Trợ giúp pháp lý miễn phí cho người khuyết tật Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em, tư vấn giáo dục nghề nghiệp, phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh vừa tổ chức trợ giúp và tư vấn pháp luật miễn phí cho hơn 50 người khuyết tật.
b0a6xb53exfe22x1377axdf49x1236axd2b2x14378x12ef9xX7xddc3x10a27xee4fxeb49x10177x13097xX5xc4adxXax12855xXcxf709xd0ffxX3x13c86xXdxdf2axXbxX3xXbxX1xd050xXbxX3xX5x149b0xX3x10636xXdx12cdaxb44cxX3xXbxX1xe9adxX3xX4xX1x11498xX3xX27xX17x123f7x14791xXdxX3xdd0exX1xf22axdaa5x12a0cxXexX3xXex11fc1xXexX3xd76ax12700xX3xXcxb9c3xX27xX1xX0xbab1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX10xX6xd1a4xXaxX12xXcxX14xX39xX27xX17xX3xXexf878xX24xX3xXcxX14xX15xX3xX17xXdxX19xXbxX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX22xX3xcdc4xX1xX43xX3xX27xX33xfe78xX4xX3xXexb785xX27xX1xX3xX42xX43xX3xXcxX46xX27xX1xX3xXbxX1x13024xXdxX3xX1xX15xXbxX3xdd6fxX80xXdxX3xXcxX14xX39xX27xX17xX3xXexX66xX24xX3x14472x13729xX27xX17xX3xXexX1exX4xX3x12766x104e3xX3xX1x12713xXdxX3x14045xX3xe98exX39x124aexX3xd8b7xe000xX2fxX3xXexX14xX15xX3xXexX14xb374xX3xX10xX24x13741xX3xXexX33xX3xX99x13905xX27xX3xX17xXdxX1exX2fxX3xX5cxefd3xX4xX3xX27xX17xX1x127b8xX3xX27xX17xX1xXdxf932xXbxXcbxX3xXbxX1xXdaxX4xX3xX1xd6b1xXdxX3xX4xX1x13ee2xX4xX3xX27xd2dfxX27xX17xX3xX4xX1xX2fxX3xX27xX17xX33xX34xXdxX3xX37xX1xX39xX3axX3bxXexX3xXexX3fxXexX3xXexX84xX27xX1xX3xX99xdd66xX6xX3xXex12069xX3xX4xX1xXf5xX4xX3xXexX14xX15xX3xX17xXdxX19xXbxX3xX99xX43xX3xXexX33xX3xX99xXd1xX27xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX39xX3fxXexX3xX24xXdxX26xX27xX3xXbxX1xX2bxX3xX4xX1xX2fxX3xX1xcd10xX27xX3xcb31xb906xX3xX27xX17xX33xX34xXdxX3xX37xX1xX39xX3axX3bxXexX3xXexX3fxXexf197xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX2fxX5cxX3axXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa7xX10xX27xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxc3cexXdxX5cxXexX1xb4c0xX3x10a4bxX2xX151xXbxXb0xf2c5xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX19bxX3xfa36xX2xX152xXbxXb0xX1a2xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4axX4axXdxX164x100e3xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX27xX1xX164xX99xX27xX4axX27xX10xX196xX7xX4ax119ffxX2xX2xX151xX4axX2x137e5xX2xX5cxX151xX2xX2xX152xX1d5xX152xec93xXexX1dex12a53xX152xX151xcf8dxX5xX152xX164x11b9fxXbxX17xd58cxX14xX9xX19dxX19dxX152xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX19xXbxX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX22xX3xX24xXdxX26xX27xX3xXbxX1xX