Bộ LĐ-TB&XH đưa ra lộ trình cụ thể tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021
Lộ trình điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường sẽ bắt đầu từ năm 2021 với lộ trình mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam và thêm 4 tháng đối nữ.
974ax12715xf752xd4f9x11997xccc3x9767xced5xfd27xX7x11e3fxd6d5xd4aexda03xa955xfe0exX5x10d10xXax1051bx109c0xbdf3xX3xff75x12a7fxae03xXcxX13xb601xafcex1100exX3x10a2exb144xX6xX3x116bdxX6xX3xX5xX14xX3xXexX23xc081xc2b4xX1xX3xX4x9791xX3xXexX1xe2f0xX3xXexf973xX2cx128ebxX3xXex9cd8x10857xXdxX3xX2cxX39xX1x1055exX3xX1xX20xX3cxX3xXexde0bxX3xX2cxX37x9890xX3xdc1ax12e27xX50xX2xX0x130d9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX10xX6x1291axXaxX12xX16xX14xX3xXexX23xX2bxX2cxX1xX3xX1fxXdxb2f0xX3cxX3xX4xX1xX43xX2cxX1xX3xXexX37xX2cxX39xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xX4xa1f3xX6xX3xX2cxX39xX20xd099xXdxX3xX5xX6xba79xX3xX1fxX14xX2cxX39xX3xXexX23xX9dxX2cxX39xX3xX1fxXdxX75xX3cxX3x112f5xXdxa83dxX2cxX3xX5xX6xX9dxX3xX1fxX14xX2cxX39xX3x11082xX2bxX2cxX1xX3xXexX1xX20xX98xX2cxX39xX3xX7x11a33xX3xXbdx11fffxXexX3xX1fxe424xX3cxX3xXexX4axX3xX2cxX37xX4exX3xX50xX51xX50xX2xX3x123d5xef05xXdxX3xX5xX14xX3xXexX23xX2bxX2cxX1xX3xX4exd4c3xXdxX3xX2cxX37xX4exX3xXexX37xX2cxX39xX3xXexX1x11776xX4exX3xa356xX3xXexX1x108d4xX2cxX39xX3xX1fxa75fxXdxX3xXe0xXe1xXdxX3xX2cxX6xX4exX3xXe0x10917xX3xXexX1xXfcxX4exX3xf285xX3xXexX1xX103xX2cxX39xX3xX1fxX108xXdxX3xX2cxdb0ax12cd4xX0xX55xXbxX12xX0xX67xXdxXe0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xX10xXexX6xXdxX5xX7x10810xX141xX7xX3cxX4exX4exX6xX23xbeeexX3xX4xX4exX7xX18xX67xX10xX7xX4xXaxX12xX0xX67xXdxXe0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX23xXexXdxX4xX5xX10xX18xXbxX1xX9dxXexX9dxX3xXbxe689xX10xX2cxXexX10xX23xXaxX12xX0xXdxX4exX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX170xX10xX2cxXexX10xX23xXaxX3xX7xXexX149xX5xX10xX9xXaxe2caxXdxX67xXexX1x13294xX3xb224xX2xbd89xXbxc7f5xaf50xX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX199xX3xX11bxX2xX51xXbxX19fxX1a0xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX199xX55xX55xXdxX129xXbdxX6xX9dxX1xX6xXexXdxX2cxX1xX129xXe0xX2cxX55xX2cxX10xX194xX7xX55xX50xX51xX2x11e41xX55xX2xX51xbb36xX67xX50xX2xX11bxX19dxX2xXffxXffxXexXffxX51x11e9exX1d9xX5xX19bxX18xX5xX3cxX9dxX2cxX39xX1xX3cxX3cxX18xX2xX129x12eb6xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xXcxX13xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX6xX3xX23xX6xX3xX5xX14xX3xXexX23xX2bxX2cxX1xX3xX4xX30xX3xXexX1xX34xX3xXexX37xX2cxX39xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xXexX4axX3xX2cxX37xX4exX3xX50xX51xX50xX2xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX67xXdxXe0xX12xX0xX67xXdxXe0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX23xXexXdxX4xX5xX10xX18xXbxX1xX9dxXexX9dxXaxX12xX0xX55xX67xXdxXe0xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xX6xXbxXexXdxX9dxX2cxXaxX12xX170xX1xXdxX3xXexX23x11816xX3xX5xX20x11e24xX2cxX39xX3xX1xX20xX3cxX3xX4xX1xX9dxX3xX2cxX39xX20xX98xXdxX3xX5xX6xX9dxX3xX1fxX14xX2cxX39xX129xX3xbe34x12e37xX2cxX1xX199xX3xfb06x9d7bxX55xX2acxXdxX10xXexX2cxX6xX4ex122f1x102bcxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9dxX67xX149xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX6xX9dxX3xX1fxX14xX2cxX39xX3xX18xX3xXcxX1xX20xX289xX2cxX39xX3xXbdxXdxX2cxX1xX3xXe0xX114xX3xX1cxbacbxX3xX1xX14xXdxX3xX1fxX6xX2cxX39xX3xX19fxf328xX149xX3xX67xa46bxX2cxX39xX3xX67xX2faxX3xXexX1xX285xX9dxX3xa483xX39xX1xc3eaxX3xX1fxX309xX2cxX1xX3xa973xX3cxX149xX3xX1fxX309xX2cxX1xX3xXe0xX75xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xXe0xX114xX3xX1fxXdxX75xX3cxX3xXafxXdxXb1xX2cxX3xX1xX20xbd3bxX2cxX39xX3xX5xX20xX289xX2cxX39xX3xX1xX20xX3cxX129xX3xXcxX1xX10xX9dxX3xX1fx12740xX3xXe0xXdxXb1xX4xX3xX1fxXdxX75xX3cxX3xX4xX1xX43xX2cxX1xX3xXexX37xX2cxX39xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xX7xXcaxX3xXbdxXcdxXexX3xX1fxXd1xX3cxX3xXexX4axX3xX2cxX37xX4exX3xX7xX6xX3cxX129xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9dxX67xX149xXaxX12xX0xX7xXexX23xX9dxX2cxX39xX12xX16xX6xX9dxX3xX1fxX14xX2cxX39xX3xX7xXdxX2cxX1xX3xX2cxX37xX4exX3xX2xX1e5xX19bxX19bxX3xXexX37xX2cxX39xