Việt Nam tăng 10 bậc về tốc độ Internet di động
Việt Nam đứng thứ 56 thế giới về tốc độ Internet di động tháng 5, tăng 10 bậc so với tháng 4, nhưng vẫn thấp hơn trung bình thế giới.
542dx87c1xb288xbff9xd623x6487x8b2ax6540xb397xX7xd442x91e9xc73dxdb88xa73cxafbdxX5xa360xXax6fedxe35fxXdxe4cfxXexX3xb26fxX6xb575xX3xXexbfd4x7a91x8afdxX3xX2x82b2xX3xdeedx6164xX4xX3x6f64xe08fxX3xXexa4a8xX4xX3xd190xb0b8xX3xb41exX1exXexX10x7cd7xX1exX10xXexX3x78b9xXdxX3xX2fxX30xX1exX1fxX0x94dexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx598cxX10xX6xX3bxXaxX12xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX2fx5845xX1exX1fxX3xXexX1xX62xX3x5ab7xb5e5xX3xXexX1xa126xX3xX1fxXdx7c23xXdxX3xX28xX29xX3xXexX2cxX4xX3xX2fxX30xX3xX32xX1exXexX10xX36xX1exX10xXexX3xX3bxXdxX3xX2fxX30xX1exX1fxX3xXexX1x9038xX1exX1fxX3xX6axb875xX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX2xX22xX3xX24xX25xX4xX3xX7xce79xX3xX28xX73xXdxX3xXexX1xX93xX1exX1fxX3xbc2axX98xX3xX1exX1x9ad6xX1exX1fxX3xX28x9ab4xX1exX3xXexX1xc549xXbxX3xX1xd7fcxX1exX3xXexX36x6b4axX1exX1fxX3xX24x6df9xX1exX1xX3xXexX1xX6fxX3xX1fxXdxX73xXdxb09exX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6232xXa7xX3bxb5d7xXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX1xXcbxX1axX24xX3xXexX1xXcbxX1axX24xab6axX6axa277x8f51xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX2xX22xX3xX24xX25xX4xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX4xX3xX2fxX30xX3xX32xX1exXexX10xX36xX1exX10xXexX3xX3bxXdxX3xX2fxX30xX1exX1fxXaxX3xX1xX36xX10xc0eexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xbd88xX43xX43xX28xX1exX10xX109xXbxX36xX10xX7xX7xXdcxX1exX10xXexX43xX28xXdxX10xXexX107xX1exX6xX1axX107xXexX6xX1exX1fxX107xX2xX22xX107xX24xX6xX4xX107xX28xX10xX107xXexXa7xX4xX107xX3bxXa7xX107xXdxX1exXexX10xX36xX1exX10xXexX107xX3bxXdxX107xX3bxXa7xX1exX1fxX107xXb3x8ee8xab8ax7dedxX6bxX6bxX6axXdcxX1xXexX1axX5xXaxX3xX3bxX6xXexX6xX107xX1axX10xX3bxXdxXcbxX1axX9xXaxX32xXexX10xX1axX107xe0c1xXaxX3xX3bxX6xXexX6xX107xXexX1xXcbxX1axX24xX9xXaxX2xXaxX3xX3bxX6xXexX6xX107xXdxXexX1axX107xX7xXa7xXcbxX36xX4xX10xX9xXaxd4e2xX28xX1exdfedxX7xXa7xXcbxX36xX4xX10xX9x62d1xXa7xX5xX3bxX10xX36x99f3xX28xX1exX1d7xX4xX6xX1axXbxX6xXdxX1fxX1exX9xdbbdxXexX36xX10xX6xX1axX1e5xX28xX1exX1d7xX1axX10xX3bxXdxXcbxX1axX9xX32xXexX10xX1axX107xX1b1xX1e5xX28xX1exX1d7xXexX10xX36xX1axX9xb775xX10xX7x893dxXexXa7xXbxX1e5xX28xX1exX1d7xXexX1xXcbxX1axX24xX9xX2xXaxX3xX3bxX6xXexX6xX107xXdxXexX1axX107xX6xX3bxX3bxX10xX3bxX9xXaxX2xXaxX12xX0xXbxXdxX4xXexXcbxX36xX10xX12xX0x793exX107xX107xX3xca52xXdxX148xX3xX32x9541xX3xX193x54eaxX12xX0xX28xXdxX3bxX10xXa7xX12xX0xX243xX247xX10xX1exX3bxXdxX148xX24fxX107xX107xX12xX0xX7xXa7xXcbxX36xX4xX10xX3xX7xX36xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX150xX43xX43xXdxX2xX107xX7xXa7xX1xXa7xX6xXdcxX28xX1exX10xX4xX3bxX1exXdcxX1exX10xXexX43xX192xX22xX192xX2xX43xX22xX6bxX43xX192xX10axX43xXdxX1exXexX10xX36xX1exX10xXexXexXa7xX4xX3bxXa7xX10axXb3xX2xX10axX2xX6bxX192xX10axX2xX6axX22xX2xX194xX1b1xX107xX2xX6bxX107xX2xX10axX194xX22xX107xX6bxX1b1xX193xX6axX107xX2xX6bxX192xXb3xXb3xXb3xX192xX2xX194xXb3xXdcxbfddxXbxX1fx95eex8fd0xX9xX192xX192xX22xX1e5xX1xX9xX2xX10axX192xX1e5xc292xX9xX2xX22xX22xX1e5xX3bxXbxX36xX9xX2xX1e5xX148xXdxXexX9xX4xX36xXa7xXbxX1e5xX7xX9xX148xXecxX28xccc4xX3bx605dxb832xX6axXbxX24cxX4xX2d3xX2f9xa32bxX32xX10ax899exX7xX6bxX1f2xX148x9e57xX3xX2xX109xX98xX3xX1xXexXexXbxX7xX150xX43xX43xXdxX2xX107xX7xXa7xX1xXa7xX6xXdcxX28xX1exX10xX4xX3bxX1exXdcxX1exX10xXexX43xX192xX22xX192xX2xX43xX22xX6bxX43xX192xX10axX43xXdxX1exXexX10xX36xX1exX10xXexXexXa7xX4xX3bxXa7xX10axXb3xX2xX10axX2xX6bxX192xX10axX2xX6axX22xX2xX194xX1b1xX107xX2xX6bxX107xX2xX10axX194xX22xX107xX6bxX1b1xX193xX6axX107xX2xX6bxX192xXb3xXb3xXb3xX192xX2xX194xXb3xXdcxX2cfxXbxX1fxX2d2xX2d3xX9xX192xX192xX22xX1e5xX1xX9xX2xX10axX192xX1e5xX2dfxX9xX2xX22xX22xX1e5xX3bxXbxX36xX9xX192xX1e5xX148xXdxXexX9xX4xX36xXa7xXbxX1e5xX7xX9xX192xb001xX52xXex8d79xX107xX6xX2d3xX2cfxe2f6xX194xXa7xX2f9xX1axX397xX107xX2d3xX1xX18xcd10xX2dfxX2d3xX3xX192xX109xXaxX3xX43xX12xX0xX243xX107xX107xX3xX247xXdxX148xX3xX32xX24cxX3xX193xX24fxX12xX0xX43xX28xXdxX3bxX10xXa7xX12xX0xX243xX247xX10xX1exX3bxXdxX148xX24fxX107xX107xX12xX0xXdxX1axX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xa2b4xXefxX3xX5xXa7xX6xX3bxXdxX1exX1fxX3xX3bxXexX1xXcbxX1axX24xX3xX3bxX1xXdxX3bxX10xX3xXdxX3a6xX10xX1exXexX10xX36xXaxX3xX7xXexXefxX5xX10xX9xXaxX2d3xXdxX3bxXexX1xX150xX3xX6bxX2xX6axXbxX109x852cxXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX43xX43xXdxXdcxX24xX6xXa7xX1xX6xXexXdxX1exX1xXdcxX28xX1exX43xX1exX10xX2d3xX7xX43xX192xX2xX192xX6axX43xX2xX192xX194xX3bxXb3xX22xX10axX2xX194xX6axX6bxXexX2xX193xX10axX10axX5xX2xXdcxX2cfxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX2xX22xX3xX24xX25xX4xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX4xX3xX2fxX30xX3xX32xX1exXexX10xX36xX1exX10xXexX3xX3bxXdxX3xX2fxX30xX1exX1fxXaxX3xX2d3xXdxX3bxXexX1xX9xXaxX6bxX2xX6axXaxX3xX3bxX6xXexX6xX107xX5xX5xX107xX7xXexX6xXexXcbxX7xX9xXaxX5xXa7xX6xX3bxXdxX1exX1fxXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxXdxX4xXexXcbxX36xX10xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxXa7xX3bxXefxXaxX12xXcxX1xX2cxX1exX1fxX3xX215x765axX3xXexX36xX4d7xX1exX3xXexX36xX6xX1exX1fxX3xX1f2xXbxX10xX10xX3bxXexX10xX7xXexX98xX3xXexX2cxX4xX3xX2fxX30xX3xX3bxXa7xX2d3xX1exX5xXa7xX6xX3bxX3xXexX36xX4d7xX1exX3xX1axbdaexX1exX1fxX3xX3bxXdxX3xX2fxX30xX1exX1fxX3xXexX505xXdxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX36xXa7xX1exX1fxX3xXexX1xX93xX1exX1fxX3xX6axX43xX192xX22xX192xX2xX3xX2fxX505xXexX3xXb3xXb3xXdcxXb3xX193xX3xX394xX24xX43xX1fxXdx9093xXefxX98xX3xXexX2cxX4xX3xX2fxX30xX3xXcbxXbxX5xXa7xX6xX3bxX3xX2fxX505xXexX3xX192xX22xX98xX2xX6bxX3xX394xX24xX43xX1fxXdxX540xXefxXdcxX3xX1f2xXa7xX3xX28xX73xXdxX3xX7xX2cxX3xX5xXdxX15xXcbxX3xXexX1xX93xX1exX1fxX3xXexX36xXb8xX73xX4xX3xX2fx9225xX98