Ferguson: ''Rooney là cơn ác mộng của Milan''
Tiền đạo người Anh trở thành cơn ác mộng của hàng thủ Milan, với cú đúp bằng đầu đẳng cấp, nâng tổng số lần lập công mùa này lên con số 25.
5a09x7009x6d8cxa4d4x69f7x729fxa452x99daxX6xc376x8dc4xX1xa6adx5bb9x97d0x6b46xX9xb25fx688dxd6c8xX2x5ba1xcd7axX2x74a6xab07xX4xX5x85d8xX2x8514xX2xX17xd612xa8c6xbaf3xX0xbaabxX1xX10xX0x618bxccaaxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x6a5cxX18x87baxX4xc296xX9xX10xca9fxX37xa41cxc626xc43bxX6xXcxX1bxX22xX2xa672xX44xd61cxXcxXcxX1bxX37xXexX2xX4x7960xX2xX3xaf75xX1bxX2x9552xX3xX2xX15x9719xX1bxX3dxX2xX3x7b18xX5xX2xX17xX18xX4xX5xX1bxX44xX44xX0xX24xX28xX29xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x639cxX37xX5xXdxX9xX10xX0x8fd8xX10xX33xX18x7466xX1bxX2xa2b6xd4a6xXcxX2xX1bxX3dxX12x797cxX18xX2xa33axX1bxX28xX2xX35xX3cxa729xX2xX35xX28xX4exX1bxX28xX2xX3xX51xX1bxX2xX54xX3xX2xX15xX58xX1bxX3dxX2xX3xX5dxX5xX2xX28xX4exX1bxX3dxX2xX35xX28xX5dxX2xX17xX18xX4xX5xX1bx878cxX2xaa03xb24bxX18xX2xX3xc34bxX2xX85xXc2xX1xX2xX7ex6a3cxX1bxX3dxX2xX85x6b64xX3exX2xX85xb7e9xX1bxX3dxX2xX3xaa16xX1xXbbxX2xX1bxX14xX1bxX3dxX2xX35x99f3xX1bxX3dxX2xX6xd1fdxX2xX4xXcexX1bxX2xX4x91a9xX1xX2xX3x75e4xX1bxX3dxX2xX15xb3faxX5xX2xX1bxX4exXexX2xX4x67c5xX1bxX2xX3xXcxX1bxX2xX6xXe6xX2x8cdax6f5axX20xX0xX24xX7exX10xX0xX24xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xd8a1xX5xXexX1bxX37xX2xX46xXcxXcxX1bxX37xXexX2xX85x7e93xX2xX3xX28x6cc6xX1bxX3dxX2xX15xX18xX1bxX28xX2xX15x9ec1xX1bxX28xX2xX4xX4exX2xX4xX54xX2xX3xX8cxX2xX85xXcexX3exX2xX35xX3cxXfexX1bxX2xX28xX4exX1bxX3dxX2xX3xXf1xX1bxX3dxX2xX9x627bxX3exa2a5xX2xX85x85e5xX9xXbbxX2x7033xX28xX18xX2xX28xX5xX18xX2xX4xXcexX1bxX2x8fb0x816dxX2xX35xXcxX5xX1bxX3dxX2xX15xX4exX1bxX28xX2xX4xX12xXbexX18xX2xX11xX18xXdxX5xX2xX3xX28xb460xX2xX35xX3cxXcxX1bxX3dxX2xXbdxb333xX1bxX3dxX2x7c16xX2xX1xX28xXc2xX35xX2xX28xX18x5dd7xX1xX2xX28xX5xX18xX20xX0xX24xX1xX10xX0xX35xX5xX7exX4xX37xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX18xX15xX5xX3dxX37xX2xX3xX37xX1bxX35xX37xX3cxX9xX2xX3xX37xX4xX4xX6xX1xX5xX3xX18xX1bxX3dxX8xX9x8746xX9xX2xX3xX37xX4xX4xX1xX5xXdxXdxX18xX1bxX3dxX8xX9xa8b5xX9xX2xbce0xX18xXdxX35xX28xX8xX9x93a5xX19dxX1daxX9xX2xX5xX4xX18xX3dxX1bxX8xX9xX3xX37xX1bxX35xX37xX3cxX9xX2xbdb7xX3xX16ax9e16xX35xX37xX15xX1xX4xX5xX35xX37xX8xX9xX18xX15xX5xX3dxX37xX3xXcxX1bxX35xX37xX1bxX37xX3cxX9xX10xX0xX35xX7exXcxXdxXexX10xX0xX35xX3cxX10xX0xX35xXdxX10xX0xX18xX15xX3dxX2xX6xX3cxX3xX8xX9xX24xX24xX18xX20xX7exX5xXcxX28xX5xX35xX18xX1bxX28xX20xXbdxX1bxX24xX1bxX37xX1edxX6xX24xX29xX1daxX1dax6385xX24xX19dxX109xXdxX1f4xX1daxX257xX1eaxX1f4xX1daxX1daxX35xX1f4xX257xX108xX1daxX4xX1daxX20x9383xX1xX3dxX9xX2xX24xX10xX0xX24xX35xXdxX10xX0xX24xX35xX3cxX10xX0xX35xX3cxX10xX0xX35xXdxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX18xX15xX5xX3dxX37xX20bxXdxX37xX6xX3xX9xX2xX5xX4xX18xX3dxX1bxX8xX9xX3xX37xX1bxX35