U-23 VN: Tự quyết nhưng không tự tránh
Lào đã dẫn đầu bảng B sau trận hoà 0 -0 với Singapore. U-23 Việt Nam thì nắm quyền tự quyết vào bán kết, nhưng không có quyền tự tránh. Ông Calisto có vẻ muốn gặp Singapore hơn, song điều đó còn phụ thuộc vào... Malaysia.
58f8xb3acx9dfbx8af9x819cx7f0dx8141xce09xd1a2xX7xea93xea7ex6578xb7a1xb61cxd54cxX5xa885xXaxdfb0xd80dx8b2bx90f4x7bccxX3xbd90xe467x7b14xX3xXcx6c9axX3x68faxce48xbcf5x80c3xXexX3xad12xX1x6d57xX25xa598xX3x748axX1xcc77xX25xX29xX3xXexX1dxX3xXexc3dexd0c5xX25xX1xX0x8972xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd96axX10xX6xb0d1xXaxX12xX0xX7xXexX35xeb50xX25xX29xX12xa6ebxaf49xX53xX3x945axce99xX3xX4cx7ee5xX25xX3xX5bxb9adxX20xX3x5d5fxc832xX25xX29xX3x847dxX3xX7xX6xX20xX3xXexX35xa7e5xX25xX3xX1xX53xX58xX3xbde9xX3xX14xX7axX3xc892x5ef2xXdxX3xc69fxXdxX25xX29xX6xXbxX53xX35xX10xa2dexX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xXdxae24xXexX3xX19xX6xdbbaxX3xXexX1xc7f6xX3xX25xcb61xX9axX3xX1fxX20xX21xc9bfxX25xX3xXexX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xXexX3xX7fxX58xX53xX3xX66xX36xX25xX3xX2bxX22xXexd99axX3xX25xX1xX27xX25xX29xX3xX2bxX1xX2dxX25xX29xX3xX4x9e86xX3xX1fxX20xX21xXa7xX25xX3xXexX1dxX3xXexX35xX36xX25xX1xX8cxX3x59edxX25xX29xX3xb8faxX6xX5xXdxX7xXexX53xX3xX4xXcdxX3xX7fxe2ebxX3xX9axX20x861cxX25xX3xX29xac75xXbxX3xX83xXdxX25xX29xX6xXbxX53xX35xX10xX3xX1xc6a8xX25xXbexX3xX7xX53xX25xX29xX3xX5bxXdxXa7xX20xX3xX5bxXcdxX3xX4x97caxX25xX3xXbxX1x671dxX3xXexX1xX20xcf5cxX4xX3xX7fxX58xX53xX8cxX8cxX8cxX3x5f11xX6xX5xX6xX21xX7xXdxX6xX8cxX0xX3axX7xXexX35xX53xX25xX29xX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX20xX66xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX0xX7xXexX35xX53xX25xX29xX12xXe3xX6xX5xXdxX7xXexX53xX1axX3x8c64x642exX25xX29xX3xX7fxX121xXdxX3xX25xX29xX1xb9e0xX3xX5bxX22xX25xX3xX66xX36xX25xX3xX2bxX22xXexa903xX0xX3axX7xXexX35xX53xX25xX29xX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX53xX4cxX21xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xec27xXexX14xX6xX5xXdxX29xX25xX1axX3xbf29xX20xX7xXexXdxcde2xX21xXaxX12xXcxX35xX53xX25xX29xX3xX66xX20xae15xXdxX3xXexX73xXbxX3xX4xX1xXdxXa7xX20xX3xX2xX2xX3axX2xX15xX3xX4x6460xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXbexX3xX4xX67xX3xX49xX57xX18xX3xXe3xX6xX5xXdxX7xXexX53xX3xX7fxX58xX3xX4xX36xX4xX3xX4xX63xX20xX3xXexX1xX1d7xX3xX5bxXa7xX20xX3xX5bxXcdxX25xX3xX25xX1xX73xX25xX3xXexX1xX2dxX25xX29xX3xXexXdxX25xX3xX12bxX21xX6xX25xX9axX6xX35xX3xXexX1xXa1xX25