Diễn tập phương án chữa cháy tại Trạm truyền tải điện 500KW
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Hà Tỉnh) vừa phối hợp với Truyền tải điện Hà Tĩnh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy tại Trạm truyền tải điện 500KW.
ea74x10a6cx15493x165f0x16783x10a7ex1546dx1336ax12e6axX7x12005xfc11x13551x11c82x1135ax10744xX5x136b6xXax10d11xf483xXdx10baex148bbxX3xXexece2xXbxX3xXbxX1xf25dx10a41xX16x16004xX3x1624exX16xX3xX4xX1x12e81xX6xX3xX4xX1xX23x11f04xX3xXex11826xXdxX3xXcxf4b9xX31x13d07xX3xXexX35x1472exX2ex15f4exX16xX3xXexfc66xXdxX3x166dcxXdx11cf6xX16xX3x1520fx1084exX4axf849x11731xX0x1168exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx152daxX10xX6x16061xXaxX12xf054xX1x14443xX16xX21xX3x10828xX41xX16xX1xX3xX7xX23xXexX3xX64xX6axX6axX6ax16140xX6ax144caxX6axX5exX3x14f79xX6ax12581xX16xX21xX3xX6xX16xX3xX5exf001xX3xXcxff50xX16xX1x1214axX3x13a9dx16378xX6xX3xXbxX1x1030cxXdxX3xX1x12253xXbxX3xX8fx15fdfxXdxX3xXcxX35xX3bxX2exX3dxX16xX3xXexX41xXdxX3xX44xXdxX46xX16xX3xX5exX87xX3xXcx10534xX16xX1xX3xXex12f6fxX3xX4xX1x1237exX4xX3xX61xXdxX15xX16xX3xXexX19xXbxX3xXbxX1xX1exX1fxX16xX21xX3xX23xX16xX3xX4xX1xX28xX6xX3xX4xX1xX23xX2exX3xXexX31xXdxX3xXcxX35xX31xX37xX3xXexX35xX3bxX2exX3dxX16xX3xXexX41xXdxX3xX44xXdxX46xX16xX3xX49xX4axX4axX4cxX4dx14fb8xX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6x122d8xX5xX10xX3x100d5xXdxX61xXexX1xX9xXax13db2xX4axX4axXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX21xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX61xX61xXdxX16xX21xX9xXaxX2xXaxX3xX103x1531axX35xX61xX10xX35xX9xXaxX4axXaxX3xX6xX5xXdxX21xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX35xXaxX12xX0xXexX103xX134xX61xX2exX12xX0xXexX35xX12xX0xXexX61xX12xX0xXdxX37xX21xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXfbxX103xX6xX134xX1xX6xXexXdxX16xX1xXfbxX8fxX16xX4fxX16xX10xX107xX7xX4fxX2xX10ex111bbxX4axX4fx11c8fx13d77xX61xf783xX2xX17exX184xX184xX4axX4axXexX10exX184xX182xX4axX182xX5xX4axXfbx13babxXbxX21xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX35xX12xX0xXexX35xX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX6xXbxXexXdxX134xX16xXaxX12xX6axX23xX4xX3xX5x16932xX4xX3xX5xX1exX99xX16xX21xX3xX4xX1xX28xX6xX3xX4xX1xX23xX2exX3xXbxX1xX3bxX16xX3xX16xX1exX9dxX4xX3xX7dxX5xX87xX37xX3xX37xX23xXexX8dxX3xX8fxX87xX3xX1xf766xX6xX3xX4xX1x14117xXexX3xX7dxX4xX1xX28xX6xX3xX4xX1xX23xX2exX8dxX3x15206xX16xX1x13665xX3x14091x166c6xX16xX21xX3xX4cxX1xX134xX6xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX35xX12xX0xX4fxXexX103xX134xX61xX2exX12xX0xX4fxXexX6xX103xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13e16xX134xX61xX2exXaxX12xX64xX1xX1exX1fxX16xX21xX3xX23xX16xX3xX21xXdxX41xX3xX44x10cb1xX16xX1xX3xX44xX1exX99xX4xX3xX44xX1exX6xX3xX35xX6xX208xX3xX61xX134xX3xX7xX1c6xX3xX4xX95xX3xX4xX1xX19xXbxX3xX44xXdxX46xX16xX3xX61x16201xX16xX3xXexX9dxXdxX3xX16xXb9xX3xX7xXbdxX3xX37xX23xX2exX3xX103xXdx10c49xX16xX3xX23xXbxX3xX21x10e57xX2exX3xX35xX6xX3xX4xX1xX23xX2exX3xX5xX6xX16xX3xX35x124aexX16xX21xX3xXexX35xX134xX16xX21xX3xXexX134xX87xX16xX3xXexX35xX31xX37xX3xX44xXdxX46xX16xXfbxX3xX64xX1xX23xXexX3xX1xXdxX46xX16xX3xXexX1xX1f6xX2exX3xX44xX23xX37xX3xX4xX1xX23xX2ex13057xX3xX1xX1fxX16xX3xX184xX4axX3xX6axX23cxX6axX79x12459xX6axX3xX4x14aecxX6xX3xXcxX35xX31xX37xX3xXexX35xX3bxX2exX3dxX16xX3xXexX41xXdxX3xX44xXdxX46xX16xX3xX44x11758xX3xX61x1692exX16xX21xX3xX4xX23xX4xX3xX5xX134xX31xXdxX3xX103xf29axX16xX1xX3xX103x16152xXexX3xX8fxX87xX3xX4xX23xX4xX3xX4xX7fxX16xX21xX3xX4x15f49xX3x12952xX1xX23xX4xX3xXexXdxX289xX16xX3xX1xX87xX16xX1xX3xX61xX19xXbxX3xX5x14d2cxX6xX2d1xX3xX44x1681bxX16xX21xX3xXexX1x136c8xXdxX3xX44xXdxX46xX16xX3xX4xX1xX134xX3xX5xX1c6xX4xX3xX5xX1exX99xX16xX21xX3xX4xX41xX16xX1xX3xX7xX23xXexX3xX64xX6axX6axX6axX3xX6axX7fxX16xX21xX3xX6xX16xX3xXexX8axX16xX1xX3xfe00xX4xX1f6xXbxX3xX4xXbdxX3bx14557xXfbxX3xf484xX6xX3bxX3xXexX1xX342xXdxX3xX21xXdxX6xX16xX3xX16xX21x11d10xX16xX2d1xX3xX5xX1c6xX4xX3xX5xX1exX99xX16xX21xX3xX4xX41xX16xX1xX3xX7xX23xXexX3xX4xX1xX28xX6xX3xX4xX1xX23xX2exX3xX4xX1xX3bxX2ex15339xX16xX3xX16xX21xX1xXdxX46xXbxX3xX4xX1f1xX3xX37x10d47xXexX3xX8fxX9dxXdxX3xX17exX3x15d05xX10xX3xX4xX1xX28xX6xX3xX4xX1xX23xX2exX3xX8fxX87xX3xX184xX4axX3xX6axX23cxX6axX37exX2d1xX3xXbxX1xX95xXdxX3xX1xX99xXbxX3xX8fxX9dxXdxX3xX5xX1c6xX4xX3xX5xX1exX99xX16xX21xX3xX64xX6axX6axX6axX3xX4xX1fxX3xX7xfa3bxX3xXexXdxX289xX16xX3xX1xX87xX16xX1xX3xX61xX19xXbxX3xXexX38exXexX3xX44xX23xX37xX3xX4xX1xX23xX2exXfbxX3xX20axX23xX37xX3xX4xX1xX23xX2exX3xX44xX1exX99xX4xX3xX61xX19xXbxX3xXexX38exXexX3xX323xX251xXbxX3xXexX1xX342xXdxX2d1xX3xX1xX31xX16xX3xX4xX1xX289xX3xXexX95xXdxX3xX44xX6xX3xXexX1xXdxX46xXexX3xX1xX31xXdxX3xX8fxX3dxX3xX16xX21xX1exX342xXdxX3xX8fxX87xX3xX4xX2e2xX6xXfbxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23cxX134xX61xX2exXaxX12xX6axX3bxX2a0xX4xX3xX61xXdxX15xX16xX3xXexX19xXbxX3xX44xX2fbxX3xX61xXdxX15xX16xX3xX35xX6xX3xXexX1xX3bxf588xX16xX3xXexX1xX321xX4xX2d1xX3xX44xf928xX16xX21xX3xX323xf09exX3xX4xX1xXdxX289xX16xX3xXexX1xX3bxX19xXexX3xX44xX3dxX3xX35xX6xX2d1xX3xX44xX41xX37xX3xX103xX41xX134xX3xX6xX16xX3xXexX134xX87xX16xX3xX4xX1xX134xX3xX16xX21xX1exX342xXdxX3xX8fxX87xX3xXbxX1xX1exX1fxX16xX21xX3xXexXdxX46xX16xXfbxX3xXcxX1xX10xX134xX3xX44xX23xX16xX1xX3xX21xXdxX23xX2d1xX3xX7xX403xX3xX61xXb4xX3xX4xX3bxX2a0xX4xX3xX61xXdxX15xX16xX3xXexX19xXbxX3xX44xX31xXexX3xX323xX289xXexX3x15cc5xX3bxX41xX3xX16xX1xX1exX3xX37xX134xX16xX21xX3xX37xX3bxX95xX16xX3xX5xX87xX3xX61xX134xX3xXexX35xX1exX9dxX4xX3xX44xX1f1xX3xX4xX23xX4xX3xX44xX1fxX16xX3xX8fxX251xX3xX44xX2fbxX3xX4xX1xX3bx114dexX16xX3xX103xX251xX3xX4xX1xX3bxX3xX44xX23xX134xX3xX8fxX3dxX3xX16xX21xX1exX342xXdxX2d1xX3xXbxX1xX1exX1fxX16xX21xX3xXexXdxX46xX16xX3xX8fxX87xX3xXexXdxX289xX16xX3xX1xX87xX16xX1xX3xXexX19xXbxX3xX1xX3bxX1f6xX16xX3xX323x15d43xX3xX4xX7fxX16xX21xX3xXexX23xX4xX3xX64xX6axX6axX6ax1300axX3xX6xX16xX3xXexX134xX87xX16xX3xX5xX6xX134xX3xX44xX2a0xX16xX21xX3xXexX35xX134xX16xX21xX3xX7xX337xX3xX61xX321xX16xX21xX3xX44xXdxX46xX16xX2d1xX3xX4xX7fxX16xX21xX3xXexX23xX4xX3xX64xX6axX6axX6axX3xX44xXdxX46xX16xX2d1xX3xX323xX1x1210fxX3xX21xX6xX7xX2d1xX3xX64xX6axX6axX6axX3xX16xX1xX87xX3xX4xX6xX134xX3xXexX49bxX16xX21xX2d1xX3xXexX1xX1c6xX4xX3xX1xX87xX16xX1xX3xX7xX337xX3xX61xX321xX16xX21xX3xX4xX23xX4xX3xX5xX134xX31xXdxX3xXbxX1xX1exX1fxX16xX21xX3xXexXdxX46xX16xX3xX4xX1xX28xX6xX3xX4xX1xX23xX2exX3xXexX1xX7fxX16xX21xX3xX61xX321xX16xX21xX2d1xX3xX4xX23xX4xX3xX44xX2a0xXdxX3xX1xX30cxX16xX1xX3xX4xX1xX28xX6xX3xX4xX1xX23xX2exX3xX4xX1fxX3xX103xX41xX16xX3xX323xX1xXdxX3xX4xX1xX23xX2exX3xXexX35xX31xX37xX3xX44xXdxX46xX16xX3xX49xX4axX4axX4cxX2dex12b7dxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1111fxX3bxXexX1xX134xX35xXaxX12xX20axX20bxX16xX21xX3xX4cxX1xX134xX6xX0xX4fxXbxX12
Đăng Khoa