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xXexX4axX3xX50xX51xX50xX2xX0xX55xX7xXexX23xX9dxX2cxX39xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9dxX67xX149xXaxX12xX306xX39xX1xX309xX3xX1fxX309xX2cxX1xX3xX7xXcaxX3xX1xX20xXe1xX2cxX39xX3xX67xb613xX2cxX3xXexX1xX2faxX4xX3xX1xXdxXb1xX2cxX3xX310xX3cxX149xX3xX1fxX309xX2cxX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxc64exXexX3xX17xXdxX75xX3cxX3xX2xX19bxX1e5xX3xX4xX92xX6xX3xX13xX14xX3xX5xX3cx11bcdxXexX3xX16xX6xX9dxX3xX1fxX14xX2cxX39xX3xX2cxX37xX4exX3xX50xX51xX2xX1e5xX3xXe0xX75xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX129xX3x12e50xX3cxX149xX3xX1fxX309xX2cxX1xX3xXe0xX75xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xXexX23xX9dxX2cxX39xX3xX13xX14xX3xX5xX3cxX43axXexX3xX16xX6xX9dxX3xX1fxX14xX2cxX39xX3xX7xXcaxX3xX5xX114xX3xX4xX289xX3xX7xX339xX3xX4xX1xX9dxX3xXe0xXdxXb1xX4xX3xX310xX3cxX149xX3xX1fxX309xX2cxX1xX3xX1fxXdxX75xX3cxX3xXafxXdxXb1xX2cxX3xXe0xX75xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX1xX20xX339xX2cxX39xX3xX5xX20xX289xX2cxX39xX3xX1xX20xX3cxX3xXexX23xX9dxX2cxX39xX3xXbxX1xX103xXbxX3xX5xX3cxX43axXexX3xXe0xX75xX3xXbdxX285xX9dxX3xX1xXdxX34xX4exX3xX19fxX2eaxX3xX1xX14xXdxX129xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9dxX67xX149xXaxX12xdbcexX2faxX3xXexX1xX285xX9dxX3xX2cxX39xX1xX309xX3xX1fxX309xX2cxX1xX3xX2cxX114xX149xX3xX1fxX20x12eaaxX4xX3xX19fxX2f6xX149xX3xX67xX2faxX2cxX39xX3xX2cxX1xcaf7xX4exX3xX4exX30xX4xX3xX1fxd86exX4xX1xX3xX310xX3cxX149xX3xX1fxX309xX2cxX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX425xXexX3xX5xX14xX3xXexX23xX2bxX2cxX1xX3xX1fxXdxX75xX3cxX3xX4xX1xX43xX2cxX1xX3xXexX37xX2cxX39xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cx1226fxX3xX1fxXdxX75xX3cxX3xXafxXdxXb1xX2cxX3xX1xX20xX339xX2cxX39xX3xX5xX20xX289xX2cxX39xX3xX1xX20xX3cxX129xX3xX2acxXdxXb1xX4xX3xX1fxXdxX75xX3cxX3xX4xX1xX43xX2cxX1xX3xXexX37xX2cxX39xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xX4xX92xX6xX3xX2cxX39xX20xX98xXdxX3xX5xX6xX9dxX3xX1fxX14xX2cxX39xX3xXexX23xX9dxX2cxX39xX3xX1fxXdxX75xX3cxX3xXafxXdxXb1xX2cxX3xX5xX6xX9dxX3xX1fxX14xX2cxX39xX3xXbdxX2bxX2cxX1xX3xXexX1xX20xX98xX2cxX39xX3xX7xXcaxX3xXbdxXcdxXexX3xX1fxXd1xX3cxX3xXexX4axX3xX2cxX37xX4exX3xX50xX51xX50xX2xX3xXe0xXe1xXdxX3xX5xX14xX3xXexX23xX2bxX2cxX1xX3xX4exXeexXdxX3xX2cxX37xX4exX3xXexX37xX2cxX39xX3xXexX1xXfcxX4exX3xXffxX3xXexX1xX103xX2cxX39xX3xX1fxX108xXdxX3xXe0xXe1xXdxX3xX5xX6xX9dxX3xX1fxX14xX2cxX39xX3xX2cxX6xX4exX3xX4xX1xX9dxX3xX1fxX425xX2cxX3xXafxX1xXdxX3xX1fxX92xX3xX19bxX50xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xXe0xX114xX9dxX3xX2cxX37xX4exX3xX50xX51xX50xX1d9xX3xXe0xX114xX3xX4xd710xX3xX4exXeexXdxX3xX2cxX37xX4exX3xXexX37xX2cxX39xX3xXexX1xXfcxX4exX3xX11bxX3xXexX1xX103xX2cxX39xX3xX1fxX108xXdxX3xXe0xXe1xXdxX3xX5xX6xX9dxX3xX1fxX14xX2cxX39xX3xX2cxX128xX3xX4xX1xX9dxX3xX1fxX425xX2cxX3xX1fxX92xX3xX19bxX51xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xXe0xX114xX9dxX3xX2cxX37xX4exX3xX50xX51xXffxX19dxX129xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9dxX67xX149xXaxX12xX306xX1xX20xX3xXe0xX43axX149xX574xX3xX1fxX108xXdxX3xXe0xXe1xXdxX3xX5xX6xX9dxX3xX1fxX14xX2cxX39xX3xX2cxX6xX4exX3xX7xXdxX2cxX1xX3xXexX4axX3xXexX1xX103xX2cxX39xX3xX2xX55xX2xX1e5xX19bxX2xX3xX1fxX425xX2cxX3xXexX1xX103xX2cxX39xX3xX1e5xX55xX2xX1e5xX19bxX2xX3xX7xXcaxX3xX1fxX92xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xXe0xX114xX9dxX3xX2cxX37xX4exX3xX50xX51xX50xX2xX3xXe0xX114xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xX7xXcaxX3xX5xX114xX3xX19bxX51xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xXffxX3xXexX1xX103xX2cxX39xX1a0xX3xX5xX6xX9dxX3xX1fxX14xX2cxX39xX3xX2cxX6xX4exX3xX7xXdxX2cxX1xX3xXexX4axX3xXexX1xX103xX2cxX39xX3xX2xX51xX55xX2xX1e5xX19bxX2xX3xX1fxX425xX2cxX3xXexX1xX103xX2cxX39xX3xX19bxX55xX2xX1e5xX19bxX50xX3xX7xXcaxX3xX1fxX92xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xXe0xX114xX9dxX3xX2cxX37xX4exX3xX50xX51xX50xX50xX3xXe0xX114xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xX7xXcaxX3xX5xX114xX3xX19bxX51xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX19bxX3xXexX1xX103xX2cxX39xd2e9xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