Sổ tay phòng chống dịch Covid-19 tại hộ gia đình
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19) đến nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh. Phòng bệnh chủ yếu dựa vào biện pháp vệ sinh cá nhân, phát hiện và cách ly sớm, giám sát chặt chẽ các trường hợp bệnh nghi ngờ, phòng chống lây truyền tại cộng đồng và vệ sinh môi trường.
f02bx12650x18225x19c7ex165d2x17942x14dfdx12360x1093fxX7x174cbx181dcx199b0x1388ax18ea3x17467xX5xffb4xXax18725x15d5bx198c2xX3xXexX6x14c69xX3xXbxX1x16e6cx18db8xf04fxX3xX4xX1xfe9fxX1dxX1exX3x1348ax194fbxX4xX1xX3x1777fx13644xf451xXdxX26x1324axX2x15336xX3xXex160e4xXdxX3xX1x121b1xX3xX1exXdxX6xX3x18233x10adaxX1dxX1xX0x188d9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15b00xX10xX6xX26xXaxX12xfa0cx12c05xX1dxX1xX3xX2dxXdx1466fx17345xX3xX3fx171dcx125dfxX1dxX1exX3xX1x1395bxX3xX1x18db2xXbxX3xX4xX6dxXbxX3xX26xX2cxX3xX13x1ab1ax17be7xX13xX30xX2bxX2cx127d7xX30x111adxX3x1719exX2bx10fbdxX7ex15221x10e58xX30xX2xX32x1478bxX3xX3fx1133bxX1dxX3xX1dxX6xX18xX3xX4xX1xX64xX6xX3xX4x14826xX3xXexX1x17c28xX22xX4xX3xX3fxXdx18e68xX9fxX3xXex13898xX27xX3xX3fx1939fxX4xX3xX1xXdxX5axX9fxX3xX2dx11474xX3xX2dx15c0cxX4xX3x14ae9xXdxX1dxX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX3x1a342xX5axX1dxX1x15ae5xX3x15905xX1xX1cxX1dxX1exX3xXc6xX5axX1dxX1xX3xX4xX1x13232xX3xX18xX8exX9fxX3xX26x13e5dxX6xX3xX2dxXb6xX2cxX3xXc6xXdxX5axX1dxX3xXbxX1x13bf0xXbxX3xX2dxX5axX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX4xXeexX3xX1dxX1x138a5xX1dx12446xX3xXbxX1xXeexXexX3xX1xXdxX5axX1dxX3xX2dxXb6xX3xX4xXeexX4xX1xX3xX5xX18xX3xX7x1a171xX61xX100xX3xX1exXdxXeexX61xX3xX7xXeexXexX3xX4xX1xXadxXexX3xX4xX1xfbdaxX3xX4xXeexX4xX3xXexXa9xX64xX65xX1dxX1exX3xX1x137d6xXbxX3xXc6xX5axX1dxX1xX3xX1dxX1exX1xXdxX3xX1dxX1exX65xX100xX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX1dxX1exX3xX5xXfexX18xX3xXexXa9xX9fxX18xXa5xX1dxX3xXexX35xXdxX3xX4xX39xX1dxX1exX3xX3fx15563xX1dxX1exX3xX2dxXb6xX3xX2dxX5axX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX61xX6axXdxX3xXexXa9xX64xX65xX1dxX1exXcaxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX59xX39xX3x1884fxX3xXexX8exX3xX3fx13680xX3xXc6xX6xX1dxX3xX1xXb6xX1dxX1xX3x16b55xX13xX14xX3xXexX6xX18xX3xX1xX64xX118xX1dxX1exX3xX26x18588xX1dxX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX100xX3xX4xX1xX22xX1dxX1exX3xX26xX27xX4xX1xX3xXc6xX5axX1dxX1xX3xX2bxX84xX7exX86xX87xX30xX2xX32xX3xXexX35xXdxX3xX4xX39xX1dxX1exX3xX3fxX16dxX1dxX1exX3xXexXa9xX2cxX1dxX1exX3xXexXa9xX35xX1dxX1exX3xXexX1xXeexXdxX3xXc6xX40xX1dxX1xX3xXexX1xX64xX65xX1dxX1exX3xX61xX118xXdx18e12xX3xXexXa9xX