Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật phí và kế toán
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, sáng 29/5, các đại biểu Quốc hội làm việc tại tổ, thảo luận về dự án Luật phí, lệ phí và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán.
68efxc923x9000x9092xeba8x6a2fxc1e4x9e3fxd854xX7xf662xb143xdeb1x8b45xb44cxe013xX5x8b0cxXax8f68x72f4xf2ddxXdxX3x95a0xXdxba78xe2f8xX3x95afxX1axa9c2xX4xX3xX1x922fxXdxX3xXexX1xc119x8901xX3xX5xX1ax8c5exc148xX3xXexX14xXdxX3xXex7f82xX3xec05x87a8xX3x831ax82dexX3xdc73xX2dxX3xX5xX1axX2cxXexX3xXbxX1x870dxX3xX36x85afxX3x85e1xd703xX3xXexX28xX3cxX2dxX0xae43xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbbfexX10xX6xX39xXaxX3xX7xXexebdaxX5xX10xX9xXaxXexX10x7b06xXexdecexX6xX5xXdxdc1fxX2dx74cdxX3xa09axX1axX7xXexXdx9897xX6axXaxX12xXcxXdxX4cxXbxX3xXexceb8xX4xX3xX4xX1xeb19x704axX2dxX77xX3xXexd3bexbb92xX2dxX1xX3xd1ddx924cxX3xX1xc9d0xXbxX3xXexX1xe2fexX3x70f0x79edxX3xX7xX3cxX2dxX77xX3xdc7dxXa5xX53xf013xXa6xX3xX4xX3cxX4xX3xca32xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1axX1exX4xX3xX1xX22xXdxX3xX5xX49x6e7fxX3xX36xXdxed8exX4xX3xXexX14xXdxX3xXexX34xXa6xX3xXexX1xX27xX28xX3xX5xX1axX2cxX2dxX3xX36xX37xX3xX39xX3axX3xX3cxX2dxX3xe535xX1axX2cxXexX3xXbxX1xX46xXa6xX3xX5xXcfxX3xXbxX1xX46xX3xX36xX49xX3xXedxX1axX2cxXexX3xX7x6ad6xX6xX3xXb7xX34xXdxXa6xX3xX17xX34xX3xX7xX1axX2dxX77xX3xXcbxX22xXexX3xX7xX1exX3xXb7xXdxX37xX1axX3xX4xed42xX6xX3xXedxX1axX2cxXexX3xX4bxX4cxX3xXexX28xX3cxX2dx899fxX0xX53xXbxX12xX0xXexX6xX17xX5xX10xX3x6baexXdxX39xXexX1xX9xXaxXadxc879xX147xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2dxX77xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX39xX39xXdxX2dxX77xX9xXaxX2xXaxX3xX17xX28xX95xX39xX10xX95xX9xXaxX147xXaxX3xX6xX5xXdxX77xX2dxX9xXaxX4xX10xX2dxXexX10xX95xXaxX12xX0xXexX17xX28xX39xX6axX12xX0xXexX95xX12xX0xXexX39xX12xX0xXdxXcbxX77xX3xX7xX95xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX133xX17xX6xX28xX1xX6xXexXdxX2dxX1xX133xX36xX2dxX53xX2dxX10xX13fxX7xX53xX2xXb0xXadxX2xX53xX2xX147x70bexX39xXb0xX2xXb0xX147xe401xX147xX147xXexX1c1xXa5xX1bbxXadxX1c1xX5xX147xX133xX7bxXbxX77xