Ra mắt loa Milo hiểu tiếng Việt, điều khiển nhà thông minh
Sản phẩm loa thông minh Milo có thể hiểu được các lệnh bằng tiếng Việt, cho phép tắt/mở đèn, đóng/mở rèm cửa,... trong giải pháp nhà thông minh.
d3ccx112e3xf510x10af0x12690x11d60xf943x119caxe94cxX7x11f2cx15f3ax1496fxee8cxecfbxee7axX5x12bcaxXaxX3xX7xXex11619xX5xX10xX9xXaxXexX10xed3dxXex10322xX6xX5xXdx108b7x15afcx11ccbxX3x14789x1212bxX7xXexXdx1544dxX15x13d71xXax137c9xe974xX6xX3xe0d2x10837xXexX3xX5x10552xX6xX3xXexX1x11b32xX23xX22xX3xX33xXdxX23xX1xX3xe2c2xXdxX5xX38xX3xX1xXdx1042cxX27xX3xXexXdxe413xX23xX22xX3x10b78xXdxe207xXex10289xX3x10702xXdx106b1xX27xX3xd51cxX1xXdxX4dxX23xX3xX23xX1x13a47xX3xXexX1xX3dxX23xX22xX3xX33xXdxX23xX1xX0x13edbxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx135afxX10xX6x112cdxXaxX2fxffafx14a85xX23xX3xXbxX1x14d39xX33xX3xX5xX38xX6xX3xXexX1xX3dxX23xX22xX3xX33xXdxX23xX1xX3xX46xXdxX5xX38xX3xX4xf9afxX3xXexX1xX4dxX3xX1xXdxX4dxX27xX3xX5cx10b3exfd0dxX4xX3xX4x11226xX4xX3xX5xX58xX23xX1xX3x120e9x126d8xX23xX22xX3xXexXdxX52xX23xX22xX3xX56xXdxX58xXexX5axX3xX4xX1xX38xX3xXbxX1xe345xXbxX3xXexX34xXexX76xX33x1550dxX3xX5cxfa3exX23xX5axX3xX5cxXa9xX23xX22xX76xX33xXe1xX3xd758xXe4xX33xX3xX4x12c2cxX6xX5axe348xXf8xXf8xX3xXexXf0xX38xX23xX22xX3xX22xXdxX8cxXdxX3xXbxX1xXbaxXbxX3xX23xX1xX69xX3xXexX1xX3dxX23xX22xX3xX33xXdxX23xX1xXf8xX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13721xX38xX88xX15xXaxX2fx11b9dxX3dxX23xX22xX3xXexX15xX3x1162cxX27xX33xXdxX3xX56xXdxX58xXexX3x148e7xX6xX33xX3xX1xX3dxX33xX3x12681x13635xX76xe6a2xX3xX22xXdx13c9dxXdxX3xXexX1xXdxX58xX27xX3xXf0xX6xX3xXexX1x101a3xX3xXexXf0xXb5x11a7fxX23xX22xX3xX4xX1xXdxX52xX4xX3xX5xX38xX6xX3xXexX1xX3dxX23xX22xX3xX33xXdxX23xX1xX3xX5cxX4dxX3xX5cxXdxX5exX27xX3xX61xX1xXdxX4dxX23xX3xX23xX1xX69xX3xXexX1xX3dxX23xX22xX3xX33xXdxX23xX1xXf8xX3xX130xX1xXdxX52xX4xX3xX5xX38xX6xX3xX4xXa9xX3xXexX1xX4dxX3xX1xXdxX4dxX27xX3xX5cxXb5xXb6xX4xX3xXexXdxX52xX23xX22xX3xX56xXdxX58xXexX3x115abxX69xX3xX23xX1x14f7fxX23xX3xX5xX58xX23xX1xX3xX22xXdx10f10xX23xX22xX3xX23xXa9xXdxX3xXexXdxX52xX23xX22xX3xX56xXdxX58xXexX3xX4xXbaxX4xX3xX1c1x11224xX23xX22xX3xX33xXdxX5exX23xX3xX61xX1xXbaxX4xX3xX23xX1xX6xX27xXf8xX0xX76xXbxX2fxX0xXexX6xXc2xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX33xX6xX22xX10xX12axX38xX1cxXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xXf0xXaxX2fxX0xXexXc2xX38xX88xX15xX2fxX0xXexXf0xX2fxX0xXexX88xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXf0xX2dxXaxX2fxX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX22xX6xX5xX5xX10xXf0xX15xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX23xX10x10cefxX7xX1exXdxX33xX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX272xXdxX88xXexX1xX24xX3xX14dx1270ex1517bxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX28ax100bdxX14dxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX76xX76xXdxXf8xXc2xX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