2cxX1dxX1exX3xX3fxX9bxX3xX4xX9bxX3xX1xX64xX118xX1dxX1exX3xX26xX1bfxX1dxX3xXexX35xXdxX3xX1xX39xX3xX1exXdxX6xX3xX3fxX40xX1dxX1xXcaxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX0xX7xXexXa9xX2cxX1dxX1exX12xX86xXcaxX3xXccxX53x1803dx188e3xX3xX7exX86xX3xX7exf28fxX3x124d8x100dbxX86xX3xXcx1a2abx142dcx15e1ex11e8axX3x112adxXccxX3xX87x190c4xX26axX26bxX0xX44xX7xXexXa9xX2cxX1dxX1exX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX0xX7xXexXa9xX2cxX1dxX1exX12xX2xXcaxX3xXccxX1xX35xX61xX3xX2dxXdxX0xX44xX7xXexXa9xX2cxX1dxX1exX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX2bxXeexX4xX3xX1xX39xX3xX1exXdxX6xX3xX3fxX40xX1dxX1xX3xX7xX22xX1dxX1exX3xXexX35xXdxX3xX1dxX1xXb6xX3x198c8xX3xXa9xXdxX60xX1dxX1exX3xX5x10f3cx18d40xX3xX1dxX1xXb6xX3xX2dfxX3xX3fxX39xX4xX3xX5x11c41xXbxX100xX3xX1dxX1xXb6xX3xX5xXdxXa5xX1dxX3x152fcxXa5xX100xX3xX1dxX1xXb6xX3xXc6xXdxX5axXexX3xXexX1xXe0xX3xXexXa9xX60xX1dxX3xX3fxX6dxXexX3xX2dfxX3xXexX1xX9fxX39xX4xX3xXbxX1xX22xX100xX3xX303xX1xX9fxX3xXbxX1xX22xX100xX3xX303xX1xX9fxX3xX3fxX6axX3xXexX1xX27xX100xX3xX303xX1xX9fxX3xX2dxXe0xX4xX3xX1dxX6axX1dxX1exX3xXexX1xX6axX1dxX3xX82xX7xX6xX9fxX3xX3fxXfexX18xX3xX1ex19976xXdxX3xX4xX1xX9fxX1dxX1exX3xX5xXb6xX3xX1xX39xX3xX1exXdxX6xX3xX3fxX40xX1dxX1xX8bxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX0xX7xXexXa9xX2cxX1dxX1exX12xX80xXcaxX3xX263xX22xXdxX3xXexX64xX13axX1dxX1exX3xXeexXbxX3xX26x190d7xX1dxX1exX0xX44xX7xXexXa9xX2cxX1dxX1exX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX30xX3xX26axX1exX64xX65xXdxX3xX26xXfexX1dxX3xX7xX22xX1dxX1exX3xXexXa9xX2cxX1dxX1exX3xX1xX39xX3xX1exXdxX6xX3xX3fxX40xX1dxX1xXcaxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX30xX3xXcxX14xX3xXexXa9xX64xX2dfxX1dxX1exX3xX26xXfexX1dxX3xXbxX1xX22xX100xX3xXexXa9xX64xX2dfxX1dxX1exX3xXexX1xX6axX1dxX44xXbcxX9bxX61xX44xX6dxXbxX44xXc6x12cbfxX1dxX44xX5xXb6xX1dxX1exX3xX82xX7xX6xX9fxX3xX3fxXfexX18xX3xX1exX35bxXdxX3xXexXb9xXexX3xX5xXb6xX3xXexX14xX3xXexXa9xX64xX2dfxX1dxX1exX3xX26xXfexX1dxX3xXbxX1xX22xX8bxXcaxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX0xX7xXexXa9xX2cxX1dxX1exX12xX86xX86xXcaxX3xX26axff7dxX86xX3xX87x1a5efxX26axX26bxX3xXcxX53x190a8xX2bxX3xX53xX86x17442xX26axX0xX44xX7xXexXa9xX2cxX1dxX1exX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX0xX7xXexXa9xX2cxX1dxX1exX12xX2xXcaxX3xXcxXa9xXeexX4xX1xX3xX1dxX1xXdxX5axX61xX3xX4xXd9xX6xX3xX1dxX1exX64xX65xXdxX3xX7xX22xX1dxX1exX3xXexXa9xX2cxX1dxX1exX3xX1xX39xX3xX1exXdxX6xX3xX3fxX40xX1dxX1xX0xX44xX7xXexXa9xX2cxX1dxX1exX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX30xX3xX263xX10xX2cxX3xX303xX1x1846exX9fxX3xXexXa9xX6xX1dxX1exX3xX303xX1xXdxX3xXa9xX6xX3xX303xX1x10e04xXdxX3xX1dxX1xXb6xXcaxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX30xX3xXcxX1xX64xX65xX1dxX1exX3xXbcxX9fxX18xX60xX1dxX3xXa9x12857xX6xX3xXexX6xX18xX3xX2dxX118xXdxX3xXbcxXb6xX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX3xX1xX2cxXadxX4xX3xX26xX9fxX1dxX1exX3xX26xX27xX4xX1xX3xX7xXeexXexX3xX303xX1xX9fxX500xX1dxX3xXexX6xX18xX100xX3xX1dxX1xX6dxXexX3xX5xXb6xX3xX303xX1xXdxX3xX3fxXdxX3xXa9xX6xX3xX1dxX1exX2cxXb6xXdxX3xX2dxXb6xX3xX303xX1xXdxX3xX2dxXa5xX3xX1dxX1xXb6xXcaxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX30xX3xX53xX35xX1dxX3xX4xX1xX8exX3xXa9xX6xX3xX303xX1xX512xXdxX3xX1dxX1xXb6xX3xX303xX1xXdxX3xX303xX1xX6axX1dxX1exX3xX4x16bd9xX1dxX3xXexX1xXdxX8exXex12509xX3xX1xX35xX1dxX3xX4xX1xX8exX3xXexX2f6xXbxX3xXexXa9xX9fxX1dxX1exX3xX3fxX6axX1dxX1exX3xX1dxX1exX64xX65xXdxX5d4xX3xX1exXdxf0b9xX3xX303xX1xX2cxX423xX1dxX1exX3xX4xXeexX4xX1xX3xXexX22xXdxX3xXexX1xXdx1930bxX9fxX3xX2xX3xX61x153baxXexX3xXexX35xXdxX3xX4xXeexX4xX3xX303xX1xX9fxX3xX2dxXe0xX4xX3xX4xX6axX1dxX1exX3xX4xX39xX1dxX1exXcaxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX30xX3xX7exX5axX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX1dxX1xXb6xX3xX4xX53exX6xX100xX3xX5xX6xX9fxX3xXc6xXa5xX3xX61xXadxXexX100xX3xX1dxXa5xX1dxX3xX1dxX1xXb6xX100xX3xX2dxX2f6xXexX3xX26xX3a1xX1dxX1exX3xXc6x1aafbxX1dxX1exX3xX4xXeexX4xX3xX4xX1xX6dxXexX3xXexX500xX18xX3xXa9xX53exX6xX3xXexX1xX6axX1dxX1exX3xXexX1xX64xX65xX1dxX1exXcaxX3xX263xXadxX4xX3xXc6xXdxX5axXexX3xX3fxX22xXdxX3xX2dxX118xXdxX3xX2dxX27xX3xXexXa9xf355xX3xX4xX9bxX3xXexXdxX8exXbxX3xXbcx1966bxX4xX3xXexX1xX64xX65xX1dxX1exX3xXbcxX9fxX18xX60xX1dxX3xX1dxX1xX64xX3xXexX6xX18xX3xX1dxXb9xX61xX3xX4xX53exX6xX100xX3xX4xX6axX1dxX1exX3xXexXb9xX4xX3xX3fxXdxX5axX1dxX100xXcaxXcaxXcaxX2dxX5axX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX6aexXexX3xX1dxX1xX6dxXexX3x18bdaxX2xX3xX5xX5ccxX1dxX44xX1dxX1exXb6xX18xXcaxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX30xX3xXcxX1xX9fxX3xX1exX2cxX61xX3xXa9xXeexX4xX3xXexX1xX423xXdxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX1xX2cxX35xXexX3xX1xXb6xX1dxX1exX3xX1dxX1exXb6xX18xX3xX2dxXb6xX3xX3fxX14xX3xX3fxX6b9xX1dxX1exX3xX1dx127ebxXdxX3x19321xX9fxX18xX3xX3fxX27xX1dxX1xXcaxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX30xX3xX263xX423xX61xX3xXc6xX423xX2cxX3xXexX1xX6axX1dxX1exX3xXexX1xX2cxXeexX1dxX1exX3xX303xX1xX6axX1dxX1exX3xX303xX1xX6aexX3xXexXa9xX2cxX1dxX1exX3xX1dxX1xXb6xX5d4xX3xXexX1xX64xX65xX1dxX1exX3xXbcxX9fxX18xX60xX1dxX3xX61xX2dfxX3xX4xX53exX6xX3xXa9xX6xX3xX2dxXb6xX2cxX3xX2dxXb6xX3xX4xX53exX6xX3xX7xX14xXcaxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX30xX3x1aa69xXdxX60xX1dxX3xX1xX5axX3xX4xXeexX4xX3xX4xX74fxX3xX7xX2dfxX3xX18xX3xXexX8exX3xX3fxX60bxX3xX303xX1xX6xXdxX3xXc6xXeexX2cxX3xX2dxXb6xX3xX3fxX64xX13axX4xX3xXexX64xX3xX2dxX6dxX1dxX100xX3xX4xX2f6xXbxX3xX1dxX1xX2f6xXexX3xXexX40xX1dxX1xX3xX1xX40xX1dxX1xX3xX7x14824xX4xX3xX303xX1xX512xX10xX3xX752xX9fxX6xX3xX81fxX1dxX1exX3xX26xX3a1xX1dxX1exX3xX303xX1xX6xXdxX3xXc6xXeexX2cxX3xX18xX3xXexX8exX3xX303xX1xXdxX3xX1xX39xX3xX1exXdxX6xX3xX3fxX40xX1dxX1xX3xX4xX9bxX3xX1dxX1exX64xX65xXdxX3xX1exXdxXb6xX100xX3xX1dxX1exX64xX65xXdxX3xX4xX6xX2cxX3xXexX9fxX14xXdxX100xX3xX1dxX1exX64xX65xXdxX3xX4xX9bxX3xXc6xX5axX1dxX1xX3xX1dxXa5xX1dxX100xX3xXc6xX5axX1dxX1xX3xX61xX1a5xX1dxX3xXexX6aexX1dxX1xX3xX4xX9bxX3xXc6xXdxX60bxX9fxX3xX1xXdxX5axX1dxX3xX7xX22xXexX100xX3xX1xX2cxX100xX3xX303xX1xX9bxX3xXexX1xX2dfxXcaxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX30xX3xXcxX1xXe0xX4xX3xX1xXdxX5axX1dxX3xX4xXb6xXdxX3xX3fxXadxXexX3xX2dxXb6xX3xXc6xX2f6xXexX3xX81fxX1dxX1exX3xX26xX3a1xX1dxX1exX3xXexXa9xX9fxX18xX3xX2dxX8exXexX3xX82xX59xX5xX9fxX10x1a4bexX2cxX1dxX10xX8bxX100xX3xX81fxX1dxX1exX3xX26xX3a1xX1dxX1exX3xX303xX1xX6xXdxX3xXc6xXeexX2cxX3xX18xX3xXexX8exX3xX82xX26axX2bxX84xX7exX86xX8bxXcaxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX30xX3x112c0xX1xX6axX1dxX1exX3xX303xX1xX35xX4xX100xX3xX1dxX1xX14xX100xX3xX2dxX81fxXexX3xXa9xXeexX4xX100xX3xX303xX1xX500xX9fxX3xXexXa9xX6xX1dxX1exX3xXc6x15149xX6xX3xXc6xX1a5xXdxXcaxX3xX2bxX1xX10xX3xX61xXdxX5axX1dxX1exX3xX2dxXb6xX3xX61x190f7xXdxX3xX303xX1xXdxX3xX1xX2cxX100xX3xX1xXb9xXexX3xX1xX74fxXdxXcaxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX30xX3xX933xXdxX60bxX61xX3xXexXa9xX6xX3xXexX1xXfexX1dxX3xX1dxX1xXdxX5axXexX3xX1xXb6xX1dxX1exX3xX1dxX1exXb6xX18xX100xX3xXexX1xX6axX1dxX1exX3xXc6xXeexX2cxX3xX303xX27xXbxX3xXexX1xX65xXdxX3xX2dxX118xXdxX3xX4xX74fxX3xX7xX2dfxX3xX18xX3xXexX8exX3xX4xXeexX4xX3xXexXa9xX64xX65xX1dxX1exX3xX1xX13axXbxX3xX4xX9bxX3xX26xX6dxX9fxX3xX1xXdxX5axX9fxX3xX7xX22xXexX100xX3xX1xX2cxX100xX3xX303xX1xX9bxX3xXexX1xX2dfxXcaxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX30xX3xX933xX1xX6xXdxX3xXc6xXeexX2cxX3xXexX35xX61xX3xXexXa9xX6b9xX100xX3xXexX35xX61xX3xX2dxXb9xX1dxX1exX3xX303xX1xXdxX3xX4xX9bxX3xX303xX1xXeexX4xX1xX3xX3fxX8exX1dxX3xX5xX64xX9fxX3xXexXa9xX6b9xXcaxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX0xXdxX61xX1exX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXax12f91xXdxX26xXexX1xX2e9xX3xf2e6xX80xX6fbxXbxXbcxX5d4xXaxX3xX7xXa9xX4xX9xXaxX44xX44xXdxXcaxXc6xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXcaxX2dxX1dxX44xX1dxX10xXa72xX7xX44xX80xX6fbx14642x15e3fxX44xX2xX6fbxXa9fxX26x195b9xX80xX80xX80xXaa5xX80xXa9fxXexX80x11e3dxXa9fxXa79xX5xX2xXcax1a61axXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX6xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX1dxX1exX3xX26xX27xX4xX1xX3xX2bxX2cxX2dxXdxX26xX30xX2xX32xX3xXexX35xXdxX3xX1xX39xX3xX1exXdxX6xX3xX3fxX40xX1dxX1xXaxX3xXa72xXdxX26xXexX1xX9xXaxXa79xX80xX6fbxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX0xX7xXexXa9xX2cxX1dxX1exX12xX80xXcaxX3xXcxXa9xXeexX4xX1xX3xX1dxX1xXdxX5axX61xX3xX4xXd9xX6xX3xXcxX14xX3xXexXa9xX64xX2dfxX1dxX1exX3xX26xXfexX1dxX3xXbxX1xX22xX0xX44xX7xXexXa9xX2cxX1dxX1exX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX30xX3xX53xX64xX118xX1dxX1exX3xX26xX1bfxX1dxX100xX3xX1dxX1xXb9xX4xX3xX1dxX1xX2dfxX3xX1dxX1exX64xX65xXdxX3xX26xXfexX1dxX3xXexX1xXe0xX4xX3xX1xXdxX5axX1dxX3xX3fxX10xX2cxX3xX303xX1xX500xX9fxX3xXexXa9xX6xX1dxX1exX100xX3xXexX1xXe0xX4xX3xX1xXdxX5axX1dxX3xX1exXdxX1a5xX1dxX3xX4xXeexX4xX1xX3xXexX22xXdxX3xXexX1xXdxX60bxX9fxX3xX2xX3xX61xX611xXexX100xX3xX1xX35xX1dxX3xX4xX1xX8exX3xXexX2f6xXbxX3xXexXa9xX9fxX1dxX1exX3xX3fxX6axX1dxX1exX3xX1dxX1exX64xX65xXdxX3xXexX35xXdxX3xX1dxX1xXb6xX3xX2dxXb6xX3xX4xXeexX4xX3xXc6xXdxX5axX1dxX3xXbxX1xXeexXbxX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX100xX3xX4xX1xX22xX1dxX1exX3xX26xX27xX4xX1xX3xXexX35xXdxX3xX1xX39xX3xX1exXdxX6xX3xX3fxX40xX1dxX1xXcaxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX30xX3xX19fxX60xX9fxX3xX4xX5ccxX9fxX3xX4xX1xXd9xX3xX1xX39xX3xX1exXdxX6xX3xX3fxX40xX1dxX1xX3xXexX1xXe0xX4xX3xX1xXdxX5axX1dxX3xX1dxX1exX1xXdxX60xX61xX3xX2dxXdxX5axX4xX3xX303xX1xX6xXdxX3xXc6xXeexX2cxX3xXexX35xX61xX3xXexXa9xX6b9xX100xX3xXexX35xX61xX3xX2dxXb9xX1dxX1exX3xX303xX1xXdxX3xX4xX9bxX3xX303xX1xXeexX4xX1xX3xX3fxX8exX1dxX3xX5xX64xX9fxX3xXexXa9xX6b9xXcaxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX30xX3xXccxX1xX22xXdxX3xX1xX13axXbxX3xX2dxX118xXdxX3xX4xXeexX4xX3xX4xX74fxX3xX752xX9fxX6xX1dxX3xX18xX3xXexX8exX100xX3xX4xX1xX6aexX1dxX1xX3xX752xX9fxX18xXa5xX1dxX3xX4xX74fxX3xX7xX2dfxX100xX3xX4xX6axX1dxX1exX3xX6xX1dxX3xXexX35xXdxX3xXexXa9xXdxX60bxX1dxX3xX303xX1xX6xXdxX3xX4xXeexX4xX3xX1xX2cxX35xXexX3xX3fxX39xX1dxX1exX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX100xX3xX4xX1xX22xX1dxX1exX3xX26xX27xX4xX1xX3xX2bxX84xX7exX86xX87xX30xX2xX32xX5d4xX3xX303xXdxX60bxX61xX3xXexXa9xX6xX100xX3xXexX1xX10xX2cxX3xX26x15487xXdxX100xX3xX1exXdxXeexX61xX3xX7xXeexXexX3xX1dxX1xX5f6xX1dxX1exX3xX1dxX1exX64xX65xXdxX3xXbxX1xX423xXdxX3xX4xXeexX4xX1xX3xX5xX18xX3xX