Ra mắt mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ
(Baohatinh.vn) - Chiều 8/12, Thị đoàn Kỳ Anh tổ chức ra mắt mô hình kinh tế thanh niên lập nghiệp của đoàn viên Thiều Minh Lương, xã Kỳ Hoa. Đây là mô hình có vốn đầu tư gần 300 triệu đồng, trong đó Trung ương Đoàn 50 triệu đồng bằng nguồn vốn vay ưu đãi.
2956x2c28x328bxa4a3xec0exa7a1x3fdbx3c78xab35xX7x98f4xa2c3x371dx34fax4962xef54xX5x42afxXaxf1b6x9dccxX6xX3x3d48x3402xXexX3xX16xfcfexX3xX1x7518x45d0xX1xX3x5784xXdxX1fxX1xX3xXex3302xX3x5eb9xda6dxX3xXexX1xX6xX1fxX1xX3xX1fxXdxa7a4xX1fxX3xX5x3382xX16xX3xX4xX1xd3a4xX0xa238xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx99b3xX10xX6xX2axXaxX12x5ab5xX1xXdx351dxd8cexX3xb216xX40xX2x4e68x7d66xX3xXcxX1x9750xX3x6169xX2bxX39xX1fxX3xb43dx820dxX3xc22exX1fxX1xX3xXexeaadxX3xX4xX1x94fdxX4xX3xe934xX6xX3xX16xX17xXexX3xX16xX1bxX3xX1xX1exX1fxX1xX3xX22xXdxX1fxX1xX3xXexX28xX3xXexX1xX6xX1fxX1xX3xX1fxXdxX35xX1fxX3xX5xf200xXbxX3xX1fx7d59xX1xXdx7ba3xXbxX3xX4xX3exX6xX3xX65xX2bxX39xX1fxX3xd95bxXdxX35xX1fxX3xXcxX1xXdxX58xX59xX3xe4aaxXdxX1fxX1xX3x6b3ax8599xf635xX1fxXa0xX5fxX3xe7e9x811fxX3xX6axX6bxX3xX4fxX2bxX6x2a6fxX3xdf16xe46exb4dfxX3xX5xX39xX3xX16xX1bxX3xX1xX1exX1fxX1xX3xX4xc74dxX3xXafx6819xX1fxX3xX65x7363xX59xX3xXexXc0xX3xXa0xXe8xX1fxX3xe4e6xa253xXf3xX3xXexX79xXdxXa3xX59xX3xX65x4766xX1fxXa0xX5fxX3xXexX79xX2bxX1fxXa0xX3xX65xXe1xX3xXcxX79xX59xX1fxXa0xX3xXc0xXc1xX1fxXa0xX3xXd1xX2bxX39xX1fxX3x8110xXf3xX3xXexX79xXdxXa3xX59xX3xX65xXfdxX1fxXa0xX3x8d15xa03bxX1fxXa0xX3xX1fxXa0xX59xXfdxX1fxX3xXafxXe4xX1fxX3xXafxX6xXd3xX3xXc0xX59xX3xX65xXc7xXdxXcfxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8bedxX2bxX2axXd3xXaxX3xX7xXexXd3xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc6xXexb017xX6xX5xXdxXa0xX1fx51cbxX3xX4xX10xX1fxXexX10xX79x49c3xXaxX12xX0xXdxX16xXa0xX3xX6xX5xXexX9xXaxX79xX6xX3xX16xX6xXexX3xX16xX2bxX3xX1xXdxX1fxX1xX3xX22xXdxX1fxX1xX3xXexX10xX3xX2axX2bxX3xXexX1xX6xX1fxX1xX3xX1fxXdxX10xX1fxX3xX5xX6xX16xX3xX4xX1xX59xXaxX3xX7xX79xX4xX9xXaxX40xX40xXdxXcfxX129xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX1fxX1xXcfxXafxX1fxX40xX1fxX10x3649xX7xX40xX2xaae