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX28xceacxXcbxX6xX77xX10xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXexX39xX12xX0xX53xXexX95xX12xX0xXexX95xX12xX0xXexX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6984xX6xXbxXexXdxX28xX2dxXaxX12xX13xX28xX49xX2dxX3xXb7xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1axX1exX4xX3xX1xX22xXdxX3xX4xX3cxX4xX3xXexa3e0xX2dxX1xX3x921exb116xX4xX3xXcxX95x8976xX2dxX77xXa6xX3xXedxX14xX2dxX77xX3xX226xX90xX2dxXa6xX3xX13xXdxXcfxX2dxX3xa63bxXdxf0a8xX2dxXa6xX3xX62xX49xX3x714dxX6xXcbxX3xXexX1xX27xX28xX3xX5xX1axX2cxX2dxX3xXexX14xXdxX3xXexX34xX133xX3x8ffbxa7c0xX2dxX1xX79xX3xb4e8xX1xX8fxX90xX2dxX77xX3xX62xX28xX6xX53xXcxXcxee23xdf62xX249x71d6xX0xX53xXexX39xX12xX0xX53xXexX95xX12xX0xX53xXexX17xX28xX39xX6axX12xX0xX53xXexX6xX17xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX240xX28xX39xX6axXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxXexX10xX71xXexX73xX6xX5xXdxX77xX2dxX79xX3xX7bxX1axX7xXexXdxX80xX6axXaxX12xX13xX6xX3xX7xX1exX3xX4xX3cxX4xX3xXb7xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX3cxX2dxX3xXexX1xX49xX2dxX1xX3xX36x6fcfxXdxX3xX7xX3axX3xX4xac18xX2dxX3xXexX1xXdxX4cxXexX3xX17xX6xX2dxX3xX1xX49xX2dxX1xX3xXedxX1axX2cxXexX3xXbxX1xX46xX3xX36xX49xX3xX5xXcfxX3xXbxX1xX46xX3xX17xb41dxXdxX3x8c48xX1axX6xX3xX2x8a14xX3xX2dxX22cxXcbxX3xXexX1xX3axX4xX3xX1xXdxXcfxX2dxX3xX265xX1xX3cxXbxX3xX5xXcfxX2dxX1xX3xXbxX1xX46xX3xX36xX49xX3xX5xXcfxX3xXbxX1xX46xX3xXb7xd862xX3xX17xX22xX4xX3xX5xX22xX3xX2dxX1xXdxX37xX1axX3xXex6fe2xX2dxX3xXexX14xXdxXa6xX3xX1xX14xX2dxX3xX4xX1xX4cxX3xX4xX2e2xX2dxX3xX4bxX1xf69fxX4xX3xXbxX1xX8axX4xX133xX3xX273xXdxXcfxX4xX3xX17xX6xX2dxX3xX1xX49xX2dxX1xX3xXedxX1axX2cxXexX3xX7xb23cxX3xXexX14xX28xX3xX4bxX1xX1axdb16xX2dxX3xX4bxX1xX34xX3xXbxX1xX3cxXbxX3xX5x9fd4xX3xX1xX28xX49xX2dxX3xX4xX1xX222xX2dxX1xXa6xX3xXb7xX349xX2dxX77xX3xX17xX22xXa6xX3xXexX1xX1axX2cxX2dxX3xX5xad7fxXdxX3xXexX95xX28xX2dxX77xX3xX30bxX1axX27xX2dxX3xX5xX392xX3xXexX1xX1axXa6xX3xX2dxX22xXbxX3xX36xX49xX3xX7xX107xX3xX39xX8axX2dxX77xX3xXbxX1xX46xXa6xX3xX5xXcfxX3xXbxX1xX46xX133xX0xX17xX95xX3xX53xX12xX0xX17xX95xX3xX53xX12xX3xXcxX1axX6axX3xX2dxX1xXdxX242xX2dxXa6xX3xX4xX