xX37xX3cxX9xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x6834xX5xX1xX35xX18xXcxX1bxX9xX10xX0xX6xX35xX3cxXcxX1bxX3dxX10xX17xX18xX4xX5xX1bxX2xX85xX132xX2xX16axX28xX95xX18xX2xX85xXcexX3exX2xX3cxXd7xX35xX2xX35xXe6xX35xX2xXbdxXbexX18xX2xX7exX4exX1bxX2xX15xX95xX2xX35xX190xX2xX6xXe6xX2xX3xX5dxX5xX2xX46xXcxX2xX9xXbdxcd54xX3exX9xX2xX1dxX2x7c4axX1bxX28xX22xX2xd1c3xX37xX35xX35xXexX0xX24xX6xX35xX3cxXcxX1bxX3dxX10xX0xX24xX1xX10xX0xX24xX35xXdxX10xX0xX24xX35xX3cxX10xX0xX24xX35xX7exXcxXdxXexX10xX0xX24xX35xX5xX7exX4xX37xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xb573xX18xX82xX3exX2xX85x677bxX3xX2xX7exX18xX1a6xX35xX2xX28xX51xX1bxXbbxX2xX3x87c7xX2xX28xX5xX18xX2xX4xXcexX1bxX2xX9xX1bxXe1xX2xX6xXc2xX1bxX3dxX9xX2xX3xX5dxX5xX2xX35xX18xX82xX1bxX2xX85xX86xXcxX2xX35xX3exXexc683xX1bxX2xX8fxX1bxX28xX2xX85xX82xX3exX2xX85xX12xa779xX3xX2xX3dxX28xX18xX2xX7exXc9xX1bxX3dxX2xX85xXcexX3exXbbxX2xX3xX28xXcxX2xX35xX28xXd7xXexX2xX16axce97xX2xX1bx5b97xX1bxX3dxX2xX6xX3a1xX1bxX2xX7exX4exX1bxX2xX3xX5dxX5xX2xX46xXcxXcxX1bxX37xXexX2xX1bxX3dxX4exXexX2xX3xX4exX1bxX3dxX2xX85xX5xX2xXdxX86xX1bxX3dxX2xXbdxX4exX2xX28xXcxX4exX1bxX2xX35xX28xX18xX1a6xX1bxX2xX28xX51xX1bxX20xX0xX24xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX2b1xX28x7fd1xX1bxX28xX2xX6xac5axX2xX35xX166xX5xX2xX6xX54xX1bxX3dxX2xX3xX5dxX5xX2xX35xX28xXcexX1bxX2xX85x7ad8xX1bxX3dxX2xX15xX58xX35xX2xX35xX28xX8cxX18xX2xX4xX4exX1bxX3dxX2xX7excabexX1bxX3dxX2xX176xX136xX2xX6xX12xX51xX1bxX3dxX2xX15xXf6xX2xX85xX132xX2xX3dxX18xXc2xX1xX2xX17xX20xX21xX2xX35xX28xX5xXexX2xX85xXe1xX18xX2xX4x97d2xX3xX28xX2xX6xb9c5xXbbxX2x9aeaxX3exXedxX35xX2xX1bxX3dxX132xX2xX17xX18xX4xX5xX1bxX2xX1bxX3dxX5xXexX2xX35xX3cxXfexX1bxX2xX35xX28xX54xX1bxX28xX2xX85xX446xX5xX2xa222xX5xX1bxX2xX471xX18xX3cxXcxXbbxX2xXdxXf6xX2xX85xX58xX18xX2xX16axX28xX54xX3xX28xX2xX85xX132xX2xX3xX420xX2xX15xX4exX1bxX2xXdxX86xXcxX2xX85xXcexX3exX2xX16axX28xXf1xX1bxX3dxX2xX85xX12xX383xX3xX2xX35xXe6xX35xXbbxX2xX3xX28xX51xX18xX2xX4xXc2xX1bxX3dxX2xX35xXc2xX1bxX3dxX2xX1bxX28xX12xX2xX3dxX4exX2xX15xd80cxX3xX2xX35xX420xX3xX2xX35xX3cxX12xXbexX3xX2xX85xXcxX4exX1bxX2xX44exX3exX14xX1bxX2xX85xX166xX2xX85xX37xX1bxX2xX6xX3exXe6xX35xX2xX28xX51xX1bxX2xX1bxX44bxX5xX2xX85xXcexX3exX2xX28xX18xX1a6xX1xX2xX15xX58xX35xX20xX0xX24xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX161xX3exX54xX2xX28xX86xX1bxX28xX2xX1xX28xXc2xX3xX2xX35xX3cxX12xXbexX3xX2xX1xX28xXcxX1bxX3dxX2xX85xX58xX2xX35xX3exXexX1a6xX35xX2xXbdxX8cxX18xX2xX1bxX51xX18xX2xX3xXedxX3exX2xX28x7c28xX3xX2xX35xX3cxX199xXbbxX2xX471xX18xX3cxX2xX8fxX4xX37xX176xX2xX3axX37xX3cxX3dxX3exX6xXcxX1bxX2xX3xX352xX15xX2xX1bxX28xXedxX1bxXbbxX2xX46xXcxXcxX1bxX37xXexX2xX85xX5xX1bxX3dxX2xX1bxX3dxX4exXexX2xX3xX4exX1bxX3dxX2xX35xX3cxX12xX95xX1bxX3dxX2xX35xX28xX4exX1bxX28xX2xXbdxX4exX2xX7exX12xXbexX3xX2xX4xXfexX1bxX2xX15xX58xX35xX2xX35xXcexX15xX2xX3xX5xXcxX2xX15xXbexX18xXbbxX2xX85xX12xX383xX3xX2xX176x6605xX1xX2xX35xX3cxXcxX1bxX3dxX2xX28xX4exX1bxX3dxX2xX1bxX3dx7cbaxX2xX1bxX28x769dxX1bxX3dxX2xX35xX5xXexX2xX6xX3a1xX1bxX2xX7exX4exX1bxX2xX4xX383xX18xX2xX28xX86xX18xX2xX1bxX28xXd7xX35xX2xX28xX4exX1bxX28xX2xX35xX18xX1bxX28xX20xX0xX24xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX0xX37xX15xX10xX9xX46xXcxXcxX1bxX37xXexX2xX3xX420xX2xX35xX28xX376xX2xX3dxX28xX18xX2xX85xX12xX383xX3xX2xX28xX51xX1bxX2xX1eaxX1daxX2xX7exX4exX1bxX2xX35xX28xX4c1xX1bxX3dxX20xX2xX33exX14xXexX2xX44exX3exX352xX2xX4xX4exX2xX15xXf6xX5xX2xX3dxX18xX352xX18xX2xX85xX54xX1bxX3dxX2xX16axX18xX1bxX28xX2xX1bxX3dxX86xX3xX2xX3xX5dxX5xX2xX46xXcxXcxX1bxX37xXexXbbxX2xX1bxX28xXd7xX35xX2xX4xX4exX2xX28xX5xX18xX2xX35xX28xX54xX1bxX3dxX2xX35xX3cxX95xX2xX4xX86xX18xX2xX85xX14xXexX20xX2xX2b1xXedxX3exX2xX35xX5xX2xX1bxX3dxX4exXexX2xX3xX4exX1bxX3dxX2xX7exX18xX5a8xX35xX2xX3xX54xX3xX28xX2xX3xX28xX136xX1bxX3dxX2xX35xX166xX2xX15xX140xX1bxX28xXbbxX2xX35xX18xX5a8xX1bxX2xX7exX58xX2xXbdxX4exX2xX35xX166xX5xX2xX6xX54xX1bxX3dxX2xX44exX3exX5xX2xX35x8667xX1bxX3dxX2xX35xX3cxXedxX1bxX2xX85xXd7xXexX20xX0xX24xX37xX15xX10xX0xX24xX1xX10xX0xX35xX5xX7exX4xX37xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX18xX15xX5xX3dxX37xX2xX3xX37xX1bxX35xX37xX3cxX9xX2xX3xX37xX4xX4xX6xX1xX5xX3xX18xX1bxX3dxX8xX9xX1daxX9xX2xX3xX37xX4xX4xX1xX5xXdxXdxX18xX1bxX3dxX8xX9xX1eaxX9xX2xX1edxX18xXdxX35xX28xX8xX9xX1f4xX19dxX1daxX9xX2xX5xX4xX18xX3dxX1bxX8xX9xX3xX37xX1bxX35xX37xX3cxX9xX2xX208xX3xX16axX20bxX35xX37xX15xX1xX4xX5xX35xX37xX8xX9xX18xX15xX5xX3dxX37xX3xXcxX1bxX35xX37xX1bxX37xX3cxX9xX10xX0xX35xX7exXcxXdxXexX10xX0xX35xX3cxX10xX0xX35xXdxX10xX0xX18xX15xX3dxX2xX6xX3cxX3xX8xX9xX24xX24xX18xX20xX7exX5xXcxX28xX5xX35xX18xX1bxX28xX20xXbdxX1bxX24xX1bxX37xX1edxX6xX24xX29xX1daxX1daxX257xX24xX19dxX109xXdxX1f4xX1daxX257xX1eaxX1f4xX1daxX1daxX35xX29xX19dxX1daxX257xX1eaxX1eaxX1f4x9165xX108xX4xX29xX20xX26bxX1xX3dxX9xX2xX24xX10xX0xX24xX35xXdxX10xX0xX24xX35xX3cxX10xX0xX35xX3cxX10xX0xX35xXdxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX18xX15xX5xX3dxX37xX20bxXdxX37xX6xX3xX9xX2xX5xX4xX18xX3dxX1bxX8xX9xX3xX37xX1bxX35xX37xX3cxX9xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX2b1xX5xX1xX35xX18xXcxX1bxX9xX10xX0xX6xX35xX3cxXcxX1bxX3dxX10x7a82xX28xX12xX1bxX3dxX2xXbxX37xX3xX16axX28xX5xX15xX2xXbdxX4exX2xX3xX54xX3xX2xX85xX40dxX1bxX3dxX2xX85xX58xX18xX2xX85xX132xX2xX1xX28xX3exX1bxX3dxX2xX1xX28xX3f3xX2xX1bxX28xX18xX82xX3exX2xX3xX51xX2xX28xX58xX18xX2xX6xX5xX3exX2xX85xX420xX2xX1dxX2xX2fcxX1bxX28xX22xX2xX301xX37xX35xX35xXexX0xX24xX6xX35xX3cxXcxX1bxX3dxX10xX0xX24xX1xX10xX0xX24xX35xXdxX10xX0xX24xX35xX3cxX10xX0xX24xX35xX7exXcxXdxXexX10xX0xX24xX35xX5xX7exX4xX37xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX0xX37xX15xX10xX33xXd7xX35xX2xX1bxX28xX18xXfexX1bxXbbxX2xX6xX3f8xX2xX35xX3f8xX2xX35xX18xX1bxX2xX85xX132xX2xX3dxX18xXc2xX1xX2xX46xXcxXcxX1bxX37xXexX2xX3cxXd7xX35xX2xX1bxX28xX18xX82xX3exX20xX2xX33xXf1xX18xX2xX3xX352xX15xX2xX3dxX18xX54xX3xXbbxX2xX16axX39exX2xX1bxX3a1xX1bxX3dxX2xX3dxX28xX18xX2xX7exX4exX1bxX2xX3xX5dxX5xX2xX3xXedxX3exX2xXd7xXexX2xX1bxX3dxX4exXexX2xX3xX4exX1bxX3dxX2xX28xXcxX4exX1bxX2xX35xX28xX18xX1a6xX1bxX20xX2xX46xXcxXcxX1bxX37xXexX2xX3dxX18xX8cxX2xX3xX420xX2xX35xX28xX376xX2xX4xXedxX1xX2xX3xXf1xX1bxX3dxX2xX35xX6b7xX2xX1bxX28xX18xX82xX3exX2xX3dxX420xX3xX2xX85xX58xXbbxX2xX6xXc2xX35xX2xX176xX5xXbbxX2xXdxX136xX35xX2xX85xX18xX376xX15xX2xX3xXedxX1bxX2xX35xX28xX4exX1bxX28xXbbxX2xXbdxXcxX4xX4xX37xXexX2xX6xXd7xX15xX2xX6xX177xX35xX2xX28xX5xXexX2xX3xX352xX2xX85xX54xX1bxX28xX2xX85xXcexX3exX20xX0xX24xX37xX15xX10xX0xX24xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX0xX37xX15xX10xX17xX4exX1bxX2xX35xX3cxX140xX1bxX28xX2xXdxX18xd483xX1bxX2xX176xX3exXd7xX35xX2xX6xX4c1xX3xX2xX3xX5dxX5xX2xX46xXcxXcxX1bxX37xXexX2xX85xXfexX15xX2xX29xd96cxX24xX108xX2xX85xX132xX2xX35xX4exX1bxX2xX1xX28xX54xX2xX17xX18xX4xX5xX1bxX20xX2xX33exX58xX18xX2xX3xX28xX5dxX2xX6xX14xX1bxX2xX471xX5xX1bxX2xX471xX18xX3cxXcxX2xX16axX28xXf1xX1bxX3dxX2xX35xX28xX376xX2xX16axX28xX4c1xX3xX2xX3xX28xX5a8xX2xX85xX12xX383xX3xX2xX46xXcxXcxX1bxX37xXexX20xX2xX8fxX1bxX28xX2xXd7xXexX2xX85xX5xX1bxX3dxX2xX85xX12xX383xX3xX2xX85xX54xX1bxX28xX2xX3dxX18xX54xX2xX4xX4exX2xX15xX58xX35xX2xX35xX3cxXcxX1bxX3dxX2xX1bxX28xX5bcxX1bxX3dxX2xX3xX28xX14xX1bxX2xX6xXc2xX35xX2xX1bxX3dxX3exXexX2xX28xX18xX376xX15xX2xX1bxX28xXd7xX35xX2xX33xX28xX5a8xX2xX3dxX18xXbexX18xX9xX0xX24xX37xX15xX10xX2xX1dxX2xX471xX18xX3cxX2xX8fxX4xX37xX176xX2xX16axX28xX37xX1bxX2xX1bxX3dxX383xX18xX2xX3xXedxX3exX2xX28xX53exX3xX2xX35xX3cxX199xX20xX0xX24xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXbxX4exX1bxX2xX35xX28xX14xX1bxX2xX35xX18xX82xX1bxX2xX85xX86xXcxX2xX1bxX3dxX12xX8cxX18xX2xX8fxX1bxX28xX2xX35xX28xX6b7xX5xX2xX1bxX28xXedxX1bxX22xX2xX0xX18xX10xX9xX17xX58xX35xX2xXbdxX4exX18xX2xX3xXcexX3exX2xX35xX28xX5dxX2xX85xX132xX2xX3xX28xX51xX18xX2xX16axX28xXf1xX1bxX3dxX2xX35xXe6xX35xX2xX35xX3cxXcxX1bxX3dxX2xX28xX18xX1a6xX1xX2xX15xX58xX35xXbbxX2xX35xX3cxXcxX1bxX3dxX2xX85xX420xX2xX3xX420xX2xX35xXf1xX18xX20xX2xX7e3xX28xX12xX1bxX3dxX2xX6xX5xX3exX2xX3dxX18xX8cxX2xX3dxX18xX352xX18xX2xX4xX5xXcxXbbxX2xX3xX28xXc2xX1bxX3dxX2xX35xXf1xX18xX2xX85xX132xX2xX35xX3f8xX2xX3cxXc2xX35xX2xX3cxX5xX2xX3xX28xXcxX2xX15xX140xX1bxX28xX2xX7exX4exX18xX2xX28xX53exX3xX2xXbdxX4exX2xX3dxX18xX4exX1bxX28xX2xX3xX28xX18xX5a8xX1bxX2xX35xX28xX4c1xX1bxX3dxX2xX3xX28xX3exX1bxX3dxX2xX3xX3exX58xX3xX2xX15xX58xX35xX2xX3xX54xX3xX28xX2xX176xX136xX1bxX3dxX2xX85xX54xX1bxX3dxX20xX0xX24xX18xX10xX0xX24xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX0xX18xX10xX33xX28xX8cxX18xX2xX3dxX18xX5xX1bxX2xX3dxXcexX1bxX2xX85xX14xXexXbbxX2xX35xXf1xX18xX2xX3cxb539xX1bxX2xX16axX28xX352xX2xX1bxX3a1xX1bxX3dxX2xX85xX54xX1bxX28xX2xX85xXcexX3exX2xX3cxXd7xX35xX2xX1bxX28xX18xX82xX3exX2xXbdxX4exX2xX3xX352xX15xX2xX35xX28xXd7xXexX2xX28xX4exX18xX2xX4xX199xX1bxX3dxX2xXbdxXbexX18xX2xX28xX5xX18xX2xX7exX4exX1bxX2xX35xX28xX4c1xX1bxX3dxX2xX15xX140xX1bxX28xX2xX3dxX28xX18xX2xX85xX12xX383xX3xX20xX2xX1eaxX1dxX108xX2xX4xX4exX2xX16axX5a8xX35xX2xX44exX3exX352xX2xX35xXe6xX35xX2xX85xXe6xX18xX2xXbdxXbexX18xX2xX17xX20xX21xX20xX2xX33xX3exXexX2xX1bxX28xX18xXfexX1bxXbbxX2xXbdxc55dxX1bxX2xX3xX199xX1bxX2xX787xX1daxX2xX1xX28xXc2xX35xX2xX4xX12xX383xX35xX2xXbdxX82xX2xX1xX28xX3f3xX5xX2xX35xX3cxX12xXbexX3xX2xXbdxX4exX2xX3xX28xXc2xX1bxX3dxX2xX35xXf1xX18xX2xX3xXcexX1bxX2xX3dxX18xX5bcxX2xX85xX12xX383xX3xX2xX6xX3f8xX2xX35xX190xX1bxX28xX2xX35xX54xXcxX2xXbdxX4exX2xX35xXedxX1xX2xX35xX3cxX3exX1bxX3dxX9xX20xX0xX24xX18xX10xX0xX24xX1xX10xX0xX35xX5xX7exX4xX37xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX18xX15xX5xX3dxX37xX2xX3xX37xX1bxX35xX37xX3cxX9xX2xX3xX37xX4xX4xX6xX1xX5xX3xX18xX1bxX3dxX8xX9xX1daxX9xX2xX3xX37xX4xX4xX1xX5xXdxXdxX18xX1bxX3dxX8xX9xX1eaxX9xX2xX1edxX18xXdxX35xX28xX8xX9xX1f4xX19dxX1daxX9xX2xX5xX4xX18xX3dxX1bxX8xX9xX3xX37xX1bxX35xX37xX3cxX9xX2xX208xX3xX16axX20bxX35xX37xX15xX1xX4xX5xX35xX37xX8xX9xX18xX15xX5xX3dxX37xX3xXcxX1bxX35xX37xX1bxX37xX3cxX9xX10xX0xX35xX7exXcxXdxXexX10xX0xX35xX3cxX10xX0xX35xXdxX10xX0xX37xX15xX10xX0xX18xX15xX3dxX2xX6xX3cxX3xX8xX9xX24xX24xX18xX20xX7exX5xXcxX28xX5xX35xX18xX1bxX28xX20xXbdxX1bxX24xX1bxX37xX1edxX6xX24xX29xX1daxX1daxX257xX24xX19dxX109xXdxX1f4xX1daxX257xX1eaxX1f4xX1daxX1daxX35xX29xX19dxX1daxX257xX1eaxX1eaxX1f4xX787xX1eaxX4xX108xX20xX26bxX1xX3dxX9xX2xX24xX10xX0xX24xX37xX15xX10xX0xX24xX35xXdxX10xX0xX24xX35xX3cxX10xX0xX35xX3cxX10xX0xX35xXdxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX18xX15xX5xX3dxX37xX20bxXdxX37xX6xX3xX9xX2xX5xX4xX18xX3dxX1bxX8xX9xX3xX37xX1bxX35xX37xX3cxX9xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX2b1xX5xX1xX35xX18xXcxX1bxX9xX10xX0xX6xX35xX3cxXcxX1bxX3dxX10xXbxX4exX1bxX2xX35xX28xX4c1xX1bxX3dxX2xX3xX5dxX5xX2xX471xX3xX28xXcxX4xX37xX6xX2xX3xX28xX3f3xX1bxX28xX2xX4xX4exX2xX7exX12xXbexX3xX2xX1bxX3dxXcxX344xX35xX2xX35xX3cxXedxX1bxX2xX85xXd7xX3exX2xX1dxX2xX2fcxX1bxX28xX22xX2xX8fx72f0xX0xX24xX6xX35xX3cxXcxX1bxX3dxX10xX0xX24xX1xX10xX0xX24xX35xXdxX10xX0xX24xX35xX3cxX10xX0xX24xX35xX7exXcxXdxXexX10xX0xX24xX35xX5xX7exX4xX37xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX11xX5xXbdxX18xXdxX2xXbxX37xX3xX16axX28xX5xX15xX2xX3xX5b8xX1bxX3dxX2xX3xX28xXcxX2xX7exX18xX5a8xX35xX22xX2xX0xX18xX10xX9xXda8xX28xX352xX18xX2xX85xX12xX51xX1bxX3dxX2xX85xXcexX3exX2xXbdxXbexX18xX2xX35xX18xX82xX1bxX2xX85xX86xXcxX2xX1bxX3dxX3exXexX2xX28xX18xX376xX15xX2xX1bxX28xX12xX2xX46xXcxXcxX1bxX37xXexXbbxX2xX3xX54xX3xX2xX28xXedxX3exX2xXbdxX1a6xX2xX4xX3exXf1xX1bxX2xX3dxX344xX1xX2xX3cxXd7xX35xX2xX1bxX28xX18xX82xX3exX2xX16axX28xX420xX2xX16axX28xX3a1xX1bxX20xX0xX24xX18xX10xX0xX24xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX0xX18xX10xX33xX3cxXcxX1bxX3dxX2xX28xX18xX1a6xX1xX2xX15xX58xX35xXbbxX2xX17xX18xX4xX5xX1bxX2xX4xX4exX2xX85xX58xX18xX2xX3xX28xX51xX18xX2xX35xXe6xX35xX2xX28xX51xX1bxX20xX2x91b5xX4exX2xX1bxX5a8xX3exX2xX3xX28xXc2xX1bxX3dxX2xX35xXf1xX18xX2xXdxXbf0xX1bxX2xX35xX3cxX12xXbexX3xX2xX28xX5xX18xX2xX7exX4exX1bxX2xX6xX5xX3exX2xX1f4xX109xX2xX1xX28xXc2xX35xX2xX85xXcexX3exXbbxX2xX35xX140xX1bxX28xX2xX35xX28xX5a8xX2xX3xX420xX2xX35xX28xX376xX2xX85xX132xX2xX16axX28xX54xX3xX20xX2xX17xX58xX35xX2xX85xX18xX82xX3exX2xX1bxXfexX1bxX2xX1bxX28xXbexX2xX16axX28xX18xX2xX3dxX344xX1xX2xX1bxX28xX5bcxX1bxX3dxX2xX85xXe6xX18xX2xX35xX28xX5dxX2xX1bxX28xX12xX2xX17xX20xX21xXbbxX2xX7exX86xX1bxX2xX3xXcexX1bxX2xX1xX28xX352xX18xX2xX35xXedxX1bxX2xXdx5acfxX1bxX3dxX2xX35xX3cxX18xX1a6xX35xX2xX85xX376xX2xX15xX53exX18xX2xX3xX51xX2xX28xX58xX18xX2xX35xX86xXcxX2xX85xX12xX383xX3xX9xX20xX0xX24xX18xX10xX0xX24xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX7e3xX28xX5bcxX1bxX3dxX2xX16axX28xXcxX352xX1bxX28xX2xX16axX28xX4c1xX3xX2xX35xX28xX18xXfexX1bxX2xX35xX4exX18xX2xX3xX5dxX5xX2xX46xXcxXcxX1bxX37xXexX2xX85xX132xX2xX15xX5xX1bxX3dxX2xX4xX86xX18xX2xX4xX383xX18xX2xX35xX28xX5a8xX2xX4xXbexX1bxX2xX3xX28xXcxX2xX17xX20xX21xX2xX35xX3cxX12xXbexX3xX2xX35xX3cxXedxX1bxX2xX4xX12xX383xX35xX2xXbdxX82xX2xX35xX86xX18xX2xa61dxX4xXdxX2xX33xX3cxX5xX208xX208xXcxX3cxXdxX20xX2xX33xX3exXexX2xX1bxX28xX18xXfexX1bxXbbxX2xX3xX54xX1bxX28xX2xX3xX44bxX5xX2xX28xXexX2xXbdxX53exX1bxX3dxX2xX3xX28xX12xX5xX2xX28xXd2xX1bxX2xX85xX132xX2xX16axX28xX177xX1xX2xX4xX86xX18xX2xXbdxXbexX18xX2xX17xX18xX4xX5xX1bxXbbxX2xX16axX28xX18xX2xX4xX132xXcxX2xX35xX12xXbexX1bxX3dxX2xX471xX37xX37xXdxXcxX3cxX208xX2xXbdxX4exXcxX2xX6xX14xX1bxX2xX35xX6b7xX2xX28xX18xX1a6xX1xX2xX28xX5xX18xXbbxX2xXbdxX4exX2xX3cxXc2xX35xX2xX1bxX3dxX4c1xX1bxX2xX3xX54xX3xX28xX2xX7exX18xX1a6xX35xX2xX176xX3exXe6xX1bxX3dxX2xX3xX199xX1bxX2xX108xX1dxX1eaxX20xX0xX24xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX33xX3cxXfexX1bxX2xX35xX28xX3f8xX3xX2xX35xX5a8xXbbxX2xX471xX18xX3cxX2xX8fxX4xX37xX176xX2xX3axX37xX3cxX3dxX3exX6xXcxX1bxX2xX3xX5b8xX1bxX3dxX2xX1bxX28xXedxX1bxX2xX176xX177xX35xX2xX35xX28xXd2xX1bxX3dxX2xX35xX28xX4c1xX1bxXbbxX2xX85xX58xX18xX2xX7exX420xX1bxX3dxX2xX3xX5dxX5xX2xXf1xX1bxX3dxX2xX85xX132xX2xX15xX5xXexX2xX15xX4c1xX1bxX2xX16axX28xXf1xX1bxX3dxX2xX7exX446xX2xX35xX28xX3exX5xX2xX35xX28xXfexX15xXbbxX2xX6xX5xX3exX2xX7exX4exX1bxX2xX15xX95xX2xX35xX190xX2xX6xXe6xX2xX1bxX3dxX5xXexX2xX1xX28xXc2xX35xX2xX35xX28xX136xX2xX1eaxX2xX3xX5dxX5xX2xX46xXcxX1bxX5xX4xXdxX18xX1bxX28xXcxX20xX2xX161xX3exX132xX1bxX3dxX2xX108xX1daxX2xX1xX28xXc2xX35xX2xX85xXcexX3exXbbxX2xX17xX18xX4xX5xX1bxX2xX177xX1xX2xX6xX14xX1bxX2xX35xXcxX4exX1bxX2xXdxX18xX1a6xX1bxXbbxX2xXbdxX4exX2xX8fxX1bxX35xXcxX1bxX18xX1bxX18xX2xX3xXf6xX1bxX3dxX2xX77xX3exX1bxX35xX37xX4xX5xX5xX3cxX2xX85xX132xX2xX7exX166xX2xX4xae57xX2xX28xX5xX18xX2xX3xX51xX2xX28xX58xX18xX2xX3xX3f8xX3xX2xX16ax9836xX2xX1bxX3dxXcxX1bxX2xX3a1xX1bxX20xX0xX24xX1xX10xX0xX35xX5xX7exX4xX37xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX18xX15xX5xX3dxX37xX2xX3xX37xX1bxX35xX37xX3cxX9xX2xX3xX37xX4xX4xX6xX1xX5xX3xX18xX1bxX3dxX8xX9xX1daxX9xX2xX3xX37xX4xX4xX1xX5xXdxXdxX18xX1bxX3dxX8xX9xX1eaxX9xX2xX1edxX18xXdxX35xX28xX8xX9xX1f4xX19dxX29xX9xX2xX5xX4xX18xX3dxX1bxX8xX9xX3xX37xX1bxX35xX37xX3cxX9xX2xX208xX3xX16axX20bxX35xX37xX15xX1xX4xX5xX35xX37xX8xX9xX18xX15xX5xX3dxX37xX3xXcxX1bxX35xX37xX1bxX37xX3cxX9xX10xX0xX35xX7exXcxXdxXexX10xX0xX35xX3cxX10xX0xX35xXdxX10xX0xX6xX35xX3cxXcxX1bxX3dxX10xX0xX18xX15xX3dxX2xX6xX3cxX3xX8xX9xX24xX24xX18xX20xX7exX5xXcxX28xX5xX35xX18xX1bxX28xX20xXbdxX1bxX24xX1bxX37xX1edxX6xX24xX29xX1daxX1daxX257xX24xX19dxX109xXdxX1f4xX1daxX257xX1eaxX1f4xX1daxX1daxX35xX29xX19dxX1daxX257xX1eaxX1eaxX1f4xX787xX1f4xX4xX1eaxX20xX26bxX1xX3dxX9xX2xX24xX10xX0xX24xX6xX35xX3cxXcxX1bxX3dxX10xX0xX24xX35xXdxX10xX0xX24xX35xX3cxX10xX0xX35xX3cxX10xX0xX35xXdxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX18xX15xX5xX3dxX37xX20bxXdxX37xX6xX3xX9xX2xX5xX4xX18xX3dxX1bxX8xX9xX3xX37xX1bxX35xX37xX3cxX9xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX2b1xX5xX1xX35xX18xXcxX1bxX9xX10xX0xX6xX35xX3cxXcxX1bxX3dxX10xX46xXcxXcxX1bxX37xXexX2xX4xX4exX2xX1bx7b44xX18xX2xX16axX28xX18xX5a8xX1xX2xX6xX383xX2xX3xX5dxX5xX2xX28xX4exX1bxX3dxX2xX35xX28xX5dxX2xX17xX18xX4xX5xX1bxX2xX1dxX2xX2fcxX1bxX28xX22xX2xX8fxXda8xX0xX24xX6xX35xX3cxXcxX1bxX3dxX10xX0xX24xX1xX10xX0xX24xX35xXdxX10xX0xX24xX35xX3cxX10xX0xX24xX35xX7exXcxXdxXexX10xX0xX24xX35xX5xX7exX4xX37xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX0xX37xX15xX10xX9xX77xX5xX18xX2xX15xX12xX51xX18xX2xX1xX28xXc2xX35xX2xX85xXcexX3exX2xX4xX4exX2xX16axX28xXcxX352xX1bxX3dxX2xX35xX28xX8cxX18xX2xX3dxX18xX5xX1bxX2xX35xX40dxX18xX2xX35xX1a6xX2xX3xX5dxX5xX2xX17xX20xX21xX20xX2xX2b1xX28xXc2xX1bxX3dxX2xX35xXf1xX18xX2xX85xX132xX2xX3xX420xX2xX35xX28xX376xX2xX35xX28xX5dxX1bxX3dxX2xX4xX12xXbexX18xX2xX28xX5xX18xX2xX85xX5a8xX1bxX2xX7exX5xX2xX7exX4exX1bxX2xXbdxX140xX2xX1bxX28xXedxX1xX2xX35xX3cxXedxX1bxX2xX16axX28xXf1xX1bxX3dxX2xX35xXe6xX35xX20xX2xX7e3xX28xX12xX1bxX3dxX2xX3cxX40dxX18xXbbxX2xX3xX54xX3xX2xX3xXcexX3exX2xX35xX28xX5dxX2xX85xX132xX2xXdxXcexX1bxX2xX7exX140xX1bxX28xX2xX35xX14xX15xX2xX4xX86xX18xX2xXbdxX4exX2xX1eaxX2xX4xXcexX1bxX2xX4xX18xXfexX1bxX2xX35xX18xX5a8xX1xX2xX85xX12xX383xX3xX2xXdxX446xX1xX2xX3a1xX1bxX2xX15xX6b7xX1bxX3dxX9xX20xX0xX24xX37xX15xX10xX0xX24xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXbxX12xXbexX3xX2xX1bxX3dxXcxX344xX35xX2xX3xX5dxX5xX2xX35xX3cxXedxX1bxX2xX85xXd7xX3exX2xX3xX28xX3f3xX1bxX28xX2xX4xX4exX2xX1xX28xX5xX2xX4xX4exX15xX2xX7exX4exX1bxX2xX15xX5xXexX2xX15xX4c1xX1bxX2xXdxXcxX2xXda8xX5xX3exX4xX2xX471xX3xX28xXcxX4xX37xX6xX2xX35xX28xX3f8xX3xX2xX28xX18