Thăm hỏi, tặng quà cho 29 Mẹ Việt Nam anh hùng
(Baohatinh.vn) - Các đơn vị trực thuộc Đảng uỷ và Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh vừa đến thăm hỏi, tặng quà cho 29 Mẹ Việt Nam anh hùng do Khối đảm nhận phụng dưỡng suốt đời.
aa28xadf0x15b1dx10a60xb572xd443xddb4x13b82x109b0xX7x12ce8xb17dx143c0xc825x14bcbxf81bxX5xcf00xXax1496bxXcxX1x100b8x14dbexX3xX1xfe2fxXdx1578cxX3xXexfe90x15da1x15b0axX3xd048xe6f3xad10xX3xX4xX1xe8b9xX3xc257x125f0xX3x159e3x14beexX3x14f4fxXdxae33xXexX3x12fa2xX6xX16xX3xX6xX1fxX1xX3xX1xe852xX1fxX20xX0x1126axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxec11xX10xX6xeb13xXaxX12xX0xXdxX12xb3a6x10e01xX4xX3xe666x14cfaxX1fxX3xcfc7x117dbxX3xXexb4f3x102a8xX4xX3xXexX1xX23xf117xX4xX3xeb67x112fdxX1fxX20xX3xX23xc64axX3xX62xX24xX3xX70xX28xX24xX1fxX3xefefxX1x1062axXdxX3xaea6xX28xX6xX1fxX1xX3xX1fxX20xX1xXdxX32xXbxX3xXex1584exX1fxX1xX3xX62x10612xX6xX3xX5ex109b8xX1fxX3xXexX1xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX1bxX3xXexX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX3xX30xXdxX32xXexX3xX35xX6xX16xX3xX6xX1fxX1xX3xX1xX3exX1fxX20xX3xX54xX28xX3xX80xX1xX82xXdxX3xX5exX71xX16xX3xX1fxX1xb760xX1fxX3xXbxX1x1045cxX1fxX20xX3xX54xc01axd690xX1fxX20xX3xX7xX23xX82xXexX3xX5exd16exXdx1429cxX0xX42xXdxX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxddb1xX28xX54x159c2xXaxX3xX7xXexX10axX5xX10xX9xXaxXexX10x11f55xXexe329xX6xX5xXdxX20xX1fxf501xX3xX4xX10xX1fxXexX10xX66xbc40xXaxX12xX0xXdxX16xX20xX3xX7xXexX10axX5xX10xX9xXaxdd62xXdxX54xXexX1xX11ex12699xX13bxf09axXbxX116xX126xX1xX10xXdxX20xX1xXexX11ex115a1x108ecxc2f0xXbxX116xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX6xX16xX3xX1xX28xXdxX3xXexX6xX1fxX20xX3xX22xX23xX6xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX3xX16xX10xX3xX62xXdxX10xXexX3xX1fxX6xX16xX3xX6xX1fxX1xX3xX1xX23xX1fxX20xXaxX3xX7xX66xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX42xX42xXdxXf3x143f2xX6xX28xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXf3xX62xX1fxX42xX1fxX10xX135xX7xX42xX2xX14axX2axX2bxX42xX14axX14axX54xX13bxX13dxX13bxXexX149xX2axX148xX2axX5xX13dxXf3xc75dxXbxX20xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX6xXbxXexXdxX28xX1fxXaxX3xX7xXexX10axX5xX10xX9xXaxXexX10xX116xXexX118xX6xX5xXdxX20xX1fxX11exX3xX1b6xX23xX7xXexXdxe54cxX10axX126xXaxX12xX70xX71xX1fxX20xX3xde7dxX10axX1bxX3xX70xX28xX24xX1fxX3x148eexX1xX82xXdxX3xX85xX28xX6xX1fxX1xX3xX1fxX20xX1xXdxX32xXbxX3xXexX93xX1fxX1xX3xX62xX24xX3xX35xX20x141c9xX1fxX3xX1xX24xX1fxX20xX3xX30xXdxX10xXexX4xX28xX16xX191xX6xX1fxX200xX3xXexX1xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX1bxX3xXexX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX28xX3xX16xX2exX3xXcxX66x10a28xX1fxX3xXcxX1xX63xX3xX70xX24xX28xX3x138b9xeac9xX258xX3xXexX23x13487xXdxX1bxX3xce39xX3xXbxX1xXe6xXf1xX1fxX20xX3xXcxX1xf18fxX4xX1xX3xf51axX23x12ad4xX1bxX3xXcxbceaxX3xX51xX24xX3xXcxecabxX1fxX1xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX28xX54xX10axXaxX12xX5axX5bxX4xX3xX5exX5fxX1fxX3xX62xX63xX1bxX3xX54xX28xX6xX1fxX1xX3xX1fxX20xX1xXdxX32xXbxX3xX5ex108dexX3xXex1520bxXdxX3xXexX1xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX1bxX3xX5exX6dxX1fxX20xX3xX62xXdxc8cbxX1fxX3xX62xX24xX3xXexX66xX6xX28xX3xXexX1exX1fxX20xX3xX2axX2bxX3xXbxX1xX24cxX1fxX3xX22xX23xX24xX3xXexX66xX63xX3xX20xXdxX5bxX3xX20xX24cxX1fxX3x11c55xX13dxX3xXexX66xXdxX32xX23xX3xX5ex14cdbxX1fxX20xX3xX4xX1xX28xX3xX4xX5bxX4xX3xX2dxX2exX3xX30xXdxX32xXexX3xX35xX6xX16xX3xX6xX1fxX1xX3xX1xX3exX1fxX20xXf3xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX28xX54xX10axXaxX3xX7xXexX10axX5xX10xX9xXaxXexX10xX116xXexX118xX6xX5xXdxX20xX1fxX11exX3xX4xX10xX1fxXexX10xX66xX126xXaxX12xX0xXdxX16xX20xX3xX7xXexX10axX5xX10xX9xXaxX135xXdxX54xXexX1xX11exX13bxX13bxX13dxXbxX116xX126xX1xX10xXdxX20xX1xXexX11exX148xX149xX14axXbxX116xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX6xX16xX3xX1xX28xXdxX3xXexX6xX1fxX20xX3xX22xX23xX6xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX3xX16xX10xX3xX62xXdxX10xXexX3xX1fxX6xX16xX3xX6xX1fxX1xX3xX1xX23xX1fxX20xXaxX3xX7xX66xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX42xX42xXdxXf3xX191xX6xX28xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXf3xX62xX1fxX42xX1fxX10xX135xX7xX42xX2xX14axX2axX2bxX42xX14axX14axX54xX13bxX13dxX13bxXexX2axX2edxX13bxX2axX5xX2xXf3xX1b6xXbxX20xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX6xXbxXexXdxX28xX1fxXaxX3xX7xXexX10axX5xX10xX9xXaxXexX10xX116xXexX118xX6xX5xXdxX20xX1fxX11exX3xX1b6xX23xX7xXexXdxX1edxX10axX126xXaxX12xXcxX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX28xX3xX16xX2exX3xXcxX66xX24cxX1fxX3xXcxX1xX63xX3xXcxXe6xX3xX257xX2bxX2edxX3xXexX23xX25dxXdxX1bxX3xX261xX3xX200xX1xX82xXdxX3xXbxX1xX82xX3xX258xX1bxX3xXbxX1xXe6xXf1xX1fxX20xX3xX35xX6xX16xX3xX51xX24xX1bxX3xXcxX276xX3xX51xX24xX3xXcxX27cxX1fxX1xd436xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX28xX54xX10axXaxX12xX70xX21cxX10axX3xX5xX24xX3xX1xX28xX26cxXexX3xX5exX6dxX1fxX20xX3xXexX1x12c46xX3xX1xXdxX32xX1fxX3xX5exX26cxX28xX3xX5xX272xX3x12e10xd0d8xX82xX1fxX20xX3xX1fxXe6xX2b1xX4xX3xX1fxX1xX2b1xX3xX1fxX20xX23xX2f7xX1fxbde8xX3xX62xX2b1xXdxX3xX1fxX1x1069dxX1fxX20xX3xX1fxX20xXe6xXf1xXdxX3xX4x11dd3xX3xX4x10980xX1fxX20xX3xX5exX4bdxX1fxX20xX3xX20xX4bdxXbxX1bxX3xX1xX10axX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX62xf2d4xX3xX7xX67xX3xX1fxX20xX1xXdxX32