xX3xXexX2cxX4xX3xX2fxX30xX3xX3bxXa7xX2d3xX1exX5xXa7xX6xX3bxX3xX2fxd272xX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX215xX1xXa7x8775xX1exX1fxX3xX2xX6bxd90fxX98xX3xX215x8977xXa7xX3xXexX1xX10xXa7xX3xXexX1xX62xX3xX1xX505xX1exX1fxX3xX4x682bxX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xX6xXa7xX3xX1xXc6xX1exX3xXexX36xX4d7xX1exX3xX24xX59fxX1exX1fxX3xX109xX6fxXbxX3xX1xX505xX1exX1fxX3xXexXa7xe4f4xX1exX3xX4x74d3xXcbxXdcxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxXa7xX3bxXefxXaxX12xXcxX36xXa7xX1exX1fxX3xXexX1xX93xX1exX1fxX3xX6axX98xX3xXexX2cxX4xX3xX2fxX30xX3xX32xX1exXexX10xX36xX1exX10xXexX3xX3bxXdxX3xX2fxX30xX1exX1fxX3xXexX36xXcbxX1exX1fxX3xX24xXd0xX1exX1xX3xX4xX5bbxX6xX3xXexX1xX6fxX3xX1fxXdxX73xXdxX3xX5xX5e4xX3xX6axXb3xX98xX6axX10axX3xX394xX24xX43xX1fxXdxX540xXefxXdcxX3xX30bxXcbxX2cxX4xX3xX1fxXdxX6xX3xX4xX581xX3xXexX2cxX4xX3xX2fxX30xX3xX4xX6xXa7xX3xX1exX1xXc2xXexX3xX5xX5e4xX3xX303xX397xX24cxX3x8054xX2xX193xXb3xX98xX22xXb3xX3xX394xX24xX43xX1fxXdxX540xXefx7767xX98xX3xXexX1xX62xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX5e4xX3xX52xX5e4xX1exX3xX30bxXcbxX2cxX4xX3xX674xX2xX193xX192xX98xX6axX194xX3xX394xX24xX43xX1fxXdxX540xXefxX683xXdcxX3x716cxX540xXefxX3xX2fxX29xXcbxX3xX5xX5e4xX3xX4xX93xX4xX3xX2dfxXcbxX2cxX4xX3xX1fxXdxX6xX3xX4xX581xX3xX1axX505xX1exX1fxX3xX6axe239xX3xXbxX1xX93xXexX3xXexX36xXdx5b4axX1exX3xX1axX505xX1exX1xXdcxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxXa7xX3bxXefxXaxX12xXcxX1xX10xXa7xX3xX24xX59fxX1exX1fxX3xX109xX6fxXbxX3xX1xX505xX1exX1fxX3xX1exX5e4xXefxX98xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX2fxX62xX1exX1fxX3xXexX1xX62xX3xX6axX6bxX3xX28xX29xX3xXexX2cxX4xX3xX2fxX30xX3xX32xX1exXexX10xX36xX1exX10xXexX3xX3bxXdxX3xX2fxX30xX1exX1fxX98xX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX2xX22xX3xX24xX25xX4xX3xX7xXa7xX3xX28xX73xXdxX3xX1xX505xX1exX1fxX3xX6bxX6bxX3xX28xX5e4xXa7xX3xXexX1xX93xX1exX1fxX3xXexX36xXb8xX73xX4xX3xX2fxX581xXdcxX3xXcxXcbxXefxX3xX1exX1xXdxX4d7xX1exX98xX3xX2fxX540xXefxX3xX215xX1xc527xX1exX1fxX3xXbxX1xX59fxXdxX3xX5xX5e4xX3xX215xX6fxXexX3xX2dfxXcbxX59fxX3xXexX2cxXexX3xX1exX1xXc2xXexX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexdaebxX1exX1fxX3xX2fxX505xXexX3xX2fxXb8xb926xX4xXdcxX3xX52xdaa7xXdxX3xXexX1xX93xX1exX1fxX3xXb3xX43xX192xX22xX192xX22xX98xX3xXexX2cxX4xX3xX2fxX30xX3xX32xX1exXexX10xX36xX1exX10xXexX3xX3bxXdxX3xX2fxX30xX1exX1fxX3xXexX505xXdxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX109xX6fxXbxX3xXexX1xX62xX3xXb3xX193xX3xXexX36xX4d7xX1exX3xXexX1xX6fxX3xX1fxXdxX73xXdxX98xX3xX2fxX505xXexX3xX10axXb3xX98xX194xX22xX3xX394xX24xX43xX1fxXdxX540xXefxX98xX3xX4xX6xXa7xX3xX1xXc6xX1exX3xX1axX62xX4xX3xXexX36xXcbxX1exX1fxX3xX24xXd0xX1exX1xX3xXexXa7xX5e4xX1exX3xX4xX5e8xXcbxX3xXdcxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxXa7xX3bxXefxXaxX12xX0xXdxX1axX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX3e1xXefxX3xX5xX6xX