9dxX67xX149xXaxX12xX17xX108xXdxX3xXe0xXe1xXdxX3xX5xX6xX9dxX3xX1fxX14xX2cxX39xX3xX2cxX128xX3xX7xXdxX2cxX1xX3xXexX4axX3xXexX1xX103xX2cxX39xX3xX51xX2xX55xX2xX1e5xX19bxX19bxX3xX1fxX425xX2cxX3xXexX1xX103xX2cxX39xX3xX1d9xX55xX2xX1e5xX19bxX19bxX3xX7xXcaxX3xX1fxX92xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xXe0xX114xX9dxX3xX2cxX37xX4exX3xX50xX51xX50xX2xX3xXe0xX114xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xX7xXcaxX3xX5xX114xX3xX19dxX19dxX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX11bxX3xXexX1xX103xX2cxX39xX1a0xX3xX5xX6xX9dxX3xX1fxX14xX2cxX39xX3xX2cxX128xX3xX7xXdxX2cxX1xX3xXexX4axX3xXexX1xX103xX2cxX39xX3xX1e5xX55xX2xX1e5xX19bxX19bxX3xX1fxX425xX2cxX3xXexX1xX103xX2cxX39xX3xX11bxX55xX2xX1e5xX19bxX1d5xX3xX7xXcaxX3xX1fxX92xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xXe0xX114xX9dxX3xX2cxX37xX4exX3xX50xX51xX50xX50xX3xXe0xX114xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xX7xXcaxX3xX5xX114xX3xX19dxX19dxX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX1d9xX3xXexX1xX103xX2cxX39xX7d4xX129xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xX10xX2cxXexX10xX23xXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1xX9dxXexX9dxXaxX3xX1xX23xX10xb5eaxX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX199xX55xX55xX4xX67xX2cxXdxX4exX39xX129xXe0xXdxX10xXexX2cxX6xX4exXbxX5xX3cxX7xX129xXe0xX2cxX55xX3cxXbxX5xX9dxX6xX67xX10xX67xX55xX310xX9dxXafxX6xXdxee29xX55xX50xX51xX50xX51xX141xX51xX11bxX141xX50xX1d9xX55xXe0xX2cxXbxX141xXexX6xX2cxX39xXexX3cxX9dxXdxX2cxX39xX1xXdxX1xX3cxX3cxX129xX1f5xXbxX39xXaxX3xX67xX6xXexX6xX18xX67xX10xX7xX4xX9xXaxX16xX14xX3xXexX23xX2bxX2cxX1xX3xXexX37xX2cxX39xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xXbdxXcdxXexX3xX1fxXd1xX3cxX3xXexX4axX3xX2cxX37xX4exX3xX50xX51xX50xX2xX129xX3xX2a5xX2a6xX2cxX1xX199xX3xX2abxX2acxX55xX2acxXdxX10xXexX2cxX6xX4exX2b5xX2b6xXaxX3xX67xX6xXexX6xX18xXdxX2cxX67xX10xX19fxX9xXaxX2xXaxX12xX0xXdxX4exX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX4exX7xX18xXbxX1xX9dxXexX9dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX6xX9dxX3xX1fxX14xX2cxX39xX3xX1fxX20xX6xX3xX23xX6xX3xX5xX14xX3xXexX23xX2bxX2cxX1xX3xX4xX30xX3xXexX1xX34xX3xXexX37xX2cxX39xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xXexX4axX3xX2cxX37xX4exX3xX50xX51xX50xX2xX3xX1xX2bxX2cxX1xX3xX285xX2cxX1xX3xX50xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX199xX55xX55xXdxX129xXbdxX6xX9dxX1xX6xXexXdxX2cxX1xX129xXe0xX2cxX55xX2cxX10xX194xX7xX55xX50xX51xX2xX1d5xX55xX2xX51xX1d9xX67xX50xX2xX19dxX51xX2xX11bxX51xXexXffxX2xX2xX1e5xX5xX2xX129xX1f5xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xXcxX13xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX6xX3xX23xX6xX3xX5xX14xX3xXexX23xX2bxX2cxX1xX3xX4xX30xX3xXexX1xX34xX3xXexX37xX2cxX39xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xXexX4axX3xX2cxX37xX4exX3xX50xX51xX50xX2xXaxX3xX67xX6xXexX6xX18xXbxX1xX9dxXexX9dxX18xX9dxX23xXdxX39xXdxX2cxX6xX5xX18xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX199xX55xX55xX4xX67xX2cxXdxX4exX39xX129xXe0xXdxX10xXexX2cxX6xX4exXbxX5xX3cxX7xX129xXe0xX2cxX55xXexX19bxX50xX51xX55xX3cxXbxX5xX9dxX6xX67xX10xX67xX55xX310xX9dxXafxX6xXdxX943xX55xX50xX51xX50xX51xX141xX51xX11bxX141xX50xX1d9xX55xXe0xX2cxXbxX141xXexX6xX2cxX39xXexX3cxX9dxXdxX2cxX39xX1xXdxX1xX3cxX3cxX129xX1f5xXbxX39xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xX6xXbxXexXdxX9dxX2cxXaxX12xX16xX14xX3xXexX23xX2bxX2cxX1xX3xXexX37xX2cxX39xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xXbdxXcdxXexX3xX1fxXd1xX3cxX3xXexX4axX3xX2cxX37xX4exX3xX50xX51xX50xX2xX129xX3xX2a5xX2a6xX2cxX1xX199xX3xX2abxX2acxX55xX2acxXdxX10xXexX2cxX6xX4exX2b5xX2b6xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9dxX67xX149xXaxX12xX461xX3cxX149xX3xX1fxX309xX2cxX1xX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xX339xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xXexX1xa978xXbxX3xX1xX289xX2cxX3xX4xef18xX2cxX39xX3xX1fxX20xX522xX4xX3xXexX1xX2faxX4xX3xX1xXdxXb1xX2cxX3xXexX1xX10xX9dxX3xX5xX14xX3xXexX23xX2bxX2cxX1xX3xXexX20xX289xX2cxX39xX3xXexX2faxX574xX3xX1fxX20xX522xX4xX3xX310xX3cxX149xX3xX1fxX309xX2cxX