Cận cảnh Kia Seltos vừa trình làng
Kia Seltos vừa chính thức cập bến thị trường Đông Nam Á trong khuôn khổ triển lãm Singapore Motor Show 2020.
d4b5xdb0cx1014ex10493xdb17xf6c5x10951xf841xd5e2xX7x13298x15d55x142e2xed46x1160ax162d5xX5x12701xXaxd9ccx14914x134b8x10e87xX3xX4x10273xX15xX1xX3x11fadxXdxX6xX3x10ecbxX10xX5xXex161b0xX7xX3xf82dx14722xX6xX3xXex12bf8xf456xX15xX1xX3xX5x124adxX15x116c9xX3xX0xXexXdx1192bxX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX39xX7x1644ex11d33xX6xXexX10xXaxX12xX0x15dbaxXexXdxX39xX10xX12xX0xX4exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11c19xX10xX6xX47xXaxX12xX1cxXdxX6xX3xX20xX10xX5xXexX24xX7xX3xX27xX28xX6xX3xX4xX1x110bexX15xX1xX3xXexX1x16733xX4xX3xX4xX14xXbxX3x1306ex12028xX15xX3xXexX1x128bfxX3xXexX2cxf5f7xdb6exX15xX34xX3xe378x1094axX15xX34xX3x1025exX6xX39xX3x14dc2xX3xXexX2cxX24xX15xX34xX3x14802xX1x106dbxX98xX15xX3xXa8xX1x13f7bxX3xXexX2cxXdx1374bxX15xX3xX5xe22bxX39xX3xX20xXdxX15xX34xX6xXbxX24xX2cxX10xX3x154b3xX24xXexX24xX2cxX3xX20xX1xX24x14808xX3x13754x149a7xXd1xXd2x10fa1xX3xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXax14e35xX6xX5xX24xX46xX7xX1xX6xX2cxX10xX46xX88xXaaxXexXexX24xX15xXaxX3xX47xX6xXexX6xX46xX5xX6x13fc9xX24xXaaxXexX9xXaxXdxX4xX24xX15xX46xXexX10xfb86xXexXaxX3xX47xX6xXexX6xX46xX4xXaaxX7xXexX24xX39xXdxXe1xX10xX9xXaxXexX2cxXaaxX10xXaxX3xX47xX6xXexX6xX46xX1xX2cxX10x130f8xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x15278xX4exX4exXdxX15xX12axX24xX15xX10xXexXd5xX27xXdxX10xXexX15xX6xX39xX15xX10xXexXd5xX27xX15xX4exXdxX15xX12axX24xX15xX10xXexX46xXbxX24xX7xXex14878xXd1xde08xe2dbxf05dxX159xXd5xXdxX15xX12axX24xXaxX3xX47xX6xXexX6xX46xX24xX6xXdxX47xX9xXaxX2xX157xX15bxXd1xXd2xXd1x1270bx163b7xX175xX157xXd1xXd2xXd2xXd1xXd1xX176xXd2xf736xX15axXaxX12xX0xXdxX12axX2cxX6xX39xX10xX3xX7xXexXfbxX5xX10xX9xXaxXbxX24xX7xXdxXexXdxX24xX15xX132xX3xX6xX88xX7xX24xX5xXaaxXexX10x15bffxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX132xX4exX4exX7xXbxXd5xXe1xX6xX5xX24xXd5xX39xX10xX4exXbxX5xXaaxX34xXdxX15xX7xX4exX7xX1xX6xX2cxX10x13ecexX47xX10xX27xX9xX15xXaaxX5xX5x1098fxX4xX24xX5xX24xX2cxX9xX15xXaaxX5xX5xX1d6xX24xX6xXdxX47xX9xX2xX157xX15bxXd1xXd2xXd1xX175xX176xX175xX157xXd1xXd2xXd2xXd1xXd1xX176xXd2xX180xX15axX1d6xX1xX2cxX10xX12axX9xX1xXexXexXbxX7x1006axX157xf237xX205xXd1x14a3dxX205xXd1xX20axXdxX15xX12axX24xX15xX10xXexXd5xX27xXdxX10xXexX15xX6xX39xX15xX10xXexXd5xX27xX15xX205xXd1xX20axXdxX15xX12axX24xX15xX10xXexX46xXbxX24xX7xXexX157xXd1xX159xX15axX15bxX159xXd5xXdxX15xX12axX24xX1d6xX5xX6xXfbxX24xXaaxXexX9xXdxX4xX24xX15xX46xXexX10xX108xXexX1d6xX4xXaaxX7xXexX24xX39xXdxXe1xX10xX9xXexX2cxXaaxX10xX1d6xX4xX6xX5xX5xX88xX6xX4xXa8xX9xX15xXaaxX5xX5xX1d6xXdxX47xX9xX88xX159xX88xX176xX175xX2xX12axX12axX46xX6xX15bxX88xX10xX46xX175xX10xX10xX159xX46xX159xX88xX175xX6xX46xX159xXd1xXd1xX2xX12axXd2xX10xX15axX47xX4xX12axX15axX1d6xX47xX24xX39xX6xXdxX15xX9xXdxX15xX12axX24xX15xX10xXexXd5xX27xXdxX10xXexX15xX6xX39xX15xX10xXexXd5xX27xX15xX1d6xX6xX15xX47xX2cxX24xXdxX47xX9xX12axX6xX5xX7xX10xX1d6xXdxX24xX7xX9xX12axX6xX5xX7xX10xXaxX3xXcfxXdxX47xXexX1xX9xXaxXd2xXbxX108xXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxXd2xXbxX108xXaxX3xX12axX2cxX6xX39xX10xX88xX24xX2cxX47xX10xX2cxX9xXaxXd2xXaxX3xX7xX4xX2cxX24xX5xX5xXdxX15xX34xX9xXaxX15xX24xXaxX3xX6xX5xX5xX24xXcfxX12axXaaxX5xX5xX7xX4xX2cxX10xX10xX15xX9xXaxXaxX12xX0xX4exXdxX12axX2cxX6xX39xX10xX12xX0xX4exX6xX12xX0xX4exXbxX12xX0xXexX6xX88xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexXaaxX2cxX10xXaxX3xX6xX5xXdxX34xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXexX88xX24xX47xXfbxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX47xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX3xX7xXexXfbxX5xX10xX9xXaxXexX10xX108xXexX46xX6xX5xXdxX34xX15xX132xX3x1166dxXaaxX7xXexXdxX12axXfbxX1a5xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX2cxXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1xX24xXexX24xX46xX7xXcfxXdxXbxX10xXaxX3xX1xX2cxX10xX12axX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX132xX4exX4exXdxX39xX34xXd1xXd5xXdxX15xX12axX24xX15xX10xXexXd5xX27xX15xX4exXcfxX159xXd2xXd2xX4ex12518xXbxX5xX24xX6xX47xX10xX47xX4exXd1xXd2xXd1xXd2xX4exXdxX88xXbxX7xXbxX5xXaaxX4exXd1xXd2xXd1xXd2x1324fxXd2xX2xX3ebxX2xXd1xX4exXa8xXdxX6xX3ebxX7xX10xX5xXexX24xX7xX3ebxX2xXd5xX37axXbxX34xXaxX3xX47xX6xXexX6xX46xXdxX15xX47xX10xX108xX9xXaxXd2xXaxX12xX0xXdxX39xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX39xX7xX46xXbxX1xX24xXexX24xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX132xX4exX4exXdxXd5xX88xX6xX24xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd5xX27xX15xX4exX15xX10xXcfxX7xX4exXd1xXd2xXd2xX2xX4exX2xXd2xX180xX47xXd2xXd2xX15axX175xX176xXd1xXd2xXexX157xX2xX15bxX180xX5xX2xXd5xX37axXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX1cxXdxX6xX3xX20xX10xX5xXexX24xX7xX3xX27xX28xX6xX3xXexX2cxX2dxX15xX1xX3xX5xX32xX15xX34xXaxX3xX47xX6xXexX6xX46xXbxX1xX24xXexX24xX46xX24xX2cxXdxX34xXdxX15xX6xX5xX46xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX132xX4exX4exXdxX39xX34xXd1xXd5xXdxX15xX12axX24xX15xX10xXexXd5xX27xX15xX4exX3d1xXbxX5xX24xX6xX47xX10xX47xX4exXd1xXd2xXd1xXd2xX4exXdxX88xXbxX7xXbxX5xXaaxX4exXd1xXd2xXd1xXd2xX3ebxXd2xX2xX3ebxX2xXd1xX4exXa8xXdxX6xX3ebxX7xX10xX5xXexX24xX7xX3ebxX2xXd5xX37axXbxX34xXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX4exXbxX12xX0xX4exXexX47xX12xX0xX4exXexX2cxX12xX0xX4exXexX88xX24xX47xXfbxX12xX0xX4exXexX6xX88xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1222cxX24xX47xXfbxXaxX3xX7xXexXfbxX5xX10xX9xXaxXexX10xX108xXexX46xX6xX5xXdxX34xX15xX132xX3xX37axXaaxX7xXexXdxX12axXfbxX1a5xXaxX12xXcxX2cxX6xX15xX34xX3xX7xX34xX13xX6xX2cxXc6xX6xX2cxXexX3xeb1bxX92xX6xX3xXexXdxX15x1602exX3xX39x12d14xXaaxX3xX20xX3d1x15762xX3xX15xX32xXfbxX3xX7x158baxX3xX4xX1xX7bxX15xX1xX3xXexX1xX81xX4xX3xX556xX92xe454xX4xX3xX88x152c1xX15xX3xX2cxX6xX3xX27xX32xX24xX3x1051axXaax13d49xX3xec7dxX58dxX3xX15x14096xX39xX3xX15xX6xXfbxXd5xX3xXcx110aexXdxX3xX589xXaaxdf0axX4xX3xX556xX18xX24xX3xX20xXdxX15xX34xX6xXbxX24xX2cxX10xX55dxX3xX108xX10xX3xX7xX56cxX3xX556xX92xX57bxX4xX3xXexX2cxX6xX15xX34xX3xX88xX8exX3xX556x1628bxX15xX34xX3xX4x11dc4xX3xX2xXd5xX175xXd5xee3axX3xXcxXaaxX2cxX88xX24xX3xXbxX1xXaaxX15xX3xX15xX1xXdx14bf1xX15xX3xX5xXdxd6ddxXaaxX3xXexX2cx12560xX4xX3xXexXdxX89xXbxXd5xX3xXcxX59axXdxX3x11924xX15xX3xX97xX5c6xX55dxX3xXa8xX1xX59fxXdxX3xX556xX5c6xX15xX34xX3xX4xX5cbxX3xX15xX32xXfbxX3xX556xX92xX57bxX4xX3xXa8xX89xXexX3xX1xX57bxXbxX3xX27x12a7exXdxX3xX1xX5c6xXbxX3xX7xX59fxX3xX7xX32xX15xX3xX15bxX3xX4x10e81xXbxX3xX1xX24x15e9cxX4xX3xXex11519xXfbxX3xX4xX1xdd47xX15xX3xX1xX5c6xXbxX3xX7xX59fxX3xX5xXfbxX3xX1xX57bxXbxX3xXa8x10aefxXbxX3xX176xX3xX4xX62fxXbxX55dxX3xX4x10a12xX3xXa8xX1xX18xX3xX7xX18xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX98xX15xX34xX3xX7xXaaxX62fxXexX3xX2xX175xXd2xX3x15f5axX20xX3xXexX59axXdxX3xX15bxXd5xXd2xXd2xXd2xX3xX27x13cb5xX15xX34xX3xX4exX3xXbxX1x163e1xXexX3xX27xX32xX3xX39xX98xX46xX39xX10xX15xX3xX108xX24x164daxX15xX3xXd1xX175xXd1xX3xX9cxX39xX3xXexX2cxX24xX15xX34xX3xXa8xX1xX24xX18xX15xX34xX3xX2xXd5xX180xXd2xXd2xX3xX556xX89xX15xX3xX157xXd5xXd1xXd2xXd2xX3xX27xX685xX15xX34xX3xX4exX3xXbxX1xX68dxXexXd5xX0xX4exXbxX12xX0xXexX6xX88xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexXaaxX2cxX10xX3xX2cxX10xXcxX6xX88xX5xX10xX20xX10xX5xX10xX4xXexX10xX47xXaxX3xX6xX5xXdxX34xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXexX88xX24xX47xXfbxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX47xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX3xX7xXexXfbxX5xX10xX9xXaxXexX10xX108xXexX46