227xX3xX392xX3xX4bxXdxX4cxX2dxX3xX4xX1xX28xX3xX95xa156xX2dxX77xX3xXexX95xX28xX2dxX77xX3xXexX1xX3axX4xX3xXexXdxa637xX2dxX3xX36x8623xX2dxX3xX4x8fd2xX2dxX3xX2dxX1xXdxX37xX1axX3xX36x8d5exX2dxX3xXb7xX37xX3xX5xXdxX242xX2dxX3xX30bxX1axX6xX2dxX3xXb7xX4cxX2dxX3xX30bxX1axX3cxX3xXexX95xX96xX2dxX1xX3xX30bxX1axX27xX2dxX3xX5xX392xXa6xX3xX7xX107xX3xX39xX8axX2dxX77xX3xX4xX3cxX4xX3xX4bxX1xX28xX27xX2dxX3xXexX1xX1axX3xX4xX1xX8fxX6xX3xXb7x7c8fxX2dxX77xX3xX30bxX1axX6axX3xXb7xb005xX2dxX1xXa6xX3xX5xXdxX242xX2dxX3xX30bxX1axX6xX2dxX3xXb7xX4cxX2dxX3xXb7xeacexXdxX3xX7xX1exX2dxX77xX3xX39x9b2cxX2dxX3xX7xXdxX2dxX1xX133xX0xX17xX95xX3xX53xX12xX0xX17xX95xX3xX53xX12xX3xX13xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xXcxX95xX2e2xX2dxX3xX273xX22cxX2dxX3xX240xX27xX2dxX3xX25fxX240xX96xX2dxX1xX3xX13xX477xX2dxX1xX275xX3xX17xX22cxX2dxX3xX4bxX1xX28xX22cxX2dxX3xX36xX37xX3xX36xXdxXcfxX4xX3xX4xX227xX3xX2dxX1xXdxX37xX1axX3xX4bxX1xX28xX27xX2dxX3xX30bxX1axdc69xX3xX2dxX77xX8fxX48bxXdxX3xX39xX494xX2dxX3xX36xX41dxX2dxX3xXbxX1xX27xXdxX3xXb7xX227xX2dxX77xX3xX77xX227xXbxX3xX4bxX1xX385xX2dxX77xX3xX2dxX408xXcbxX3xXexX95xX28xX2dxX77xX3xX265xX1xX3cxXbxX3xX5xXcfxX2dxX1xX3xXbxX1xX46xX3xX36xX49xX3xX5xXcfxX3xXbxX1xX46xXa6xX3xXb7xX339xX3xX77xX494xX6axX3xX17xXa3xX4xX3xX71xX46exX4xX3xX4xX1xX28xX3xX71xX339xX3xX1xX22xXdxX133xX3xXcxX95xX28xX2dxX77xX3xX39xX3axX3xX3cxX2dxX3xXedxX1axX2cxXexX3xX4xX1xX8fxX6xX3xXb7xX37xX3xX4xX2cxXbxX3xXb7xX4cxX2dxX3xX1xXcfxX3xXexX1xX1exX2dxX77xX3xX30bxX1axX4eexX3xXcbxX49xX3xXexX1xX3axX4xX3xXexX4cxX3xX2dxX77xX8fxX48bxXdxX3xX39xX494xX2dxX3xXbxX1xX27xXdxX3xXb7xX227xX2dxX77xX3xX77xX227xXbxX133xX3xXedxXdxXcfxX1axX3xX7xX3axX3xX95xX6xX3xXb7xX48bxXdxX3xX4xX124xX6xX3xXedxX1axX2cxXexX3xX4xX227xX3xX4bxX1xX35fxX4xX3xXbxX1xX8axX4xX3xXb7xX8fxX3b0xX4xX3xX36xX42bxX2dxX3xXb7xX37xX3xX2dxX49xX6axX3xX1xX6xX6axX3xX4bxX1xX385xX2dxX77xd3d7xX3xX13xX494xX6axX3xX5xX49xX3xX36xX42bxX2dxX3xXb7xX37xX3xX2dxX77xX8fxX48bxXdxX3xX39xX494xX2dxX3xX95xX42bxXexX3xX30bxX1axX6xX2dxX3xXexX494xXcbxXa6xX3xXb7xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX4xX1xX28xX3xX17xXdxX4cxXexX133xX0xX17xX95xX3xX53xX12xX0xX17xX95xX3xX53xX12xX3xX1fdxX1xX28xX3xX392xX3xX4bxXdxX4cxX2dxX3xX36xX37xX3xXexX46xX2dxX1xX3xXexX1xX1exX2dxX77xX3xX2dxX1xX42bxXexX3xX36xX2dbxXdxX3xX1xXcfxX3xXexX1xX1exX2dxX77xX3xX36xX22cxX2dxX3xX17xX27xX2dxX3xXbxX1xX3cxXbxX3xX5xX1axX2cxXexX3xX5xXdxX242xX2dxX3xX30bxX1axX6xX2dxXa6xX3xX2dxX1xXdxX37xX1axX3xXb7xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1axX1exX4xX3xX1xX22xXdxX3xX2dxX1xX2cxX2dxX3xXb7xX477xX2dxX1xX3xX30bxX1axX6xX3xXexX34xX2dxX77xX3xX4bxX4cxXexX3xX265xX1xX3cxXbxX3xX5xXcfxX2dxX1xX3xXbxX1xX46xX3xX36xX49xX3xX5xXcfxX3xXbxX1xX46xXa6xX3xX4bxX4cxXexX3xX30bxX1axX27xX3xX4xX1xX28xX3xXexX1xX42bxX6axX3xX36xXdxXcfxX4xX3xX95xX49xX3xX7xX28xX3cxXexX3xX1xXcfxX3xXexX1xX1exX2dxX77xX3xX5xX1axX2cxXexX3xX1xXdxXcfxX2dxX3xX1xX49xX2dxX1xX3xX36xX41dxX2dxX3xX4xX421xX2dxX3xX2dxX1xXdxX37xX1axX3xX30bxX1axX6axX3xXb7xX477xX2dxX1xX3xX5xXdxX242xX2dxX3xX30bxX1axX6xX2dxX3xXb7xX4cxX2dxX3xXbxX1xX46xXa6xX3xX5xXcfxX3xXbxX1xX46xX3xX308xX3xX2dxX1xXdxX37xX1axX3xX5xX1axX2cxXexX3xX4bxX1xX3cxX4xX3xX2dxX1xX6xX1axX3xX2dxX1xX8fxX2dxX77xX3xX4xX1xX8fxX6xX3xXb7xX8fxX3b0xX4xX3xX1xXcfxX3xXexX1xX1exX2dxX77xX3xX1xX227xX6xXa6xX3xX30bxX1axX6axX3xXb7xX477xX2dxX1xX3xXexX1xX1exX2dxX77xX3xX2dxX1xX42bxXexX3xXexX95xX28xX2dxX77xX3xX39xX3axX3xX3cxX2dxX3xXedxX1axX2cxXexX133xX3xX0xX17xX95xX3xX53xX12xX0xX17xX95xX3xX53xX12xX3xX13xX19xX3xXb7xX27xXcbxX3xX17xX27xX28xX3xXb7xX349xX2dxX77xX3xX17xX22xXa6xX3xXexX28xX49xX2dxX3xX39xXdxXcfxX2dxXa6xX3xXb7xX2e2xX6axX3xXb7xX124xX3xX4xX124xX6xX3xXedxX1axX2cxXexX3xXbxX1xX46xX3xX36xX49xX3xX5xXcfxX3xXbxX1xX46xXa6xX3xX1fdxX1xX46xX2dxX1xX3xXbxX1xX124xX3xX4xX2e2xX2dxX3xXexXdxX4cxXbxX3xXexX8axX4xX3xX95xX49xX3xX7xX28xX3cxXexXa6xX3xX1xXcfxX3xXexX1xX1exX2dxX77xX3xX1xX227xX6xX3xXb7xX2e2xX6axX3xXb7xX124xX3xX4xX3cxX4xX3xX30bxX1axX6axX3xXb7xX477xX2dxX1xX3xX4xX124xX6xX3xX1xXcfxX3xXexX1xX1exX2dxX77xX3xXbxX1xX3cxXbxX3xX5xX1axX2cxXexX3xX5xXdxX242xX2dxX3xX30bxX1axX6xX2dxX3xXb7xX4cxX2dxX3xXbxX1xX46xXa6xX3xX5xXcfxX3xXbxX1xX46xX3xX36xX49xX28xX3xX39xX3axX3xX3cxX2dxX3xXedxX1axX2cxXexX133xX3xX0xX17xX95xX3xX53xX12xX0xX17xX95xX3xX53xX12xX3xX273xX37xX3xX4xX1xX4cxX3xXb7xX22xX3xXexX1xX1axXa6xX3xX2dxX22xXbxXa6xX3xX30bxX1axX27xX2dxX3xX5xX392xX