[Infographic] 5 vấn đề tiếp tục “nóng” tại châu Á trong năm 2018
Theo nhận định của các nhà phân tích, năm vấn đề thu hút mối quan tâm hàng đầu tại châu Á trong năm 2017 có khả năng sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng đáng kể tới châu lục này trong năm 2018.
a750xdd75x1394ax153a3x11cf7x13067x10522xda85xc064xX7x12bf0x13901x150d5xefafx145c8x12b8cxX5xb6d9xXax13e4ax1335ax10946x144ddxe933xed69xa774xefbdxX6xXbxX1xXdxX4x110c9xX3x14cdexX3xab76x144d7xX15xX3x13958x1458dxX3xXexXdxca60xXbxX3xXex147fcxX4xX3xXaxX15xff4bxX15xX18xXaxX3xXex11809xXdxX3xX4xX1xefcax1334dxX3xc9d2xX3xXexX19xX17xX15xX18xX3xX15x10c99x12a6axX3xc8d2x142ffxX2xaa0bxX0x13ffexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11225xX10xX6xebafxXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX15xX1xd366xX15xX3xX27x14c20xX15xX1xX3xX4xe957xX6xX3xX4xf315xX4xX3xX15xX1xcb99xX3xXbxX1xX40xX15xX3xXexaa7axX4xX1xdb6bxX3xX15xX4cxX4dxX3xX23xX24xX15xX3xX27xX28xX3xXexX1xX41xX3xX1x14d90xXexX3xX4dxb5c4xXdxX3x14a46xX41xX6xX15xX3xXexX40xX4dxX3xX1xX82xX15xX18xX3xX27x122fexX41xX3xXexX3bxXdxX3xX4xX1xX40xX41xX3xX43xX3xXexX19xX17xX15xX18xX3xX15xX4cxX4dxX3xX4fxX50xX2x1155axX3xX4xX35xX3x10a21xX1xe3e4xX3xX15xX4cxX15xX18xX3xX7xb2ffxX3xXexXdxX2cxXbxX3xXexX30xX4xX3xX18xX40x1038exX3xXd7xX15xX1xX3xX1x12901x14fedxX15xX18xX3xX27xX7dxX15xX18xX3xXd5x14a30xX3xXex15896xXdxX3xX4xX1xX40xX41xX3xX5xX30xX4xX3xX15xX82xXecxX3xXexX19xX17xX15xX18xX3xX15xX4cxX4dxX3xX4fxX50xX2xX52x1120axX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb131xX17xX66xXecxXaxX3xX7xXexXecxX5xX10xX9xXaxXexX10x1020exXexe96fxX6xX5xXdxX18xX15x14465xX3xX4xX10xX15xXexX10xX19xdc2exXaxX12xX0xXdxX4dxX18xX3xX7xXexXecxX5xX10xX9xXaxe6b6xXdxX66xXexX1xX146x11564xX163xX50xXbxX13exX14exX1xX10xXdxX18xX1xXexX146x10a5bxX52xXd0xXbxX13exXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX146xX54xX54xXdxX11fx15a67xX6xX17xX1xX6xXexXdxX15xX1xX11fxX23xX15xX54xX15xX10xX15dxX7xX54xX2xX52xX50xX4fxX54xXd0xXd0xX66xX2xX2xfd67xX4fxX4fxX21xXd0xXexX1a1xX2xX50xXd0xX5xX50xX11fx15d3fxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXdxX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX3xX21xX3xX23xX6xX15xX3xX66xX10xX3xXexXdxX10xXbxX3xXexX41xX4xX3xX15xX17xX15xX18xX3xXexX6xXdxX3xX4xX1xX6xX41xX3xX6xX3xXexX19xX17xX15xX18xX3xX15xX6xX4dxX3xX4fxX50xX2xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX17xX66xXecxXaxX3xX7xXexXecxX5xX10xX9xXaxXexX10xX13exXexX140xX6xX5xXdxX18xX15xX146xX3xX4xX10xX15xXexX10xX19xX14exXaxX12xX0xXdxX4dxX18xX3xX7xXexXecxX5xX10xX9xXaxX15dxXdxX66xXexX1xX146xX1a1xX52xX50xXbxX13exX14exX1xX10xXdxX18xX1xXexX146xX4fxX52xX21xXbxX13exXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX146xX54xX54xXdxX11fxX185xX6xX17xX1xX6xXexXdxX15xX1xX11fxX23xX15xX54xX15xX10xX15dxX7xX54xX2xX52xX50xX4fxX54xXd0xXd0xX66xX2xX2xX1a1xX4fxX4fxX21xXd0xXexX2xX52xX21xX2xX5xX2xX11fxX1aexXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXdxX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX3xX21xX3xX23xX6xX15xX3xX66xX10xX3xXexXdxX10xXbxX3xXexX41xX4xX3xX15xX17xX15xX18xX3xXexX6xXdxX3xX4xX1xX6xX41xX3xX6xX3xXexX19xX17xX15xX18xX3xX15xX6xX4dxX3xX4fxX50xX2xX52xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xXexX1xX41xX4dxX185xX3xX66xX1xXdxX66xX10xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11480xX17xX41xX19xX4xX10xXaxX3xX7xXexXecxX5xX10xX9xXaxXexX10xX13exXexX140xX6xX5xXdxX18xX15xX146xX3xX4xX10xX15xXexX10xX19xX14exXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xXcxXcxbb5bxdefcx11543xX0xX54xXbxX12