xX29xX3x8182xX25xX4cxX53xX25xX10xX7xXdxX6xX8cxX3xX6bxae49xX25xX29xX3xX25xX1xXdx62a7xX25xX3xXexd2d6xXexX3xX4xX67xX3xX1a8xX2dxX25xX3xX1a8xX6xX53xX3xX5xXdxX95xX20xX3xXaxX1fxX20x87d7xX25xX3xX9axX9exX25xX1xXaxX3xX7x66d3xX3xX29xXf7xXbxX3xX5bxXf3xXdxX3xXexX1xX1d7xX3xX25xX58xX53xX3xXexXdxX22xXbxX3xX7xX6xX20xX3xXe3xX6xX9axXbxX20xX4xX1xXdxX6xX8cxX0xX3axXbxX12xX0xXexX6xX66xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9axX6xX29xX10xX3xX4xX10xX25xXexX10xX35xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX25xX29xX9xXaxX7axXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4cxX4cxXdxX25xX29xX9xXaxX16xXaxX3x8e35xXdxX4cxXexX1xX9xXax7f7exa862xX7axXaxX3xX6xX5xXdxX29xX25xX9xXaxX4xX10xX25xXexX10xX35xXaxX3xX1b7xX4xX2bx7076xXexX10xX9axXbxX5xX6xXexX10xX9xXaxXdxX9axX6xX29xX10xX4xX53xX25xXexX10xX25xX10xX35xXaxX12xX0xXexX66xX53xX4cxX21xX12xX0xXexX35xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXdxX9axX29xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX3axX3axXdxX8cxX66xX6xX53xX1xX6xXexXdxX25xX1xX8cxX7fxX25xX3axX25xX10xX2c2xX7xX3ax854exX2c9xX329xX3ax8756xX15xX4cx9d51xX7axX2caxX15xb1e2xX7axX7axXexX16xX16xX330xX2c9xX5xX7axX8cxX1b2xXbxX29xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53xX226xX9axX6xX29xX10xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX29xX1xXexX1axX15xX334xX2c9xXbxX1a8xca91xX2c2xXdxX4cxXexX1xX1axX2c9xX2caxX7axXbxX1a8xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX35xX12xX0xXexX35xX12xX0xXexX4cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9axX6xX29xX10xX2e0xX4cxX10xX7xX4xXaxX3xX6xX5xXdxX29xX25xX9xXaxX4xX10xX25xXexX10xX35xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX6xXbxXexXdxX53xX25xXaxX12xX49xX57xX18xX3xXe3xX6xX5xXdxX7xXexX53xX1axX3xX49xX5cxX21xX3xXexX1xXa1xX25xX29xX3xXe3xX6xX9axXbxX20xX4xX1xXdxX6xX3xXexX35xX27xX80xX4xX3xX5bxX5cxX8cxX8cxX8cxX3x5df8xX25xX1xX1axX3xX167x6204xX4xX3xd717xX25xX1xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX35xX12xX0xX3axXexX66xX53xX4cxX21xX12xX0xX3axXexX6xX66xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX53xX4cxX21xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a8xXexX14xX6xX5xXdxX29xX25xX1axX3xX1b2xX20xX7xXexXdxX1b7xX21xXaxX12xXdfxX25xX29xX3xXe3xX6xX5xXdxX7xXexX53xX3xXexX1xX9exX3xX2bxX1xX36xX4xX8cxX3xXdfxX25xX29xX3xX2bxX1xX2dxX25xX29xX3xX9axX20xXf3xX25xX3xX4xX36xX4xX3xX1xa7fdxX4xX3xXexX35xX117xX3xX66x8c65xX3xXbxX1xX253xX25xX3xXexX253xX9axX3xX5bxX22xX25xX3xX25xX1xd08cxX25xX29xX3xX5bxXdxXa7xX20xX3xX7fxXf3xX25xX3xX4cxX173xX3xX2bxX1xX2dxX25xX29xX3xXexX1xX20xX121xX4xX3xX7fxXa7xX3xX9axX9exX25xX1xX8cxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX53xX4cxX21xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a8xXexX14xX6xX5xXdxX29xX25xX1axX3xX1b2xX20xX7xXexXdxX1b7xX21xXaxX12xXaxe0f3xXdx957fxX3xX2bxX1xX2dxX25xX29xX3xXbxX1xX67xXdxX3xX5xbd18xX4xX3xX66xX58xX25xX3xX5bxX22xX25xX3xX4xX1xX20xX21xX95xX25xX3xX66xX36xX25xX3xX2bxX22xXexX8cxX3xX49xX9exX25xX1xX3xX25xX1xX27xX3xXexX2dxXdxX3xX5bxX5cxX3xX25xXcdxXdxX3xX5bxXdxXa7xX20xX3xX25xX58xX21xX3xX9axX121xXexX3xX5xX63xX25xXbexX3xX4xX36xX4xX1xX3xX5bxX253xX21xX3xX4xX1x84c4xX3xX7fxX58xXdxX3xX1xX2dxX9axX3xXexX1xX2dxXdxX3xXexX1xX9exX3xXbxX1xX67xXdxX8cxX3xXe3xX36xXdxX3xX9axX58xX3xXexX2dxXdxX3xX9axX20xXf3xX25xX3xe0faxX3xX5bxX121xXdxX3xX66xXcdxX25xX29xX3xX4xX1d7xX6xX3xX4xX1xX4ebxX25xX29xX3xXexX6xX3xX5xX58xX3xX9axX121xXexX3xXexX35xX73xX25xX3xX5bxX23dxX20xX3xXexXf3xXexX3xXexX35xX27xX80xX4xX3xXe3xX6xX9axXbxX20xX4xX1xXdxX6xXaxX8cxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX53xX4cxX21xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a8xXexX14xX6xX5xXdxX29xX25xX1axX3xX1b2xX20xX7xXexXdxX1b7xX21xXaxX12xXdfxX25xX29xX3xXcxX2dxX3xX9axX20xXf3xX25xX3xX29xXdxX58xX25xX1xX3xX4xX1xXdxX22xX25xX3xXexX1xXa1xX25xX29xX3xX560xX3xXexX35xX73xX25xX3xX5bxX23dxX20xX3xX4xX20xXf3xXdxX3xX4xdde9xX25xX29xXbexX3xX4cxX5fdxX3xX4xX1xX537xX3xX4xX63xX25xX3xX2xX3xX5bxXdxa970xX9axX3xX5xX58xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX5bxX27xX105xX25xX29xX3xX25xX1xXdxX239xX25xX3xX7fxX58xX53xX3xX66xX36xX25xX3xX2bxX22xXexX8cxX3xX3f4xXdxX3xX4xd0d9xX25xX29xX3xX1xXdxX611xX20xX3xX35xdbe5xX25xX29xX3xX4cxX5fdxX3xX7xX80xX9axX3xX4xXcdxX3xX5bxX27x60cdxX4xX3xX5xX656xXdxX3xXexX1xX22xX3xX5bxX36xX25xX29xX3xX2bxX611xX3xX560xX3xX66xX67xX25xX29xX3xX3f4xX3xX25xX1xX27xX25xX29xX3xX5xXf3xXdxX3xX4xX1xX105xXdxX3xX4xX1d7xX6xX3xX4xX36xX4xX3xXexX20xX21xX611xX25xX3xXexX1xX1d7xX3xX18xXdxX95xXexX3xX19xX6xX9axX3xX7fxX5fxX25xX3xX4xX1xX27xX6xX3xXexX1xX20xX21xX22xXexX3xXbxX1xX11cxX4xX3xX1xX53xX58xX25xX3xXexX53xX58xX25xX8cxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX53xX4cxX21xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a8xXexX14xX6xX5xXdxX29xX25xX1axX3xX1b2xX20xX7xXexXdxX1b7xX21xXaxX12xX0xX7xXexX35xX53xX25xX29xX12xXe3xX1xX4ddxX3xX5bxX656xXdxX3xX25xX29xX27xX4ddxXdxX3xX12bxX5cxX0xX3axX7xXexX35xX53xX25xX29xX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX53xX4cxX21xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a8xXexX14xX6xX5xXdxX29xX25xX1axX3xX1b2xX20xX7xXexXdxX1b7xX21xXaxX12xX18xX80xXdxX3xXe3xX6xX5xXdxX7xXexX53xXbexX3xX57xX58xX53xX3xX9axd8daxX25xX1xX3xX1xX105xX25xX3xX83xXdxX25xX29xX6xXbxX53xX35xX10xX8cxX3xX12bxX750xX25xX1xX3xX1xX105xX25xX3xX25xX29xX1xX173xX6xX3xX5xX58xX3xX2bxX1xX53xXefxX3xX1xX105xX25xXbexX3xXexX23dxX25xX3xX4xX2dxX25xX29xX3xXexXf3xXexX3xX1xX105xX25xXbexX3xX5bxX36xX3xXex8cb4xX4xX1xX3xX4xX1dxX4xX3xX1xX105xX25xX8cxX3xX18xX58xX3xX9axX750xX25xX1xX3xX1xX105xX25xX3xX4xX117xX25xX3xX4xXcdxX3xX25xX29xX1xX173xX6xX3xX5xX58xX3xX1xX46cxX3xX25xXa1xX9axX3xX27xX20xX3xXexX1xX22xX3xX4xX1xX1d7xX3xX25xX1xX58xX8cxX0xX3axXbxX12xX0xXexX6xX66xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9axX6xX29xX10xX3xX4xX10xX25xXexX10xX35xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX25xX29xX9xXaxX7axXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4cxX4cxXdxX25xX29xX9xXaxX16xXaxX3xX2c2xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX2c9xX2caxX7axXaxX3xX6xX5xXdxX29xX25xX9xXaxX4xX10xX25xXexX10xX35xXaxX3xX1b7xX4xX2bxX2e0xXexX10xX9axXbxX5xX6xXexX10xX9xXaxXdxX9axX6xX29xX10xX4xX53xX25xXexX10xX25xX10xX35xXaxX12xX0xXexX66xX53xX4cxX21xX12xX0xXexX35xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXdxX9axX29xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX3axX3axXdxX8cxX66xX6xX53xX1xX6xXexXdxX25xX1xX8cxX7fxX25xX3axX25xX10xX2c2xX7xX3axX329xX2c9xX329xX3axX32dxX15xX4cxX330xX7axX2caxX15xX334xX7axX7axXexX2xX2xX7axX32dxX2c9xX2c9xX16xX2c9xX15xX5xX2xX8cxX1b2xXbxX29xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53xX226xX9axX6xX29xX10xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX29xX1xXexX1axX15xX334xX32dxXbxX1a8xX366xX2c2xXdxX4cxXexX1xX1axX2c9xX2caxX7axXbxX1a8xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX35xX12xX0xXexX35xX12xX0xXexX4cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9axX6xX29xX10xX2e0xX4cxX10xX7xX4xXaxX3xX6xX5xXdxX29xX25xX9xXaxX4xX10xX25xXexX10xX35xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX6xXbxXexXdxX53xX25xXaxX12xX8cxX8cxX8cxX3xX25xX1xX27xX25xX29xX3xX18xX19xX3xX4xXcdxX3xXaxXexX35xX36xX25xX1xXaxX3xX5bxX27xX656xX4xX3xX57xX58xX53xX3xX560xX3xX66xX36xX25xX3xX2bxX22xXexX3xX1xX6xX21xX3xX2bxX1xX2dxX25xX29xX3xX4xX117xX25xX3xXbxX1xX11cxX3xXexX1xX20xX121xX4xX3xX7fxX58xX53xX3xX12bxX6xX5xX6xX21xX7xXdxX6xX3xc698xX36xX53xX3xX1a8xX6xX25xX1xb4d4xX8cxX3xX3ebxX25xX1xX1axX3xX167xX3f1xX4xX3