18xX3xXexX8exX3xXexX35xXdxX3xX1dxX1xXb6xX100xX3xX1dxX74fxXdxX3xX5xX64xX9fxX3xXexXa9xX6b9xX100xX3xX1dxX1xX5f6xX1dxX1exX3xX1dxX1exX64xX65xXdxX3xX4xX9bxX3xXc6xXdxX60bxX9fxX3xX1xXdxX5axX1dxX3xX61xX5axXexX3xX61xX512xXdxX100xX3xX7xX22xXexX100xX3xX1xX2cxX100xX3xX100xX3xX303xX1xX9bxX3xXexX1xX2dfxX3xXexXa9xX60xX1dxX3xX3fxX27xX6xX3xXc6xXb6xX1dxXcaxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX30xX3xXcxX14xX3xX4xX1xX81fxX4xX3xXexX9fxX18xX60xX1dxX3xXexXa9xX9fxX18xXa5xX1dxX100xX3xXbxX1xX14xX3xXc6xXdxX8exX1dxX3xX4xXeexX4xX3xXc6xXdxX5axX1dxX3xXbxX1xXeexXbxX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX100xX3xX4xX1xX22xX1dxX1exX3xX26xX27xX4xX1xX3xX2bxX84xX7exX86xX87xX30xX2xX32xX3xX4xX1xX2cxX3xX1dxX1exX64xX65xXdxX3xX26xXfexX1dxXcaxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX0xXdxX61xX1exX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxXa72xXdxX26xXexX1xX2e9xX3xXa79xX80xX6fbxXbxXbcxX5d4xXaxX3xX7xXa9xX4xX9xXaxX44xX44xXdxXcaxXc6xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXcaxX2dxX1dxX44xX1dxX10xXa72xX7xX44xX80xX6fbxXa9exXa9fxX44xX2xX6fbxXa9fxX26xXaa5xX80xX80xX80xXaa5xX80xXa9fxXexX80xXa9fxX32xX5xX80xXcaxXab4xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX6xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX1dxX1exX3xX26xX27xX4xX1xX3xX2bxX2cxX2dxXdxX26xX30xX2xX32xX3xXexX35xXdxX3xX1xX39xX3xX1exXdxX6xX3xX3fxX40xX1dxX1xXaxX3xXa72xXdxX26xXexX1xX9xXaxXa79xX80xX6fbxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX0xXdxX61xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX26xXexX1xX9fxX61xXc6xX3xX26xX1xXdxX26xX10xXaxX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxXa72xXdxX26xXexX1xX2e9xX3xX2x15e35xXaaexX32xXbxXbcxX5d4xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX2e9xX3xX2xX2xXa9fxXf02xXbxXbcxX5d4xXaxX3xX7xXa9xX4xX9xXaxX44xX44xXdxXcaxXc6xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXcaxX2dxX1dxX44xX1dxX10xXa72xX7xX44xX80xX6fbxXa9exXa9fxX44xX2xX6fbxXa9fxX26xXaa5xX80xX80xX80xXaaexXa9exX6fbxXexX2xX6fbxXaa5xX32xX2xX5xX6fbxXcaxXab4xXbxX1ex16355xXa9xX9xX2xX2xXa9fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX6xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX1dxX1exX3xX26xX27xX4xX1xX3xX2bxX2cxX2dxXdxX26xX30xX2xX32xX3xXexX35xXdxX3xX1xX39xX3xX1exXdxX6xX3xX3fxX40xX1dxX1xXaxX3xXa72xXdxX26xXexX1xX9xXaxX2xXf02xXaaexX32xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX2xX2xXa9fxXf02xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2cxX9fxXa9xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2cxX3xX13xX933x19d5bxX263xX13xX0xX44xXbxX12