3xX36xX49xX3xX7xX107xX3xX39xX8axX2dxX77xX3xXbxX1xX46xXa6xX3xX5xXcfxX3xXbxX1xX46xXa6xX3xX4xX3cxX4xX3xXb7xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xXcxX95xXdxXcfxX1axX3xXcxX1xX477xX3xX249xX3cxXdxXa6xX3xX249xX77xX1axX6axX419xX2dxX3xX249xX77xX9exX4xX3xX62xX27xXdxX3xX25fxX62xX49xX3x8653xXdxX6xX2dxX77xX275xXa6xX3xX62xX349xX3xX273xX22cxX2dxX3xX249xX22cxXcbxX3xX25fxX13xX349xX2dxX77xX3xX249xX6xXdxX275xd6a7xX3xXb7xX349xX2dxX77xX3xXexX96xX2dxX1xX3xX36xX2dbxXdxX3xX39xX3axX3xX3cxX2dxX3xXedxX1axX2cxXexX3xX30bxX1axX6axX3xXb7xX477xX2dxX1xX3xX7xX1exX3xXexX1xX1axX3xXexab81xX3xX5xXcfxX3xXbxX1xX46xX3xX2dxX22xXbxX3xXexX28xX49xX2dxX3xX17xX22xX3xX25fxX2xX147xX147xc55exX275xX3xX36xX49xX28xX3xX2dxX77xX494xX2dxX3xX7xX3cxX4xX1xX3xX249xX1xX49xX3xX2dxX8fxX2dbxX4xXa6xX3xXb7xX1exXdxX3xX36xX2dbxXdxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX46xX3xXexX34xX3xX4xX1xXa3xX4xX3xXexX1xX3axX4xX3xX1xXdxXcfxX2dxX3xXexX1xX1axX3xX5xXcfxX3xXbxX1xX46xX3xX39xX28xX3xX2dxX77xX494xX2dxX3xX7xX3cxX4xX1xX3xX249xX1xX49xX3xX2dxX8fxX2dbxX4xX3xXb7xX27xXcbxX3xX17xX27xX28xX3xXb7xX349xX2dxX77xX3xXexX1xX48bxXdxXa6xX3xXb7xX19xX3xX17xX27xX28xX3xXb7xX27xXcbxX3xXexX46xX2dxX1xX3xX4xX385xX2dxX77xX3xX17xX408xX2dxX77xXa6xX3xX4xX3cxX4xX3xXb7xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX4xX1xX28xX3xX95xX408xX2dxX77xX3xX4bxX1xX385xX2dxX77xX3xX2dxX242xX2dxX3xXb7xX19xX3xX5xX14xXdxX3xXexb731xX3xX5xXcfxX3xX25fxX919xX275xX3xX7xX1exX3xXexX1xX1axX3xXbxX1xX46xX3xX4xX1xX28xX3xXexX34xX3xX4xX1xXa3xX4xX3xXexX1xX1axX3xXbxX1xX46xXa6xX3xX2dxX242xX2dxX3xX30bxX1axX6axX3xXb7xX477xX2dxX1xX3xX2dxX77xX6xX6axX3xXexX95xX28xX2dxX77xX3xXedxX1axX2cxXexX79xX3xXexX28xX49xX2dxX3xX17xX22xX3xX4xX3cxX4xX3xX4bxX1xX28xX27xX2dxX3xXexX1xX1axX3xXbxX1xX46xX3xXb7xX8fxX3b0xX4xX3xX2dxX22xXbxX3xX2xX147xX147xX919xX3xX36xX49xX28xX3xX2dxX77xX494xX2dxX3xX7xX3cxX4xX1xX3xX249xX1xX49xX3xX2dxX8fxX2dbxX4xXa6xX3xX4xX3cxX4xX3xX4bxX1xX28xX27xX2dxX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xX28xX3xXexX34xX3xX4xX1xXa3xX4xX3xXexX1xX1axX3xX7xX37cxX3xX39xX28xX3xX249xX77xX494xX2dxX3xX7xX3cxX4xX1xX3xX249xX1xX49xX3xX2dxX8fxX2dbxX4xX3xXb7xX27xXcbxX3xX17xX27xX28xX