[Infographic] 5 vấn đề tiếp tục “nóng” tại châu Á trong năm 2018
Theo nhận định của các nhà phân tích, năm vấn đề thu hút mối quan tâm hàng đầu tại châu Á trong năm 2017 có khả năng sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng đáng kể tới châu lục này trong năm 2018.
6c6x8498x8098xb8eax7feax3e08x1155x539bx1ab4xX7x8d41xb6c3x1d95x15f2x591bx4709xX5x1d90xXax6b18x80b8xa0c7x2f36x2db8xc7ffx9dadx6800xX6xXbxX1xXdxX4x1c08xX3xafe3xX3x371bxb3f8xX15xX3xaf77xa908xX3xXexXdx4412xXbxX3xXex2600xX4xX3xXaxX15xcc5dxX15xX18xXaxX3xXex6cfdxXdxX3xX4xX1xcc3ax8ebfxX3xafc0xX3xXexX19xX17xX15xX18xX3xX15xaad6x698bxX3x4ec6x7282xX2x1b47xX0xbff5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4da3xX10xX6x42eaxXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX15xX1x3d5fxX15xX3xX27x2b04xX15xX1xX3xX4xcab0xX6xX3xX4x90cxX4xX3xX15xX1x6699xX3xXbxX1xX40xX15xX3xXex8832xX4xX1x46cexX3xX15xX4cxX4dxX3xX23xX24xX15xX3xX27xX28xX3xXexX1xX41xX3xX1x9c31xXexX3xX4dx61bbxXdxX3x1537xX41xX6xX15xX3xXexX40xX4dxX3xX1xX82xX15xX18xX3xX27xb6d2xX41xX3xXexX3bxXdxX3xX4xX1xX40xX41xX3xX43xX3xXexX19xX17xX15xX18xX3xX15xX4cxX4dxX3xX4fxX50xX2xcda1xX3xX4xX35xX3x211bxX1x5e11xX3xX15xX4cxX15xX18xX3xX7x570bxX3xXexXdxX2cxXbxX3xXexX30xX4xX3xX18xX40x9bfcxX3xXd7xX15xX1xX3xX1xa4d0x1955xX15xX18xX3xX27xX7dxX15xX18xX3xXd5x9628xX3xXex3855xXdxX3xX4xX1xX40xX41xX3xX5xX30xX4xX3xX15xX82xXecxX3xXexX19xX17xX15xX18xX3xX15xX4cxX4dxX3xX4fxX50xX2xX52xb652xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx565dxX17xX66xXecxXaxX3xX7xXexXecxX5xX10xX9xXaxXexX10x13a3xXex7929xX6xX5xXdxX18xX15x7f87xX3xX4xX10xX15xXexX10xX19xe7dxXaxX12xX0xXdxX4dxX18xX3xX7xXexXecxX5xX10xX9xXaxbcf7xXdxX66xXexX1xX146x14aexX163xX50xXbxX13exX14exX1xX10xXdxX18xX1xXexX146xb0cdxX52xXd0xXbxX13exXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX146xX54xX54xXdxX11fx15d9xX6xX17xX1xX6xXexXdxX15xX1xX11fxX23xX15xX54xX15xX10xX15dxX7xX54xX2xX52xX50xX4fxX54xXd0xXd0xX66xX2xX2x889cxX4fxX4fxX21xXd0xXexX1a1xX2xX50xXd0xX5xX50xX11fx5ceexXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXdxX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX3xX21xX3xX23xX6xX15xX3xX66xX10xX3xXexXdxX10xXbxX3xXexX41xX4xX3xX15xX17xX15xX18xX3xXexX6xXdxX3xX4xX1xX6xX41xX3xX6xX3xXexX19xX17xX15xX18xX3xX15xX6xX4dxX3xX4fxX50xX2xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX17xX66xXecxXaxX3xX7xXexXecxX5xX10xX9xXaxXexX10xX13exXexX140xX6xX5xXdxX18xX15xX146xX3xX4xX10xX15xXexX10xX19xX14exXaxX12xX0xXdxX4dxX18xX3xX7xXexXecxX5xX10xX9xXaxX15dxXdxX66xXexX1xX146xX1a1xX52xX50xXbxX13exX14exX1xX10xXdxX18xX1xXexX146xX4fxX52xX21xXbxX13exXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX146xX54xX54xXdxX11fxX185xX6xX17xX1xX6xXexXdxX15xX1xX11fxX23xX15xX54xX15xX10xX15dxX7xX54xX2xX52xX50xX4fxX54xXd0xXd0xX66xX2xX2xX1a1xX4fxX4fxX21xXd0xXexX2xX52xX21xX2xX5xX2xX11fxX1aexXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXdxX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX3xX21xX3xX23xX6xX15xX3xX66xX10xX3xXexXdxX10xXbxX3xXexX41xX4xX3xX15xX17xX15xX18xX3xXexX6xXdxX3xX4xX1xX6xX41xX3xX6xX3xXexX19xX17xX15xX18xX3xX15xX6xX4dxX3xX4fxX50xX2xX52xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xXexX1xX41xX4dxX185xX3xX66xX1xXdxX66xX10xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5aa4xX17xX41xX19xX4xX10xXaxX3xX7xXexXecxX5xX10xX9xXaxXexX10xX13exXexX140xX6xX5xXdxX18xX15xX146xX3xX4xX10xX15xXexX10xX19xX14exXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xXcxXcx260fx1056x161cxX0xX54xXbxX12