75 năm ngành Thống kê Hà Tĩnh - thầm lặng góp nhặt những con số
(Baohatinh.vn) - Ngày 6/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 61/SL thành lập Nha Thống kê Việt Nam, tiền thân của ngành Thống kê Việt Nam. Ngày 31/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 510/QĐ- TTg lấy ngày 6/5 hằng năm là ngày Thống kê Việt Nam.
ac0ex138dbx121f1x110fdxca02x13ecfxd64cxd69fxf1faxX7x109d2x122a8x12cd8xdc26xbe67xb156xX5xb0bdxXax12ec1x13d89xee67xX3xcb95x1002dxb227xX3xX16xeab6xe97exX16xX1xX3xXcxX1xd747xX16xX1bxX3xaf1dx10719xX3x11765xX1cxX3xXcxc5d3xX16xX1xX3x10250xX3xXexX1xcbb9xX18xX3xX5xec4bxX16xX1bxX3xX1bx11334xXbxX3xX16xX1xX39xXexX3xX16xX1xdb84xX16xX1bxX3xX4x12e32xX16xX3xX7xX22xX0x119d9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX10xX6xd872xXaxX12x1017dxX1bxX1cxb770xX3x13308xX53xX14xX53xX2x10e34xe014xX6dx13c75xX3xb23axX1xd699xX3xXex1324dxX4xX1xX3xX29xe804xX3xX77xX1xcf0dxX3x138e8xXdxX16xX1xX3xX26xb3a7xX3x10975x12e15xX4xX3xX5x100e1xX16xX1xX3xX7xX22xX3xX6dxX2xX53xX8fxf649xX3xXexX1xX1cxX16xX1xX3xX5x11183xXbxX3xX68xX1xX6xX3xXcxX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX3x10844xXdxX94xXexX3xX68xX6xX18xX75xX3xXexXdx121e3xX16xX3xXexX1xd4d8xX16xX3xX4xX79xX6xX3xX16xX1bxX1cxX16xX1xX3xXcxX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX3xXb8xXdxX94xXexX3xX68xX6xX18xe242xX3xX68xX1bxX1cxX6bxX3x1115bxX2xX53xXeexX53x10e01xef2axXf3xX2xX75xX3xXcxX1xX79xX3xXex125b3xc745xX16xX1bxX3xX77xX1xX85xX16xX1xX3xXbxX1xX79xX3x13535xc847xX3xX26xX8dxX3xad8axX6xX16xX3xX1xX1cxX16xX1xX3x13207xb280xX6bxbf2exXexX3xX10dxX7cxX16xX1xX3xX7xX22xX3xX14xX2xXf4xX53xX11cxbe84xX31xX3xXcxXcxX1bxX3xX5xb150xX6bxX3xX16xX1bxX1cxX6bxX3xX6dxX53xX14xX3xX1x12363xX16xX1bxX3xX16xX17xX18xX3xX5xX1cxX3xX16xX1bxX1cxX6bxX3xXcxX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX3xXb8xXdxX94xXexX3xX68xX6xX18xXe7xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10883xX4dxX65xX6bxXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX77xX10xX16xXexX10xbb3axXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXax118b7xXdxX65xXexX1xb167xX3xX6dxX2xX14xXbxf862x119d7xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX19cxX3xX73xX2xXf4xXbxX1a2xX1a3xXaxX3xX7xX18dxX4xX9xXaxX53xX53xXdxXe7xX113xX6xX4dxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe7x1011exX16xX53xX16xX10xX197xX7xX53xXf3xX2xX2xX13xX53xX2xXf4xX14xX65xX2xX2xX13xX73xXeexX2xdda6xXexXeexX72xXf3xX73xXeexX5xXf4xXe7x1371exXbxX1bx1394exX18dxX9xX1dfxXf4xX73xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX16xX1bxX1cxX16xX1xX3xXcxX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX3xX29xX1cxX3xXcxX2dxX16xX1xX3xX31xX3xXexX1xX35xX18xX3xX5xX39xX16xX1bxX3xX1bxX3exXbxX3xX16xX1xX39xXexX3xX16xX1xX48xX16xX1bxX3xX4xX4dxX16xX3xX7xX22xXaxX3xX197xXdxX65xXexX1xX9xXaxX6dxX2xX14xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX73xX2xXf4xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX6xXbxXexXdxX4dxX16xXaxX12x131eexX16xX1bxX3xX68xX1bxX11dxX6bxd520xX16xX3xXb8xXdxX94xXexX3xX29xe044xX16xX1bxX75xX3xX77x122d9xX4xX3xXexX18dxXfex10754xX16xX1bxX3xX77xX284xX4xX3xXcxX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX3xX29xX1cxX3xXcxX2dxX16xX1xX3xX0xX10xX18xX12xb0fdxX16xX1bxXfexed99xXdxX3xXexX1x13e51xX3xX14xX3xX113xX27xX16xX3xXexX18dx120f7xXdxX3xX7xX6xX16xX1bxf585xX0xX53xX10xX18xX12xX3xX10dxX3exX16xX3xX16xX1xXa8xX16xX3xX29xX11dxXc9xX16xX3xX4xX1xXfex11e37xX16xX1bxX3xX9fxX6xX4dxX3xX10dxbc1fxX16xX1bxX3xX1xe38exX16xX1bxX3xX175xX6xX3xXexX2e7xXdxX3xX1xX2e2xXdxX3xX16xX1bxX1xX7cxX3xXexX18dxXdx13d6axX16xX3xX26xX1xX6xXdxX3xX4xc4caxX16xX1bxX3xXexX2baxX4xX3xX16xX17xX18xX3xXf3xXf4xXf3xX2xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX4dxX65xX6bxXaxX12xX68xX1xe730xX16xX3xX5xX2e7xXdxX3xX4xX1xX39xX16xX1bxX3xX10dxXfexX2abxX16xX1bxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xXbxX1xX2baxXexX3xXexX18dxXdxX2fexX16xX3xX1c8xX1cxX3xXexX18dxXfexX28axX16xX1bxX3xXexX1xX1cxX16xX1xX75xX3xX16xX1bxX1cxX16xX1xX3xXcxX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX3xXb8xXdxX94xXexX3xX68xX6xX18xX3xX18dxX137xXexX3xX10dxbc35xXdxX3xXexcf9dxX3xX1xX1cxX4dxX3xX1c8xXc4xX3xXexX1xX1cxX16xX1xX3xXexX385xX11dxX3xX10dxX2e7xXexX3xX10dxXfexf593xX4xX3xXexX18dxXfexXffxX4xX3xX16xX1xX11dxX3xX4xX35xX11dxX3xXexX1xX307xX16xX1bxX3xXexXdxX16xX3xX4xX79xX6xX3xX10dxX2abxXdxX3xX7xX22xX16xX1bxX3xX1a2xX10exX3xX1xX2e2xXdxX3xX10dxb47cxXdxX3xX1xaddaxXdxX3xX16xX1bxX1cxX6bxX3xX18xX2e2xXexX3xX4xX6xX4dxX3xX1xX2d9xX16xXe7xX3xc5cdxXfexXffxXdxX3xX10dxXfexX2abxX16xX1bxX3xX5xX22xXdxX3xX10dxb53axXdxX3xX18xXffxXdxX3xX65xX4dxX3xX12fx129daxX16xX1bxX3xX26xX1xX28axXdxX3xX1a2xXfexXffxX16xX1bxX3xX1c8xX1cxX3xX5xX10exX16xX1xX3xX10dxX2e7xX4dxX75xX3xX4xX307xX16xX1bxX3xXexX2baxX4xX3xXexX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX3xX4xX3exX3xX16xX1xXdxXc4xX11dxX3xX10dxX3f7xXdxX3xX18xXffxXdxX3xX7xXc9xX11dxX3xX7xX90xX4xX75xX3xX16xX2e2xXdxX3xX65xX11dxX16xX1bxX3xXbxX1xXfexX2d9xX16xX1bxX3xXbxX1xX2baxXbxX3xXexX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX3xX10dxXfexX39exX4xX3xX4xX1xX11dxX6bxX2fexX16xX3xX10dxX3f7xXdxX3xXexX1xX10xX4dxX3xX1xX94xX3xXexX1xX22xX16xX1bxX3xXexX1cxXdxX3xX26xX1xX4dxX402xX16xX3x11978xX11dxX22xX4xX3xX1bxXdxX6xX3xX2a7xX8fxX68x103bfxX2c1xX3xXexX1xX6xX6bxX3xX4xX1xX4dxX3xX113xX402xX16xX1bxX3xX4xXc9xX16xX3xX10dxX22xXdxX3xX1c8xXa8xXexX3xX4xX1xX137xXexX3xX2a7xX87xbcb7xX8fxX2c1xXe7xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX4dxX65xX6bxXaxX12xXcxX3f7xX3xX4xX1xX2b0xX4xX3xX2baxXbxX3xX65xX284xX16xX1bxX3xX4xX2baxX4xX3xX113xX402xX16xX1bxX3xXbxX1xXc9xX16xX3xX16xX1bxX1cxX16xX1xX75xX3xX65xX6xX16xX1xX3xX18xX284xX4xX3xXexX1xX10xX4dxX3xXbxX1xXfexX2d9xX16xX1bxX3xXbxX1xX2baxXbxX3xX4xX1xe818xX16xX3xX18x12882xX11dxX75xX3xXexX17xX16xX1bxX3xX4xXfexX2abxX16xX1bxX3xX4xX307xX16xX1bxX3xXexX2baxX4xX3xXexX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX3xX1a2xX10exX3xX1xX2e2xXdxX75xX3xX18xX307xXdxX3xXexX18dxXfexX2abxX16xX1bxXe7xX3xX12fxX2baxXbxX3xX2b0xX16xX1bxX3xX16xX1xX11dxX3xX4xX35xX11dxX3xXexX1xX307xX16xX1bxX3xXexXdxX16xX75xX3xX16xX1xX48xX16xX1bxX3xX16xX17xX18xX3xX1bxX35xX16xX3xX10dxXc9xX6bxX75xX3xX16xX1bxX1cxX16xX1xX3xX10dxX10exX3xXexXa8xXbxX3xXexX18dxX11dxX16xX1bxX3xXexX1xX385xX4xX3xX1xXdxX94xX16xX3xX1xX94xX3xXexX1xX22xX16xX1bxX3xX4xX1xf1f0xX3xXexXdxX27xX11dxX3xXexX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX3xX1c8xX1cxX3xX1xX94xX3xXexX1xX22xX16xX1bxX3xX4xX1xX5a9xX3xXexXdxX27xX11dxX3xX4xX137xXbxX3xXexX5a9xX16xX1xX75xX3xX4xX137xXbxX3xX1xX11dxX6bxX94xX16xX75xX3xX4xX137xXbxX3xX1a2xX10exX3xXexX1xX10xX4dxX3xX11cxX11dxX6bxX11fxXexX3xX10dxX7cxX16xX1xX3xX73xXeexX53xXf3xXf4xX2xXf4xX53xX11cxX12fxX31xXcxXcxX1bxX3xX4xX79xX6xX3xXcxX1xX79xX3xXexXfexXffxX16xX1bxX3xX77xX1xX85xX16xX1xX3xXbxX1xX79xXe7xX3xXcxe16bxX3xX10dxX3f7xXdxX3xX18xXffxXdxX3xX16xX2e2xXdxX3xX65xX11dxX16xX1bxX3xXbxX1xXfexX2d9xX16xX1bxX3xXbxX1xX2baxXbxX75xX3xX1xX94xX3xXexX1xX22xX16xX1bxX3xX4xX1xX5a9xX3xXexXdxX27xX11dxX3xXexX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX3xX10dxX10exX3xX10dxXfexX39exX4xX3xX1xX4dxX1cxX16xX3xXexX1xXdxX94xX16xX75xX3xXbxX1xX402xX16xX3xX2baxX16xX1xX3xX10dxX35xX6bxX3xX10dxX79xX3xX113xX2b0xX4xX3xXexX18dxX6xX16xX1xX3xX26xXdxX16xX1xX3xXexX11fxX3xX31xX3xX1a2xX10exX3xX1xX2e2xXdxX3xX1c8xX1cxX3xXbxX1xX27exX3xX1xX39exXbxX3xX1c8xXffxXdxX3xXexX1xX307xX16xX1bxX3xX5xX94xX3xX490xX11dxX22xX4xX3xXexX11fxXe7xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX4dxX65xX6bxXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX77xX10xX16xXexX10xX18dxX3xX65xXexX1xX11dxX18xX113xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX197xXdxX65xXexX1xX19cxX3xX6dxX2xX14xXbxX1a2xX1a3xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX19cxX3xX73xX2xXf4xXbxX1a2xX1a3xXaxX3xX7xX18dxX4xX9xXaxX53xX53xXdxXe7xX113xX6xX4dxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe7xX1c8xX16xX53xX16xX10xX197xX7xX53xXf3xX2xX2xX13xX53xX2xXf4xX14xX65xX73xXf4xX13xX73xX13xXf4xX2xXexX6dxX1dfxX1dfxXf3xX5xX2xX31xX2xXeexX14xX65xX73xX2xX13xXf3xX73xXf4xX1dfxXexX73xX72xX13xXf4xX5xX2xXf4xXe7xX1e9xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX16xX1bxX1cxX16xX1xX3xXcxX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX3xX29xX1cxX3xXcxX2dxX16xX1xX3xX31xX3xXexX1xX35xX18xX3xX5xX39xX16xX1bxX3xX1bxX3exXbxX3xX16xX1xX39xXexX3xX16xX1xX48xX16xX1bxX3xX4xX4dxX16xX3xX7xX22xXaxX3xX197xXdxX65xXexX1xX9xXaxX6dxX2xX14xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX73xX2xXf4xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX6xXbxXexXdxX4dxX16xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a2xXexX31xX6xX5xXdxX1bxX16xX19cxX3xX1e9xX11dxX7xXexXdx13d16xX6bxX1a3xXaxX12xX77xX284xX4xX3xXcxX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX3xXexX3f7xX3xX4xX1xX2b0xX4xX3xXexX3f7xX3xX4xX1xX2b0xX4xX3xX1xX51axXbxX3xX113xX2baxX4dxX3xX4xX307xX16xX1bxX3xX113xX22xX3xXexX22xX4xX3xX10dxX2e2xX3xXexX17xX16xX1bxX3xXexX18dxXfexX28axX16xX1bxX3xX26xXdxX16xX1xX3xXexX11fxX75xX3xXexX32exX16xX1xX3xX1xX32exX16xX1xX3xX1xX4dxX2e7xXexX3xX10dxX2e2xX16xX1bxX3xX4xX79xX6xX3xX65xX4dxX6xX16xX1xX3xX16xX1bxX1xXdxX94xXbxX75xX3xX4xX1xX5a9xX3xX7xX22xX3xX1bxXdxX2baxX3xXexXdxX27xX11dxX3xX65xX27exX16xX1bxX3xX1c8xX1cxX3xX18xX2e2xXexX3xX7xX22xX3xX4xX1xX5a9xX3xX7xX22xX3xX5xXdxX27xX16xX3xX490xX11dxX6xX16xX3xX10dxX11fxX16xX3xX26xXdxX16xX1xX3xXexX11fxX3xX