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX425xXexX3xX1xX289xX2cxX3xXexX1xX10xX9dxX3xXbdxX285xX2cxX39xX3xXexX1xX34xX3xX1xXdxXb1xX2cxX3xXexX1xX10xX9dxX3xXexX4axX2cxX39xX3xX2cxX37xX4exX3xX1fxX92xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xX2a5xXexX4axX3xX2cxX37xX4exX3xX50xX51xX50xX2xX2b6xX3xX7xXcaxX3xX1fxX20xX522xX4xX3xX103xXbxX3xX67xX30xX2cxX39xX3xX1fxX108xXdxX3xXe0xXe1xXdxX3xX2cxX1xX128xX2cxX39xX3xX2cxX39xX20xX98xXdxX3xX5xX6xX9dxX3xX1fxX14xX2cxX39xX3xX4xX30xX3xXexX1xX34xX3xXexX1xX10xX9dxX3xXexX1xX103xX2cxX39xX574xX3xX2cxX37xX4exX3xX7xXdxX2cxX1xX129xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9dxX67xX149xXaxX12xXcxX1xX10xX9dxX3xX310xX3cxX149xX3xX1fxX309xX2cxX1xX3xXexa432xXdxX3xXafxX1xX9dxX285xX2cxX3xXffxX3xX17xXdxX75xX3cxX3xX2xX19bxX1e5xX3xX4xX92xX6xX3xX13xX14xX3xX5xX3cxX43axXexX3xX5xX6xX9dxX3xX1fxX14xX2cxX39xX3xXexX1xX2bxX3xX2cxX39xX20xX98xXdxX3xX5xX6xX9dxX3xX1fxX14xX2cxX39xX3xXbdxX309xX3xX7xX3cxX149xX3xX39xXdxX285xX4exX3xXafxX1xX285xX3xX2cxX37xX2cxX39xX3xX5xX6xX9dxX3xX1fxX14xX2cxX39xX1a0xX3xX5xX114xX4exX3xX2cxX39xX1xX75xX574xX3xX4xae5cxX2cxX39xX3xXe0xXdxXb1xX4xX3xX1fx123dfxX4xX3xXbdxXdxXb1xXexX3xX2cxXd25xX2cxX39xX3xX2cxX1xec09xX4xX574xX3xX1fxX14xX4xX3xX1xXcb5xXdxX574xX3xX2cxX39xX3cxX149xX3xX1xXdxX34xX4exX1a0xX3xX5xX114xX4exX3xX2cxX39xX1xX75xX574xX3xX4xXd1bxX2cxX39xX3xXe0xXdxXb1xX4xX3xX2cxXd25xX2cxX39xX3xX2cxX1xXd34xX4xX574xX3xX1fxX14xX4xX3xX1xXcb5xXdxX574xX3xX2cxX39xX3cxX149xX3xX1xXdxX34xX4exX1a0xX3xX5xX114xX4exX3xXe0xXdxXb1xX4xX3xX339xX3xXe0xd45bxX2cxX39xX3xX4xX34exX3xX1fxXdxX75xX3cxX3xXafxXdxXb1xX2cxX3xXafxXdxX2cxX1xX3xXexX425xX18xX19fxX2eaxX3xX1xX14xXdxX3xX1fxXd25xX4xX3xXbdxXdxXb1xXexX3xXafxX1xX34exX3xXafxX1xX37xX2cxX3xX4xX34exX3xXexX1xX34xX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xX339xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xXexX1xXbbaxXbxX3xX1xX289xX2cxX3xX2cxX1xX20xX2cxX39xX3xXafxX1xXd1bxX2cxX39xX3xX310xX3cxX103xX3xX19dxX3xXexX3cxX3dxXdxX129xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9dxX67xX149xXaxX12xX0xX7xXexX23xX9dxX2cxX39xX12xcd27xXdxX128xX3xX2cxX39xX3cxX149xXfcxX2cxX3xX2cxX1xX34exX4exX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xX339xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX4xX6xX9dxX0xX55xX7xXexX23xX9dxX2cxX39xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9dxX67xX149xXaxX12xX2acxX75xX3xX4xX289xX3xXbdxX285xX2cxX574xX3xX67xX2faxX3xXexX1xX285xX9dxX3xX2cxX39xX1xX309xX3xX1fxX309xX2cxX1xX3xX310xX3cxX149xX3xX1fxX309xX2cxX1xX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xX339xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX4xX6xX9dxX3xX1xX289xX2cxX3xX7xXcaxX3xXafxX425xX3xXexX1xX4axX6xX3xX306xX39xX1xX309xX3xX1fxX309xX2cxX1xX3xX7xX108xX3xX19dxXffxX55xX50xX51xX2xX19dxX55xX306xX17xX18xX170xX2abxX574xX3xX39xXdxX128xX3xX2cxX39xX3cxX149xXfcxX2cxX3xX4xX103xX4xX3xX1fxX108xXdxX3xXexX20xX522xX2cxX39xX3xXexX1xX3cxX14xX4xX3xX67xXdxXb1xX2cxX3xX1fxX20xX522xX4xX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xX339xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX4xX6xX9dxX3xX1xX289xX2cxX3xXbdxX6xX9dxX3xX39xe9a2xX4exX3xX4xX103xX2cxX3xXbdxX14xX574xX3xX4xXd1bxX2cxX39xX3xX4xX1xX667xX4xX3xX2cxX128xX3xX39xXdxX128xX3xX2xX51xX3xX2cxX1xX34exX4exX3xX4xX1xX667xX4xX3xXe0xX30xX574xX3xX4xX1xX667xX4xX3xX67xX6xX2cxX1xX3xX2a5xX2abxX1xX34exX3xXcxX23xX20xX339xX2cxX39xX3xX13xX6xX2cxX3xX4xX103xX4xX3xX13xX6xX2cxX3xXcxX23xX3cxX2cxX39xX3xX20xX289xX2cxX39xX3xX17xX285xX2cxX39xX1a0xX3xX2abxX1xX34exX3xX170xX1xX103xX2cxX1xX3xX2acxX37xX2cxX3xXbxX1x1072fxX2cxX39xX3xXcxX23xX3cxX2cxX39xX3xX20xX289xX2cxX39xX3xX17xX285xX2cxX39xX1a0xX3xX2abxX1xX34exX3xX170xX1xX92xX3xX2cxX1xXdxXb1xX4exX3x122d0xX149xX3xXbdxX6xX2cxX3xf82exXdxX34xX4exX3xXexX23xX6xX3xXcxX23xX3cxX2cxX39xX3xX20xX289xX2cxX39xX3xX17xX285xX2cxX39xX1a0xX3xX2abxX1xX34exX3xX170xX1xX92xX3xX2cxX1xXdxXb1xX4exX3xX2acxX37xX2cxX3xXbxX1xXf6dxX2cxX39xX3xX170xX1xX92xX3xXexX309xX4xX1xX3xX2cxX20xXe1xX4xX1a0xX3xX2abxX1xX34exX3xX170xX1xX92xX3xX2cxX1xXdxXb1xX4exX3xX2acxX37xX2cxX3xXbxX1xXf6dxX2cxX39xX3xX461xX3cxX108xX4xX3xX1xX14xXdxX1a0xX3xX2abxX1xX34exX3xX170xX1xX92xX3xXexX309xX4xX1xX3xX4xX1xX3cxX149xXfcxX2cxX3xXexX23xX103xX4xX1xX3xX1dxX