xXbxX3xX5ex11100xX23xX3xXexX66xX6xX1fxX1xX3xX20xXdxX71xXdxX3xXbxX1xX4bdxX1fxX20xX3xX54xX21cxX1fxX3xXexX6dxX4xXf3xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX28xX54xX10axXaxX3xX7xXexX10axX5xX10xX9xXaxXexX10xX116xXexX118xX6xX5xXdxX20xX1fxX11exX3xX4xX10xX1fxXexX10xX66xX126xXaxX12xX0xXdxX16xX20xX3xX7xXexX10axX5xX10xX9xXaxX135xXdxX54xXexX1xX11exX13bxX13bxX13dxXbxX116xX126xX1xX10xXdxX20xX1xXexX11exX148xX149xX14axXbxX116xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX6xX16xX3xX1xX28xXdxX3xXexX6xX1fxX20xX3xX22xX23xX6xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX3xX16xX10xX3xX62xXdxX10xXexX3xX1fxX6xX16xX3xX6xX1fxX1xX3xX1xX23xX1fxX20xXaxX3xX7xX66xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX42xX42xXdxXf3xX191xX6xX28xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXf3xX62xX1fxX42xX1fxX10xX135xX7xX42xX2xX14axX2axX2bxX42xX14axX14axX54xX13bxX13dxX13bxXexX2axX258xX2axX2edxX5xX2axXf3xX1b6xXbxX20xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX6xXbxXexXdxX28xX1fxXaxX3xX7xXexX10axX5xX10xX9xXaxXexX10xX116xXexX118xX6xX5xXdxX20xX1fxX11exX3xX1b6xX23xX7xXexXdxX1edxX10axX126xXaxX12xXcxX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX3xX16xX2exX3xXcxX66xX24cxX1fxX3xXcxX1xX63xX3xXcxX1xX23xX6dxX4xX3xX257xX2bxX148xX3xXexX23xX25dxXdxX1bxX3xX261xX3xXexX1xX4c0xX1fxX3xX70xX4c0xX1fxX20xX3xX2dx14274xX1bxX3xX116xX2aexX3xX5axb93fxX16xX3xXcxX1xX24xX1fxX1xX1bxX3xX1xX23xX10axX32xX1fxX3xX5axX633xX16xX3x11ffbxX23xX10axX2c5xX1fxX45fxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX28xX54xX10axXaxX12xXcxX1xXf1xXdxX3xX20xXdxX6xX1fxX3xX22xX23xX6xX1bxX3xX4xX5bxX4xX3xX54xX28xX6xX1fxX1xX3xX1fxX20xX1xXdxX32xXbxX3xXexX66xX28xX1fxX20xX3xX80xX1xX82xXdxX3xX54xX23xX10axX3xXexX66xX4d7xX3xXexX1xX67xX4xX3xX1xXdxX32xX1fxX3xXexX82xXexX3xX4xX4c0xX1fxX20xX3xXexX5bxX4xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX7xX4bdxX4xX1bxX3xXbxX1xXe1xX1fxX20xX3xX54xXe6xXe7xX1fxX20xX3xX2dxX2exX3xX30xXdxX32xXexX3xX35xX6xX16xX3xX6xX1fxX1xX3xX1xX3exX1fxX20xX1bxX3xXexX66xXdxX3xX21cxX1fxX3xX1fxX20xXe6xXf1xXdxX3xX4xX4bdxX3xX4xX4c0xX1fxX20xX3xX62xX2b1xXdxX3xX4xX5bxX4xX1xX3xX16xX26cxX1fxX20xX126xX3xX1xX24xX1fxX20xX3xXexX1xX5bxX1fxX20xX3xX1xad72xX3xXexX66x140d6xX3xXexX98xX3xX2xX118xX2axX3xXexX66xXdxX32xX23xX3xX5exX2f7xX1fxX20xX3xX4xX1xX28xX3xX16xX708xXdxX3xX2dxX2exX3xX30xXdxX32xXexX3xX35xX6xX16xX3xX6xX1fxX1xX3xX1xX3exX1fxX20xX3xX16xX24xX3xX5exX5fxX1fxX3xX62xX63xX3xX1fxX1xXdcxX1fxX3xXbxX1xXe1xX1fxX20xX3xX54xXe6xXe7xX1fxX20xXf3xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11fe0xX23xXexX1xX28xX66xXaxX12xX0xX191xX12xX35xX20xX21cxX1fxX3xb490xXdxX6xX1fxX20xX0xX42xX191xX12xX0xX42xXbxX12
Ngân Giang