xX3f4xX25xX1xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX35xX12xX0xX3axXexX66xX53xX4cxX21xX12xX0xX3axXexX6xX66xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX53xX4cxX21xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a8xXexX14xX6xX5xXdxX29xX25xX1axX3xX1b2xX20xX7xXexXdxX1b7xX21xXaxX12x9a89xX1xX2dxX25xX29xX3xX25xXcdxXdxX3xXexX1xead9xX25xX29xX3xX35xX6xXbexX3xX25xX1xX27xX25xX29xX3xX1fxX20xX6xX3xX4xX36xX4xX1xX3xX9axX58xX3xXe3xX6xX5xXdxX7xXexX53xX3xX5xX23dxXbxX3xX5xa54bxX25xX29xXbexX3xX25xX29xX27xX4ddxXdxX3xXexX6xX3xX4xXcdxX3xXexX1xX611xX3xX1xXdxX611xX20xX3xX5xX58xX3xX25xX22xX20xX3xX5bxX27xX656xX4xX3xX5xX1dxX6xX3xX4xX1xX46cxX25xXbexX3xX2dxX25xX29xX3xX7xX25dxX3xXaxX4xX1xX23dxX9axXaxX3xX83xXdxX25xX29xX6xXbxX53xX35xX10xX8cxX3xXe3xX1xX537xX3xX4xXcdxX3xX5bxXdxXa7xX20xX3xX5xX4ebxX4xX3xX25xX58xX21xXbexX3xX25xX29xX27xX4ddxXdxX3xX5bxX27xX656xX4xX3xX5xX1dxX6xX3xX4xX1xX46cxX25xX3xX5bxXf3xXdxX3xXexX1xX1d7xX3xX2bxX1xX2dxX25xX29xX3xXbxX1xX67xXdxX3xX5xX58xX3xX18xXdxX95xXexX3xX19xX6xX9axX3xX9axX58xX3xX5xX58xX3xXcxX1xX36xXdxX8cxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX53xX4cxX21xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a8xXexX14xX6xX5xXdxX29xX25xX1axX3xX1b2xX20xX7xXexXdxX1b7xX21xXaxX12xXe3xX67xX3xXcxX1xX36xXdxX3xX57xX6xX25xX3xX5xX5fxX25xX3xX18xXdxX95xXexX3xX19xX6xX9axX3xX5bxXa7xX20xX3xX5bxX6xX25xX29xX3xX4xXcdxX3xX334xX3xX5bxXdxX611xX9axX3xX7xX6xX20xX3xX16xX3xXexX35xX73xX25xX3xX965xX15xX3xXexX1xXa1xX25xX29xXbexX3xX2xX3xX1xX53xX58xX96dxX8cxX3xX49xXdxX95xX20xX3xX7xXf3xX3xX4xX1d7xX6xX3xX25xX29xX27xX4ddxXdxX3xXcxX1xX36xXdxX3xX1xX105xX25xX3xX1xX9d3xX25xX3xX4xX1xX4ebxX25xX29xX3xXexX6xX3xX965xX2xX16xX3xX7xX53xX3xX7fxX80xXdxX3xX32dxX96dxX8cxX3xX167xXcdxX3xX5xX58xX3xX9axX121xXexX3xX2bxX1xX53xX67xX25xX29xX3xX4xX36xX4xX1xX3xX1fxX20xX36xX3xX4cxX58xXdxX3xX5bxX611xX3xX4xXcdxX3xXexX1xX611xX3xX5xX23dxXbxX3xX5bxX63xX21xX3xX4xX1xX537xX3xX1fxX20xX6xX3xX9axX121xXexX3xXexX35xX73xX25xX8cxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX53xX4cxX21xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a8xXexX14xX6xX5xXdxX29xX25xX1axX3xX1b2xX20xX7xXexXdxX1b7xX21xXaxX12xX167xXdxXa7xX20xX3xXexX1xXdxX22xXexX3xXexX1xX1dxX4xX3xX25xX1xX23dxXexX3xX9axX58xX3xX4xX1xX4ebxX25xX29xX3xXexX6xX3xX25xX29xX1xX173xX3xXexX80xXdxXbexX3xX5bxX611xX3xXexX35xX36xX25xX1xX3xX4xX20xX121xX4xX3xXaxX1xX20xX21xX25xX1xX3xX5bxX95xX3xXexX27xX105xX25xX29xX3xXexX58xX25xXaxX3xX57xX58xX53xX3xX14xX3xX18xXdxX95xXexXbexX