2xde31xf6afxX40xX2xXf3xX11bxX2axX1c9xX2xX5bxX2xX11bxX1c9xdefbxXexX1c8xX2xXf3xXf2xX5xX5bxXcfx6633xXbxXa0xXaxX3xX7xXexXd3xX5xX10xX9xXaxX1c4xXdxX2axXexX1xX169xX11bxX11bxXf3xXbxXc6xX171xX1xX10xXdxXa0xX1xXexX169xXf2xX1c8xX1d6xXbxXc6xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX152xX2bxX2axXd3xXaxX12xXcxX72xX1fxXa0xX3xX2axXdxXa3xX1fxX3xXex8b27xX4xX1xX3xXexX79xX6xX1fxXa0xX3xXexX79x5aa7xXdxX3xX4xX3exX6xX3xXbfxXc0xXc1xX1fxXa0xX3xX79x728axX1fxXa0xX3xXexX79xX35xX1fxX3xX5bxX1xX6xX5fxX3xXexX79xX2bxX1fxXa0xX3xX65xXe1xX3xXf2xX3xX1xX6xX3xX65xXe8xX59xX3xXexXc0xX3xXexX79xXfdxX1fxXa0xX3xX4x4e52xX4xX3xX5xX2bxX233xXdxX3xX4xXd2xXd3xX3xX1fxX1bxX1fxXa0xX3xX7x8975xX1fxX3xX1fxX1xXc0xX169xX3xX7xX17xX1fxX5fxX3xX22xX1xX2bxX6xXdxX3xX65x473dxX3xX5xX39xX16xX3xXexX1xX76xX4xX3x89a1xX1fxX3xX4xX1xX2bxX3xXa0xXdxX6xX3xX7x97b2xX4xX171xX3xX5bxX1xX6xX3xX65xXe8xX59xX3xXexXc0xX3xXexX79xXfdxX1fxXa0xX3xX22xX10xX2bxX5fxX3xXexX79xX39xX16xX3xX1fxXa0xX59xXd3xX35xX1fxX3xX5xXdxXa3xX59xXcfxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX152xX2bxX2axXd3xXaxX12xXd1xX291xX3xX1fxXd2xX1fxXa0xX3xX4xX6xX2bxX3xX1xXdxXa3xX59xX3xcb45xX59xX27dxX3xX22xXdxX1fxX1xX3xXexX28xX5fxX3xXexX9cxX1fxX3xX2axc764xX1fxXa0xX3xX65xXc0x6449xX4xX3xX2axXdxXa3xX1fxX3xXexX227xX4xX1xX3xX65xaa9dxXexX3xX79x4703xX1fxXa0xX5fxX3xX65xXfdxX1fxXa0xX3xX4x419cxX5fxX3xXcxX1xXdxX58xX59xX3xXbaxXdxX1fxX1xX3xXbfxXc0xXc1xX1fxXa0xX3xX4xeb63xX1fxX3xX65xXe8xX59xX3xXexXc0xX3xX1fxX59xX1bxXdxX3xXa0xXe8xX1fxX3xX2xX11bxX3xX4xX2bxX1fxX3xX129xX343xX3xX1fxX26bxXdxX5fxX3xX2xX1caxX3xX4xX2bxX1fxX3xX5xX311xX1fxX5fxX3xX5exX5exX3xX4xX2bxX1fxX3xX2axX35xX3xXafxX39xX3xXexX1xX27dxX3xXexX79xX35xX1fxX3xX2xXf3xXf3xX3xX4xX2bxX1fxX3xXa0xX39xXcfxX3xXcxX1x37b3xXdxX3xXa0xXdxX6xX1fxX3xXa0xXe8xX1fxX3xX65xXd2xXd3xX5fxX3xXbfxXc0xXc1xX1fxXa0xX3xX4xX343xX1fxX3xX16xX233xX1fxX1xX3xX2axX233xX1fxX3xX1x3bccxX4xX3xX22xbc67xX3xXexX1xX59xX9cxXexX3xXexX79xXfdxX1fxXa0xX3xX72xXdxX3xXd1xX39xXdxX3xXbfxX2bxX6xX1fxX3xXafxX39xX3xX65xX39xX2bxX3xX6xX2bxX3xXexX1xX27dxX3xX4xX27dxXcfxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX59xXexX1xX2bxX79xXaxX12xe890x3f66xX0xX40xXbxX12
PV