14xXdxX3xX1fxXefdxX2cxX39xX3xX50axX2f6xX2cxX3xXexX14xX4xX3xX4xX92xX6xX3xX461xX3cxX108xX4xX3xX1xX14xXdxX1a0xX3xX2abxX1xX34exX3xX170xX1xX92xX3xX2cxX1xXdxXb1xX4exX3xX4xX1xX3cxX149xXfcxX2cxX3xXexX23xX103xX4xX1xX3xX4xX103xX4xX3xXf90xX149xX3xXbdxX6xX2cxX3xX4xX92xX6xX3xX461xX3cxX108xX4xX3xX1xX14xXdxX1a0xX3xXcxX1xX667xX3xXexX23xX20xX339xX2cxX39xX3xX13xX14xX1a0xX3xX4xXbbaxXbxX3xXbxX1xX34exX3xX4xX92xX6xX3xX2cxX39xX20xX98xXdxX3xX1fxX667xX2cxX39xX3xX1fxXd1xX3cxX3xX4xX289xX3xX310xX3cxX6xX2cxX3xX2cxX39xX6xX2cxX39xX3xX13xX14xX1a0xX3xX2cxX39xX20xX98xXdxX3xX1fxX667xX2cxX39xX3xX1fxXd1xX3cxX3xX4xX289xX3xX310xX3cxX6xX2cxX3xXexX1xX3cxX14xX4xX3xX170xX1xX538xX2cxX1xX3xXbxX1xX92xX129xX129xX129xX2b6xX3xXe0xX114xX3xX2cxX1xX128xX2cxX39xX3xX2cxX39xX20xX98xXdxX3xX1fxX20xX522xX4xX3xXbdxX3dxX3xX2cxX1xXdxXb1xX4exX3xX4xX1xX667xX4xX3xXe0xX30xX574xX3xX4xX1xX667xX4xX3xX67xX6xX2cxX1xX3xXcxX1xff03xX4exX3xXbxX1xX103xX2cxX3xXcxXf6dxX6xX3xX103xX2cxX3xX2cxX1xX2f6xX2cxX3xX67xX2f6xX2cxX3xXexX108xXdxX3xX4xX6xX9dxX574xX3xXf97xXdxX34xX4exX3xX7xX103xXexX3xXe0xXdxXfcxX2cxX3xX2acxXdxXb1xX2cxX3xXf97xXdxX34xX4exX3xX7xX103xXexX3xX2cxX1xX2f6xX2cxX3xX67xX2f6xX2cxX3xXexX108xXdxX3xX4xX6xX9dxX129xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9dxX67xX149xXaxX12xX2acxXdxXb1xX4xX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xX339xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX4xX6xX9dxX3xX1xX289xX2cxX3xXexX108xXdxX3xX1fxX6xX3xX5xX114xX3xX19dxX3xX2cxX37xX4exX3xXe0xX114xX3xXexX1xX2faxX4xX3xX1xXdxXb1xX2cxX3xX4xXd8bxX2cxX39xX3xXe0xXe1xXdxX3xX5xX14xX3xXexX23xX2bxX2cxX1xX3xXbdxXcdxXexX3xX1fxXd1xX3cxX3xXexX37xX2cxX39xX3xXexX4axX3xX2cxX37xX4exX3xX50xX51xX50xX2xX129xX3xXcxX3cxX3dxXdxX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xX4xX6xX9dxX3xX1xX289xX2cxX3xXafxX1xXd1bxX2cxX39xX3xXe0xX20xX522xXexX3xX310xX3cxX103xX3xX19bxX1d5xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX1fxX108xXdxX3xXe0xXe1xXdxX3xX2cxX6xX4exX3xXe0xX114xX9dxX3xX2cxX37xX4exX3xX50xX51xX50xX1d9xX3xXe0xX114xX3xXafxX1xXd1bxX2cxX39xX3xXe0xX20xX522xXexX3xX310xX3cxX103xX3xX19bxX19dxX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX1fxX108xXdxX3xXe0xXe1xXdxX3xX2cxX128xX3xXe0xX114xX9dxX3xX2cxX37xX4exX3xX50xX51xXffxX19dxX129xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xX10xX2cxXexX10xX23xXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1xX9dxXexX9dxXaxX3xX1xX23xX10xX914xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX199xX55xX55xX4xX67xX2cxXdxX4exX39xX129xXe0xXdxX10xXexX2cxX6xX4exXbxX5xX3cxX7xX129xXe0xX2cxX55xX3cxXbxX5xX9dxX6xX67xX10xX67xX55xX310xX9dxXafxX6xXdxX943xX55xX50xX51xX50xX51xX141xX51xX11bxX141xX50xX1d9xX55xXe0xX2cxXbxX141xX4xX6xX9dxX129xX1f5xXbxX39xXaxX3xX67xX6xXexX6xX18xX67xX10xX7xX4xX9xXaxX16xX14xX3xXexX23xX2bxX2cxX1xX3xXexX37xX2cxX39xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xXe0xXe1xXdxX3xX5xX6xX9dxX3xX1fxX14xX2cxX39xX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xX339xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX4xX6xX9dxX3xX1xX289xX2cxX129xX3xX2a5xX2a6xX2cxX1xX199xX3xX2abxX2acxX55xX2acxXdxX10xXexX2cxX6xX4exX2b5xX2b6xXaxX3xX67xX6xXexX6xX18xXdxX2cxX67xX10xX19fxX9xXaxX50xXaxX12xX0xXdxX4exX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX4exX7xX18xXbxX1xX9dxXexX9dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX6xX9dxX3xX1fxX14xX2cxX39xX3xX1fxX20xX6xX3xX23xX6xX3xX5xX14xX3xXexX23xX2bxX2cxX1xX3xX4xX30xX3xXexX1xX34xX3xXexX37xX2cxX39xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xXexX4axX3xX2cxX37xX4exX3xX50xX51xX50xX2xX3xX1xX2bxX2cxX1xX3xX285xX2cxX1xX3xXffxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX199xX55xX55xXdxX129xXbdxX6xX9dxX1xX6xXexXdxX2cxX1xX129xXe0xX2cxX55xX2cxX10xX194xX7xX55xX50xX51xX2xX1d5xX55xX2xX51xX1d9xX67xX50xX2xX19dxX51xX2xX11bxX51xXexX19dxX1d5xX11bxXffxX5xX50xX129xX1f5xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xXcxX13xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX6xX3xX23xX6xX3xX5xX14xX3xXexX23xX2bxX2cxX1xX3xX4xX30xX3xXexX1xX34xX3xXexX37xX2cxX39xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xXexX4axX3xX2cxX37xX4exX3xX50xX51xX50xX2xXaxX3xX67xX6xXexX6xX18xXbxX1xX9dxXexX9dxX