2bxX3xX4xX1xX2fxX3xX27xX17xX33xX34xXdxX3xX37xX1xX39xX3axX3bxXexX3xXexX3fxXexX3xX42xX43xX3xXcxX46xX27xX1xXaxX3xX196xXdxX5cxXexX1xX9xXaxX19dxX2xX151xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX1acxX2xX152xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX6xXbxXexXdxX2fxX27xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxXexX10xXb0xXexXb7xX6xX5xXdxX17xX27xX19bxX3xX1e8xX39xX7xXexXdxe1f3xX3axX1a2xXaxX12xX42xX2fxc2eexXexX3x134fbxXb4xX27xX17xX3xXexX33xX3xX99xXd1xX27xX3xX285xX33xX15xX4xX3xXexX11cxX3xX4xX1xXf5xX4xX3xX7xX1exX27xX17xX3xX27xX6xX3axX3xX2xX19dxX4axX1acxX164xX3xXcxX282xXdxX3xX1bdxX39xX11cxXdxX3xXexX14xX39xX3axXe0xX27xX3xXexX1xXa8xX27xX17xXcbxX3xX4xX1exX4xX3xX1xbc04xX4xX3xX99xXdxc56fxX27xX3xX285xX33xX15xX4xX3xX17xXdxX80xXdxX3xXexX1xXdxXe6xX39xX3xX27xX1x10f01xX27xX17xX3xX27xXb4xXdxX3xX5cxX39xX27xX17xX3xX4xX14exX3xX1bdxXbexX27xX3xX99xXe0xX3x11276xX39xX3fxXexX3xXcxX14xX15xX3xX17xXdxX19xXbxX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX22xX3xX27xXf9xX24xX3xX1cfxX152xX2xX1e4xX1a2xX3xX2faxX39xX3fxXexX3xX7axX17xX33xX34xXdxX3xX37xX1xX39xX3axX3bxXexX3xXexX3fxXexX3xX27xXf9xX24xX3xX1cfxX152xX2xX152xX1a2xX3xX4xX1xX2bxX27xX1xX3xX7xX1exX4xX1xX3xX4xX1xX2fxX3xX27xX17xX33xX34xXdxX3xX37xX1xX39xX3axX3bxXexX3xXexX3fxXexX1a2xX3x12c74xX39xX3axXe0xX27xX3xX99xX43xX3xX1bdxX11cxX27xX3xXbxX1xX3fxX27xX3xX4xbc3bxX6xX3xXexX14xXc7xX3xX10xX24xX3xXexX1xX10xX2fxX3xX2faxX39xX3fxXexX3xXcxX14xXc7xX3xX10xX24xX164xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX2fxX5cxX3axXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa7xX10xX27xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxX196xXdxX5cxXexX1xX19bxX3xX19dxX2xX151xXbxXb0xX1a2xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX19bxX3xX1acxX2xX152xXbxXb0xX1a2xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4axX4axXdxX164xX1bdxX6xX2fxX1xX6xXexXdxX27xX1xX164xX99xX27xX4axX27xX10xX196xX7xX4axX1cfxX2xX2xX151xX4axX2xX1d5xX2xX5cxX151xX2xX2xX152xX1dexX1cfxX2xXexX151xX151xX1d5xX1d5xX1e4xX5xX152xX164xX1e8xXbxX17xX1ebxX14xX9xX1e4xX151xX1e1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX19xXbxX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX22xX3xX24xXdxX26xX27xX3xXbxX1xX2bxX3xX4xX1xX2fxX3xX27xX17xX33xX34xXdxX3xX37xX1xX39xX3axX3bxXexX3xXexX3fxXexX3xX42xX43xX3xXcxX46xX27xX1xXaxX3xX196xXdxX5cxXexX1xX9xXaxX19dxX2xX151xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX1acxX2xX152xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX6xXbxXexXdxX2fxX27xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxXexX10xXb0xXexXb7xX6xX5xXdxX17xX27xX19bxX3xX1e8xX39xX7xXexXdxX27bxX3axX1a2xXaxX12xXcxX14xX39xX27xX17xX3xXexX66xX24xX3xXcxX14xX15xX3xX17xXdxX19xXbxX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX22xX3xX7axX1xX43xX3xX27xX33xX80xX4xX3xXexX84xX27xX1xX3xX4xd151xX27xX3xX4xXd1xXbxX3xXbxX1xX1exXexX3xX24xXdxX26xX27xX3xXbxX1xX2bxX3xX4xX1exX4xX3xX5xX2fxX282xXdxX3xXexX34xX3xX17xXd1xXbxX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX39xX3fxXexXcbxX3xXexX33xX3xX99xXd1xX27xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX39xX3fxXexX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX1exX4xX3xX1xX2c9xX4xX3xX99xXdxX2cexX27xXcbxX3xX35bxX39xX6xX3xX285x12799xXcbxX3xX17xXdxX19xXbxX3xX4xX1xX2fxX3xX27xX17xX33xX34xXdxX3xX37xX1xX39xX3axX3bxXexX3xXexX3fxXexX3xX1xXdxd3dfxX39xX3xX14x112e2xX3xX35bxX39xX3axXe0xX27xX3xX5xX15xXdxX3xX99xX43xX3xX27xX17xX1xX46xX6xX3xX99xXdaxX3xX4xX36exX6xX3xX24x10380xX27xX1xX164xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX2fxX5cxX3axXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa7xX10xX27xXexX10xX14xX3xX5cxXexX1xX39xX24xX1bdxXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxX196xXdxX5cxXexX1xX19bxX3xX19dxX2xX151xXbxXb0xX1a2xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX19bxX3xX1acxX2xX152xXbxXb0xX1a2xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4axX4axXdxX164xX1bdxX6xX2fxX1xX6xXexXdxX27xX1xX164xX99xX27xX4axX27xX10xX196xX7xX4axX1cfxX2xX2xX151xX4axX2xX1d5xX2xX5cxX151xX2xX2xX2xX2xX1cfxX1e4xXexX1acxX1e1xX1e1xX1e1xX1d5xX5xX152xX164xX1e8xXbxX17xX1ebxX14xX9xX1acxX19dxX152xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX19xXbxX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX22xX3xX24xXdxX26xX27xX3xXbxX1xX2bxX3xX4xX1xX2fxX3xX27xX17xX33xX34xXdxX3xX37xX1xX39xX3axX3bxXexX3xXexX3fxXexX3xX42xX43xX3xXcxX46xX27xX1xXaxX3xX196xXdxX5cxXexX1xX9xXaxX19dxX2xX151xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX1acxX2xX152xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX6xXbxXexXdxX2fxX27xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxXexX10xXb0xXexXb7xX6xX5xXdxX17xX27xX19bxX3xX1e8xX39xX7xXexXdxX27bxX3axX1a2xXaxX12xc421xX66xX3axX3xX5xX43xX3xX1xX2fxX282xXexX3xX285xXb4xX27xX17xX3xX27xX1x13f7cxX24xX3xX1xX33xX80xX27xX17xX3xXexX80xXdxX3xX27xX17xX43xX3axX3xX7axX17xX33xX34xXdxX3xX37xX1xX39xX3axX3bxXexX3xXexX3fxXexX3xd4e6xXdxXe6xXexX3xX7axX6xX24xX3x11d3axX2xX1e1xX4axX1acx1009bxX164xX3xXb9xX39xX6xX3xXexX14xX15xX3xX17xXdxX19xXbxX