xXc3xX3xX1bxXdxX32xX16xX3xX42xX207xX3xXexX255xX4xX1xX3xX4xX7d4xX4xX3xXexX1xX6xXbdxX3xX1bxXdxX6xX3xX4xX32xX4xX3xX1xX16xX77xXexX3xX42xXb7xX1axX1bxX3xX2daxX207xX3xX1xXb7xXdxX3xX4xX1xX40xX1axX1bxX3xXexX6xX12bxX3xX42xX8cbxX12bxX3xX5xX127xXdxX3xX92xX16xXbfxXdxX73xX8cxX2xX314xX144xX0xX61xXbxX12xX0xX61xX73xXdxXbfxX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX92xX32xX4xX3xX42xX2axX6xX3xXbxX1xX4dxX35xX1axX1bxX13axX3xX42xX35xX1axX3xXbfxX2axX3xX56xX3xX70xX13dxX3xXcxX140xX1axX1xX3xX4xX1xX40xX1axX1bxX3xX7xX529xX4xX3xXbxX1xXacxX1axX1bxX3xX4xX1xX84xX1axX1bxX3xX73xX2axX4xX1xX3xX92xX16xXbfxXdxX73xX8cxX2xX314xXaxX3xX1xX14xX10xX8dfxX9xXaxX61xX1axX1xXdxXbxX8cxX4xX6xX40xX8cxX12bxX10xX40xX8cxXexX1xX40xX16xX1axX1bxX61xX4xX6xX4xX8cxX73xXdxX6xX8cxXbxX1xX40xX16xX1axX1bxX8cxX73xX16xX1axX8cxXbfxXdxX8cxX16xX8cxX1xX6xX8cxXexXdxX1axX1xX8cxX4xX1xX40xX1axX1bxX8cxX7xX40xX4xX8cxXbxX1xX16xX1axX1bxX8cxX4xX1xX16xX1axX1bxX8cxX73xXdxX4xX1xX8cxX4xX16xXbfxXdxX73xX8cxX2xX314xX61xX2xX310xX314xX321xX2d8xX321xX144xX1xXexXbdxXaxX12xX0xXdxXbdxX1bxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX61xXbdxX10xX73xXdxX6xX61xX2xX38xX39xX61xX1axX10xX2cfxX7xX61xX38xX39xX2xX5c9xX61xX2xX2e5xX314xX73xX2d8xX39xX314xX5c9xX2d6xX2e5xX2xXexX321xX2xX2e5xX2d6xX2xX5xX39xX144xX326xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX3xXexX14xX6xX1axX1bxX3xXexX1xXdxX26xXexX3xX29xX2axX3xXexX14xX2axX3xX1bxXdxX32xX3xX1xX35xX1axX3xX38xX39xX39xX3xXexX14xXdxX3fxX40xX3xX42xX43xX1axX1bxX3xX4xX1xX16xX3xXexX14xX4dxX4exX1axX1bxX3xX1xX53xX4xX3xX56xX3xX58xX59xX3xX5bxX40xX6xX1axX1bxXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX73xXdxXbfxX12xX0xX7xXexX14xX16xX1axX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX92xX32xX4xX3xX42xX2axX6xX3xXbxX1xX4dxX35xX1axX1bxX13axX3xX42xX35xX1axX3xXbfxX2axX3xX56xX3xX70xX13dxX3xXcxX140xX1axX1xX3xX4xX1xX40xX1axX1bxX3xX7xX529xX4xX3xXbxX1xXacxX1axX1bxX3xX4xX1xX84xX1axX1bxX3xX73xX2axX4xX1xX3xX92xX16xXbfxXdxX73xX8cxX2xX314xXaxX3xX1xX14xX10xX8dfxX9xXaxX61xX1axX1xXdxXbxX8cxX4xX6xX40xX8cxX12bxX10xX40xX8cxXexX1xX40xX16xX1axX1bxX61xX4xX6xX4xX8cxX73xXdxX6xX8cxXbxX1xX40xX16xX1axX1bxX8cxX73xX16xX1axX8cxXbfxXdxX8cxX16xX8cxX1xX6xX8cxXexXdxX1axX1xX8cxX4xX1xX40xX1axX1bxX8cxX7xX40xX4xX8cxXbxX1xX16xX1axX1bxX8cxX4xX1xX16xX1axX1bxX8cxX73xXdxX4xX1xX8cxX4xX16xXbfxXdxX73xX8cxX2xX314xX61xX2xX