31xX3xX1a2xX10exX3xX1xX2e2xXdxX3xX2a7xb20bxXcxX31xd5a8xX29xX2c1xX3xX29xX1cxX3xXcxX2dxX16xX1xX3xX16xX17xX18xX3xXf3xXf4xX2xX72xXe7xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX4dxX65xX6bxXaxX12xX77xX27exX16xX1bxX3xX1c8xXffxXdxX3xX16xX1bxX1cxX16xX1xX3xXexX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX3xX4xX402xX3xX16xXfexXffxX4xX75xX3xX10dxX2e2xXdxX3xX16xX1bxc99fxX3xX4xX2baxX16xX3xX113xX2e2xX3xX16xX1bxX1cxX16xX1xX3xXcxX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX3xX29xX1cxX3xXcxX2dxX16xX1xX3xX4xX8fexX16xX1bxX3xX10dxX10exX3xX26xX1xX307xX16xX1bxX3xX16xX1bxX623xX16xX1bxX3xXbxX1xX2baxXexX3xXexX18dxXdxX2fexX16xX75xX3xXexX18dxXfexX28axX16xX1bxX3xXexX1xX1cxX16xX1xXe7xX3xXcxX4dxX1cxX16xX3xX16xX1bxX1cxX16xX1xX3xX5xX11dxX307xX16xX3xX113xX2baxX18xX3xX7xX2baxXexX3xX16xX1xXdxX94xX18xX3xX1c8xX284xX3xX4xX1xX85xX16xX1xX3xXexX18dxX7cxX75xX3xX16xX381xX3xX5xX385xX4xX3xX1c8xXfexX39exXexX3xX490xX11dxX6xX3xX26xX1xX3exX3xX26xX1xX17xX16xX75xX3xX1xX4dxX1cxX16xX3xXexX1xX1cxX16xX1xX3xX1a2xX11dxX137xXexX3xX7xX90xX4xX3xX16xX1xXdxX94xX18xX3xX1c8xX284xX75xX3xX10dxX2baxXbxX3xX2b0xX16xX1bxX3xX16xX1xX11dxX3xX4xX35xX11dxX3xXexX1xX307xX16xX1bxX3xXexXdxX16xX3xXbxX1xX284xX4xX3xX1c8xX284xX3xX7xX385xX3xX5xX10exX16xX1xX3xX10dxX2e7xX4dxX75xX3xX490xX11dxX402xX16xX3xX5xX8dxX3xX4xX79xX6xX3xX4xX137xXbxX3xX79xX6bxX75xX3xX4xX1xX85xX16xX1xX3xX490xX11dxX6bxXc4xX16xX3xX4xX2baxX4xX3xX4xX137xXbxXe7xX3xX77xX307xX16xX1bxX3xXexX2baxX4xX3xX1a2xcb1fxX3xX5xX8dxX75xX3xXexX3f7xX16xX1bxX3xX1xX39exXbxX3xX1c8xX1cxX3xXbxX1xXc9xX16xX3xXexX85xX4xX1xX3xX4xX79xX6xX3xX16xX1bxX1cxX16xX1xX3xX10dxX10exX3xX26xX1xX307xX16xX1bxX3xX16xX1bxX623xX16xX1bxX3xX10dxXfexX39exX4xX3xX10dxX3f7xXdxX3xX18xXffxXdxX3xXexX1xX10xX4dxX3xX1xXfexXffxX16xX1bxX3xXexXdxX16xX3xX1xX51axX4xX3xX1xX3exX6xXe7xX3xXb8xXdxX94xX4xX3xX2b0xX16xX1bxX3xX65xX284xX16xX1bxX3xX1c8xX1cxX3xXbxX1xX2baxXexX3xXexX18dxXdxX2fexX16xX3xX4xX2baxX4xX3xXbxX1xX35xX16xX3xX18xXc4xX18xX3xX4xX1xX11dxX6bxX27xX16xX3xX65xX27exX16xX1bxX3xX4xX1xX4dxX3xX113xX2baxX4dxX3xX4xX2baxX4dxX75xX3xX10dxXdxXc4xX11dxX3xXexX18dxX6xX3xXexX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX3xX10dxX10exX3xX1bxX3exXbxX3xXbxX1xX35xX16xX3xX10dxda64xX6bxX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexX22xX4xX3xX10dxX2e2xX3xX1a2xXa12xX3xX5xX8dxX3xXexX1xX307xX16xX1bxX3xXexXdxX16xX75xX3xXexX17xX16xX1bxX3xX10dxX2e2xX3xX4xX1xX85xX16xX1xX3xX1a2xX2baxX4xX3xX4xX79xX6xX3xXexX1xX307xX16xX1bxX3xXexXdxX16xX3xXexX3f7xX16xX1bxX3xX1xX39exXbxXe7xX3xX68xX1bxX1cxX16xX1xX3xXcxX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX3xX29xX1cxX3xXcxX2dxX16xX1xX3xX10dxX10exX3xXexX3f7xX3xX4xX1xX2b0xX4xX3xX10dxXfexX39exX4xX3xX16xX1xXdxXc4xX11dxX3xX4xX11dxX2e2xX4xX3xX10dxXdxXc4xX11dxX3xXexX18dxX6xX3xX5xXffxX16xX3xX16xX1xXfexX19cxX3xXcxX3f7xX16xX1bxX3xX10dxXdxXc4xX11dxX3xXexX18dxX6xX3xX65xXc9xX16xX3xX7xX22xX3xX1c8xX1cxX3xX16xX1xX1cxX3xX28axX3xX16xX1xX48xX16xX1bxX3xX16xX17xX18xX3xX4xX11dxX22xXdxX3xX4xX3exX3xX7xX22xX3xX72xX75xX3xXexX623xX3xX16xX17xX18xX3xX2xX72xX13xX72xX75xX3xX10dxX11fxX16xX3xXf3xXf4xX2xX72xX1a3xX3xXexX3f7xX16xX1bxX3xX10dxXdxXc4xX11dxX3xXexX18dxX6xX3xX16xX307xX16xX1bxX3xXexX1xX307xX16xX75xX3xX16xX307xX16xX1bxX3xX16xX1bxX1xXdxX94xXbxX3xX1c8xX1cxX3xXexX1xX79xX6bxX3xX7xX402xX16xX3xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX18xX2e2xXexX3xX5xX35xX16xX3xXexX623xX3xX16xX17xX18xX3xX2xX72xX72xX73xX3xX10dxX11fxX16xX3xX16xX17xX18xX3xXf3xXf4xXf3xX2xX1a3xX3xXexX3f7xX16xX1bxX3xX10dxXdxXc4xX11dxX3xXexX18dxX6xX3xX4xX2baxX4xX3xX4xX2d9xX3xX7xX28axX3xX26xXdxX16xX1xX3xXexX11fxX75xX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX4xX1xX85xX16xX1xX3xX7xX385xX3xX16xX1bxX1xXdxX94xXbxX3xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX18xX2e2xXexX3xX5xX35xX16xX3xXexX623xX3xX16xX17xX18xX3xX2xX72xX72xX13xX3xX10dxX11fxX16xX3xX16xX17xX18xX3xXf3xXf4xXf3xX2xXe7xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX4dxX65xX6bxXaxX12xX68xX1xX2abxX3xX16xXc9xX16xX1bxX3xX4xX6xX4dxX3xXexX18dxX32exX16xX1xX3xX10dxX2e2xX3xX10dxX2e2xXdxX3xX16xX1bxX8fexX3xX4xX2baxX16xX3xX113xX2e2xX75xX3xXexX17xX16xX1bxX3xX4xXfexX2abxX16xX1bxX3xX4xX2baxX4xX3xX1xX4dxX2e7xXexX3xX10dxX2e2xX16xX1bxX3xXbxX1xXc9xX16xX3xXexX85xX4xX1xX3xX1c8xX1cxX3xX65xX385xX3xX113xX2baxX4dxX3xXexX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX75xX3xX4xX307xX16xX1bxX3xXexX2baxX4xX3xXbxX1xX3f7xX3xX113xXdxX11fxX16xX3xXexX1xX307xX16xX1bxX3xXexXdxX16xX3xXexX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX3xX10dxX10exX3xX10dxXfexX39exX4xX3xX10dxX3f7xXdxX3xX18xXffxXdxX3xX4xX402xX3xX1xX32exX16xX1xX3xXexX1xX2b0xX4xX3xX1c8xX1cxX3xX16xX2e2xXdxX3xX65xX11dxX16xX1bxXe7xX3