xX6xX5xXdxX34xX15xX132xX3xX37axXaaxX7xXexXdxX12axXfbxX1a5xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX2cxXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1xX24xXexX24xX46xX7xXcfxXdxXbxX10xXaxX3xX1xX2cxX10xX12axX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX132xX4exX4exXdxX39xX34xXd1xXd5xXdxX15xX12axX24xX15xX10xXexXd5xX27xX15xX4exXcfxX159xXd2xXd2xX4exX3d1xXbxX5xX24xX6xX47xX10xX47xX4exXd1xXd2xXd1xXd2xX4exXdxX88xXbxX7xXbxX5xXaaxX4exXd1xXd2xXd1xXd2xX3ebxXd2xX2xX3ebxX2xXd1xX4exXa8xXdxX6xX3ebxX7xX10xX5xXexX24xX7xX3ebxXd1xXd5xX37axXbxX34xXaxX3xX47xX6xXexX6xX46xXdxX15xX47xX10xX108xX9xXaxX2xXaxX12xX0xXdxX39xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX39xX7xX46xXbxX1xX24xXexX24xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX132xX4exX4exXdxXd5xX88xX6xX24xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd5xX27xX15xX4exX15xX10xXcfxX7xX4exXd1xXd2xXd2xX2xX4exX2xXd2xX180xX47xXd2xXd2xX15axX175xX176xXd1xXd2xXexX15axX175xX15bxX176xX5xXd1xXd5xX37axXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX1cxXdxX6xX3xX20xX10xX5xXexX24xX7xX3xX27xX28xX6xX3xXexX2cxX2dxX15xX1xX3xX5xX32xX15xX34xXaxX3xX47xX6xXexX6xX46xXbxX1xX24xXexX24xX46xX24xX2cxXdxX34xXdxX15xX6xX5xX46xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX132xX4exX4exXdxX39xX34xXd1xXd5xXdxX15xX12axX24xX15xX10xXexXd5xX27xX15xX4exX3d1xXbxX5xX24xX6xX47xX10xX47xX4exXd1xXd2xXd1xXd2xX4exXdxX88xXbxX7xXbxX5xXaaxX4exXd1xXd2xXd1xXd2xX3ebxXd2xX2xX3ebxX2xXd1xX4exXa8xXdxX6xX3ebxX7xX10xX5xXexX24xX7xX3ebxXd1xXd5xX37axXbxX34xXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX4exXbxX12xX0xX4exXexX47xX12xX0xX4exXexX2cxX12xX0xX4exXexX88xX24xX47xXfbxX12xX0xX4exXexX6xX88xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX523xX24xX47xXfbxXaxX3xX7xXexXfbxX5xX10xX9xXaxXexX10xX108xXexX46xX6xX5xXdxX34xX15xX132xX3xX37axXaaxX7xXexXdxX12axXfbxX1a5xXaxX12xX565xe6d4xX3xXexX1xXdxX89xXexX3xXa8xX89xX3xX15xX34xX24xX59axXdxX3xXexX1xX62fxXexX55dxX3xX108xX10xX3xX556xX92xX57bxX4xX3xXexX2cxX6xX15xX34xX3xX88xX8exX3xX556x14207xX15xX3xXbxX1xX6xX3xX5d1xe501x101b8xX3xX4xX65axX3xXexX1xXdxX89xXexX3xXa8xX89xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX39xX18xX15xX1xX3xX15xX59fxXdxX3xX5xXdxX904xX15xX3xX27xX61exXdxX3xX5xX92xX61exXdxX3xXexX18xX15xX3xX15xX1xXdxX5e6xXexX3xX39x10c01xXdxX3xX1xXb0xX3xX556xX634xX4xX3xXexX2cxX92xX15xX34xX55dxX3xX556xX92dxX15xX3xX88xX6xX15xX3xX15xX34xX32xXfbxX4exX7xX92xX5cbxX15xX34xX3xX39xX638xX4exX1xX14xXaaxX3xX5d1xX935xX936xX55dxX3xX108xXdxX3xX15xX1xX6xX15xX3xX556xX6xX3xXex158a1xX15xX34xX3xXexX59axX24xX3xX1xXdxX5e6xXaaxX3xX81xX15xX34xX3xX157xX936xX55dxX3xX39xe2aaxX39xX3xX1xX57bxXbxX3xXa8xXdxX39xX3xX1xX2dxX15xX1xX3xX4xX1x14701xX3x117f4xXd5xX3xX677xX1xX7bxX6xX3xX7xX6xXaaxX3xX556xXaaxX98xXdxX3xX108xX10xX3xX5xX32xX3xX4x1012axX39xX3xX556xX92dxX15xX3xX556xXaaxX98xXdxX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX39xX18xX15xX1xX55dxX3xX556xX92xX57bxX4xX3xX15xX59fxXdxX3xX5xXdxX904xX15xX3xX15xX1xX6xXaaxX3xX88xd601xXdxX3xX39xX5c6xXexX3xX47xX18xXdxX3xX4xX1xX2cxX24xX39xX10xX3xX7xX57fxX15xX34xX3xX88xX65axX15xX34xX55dxX3xX556xXdxX3xXa8xX92dxX39xX3xX5xX32xX3xX59fxX15xX34xX3xX108xX18xX3xXa8xX64fxXbxXd5xX3xXc6xX560xXaaxX3xX108xX10xX3xXexX2cxX24xX15xX34xX3xX88xX32xXdxX3xX5xX32xX3xX88xX18xX15xX3x137d4xXcxX3xX5d1xXdxX15xX10xX55dxX3xX556xX92xX57bxX4xX3xXexX59axX24xX3xXexX1xX5e1xX39xX3xX556xXdxXb5xX39xX3xX15xX1xX62fxX15xX3xX15xXb0xXdxX3xX88xX14xXexX3xX27xX61exXdxX3xX4xX57fxX4xX3xX556xX92xX93xX15xX34xX3xX27xXdxX904xX15xX3xX7xX5cbxX15xX3xX556xef42xX55dxX3xX4xX18xX15xX3xX59fxXbxX3xX39xX32xXaaxX3xX88xX59axX4xX3xX27xX32xX3xX5xX6xX46xXe1xX591xX15xX34xX3xX1xX57bxXbxX3xXa8xXdxX39xX3xXd1xX3xXexX98xX15xX34xX3xX39xX32xXaaxX3xX4xX65axX3xXa8xX7bxX4xX1xX3xXexX1xX92xX61exX4xX3xX2xX159xX3xXdxX15xX4xX