18xX9dxX23xXdxX39xXdxX2cxX6xX5xX18xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX199xX55xX55xX4xX67xX2cxXdxX4exX39xX129xXe0xXdxX10xXexX2cxX6xX4exXbxX5xX3cxX7xX129xXe0xX2cxX55xXexX19bxX50xX51xX55xX3cxXbxX5xX9dxX6xX67xX10xX67xX55xX310xX9dxXafxX6xXdxX943xX55xX50xX51xX50xX51xX141xX51xX11bxX141xX50xX1d9xX55xXe0xX2cxXbxX141xX4xX6xX9dxX129xX1f5xXbxX39xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xX6xXbxXexXdxX9dxX2cxXaxX12xX16xX14xX3xXexX23xX2bxX2cxX1xX3xXexX37xX2cxX39xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xXe0xXe1xXdxX3xX5xX6xX9dxX3xX1fxX14xX2cxX39xX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xX339xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX4xX6xX9dxX3xX1xX289xX2cxX129xX3xX2a5xX2a6xX2cxX1xX199xX3xX2abxX2acxX55xX2acxXdxX10xXexX2cxX6xX4exX2b5xX2b6xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9dxX67xX149xXaxX12xX17xXd25xX4xX3xXbdxXdxXb1xXexX574xX3xXe0xXdxXb1xX4xX3xX310xX3cxX149xX425xXexX3xX1fxX309xX2cxX1xX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xX339xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX4xX6xX9dxX3xX1xX289xX2cxX3xXbxX1xX285xXdxX3xXbdxX285xX9dxX3xX1fxX285xX4exX3xX4xX103xX4xX3xX2cxX39xX3cxX149xXfcxX2cxX3xXexXcdxX4xX574xX3xX1fxXdxX75xX3cxX3xXafxXdxXb1xX2cxX3xX7xX6xX3cxX199xX3xXf97xX1xX103xX4xX1xX3xX310xX3cxX6xX2cxX574xX3xX4xXd1bxX2cxX39xX3xXbdxX530xX2cxX39xX574xX3xX4xXd1bxX2cxX39xX3xXafxX1xX6xXdxX3xXe0xX114xX3xX1fxc808xX2cxX39xX3xX310xX3cxX149xX3xX1fxX309xX2cxX1xX1a0xX3xX4xX289xX3xX310xX3cxX6xX2cxX3xX4xX34exX3xX2cxX1xX3cxX3xX4xXd1xX3cxX3xX7x124dexX3xX67xX30xX2cxX39xX1a0xX3xX4xX103xX3xX2cxX1xX2f6xX2cxX3xX4xX34exX3xX2cxX39xX3cxX149xXb1xX2cxX3xXe0xXd34xX2cxX39xX574xX3xX1fxX92xX3xX7xX667xX4xX3xXafxX1x11dbaxX10xX3xXe0xX114xX3xXafxX1xXd1bxX2cxX39xX3xX1fxX6xX2cxX39xX3xXexX23xX9dxX2cxX39xX3xXexX1xX98xXdxX3xX39xXdxX6xX2cxX3xXbdxX309xX3xX19fxX10xX4exX3xX19fxd2f4xXexX3xX19fxX15a6xX3xX5xe9cexX3xXafx9abaxX3xX5xX3cxX43axXexX574xX3xXbdxX309xX3xX1fxXdxX75xX3cxX3xXexX23xX6xX574xX3xXexX23xX3cxX149xX3xXexX108xX574xX3xX19fxX15f8xXexX3xX19fxX15a6xX3xX1xX9dxXd25xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX114xX2cxX1xX3xXafxX1602xX3xX5xX3cxX43axXexX3xXe0xX75xX3xX17xX285xX2cxX39xX574xX3xX4xX1xX538xX2cxX1xX3xX310xX3cxX149xX75xX2cxX129xX129xX129xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9dxX67xX149xX3xXbxX170xX10xX2cxXexX10xX23xXaxX12xX0xXdxX4exX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xXexX1xX3cxX4exXbdxX3xX67xX1xXdxX67xX10xX3xXdxX170xX10xX2cxXexX10xX23xXaxX3xX7xXexX149xX5xX10xX9xXaxX194xXdxX67xXexX1xX199xX3xX19bxX2xX19dxXbxX19fxX1a0xX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX199xX3xXffxX1d9xX19dxXbxX19fxX1a0xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX199xX55xX55xXdxX129xXbdxX6xX9dxX1xX6xXexXdxX2cxX1xX129xXe0xX2cxX55xX2cxX10xX194xX7xX55xX50xX51xX2xX1d5xX55xX2xX51xX1d9xX67xX50xX2xX19dxX51xX2xX50xX1d9xXexX1d5xX1e5xX1e5xX50xX5xXffxX18xXexX3cxX9dxXdxX2cxX39xX1xXdxX1xX3cxX3cxX129xX1f5xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xXcxX13xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX6xX3xX23xX6xX3xX5xX14xX3xXexX23xX2bxX2cxX1xX3xX4xX30xX3xXexX1xX34xX3xXexX37xX2cxX39xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xXexX4axX3xX2cxX37xX4exX3xX50xX51xX50xX2xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xX67xXdxXe0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xX23xX10xX5xX6xXexX10xX67xXaxX12xX0xX7xXexX23xX9dxX2cxX39xX12xXcxXdxX2cxX3xX5xXdxXfcxX2cxX3xX310xX3cxX6xX2cxX199xX0xX55xX7xXexX23xX9dxX2cxX39xX12xX0xX3cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX18xXexX1xX3cxX4exXbdxX18xX6xX2cxX67xX18xX7xX6xXbxX9dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX14xX3xXexX23xX2bxX2cxX1xX3xXexX37xX2cxX39xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxXaxX3xX1xX23xX10xX914xX9xXaxX55xX4xX1xXdxX2cxX1xX18xX7xX6xX4xX1xX18xX19fxX6xX18xX1xX9dxXdxX55xX5xX9dxX18xXexX23xXdxX2cxX1xX18xXexX6xX2cxX39xX18xXexX3cxX9dxXdxX18xX2cxX39xX1xXdxX18xX1xX3cxX3cxX55xX2xX1d9xX50xX19dxX1d9xX19bxX129xX1xXexX4exXaxX12xX0xXdxX4exX39xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX55xX4exX10xX67xXdxX6xX55xX2xX50xX51xX55xX2cxX10xX194xX7xX55xX2xX1e5xX11bxX19bxX55xX2xX51xX19dxX67xXffxX2xX11bxX11bxX50xX11bxX19dxXexX2xX1d5xXffxX51xX5xX11bxX18xX4xX1e5xX914xX19dxX2xX67xX67xX4xX51xX10xX1e5xX4xX10xX1d5xX4xX50xXbdxX10xX1d9xX67xX129xX1f5xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xXcxX13xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX6xX3xX23xX6xX3xX5xX14xX3xXexX23xX2bxX2cxX1xX3xX4xX30xX3xXexX1xX34xX3xXexX37xX2cxX39xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xXexX4axX3xX2cxX37xX4exX3xX50xX51xX50xX2xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxXe0xX12xX0xX7xXexX23xX9dxX2cxX39xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX14xX3xXexX23xX2bxX2cxX1xX3xXexX37xX2cxX39xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxXaxX3xX1xX23xX10xX914xX9xXaxX55xX4xX1xXdxX2cxX1xX18xX7xX6xX4xX1xX18xX19fxX6xX18xX1xX9dxXdxX55xX5xX9dxX18xXexX23xXdxX2cxX1xX18xXexX6xX2cxX39xX18xXexX3cxX9dxXdxX18xX2cxX39xX1xXdxX18xX1xX3cxX3cxX55xX2xX1d9xX50xX19dxX1d9xX19bxX129xX1xXexX4exXaxX12xX16xX14xX3xXexX23xX2bxX2cxX1xX3xXexX37xX2cxX39xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX23xX9dxX2cxX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xXcxX4axX3xX50xX51xX50xX2xX574xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xX7xXcaxX3xXexX37xX2cxX39xX3xXexX1xX10xX9dxX3xX5xX14xX3xXexX23xX2bxX2cxX1xX3xX1xX114xX2cxX39xX3xX2cxX37xX4exX3xX1fxX425xX2cxX3xXafxX1xXdxX3xX5xX6xX9dxX3xX1fxX14xX2cxX39xX3xX2cxX6xX4exX3xX19bxX50xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xXe0xX114xX3xX2cxX128xX3xX19bxX51xX3xXexX3cxX3dxXdxX129xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxXe0xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXexX23xX20xX339xX2cxX39xX3xX17xX114xX9dxX3xX306xX39xXd34xX4xX3xX50axX3cxX2cxX39xX199xX3xX1dxX289xX2cxX3xX2xX129xX1d9xX2xX51xX3xX2cxX39xX114xX2cxX1xX3xX2cxX39xX1xX75xX3xX7xXcaxX3xX1fxX20xX522xX4xX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xX7xXe1xX4exXaxX3xX1xX23xX10xX914xX9xXaxX55xX4xX1xXdxX2cxX1xX18xX7xX6xX4xX1xX18xX19fxX6xX18xX1xX9dxXdxX55xXbdxX9dxX18xXexX23xX3cxX9dxX2cxX39xX18xX67xX6xX9dxX18xX2cxX39xX9dxX4xX18xX67xX3cxX2cxX39xX18xX1xX9dxX2cxX18xX2xX18xX1d9xX2xX51xX18xX2cxX39xX6xX2cxX1xX18xX2cxX39xX1xX10xX18xX7xX10xX18xX67xX3cxX9dxX4xX18xX2cxX39xX1xXdxX18xX1xX3cxX3cxX18xX7xX9dxX4exX55xX2xX1d9xX50xX19dxX1d9xX19dxX129xX1xXexX4exXaxX12xX0xXdxX4exX39xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX55xX4exX10xX67xXdxX6xX55xX2xX50xX51xX55xX2cxX10xX194xX7xX55xX2xX1e5xX11bxX19bxX55xX2xX51xX19dxX67xXffxX2xX50xXffxX19bxX51xXffxXexX19dxX19bxX51xX50xX11bxX5xX51xX129xX1f5xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xXcxX13xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX6xX3xX23xX6xX3xX5xX14xX3xXexX23xX2bxX2cxX1xX3xX4xX30xX3xXexX1xX34xX3xXexX37xX2cxX39xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xXexX4axX3xX2cxX37xX4exX3xX50xX51xX50xX2xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxXe0xX12xX0xX7xXexX23xX9dxX2cxX39xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXexX23xX20xX339xX2cxX39xX3xX17xX114xX9dxX3xX306xX39xXd34xX4xX3xX50axX3cxX2cxX39xX199xX3xX1dxX289xX2cxX3xX2xX129xX1d9xX2xX51xX3xX2cxX39xX114xX2cxX1xX3xX2cxX39xX1xX75xX3xX7xXcaxX3xX1fxX20xX522xX4xX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xX7xXe1xX4exXaxX3xX1xX23xX10xX914xX9xXaxX55xX4xX1xXdxX2cxX1xX18xX7xX6xX4xX1xX18xX19fxX6xX18xX1xX9dxXdxX55xXbdxX9dxX18xXexX23xX3cxX9dxX2cxX39xX18xX67xX6xX9dxX18xX2cxX39xX9dxX4xX18xX67xX3cxX2cxX39xX18xX1xX9dxX2cxX18xX2xX18xX1d9xX2xX51xX18xX2cxX39xX6xX2cxX1xX18xX2cxX39xX1xX10xX18xX7xX10xX18xX67xX3cxX9dxX4xX18xX2cxX39xX1xXdxX18xX1xX3cxX3cxX18xX7xX9dxX4exX55xX2xX1d9xX50xX19dxX1d9xX19dxX129xX1xXexX4exXaxX12xX13xX14xX3xXexX23xX20xX339xX2cxX39xX3xX17xX114xX9dxX3xX306xX39xXd34xX4xX3xX50axX3cxX2cxX39xX199xX3xX1dxX289xX2cxX3xX2xX129xX1d9xX2xX51xX3xX2cxX39xX114xX2cxX1xX3xX2cxX39xX1xX75xX3xX7xXcaxX3xX1fxX20xX522xX4xX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xX7xXe1xX4exX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX23xX9dxX2cxX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12x98d5xX14xXexX3xXexX23xX9dxX2cxX39xX3xX2cxX1xX128xX2cxX39xX3xXexX1