xX68xX1bxX11dxX81xX16xX3xXexX1xX307xX16xX1bxX3xXexXdxX16xX3xX4xX11dxX16xX1bxX3xX4xX137xXbxX3xX16xX1bxX1cxX6bxX3xX4xX1cxX16xX1bxX3xXbxX1xX4dxX16xX1bxX3xXbxX1x120baxX75xX3xX10dxX6xX3xX65xX2e7xX16xX1bxX75xX3xX16xXc9xX16xX1bxX3xX4xX6xX4dxX3xX4xX1xX137xXexX3xX5xXfexX39exX16xX1bxX3xXexX1xX307xX16xX1bxX3xXexXdxX16xX75xX3xXexX623xX16xX1bxX3xX113xXfexXffxX4xX3xX10dxX2baxXbxX3xX2b0xX16xX1bxX3xX6bxX27xX11dxX3xX4xX35xX11dxX3xX16xX1xXdxX94xX18xX3xX1c8xX284xX3xXexX18dxX4dxX16xX1bxX3xX1a2xX11dxX3xX1xXfexXffxX16xX1bxX3xX1xX2e2xXdxX3xX16xX1xXa8xXbxX3xX1c8xX1cxX3xXbxX1xX2baxXexX3xXexX18dxXdxX2fexX16xX3xX4xX79xX6xX3xXexX5a9xX16xX1xX3xX16xX1xX1cxXe7xX3xX68xX1xX48xX16xX1bxX3xX4xX4dxX16xX3xX7xX22xX3xX4xX79xX6xX3xX26xX11fxXexX3xX490xX11dxX402xX3xX10dxXdxXc4xX11dxX3xXexX18dxX6xX75xX3xXexX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX3xX4xXa8xXbxX3xX16xX1xXa8xXexX3xX7xX22xX3xX5xXdxX94xX11dxX3xX1xX144xX16xX1bxX3xXexX1xX2baxX16xX1bxX75xX3xX1xX144xX16xX1bxX3xX490xX11dxX8dxX3xXexX18dxX27xX16xX3xX4xX2baxX4xX3xX5xX2dxX16xX1xX3xX1c8xX385xX4xX3xX26xXdxX16xX1xX3xXexX11fxX3xX31xX3xX1a2xX10exX3xX1xX2e2xXdxX3xX10dxX10exX3xX4xX11dxX16xX1bxX3xX4xX137xXbxX75xX3xXbxX1xX284xX4xX3xX1c8xX284xX3xX4xX1xX4dxX3xX1xX4dxX2e7xXexX3xX10dxX2e2xX16xX1bxX3xX4xX79xX6xX3xX4xX2baxX4xX3xX4xX2d9xX3xX490xX11dxX6xX16xX3xX490xX11dxX402xX16xX3xX5xX8dxX3xX68xX1xX1cxX3xX16xXfexXffxX4xX3xXexX18dxX27xX16xX3xX10dxX7cxX6xX3xX113xX1cxX16xXe7xX3xXcxX1xX307xX16xX1bxX3xX490xX11dxX6xX3xX7xX22xX3xX5xXdxX94xX11dxX3xXexX3f7xX16xX1bxX3xX1xX39exXbxX75xX3xXbxX1xXc9xX16xX3xXexX85xX4xX1xX75xX3xX16xX1xX48xX16xX1bxX3xX4xX4dxX16xX3xX7xX22xX3xX5xX1cxX3xX4xX17xX16xX3xX4xX2b0xX3xX10dxX2baxX16xX1xX3xX1bxXdxX2baxX3xX26xX11fxXexX3xX490xX11dxX402xX3xXexX1xX385xX4xX3xXexX18dxX2e7xX16xX1bxX3xX4xX79xX6xX3xXexX623xX16xX1bxX3xX16xX1bxX1cxX16xX1xX75xX3xXexX623xX16xX1bxX3xX5xX2dxX16xX1xX3xX1c8xX385xX4xX75xX3xXexX623xX16xX1bxX3xX10dxX7cxX6xX3xX113xX1cxX16xX3xX1bxXdxXd4bxXbxX3xX4xX2d9xX3xX490xX11dxX6xX16xX3xX4xX1xX2b0xX4xX3xX16xX17xX16xX1bxX3xX1xX4dxX2e7xX4xX1xX3xX10dxX7cxX16xX1xX3xX4xX1xX85xX16xX1xX3xX7xX2baxX4xX1xX3xX1c8xX1cxX3xX490xX11dxX6bxX3xX1xX4dxX2e7xX4xX1xX3xXexX3f7xX16xX1bxX3xXexX1xX2fexX3xX4xX79xX6xX3xXexX5a9xX16xX1xXe7xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX4dxX65xX6bxXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX77xX10xX16xXexX10xX18dxXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX197xXdxX65xXexX1xX19cxX3xX6dxX2xX14xXbxX1a2xX1a3xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX19cxX3xX73xX2xXf4xXbxX1a2xX1a3xXaxX3xX7xX18dxX4xX9xXaxX53xX53xXdxXe7xX113xX6xX4dxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe7xX1c8xX16xX53xX16xX10xX197xX7xX53xXf3xX2xX2xX13xX53xX2xXf4xX14xX65xX73xXf4xX13xX73xXeexX73xX13xXexX2xX13xXf3xXf3xX5xX72xX31xX13xXf3xX65xXeexXf3xXeexX14xXeexX14xX13xXexX13xX13xXf4xX1dfxX72xX5xXf4xXe7xX1e9xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX16xX1bxX1cxX16xX1xX3xXcxX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX3xX29xX1cxX3xXcxX2dxX16xX1xX3xX31xX3xXexX1xX35xX18xX3xX5xX39xX16xX1bxX3xX1bxX3exXbxX3xX16xX1xX39xXexX3xX16xX1xX48xX16xX1bxX3xX4xX4dxX16xX3xX7xX22xXaxX3xX197xXdxX65xXexX1xX9xXaxX6dxX2xX14xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX73xX2xXf4xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX6xXbxXexXdxX4dxX16xXaxX12xX77xX1xXdxX3xX4xX284xX4xX3xXcxX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX3xX1xX11dxX6bxX94xX16xX3xXcxX1xX2e7xX4xX1xX3xX29xX1cxX3xX10dxXdxXc4xX11dxX3xXexX18dxX6xX3xX65xXc9xX16xX3xX7xX22xX3xX1c8xX1cxX3xX16xX1xX1cxX3xX28axX3xX16xX17xX18xX3xXf3xXf4xX2xX72xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX4dxX65xX6bxXaxX12xXb8xXffxXdxX3xX16xX1xX48xX16xX1bxX3xX26xX11fxXexX3xX490xX11dxX402xX3xX10dxX2e7xXexX3xX10dxXfexX39exX4xX3xXexX18dxX4dxX16xX1bxX3xX16xX1xXdxXc4xX11dxX3xX16xX17xX18xX3xX490xX11dxX6xX75xX3xX77xX284xX4xX3xXcxX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX3xX29xX1cxX3xXcxX2dxX16xX1xX3xX5xX11dxX307xX16xX3xX10dxX2b0xX16xX1bxX3xXexX22xXbxX3xX10dxX35xX11dxX3xXexX4dxX1cxX16xX3xX490xX11dxX22xX4xX3xXexX18dxX4dxX16xX1bxX3xXexX1xX385xX4xX3xX1xXdxX94xX16xX3xX16xX1xXdxX94xX18xX3xX1c8xX284xX1a3xX3xX16xX1xXdxXc4xX11dxX3xX10dxX2d9xX16xX3xX1c8xX7cxX75xX3xX4xX2baxX16xX3xX113xX2e2xX75xX3xX4xX307xX16xX1bxX3xX4xX1xX2b0xX4xX3xXexX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX3xX10dxX10exX3xX10dxXfexX39exX4xX3xXexX39xX16xX1bxX3xXexX1xXfexX28axX16xX1bxX3xX113xX144xX16xX1bxX3xX26xX1xX10xX16xX75xX3xX26x13e6dxX3xX16xXdxX94xX18xX3xX4xX1xXfexX2d9xX16xX1bxX3xX1c8xX1cxX3xX16xX1xXdxXc4xX11dxX3xXbxX1xX35xX16xX3xXexX1xXfexX28axX16xX1bxX3xX4xX6xX4dxX3xX490xX11dxX8dxX3xX26xX1xX2baxX4xXe7xX3xX12fxX39xX4xX3xX113xXdxX94xXexX75xX3xX16xX17xX18xX3xXf3xXf4xX2xX1dfxX75xX3xX77xX284xX4xX3xXcxX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX3xX29xX1cxX3xXcxX2dxX16xX1xX3xX10dxXfexX39exX4xX3xXcxX1xX79xX3xXexXfexXffxX16xX1bxX3xX77xX1xX85xX16xX1xX3xXbxX1xX79xX3xXexX39xX16xX1bxX3xX113xX144xX16xX1bxX3xX26xX1xX10xX16xX75xX3xX16xX17xX18xX3xXf3xXf4xXf3xXf4xX3xX10dxXfexX39exX4xX3xX77xX1xX79xX3xXexX7cxX4xX1xX3xX16xXfexXffxX4xX3xXexX18dxX6xX4dxX3xXexX39xX16xX1bxX3xX29xX11dxXc9xX16xX3xX4xX1xXfexX2d9xX16xX1bxX3xX9fxX6xX4dxX3xX10dxX2e2xX16xX1bxX3xX1xX2e7xX16xX1bxX3xX175xX6xXe7xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX4dxX65xX6bxXaxX12xX68xX1xXdxX94xX18xX3xX1c8xX284xX3xXexX1xX2abxXdxX3xX1bxXdxX6xX16xX3xXexXffxXdxX3xX4xX79xX6xX3xX68xX1bxX1cxX16xX1xX3xXcxX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX3xX29xX1cxX3xXcxX2dxX16xX1xX3xX10dxXfexX39exX4xX3xX1a2xX2baxX4xX3xX10dxX7cxX16xX1xX3xX18dxX137xXexX3xX16xX39xX16xX1bxX3xX16xXc4xX1a3xX3xX16xX1xX137xXexX3xX5xX1cxX3xXexX18dxX4dxX16xX1bxX3xXexX18dxXdxX2fexX16xX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX385xX4xX3xX1xXdxX94xX16xX3xX4xX1xXdxX11fxX16xX3xX5xXfexX39exX4xX3xXbxX1xX2baxXexX3xXexX18dxXdxX2fexX16xX3xX4xX79xX6xX3xX16xX1bxX1cxX16xX1xX3xX1c8xX1cxX3xX68xX1bxX1xX7cxX3xX490xX11dxX6bxX11fxXexX3xX12fxX2e7xXdxX3xX1xX2e2xXdxX3xX12fxX402xX16xX1bxX3xX113xX2e2xX3xXexX5a9xX16xX1xX3xX29xX1cxX3xXcxX2dxX16xX1xX3xX5xX35xX16xX3xXexX1xX2b0xX3xX8adx13046xX8adxX75xX3xX1bxX3exXbxX3xXbxX1xX35xX16xX3xX4xX11dxX16xX1bxX3xX4xX137xXbxX3xXexX1xX307xX16xX1bxX3xXexXdxX16xX3xX490xX11dxX6xX16xX3xXexX18dxX51axX16xX1bxX3xXbxX1xX284xX4xX3xX1c8xX284xX3xX4xX307xX16xX1bxX3xXexX2baxX4xX3xX5xX10exX16xX1xX3xX10dxX2e7xX4dxX75xX3xX4xX1xX5a9xX3xX10dxX2e7xX4dxX3xX4xX79xX6xX3xX4xX137xXbxX3xX79xX6bxX75xX3xX4xX1xX85xX16xX1xX3xX490xX11dxX6bxXc4xX16xX3xXexX5a9xX16xX1xXe7xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX4dxX65xX6bxXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX77xX10xX16xXexX10xX18dxXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX197xXdxX65xXexX1xX19cxX3xX6dxX2xX14xXbxX1a2xX1a3xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX19cxX3xX73xX2xXf4xXbxX1a2xX1a3xXaxX3xX7xX18dxX4xX9xXaxX53xX53xXdxXe7xX113xX6xX4dxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe7xX1c8xX16xX53xX16xX10xX197xX7xX53xXf3xX2xX2xX13xX53xX2xXf4xX14xX65xX73xXf4xX13xX73xXf3xX73xX14xXexXeexXeexX73xX6dxX5xX6dxX31xX13xXf3xX65xXeexXf3xXeexX14xXeexXf4xX73xXexX14xXf3xX6dxXeexXf4xX5xXf4xXe7xX1e9xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX16xX1bxX1cxX16xX1xX3xXcxX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX3xX29xX1cxX3xXcxX2dxX16xX1xX3xX31xX3xXexX1xX35xX18xX3xX5xX39xX16xX1bxX3xX1bxX3exXbxX3xX16xX1xX39xXexX3xX16xX1xX48xX16xX1bxX3xX4xX4dxX16xX3xX7xX22xXaxX3xX197xXdxX65xXexX1xX9xXaxX6dxX2xX14xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX73xX2xXf4xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX6xXbxXexXdxX4dxX16xXaxX12xXcxX3f7xX3xX10dxXdxXc4xX11dxX3xXexX18dxX6xX3xX1a2xX10exX3xXb8xXdxX94xXexX3xX8adxX11dxX6bxX27xX16xX3xX2a7xXcxX1xX2e7xX4xX1xX3xX29xX1cxX2c1xX3xXexX1xX385xX4xX3xX1xXdxX94xX16xX3xX4xX307xX16xX1bxX3xXexX2baxX4xX3xX10dxXdxXc4xX11dxX3xXexX18dxX6xX3xX65xXc9xX16xX3xX7xX22xX3xXexX2e7xXdxX3xX1xX2e2xX3xX65xXc9xX16xXe7xX3x105e6xX16xX1xX3xXexXfexX3xX5xXdxX94xX11dxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX4dxX65xX6bxXaxX12xX4c0xX1xX2baxXexX3xX1xX11dxX6bxX3xX26xX11fxXexX3xX490xX11dxX402xX3xX10dxX2e7xXexX3xX10dxXfexX39exX4xX75xX3xX26xX1xX90xX4xX3xXbxX1xX284xX4xX3xX4xX2baxX4xX3xX26xX1xX11dxX6bxX11fxXexX3xX10dxXdxX2fexX18xX75xX3xX1xX2e7xX16xX3xX4xX1xX11fxX75xX3xX16xX1bxX1cxX16xX1xX3xXcxX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX3xX29xX1cxX3xXcxX2dxX16xX1xX3xX1a2xX2baxX4xX3xX10dxX7cxX16xX1xX3xX18xX2e2xXexX3xX7xX22xX3xX16xX1xXdxX94xX18xX3xX1c8xX284xX3xXexX18dxX51axX16xX1bxX3xXexXc9xX18xX3xX7xX6xX11dxX19cxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX4dxX65xX6bxXaxX12xX2a7xX2xX2c1xX3xX8aaxX1xX307xX16xX1bxX3xX16xX1bxX623xX16xX1bxX3xX16xXc9xX16xX1bxX3xX4xX6xX4dxX3xX1xXdxX94xX11dxX3xX490xX11dxX402xX3xX4xX307xX16xX1bxX3xXexX2baxX4xX3xXexX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX75xX3xX113xX402xX4dxX3xX10dxX402xX18xX3xXexX1xX307xX16xX1bxX3xXexXdxX16xX3xXexX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX3xcc59xXexX18dxX11dxX16xX1bxX3xXexX1xX385xX4xX75xX3xX26xX1xX2baxX4xX1xX3xX490xX11dxX6xX16xX75xX3xX4xX1xX85xX16xX1xX3xX1a2xX2baxX4xX75xX3xX10dxX35xX6bxX3xX10dxX79xX75xX3xX26xX7cxXbxX3xXexX1xX2abxXdxfd23xX3xXbxX1xX284xX4xX3xX1c8xX284xX3xX4