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX22xX3xX17xXdxX19xXbxX3xX27xX17xX33xX34xXdxX3xX37xX1xX39xX3axX3bxXexX3xXexX3fxXexX3xXb0xX526xX6xX3xX1bdx10d33xX3xXexf920xX3xXexXdxXcbxX3xX24xfbb8xX4xX3xX4xXbexX24xXcbxX3xX1x11a57xX3xXexX14xX15xX3xX1xX2c9xX3xXbxX1xX1exXexX3xX1xX39xX3axX3xX37xX1xXbexX3xX27xXf9xX27xX17xX3xX4xX36exX6xX3xX24xX566xX27xX1xX3xX285xX545xX3xX285xX1exXbxX3xXf5xX27xX17xX3xX27xX1xX39xX3xX4xbadbxX39xX3xX1bdxXbexX27xX3xXexX1xX66xX27xX1a2xX3xXexX282xX2fxX3xX285xXdxXe0xX39xX3xX37xXdxXe6xX27xX3xX4xX1xX2fxX3xX27xX17xX33xX34xXdxX3xX37xX1xX39xX3axX3bxXexX3xXexX3fxXexX3xX99xX33xX14exX27xX3xX5xX2cexX27xX3xXexX1xX6xX24xX3xX17xXdxX6xX3xX1bdxX566xX27xX1xX3xX285x11f98xX27xX17xX3xX99xX43xX2fxX3xX4xX1exX4xX3xX1xX2fxX282xXexX3xX285xXb4xX27xX17xX3xX37xXdxX27xX1xX3xXexX3bxX3xXb7xX3xXb0xXb1xX3xX1xXb4xXdxXcbxX3xX17xX526xXbxX3xXbxX1xX74axX27xX3xXb0xX66xX3axX3xX5cxX706xX27xX17xX3xX4xXb4xX27xX17xX3xX285xXf0xX27xX17xX3xX99xX43xX3xXb0xXb1xX3xX1xXb4xXdxX164xX0xX4axXbxX12xX0xX5cxXdxX99xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX14xX10xX5xX6xXexX10xX5cxXaxX12xX0xX39xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXb7xXexX1xX39xX24xX1bdxXb7xX6xX27xX5cxXb7xX7xX6xXbxX2fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68cxc3d5xX3axX3xX24xX282xX27xX1xX3xX5cxX282xX3axX3xX4xX1xX2e3xXcbxX3xX5cxX282xX3axX3xX27xX17xX1xXe0xXcbxX3xXexX282xX2fxX3xX99xXdxXe6xX4xX3xX5xX43xX24xX3xX4xX1xX2fxX3xX27xX17xX33xX34xXdxX3xX37xX1xX39xX3axX3bxXexX3xXexX3fxXexX3xX99xX43xX3xXexX14xXc7xX3xX24xXf0xX3xX4xXa8xXdxXaxX3xX1xX14xX10xX27bxX9xXaxX4axX27xX1xXdxXbxXb7xX4xX6xX39xXb7xX3axX10xX39xXb7xXexX1xX39xX2fxX27xX17xX4axX5cxX6xX3axXb7xX24xX6xX27xX1xXb7xX5cxX6xX3axXb7xX4xX1xX39xXb7xX5cxX6xX3axXb7xX27xX17xX1xX10xXb7xXexX6xX2fxXb7xX99xXdxX10xX4xXb7xX5xX6xX24xXb7xX4xX1xX2fxXb7xX27xX17xX39xX2fxXdxXb7xX37xX1xX39xX3axX10xXexXb7xXexX6xXexXb7xX99xX6xXb7xXexX14xX10xXb7xX24xX2fxXb7xX4xX2fxXdxX4axX1cfxX152xX1acxX1d5xX1cfxX151xX164xX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4axX24xX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX1cfxX152xX4axX27xX10xX196xX7xX4axX1cfxX152xX151xX1cfxX4axX2xX1acxX1acxX5cxX2xX2xX152xX1acxX1cfxX1d5xX1acxXexX19dxX1dexX151xX1e1xX1dexX5xX152xX164xX1e8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX19xXbxX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX22xX3xX24xXdxX26xX27xX3xXbxX1xX2bxX3xX4xX1xX2fxX3xX27xX17xX33xX34xXdxX3xX37xX1xX39xX3axX3bxXexX3xXexX3fxXexX3xX42xX43xX3xXcxX46xX27xX1xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX99xX12xX0xX7xXexX14xX2fxX27xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68cxX82axX3axX3xX24xX282xX27xX1xX3xX5cxX282xX3axX3xX4xX1xX2e3xXcbxX3xX5cxX282xX3axX3xX27xX17xX1xXe0xXcbxX3xXexX282xX2fxX3xX99xXdxXe6xX4xX3xX5xX43xX24xX3xX4xX1xX2fxX3xX27xX17xX33xX34xXdxX3xX37xX1xX39xX3axX3bxXexX3xXexX3fxXexX3xX99xX43xX3xXexX14xXc7xX3xX24xXf0xX3xX4xXa8xXdxXaxX3xX1xX14xX10xX27bxX9xXaxX4axX27xX1xXdxXbxXb7xX4xX6xX39xXb7xX3axX10xX39xXb7xXexX1xX39xX2fxX27xX17xX4axX5cxX6xX3axXb7xX24xX6xX27xX1xXb7xX5cxX6xX3axXb7xX4xX1xX39xXb7xX5cxX6xX3axXb7xX27xX17xX1xX10xXb7xXexX6xX2fxXb7xX99xXdxX10xX4xXb7xX5xX6xX24xXb7xX4xX1xX2fxXb7xX27xX17xX39xX2fxXdxXb7xX37xX1xX39xX3axX10xXexXb7xXexX6xXexXb7xX99xX6xXb7xXexX14xX10xXb7xX24xX2fxXb7xX4xX2fxXdxX4axX1cfxX152xX1acxX1d5xX1cfxX151xX164xX1xXexX24xXaxX12xX68cxX82axX3axX3xX24xX282xX27xX1xX3xX5cxX282xX3axX3xX4xX1xX2e3xXcbxX3xX5cxX282xX3axX3xX27xX17xX1xXe0xXcbxX3xXexX282xX2fxX3xX99xXdxXe6xX4xX3xX5xX43xX24xX3xX4xX1xX2fxX3xX27xX17xX33xX34xXdxX3xX37xX1xX39xX3axX3bxXexX3xXexX3fxXexX3xX99xX43xX3xXexX14xXc7xX3xX24xXf0xX3xX4xXa8xXdxX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX14xX2fxX27xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xX68cxX526xX3xX5xX43xX3xX27xX1xXdxXe6xX24xX3xX99xXdaxX3xXexX14xX2c9xX27xX17xX3xXexX66xX24xX3xX4xX36exX6xX3xX42xXb4xXdxX3xXbdxXbexX2fxX3xXexX14xX15xX3xX27xX17xX33xX34xXdxX3xX37xX1xX39xX3axX3bxXexX3xXexX3fxXexX3xX99xX43xX3xXexX14xXc7xX3xX24xXf0xX3xX4xXa8xXdxX3xXexX84xX27xX1xX3xX42xX43xX3xXcxX46xX27xX1xX3xXexX14xX2fxX27xX17xX3xX27xXf9xX24xX3xX1cfxX152xX1cfxX2xX164xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX99xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX6xX2fxX3xXexX70dxX27xX17xX3xX19dxX151xX3xXb0xX10xX3xX5xXf9xX27xX3xX4xX1xX2fxX3xX27xX17xX33xX34xXdxX3xX37xX1xX39xX3axX3bxXexX3xXexX3fxXexX3x13f6cxX3xX6c2xdcc9xX3xXb9xX39xX6xX27xX17xXcbxX3xX7axX17xX1xXdxX3xbfa6xX39xX66xX27xXaxX3xX1xX14xX10xX27bxX9xXaxX4axX27xX1xXdxXbxXb7xX4xX6xX39xXb7xX3axX10xX39xXb7xXexX1xX39xX2fxX27xX17xX4axXexX14xX6xX2fxXb7xXexX6xX27xX17xXb7xX19dxX151xXb7xXb0xX10xXb7xX5xX6xX27xXb7xX4xX1xX2fxXb7xX27xX17xX39xX2fxXdxXb7xX37xX1xX39xX3axX10xXexXb7xXexX6xXexXb7xX2fxXb7xX99xX39xXb7xX35bxX39xX6xX27xX17xXb7xX27xX17xX1xXdxXb7xXb0xX39xX6xX27xX4axX1cfxX152xX1cfxX1e4xX1cfxX1e4xX164xX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4axX24xX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX1cfxX152xX4axX27xX10xX196xX7xX4axX1cfxX152xX1acxX1e4xX4axX2xX1acxX1dexX5cxX151xX2xX151xX1d5xX1cfxX1d5xX1dexXexX19dxX152xX1dexX2xX1dexX5xX152xX164xX1e8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX19xXbxX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX22xX3xX24xXdxX26xX27xX3xXbxX1xX2bxX3xX4xX1xX2fxX3xX27xX17xX33xX34xXdxX3xX37xX1xX39xX3axX3bxXexX3xXexX3fxXexX3xX42xX43xX3xXcxX46xX27xX1xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX99xX12xX0xX7xXexX14xX2fxX27xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX6xX2fxX3xXexX70dxX27xX17xX3xX19dxX151xX3xXb0xX10xX3xX5xXf9xX27xX3xX4xX1xX2fxX3xX27xX17xX33xX34xXdxX3xX37xX1xX39xX3axX3bxXexX3xXexX3fxXexX3xXb49xX3xX6c2xXb4cxX3xXb9xX39xX6xX27xX17xXcbxX3xX7axX17xX1xXdxX3xXb5axX39xX66xX27xXaxX3xX1xX14xX10xX27bxX9xXaxX4axX27xX1xXdxXbxXb7xX4xX6xX39xXb7xX3axX10xX39xXb7xXexX1xX39xX2fxX27xX17xX4axXexX14xX6xX2fxXb7xXexX6xX27xX17xXb7xX19dxX151xXb7xXb0xX10xXb7xX5xX6xX27xXb7xX4xX1xX2fxXb7xX27xX17xX39xX2fxXdxXb7xX37xX1xX39xX3axX10xXexXb7xXexX6xXexXb7xX2fxXb7xX99xX39xXb7xX35bxX39xX6xX27xX17xXb7xX27xX17xX1xXdxXb7xXb0xX39xX6xX27xX4axX1cfxX152xX1cfxX1e4xX1cfxX1e4xX164xX1xXexX24xXaxX12xXcxX14xX6xX2fxX3xXexX70dxX27xX17xX3xX19dxX151xX3xXb0xX10xX3xX5xXf9xX27xX3xX4xX1xX2fxX3xX27xX17xX33xX34xXdxX3xX37xX1xX39xX3axX3bxXexX3xXexX3fxXexX3xXb49xX3xX6c2xXb4cxX3xXb9xX39xX6xX27xX17xXcbxX3xX7axX17xX1xXdxX3xXb5axX39xX66xX27xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX14xX2fxX27xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xX7axX1xX2e3xX27xX17xX3xX4xX1xXdxX3bxX4xX3xXb0xX10xX3xX5xXf9xX27xX3xX5xX43xX3xX24xX526xX27xX3xX35bxX39xX43xX3xX22xX3xX27xX17xX1xX46xX6xX3xX27xX1xX69fxX24xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXc7xX3xX99xX80xXdxX3xX27xX1xX2e3xX27xX17xX3xX27xX17xX33xX34xXdxX3xX37xX1xX39xX3axX3bxXexX3xXexX3fxXexX3xXb49xX3xX6c2xXb4cxX3xXb9xX39xX6xX27xX17xXcbxX3xX7axX17xX1xXdxX3xXb5axX39xX66xX27xX3xX6cbxX42xX43xX3xXcxX46xX27xX1xX6d0xXcbxX3xXexX282xX2fxX3xX285xXdxXe0xX39xX3xX37xXdxXe6xX27xX3xX285xX545xX3xX1xX2c9xX3xX99xX33xX14exX27xX3xX5xX2cexX27xX3xXexX14xX2fxX27xX17xX3xX4xX39xXb4xX4xX3xX7xX92xX27xX17xX164xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX99xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX6xX2fxX3xX151xX152xX3xXb0xX10xX3xX5xXf9xX27xX3xX4xX1xX2fxX3xX27xX17xX33xX34xXdxX3xX37xX1xX39xX3axX3bxXexX3xXexX3fxXexX3xXb49xX3xXcxX1xX282xX4xX1xX3xX42xX43xX3xXaxX3xX1xX14xX10xX27bxX9xXaxX4axX27xX1xXdxXbxXb7xX4xX6xX39xXb7xX3axX10xX39xXb7xXexX1xX39xX2fxX27xX17xX4axXexX14xX6xX2fxXb7xX151xX152xXb7xXb0xX10xXb7xX5xX6xX27xXb7xX4xX1xX2fxXb7xX27xX17xX39xX2fxXdxXb7xX