xX1a6xX1bxX20xX2xX471xX5xX3exX2xX85xX12xX8cxX1bxX3dxX2xX3xX28xX3exXexX82xX1bxX2xXbdxX4exXcxX2xX7exXfexX1bxX2xX3xX54xX1bxX28xX2xX1xX28xX352xX18xX2xX3xX5dxX5xX2xX3axX4xX37xX35xX3xX28xX37xX3cxXbbxX2xX4xX132xXcxX2xX35xX12xXbexX1bxX3dxX2xX1eaxX109xX2xX35xX3exXe1xX18xX2xX3xX28xX5dxX2xX85xX58xX1bxX3dxX2xX85xX54xX2xX1bxXe6xX18xX2xX1bxX3dxX5xXexX2xX7exXc9xX1bxX3dxX2xX3xX28xX14xX1bxX2xX1xX28xX352xX18xXbbxX2xX1bxX28xX12xX1bxX3dxX2xX4xX86xX18xX2xX6xXc2xX35xX2xX28xXf31xX35xX20xX2xXbxX420xX1bxX3dxX2xXbdxXf1xX2xX35xX140xX1bxX28xX2xX85xXedxX1xX2xXbdxX4exXcxX2xX3xX28xX14xX1bxX2xX35xX3cxXf31xX2x956dxX35xX3cxX54xX18x9982xXbbxX2xX4xX3a1xX1bxX2xX35xX6b7xX2xX35xX6b7xX2xXbdxX4exXcxX2xX3dxX420xX3xX2xX176xX5xXbbxX2xX16axX28xX18xX5a8xX1bxX2xX11xX18xXdxX5xX2xX28xXcxX4exX1bxX2xX35xXcxX4exX1bxX2xX7exXd7xX35xX2xX4xX3f8xX3xX20xX0xX24xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xb5fdxX2xX4xX12xX383xX35xX2xXbdxX82xXbbxX2xX1bxX28xX4exX2xX33exc79fxXea2xX33exX2xX7e3xX3dxXcxX86xX18xX2xX28xX86xX1bxX3dxX2xX6x626cxX2xX16axX28xXf1xX1bxX3dxX2xX3xX420xX2xX6xX3f8xX2xX1xX28xXf31xX3xX2xXbdxXf31xX2xX3xX5dxX5xX2xX17xX18xX3xX28xX5xX37xX4xX2xX2b1xX5xX3cxX3cxX18xX3xX16axXbbxX2xX1bxX3dxX12xX8cxX18xX2xX7exX446xX2xX35xX3cxX53exX1bxX3dxX2xX35xX4exX18xX2xX35xX3cxX3exXd7xX35xX2xX44exX3exXexX82xX1bxX2xX35xX28xX18xX2xX85xXd7xX3exX2xX4xXc2xX3xX2xX3xX3exXe6xX18xX2xX35xX3cxXedxX1bxXbbxX2xXbdxX140xX2xX4xX12b2xX18xX2xX85xX54xX2xX7exX420xX1bxX3dxX2xX3cxX5xX2xX176xX5xX2xX3xX14xX3exX2xX3dxX18xX8cxX20xX0xX24xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX0xX18xX10xX9xd749xXc2xX3xX2xX85xXcexX3exX2xX35xXf1xX18xX2xX16axX28xXf1xX1bxX3dxX2xX28xX18xX376xX3exX2xXbdxX140xX2xX6xX5xXcxX2xX2b1xX5xX3cxX3cxX18xX3xX16axX2xX7exX446xX2xX85xX3exXe1xX18xX2xX16axX28xX166xX18xX2xX6xX14xX1bxX20xX2xX7e3xX28xX12xX1bxX3dxX2xX6xX5xX3exX2xX85xX420xX2xX5xX1bxX28xX2xXd7xXexX2xX3xX420xX2xX1bxX420xX18xX2xXbdxXbexX18xX2xX35xXf1xX18xX2xX4xX4exX2xX85xX132xX2xX85xX54xX2xX7exX420xX1bxX3dxX2xX85xX18xX2xX16axX28xX18xX2xX35xX3cxX53exX1bxX3dxX2xX35xX4exX18xX2xX35xX28xXe1xX18xX2xX3xX199xX18xX20xX2xX33exX420xX2xX4xX4exX2xX35xX28xd21exX2xX85xX166xX2xX3xX420xX2xX1xX28xXcexX1bxX2xX28xX51xX18xX2xX16axX28xX4c1xX35xX2xX16axX28xX37xXbbxX2xX1bxX28xX12xX1bxX3dxX2xX35xX3cxXcxX1bxX3dxX2xX1bxX28xX5bcxX1bxX3dxX2xX35xX140xX1bxX28xX2xX28xX3exXe6xX1bxX3dxX2xX1bxX28xX12xX2xXbdxXedxXexXbbxX2xX7exX86xX1bxX2xX1bxXfexX1bxX2xX3xX28xXd7xX1xX2xX1bxX28xXedxX1bxX2xX44exX3exXexX5a8xX35xX2xX85xX446xX1bxX28xX2xX3xX5dxX5xX2xX1bxX3dxX12xX8cxX18xX2xX3xXcexX15xX2xX3xX14xX1bxX2xX1bxX352xXexX2xX15xX3f8xX3xX9xX2xX0xX24xX18xX10xX1dxX2xX3axX37xX3cxX3dxX3exX6xXcxX1bxX2xX3xX28xX18xX5xX2xX6xX1679xX2xX35xX28xXfexX15xX20xX0xX24xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX471xXcxX3exX3cxX3xX37xX9xX10xX7e3xX3dxX3exX40dxX1bxX22xX2xXea2xX1bxX1bxX20xXbdxX1bxX0xX24xX1xX10
SyDong