3e1xXdxX10xX3bxXaxX3xX7xXexXefxX5xX10xX9xXaxX3bxXdxX7xXbxX5xX6xXefxX150xX3xX24xX5xXa7xX4xX215xX415xX3xX1axX6xX36xX1fxXdxX1exX107xX5xX10xX148xXexX150xX3xX6xXcbxXexXa7xX415xX3xX1axX6xX36xX1fxXdxX1exX107xX36xXdxX1fxX1xXexX150xX3xX6xXcbxXexXa7xX415xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX43xX43xXdxXdcxX24xX6xXa7xX1xX6xXexXdxX1exX1xXdcxX28xX1exX43xX1exX10xX2d3xX7xX43xX192xX2xX192xX6axX43xX2xX192xX194xX3bxXb3xX22xX10axX2xX194xX6axX6bxXexX1b1xXb3xX2xX10axX5xX192xXdcxX2cfxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX2xX22xX3xX24xX25xX4xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX4xX3xX2fxX30xX3xX32xX1exXexX10xX36xX1exX10xXexX3xX3bxXdxX3xX2fxX30xX1exX1fxXaxX3xX3bxX6xXexX6xX107xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX150xX43xX43xXdxX2xX107xX7xXa7xX1xXa7xX6xXdcxX28xX1exX10xX4xX3bxX1exXdcxX1exX10xXexX43xX192xX22xX192xX2xX43xX22xX6bxX43xX192xX10axX43xXdxX1exXexX10xX36xX1exX10xXexX107xX28xX1exX107xX194xX194xX1b1xX2xX107xX2xX6bxX192xXb3xXb3xX10axX6axX6bxXb3xX6axXdcxX2cfxXbxX1fxX2d2xX2d3xX9xX6bxX194xX22xX1e5xX1xX9xX22xX1e5xX2dfxX9xX2xX22xX22xX1e5xX3bxXbxX36xX9xX2xX1e5xX148xXdxXexX9xX4xX36xXa7xXbxX1e5xX7xX9xX18xX109xX2dfxbc36xXa7xX3e1xX306xX6bxX212xX306xX6bxX7xX987xX4xX148xX3bxX2f9xX1axX18xX306xX7xX397xXaxX3xX3bxX6xXexX6xX107xX5xX5xX107xX7xXexX6xXexXcbxX7xX9xXaxX5xXa7xX6xX3bxX10xX3bxXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a6xX6xXbxXexXdxXa7xX1exXaxX12xXcxX1xX62xX3xX1xX505xX1exX1fxX3xX28xX5e4xX3xXexX2cxX4xX3xX2fxX30xX3xX32xX1exXexX10xX36xX1exX10xXexX3xX3bxXdxX3xX2fxX30xX1exX1fxX3xX674xX24xX4d7xX1exX3xXexX36xX93xXdxX683xX98xX3xX28xX5e4xX3xX32xX1exXexX10xX36xX1exX10xXexX3xX24xX1dxX1exX1fxX3xX36xX30xX1exX1fxX3xX4xX2cxX3xX2fxda6cxX1exX1xX3xX674xX24xX4d7xX1exX3xXbxX1xX59fxXdxX683xX3xX4xX5bbxX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX36xXa7xX1exX1fxX3xXexX1xX93xX1exX1fxX3xX6axX43xX192xX22xX192xX2xXdcxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxXa7xX3bxXefxXaxX12xX13xX29xX3xX32xX1exXexX10xX36xX1exX10xXexX3xX24xX1dxX1exX1fxX3xX36xX30xX1exX1fxX3xX4xX2cxX3xX2fxXa18xX1exX1xX98xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX2fxX505xXexX3xXexX2cxX4xX3xX2fxX30xX3xX3bxXa7xX2d3xX1exX5xXa7xX6xX3bxX3xX1b1xX22xX98xX22xX6axX3xX394xX24xX43xX1fxXdxX540xXefxX98xX3xXcbxXbxX5xXa7xX6xX3bxX3xX2fxX505xXexX3xX6bxX6axX98xXb3xX10axX3xX394xX24xX43xX1fxXdxX540xXefxX98xX3xX2fxX29xXcbxX3xX4xX6xXa7xX3xX1xXc6xX1exX3xXexX2cxX4xX3xX2fxX30xX3xX4xX5bbxX6xX3xXexX1xX93xX1exX1fxX3xXb3xX3xX674xX5xX5e8xX1exX3xX5xXb8xX7aexXexX3xX5xX5e4xX3xX6bxX6bxX98xX6axX194xX3xX28xX5e4xX3xX6bxX192xX98xX194xX193xX3xX394xX24xX43xX1fxXdxX540xXefxX683xXdcxX3xXcxX1xX62xX3xX1xX505xX1exX1fxX3xXexX2cxX4xX3xX2fxX30xX3xX1axX505xX1exX1fxX3xX24xX1dxX1exX1fxX3xX36xX30xX1exX1fxX3xX4x9fd3xX1exX1fxX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX2xX3xX24xX25xX4xX98xX3xX5xX4d7xX1exX3xX1axX62xX4xX3xX6bxX22xX3xXexX1xX6fxX3xX1fxXdxX73xXdxX3xX28xX5e4xXa7xX3xXexX1xX93xX1exX1fxX3xX6axXdcxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxXa7xX3bxXefxXaxX12xXcxX36xX4d7xX1exX3xXexX1xX6fxX3xX1fxXdxX73xXdxX98xX3xXexX2cxX4xX3xX2fxX30xX3xX3bxXa7xX2d3xX1exX5xXa7xX6xX3bxX3xXexX36xXcbxX1exX1fxX3xX24xXd0xX1exX1xX3xX5xX5e4xX3xX2xX22xX6axX98xX2xX192xX3xX394xX24xX43xX1fxXdxX540xXefxX98xX3xXexX2cxX4xX3xX2fxX30xX3xXcbxXbxX5xXa7xX6xX3bxX3xX5xX5e4xX3xX6axX6axX98xX193xX6axX3xX394xX24xX43xX1fxXdxX540xXefxXdcxX3xX18xXb8xX73xX4xX3xX4xX581xX3xXexX2cxX4xX3xX2fxX30xX3xX32xX1exXexX10xX36xX1exX10xXexX3xX24xX1dxX1exX1fxX3xX36xX30xX1exX1fxX3xX4xX2cxX3xX2fxXa18xX1exX1xX3xX4xX6xXa7xX3xX1exX1xXc2xXexX3xX5xX5e4xX3xX1f2xXdxX1exX1fxX6xXbxXa7xX36xX10xX98xX3xX2fxX505xXexX3xX192xX6axX22xX98xX10axX6axX3xX394xX24xX43xX1fxXdxX540xXefxXdcxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxXa7xX3bxXefxXaxX12xXcxX1x9f86xXdxX3xX1fxXdxX6xX1exX3xX2dfxXcbxX6xX98xX3xXexX2cxX4xX3xX2fxX30xX3xX32xX1exXexX10xX36xX1exX10xXexX3x6dc2xX3xX4xX59fxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX28xX5e4xX3xXexX36xX4d7xX1exX3xXexX1xX6fxX3xX1fxXdxX73xXdxX3xX2fxX29xXcbxX3xX4xX581xX3xX109xXcbxX3xX1xXb8xX73xX1exX1fxX3xXexX1dxX1exX1fxX98xX3xX2fx6a41xX4xX3xX24xXdxX15xXexX3xXc50xX3xX1xX505xX1exX1fxX3xX1ax921axX4xX3xX32xX1exXexX10xX36xX1exX10xXexX3xX3bxXdxX3xX2fxX30xX1exX1fxX98xX3xX28xX73xXdxX3xX7xc33bxX3xXbxX1xX93xXexX3xXexX36xXdxX6d7xX1exX3xX4xX5bbxX6xX3xX1axX505xX1exX1fxX3xX6axX6cdxXdcxX3xXcxX505xXdxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX98xX3xX1axX30xXexX3xX7xX2cxX3xX1exX1xX5e4xX3xX4xXcbxX1exX1fxX3xX4xXc2xXbxX3xX3bxXa18xX4xX1xX3xX28xXc96xX3xX32xX1exXexX10xX36xX1exX10xXexX3xX4xXb26xX1exX1fxX3xXexXcbxX1exX1fxX3xX36xX6xX3xX4xX93xX4xX3xX4xX1xXb8xXc6xX1exX1fxX3xXexX36xXd0xX1exX1xX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX24xX1dxX1exX1fxX3xXexX1xX77dxX1exX1fxX3xX4xX1xXa7xX3xX1exX1fxXb8xXc33xXdxX3xX3bx5662xX1exX1fxX3xXexX36xXa7xX1exX1fxX3xX1fxXdxX6xXdxX3xX2fxXa7xX505xX1exX3xX3bxXa18xX4xX1xX98xX3xX1exX1xXcbxX3xX4xX5e8xXcbxX3xX5xX5e4xX1axX3xX28xXdxX15xX4xX3xXexX7a4xX3xX109xX6xX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX4xX6xXa7xXdcxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxXa7xX3bxXefxXaxX12xXcxX36xXa7xX1exX1fxX3xXexX1xX93xX1exX1fxX3xX6axX98xX3xX7xXcb0xX3xX4xX2cxX3xX3bxXcbxXefxX3xX1exX1xXc2xXexX3xX28xX73xXdxX3xX4xX93xXbxX3xX2dfxXcbxX6xX1exX1fxX3xX24xXdxX6d7xX1exX3xX109xX59fxXefxX3xX36xX6xX3xX28xX5e4xXa7xX3xX1exX1fxX5e4xXefxX3xX192xX6bxX43xX6axX98xX3xXexX36xX4d7xX1exX3xXexXcbxXefxX6fxX1exX3xX4xX93xXbxX3xX397xX397xX24cxX107xX2xX3xX98xX3xX215xX1xXdxX6fxX1exX3xX1axX30xXexX3xXbxX1xX5e8xX1exX3xX5xXb8xXcbxX3xX5xXb8xX7aexX1exX1fxX3xX32xX1exXexX10xX36xX1exX10xXexX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX2fxXdxX3xX2dfxXcbxX2cxX4xX3xXexX6fxX3xX24xXa18xX3xX59fxX1exX1xX3xX1xXb8xXc50xX1exX1fxXdcxX3xX1f2xXcb0xX3xX4xX2cxX3xX1exX5e4xXefxX3xX3bxXcb0xX3xX215xXdxX6fxX1exX3xX2fxX6fxX1exX3xX1fxXdxc74axX6xX3xXexX1xX93xX1exX1fxX3xX1b1xX3xX1axX73xXdxX3xX2fxXb8xX7aexX4xX3xX215xX1x928dxX4xX3xXbxX1xXc96xX4xX3xX109xXa7xX1exX1fxXdcxX0xX43xXbxX12xX0xX3bxXdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3bxX36xX10xX5xX6xXexX10xX3bxXaxX12xX0xX7xXexX36xXa7xX1exX1fxX12xXcxXdxX1exX3xX5xXdxX4d7xX1exX3xX2dfxXcbxX6xX1exX150xX0xX43xX7xXexX36xXa7xX1exX1fxX12xX0xXcbxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX107xXexX1xXcbxX1axX24xX107xX6xX1exX3bxX107xX7xX6xXbxXa7xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX32xX1exXexX10xX36xX1exX10xXexX3xd48exXexX36xX4d7xX1exX3xXexX36xXc33xXdxe20cxX3xX4xX5bbxX6xX3xX24cxX5xXa7xX1exX3xX394xXcbxX7xX215xX3xX1axXc50xX3xX2fxX1dxX1exX1fxX3xX215x7158xX3xXexX505xXdxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axXaxX3xX1xX36xX10xX148xX9xXaxX43xXexX1xXdxX10xXexX107xX24xXdxX107xX7xXa7xX43xXdxX1exXexX10xX36xX1exX10xXexX107xXexX36xX10xX1exX107xXexX36xXa7xXdxX107xX4xXcbxX6xX107xX10xX5xXa7xX1exX107xX1axXcbxX7xX215xX107xX1axXa7xX107xX3bxX6xX1exX1fxX107xX215xXefxX107xXexX6xXdxX107xX28xXdxX10xXexX107xX1exX6xX1axX43xX192xX22xX193xX6axX194xX10axXdcxX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX1fxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX43xX1axX10xX3bxXdxX6xX43xX2xX192xX22xX43xX1exX10xX2d3xX7xX43xX192xX2xX2xXb3xX43xX2xX22xX6bxX3bxX192xX192xX22xXb3xX193xX192xX6axXexX1b1xXb3xX193xX10axX5xX2xXdcxX2cfxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX2xX22xX3xX24xX25xX4xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX4xX3xX2fxX30xX3xX32xX1exXexX10xX36xX1exX10xXexX3xX3bxXdxX3xX2fxX30xX1exX1fxXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX3bxXdxX28xX12xX0xX7xXexX36xXa7xX1exX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX32xX1exXexX10xX36xX1exX10xXexX3xXed3xXexX36xX4d7xX1exX3xXexX36xXc33xXdxXeddxX3xX4xX5bbxX6xX3xX24cxX5xXa7xX1exX3xX394xXcbxX7xX215xX3xX1axXc50xX3xX2fxX1dxX1exX1fxX3xX215xXef6xX3xXexX505xXdxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axXaxX3xX1xX36xX10xX148xX9xXaxX43xXexX1xXdxX10xXexX107xX24xXdxX107xX7xXa7xX43xXdxX1exXexX10xX36xX1exX10xXexX107xXexX36xX10xX1exX107xXexX36xXa7xXdxX107xX4xXcbxX6xX107xX10xX5xXa7xX1exX107xX1axXcbxX7xX215xX107xX1axXa7xX107xX3bxX6xX1exX1fxX107xX215xXefxX107xXexX6xXdxX107xX28xXdxX10xXexX107xX1exX6xX1axX43xX192xX22xX193xX6axX194xX10axXdcxX1xXexX1axXaxX12xX32xX1exXexX10xX36xX1exX10xXexX3xXed3xXexX36xX4d7xX1exX3xXexX36xXc33xXdxXeddxX3xX4xX5bbxX6xX3xX24cxX5xXa7xX1exX3xX394xXcbxX7xX215xX3xX1axXc50xX3xX2fxX1dxX1exX1fxX3xX215xXef6xX3xXexX505xXdxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX0xX43xX6xX12xX0xX43xX7xXexX36xXa7xX1exX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3bxXaxX12xX18xe405xX1axX3xXexX36xXa7xX1exX1fxX3xX215xX6fxX3xX1xXa7xX505xX4xX1xX3xXbxX1xX5bbxX3xX7xX581xX1exX1fxX3xXexXa7xX5e4xX1exX3xX4xX5e8xXcbxX3xX28xX5e4xXa7xX3xX1exX1dxX1axX3xX192xX22