37xX1xX39xX3axX10xXexXb7xXexX6xXexXb7xX2fxXb7xX27xX1bdxX7xXbxXb7xXexX1xX6xX4xX1xXb7xX1xX6xXb7xX27xX1bdxX7xXbxX4axX1cfxX152xX1cfxX1acxX19dxX2xX164xX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4axX24xX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX1cfxX152xX4axX27xX10xX196xX7xX4axX1cfxX152xX1acxX19dxX4axX2xX1d5xX2xX5cxX152xX2xX1e4xX1d5xX151xX1cfxX19dxXexX1d5xX19dxX19dxX1e4xX1e1xX5xX152xX164xX1e8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX19xXbxX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX22xX3xX24xXdxX26xX27xX3xXbxX1xX2bxX3xX4xX1xX2fxX3xX27xX17xX33xX34xXdxX3xX37xX1xX39xX3axX3bxXexX3xXexX3fxXexX3xX42xX43xX3xXcxX46xX27xX1xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX99xX12xX0xX7xXexX14xX2fxX27xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX6xX2fxX3xX151xX152xX3xXb0xX10xX3xX5xXf9xX27xX3xX4xX1xX2fxX3xX27xX17xX33xX34xXdxX3xX37xX1xX39xX3axX3bxXexX3xXexX3fxXexX3xXb49xX3xXcxX1xX282xX4xX1xX3xX42xX43xX3xXaxX3xX1xX14xX10xX27bxX9xXaxX4axX27xX1xXdxXbxXb7xX4xX6xX39xXb7xX3axX10xX39xXb7xXexX1xX39xX2fxX27xX17xX4axXexX14xX6xX2fxXb7xX151xX152xXb7xXb0xX10xXb7xX5xX6xX27xXb7xX4xX1xX2fxXb7xX27xX17xX39xX2fxXdxXb7xX37xX1xX39xX3axX10xXexXb7xXexX6xXexXb7xX2fxXb7xX27xX1bdxX7xXbxXb7xXexX1xX6xX4xX1xXb7xX1xX6xXb7xX27xX1bdxX7xXbxX4axX1cfxX152xX1cfxX1acxX19dxX2xX164xX1xXexX24xXaxX12xXcxX14xX6xX2fxX3xX151xX152xX3xXb0xX10xX3xX5xXf9xX27xX3xX4xX1xX2fxX3xX27xX17xX33xX34xXdxX3xX37xX1xX39xX3axX3bxXexX3xXexX3fxXexX3xXb49xX3xXcxX1xX282xX4xX1xX3xX42xX43xX3xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX14xX2fxX27xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xX151xX152xX3xX4xX1xXdxX3bxX4xX3xXb0xX10xX3xX5xXf9xX27xX3xX285xX33xX15xX4xX3xX4xX1exX4xX3xXexX11cxX3xX4xX1xXf5xX4xX3xXexX14xX6xX2fxX3xXexX70dxX27xX17xX3xX285xXb1xX3xX17xXdxX19xXbxX3xX27xX17xX33xX34xXdxX3xX37xX1xX39xX3axX3bxXexX3xXexX3fxXexX3xXb49xX3xXcxX1xX282xX4xX1xX3xX42xX43xX3xX6cbxX42xX43xX3xXcxX46xX27xX1xX6d0xX3xX4xX526xX3xXexX1xX2cexX24xX3xX27xX17xX1x12cd0xX3xX5xX706xX4xX3xX99xX33xX14exX27xX3xX5xX2cexX27xX3xXexX14xX2fxX27xX17xX3xX4xX39xXb4xX4xX3xX7xX92xX27xX17xX164xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX99xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX4axX39xX5xX12xX0xX5cxXdxX99xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14xXaxX12xX0xX4axX5cxXdxX99xX12xX0xX4axX5cxXdxX99xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx136dfxX39xXexX1xX2fxX14xXaxX12xXcxX1xc6c6xX3axX3x142e5xX33xX14exX27xX17xX0xX4axXbxX12
Thùy Dương