310xX314xX321xX2d8xX321xX144xX1xXexXbdxXaxX12xX92xX32xX4xX3xX42xX2axX6xX3xXbxX1xX4dxX35xX1axX1bxX13axX3xX42xX35xX1axX3xXbfxX2axX3xX56xX3xX70xX13dxX3xXcxX140xX1axX1xX3xX4xX1xX40xX1axX1bxX3xX7xX529xX4xX3xXbxX1xXacxX1axX1bxX3xX4xX1xX84xX1axX1bxX3xX73xX2axX4xX1xX3xX92xX16xXbfxXdxX73xX8cxX2xX314xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX14xX16xX1axX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX73xXaxX12xX92xX127xX1axX1bxX3xXbfxX15bxXdxX3xXexX1xX7d4xX4xX3xX1xXdxX3fxX1axX3xX1axX1bxX1xXdxX182xXbdxX3xX4xX32xX4xX3xX4xX1x1351axX3xXexX1xX2axX3xXbfxXc0xX3xX1bxXdxXa2xXdxX3xXbxX1xX32xXbxX3xX4xX7f9xXbxX3xX29xX32xX4xX1xX3xXbxX1xXacxX1axX1bxX3xX4xX1xX84xX1axX1bxX3xX73xX2axX4xX1xX13axX3xX4xX32xX4xX3xX42xX2axX6xX3xXbxX1xX4dxX35xX1axX1bxX13axX3xX42xX35xX1axX3xXbfxX2axX3xX56xX3xX70xX13dxX3xXcxX140xX1axX1xX3xXexXdxX26xXbxX3xXexX93xX4xX3xX1xX4dxX56xX1axX1bxX3xX529xX1axX1bxX3xX5xX4exXdxX3xX18axX182xX40xX3xX1bxX53xXdxX3x16a88xXcxX16xX13dxX1axX3xX73xX21exX1axX3xX4xX1xX40xX1axX1bxX3xX7xX529xX4xX3xXbxX1xXacxX1axX1bxX3xX4xX1xX84xX1axX1bxX3xX73xX2axX4xX1xX3xX92xX16xXbfxXdxX73xX8cxX3xX2xX314xf17exX144xX0xX61xXbxX12xX0xX61xX73xXdxXbfxX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX92xX32xX4xX3xX42xX2axX6xX3xXbxX1xX4dxX35xX1axX1bxX13axX3xX42xX16xX13dxX1axX3xXexX1xX7d8xX3xX56xX3xX70xX13dxX3xXcxX140xX1axX1xX3xX4xX1xX40xX1axX1bxX3xX7xX529xX4xX3xXbxX1xXacxX1axX1bxX3xX4xX1xX84xX1axX1bxX3xX73xX2axX4xX1xX3xX92xX16xXbfxXdxX73xX8cxX2xX314xXaxX3xX1xX14xX10xX8dfxX9xXaxX61xX2daxX6xX8cxX1xX16xXdxX61xX4xX6xX4xX8cxX73xXdxX6xX8cxXbxX1xX40xX16xX1axX1bxX8cxX73xX16xX6xX1axX8cxXexX1xX10xX8cxX16xX8cxX1xX6xX8cxXexXdxX1axX1xX8cxX4xX1xX40xX1axX1bxX8cxX7xX40xX4xX8cxXbxX1xX16xX1axX1bxX8cxX4xX1xX16xX1axX1bxX8cxX73xXdxX4xX1xX8cxX4xX16xXbfxXdxX73xX8cxX2xX314xX61xX2xX310xX314xX2d6xX39xX2xX144xX1xXexXbdxXaxX12xX0xXdxXbdxX1bxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX61xXbdxX10xX73xXdxX6xX61xX2xX38xX39xX61xX1axX10xX2cfxX7xX61xX38xX39xX2xX5c9xX61xX2xX38xX314xX73xX2xX2xX2d6xX2e5xX310xX2xX2d6xXexX2d6xX2d6xX38xX38xX2e5xX5xX39xX144xX326xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX3xXexX14xX6xX1axX1bxX3xXexX1xXdxX26xXexX3xX29xX2axX3xXexX14xX2axX3xX1bxXdxX32xX3xX1xX35xX1axX3xX38xX39xX39xX3xXexX14xXdxX3fxX40xX3xX42xX43xX1axX1bxX3xX4xX1xX16xX3xXexX14xX4dxX4exX1axX1bxX3xX1xX53xX4xX3xX56xX3xX58xX59xX3xX5bxX40xX6xX1axX1bxXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX73xXdxXbfxX12xX0xX7xXexX14xX16xX1axX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX92xX32xX4xX3xX42xX2axX6xX3xXbxX1xX4dxX35xX1axX1bxX13axX3xX42xX16xX13dxX1axX3xXexX1xX7d8xX3xX56xX3xX70xX13dxX3xXcxX140xX1axX1xX3xX4xX1xX40xX1axX1bxX3xX7xX529xX4xX3xXbxX1xXacxX1axX1bxX3xX4xX1xX84xX1axX1bxX3xX73xX2axX4xX1xX3xX92xX16xXbfxXdxX73xX8cxX2xX314xXaxX3xX1xX14xX10xX8dfxX9xXaxX61xX2daxX6xX8cxX1xX16xXdxX61xX4xX6xX4xX8cxX73xXdxX6xX8cxXbxX1xX40xX16xX1axX1bxX8cxX73xX16xX6xX1axX8cxXexX1xX10xX8cxX16xX8cxX1xX6xX8cxXexXdxX1axX1xX8cxX4xX1xX40xX1axX1bxX8cxX7xX40xX4xX8cxXbxX1xX16xX1axX1bxX8cxX4xX1xX16xX1axX1bxX8cxX73xXdxX4xX1xX8cxX4xX16xXbfxXdxX73xX8cxX2xX314xX61xX2xX310xX314xX2d6xX39xX2xX144xX1xXexXbdxXaxX12xX92xX32xX4xX3xX42xX2axX6xX3xXbxX1xX4dxX35xX1axX1bxX13axX3xX42xX16xX13dxX1axX3xXexX1xX7d8xX3xX56xX3xX70xX13dxX3xXcxX140xX1axX1xX3xX4xX1xX40xX1axX1bxX3xX7xX529xX4xX3xXbxX1xXacxX1axX1bxX3xX4xX1xX84xX1axX1bxX3xX73xX2axX4xX1xX3xX92xX16xXbfxXdxX73xX8cxX2xX314xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX14xX16xX1axX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX73xXaxX12xX87axX90xXbxX3xXexX1xX182xXbdxX3xX1axX1bxX40xX43xX1axX3xX5xX7d4xX4xX3xX4xX127xX1axX1bxX3xXexX16xX13dxX1axX3xXexXf5fxX1axX1xX3xXbxX1xXacxX1axX1bxX3xX4xX1xX84xX1axX1bxX3xX73xX2axX4xX1xX3xX92xX16xXbfxXdxX73xX8cxX2xX314xX13axX3xX4xX32xX4xX3xX42xX2axX6xX3xXbxX1xX4dxX35xX1axX1bxX13axX3xX1axX1bxX13dxX1axX1xX13axX3xXexX27fxX3xX4xX1xX529xX4xX3xX42xX16xX13dxX1axX3xXexX1xX7d8xX3xX56xX3xX70xX13dxX3xXcxX140xX1axX1xX3xX42xX207xX3xX18axX182xX40xX3xX1bxX53xXdxX3xX193xX40xX12bxX182xX1axX3xX1bxX90xXbxX3xXexXdxXc0xX1axX13axX3xXbfxX12exXexX3xXbxX1xX8cbxXbdxX3xXbfxX13dxX3xXexX1xX7d4xX4xX3xX1xXdxX3fxX1axX3xX4xX32xX4xX3xX1xX16xX77xXexX3xX42xXb7xX1axX1bxX3xX1x12bccxX3xXexX14xX6cdxX3xX4xX1xX84xX1axX1bxX3xX73xX2axX4xX1xX3xX56xX3xX4xX35xX3xX7xX56xX144xX0xX61xXbxX12xX0xX61xX73xXdxXbfxX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX61xX40xX5xX12xX0xX73xXdxXbfxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14xXaxX12xX0xX61xX73xXdxXbfxX12xX0xX61xX73xXdxXbfxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1144bxX40xXexX1xX16xX14xXaxX12xX92xX1xX40xX1axX1bxX3xX70xX16xX13dxX1axX0xX61xXbxX12
Chung Hoàn