xX6xX149xX3xX1fxX3dxXdxX3xX23xXbbaxXexX3xX5xXe1xX2cxX3xX4xX92xX6xX3xX13xX14xX3xX16xX3cxX43axXexX3xX16xX6xX9dxX3xX1fxX14xX2cxX39xX3xX7xX15a6xX6xX3xX1fxX3dxXdxX3xXe0xX4axX6xX3xX1fxX20xX522xX4xX3xX461xX3cxX108xX4xX3xX1xX14xXdxX3xXexX1xXd1bxX2cxX39xX3xX310xX3cxX6xX3xXexX23xX9dxX2cxX39xX3xX7xX103xX2cxX39xX3xX2cxX6xX149xX3xX50xX51xX55xX2xX2xX3xX4xX1xX538xX2cxX1xX3xX5xX114xX3xX310xX3cxX149xX3xX1fxX309xX2cxX1xX3xXexX37xX2cxX39xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xXe0xX114xX3xXbdxX3dxX3xX7xX3cxX2cxX39xX3xXexX1xXfcxX4exX3xX4exX14xXexX3xX2cxX39xX114xX149xX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX5xf355xX129xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxXe0xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX19dxX3xXe0xXbbaxX2cxX3xX1fxX75xX3xX4xXf6dxX2cxX3xX2cxX1xXdxX75xX3cxX3xX15ffxX3xXafxXdxX425xX2cxX3xXexX23xX103xXdxX3xX4xX1xXdxX75xX3cxX3xXexX23xX9dxX2cxX39xX3xX13xX14xX3xX16xX3cxX43axXexX3xX16xX6xX9dxX3xX1fxX14xX2cxX39xX3xX7xX15a6xX6xX3xX1fxX3dxXdxXaxX3xX1xX23xX10xX914xX9xXaxX55xX4xX1xXdxX2cxX1xX18xX7xX6xX4xX1xX18xX19fxX6xX18xX1xX9dxXdxX55xX19dxX18xXe0xX6xX2cxX18xX67xX10xX18xX4xX9dxX2cxX18xX2cxX1xXdxX10xX3cxX18xX149xX18xXafxXdxX10xX2cxX18xXexX23xX6xXdxX18xX4xX1xXdxX10xX3cxX18xXexX23xX9dxX2cxX39xX18xXbdxX9dxX18xX5xX3cxX6xXexX18xX5xX6xX9dxX18xX67xX9dxX2cxX39xX18xX7xX3cxX6xX18xX67xX9dxXdxX55xX2xX1d9xX2xX2xX51xXffxX129xX1xXexX4exXaxX12xX0xXdxX4exX39xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX55xX4exX10xX67xXdxX6xX55xX2xX50xX51xX55xX2cxX10xX194xX7xX55xX2xX1e5xX11bxX50xX55xX2xX51xX19bxX67xXffxX2xX50xX50xX50xX19dxX1e5xXexX1d5xX51xXffxX1e5xX5xX2xX129xX1f5xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xXcxX13xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX6xX3xX23xX6xX3xX5xX14xX3xXexX23xX2bxX2cxX1xX3xX4xX30xX3xXexX1xX34xX3xXexX37xX2cxX39xX3xXexX3cxX3dxXdxX3xX2cxX39xX1xX43xX3xX1xX20xX3cxX3xXexX4axX3xX2cxX37xX4exX3xX50xX51xX50xX2xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxXe0xX12xX0xX7xXexX23xX9dxX2cxX39xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX19dxX3xXe0xXbbaxX2cxX3xX1fxX75xX3xX4xXf6dxX2cxX3xX2cxX1xXdxX75xX3cxX3xX15ffxX3xXafxXdxX425xX2cxX3xXexX23xX103xXdxX3xX4xX1xXdxX75xX3cxX3xXexX23xX9dxX2cxX39xX3xX13xX14xX3xX16xX3cxX43axXexX3xX16xX6xX9dxX3xX1fxX14xX2cxX39xX3xX7xX15a6xX6xX3xX1fxX3dxXdxXaxX3xX1xX23xX10xX914xX9xXaxX55xX4xX1xXdxX2cxX1xX18xX7xX6xX4xX1xX18xX19fxX6xX18xX1xX9dxXdxX55xX19dxX18xXe0xX6xX2cxX18xX67xX10xX18xX4xX9dxX2cxX18xX2cxX1xXdxX10xX3cxX18xX149xX18xXafxXdxX10xX2cxX18xXexX23xX6xXdxX18xX4xX1xXdxX10xX3cxX18xXexX23xX9dxX2cxX39xX18xXbdxX9dxX18xX5xX3cxX6xXexX18xX5xX6xX9dxX18xX67xX9dxX2cxX39xX18xX7xX3cxX6xX18xX67xX9dxXdxX55xX2xX1d9xX2xX2xX51xXffxX129xX1xXexX4exXaxX12xX19dxX3xXe0xXbbaxX2cxX3xX1fxX75xX3xX4xXf6dxX2cxX3xX2cxX1xXdxX75xX3cxX3xX15ffxX3xXafxXdxX425xX2cxX3xXexX23xX103xXdxX3xX4xX1xXdxX75xX3cxX3xXexX23xX9dxX2cxX39xX3xX13xX14xX3xX16xX3cxX43axXexX3xX16xX6xX9dxX3xX1fxX14xX2cxX39xX3xX7xX15a6xX6xX3xX1fxX3dxXdxX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX23xX9dxX2cxX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX50axX2faxX3xXexX1xX285xX9dxX3xX13xX14xX3xX5xX3cxX43axXexX3xX16xX6xX9dxX3xX1fxX14xX2cxX39xX3xX2a5xX7xX15a6xX6xX3xX1fxX3dxXdxX2b6xX3xXexX23xX2bxX2cxX1xX3xX461xX3cxX108xX4xX3xX1xX14xXdxX3xX19fxX10xX4exX3xX19fxX15f8xXexX574xX3xXexX1xXd1bxX2cxX39xX3xX310xX3cxX6xX3xX39xXefdxX4exX3xX2xX1d5xX3xX4xX1xX20xX289xX2cxX39xX574xX3xX50xX50xX51xX3xX1fxXdxX75xX3cxX574xX3xXexX23xX9dxX2cxX39xX3xX1fxX34exX3xX4xX34exX3xX4exX14xXexX3xX7xX108xX3xX2cxX14xXdxX3xX67xX3cxX2cxX39xX3xX5xXe1xX2cxX3xX4xXf6dxX2cxX3xX2cxX1xXdxX75xX3cxX3xX15ffxX3xXafxXdxX425xX2cxX3xXexX23xX103xXdxX3xX4xX1xXdxX75xX3cxX129xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxXe0xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX55xX3cxX5xX12xX0xX67xXdxXe0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX23xXaxX12xX0xX55xX67xXdxXe0xX12xX0xX55xX67xXdxXe0xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9eefxX9dxX3cxX23xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX9dxX3xX2acxXdxX10xXexX2cxX6xX4exX2b5xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxXe0xX12