xX2baxX4xX3xX4xX2d9xX3xX490xX11dxX6xX16xX3xX16xX1xX1cxX3xX16xXfexXffxX4xX3xX4xX2baxX4xX3xX4xX137xXbxX3xX1xX4dxX2e7xX4xX1xX3xX10dxX7cxX16xX1xX3xX4xX1xXdxX11fxX16xX3xX5xXfexX39exX4xX75xX3xX4xX1xX85xX16xX1xX3xX7xX2baxX4xX1xX1a3xX3xX1a2xXc9xX6bxX3xX65xX385xX16xX1bxX3xX26xX11fxX3xX1xX4dxX2e7xX4xX1xX3xXbxX1xX2baxXexX3xXexX18dxXdxX2fexX16xX3xX26xXdxX16xX1xX3xXexX11fxX3xX31xX3xX1a2xX10exX3xX1xX2e2xXdxX3xXexX18dxX27xX16xX3xX10dxX7cxX6xX3xX113xX1cxX16xXe7xX3xXcxX623xX16xX1bxX3xX113xXfexXffxX4xX3xXexX17xX16xX1bxX3xX4xXfexX2abxX16xX1bxX3xX1xXdxX94xX11dxX3xX5xX385xX4xX3xX490xX11dxX402xX16xX3xX5xX8dxX3xX16xX1xX1cxX3xX16xXfexXffxX4xX3xX1c8xXc4xX3xX4xX307xX16xX1bxX3xXexX2baxX4xX3xXexX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xXe7xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX4dxX65xX6bxXaxX12xX2a7xXf3xX2c1xX3xXcxXdxX11fxXbxX3xXexX284xX4xX3xX10dxX307xX16xX3xX10dxX22xX4xX75xX3xXexX18dxXdxX2fexX16xX3xX26xX1xX6xXdxX3xX4xX3exX3xX1xXdxX94xX11dxX3xX490xX11dxX402xX3xX4xX2baxX4xX3xX4xX1xX11fxX3xX10dxX2e2xX3xX113xX2baxX4dxX3xX4xX2baxX4dxX75xX3xX10dxXdxXc4xX11dxX3xXexX18dxX6xX3xXexX1xX10xX4dxX3xX1xX94xX3xXexX1xX22xX16xX1bxX3xX4xX1xX5a9xX3xXexXdxX27xX11dxX3xXexX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX3xX490xX11dxX22xX4xX3xX1bxXdxX6xXe7xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX4dxX65xX6bxXaxX12xX2a7xXeexX2c1xX3xX77xX1xX79xX3xX10dxX2e2xX16xX1bxX3xXexX1xX6xX18xX3xX18xXfexX11dxX3xX1bxXdxXd4bxXbxX3xb183xX175xX68xX3e7xX3xXexX5a9xX16xX1xX3xX490xX11dxX402xX16xX3xX5xX8dxX3xX16xX1xX1cxX3xX16xXfexXffxX4xX3xX1c8xXc4xX3xX1xX4dxX2e7xXexX3xX10dxX2e2xX16xX1bxX3xXexX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX3xXexX18dxX27xX16xX3xX10dxX7cxX6xX3xX113xX1cxX16xX3xXexX5a9xX16xX1xX53xXexX1xX1cxX16xX1xX3xXbxX1xX22xX53xXexX1xX7cxX3xX1a2xX10exX1a3xX3xXexX3f7xX3xX4xX1xX2b0xX4xX3xX4xX2baxX4xX3xX1xX4dxX2e7xXexX3xX10dxX2e2xX16xX1bxX3xXexX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX1a3xX3xX4xX11dxX16xX1bxX3xX4xX137xXbxX75xX3xX4xX307xX16xX1bxX3xX113xX22xX75xX3xXbxX1xX3f7xX3xX113xXdxX11fxX16xX3xXexX1xX307xX16xX1bxX3xXexXdxX16xX3xXexX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX3xX26xXdxX16xX1xX3xXexX11fxX3xX31xX3xX1a2xX10exX3xX1xX2e2xXdxX3xXbxX1xX284xX4xX3xX1c8xX284xX3xX7xX385xX3xX5xX10exX16xX1xX3xX10dxX2e7xX4dxX75xX3xX4xX1xX5a9xX3xX10dxX2e7xX4dxX75xX3xX10dxXdxXc4xX11dxX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX4xX79xX6xX3xX5xX10exX16xX1xX3xX10dxX2e7xX4dxX3xX12fxX402xX16xX1bxX75xX3xX4xX1xX85xX16xX1xX3xX490xX11dxX6bxXc4xX16xX3xX4xX137xXbxX3xXexX5a9xX16xX1xX3xX1c8xX1cxX3xX4xX2baxX4xX3xX4xX2d9xX3xX490xX11dxX6xX16xX75xX3xXexX3f7xX3xX4xX1xX2b0xX4xX75xX3xX4xX2baxX3xX16xX1xXc9xX16xX3xXexX1xX10xX4dxX3xX490xX11dxX6bxX3xX10dxX7cxX16xX1xX3xX4xX79xX6xX3xXbxX1xX2baxXbxX3xX5xX11dxXa8xXexXe7xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX4dxX65xX6bxXaxX12xXb8xXffxXdxX3xX113xXc4xX3xX65xX1cxX6bxX3xXexX18dxX11dxX6bxXc4xX16xX3xXexX1xX22xX16xX1bxX3xXexX22xXexX3xX10dx13d37xXbxX75xX3xX1c8xXffxXdxX3xX7xX385xX3xX16xX17xX16xX1bxX3xX10dxX2e2xX16xX1bxX75xX3xX7xX2baxX16xX1bxX3xXexX2e7xX4dxX75xX3xX1c8xX48xX16xX1bxX3xX1c8xX1cxX16xX1bxX3xXexX18dxXfexXffxX4xX3xX16xX1xX48xX16xX1bxX3xXexX1xXa12xX3xXexX1xX2baxX4xX1xX75xX3xX26xX1xX3exX3xX26xX1xX17xX16xX3xX1c8xX1cxX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX35xX16xX3xXexX1xX385xX4xX3xX7xX385xX3xX4xX35xX11dxX3xXexX1xX7cxX75xX3xXexXa8xXbxX3xXexX1xX2fexX3xX4xX2baxX16xX3xX113xX2e2xX3xX4xX307xX16xX1bxX3xX4xX1xX2b0xX4xX3xX16xX1bxX1cxX16xX1xX3xXcxX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX3xX29xX1cxX3xXcxX2dxX16xX1xX3xX7xb939xX3xXexXdxX11fxXbxX3xXexX284xX4xX3xX10dxX81xX16xX1bxX3xX5xX3cexX16xX1bxX75xX3xX4xX1xX11dxX16xX1bxX3xX7xX2b0xX4xX75xX3xX490xX11dxX6bxX11fxXexX3xXexXc9xX18xX3xX1xX4dxX1cxX16xX3xXexX1xX1cxX16xX1xX3xXexX22xXexX3xX16xX1xXdxX94xX18xX3xX1c8xX284xX3xX10dxXfexX39exX4xX3xX1bxXdxX6xX4dxXe7xX0xX53xXbxX12xX0xX65xXdxX1c8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xX18dxX10xX5xX6xXexX10xX65xXaxX12xX0xX7xXexX18dxX4dxX16xX1bxX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX27xX16xX3xX490xX11dxX6xX16xX19cxX0xX53xX7xXexX18dxX4dxX16xX1bxX12xX0xX11dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX31xXexX1xX11dxX18xX113xX31xX6xX16xX65xX31xX7xX6xXbxX4dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29xX1cxX3xXcxX2dxX16xX1xX3xX7x12f6exX16xX3xX7xX1cxX16xX1bxX3xX4xX1xX4dxX3xX4xX11dxX2e2xX4xX3xXexX3f7xX16xX1bxX3xX10dxXdxXc4xX11dxX3xXexX18dxX6xX3xX26xXdxX16xX1xX3xXexX11fxX75xX3xX4xX2d9xX3xX7xX28axX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX4xX1xX85xX16xX1xXaxX3xX1xX18dxX10xX7f0xX9xXaxX53xX4xX1xXdxX16xX1xX31xX490xX11dxX6bxX10xX16xX53xX1xX6xX31xXexXdxX16xX1xX31xX7xX6xX16xX31xX7xX6xX16xX1bxX31xX4xX1xX4dxX31xX4xX11dxX4dxX4xX31xXexX4dxX16xX1bxX31xX65xXdxX10xX11dxX31xXexX18dxX6xX31xX26xXdxX16xX1xX31xXexX10xX31xX4xX4dxX31xX7xX4dxX31xX1xX6xX16xX1xX31xX4xX1xXdxX16xX1xX53xXf3xXf4xX13xX6dxXf3xX2xXe7xX1xXexX18xXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX7xX18dxX4xX9xXaxX53xX18xX10xX65xXdxX6xX53xX2xXf3xXf4xX53xX16xX10xX197xX7xX53xXf3xX2xXf4xX1dfxX53xX2xXf4xX14xX65xXf4xXf4xX72xXf3xXf3xXeexX13xXexX2xX2xXf4xXf3xX5xX2xXf4xX31xX2xX73xXf3xX65xX2xX2xX14xXeexX6dxXeexXf3xXexX14xX13xX72xXf3xX2xX5xXf4xXe7xX1e9xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX16xX1bxX1cxX16xX1xX3xXcxX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX3xX29xX1cxX3xXcxX2dxX16xX1xX3xX31xX3xXexX1xX35xX18xX3xX5xX39xX16xX1bxX3xX1bxX3exXbxX3xX16xX1xX39xXexX3xX16xX1xX48xX16xX1bxX3xX4xX4dxX16xX3xX7xX22xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX1c8xX12xX0xX7xXexX18dxX4dxX16xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29xX1cxX3xXcxX2dxX16xX1xX3xX7xX1a87xX16xX3xX7xX1cxX16xX1bxX3xX4xX1xX4dxX3xX4xX11dxX2e2xX4xX3xXexX3f7xX16xX1bxX3xX10dxXdxXc4xX11dxX3xXexX18dxX6xX3xX26xXdxX16xX1xX3xXexX11fxX75xX3xX4xX2d9xX3xX7xX28axX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX4xX1xX85xX16xX1xXaxX3xX1xX18dxX10xX7f0xX9xXaxX53xX4xX1xXdxX16xX1xX31xX490xX11dxX6bxX10xX16xX53xX1xX6xX31xXexXdxX16xX1xX31xX7xX6xX16xX31xX7xX6xX16xX1bxX31xX4xX1xX4dxX31xX4xX11dxX4dxX4xX31xXexX4dxX16xX1bxX31xX65xXdxX10xX11dxX31xXexX18dxX6xX31xX26xXdxX16xX1xX31xXexX10xX31xX4xX4dxX31xX7xX4dxX31xX1xX6xX16xX1xX31xX4xX1xXdxX16xX1xX53xXf3xXf4xX13xX6dxXf3xX2xXe7xX1xXexX18xXaxX12xX29xX1cxX3xXcxX2dxX16xX1xX3xX7xX1a87xX16xX3xX7xX1cxX16xX1bxX3xX4xX1xX4dxX3xX4xX11dxX2e2xX4xX3xXexX3f7xX16xX1bxX3xX10dxXdxXc4xX11dxX3xXexX18dxX6xX3xX26xXdxX16xX1xX3xXexX11fxX75xX3xX4xX2d9xX3xX7xX28axX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX4xX1xX85xX16xX1xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX18dxX4dxX16xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX77xX11dxX2e2xX4xX3xXexX3f7xX16xX1bxX3xX10dxXdxXc4xX11dxX3xXexX18dxX6xX3xX5xX35xX16xX3xX16xX1cxX6bxX3xX10dxXfexX39exX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX1cxX16xX1xX3xX1xX6xXdxX3xX1bxXdxX6xXdxX3xX10dxX4dxX2e7xX16xX75xX3xX1bxXdxX6xXdxX3xX10dxX4dxX2e7xX16xX3xX2xX19cxX3xX175xX90xXexX3xX10dxX35xX11dxX3xXexX623xX3xX2xX53xXeexX53xXf3xXf4xXf3xX2xX75xX3xXexX3f7xX3xX4xX1xX2b0xX4xX3xXexX3f7xX16xX1bxX3xX10dxXdxXc4xX11dxX3xXexX18dxX6xX3xXexX1xX11dxX3xXexX1xXa8xXbxX3xXexX1xX307xX16xX1bxX3xXexXdxX16xX3xX4xX2d9xX3xX7xX28axX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX4xX1xX85xX16xX1xX75xX3xXexX3f7xX3xX4xX1xX2b0xX4xX3xX10dxX402xX16xX1bxX75xX3xXexX3f7xX3xX4xX1xX2b0xX4xX3xX4xX1xX85xX16xX1xX3xXexX18dxX7cxX3xX31xX3xX1a2xX10exX3xX1xX2e2xXdxX3xX10dxX11fxX16xX3xXeexXf4xX53xX73xX53xXf3xXf4xXf3xX2xX3xX1c8xX1cxX3xX10dxX22xXdxX3xX1c8xXffxXdxX3xX65xX4dxX6xX16xX1xX3xX16xX1bxX1xXdxX94xXbxX3xX10dxX11fxX16xX3xXeexXf4xX53xX14xX53xXf3xXf4xXf3xX2xXe7xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX1c8xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX77xX6xX4dxX3xX10dxXdxX2fexX18xX3xXexX11dxX6bxX27xX16xX3xXexX18dxX11dxX6bxXc4xX16xX3xXexX3f7xX16xX1bxX3xX10dxXdxXc4xX11dxX3xXexX18dxX6xX3xX65xXc9xX16xX3xX7xX22xX3xX1c8xX1cxX3xX16xX1xX1cxX3xX28axX3xXexX2e7xXdxX3xX29xX1cxX3xXcxX2dxX16xX1xXaxX3xX1xX18dxX10xX7f0xX9xXaxX53xX1a2xX6xX31xX1xX4dxXdxX53xX4xX6xX4dxX31xX65xXdxX10xX18xX31xXexX11dxX6bxX10xX16xX31xXexX18dxX11dxX6bxX10xX16xX31xXexX4dxX16xX1bxX31xX65xXdxX10xX11dxX31xXexX18dxX6xX31xX65xX6xX16xX31xX7xX4dxX31xX1c8xX6xX31xX16xX1xX6xX31xX4dxX31xXexX6xXdxX31xX1xX6xX31xXexXdxX16xX1xX53xX2xX13xXf4xXeexXeexXf3xXe7xX1xXexX18xXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX7xX18dxX4xX9xXaxX53xX18xX10xX65xXdxX6xX53xX2xXf3xXf4xX53xX16xX10xX197xX7xX53xX2xX72xX2xXf3xX53xX13xX13xX65xXf3xX2xX73xXeexX13xXf3xX1dfxXexX72xX14xXeexX2xX5xXeexX31xX2xX73xXf3xX65xXf3xX2xX2xXf4xXf4xX73xX14xXexX1dfxX72xX72xX13xX13xX5xXf4xXe7xX1e9xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX16xX1bxX1cxX16xX1xX3xXcxX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX3xX29xX1cxX3xXcxX2dxX16xX1xX3xX31xX3xXexX1xX35xX18xX3xX5xX39xX16xX1bxX3xX1bxX3exXbxX3xX16xX1xX39xXexX3xX16xX1xX48xX16xX1bxX3xX4xX4dxX16xX3xX7xX22xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX1c8xX12xX0xX7xXexX18dxX4dxX16xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX77xX6xX4dxX3xX10dxXdxX2fexX18xX3xXexX11dxX6bxX27xX16xX3xXexX18dxX11dxX6bxXc4xX16xX3xXexX3f7xX16xX1bxX3xX10dxXdxXc4xX11dxX3xXexX18dxX6xX3xX65xXc9xX16