3xX4xX1xX537xX3xX4xXcdxX3xXexX1xX611xX3xX5xX58xX3xX5bxX121xX25xX29xX3xX4xX105xX3xX4xX1d7xX6xX3xX25xX29xX27xX4ddxXdxX3xX12bxX5cxX8cxX3xX12bxX6xX5xX6xX21xX7xXdxX6xX3xX29xX63xX25xX3xX25xX1xX27xX3xX5bxX5cxX3xXexX20xX21xX95xXexX3xX7fxX46cxX25xX29xXbexX3xX25xX1xX27xX25xX29xX3xX25xX22xX20xX3xX1xX46cxX3xX7fxX5fdxX25xX29xX3xX5xX239xX25xX3xX7fxX58xX3xX5bxX36xX25xX1xX3xX66xX750xXdxX3xXcxX1xX36xXdxX3xX57xX6xX25xXbexX3xX1xX46cxX3xX7xX25dxX3xX7fxX5fxX25xX3xX4xXcdxX3xX7fxc212xX3xX7fxX58xX53xX3xX66xX36xX25xX3xX2bxX22xXexX8cxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX53xX4cxX21xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a8xXexX14xX6xX5xXdxX29xX25xX1axX3xX1b2xX20xX7xXexXdxX1b7xX21xXaxX12xX49xX57xX18xX3x9effxX6xX1b2xX6xX29xX53xX66xX6xX5xX3xXexX168xX25xX29xX3xXexX1xX9d3xX25xX29xX3xXexX1xXa1xX25xX3xXbxX1xX36xXexX3xX66xXdxX611xX20xX1axX3xXaxXe3xX1xX9d3xX25xX29xX3xX4xX117xX25xX3xX1xX21xX3xX7fxX46cxX25xX29xX3xX25xX58xX53xX3xX2bxX1xX36xX4xX3xX25xX29xX53xX58xXdxX3xX4xX36xX4xX1xX3xX1xX750xX3xX29xX11cxX4xX3xXcxX1xX36xXdxX3xX57xX6xX25xXaxX180xX3xX12bxX6xX5xX6xX21xX7xXdxX6xX3xX7xX25dxX3xX4cxXf3xX4xX3xXexX53xX58xX25xX3xXexX253xX9axX3xXexX53xX58xX25xX3xX5xX1dxX4xX3xX4xX1xX53xX3xX9axX11cxX4xX3xXexXdxX239xX20xX3xX5bxXcdxX8cxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX53xX4cxX21xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a8xXexX14xX6xX5xXdxX29xX25xX1axX3xX1b2xX20xX7xXexXdxX1b7xX21xXaxX12xX49xX5cxX21xX3xX4xX5fdxX25xX29xX3xX4xX1xX4ddxX3xX1a8xX10xX9axX8cxX8cxX8cxX0xX3axXbxX12xX0xXexX6xX66xX5xX10xX3xX66xX53xX35xX4cxX10xX35xX4xX53xX5xX53xX35xX9xXax8414xX16xX16xX32dxX32dxX4xX4xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX334xX7axXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX25xX29xX9xXaxX2xXaxX3xX2c2xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX16xX330xX329xXaxX3xX66xX53xX35xX4cxX10xX35xX9xXaxX2xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX66xX53xX35xX4cxX10xX35xX14xX4xX53xX5xX5xX6xXbxX7xX10xX1axX3xX4xX53xX5xX5xX6xXbxX7xX10xXaxX12xX0xXexX66xX53xX4cxX21xX12xX0xXexX35xX12xX0xXexX4cxX3xX2c2xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX16xX330xX16xXaxX3xX66xX29xX4xX53xX5xX53xX35xX9xXaxXdc0xX10xX2xX10xX2xX10xX2xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX334xX7axXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX53xX4cxX21xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a8xXexX14xX6xX5xXdxX29xX25xX1axX3xX1b2xX20xX7xXexXdxX1