1xXd5xX0xX4exXbxX12xX0xXexX6xX88xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexXaaxX2cxX10xXaxX3xX6xX5xXdxX34xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXexX88xX24xX47xXfbxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX47xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX3xX7xXexXfbxX5xX10xX9xXaxXexX10xX108xXexX46xX6xX5xXdxX34xX15xX132xX3xX37axXaaxX7xXexXdxX12axXfbxX1a5xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX2cxXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1xX24xXexX24xX46xX7xXcfxXdxXbxX10xXaxX3xX1xX2cxX10xX12axX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX132xX4exX4exXdxX39xX34xXd1xXd5xXdxX15xX12axX24xX15xX10xXexXd5xX27xX15xX4exXcfxX159xXd2xXd2xX4exX3d1xXbxX5xX24xX6xX47xX10xX47xX4exXd1xXd2xXd1xXd2xX4exXdxX88xXbxX7xXbxX5xXaaxX4exXd1xXd2xXd1xXd2xX3ebxXd2xX2xX3ebxX2xXd1xX4exXa8xXdxX6xX3ebxX7xX10xX5xXexX24xX7xX3ebxX157xXd5xX37axXbxX34xXaxX3xX47xX6xXexX6xX46xXdxX15xX47xX10xX108xX9xXaxXd1xXaxX12xX0xXdxX39xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX39xX7xX46xXbxX1xX24xXexX24xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX132xX4exX4exXdxXd5xX88xX6xX24xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd5xX27xX15xX4exX15xX10xXcfxX7xX4exXd1xXd2xXd2xX2xX4exX2xXd2xX180xX47xXd2xXd2xX15axX175xX176xXd1xXd2xXexX15bxX176xX15bxX159xX5xX157xXd5xX37axXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX1cxXdxX6xX3xX20xX10xX5xXexX24xX7xX3xX27xX28xX6xX3xXexX2cxX2dxX15xX1xX3xX5xX32xX15xX34xXaxX3xX47xX6xXexX6xX46xXbxX1xX24xXexX24xX46xX24xX2cxXdxX34xXdxX15xX6xX5xX46xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX132xX4exX4exXdxX39xX34xXd1xXd5xXdxX15xX12axX24xX15xX10xXexXd5xX27xX15xX4exX3d1xXbxX5xX24xX6xX47xX10xX47xX4exXd1xXd2xXd1xXd2xX4exXdxX88xXbxX7xXbxX5xXaaxX4exXd1xXd2xXd1xXd2xX3ebxXd2xX2xX3ebxX2xXd1xX4exXa8xXdxX6xX3ebxX7xX10xX5xXexX24xX7xX3ebxX157xXd5xX37axXbxX34xXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX4exXbxX12xX0xX4exXexX47xX12xX0xX4exXexX2cxX12xX0xX4exXexX88xX24xX47xXfbxX12xX0xX4exXexX6xX88xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX523xX24xX47xXfbxXaxX3xX7xXexXfbxX5xX10xX9xXaxXexX10xX108xXexX46xX6xX5xXdxX34xX15xX132xX3xX37axXaaxX7xXexXdxX12axXfbxX1a5xXaxX12xX523xX5e1xX15xX3xXexX2cxX24xX15xX34xX3xX15xX5c6xXdxX3xXexX1xX62fxXexX3xX7x10b3bxX3xX47xX9eaxX15xX34xX3xX4xX1xX62fxXexX3xX5xXdxX5e6xXaaxX3xX88xX63dxX4xX3xX47xX6xX55dxX3xXexX2cxX6xX15xX34xX3xX88xX8exX3xX88xX18xX15xX34xX3xX556xXdxX904xXaaxX3xXa8xX1xXdxXb5xX15xX3xXexX2cxXaaxX15xX34xX3xXexX9bexX39xX3xX27xX61exXdxX3xX39xX32xX15xX3xX1xX2dxX15xX1xX3xX34xXdxX18xXdxX3xXexX2cxX7bxX3xX4xX65axX3xXa8xX7bxX4xX1xX3xXexX1xX92xX61exX4xX3xX5xX5e1xX15xX3xXexX61exXdxX3xX2xXd2xXd5xXd1xX180xX3xXdxX15xX4xX1xX3xX4xX65axX3xXexX7bxX4xX1xX3xX1xX57bxXbxX3xXexX7bxX15xX1xX3xX15xX591xX15xX34xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX556xX98xXdxX3xX39xX32xX15xX3xX1xX2dxX15xX1xXd5xX3xX9cxX34xX24xX32xXdxX3xX2cxX6xX3xX4xX685xX15xX3xXbxX1xX18xXdxX3xXa8xXb5xX3xX556xX89xX15xX3xX1xX5e6xX3xXexX1xX59fxX15xX34xX3xX9bexX39xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX5xX24xX6xX3xX523xX24xX7xX10xX3xX159xX3xX5xX24xX6xX55dxX3xX39xX32xX15xX3xX1xX2dxX15xX1xX3xX1xXdxXb5xX15xX3xXexX1xX8exX3xX159xX3xXdxX15xX4xX1xX3xX27xX32xX3xX556xX92dxX15xX3xXexX2cxX6xX15xX34xX3xXexX2cxX7bxX3xXbxX1xX57fxXexX3xX7xX57fxX15xX34xX3xXexX1xX10xX24xX3xX1xXdxX5e6xXaaxX3xX81xX15xX34xX3xX9bexX39xX3xXexX1xX6xX15xX1xX55dxX3xX1xX5e6xX3xXexX1xX59fxX15xX34xX3xX7xX59axX4xX3xX556xXdxX5e6xX15xX3xXexX1xX24xX59axXdxX3xXa8xX1xX98xX15xX34xX3xX47xX9bexXfbxXd5xXd5xXd5xX0xX4exXbxX12xX0xXexX6xX88xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexXaaxX2cxX10xXaxX3xX6xX5xXdxX34xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXexX88xX24xX47xXfbxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX47xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX3xX7xXexXfbxX5xX10xX9xXaxXexX10xX108xXexX46xX6xX5xXdxX34xX15xX132xX3xX37axXaaxX7xXexXdxX12axXfbxX1a5xXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1xX24xXexX24xX46xX7xXcfxXdxXbxX10xXaxX3xX1xX2cxX10xX12axX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX132xX4exX4exXdxX39xX34xXd1xXd5xXdxX15xX12axX24xX15xX10xXexXd5xX27xX15xX4exXcfxX159xXd2xXd2xX4exX3d1xXbxX5xX24xX6xX47xX10xX47xX4exXd1xXd2xXd1xXd2xX4exXdxX88xXbxX7xXbxX5xXaaxX4exXd1xXd2xXd1xXd2xX3ebxXd2xX2xX3ebxX2xXd1xX4exXa8xXdxX6xX3ebxX7xX10xX5xXexX24xX7xX3ebxX175xXd5xX37axXbxX34xXaxX3xX47xX6xXexX6xX46xXdxX15xX47xX10xX108xX9xXaxX157xXaxX12xX0xXdxX39xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX39xX7xX46xXbxX1xX24xXexX24xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX132xX4exX4exXdxXd5xX88xX6xX24xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd5xX27xX15xX4exX15xX10xXcfxX7xX4exXd1xXd2xXd2xX2xX4exX2xXd2xX180xX47xXd2xXd2xX15axX175xX176xXd1xXd2xXexX175xX180xX157xX176xX5xX175xXd5xX37axXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX1cxXdxX6xX3xX20xX10xX5xXexX24xX7xX3xX27xX28xX6xX3xXexX2cxX2dxX15xX1xX3xX5xX32xX15xX34xXaxX3xX47xX6xXexX6xX46xXbxX1xX24xXexX24xX46xX24xX2cxXdxX34xXdxX15xX6xX5xX46xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX132xX4exX4exXdxX39xX34xXd1xXd5xXdxX15xX12axX24xX15xX10xXexXd5xX27xX15xX4exX3d1xXbxX5xX24xX6xX47xX10xX47xX4exXd1xXd2xXd1xXd2xX4exXdxX88xXbxX7xXbxX5xXaaxX4exXd1xXd2xXd1xXd2xX3ebxXd2xX2xX3ebxX2xXd1xX4exXa8xXdxX6xX3ebxX7xX10xX5xXexX24xX7xX3ebxX175xXd5xX37axXbxX34xXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX4exXexX47xX12xX0xX4exXexX2cxX12xX0xX4exXexX88xX24xX47xXfbxX12xX0xX4exXexX6xX88xX5xX10xX12xX0xXexX6xX88xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexXaaxX2cxX10xXaxX3xX6xX5xXdxX34xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXexX88xX24xX47xXfbxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX47xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX3xX7xXexXfbxX5xX10xX9xXaxXexX10xX108xXexX46xX6xX5xXdxX34xX15xX132xX3xX37axXaaxX7xXexXdxX12axXfbxX1a5xXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1xX24xXexX24xX46xX7xXcfxXdxXbxX10xXaxX3xX1xX2cxX10xX12axX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX132xX4exX4exXdxX39xX34xXd1xXd5xXdxX15xX12axX24xX15xX10xXexXd5xX27xX15xX4exXcfxX159xXd2xXd2xX4exX3d1xXbxX5xX24xX6xX47xX10xX47xX4exXd1xXd2xXd1xXd2xX4exXdxX88xXbxX7xXbxX5xXaaxX4exXd1xXd2xXd1xXd2xX3ebxXd2xX2xX3ebxX2xXd1xX4exXa8xXdxX6xX3ebxX7xX10xX5xXexX24xX7xX3ebxX180xXd5xX37axXbxX34xXaxX3xX47xX6xXexX6xX46xXdxX15xX47xX10xX108xX9xXaxX175xXaxX12xX0xXdxX39xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX39xX7xX46xXbxX1xX24xXexX24xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX132xX4exX4exXdxXd5xX88xX6xX24xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd5xX27xX15xX4exX15xX10xXcfxX7xX4exXd1xXd2xXd2xX2xX4exX2xXd2xX180xX47xXd2xXd2xX15axX175xX176xXd1xXd2xXexX2xX15bxX159xX176xX5xX180xXd5xX37axXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX1cxXdxX6xX3xX20xX10xX5xXexX24xX7xX3xX27xX28xX6xX3xXexX2cxX2dxX15xX1xX3xX5xX32xX15xX34xXaxX3xX47xX6xXexX6xX46xXbxX1xX24xXexX24xX46xX24xX2cxXdxX34xXdxX15xX6xX5xX46xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX132xX4exX4exXdxX39xX34xXd1xXd5xXdxX15xX12axX24xX15xX10xXexXd5xX27xX15xX4exX3d1xXbxX5xX24xX6xX47xX10xX47xX4exXd1xXd2xXd1xXd2xX4exXdxX88xXbxX7xXbxX5xXaaxX4exXd1xXd2xXd1xXd2xX3ebxXd2xX2xX3ebxX2xXd1xX4exXa8xXdxX6xX3ebxX7xX10xX5xXexX24xX7xX3ebxX180xXd5xX37axXbxX34xXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX4exXexX47xX12xX0xX4exXexX2cxX12xX0xX4exXexX88xX24xX47xXfbxX12xX0xX4exXexX6xX88xX5xX10xX12xX0xXexX6xX88xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexXaaxX2cxX10xXaxX3xX6xX5xXdxX34xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXexX88xX24xX47xXfbxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX47xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX3xX7xXexXfbxX5xX10xX9xXaxXexX10xX108xXexX46xX6xX5xXdxX34xX15xX132xX3xX37axXaaxX7xXexXdxX12axXfbxX1a5xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX2cxXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1xX24xXexX24xX46xX7xXcfxXdxXbxX10xXaxX3xX1xX2cxX10xX12axX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX132xX4exX4exXdxX39xX34xXd1xXd5xXdxX15xX12axX24xX15xX10xXexXd5xX27xX15xX4exXcfxX159xXd2xXd2xX4exX3d1xXbxX5xX24xX6xX47xX10xX47xX4exXd1xXd2xXd1xXd2xX4exXdxX88xXbxX7xXbxX5xXaaxX4exXd1xXd2xXd1xXd2xX3ebxXd2xX2xX3ebxX2xXd1xX4exXa8xXdxX6xX3ebxX7xX10xX5xXexX24xX7xX3ebxX15bxXd5xX37axXbxX34xXaxX3xX47xX6xXexX6xX46xXdxX15xX47xX10xX108xX9xXaxX180xXaxX12xX0xXdxX39xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX39xX7xX46xXbxX1xX24xXexX24xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX132xX4exX4exXdxXd5xX88xX6xX24xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd5xX27xX15xX4exX15xX10xXcfxX7xX4exXd1xXd2xXd2xX2xX4exX2xXd2xX180xX47xXd2xXd2xX15axX175xX176xXd1xXd2xXexX2xX180xX159xX180xX5xX15bxXd5xX37axXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX1cxXdxX6xX3xX20xX10xX5xXexX24xX7xX3xX27xX28xX6xX3xXexX2cxX2dxX15xX1xX3xX5xX32xX15xX34xXaxX3xX47xX6xXexX6xX46xXbxX1xX24xXexX24xX46xX24xX2cxXdxX34xXdxX15xX6xX5xX46xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX132xX4exX4exXdxX39xX34xXd1xXd5xXdxX15xX12axX24xX15xX10xXexXd5xX27xX15xX4exX3d1xXbxX5xX24xX6xX47xX10xX47xX4exXd1xXd2xXd1xXd2xX4exXdxX88xXbxX7xXbxX5xXaaxX4exXd1xXd2xXd1xXd2xX3ebxXd2xX2xX3ebxX2xXd1xX4exXa8xXdxX6xX3ebxX7xX10xX5xXexX24xX7xX3ebxX15bxXd5xX37axXbxX34xXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX4exXbxX12xX0xX4exXexX47xX12xX0xX4exXexX2cxX12xX0xX4exXexX88xX24xX47xXfbxX12xX0xX4exXexX6xX88xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX523xX24xX47xXfbxXaxX3xX7xXexXfbxX5xX10xX9xXaxXexX10xX108xXexX46xX6xX5xXdxX34xX15xX132xX3xX37axXaaxX7xXexXdxX12axXfbxX1a5xXaxX12xX936xX6xX15xX1xX3xX7xX57fxX4xX1xX3xX6xX15xX3xXexX24xX32xX15xX3xXexX2cxX5e1xX15xX3xX108xX10xX3xXa8xX1xX57fxX3xX556xX9a8xXfbxX3xX556x14d22xX3xX27xX61exXdxX132xX3xX1xX5e6xX3xXexX1xX59fxX15xX34xX3xXa8xXdxXb5xX39xX3xX7xX24xX57fxXexX3xX556xX5c6xX3xX4xX9bexX15xX3xX88x12a24xX15xX34xX3xX108xX10xX3x14d17xX88xX6xX24xX3xX34x1010exX39xX3xX1xX5e6xX3xXexX1xX59fxX15xX34xX3xXa8xXdxXb5xX39xX3xX7xX24xX57fxXexX3xX556xX5c6xX3xX88xX57fxX39xX3xX556xX92xX93xX15xX34xX3xX27xX32xX3xX4xX9bexX15xX3xX88xX1486xX15xX34xX3xX556xXdxX5e6xX15xX3xXexXd20xddc8xX55dxX3xX1x109b8xX3xXexX2cxX57bxX3xXa8xX1xXa16xXdxX3xX1xX32xX15xX1xX3xX15xX34xX6xX15xX34xX3xX47xX59fxX4xX55dxX3xX1xX14cdxX3xXexX2cxX57bxX3xXbxX1xX6xX15xX1xX3xXa8xX1x164d9xX15xX3xX4xX62fxXbxX3xXexX5ebxX3xX556xX5c6xX15xX34xX55dxX3xX4xX18xX39xX3xX88xXdxX89xX15xX3xX556xX14cdxX3xX108xX10xX3xXexX2cxX92xX61exX4xX4exX7xX6xXaaxX55dxX3xX4xX18xX15xX1xX3xX88xX57fxX24xX3xX556xXdxXb5xX39xX3xX39xX638xX55dxX3xXa8xXdxXb5xX39xX3xX7xX24xX57fxXexX3xX57fxXbxX3xX7xXaaxX62fxXexX3xX5xX59fxXbxX3xX27xX32xX3xX1xX5e6xX3xXexX1xX59fxX15xX34xX3xX15bxX3xXexX68dxXdxX3xXa8xX1xX7bx1554axX3xX1cxXdxX6xX3xX20xX10xX5xXexX24xX7xX3xX556xX92xX57bxX4xX3xX4xX1xX24xX3xX5xX32xX3xX7xX56cxX3xX27xX904xX3xX565xXdxX5e6xXexX3xX9cxX6xX39xX3xXexX2cxX24xX15xX34xX3xX15xX591xX39xX3xX15xX6xXfbxX3xX27xX32xX3xX4xX59axX15xX1xX3xXexX2cxX6xX15xX1xX3xXexX2cxX5ebxX4xX3xXexXdxX89xXbxX3xX4xX638xX15xX34xX3xX64xXfbxXaaxX15xX47xX6xXdxX3xX1cxX24xX15xX6xXd5xX0xX4exXbxX12xX0xX47xXdxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX47xX2cxX10xX5xX6xXexX10xX47xXaxX12xX0xX7xXexX2cxX24xX15xX34xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX5e1xX15xX3xX589xXaaxX6xX15xX132xX0xX4exX7xXexX2cxX24xX15xX34xX12xX0xXaaxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX46xXexX1xXaaxX39xX88xX46xX6xX15xX47xX46xX7xX6xXbxX24xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxXdxX6xX3xde06xXbxXexXdxX39xX6xX3xXexX1xX89xX3xX1xX5e6xX3xX39xX61exXdxX3xX2cxX5c6xX15xX34xX3xX27xX32xX3xX7xX6xX15xX34xX3xX1xX5cbxX15xXaxX3xX1xX2cxX10xX12axX9xXaxX4exX108xX10xX4exXa8xXdxX6xX46xX24xXbxXexXdxX39xX6xX46xXexX1xX10xX46xX1xX10xX46xX39xX24xXdxX46xX2cxX24xX15xX34xX46xX27xX6xX46xX7xX6xX15xX34xX46xX1xX24xX15xX4exX2xX159xX2xX15axX180xX15bxXd5xX1xXexX39xXaxX12xX0xXdxX39xX34xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX4exX39xX10xX47xXdxX6xX4exX2xXd1xXd2xX4exX15xX10xXcfxX7xX4exX2xX15axX175xX175xX4exX2xX157xX175xX47xX180xX2xX2xX157xX175xX157xX175xXexX159xX175xX180xX175xX175xX5xXd2xXd5xX37axXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX1cxXdxX6xX3xX20xX10xX5xXexX24xX7xX3xX27xX28xX6xX3xXexX2cxX2dxX15xX1xX3xX5xX32xX15xX34xXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX47xXdxX27xX12xX0xX7xXexX2cxX24xX15xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxXdxX6xX3xX162axXbxXexXdxX39xX6xX3xXexX1xX89xX3xX1xX5e6xX3xX39xX61exXdxX3xX2cxX5c6xX15xX34xX3xX27xX32xX3xX7xX6xX15xX34xX3xX1xX5cbxX15xXaxX3xX1xX2cxX10xX12axX9xXaxX4exX108xX10xX4exXa8xXdxX6xX46xX24xXbxXexXdxX39xX6xX46xXexX1xX10xX46xX1xX10xX46xX39xX24xXdxX46xX2cxX24xX15xX34xX46xX27xX6xX46xX7xX6xX15xX34xX46xX1xX24xX15xX4exX2xX159xX2xX15axX180xX15bxXd5xX1xXexX39xXaxX12xX1cxXdxX6xX3xX162axXbxXexXdxX39xX6xX3xXexX1xX89xX3xX1xX5e6xX3xX39xX61exXdxX3xX2cxX5c6xX15xX34xX3xX27xX32xX3xX7xX6xX15xX34xX3xX1xX5cbxX15xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX2cxX24xX15xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX47xXaxX12xX64xX2dxX15xX1xX3xX18xX15xX1xX3xXbxX1xX57fxX4xX3xXexX1xX18xX24xX3xX39xX61exXdxX3xX15xX1xX62fxXexX3xX4xX1464xX6xX3xX1cxXdxX6xX3xX162axXbxXexXdxX39xX6xX3xXexX1xX89xX3xX1xX5e6xX3xXa8xX89xX3xXexXdxX89xXbxX3xX4xX1xX24xX3xXexX1xX62fxXfbxX3xX7xX10xX47xX6xX15xX3xX7xXa16xX3xX1xX9d0xXaaxX3xXexX1xXdxX89xXexX3xXa8xX89xX3xX39xX61exXdxX3xXexX24xX32xX15xX3xX47xXdxX5e6xX15xXd5xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX47xXdxX27xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX1cxXdxX6xX3xX13xX10xX2cxX6xXexX24xX3xXbxX1xXdxX5e1xX15xX3xX88xX18xX15xX3xXexX1xXb5xX3xXexX1xX6xX24xX3xX39xX59axX15xX1xX3xX1xX5cbxX15xX3xXd1xXd2xXd2xX3xX39xXb9xX3xX5xX5ebxX4xXaxX3xX1xX2cxX10xX12axX9xXaxX4exX108xX10xX4exX4xX6xX15xX46xX4xX6xX15xX1xX46xXa8xXdxX6xX46xX4xX10xX2cxX6xXexX24xX46xXbxX1xXdxX10xX15xX46xX88xX6xX15xX46xXexX1xX10xX46xXexX1xX6xX24xX46xX39xX6xX15xX1xX46xX1xX24xX15xX46xXd1xXd2xXd2xX46xX39xX6xX46xX5xXaaxX4xX4exX2xX176xX176xXd1xX176xX175xXd5xX1xXexX39xXaxX12xX0xXdxX39xX34xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX4exX39xX10xX47xXdxX6xX4exX2xXd1xXd2xX4exX15xX10xXcfxX7xX4exX2xX15axX157xX2xX4exX2xXd2xX159xX47xX180xXd2xX15axX180xXd1xXd2xX159xXexX15bxX157xXd1xX157xXd1xX5xXd2xXd5xX37axXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX1cxXdxX6xX3xX20xX10xX5xXexX24xX7xX3xX27xX28xX6xX3xXexX2cxX2dxX15xX1xX3xX5xX32xX15xX34xXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX47xXdxX27xX12xX0xX7xXexX2cxX24xX15xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX1cxXdxX6xX3xX13xX10xX2cxX6xXexX24xX3xXbxX1xXdxX5e1xX15xX3xX88xX18xX15xX3xXexX1xXb5xX3xXexX1xX6xX24xX3xX39xX59axX15xX1xX3xX1xX5cbxX15xX3xXd1xXd2xXd2xX3xX39xXb9xX3xX5xX5ebxX4xXaxX3xX1xX2cxX10xX12axX9xXaxX4exX108xX10xX4exX4xX6xX15xX46xX4xX6xX15xX1xX46xXa8xXdxX6xX46xX4xX10xX2cxX6xXexX24xX46xXbxX1xXdxX10xX15xX46xX88xX6xX15xX46xXexX1xX10xX46xXexX1xX6xX24xX46xX39xX6xX15xX1xX46xX1xX24xX15xX46xXd1xXd2xXd2xX46xX39xX6xX46xX5xXaaxX4xX4exX2xX176xX176xXd1xX176xX175xXd5xX1xXexX39xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX1cxXdxX6xX3xX13xX10xX2cxX6xXexX24xX3xXbxX1xXdxX5e1xX15xX3xX88xX18xX15xX3xXexX1xXb5xX3xXexX1xX6xX24xX3xX39xX59axX15xX1xX3xX1xX5cbxX15xX3xXd1xXd2xXd2xX3xX39xXb9xX3xX5xX5ebxX4xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX2cxX24xX15xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX47xXaxX12xXc6xX560xXaaxX3xX1cxXdxX6xX3xX20axX24xX2cxXexX10xX3xX148dxX1cxXdxX6xX3xX13xX10xX2cxX6xXexX24xX3xXexX59axXdxX3xX565xX9cxX14c9xX3xX27xX28xX6xX3xX4xX65axX3xXexX1xX5e1xX39xX3xXbxX1xXdxX5e1xX15xX3xX88xX18xX15xX3xX1xXdxX5e6xXaaxX3xX7xXaaxX62fxXexX3xX4xX6xX24xX3xXa61xXcxX3xXd1xXd2xXd1xXd2xXd5xX3xfae2xX10xX3xXexX2cxX6xX15xX34xX3xX88xX8exX3xX556xX5c6xX15xX34xX3xX4xX5cbxX3xXexX591xX15xX34xX3xX57fxXbxX3xX2xXd5xX15bxX5d1xX55dxX3xX4xX98xX15xX34xX3xX7xXaaxX62fxXexX3xXd1xXd2xX2xX3xX39xXb9xX3xX5xX5ebxX4xXd5xX3xXa61xXdxX57fxX3xX88xX57fxX15xX3xX4xX1464xX6xX3xX1cxXdxX6xX3xX20axX24xX2cxXexX10xX3xXa61xXcxX3xXd1xXd2xXd1xXd2xX3xX5xX32xX3xXd1xX157xXd5xXd1xX2xX180xX3xX3d1xX20xX936xXd5xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX47xXdxX27xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxXdxX6xX3xX1cxX176xX3xX677xX2cxX10xX39xXdxX10xX2cxX3xXexX2cxX2dxX15xX1xX3xX5xX32xX15xX34xX3xX556xX9a8xXfbxX3xX62fxX15xX3xXexX92xX57bxX15xX34xXaxX3xX1xX2cxX10xX12axX9xXaxX4exX108xX10xX4exXa8xXdxX6xX46xXa8xX176xX46xXbxX2cxX10xX39xXdxX10xX2cxX46xXexX2cxXdxX15xX1xX46xX5xX6xX15xX34xX46xX47xX6xXfbxX46xX6xX15xX46xXexXaaxX24xX15xX34xX4exX2xX176xX175xX157xX175xX157xXd5xX1xXexX39xXaxX12xX0xXdxX39xX34xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX4exX39xX10xX47xXdxX6xX4exX2xXd1xXd2xX4exX15xX10xXcfxX7xX4exX2xX15axXd1xX157xX4exX2xXd2xX180xX47xXd2xX2xXd2xXd1xX157xX180xX175xXexX157xXd2xXd2xXd1xX159xX5xXd2xXd5xX37axXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX1cxXdxX6xX3xX20xX10xX5xXexX24xX7xX3xX27xX28xX6xX3xXexX2cxX2dxX15xX1xX3xX5xX32xX15xX34xXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX47xXdxX27xX12xX0xX7xXexX2cxX24xX15xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxXdxX6xX3xX1cxX176xX3xX677xX2cxX10xX39xXdxX10xX2cxX3xXexX2cxX2dxX15xX1xX3xX5xX32xX15xX34xX3xX556xX9a8xXfbxX3xX62fxX15xX3xXexX92xX57bxX15xX34xXaxX3xX1xX2cxX10xX12axX9xXaxX4exX108xX10xX4exXa8xXdxX6xX46xXa8xX176xX46xXbxX2cxX10xX39xXdxX10xX2cxX46xXexX2cxXdxX15xX1xX46xX5xX6xX15xX34xX46xX47xX6xXfbxX46xX6xX15xX46xXexXaaxX24xX15xX34xX4exX2xX176xX175xX157xX175xX157xXd5xX1xXexX39xXaxX12xX1cxXdxX6xX3xX1cxX176xX3xX677xX2cxX10xX39xXdxX10xX2cxX3xXexX2cxX2dxX15xX1xX3xX5xX32xX15xX34xX3xX556xX9a8xXfbxX3xX62fxX15xX3xXexX92xX57bxX15xX34xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX2cxX24xX15xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX47xXaxX12xXc6xX560xXaaxX3xX108xX10xX3xX39xX61exXdxX3xX4xX65axX3xXexX5e1xX15xX3xX1cxX176xX3xX677xX2cxX10xX39xXdxX10xX2cxX3xXexX1xX6xXfbxX3xX27xX2dxX3xX1cxX176xX3xX15xX1xX92xX3xXexX1xX98xX15xX34xX3xXexX1xX92xX93xX15xX34xX55dxX3xX556xXdxX904xXaaxX3xX4xX1xX81xX15xX34xX3xX39xXdxX15xX1xX3xX556xX9bexXfbxX3xX5xX32xX3xXbxX1xXdxX5e1xX15xX3xX88xX18xX15xX3xX15xX9bexX15xX34xX3xX4xX62fxXbxX3xX556xX634xX4xX3xX88xXdxX5e6xXexX3xX1xX5cbxX15xX3xXexX2cxX92xX61exX4xX3xX2cxX62fxXexX3xX15xX1xXdxX904xXaaxXd5xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX47xXdxX27xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX4exXaaxX5xX12xX0xX47xXdxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2cxXaxX12xX0xX4exX47xXdxX27xX12xX0xX4exX47xXdxX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX24xXaaxX2cxX4xX10xXaxX3xX7xXexXfbxX5xX10xX9xXaxXexX10xX108xXexX46xX6xX5xXdxX34xX15xX132xX3xX37axXaaxX7xXexXdxX12axXfbxX1a5xXaxX12xXcxX1xX10xX24xX3xX936xX6xX15xX1xX34xXdxX6xX108xX10xX0xX4exXbxX12