xX3xX7xX22xX3xX1c8xX1cxX3xX16xX1xX1cxX3xX28axX3xXexX2e7xXdxX3xX29xX1cxX3xXcxX2dxX16xX1xXaxX3xX1xX18dxX10xX7f0xX9xXaxX53xX1a2xX6xX31xX1xX4dxXdxX53xX4xX6xX4dxX31xX65xXdxX10xX18xX31xXexX11dxX6bxX10xX16xX31xXexX18dxX11dxX6bxX10xX16xX31xXexX4dxX16xX1bxX31xX65xXdxX10xX11dxX31xXexX18dxX6xX31xX65xX6xX16xX31xX7xX4dxX31xX1c8xX6xX31xX16xX1xX6xX31xX4dxX31xXexX6xXdxX31xX1xX6xX31xXexXdxX16xX1xX53xX2xX13xXf4xXeexXeexXf3xXe7xX1xXexX18xXaxX12xX77xX6xX4dxX3xX10dxXdxX2fexX18xX3xXexX11dxX6bxX27xX16xX3xXexX18dxX11dxX6bxXc4xX16xX3xXexX3f7xX16xX1bxX3xX10dxXdxXc4xX11dxX3xXexX18dxX6xX3xX65xXc9xX16xX3xX7xX22xX3xX1c8xX1cxX3xX16xX1xX1cxX3xX28axX3xXexX2e7xXdxX3xX29xX1cxX3xXcxX2dxX16xX1xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX18dxX4dxX16xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX12fxX2fexX3xXexX1xX385xX4xX3xX1xXdxX94xX16xX3xXexX1xX90xX16xX1bxX3xX5xX39exXdxX3xX4xX11dxX2e2xX4xX3xXexX3f7xX16xX1bxX3xX10dxXdxXc4xX11dxX3xXexX18dxX6xX3xX65xXc9xX16xX3xX7xX22xX3xX1c8xX1cxX3xX16xX1xX1cxX3xX28axX3xX16xX17xX18xX3xXf3xXf4xX2xX72xX3xXexX18dxX27xX16xX3xX10dxX7cxX6xX3xX113xX1cxX16xX3xXexX5a9xX16xX1xX3xX29xX1cxX3xXcxX2dxX16xX1xX75xX3xX175xX6xX16xX3xX4xX1xX5a9xX3xX10dxX2e7xX4dxX3xX2a7xX175xX77xX12fxX2c1xXcxX3f7xX16xX1bxX3xX10dxXdxXc4xX11dxX3xXexX18dxX6xX3xX65xXc9xX16xX3xX7xX22xX3xX1c8xX1cxX3xX16xX1xX1cxX3xX28axX3xX4xX2baxX4xX3xX4xX137xXbxX3xX10dxX6xX16xX1bxX3xXexXa8xXbxX3xXexX18dxX11dxX16xX1bxX3xX5xX385xX4xX3xX5xXfexX39exX16xX1bxX3xX1xXfexXffxX16xX1bxX3xX65xX51exX16xX3xXexX623xX16xX1bxX3xX10dxX7cxX6xX3xXbxX1xXfexX2d9xX16xX1bxX3xXexX1xX385xX4xX3xX1xXdxX94xX16xX3xX7xXc9xX11dxX3xX18dxX2e2xX16xX1bxX3xX4xX307xX16xX1bxX3xXexX2baxX4xX3xXexX11dxX6bxX27xX16xX3xXexX18dxX11dxX6bxXc4xX16xX3xXexX1xX10xX4dxX3xX26xX1xX11dxX16xX1bxX3xX26xX11fxX3xX1xX4dxX2e7xX4xX1xX3xX10dxX10exX3xX10dxXc4xX3xX18dxX6xXe7xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX1c8xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX623xX3xX2xX53xX73xX75xX3xXexX3f7xX16xX1bxX3xX10dxXdxXc4xX11dxX3xXexX18dxX6xX3xX65xX4dxX6xX16xX1xX3xX16xX1bxX1xXdxX94xXbxXaxX3xX1xX18dxX10xX7f0xX9xXaxX53xX26xXdxX16xX1xX31xXexX10xX53xXexX11dxX31xX2xX31xX73xX31xXexX4dxX16xX1bxX31xX65xXdxX10xX11dxX31xXexX18dxX6xX31xX65xX4dxX6xX16xX1xX31xX16xX1bxX1xXdxX10xXbxX53xX2xX14xX2xX13xX72xXf4xXe7xX1xXexX18xXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX7xX18dxX4xX9xXaxX53xX18xX10xX65xXdxX6xX53xX2xXf3xXf4xX53xX16xX10xX197xX7xX53xX2xX1dfxX2xX73xX53xX13xX13xX65xX2xXf4xX14xX14xX6dxXeexX13xXexX13xX72xX1dfxXf3xX5xXf4xXe7xX1e9xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX16xX1bxX1cxX16xX1xX3xXcxX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX3xX29xX1cxX3xXcxX2dxX16xX1xX3xX31xX3xXexX1xX35xX18xX3xX5xX39xX16xX1bxX3xX1bxX3exXbxX3xX16xX1xX39xXexX3xX16xX1xX48xX16xX1bxX3xX4xX4dxX16xX3xX7xX22xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX1c8xX12xX0xX7xXexX18dxX4dxX16xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX623xX3xX2xX53xX73xX75xX3xXexX3f7xX16xX1bxX3xX10dxXdxXc4xX11dxX3xXexX18dxX6xX3xX65xX4dxX6xX16xX1xX3xX16xX1bxX1xXdxX94xXbxXaxX3xX1xX18dxX10xX7f0xX9xXaxX53xX26xXdxX16xX1xX31xXexX10xX53xXexX11dxX31xX2xX31xX73xX31xXexX4dxX16xX1bxX31xX65xXdxX10xX11dxX31xXexX18dxX6xX31xX65xX4dxX6xX16xX1xX31xX16xX1bxX1xXdxX10xXbxX53xX2xX14xX2xX13xX72xXf4xXe7xX1xXexX18xXaxX12xXcxX623xX3xX2xX53xX73xX75xX3xXexX3f7xX16xX1bxX3xX10dxXdxXc4xX11dxX3xXexX18dxX6xX3xX65xX4dxX6xX16xX1xX3xX16xX1bxX1xXdxX94xXbxX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX18dxX4dxX16xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xXcxX623xX3xX10dxX35xX11dxX3xXexX1xX2baxX16xX1bxX3xX73xX3xX16xX1cxX6bxX75xX3xXcxX3f7xX16xX1bxX3xX4xX284xX4xX3xXcxX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX3xX7xX19c9xX3xX10dxXdxXc4xX11dxX3xXexX18dxX6xX3xX6dxX3xX16xX1xX3exX18xX3xXexX1xX307xX16xX1bxX3xXexXdxX16xX3xX5xXdxX27xX16xX3xX490xX11dxX6xX16xX3xX10dxX11fxX16xX3xX65xX4dxX6xX16xX1xX3xX16xX1bxX1xXdxX94xXbxXe7xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX1c8xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX53xX11dxX5xX12xX0xX65xXdxX1c8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX18dxXaxX12xX0xX53xX65xXdxX1c8xX12xX0xX53xX65xXdxX1c8xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49cxX11dxXexX1xX4dxX18dxXaxX12xXcxX18dxX35xX16xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX175xX32exX16xX1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX4dxX11dxX18dxX4xX10xXaxX12xX4c0xX1xX3exX3xX77xX284xX4xX3xXexX18dxXfexX28axX16xX1bxX3xX77xX284xX4xX3xXcxX1xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX3xX29xX1cxX3xXcxX2dxX16xX1xX0xX53xXbxX12
Trần Thanh Bình