Sổ tay phòng chống dịch Covid-19 tại hộ gia đình
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19) đến nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh. Phòng bệnh chủ yếu dựa vào biện pháp vệ sinh cá nhân, phát hiện và cách ly sớm, giám sát chặt chẽ các trường hợp bệnh nghi ngờ, phòng chống lây truyền tại cộng đồng và vệ sinh môi trường.
2776x5b0ax85d1x9342xa96cx37d0x5e73x3889x86e0xX7xa78bx6532x9a86xaed1x7a85x8306xX5x76a9xXax4336xaf06xb6f5xX3xXexX6x8920xX3xXbxX1xb637x4ddax5e46xX3xX4xX1x77f1xX1dxX1exX3x4c02xadb5xX4xX1xX3xa059xa1c2x42adxXdxX26x7eb3xX2x7ed3xX3xXex90f7xXdxX3xX1x8401xX3xX1exXdxX6xX3xa4d9x4142xX1dxX1xX0x6827xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx2cd5xX10xX6xX26xXaxX12x357bxb818xX1dxX1xX3xX2dxXdx49a3x88bexX3xX3fx6e1fx72cfxX1dxX1exX3xX1x9870xX3xX1x9892xXbxX3xX4xX6dxXbxX3xX26xX2cxX3xX13x60c2x3f80xX13xX30xX2bxX2cxb6a8xX30x6231xX3x539dxX2bx8b7bxX7ex8767x8abexX30xX2xX32x4ab0xX3xX3fx746fxX1dxX3xX1dxX6xX18xX3xX4xX1xX64xX6xX3xX4x656exX3xXexX1x3e93xX22xX4xX3xX3fxXdxb3d8xX9fxX3xXex5020xX27xX3xX3fx3d8axX4xX3xX1xXdxX5axX9fxX3xX2dxb83dxX3xX2dx65d6xX4xX3x75c0xXdxX1dxX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX3xb236xX5axX1dxX1x83e7xX3xa00dxX1xX1cxX1dxX1exX3xXc6xX5axX1dxX1xX3xX4xX1x3b74xX3xX18xX8exX9fxX3xX26x9684xX6xX3xX2dxXb6xX2cxX3xXc6xXdxX5axX1dxX3xXbxX1x6381xXbxX3xX2dxX5axX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX4xXeexX3xX1dxX1x63dcxX1dx8bbexX3xXbxX1xXeexXexX3xX1xXdxX5axX1dxX3xX2dxXb6xX3xX4xXeexX4xX1xX3xX5xX18xX3xX7x4f6cxX61xX100xX3xX1exXdxXeexX61xX3xX7xXeexXexX3xX4xX1xXadxXexX3xX4xX1x62b6xX3xX4xXeexX4xX3xXexXa9xX64xX65xX1dxX1exX3xX1x8c6fxXbxX3xXc6xX5axX1dxX1xX3xX1dxX1exX1xXdxX3xX1dxX1exX65xX100xX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX1dxX1exX3xX5xXfexX18xX3xXexXa9xX9fxX18xXa5xX1dxX3xXexX35xXdxX3xX4xX39xX1dxX1exX3xX3fxadf0xX1dxX1exX3xX2dxXb6xX3xX2dxX5axX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX61xX6axXdxX3xXexXa9xX64xX65xX1dxX1exXcaxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX59xX39xX3x3b79xX3xXexX8exX3xX3fxa5bbxX3xXc6xX6xX1dxX3xX1xXb6xX1dxX1xX3xa7d7xX13xX14xX3xXexX6xX18xX3xX1xX64xX118xX1dxX1exX3xX26x6dfdxX1dxX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX100xX3xX4xX1xX22xX1dxX1exX3xX26xX27xX4xX1xX3xXc6xX5axX1dxX1xX3xX2bxX84xX7exX86xX87xX30xX2xX32xX3xXexX35xXdxX3xX4xX39xX1dxX1exX3xX3fxX16dxX1dxX1exX3xXexXa9xX2cxX1dxX1exX3xXexXa9xX35xX1dxX1exX3xXexX1xXeexXdxX3xXc6xX40xX1dxX1xX3xXexX1xX64xX65xX1dxX1exX3xX61xX118xXdxb555xX3xXexXa9xX2cxX1dxX1exX3xX3fxX9bxX3xX4xX9bxX3xX1xX64xX118xX1dxX1exX3xX26xX1bfxX1dxX3xXexX35xXdxX3xX1xX39xX3xX1exXdxX6xX3xX3fxX40xX1dxX1xXcaxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX0xX7xXexXa9xX2cxX1dxX1exX12xX86xXcaxX3xXccxX53xb695x834axX3xX7exX86xX3xX7ex9161xX3x44b5x7ed7xX86xX3xXcx6364x3148x85b8xb582xX3x3c96xXccxX3xX87x6e21xX26axX26bxX0xX44xX7xXexXa9xX2cxX1dxX1exX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX0xX7xXexXa9xX2cxX1dxX1exX12xX2xXcaxX3xXccxX1xX35xX61xX3xX2dxXdxX0xX44xX7xXexXa9xX2cxX1dxX1exX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX2bxXeexX4xX3xX1xX39xX3xX1exXdxX6xX3xX3fxX40xX1dxX1xX3xX7xX22xX1dxX1exX3xXexX35xXdxX3xX1dxX1xXb6xX3x410bxX3xXa9xXdxX60xX1dxX1exX3xX5x4ebax90d1xX3xX1dxX1xXb6xX3xX2dfxX3xX3fxX39xX4xX3xX5x34adxXbxX100xX3xX1dxX1xXb6xX3xX5xXdxXa5xX1dxX3x5c86xXa5xX100xX3xX1dxX1xXb6xX3xXc6xXdxX5axXexX3xXexX1xXe0xX3xXexXa9xX60xX1dxX3xX3fxX6dxXexX3xX2dfxX3xXexX1xX9fxX39xX4xX3xXbxX1xX22xX100xX3xX303xX1xX9fxX3xXbxX1xX22xX100xX3xX303xX1xX9fxX3xX3fxX6axX3xXexX1xX27xX100xX3xX303xX1xX9fxX3xX2dxXe0xX4xX3xX1dxX6axX1dxX1exX3xXexX1xX6axX1dxX3xX82xX7xX6xX9fxX3xX3fxXfexX18xX3xX1exb2ebxXdxX3xX4xX1xX9fxX1dxX1exX3xX5xXb6xX3xX1xX39xX3xX1exXdxX6xX3xX3fxX40xX1dxX1xX8bxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX0xX7xXexXa9xX2cxX1dxX1exX12xX80xXcaxX3xX263xX22xXdxX3xXexX64xX13axX1dxX1exX3xXeexXbxX3xX26x6563xX1dxX1exX0xX44xX7xXexXa9xX2cxX1dxX1exX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX30xX3xX26axX1exX64xX65xXdxX3xX26xXfexX1dxX3xX7xX22xX1dxX1exX3xXexXa9xX2cxX1dxX1exX3xX1xX39xX3xX1exXdxX6xX3xX3fxX40xX1dxX1xXcaxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX30xX3xXcxX14xX3xXexXa9xX64xX2dfxX1dxX1exX3xX26xXfexX1dxX3xXbxX1xX22xX100xX3xXexXa9xX64xX2dfxX1dxX1exX3xXexX1xX6axX1dxX44xXbcxX9bxX61xX44xX6dxXbxX44xXc6x5abexX1dxX44xX5xXb6xX1dxX1exX3xX82xX7xX6xX9fxX3xX3fxXfexX18xX3xX1exX35bxXdxX3xXexXb9xXexX3xX5xXb6xX3xXexX14xX3xXexXa9xX64xX2dfxX1dxX1exX3xX26xXfexX1dxX3xXbxX1xX22xX8bxXcaxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX0xX7xXexXa9xX2cxX1dxX1exX12xX86xX86xXcaxX3xX26ax9c72xX86xX3xX87x7674xX26axX26bxX3xXcxX53x5823xX2bxX3xX53xX86x735dxX26axX0xX44xX7xXexXa9xX2cxX1dxX1exX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX0xX7xXexXa9xX2cxX1dxX1exX12xX2xXcaxX3xXcxXa9xXeexX4xX1xX3xX1dxX1xXdxX5axX61xX3xX4xXd9xX6xX3xX1dxX1exX64xX65xXdxX3xX7xX22xX1dxX1exX3xXexXa9xX2cxX1dxX1exX3xX1xX39xX3xX1exXdxX6xX3xX3fxX40xX1dxX1xX0xX44xX7xXexXa9xX2cxX1dxX1exX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX30xX3xX263xX10xX2cxX3xX303xX1x3862xX9fxX3xXexXa9xX6xX1dxX1exX3xX303xX1xXdxX3xXa9xX6xX3xX303xX1x40caxXdxX3xX1dxX1xXb6xXcaxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX30xX3xXcxX1xX64xX65xX1dxX1exX3xXbcxX9fxX18xX60xX1dxX3xXa9xa0bbxX6xX3xXexX6xX18xX3xX2dxX118xXdxX3xXbcxXb6xX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX3xX1xX2cxXadxX4xX3xX26xX9fxX1dxX1exX3xX26xX27xX4xX1xX3xX7xXeexXexX3xX303xX1xX9fxX500xX1dxX3xXexX6xX18xX100xX3xX1dxX1xX6dxXexX3xX5xXb6xX3xX303xX1xXdxX3xX3fxXdxX3xXa9xX6xX3xX1dxX1exX2cxXb6xXdxX3xX2dxXb6xX3xX303xX1xXdxX3xX2dxXa5xX3xX1dxX1xXb6xXcaxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX30xX3xX53xX35xX1dxX3xX4xX1xX8exX3xXa9xX6xX3xX303xX1xX512xXdxX3xX1dxX1xXb6xX3xX303xX1xXdxX3xX303xX1xX6axX1dxX1exX3xX4x481cxX1dxX3xXexX1xXdxX8exXex5875xX3xX1xX35xX1dxX3xX4xX1xX8exX3xXexX2f6xXbxX3xXexXa9xX9fxX1dxX1exX3xX3fxX6axX1dxX1exX3xX1dxX1exX64xX65xXdxX5d4xX3xX1exXdx9a93xX3xX303xX1xX2cxX423xX1dxX1exX3xX4xXeexX4xX1xX3xXexX22xXdxX3xXexX1xXdx2e93xX9fxX3xX2xX3xX61x5cc0xXexX3xXexX35xXdxX3xX4xXeexX4xX3xX303xX1xX9fxX3xX2dxXe0xX4xX3xX4xX6axX1dxX1exX3xX4xX39xX1dxX1exXcaxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX30xX3xX7exX5axX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX1dxX1xXb6xX3xX4xX53exX6xX100xX3xX5xX6xX9fxX3xXc6xXa5xX3xX61xXadxXexX100xX3xX1dxXa5xX1dxX3xX1dxX1xXb6xX100xX3xX2dxX2f6xXexX3xX26xX3a1xX1dxX1exX3xXc6xb74exX1dxX1exX3xX4xXeexX4xX3xX4xX1xX6dxXexX3xXexX500xX18xX3xXa9xX53exX6xX3xXexX1xX6axX1dxX1exX3xXexX1xX64xX65xX1dxX1exXcaxX3xX263xXadxX4xX3xXc6xXdxX5axXexX3xX3fxX22xXdxX3xX2dxX118xXdxX3xX2dxX27xX3xXexXa9x8935xX3xX4xX9bxX3xXexXdxX8exXbxX3xXbcx74eaxX4xX3xXexX1xX64xX65xX1dxX1exX3xXbcxX9fxX18xX60xX1dxX3xX1dxX1xX64xX3xXexX6xX18xX3xX1dxXb9xX61xX3xX4xX53exX6xX100xX3xX4xX6axX1dxX1exX3xXexXb9xX4xX3xX3fxXdxX5axX1dxX100xXcaxXcaxXcaxX2dxX5axX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX6aexXexX3xX1dxX1xX6dxXexX3x55fbxX2xX3xX5xX5ccxX1dxX44xX1dxX1exXb6xX18xXcaxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX30xX3xXcxX1xX9fxX3xX1exX2cxX61xX3xXa9xXeexX4xX3xXexX1xX423xXdxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX1xX2cxX35xXexX3xX1xXb6xX1dxX1exX3xX1dxX1exXb6xX18xX3xX2dxXb6xX3xX3fxX14xX3xX3fxX6b9xX1dxX1exX3xX1dxab45xXdxX3x95dbxX9fxX18xX3xX3fxX27xX1dxX1xXcaxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX30xX3xX263xX423xX61xX3xXc6xX423xX2cxX3xXexX1xX6axX1dxX1exX3xXexX1xX2cxXeexX1dxX1exX3xX303xX1xX6axX1dxX1exX3xX303xX1xX6aexX3xXexXa9xX2cxX1dxX1exX3xX1dxX1xXb6xX5d4xX3xXexX1xX64xX65xX1dxX1exX3xXbcxX9fxX18xX60xX1dxX3xX61xX2dfxX3xX4xX53exX6xX3xXa9xX6xX3xX2dxXb6xX2cxX3xX2dxXb6xX3xX4xX53exX6xX3xX7xX14xXcaxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX30xX3x5d1axXdxX60xX1dxX3xX1xX5axX3xX4xXeexX4xX3xX4xX74fxX3xX7xX2dfxX3xX18xX3xXexX8exX3xX3fxX60bxX3xX303xX1xX6xXdxX3xXc6xXeexX2cxX3xX2dxXb6xX3xX3fxX64xX13axX4xX3xXexX64xX3xX2dxX6dxX1dxX100xX3xX4xX2f6xXbxX3xX1dxX1xX2f6xXexX3xXexX40xX1dxX1xX3xX1xX40xX1dxX1xX3xX7x2b8exX4xX3xX303xX1xX512xX10xX3xX752xX9fxX6xX3xX81fxX1dxX1exX3xX26xX3a1xX1dxX1exX3xX303xX1xX6xXdxX3xXc6xXeexX2cxX3xX18xX3xXexX8exX3xX303xX1xXdxX3xX1xX39xX3xX1exXdxX6xX3xX3fxX40xX1dxX1xX3xX4xX9bxX3xX1dxX1exX64xX65xXdxX3xX1exXdxXb6xX100xX3xX1dxX1exX64xX65xXdxX3xX4xX6xX2cxX3xXexX9fxX14xXdxX100xX3xX1dxX1exX64xX65xXdxX3xX4xX9bxX3xXc6xX5axX1dxX1xX3xX1dxXa5xX1dxX100xX3xXc6xX5axX1dxX1xX3xX61xX1a5xX1dxX3xXexX6aexX1dxX1xX3xX4xX9bxX3xXc6xXdxX60bxX9fxX3xX1xXdxX5axX1dxX3xX7xX22xXexX100xX3xX1xX2cxX100xX3xX303xX1xX9bxX3xXexX1xX2dfxXcaxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX30xX3xXcxX1xXe0xX4xX3xX1xXdxX5axX1dxX3xX4xXb6xXdxX3xX3fxXadxXexX3xX2dxXb6xX3xXc6xX2f6xXexX3xX81fxX1dxX1exX3xX26xX3a1xX1dxX1exX3xXexXa9xX9fxX18xX3xX2dxX8exXexX3xX82xX59xX5xX9fxX10x5ce7xX2cxX1dxX10xX8bxX100xX3xX81fxX1dxX1exX3xX26xX3a1xX1dxX1exX3xX303xX1xX6xXdxX3xXc6xXeexX2cxX3xX18xX3xXexX8exX3xX82xX26axX2bxX84xX7exX86xX8bxXcaxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX30xX3x8f7fxX1xX6axX1dxX1exX3xX303xX1xX35xX4xX100xX3xX1dxX1xX14xX100xX3xX2dxX81fxXexX3xXa9xXeexX4xX100xX3xX303xX1xX500xX9fxX3xXexXa9xX6xX1dxX1exX3xXc6xae34xX6xX3xXc6xX1a5xXdxXcaxX3xX2bxX1xX10xX3xX61xXdxX5axX1dxX1exX3xX2dxXb6xX3xX61x731cxXdxX3xX303xX1xXdxX3xX1xX2cxX100xX3xX1xXb9xXexX3xX1xX74fxXdxXcaxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX30xX3xX933xXdxX60bxX61xX3xXexXa9xX6xX3xXexX1xXfexX1dxX3xX1dxX1xXdxX5axXexX3xX1xXb6xX1dxX1exX3xX1dxX1exXb6xX18xX100xX3xXexX1xX6axX1dxX1exX3xXc6xXeexX2cxX3xX303xX27xXbxX3xXexX1xX65xXdxX3xX2dxX118xXdxX3xX4xX74fxX3xX7xX2dfxX3xX18xX3xXexX8exX3xX4xXeexX4xX3xXexXa9xX64xX65xX1dxX1exX3xX1xX13axXbxX3xX4xX9bxX3xX26xX6dxX9fxX3xX1xXdxX5axX9fxX3xX7xX22xXexX100xX3xX1xX2cxX100xX3xX303xX1xX9bxX3xXexX1xX2dfxXcaxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX30xX3xX933xX1xX6xXdxX3xXc6xXeexX2cxX3xXexX35xX61xX3xXexXa9xX6b9xX100xX3xXexX35xX61xX3xX2dxXb9xX1dxX1exX3xX303xX1xXdxX3xX4xX9bxX3xX303xX1xXeexX4xX1xX3xX3fxX8exX1dxX3xX5xX64xX9fxX3xXexXa9xX6b9xXcaxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX0xXdxX61xX1exX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXax6319xXdxX26xXexX1xX2e9xX3x5136xX80xX6fbxXbxXbcxX5d4xXaxX3xX7xXa9xX4xX9xXaxX44xX44xXdxXcaxXc6xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXcaxX2dxX1dxX44xX1dxX10xXa72xX7xX44xX80xX6fbx629ax892exX44xX2xX6fbxXa9fxX26x2e00xX80xX80xX80xXaa5xX80xXa9fxXexX80x8f73xXa9fxXa79xX5xX2xXcax9326xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX6xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX1dxX1exX3xX26xX27xX4xX1xX3xX2bxX2cxX2dxXdxX26xX30xX2xX32xX3xXexX35xXdxX3xX1xX39xX3xX1exXdxX6xX3xX3fxX40xX1dxX1xXaxX3xXa72xXdxX26xXexX1xX9xXaxXa79xX80xX6fbxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX0xX7xXexXa9xX2cxX1dxX1exX12xX80xXcaxX3xXcxXa9xXeexX4xX1xX3xX1dxX1xXdxX5axX61xX3xX4xXd9xX6xX3xXcxX14xX3xXexXa9xX64xX2dfxX1dxX1exX3xX26xXfexX1dxX3xXbxX1xX22xX0xX44xX7xXexXa9xX2cxX1dxX1exX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX30xX3xX53xX64xX118xX1dxX1exX3xX26xX1bfxX1dxX100xX3xX1dxX1xXb9xX4xX3xX1dxX1xX2dfxX3xX1dxX1exX64xX65xXdxX3xX26xXfexX1dxX3xXexX1xXe0xX4xX3xX1xXdxX5axX1dxX3xX3fxX10xX2cxX3xX303xX1xX500xX9fxX3xXexXa9xX6xX1dxX1exX100xX3xXexX1xXe0xX4xX3xX1xXdxX5axX1dxX3xX1exXdxX1a5xX1dxX3xX4xXeexX4xX1xX3xXexX22xXdxX3xXexX1xXdxX60bxX9fxX3xX2xX3xX61xX611xXexX100xX3xX1xX35xX1dxX3xX4xX1xX8exX3xXexX2f6xXbxX3xXexXa9xX9fxX1dxX1exX3xX3fxX6axX1dxX1exX3xX1dxX1exX64xX65xXdxX3xXexX35xXdxX3xX1dxX1xXb6xX3xX2dxXb6xX3xX4xXeexX4xX3xXc6xXdxX5axX1dxX3xXbxX1xXeexXbxX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX100xX3xX4xX1xX22xX1dxX1exX3xX26xX27xX4xX1xX3xXexX35xXdxX3xX1xX39xX3xX1exXdxX6xX3xX3fxX40xX1dxX1xXcaxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX30xX3xX19fxX60xX9fxX3xX4xX5ccxX9fxX3xX4xX1xXd9xX3xX1xX39xX3xX1exXdxX6xX3xX3fxX40xX1dxX1xX3xXexX1xXe0xX4xX3xX1xXdxX5axX1dxX3xX1dxX1exX1xXdxX60xX61xX3xX2dxXdxX5axX4xX3xX303xX1xX6xXdxX3xXc6xXeexX2cxX3xXexX35xX61xX3xXexXa9xX6b9xX100xX3xXexX35xX61xX3xX2dxXb9xX1dxX1exX3xX303xX1xXdxX3xX4xX9bxX3xX303xX1xXeexX4xX1xX3xX3fxX8exX1dxX3xX5xX64xX9fxX3xXexXa9xX6b9xXcaxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX30xX3xXccxX1xX22xXdxX3xX1xX13axXbxX3xX2dxX118xXdxX3xX4xXeexX4xX3xX4xX74fxX3xX752xX9fxX6xX1dxX3xX18xX3xXexX8exX100xX3xX4xX1xX6aexX1dxX1xX3xX752xX9fxX18xXa5xX1dxX3xX4xX74fxX3xX7xX2dfxX100xX3xX4xX6axX1dxX1exX3xX6xX1dxX3xXexX35xXdxX3xXexXa9xXdxX60bxX1dxX3xX303xX1xX6xXdxX3xX4xXeexX4xX3xX1xX2cxX35xXexX3xX3fxX39xX1dxX1exX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX100xX3xX4xX1xX22xX1dxX1exX3xX26xX27xX4xX1xX3xX2bxX84xX7exX86xX87xX30xX2xX32xX5d4xX3xX303xXdxX60bxX61xX3xXexXa9xX6xX100xX3xXexX1xX10xX2cxX3xX26x8c04xXdxX100xX3xX1exXdxXeexX61xX3xX7xXeexXexX3xX1dxX1xX5f6xX1dxX1exX3xX1dxX1exX64xX65xXdxX3xXbxX1xX423xXdxX3xX4xXeexX4xX1xX3xX5xX18xX3xX18xX3xXexX8exX3xXexX35xXdxX3xX1dxX1xXb6xX100xX3xX1dxX74fxXdxX3xX5xX64xX9fxX3xXexXa9xX6b9xX100xX3xX1dxX1xX5f6xX1dxX1exX3xX1dxX1exX64xX65xXdxX3xX4xX9bxX3xXc6xXdxX60bxX9fxX3xX1xXdxX5axX1dxX3xX61xX5axXexX3xX61xX512xXdxX100xX3xX7xX22xXexX100xX3xX1xX2cxX100xX3xX100xX3xX303xX1xX9bxX3xXexX1xX2dfxX3xXexXa9xX60xX1dxX3xX3fxX27xX6xX3xXc6xXb6xX1dxXcaxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX30xX3xXcxX14xX3xX4xX1xX81fxX4xX3xXexX9fxX18xX60xX1dxX3xXexXa9xX9fxX18xXa5xX1dxX100xX3xXbxX1xX14xX3xXc6xXdxX8exX1dxX3xX4xXeexX4xX3xXc6xXdxX5axX1dxX3xXbxX1xXeexXbxX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX100xX3xX4xX1xX22xX1dxX1exX3xX26xX27xX4xX1xX3xX2bxX84xX7exX86xX87xX30xX2xX32xX3xX4xX1xX2cxX3xX1dxX1exX64xX65xXdxX3xX26xXfexX1dxXcaxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX0xXdxX61xX1exX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxXa72xXdxX26xXexX1xX2e9xX3xXa79xX80xX6fbxXbxXbcxX5d4xXaxX3xX7xXa9xX4xX9xXaxX44xX44xXdxXcaxXc6xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXcaxX2dxX1dxX44xX1dxX10xXa72xX7xX44xX80xX6fbxXa9exXa9fxX44xX2xX6fbxXa9fxX26xXaa5xX80xX80xX80xXaa5xX80xXa9fxXexX80xXa9fxX32xX5xX80xXcaxXab4xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX6xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX1dxX1exX3xX26xX27xX4xX1xX3xX2bxX2cxX2dxXdxX26xX30xX2xX32xX3xXexX35xXdxX3xX1xX39xX3xX1exXdxX6xX3xX3fxX40xX1dxX1xXaxX3xXa72xXdxX26xXexX1xX9xXaxXa79xX80xX6fbxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2cxX26xX18xXaxX12xX0xXdxX61xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX26xXexX1xX9fxX61xXc6xX3xX26xX1xXdxX26xX10xXaxX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxXa72xXdxX26xXexX1xX2e9xX3xX2xb40axXaaexX32xXbxXbcxX5d4xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX2e9xX3xX2xX2xXa9fxXf02xXbxXbcxX5d4xXaxX3xX7xXa9xX4xX9xXaxX44xX44xXdxXcaxXc6xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXcaxX2dxX1dxX44xX1dxX10xXa72xX7xX44xX80xX6fbxXa9exXa9fxX44xX2xX6fbxXa9fxX26xXaa5xX80xX80xX80xXaaexXa9exX6fbxXexX2xX6fbxXaa5xX32xX2xX5xX6fbxXcaxXab4xXbxX1ex6937xXa9xX9xX2xX2xXa9fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX6xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX1dxX1exX3xX26xX27xX4xX1xX3xX2bxX2cxX2dxXdxX26xX30xX2xX32xX3xXexX35xXdxX3xX1xX39xX3xX1exXdxX6xX3xX3fxX40xX1dxX1xXaxX3xXa72xXdxX26xXexX1xX9xXaxX2xXf02xXaaexX32xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX2xX2xXa9fxXf02xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2cxX9fxXa9xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2cxX3xX13xX933x6d3cxX263xX13xX0xX44xXbxX12