3xX36xX49xX3xX17xX1exX3xXexX95xX46xX3xXexX95xX28xX2dxX77xX3xX39xX3axX3xXexX28xX3cxX2dxX3xX4xX1xXdxX3xX4xX124xX6xX3xX4xX3cxX4xX3xXb7xX90xX2dxX3xX36xX477xX133xX0xX17xX95xX3xX53xX12xX0xX17xX95xX3xX53xX12xX3xX13xX349xX2dxX77xX3xXexX96xX2dxX1xX3xX36xX2dbxXdxX3xX36xXdxXcfxX4xX3xX4xX2e2xX2dxX3xXexX1xXdxX4cxXexX3xX17xX6xX2dxX3xX1xX49xX2dxX1xX3xXedxX1axX2cxXexX3xX7xX107xX6xX3xXb7xX34xXdxX3xX17xX34xX3xX7xX1axX2dxX77xXa6xX3xXcbxX22xXexX3xX7xX1exX3xXb7xXdxX37xX1axX3xX4xX124xX6xX3xXedxX1axX2cxXexX3xX9axX4cxX3xXexX28xX3cxX2dxXa6xX3xX4xX3cxX4xX3xXb7xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1axX1exX4xX3xX1xX22xXdxX3xX2dxX1xX2cxX2dxX3xXb7xX477xX2dxX1xX3xX30bxX1axX6xX3xX1xX90xX2dxX3xX2xX147xX3xX2dxX22cxXcbxX3xXexX1xX3axX4xX3xX1xXdxXcfxX2dxXa6xX3xXedxX1axX2cxXexX3xX9axX4cxX3xXexX28xX3cxX2dxX3xXb7xX339xX3xX1xX96xX2dxX1xX3xXexX1xX49xX2dxX1xX3xX4bxX1xX1axX385xX2dxX3xX4bxX1xX34xX3xXbxX1xX3cxXbxX3xX5xX392xX3xX30bxX1axX6xX2dxX3xXexX95xX9exX2dxX77xX3xX4xX1xX28xX3xX1xX28xX14xXexX3xXb7xX22xX2dxX77xX3xX4bxX4cxX3xXexX28xX3cxX2dxXa6xX3xX77xX227xXbxX3xXbxX1xX2e2xX2dxX3xX2dxX494xX2dxX77xX3xX4xX6xX28xX3xX1xXdxXcfxX1axX3xX30bxX1axX27xX3xX30bxX1axX27xX2dxX3xX5xX392xXa6xX3xX7xX107xX3xX39xX8axX2dxX77xX3xX2dxX77xX1axX349xX2dxX3xX5xX3axX4xX3xXexX49xXdxX3xX4xX1xX46xX2dxX1xXa6xX3xXexX900xX2dxX77xX3xX17xX8fxX2dbxX4xX3xXb7xX8fxX6xX3xX4xX385xX2dxX77xX3xXexX3cxX4xX3xX4bxX4cxX3xXexX28xX3cxX2dxX3xXb7xXdxX3xX36xX49xX28xX3xX4bxX1xX1axX385xX2dxX3xX4bxX1xX34xX3xX36xX49xX3xXexX1xX3axX4xX3xX1xXdxXcfxX2dxX3xXexX1xX1exX2dxX77xX3xX2dxX1xX42bxXexX3xXexX95xX28xX2dxX77xX3xX4xX27xX3xX2dxX8fxX2dbxX4xX133xX3xX0xX17xX95xX3xX53xX12xX0xX17xX95xX3xX53xX12xX3xXcxX1axX6axX3xX2dxX1xXdxX242xX2dxXa6xX3xX4xcf77xX2dxX77xX3xX36xX2dbxXdxX3xX30bxX1axX3cxX3xXexX95xX96xX2dxX1xX3xXbxX1xX3cxXexX3xXexX95xXdxX19xX2dxX3xX4bxXdxX2dxX1xX3xXexX4cxXa6xX3xX1xX22xXdxX3xX2dxX1xX2cxXbxX3xX30bxX1axX1exX4xX3xXexX4cxX3xX2dxX77xX49xX6axX3xX4xX49xX2dxX77xX3xX7xX494xX1axX3xX95xX22xX2dxX77xX3xX36xX49xX3xX5xX22xX3xXexX95xX96xX2dxX1xX3xX1xX28xX49xX2dxX3xXexX1xXdxXcfxX2dxX3xX1xXcfxX3xXexX1xX1exX2dxX77xX3xX36xX22cxX2dxX3xX17xX27xX2dxX3xXbxX1xX3cxXbxX3xX30bxX1axX6axX3xX2dxX227xXdxX3xX4xX1xX1axX2dxX77xXa6xX3xX1xXcfxX3xXexX1xX1exX2dxX77xX3xXbxX1xX3cxXbxX3xX5xX1axX2cxXexX3xX36xX37xX3xX4bxXdxX2dxX1xX3xXexX4cxXa6xX3xXexX49xXdxX3xX4xX1xX46xX2dxX1xX3xX2dxX227xXdxX3xX95xXdxX242xX2dxX77xXa6xX3xX2dxX1xXdxX37xX1axX3xX30bxX1axX6axX3xXb7xX477xX2dxX1xX3xX4xX124xX6xX3xXedxX1axX2cxXexX3xXb7xX339xX3xX17xX22xX4xX3xX5xX22xX3xX1xX14xX2dxX3xX4xX1xX4cxXa6xX3xX2dxX1xXdxX37xX1axX3xX36xX42bxX2dxX3xX4xX2e2xX2dxX3xXbxX1xX27xXdxX3xX7xX107xX6xX3xXb7xX34xXdxXa6xX3xX17xX34xX3xX7xX1axX2dxX77xX133xX3xX0xX17xX95xX3xX53xX12xX0xX17xX95xX3xX53xX12xX3xX249xX77xX28xX49xXdxX3xX95xX6xXa6xX3xX4xX3cxX4xX3xXb7xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xXb7xX37xX3xX2dxX77xX1xX477xX3xX1fdxX1xX46xX2dxX1xX3xXbxX1xX124xX3xX4xX2e2xX2dxX3xXexX34xX2dxX77xX3xX4bxX4cxXexXa6xX3xXb7xX3cxX2dxX1xX3xX77xXdxX3cxX3xX7xX494xX1axX3xX7xX35fxX4xX3xX36xX37xX3xX30bxX1axX3cxX3xXexX95xX96xX2dxX1xX3xXexX1xX3axX4xX3xXexX1xXdxX3xXedxX1axX2cxXexXa6xX3xXb7xX37xX3xX71xX1axX42bxXexX3xX4xX3cxX4xX3xX2dxX22xXdxX3xX39xX1axX2dxX77xX3xX7xX107xX6xX3xXb7xX34xXdxX3xX4xX22cxX2dxX3xX17xX27xX2dxXa6xX3xXexX28xX49xX2dxX3xX39xXdxXcfxX2dxX3xX1xX90xX2dxXa6xX3xX71xX3cxX4xX3xXb7xX477xX2dxX1xX3xXb7xX2e2xX6axX3xXb7xX124xX3xX4xX3cxX4xX3xX2dxX22xXdxX3xX39xX1axX2dxX77xX3xX4xX1xX8fxX6xX3xXb7xX8fxX3b0xX4xX3xX30bxX1axX6axX3xXb7xX477xX2dxX1xX3xX308xX3xXedxX1axX2cxXexX3xX9axX4cxX3xXexX28xX3cxX2dxX3xX1xXdxXcfxX2dxX3xX1xX49xX2dxX1xX3xXb7xX19xX3xX4xX227xX3xX30bxX1axX6axX3xXb7xX477xX2dxX1xX3xX17xX6xX28xX3xX30bxX1axX3cxXexX3xX4xX3cxX4xX3xX36xX42bxX2dxX3xXb7xX37xX3xXbxX1xX3cxXexX3xX7xXdxX2dxX1xX3xXexX95xX28xX2dxX77xX3xXexX1xX3axX4xX3xXexXdxX419xX2dxX3xX5xXdxX242xX2dxX3xX30bxX1axX6xX2dxX3xXb7xX4cxX2dxX3xX4xX385xX2dxX77xX3xXexX3cxX4xX3xX4bxX4cxX3xXexX28xX3cxX2dxXa6xX3xX17xX27xX28xX3xXb7xX27xXcbxX3xXexX46xX2dxX1xX3xX34xX2dxX3xXb7xX477xX2dxX1xX3xX36xX49xX3xXb7xX48bxXdxX3xX7xX1exX2dxX77xX3xX5xX494xX1axX3xX39xX49xXdxX3xX4xX124xX6xX3xXedxX1axX2cxXexX133xX53xX133xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX226xX28xX1axX95xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX28xX3xXcxXcxX272xX273xX249xX0xX53xXbxX12
namthanh