xX192xX192xX98xX3xX1exX1xXdxX29xXcbxX3xX215xX1xXcbxX3xX28xXcb0xX4xX3xXexX36xX4d7xX1exX3xXexX1xX6fxX3xX1fxXdxX73xXdxX3xX4xX581xX3xXexX1xX6d7xX3xX2fxXb8xX7aexX4xX3xXbxX1xX5bbxX3xX7xX581xX1exX1fxX3xX32xX1exXexX10xX36xX1exX10xXexX3xX28xX15xX3xXexXdxX1exX1xX3xX4xX5bbxX6xX3xX1f2xXexX6xX36xX5xXdxX1exX215xXdcxX0xX43xXbxX12xX0xX43xX3bxXdxX28xX12xX0xX43xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX52xX6xXdxX3xXexXcbxXefxX6fxX1exX3xX4xX93xXbxX3xX2dfxXcbxX6xX1exX1fxX3xX24xXdxX6d7xX1exX3xX1fxXc86xXbxX3xX7xXcb0xX3xX4xX2cxXaxX3xX1xX36xX10xX148xX9xXaxX43xXexX1xXdxX10xXexX107xX24xXdxX107xX7xXa7xX43xX1xX6xXdxX107xXexXcbxXefxX10xX1exX107xX4xX6xXbxX107xX2dfxXcbxX6xX1exX1fxX107xX24xXdxX10xX1exX107xX1fxX6xXbxX107xX7xXcbxX107xX4xXa7xX43xX192xX22xXb3xX193xX10axXb3xXdcxX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX1fxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX43xX1axX10xX3bxXdxX6xX43xX2xX192xX22xX43xX1exX10xX2d3xX7xX43xX192xX2xX22xX2xX43xX2xX22xX6axX3bxX6bxX192xX22xX192xX2xX192xX193xXexXb3xX193xX1b1xX2xX5xX194xX107xXcbxX1exX1exX6xX1axX10xX3bxX107xX2xX192xX107xX1b1xX193xX10axX6axX107xX2xX6bxX2xX22xXdcxX2cfxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX2xX22xX3xX24xX25xX4xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX4xX3xX2fxX30xX3xX32xX1exXexX10xX36xX1exX10xXexX3xX3bxXdxX3xX2fxX30xX1exX1fxXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX3bxXdxX28xX12xX0xX7xXexX36xXa7xX1exX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX52xX6xXdxX3xXexXcbxXefxX6fxX1exX3xX4xX93xXbxX3xX2dfxXcbxX6xX1exX1fxX3xX24xXdxX6d7xX1exX3xX1fxXc86xXbxX3xX7xXcb0xX3xX4xX2cxXaxX3xX1xX36xX10xX148xX9xXaxX43xXexX1xXdxX10xXexX107xX24xXdxX107xX7xXa7xX43xX1xX6xXdxX107xXexXcbxXefxX10xX1exX107xX4xX6xXbxX107xX2dfxXcbxX6xX1exX1fxX107xX24xXdxX10xX1exX107xX1fxX6xXbxX107xX7xXcbxX107xX4xXa7xX43xX192xX22xXb3xX193xX10axXb3xXdcxX1xXexX1axXaxX12xX52xX6xXdxX3xXexXcbxXefxX6fxX1exX3xX4xX93xXbxX3xX2dfxXcbxX6xX1exX1fxX3xX24xXdxX6d7xX1exX3xX1fxXc86xXbxX3xX7xXcb0xX3xX4xX2cxX0xX43xX6xX12xX0xX43xX7xXexX36xXa7xX1exX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3bxXaxX12xX3a6xX93xXbxX3xX2dfxXcbxX6xX1exX1fxX3xX24xXdxX6d7xX1exX3xX397xX2f9xX6cdxX3xX28xX5e4xX3xX32xX397xX3xX1fxXc86xXbxX3xX7xXcb0xX3xX4xX2cxX3xX215xX1xXdxX6fxX1exX3xX215xX6fxXexX3xX1exX2cxXdxX3xX32xX1exXexX10xX36xX1exX10xXexX3xX4xX5bbxX6xX3xX1exX1fxXb8xXc33xXdxX3xX3bxXd36xX1exX1fxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX2fxXdxX3xX2dfxXcbxX2cxX4xX3xXexX6fxX3xX4xX1xX25xXbxX3xX4xX1xXc33xX1exXdcxX0xX43xXbxX12xX0xX43xX3bxXdxX28xX12xX0xX43xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXb8xXc6xX1exX1fxX3xX5xX6xXdxX3xX1exX5e4xXa7xX3xX4xX1xXa7xX3xX2fxXdxX15xX1exX3xXexX1xXa7xX505xXdxX3xX2fxX93xX1axX3xX1axX540xXefxX3xX28xX73xXdxX3xX7xXcb0xX3xX24xXd36xX1exX1fxX3xX1exe3acxX3xX4xX5bbxX6xX3xX1xX505xX3xXexX5e8xX1exX1fxX3xX6axX6cdxX2d2xXaxX3xX1xX36xX10xX148xX9xXaxX43xXexX1xXdxX10xXexX107xX24xXdxX107xX7xXa7xX43xXexXcbxXa7xX1exX1fxX107xX5xX6xXdxX107xX1exX6xXa7xX107xX4xX1xXa7xX107xX3bxXdxX10xX1exX107xXexX1xXa7xX6xXdxX107xX3bxX6xX1axX107xX1axX6xXefxX107xX28xXa7xXdxX107xX7xXcbxX107xX24xXcbxX1exX1fxX107xX1exXa7xX107xX4xXcbxX6xX107xX1xX6xX107xXexX6xX1exX1fxX107xX6axX1fxX43xX2xX193xX193xX6axX193xX22xXdcxX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX1fxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX43xX1axX10xX3bxXdxX6xX43xX2xX192xX22xX43xX1exX10xX2d3xX7xX43xX192xX22xXb3xX22xX43xX2xX192xX194xX3bxX2xX2xX192xXb3xX192xX6axX6bxXexX2xX6bxXb3xX22xX5xX2xXdcxX2cfxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX2xX22xX3xX24xX25xX4xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX4xX3xX2fxX30xX3xX32xX1exXexX10xX36xX1exX10xXexX3xX3bxXdxX3xX2fxX30xX1exX1fxXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX3bxXdxX28xX12xX0xX7xXexX36xXa7xX1exX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXb8xXc6xX1exX1fxX3xX5xX6xXdxX3xX1exX5e4xXa7xX3xX4xX1xXa7xX3xX2fxXdxX15xX1exX3xXexX1xXa7xX505xXdxX3xX2fxX93xX1axX3xX1axX540xXefxX3xX28xX73xXdxX3xX7xXcb0xX3xX24xXd36xX1exX1fxX3xX1exX13d2xX3xX4xX5bbxX6xX3xX1xX505xX3xXexX5e8xX1exX1fxX3xX6axX6cdxX2d2xXaxX3xX1xX36xX10xX148xX9xXaxX43xXexX1xXdxX10xXexX107xX24xXdxX107xX7xXa7xX43xXexXcbxXa7xX1exX1fxX107xX5xX6xXdxX107xX1exX6xXa7xX107xX4xX1xXa7xX107xX3bxXdxX10xX1exX107xXexX1xXa7xX6xXdxX107xX3bxX6xX1axX107xX1axX6xXefxX107xX28xXa7xXdxX107xX7xXcbxX107xX24xXcbxX1exX1fxX107xX1exXa7xX107xX4xXcbxX6xX107xX1xX6xX107xXexX6xX1exX1fxX107xX6axX1fxX43xX2xX193xX193xX6axX193xX22xXdcxX1xXexX1axXaxX12xXcxXb8xXc6xX1exX1fxX3xX5xX6xXdxX3xX1exX5e4xXa7xX3xX4xX1xXa7xX3xX2fxXdxX15xX1exX3xXexX1xXa7xX505xXdxX3xX2fxX93xX1axX3xX1axX540xXefxX3xX28xX73xXdxX3xX7xXcb0xX3xX24xXd36xX1exX1fxX3xX1exX13d2xX3xX4xX5bbxX6xX3xX1xX505xX3xXexX5e8xX1exX1fxX3xX6axX6cdxX2d2xX0xX43xX6xX12xX0xX43xX7xXexX36xXa7xX1exX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3bxXaxX12xX1f2xX6xXcbxX3xX215xX1xXdxX3xX1axX505xX1exX1fxX3xX6axX6cdxX3xXexX1xXcb0xX4xX3xX7xXcb0xX3xXbxX1xX13d2xX3xX24xXdxX6fxX1exX98xX3xX2fxXdxX15xX1exX3xXexX1xXa7xX505xXdxX3xX2fxX93xX1axX3xX1axX540xXefxX3xX7x8f6dxX3xX1axX6xX1exX1fxX3xX2fxX6fxX1exX3xX1exX1xXe3fxX1exX1fxX3xX4xXc6xX3xX1xX30xXdxX3xX1exX5e4xXa7xX2d2xX3xX3a6xX581xX3xX5xX160exX3xX5xX5e4xX3xX7xXcb0xX3xX109xXcbxXc2xXexX3xX1xXdxX15xX1exX3xX4xX5bbxX6xX3xXexX1xXa18xX3xXexX36xXb8xXc33xX1exX1fxX3xXexXdxX4d7xXcbxX3xX3bxXd36xX1exX1fxX3xX2fxXdxX15xX1exX3xXexX1xXa7xX505xXdxX3xX3bxXdxX3xX2fxX30xX1exX1fxX3xX2fxX93xX1axX3xX1axX540xXefxXdcxX0xX43xXbxX12xX0xX43xX3bxXdxX28xX12xX0xX43xX5xXdxX12xX0xX43xXcbxX5xX12xX0xX3bxXdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX36xXaxX12xX0xX43xX3bxXdxX28xX12xX0xX43xX3bxXdxX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f2xXa7xXcbxX36xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXa7xX3x89d1xXb8xXcbxX3xX30bxXcbxXef6xX43xX13xX18xX24cxX0xX43xXbxX12