b7xX21xXaxX12xX6bxXcdxX25xX29xX3xX5bxX36xX3xX25xX485xX1axX3xX18xXdxX95xXexX3xX19xX6xX9axX3xX14xX3xXcxX1xX36xXdxX3xX57xX6xX25xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a8xXexX14xX6xX5xXdxX29xX25xX1axX3xX1b2xX20xX7xXexXdxX1b7xX21xXaxX12xX2c9xX330xX3xXbxX1xX4ebxXexX3xX7xX6xX20xX3xX2bxX1xXdxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX66xXa1xXexX3xX5bxX63xX20xX3xXexX35xX73xX25xX3xX5bxX23dxX20xX3xX7fxX80xXdxX3xXe3xX6xX9axXbxX20xX4xX1xXdxX6xXbexX3xX965xX2xX330xX1xX2c9xX330xX96dxXbexX3xX167xXcxX3xX25xX485xX3xX18xX19xX3xX4xX63cxX25xX29xX3xX4xXcdxX3xXexX35xX73xX25xX3xX5bxX23dxX20xX3xX7fxX117xX25xX29xX3xX5xX53xX750xXdxX3xX7fxX80xXdxX3xXcxX1xX36xXdxX3xX57xX6xX25xX8cxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX53xX4cxX21xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a8xXexX14xX6xX5xXdxX29xX25xX1axX3xX1b2xX20xX7xXexXdxX1b7xX21xXaxX12xX19xX29xX6xX21xX3xX4xX67xX3xX2bxX1xXdxX3xX4xXcdxX3xXexX1xX20xX6xX3xXexX35xX73xX25xX3xX25xX58xX21xXbexX3xXexX1xX63xX21xX3xXexX35xX117xX3xX49xX57xX18xX3xXcxX35xX63xX25xX3xX18xX253xX25xX3x9156xX1xX36xXexX3xX4xX63cxX25xX29xX3xX7xX25dxX3xX29xXdxX58xX25xX1xX3xX1fxX20xX21xXa7xX25xX3xX4xX1xX105xXdxX3xXexX35xX73xX25xX3xX4xX1xX20xX25xX29xX3xX2bxX22xXexX3xX25xX22xX20xX3xXexX1xXa1xX25xX29xX3xX57xX58xX53xX3xX560xX3xX5xX27xX656xXexX3xX4xX20xXf3xXdxX3xX4xX5fdxX25xX29xX8cxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX53xX4cxX21xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a8xXexX14xX6xX5xXdxX29xX25xX1axX3xX1b2xX20xX7xXexXdxX1b7xX21xXaxX12xXe3xX1xX795xX25xX1xX3xX7fxX9exX3xX7fxX73xX21xXbexX3xX5bxX253xX21xX3xX4xXcdxX3xXexX1xX611xX3xX4xX53xXdxX3xX5xX58xX3xXaxX66xX67xX25xX3xX25xX1xX36xXbxXaxX3xX4xX1xX53xX3xXexX35xX73xX25xX3xX4xX1xX20xX25xX29xX3xX2bxX22xXexX3xX66xXcdxX25xX29xX3xX5bxX36xX3xX25xX485xX3xX83xee83xX3f4xX3xX4dbxX6xX9axX10xX7xX3xX15xX330xe3e1xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX35xX12xX0xX3axXexX66xX53xX4cxX21xX12xX0xX3axXexX6xX66xX5xX10xX12xX0xX20xX5xX12xX0xX5xXdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX53xX20xX35xX4xX10xXaxX12xX0xX7xXexX35xX53xX25xX29xX12xX3f4xX25xX1xX3xX167xX3f1xX4xX0xX3axX7xXexX35xX53xX25xX29xX12xX0xX10xX9axX12xX965xXexX168xX3xX18xXdxX10xX25xXexXdxX6xX25xX10xX96dxX0xX3axX10xX9axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX53xX20xX35xX4xX10xXaxX12xX19xX29xX20xea0axX25xX1axX3xX18xXdxX10xXexX25xX6xX9axX25xX10xXexX0xX3axXbxX12xX0xX3axX5xXdxX12xX0xX3axX20xX5xX12
HongDuong