xXf8xX1c1xX23xX76xX23xX10xX272xX7xX76xX2x1363exX14axX14dxX76xX2x15bcdxX14dxX88xX298xX14axX2xX289xX14bxX298xX2c5xXexX14dxX14dxX14dxX2xX5xX298xXf8xX26xXbxX22x1004bxXf0xX9xX28axX2c0xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX6xX3xX33xX34xXexX3xX5xX38xX6xX3xXexX1xX3dxX23xX22xX3xX33xXdxX23xX1xX3xX46xXdxX5xX38xX3xX1xXdxX4dxX27xX3xXexXdxX52xX23xX22xX3xX56xXdxX58xXexX5axX3xX5cxXdxX5exX27xX3xX61xX1xXdxX4dxX23xX3xX23xX1xX69xX3xXexX1xX3dxX23xX22xX3xX33xXdxX23xX1xXaxX3xX76xX2fxX0xX76xX6xX2fxX0xX76xXexX88xX2fxX0xX76xXexXf0xX2fxX0xXexXf0xX2fxX0xXexX88xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX2fxX138xX38xX6xX3xXexX1xX3dxX23xX22xX3xX33xXdxX23xX1xX3xX46xXdxX5xX38xXf8xX0xX76xXbxX2fxX0xX76xXexX88xX2fxX0xX76xXexXf0xX2fxX0xX76xXexXc2xX38xX88xX15xX2fxX0xX76xXexX6xXc2xX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX38xX88xX15xXaxX2fxXcx14c92xXdxX3xXc2xX27x14a4bxXdxX3xX22xXdxX151xXdxX3xXexX1xXdxX58xX27xX3xX7xX8cxX23xX3xXbxX1xX91xX33xX5axX3xX5cxX39exXdxX3xX88xXdxX58xX23xX3xX138xX27xX33xXdxX3xX5cxdb83xX3xXexX1x14875xX4xX3xX1xXdxX58xX23xX3xXexX1xXf5xX3xX23xX22xX1xXdxX58xX33xX3xXf0xX6xX3xX5xX58xX23xX1xX3xX22xXdxX1d0xX23xX22xX3xX23xXa9xXdxX3xX4xX1xX38xX3xXexX1xXdxX52xXexX3xXc2xX15fxXf8xX3xXcxXf0xX38xX23xX22xX3xXbxX1xd5d2xX23xX3xX23xX69xX15xX5axX3xX23xX22xXb5xX164xXdxX3xXf0xX6xX3xX5xX58xX23xX1xX3xXc2xX34xXexX3xX5cxX409xX27xX3xXc2xXc3xX23xX22xX3xX4xXbaxX4xX1xX3xX23xXa9xXdxX3x11f8dx15dd1xX61xX3xX138xX27xX33xXdxf477xX5axX3xX7xX6xX27xX3xX5cxXa9xX3xX23xXa9xXdxX3xXexXdxX52xXbxX24xX3xX435xXc2xX1c6xXexX3xX5cxXe4xX23xX3xX23xX22xfafdxX43dxX5axX3xX435xXc2xX1c6xXexX3xX5cxXe4xX23xX3xX4xX1xX1e8xX33xX43dxX5axX3xX435xX61xXd9xX38xX3xXf0xXe4xX33xX43dxXf8xXf8xXf8xX3xX130xXbaxX4xX3xXexXbaxX4xX3xX1c1x13889xX3xX5cxX5exX27xX3xX5cxXb5xXb6xX4xX3xXexX1xX3cexX4xX3xX1xXdxX58xX23xX3xX5cx1022exX23xX22xX3xX23xX1xXb5xX3xX15xef06xX27xX3xX4xX409xX27xXf8xX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX38xX88xX15xXaxX2fx104e5xX39exXdxX3xX88xXdxX58xX23xX3xX138xX27xX33xXdxX3xX23xXa9xXdxX3xXc2xXc3xX23xX22xX3xX22xXdxX1d0xX23xX22xX3xXexX1xXb5xX164xX23xX22xX5axX3xX7xX6xX27xX3xX5cxXa9xX3xX23xXa9xXdxX3x14a08xX27xX6xX3xX33xXdxX4xXf0xX38xX3xXexXf0xX38xX23xX22xX3xX61xX1xX38xX8cxX23xX22xX3xX4xXbaxX4xX1xX3xX88xXb5xX151xXdxX3xX2xX2c5xX3xX33xXd9xXexX3xXexX1xed96xX3xX7xX8cxX23xX3xXbxX1xX91xX33xX3xX1xX38xX39exXexX3xX5cx154efxX23xX22xX3xXex13820xXexXf8xX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX38xX88xX15xXaxX2fxX138xX27xX33xXdxX3xX56xXdxX58xXexX3xX142xX6xX33xX3xX4xX1xX38xX3xXc2xXdxX52xXexX3xX4xX3dxX23xX22xX3xXexX15xX3xX4xX27xX23xX22xX3xX4xec0axXbxX3xX22xXdxX8cxXdxX3xXbxX1xXbaxXbxX3xX23xX1xX69xX3xXexX1xX3dxX23xX22xX3xX33xXdxX23xX1xX3xX4xXa9xX3xX5xXb5xXb6xX23xX22xX3xX23xX22xXb5xX164xXdxX3xX7xXf5xX3xX88xX486xX23xX22xX3xX23xX1xXdxX5exX27xX3xXexX39exXdxX3xX56xXdxX58xXexX3xX142xX6xX33xX5axX3xX1x123b3xX23xX3xX14axX2c5xXf8xX2c5xX2c5xX2c5xX3xX4x1513cxX23xX3xX4xX1xXb5xX6xX3xXex1395cxX23xX1xX3xX4xXbaxX4xX3xX22xXdxX8cxXdxX3xXbxX1xXbaxXbxX3xX1cxX27xX56exXexX3xX61xX1xX91xX27xX3xX7xX6xX23xX22xX3xX8bxXdxX23xX22xX6xXbxX38xXf0xX10xX5axX3x1450cxX23xX3xX4c1xX52cxX5axX3xebedxX27xX7xXexXf0xX6xX5xXdxX6x12a40xX3xX88xX38xX3xX5cxXa9xX3xX4xX409xX23xX3xX33xX52cxXexX3xXexX1xXdxX52xXexX3xXc2xX15fxX3xX23xX1xXb5xX3xX5xX38xX6xX3xXexX1xX3dxX23xX22xX3xX33xXdxX23xX1xX3xXc2xX3a3xX3xX7xX27xX23xX22xX3xX1c1xX69xX38xX3xX4xXbaxX4xX3xX22xXdxX8cxXdxX3xXbxX1xXbaxXbxX3xX4xX45cxX6xX3xX1xX3caxX23xX22xXf8xX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX38xX88xX15xXaxX3xX88xXdxXf0xX9xXaxX5xXexXf0xXaxX2fxXcxX1xX10xX38xX3xX23xX1xX69xX3xX7xX8cxX23xX3xX1cxX27xX56exXexX5axX3xX5xX38xX6xX3xXexX1xX3dxX23xX22xX3xX33xXdxX23xX1xX3xX46xXdxX5xX38xX3xX4xXa9xX3xX5xXdxX23xX1xX3xX61xXdxX58xX23xX3xX5cxXb5xXb6xX4xX3xX23xX1xX1c6xXbxX3xX61xX1xX91xX27xX3xX1xX38xX69xX23xX3xXexX38xX69xX23xX3xXexX39exXdxX3xX46x116adxX5axX3xX7xX8cxX23xX3xXbxX1xX91xX33xX3xX5cxX39exXexX3xX4xX1xX27xX91xX23xX3xX130x11044xX3xX1c1xX69xX3x11297xX138xX5axX3xX5cxXb5xXb6xX4xX3xX138xX27xX33xXdxX3xX7xX8cxX23xX3xX1cxX27xX56exXexX3xXexX39exXdxX3xX56xXdxX58xXexX3xX142xX6xX33xXf8xX3xX8bxX8cxX23xX3xXbxX1xX91xX33xX3xX5cxX3caxX3xX5cxXb5xXb6xX4xX3xX1cxX27xX56exXexX3xX61xX1xX91xX27xX3xXexX151xXdxX3xX14dxX3xX4f1xX27xX531xX4xX3xX22xXdxX6xX3xXexXf0xX4a5xX23xX3xXexX1xX52xX3xX22xXdxX151xXdxX24xX3xX5f6xX23xX3xX4c1xX52cxX5axX3xX5fdxX27xX7xXexXf0xX6xX5xXdxX6xX5axX3xX12axXf0xX6xdd38xXdxX5xX5axX3xXcxX1xXbaxXdxX3xX138xX6xX23xX5axX3xf889xX4xX5axX3xX130xX6xX33xXbxX27xX4xX1xXdxX6xXf8xX0xX76xXbxX2fxX0xXexX6xXc2xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX33xX6xX22xX10xX12axX38xX1cxXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xXf0xXaxX2fxX0xXexXc2xX38xX88xX15xX2fxX0xXexXf0xX2fxX0xXexX88xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXf0xX2dxXaxX2fxX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX22xX6xX5xX5xX10xXf0xX15xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX23xX10xX272xX7xX1exXdxX33xX22xX3xX88xXexX1xX27xX33xXc2xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX272xXdxX88xXexX1xX24xX3xX14dxX2xX289xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX28axX2xX2c5xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX76xX76xXdxXf8xXc2xX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xXf8xX1c1xX23xX76xX23xX10xX272xX7xX76xX2xX2c0xX14axX14dxX76xX2xX2c5xX14dxX88xX298xX14axX2xX289xX2c0xX2xX14bxXexX298xX14axX28axX14axX5xf02cxXf8xX26xXbxX22xX2daxXf0xX9xX14axX2c5xX853xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX6xX3xX33xX34xXexX3xX5xX38xX6xX3xXexX1xX3dxX23xX22xX3xX33xXdxX23xX1xX3xX46xXdxX5xX38xX3xX1xXdxX4dxX27xX3xXexXdxX52xX23xX22xX3xX56xXdxX58xXexX5axX3xX5cxXdxX5exX27xX3xX61xX1xXdxX4dxX23xX3xX23xX1xX69xX3xXexX1xX3dxX23xX22xX3xX33xXdxX23xX1xXaxX3xX76xX2fxX0xX76xX6xX2fxX0xX76xXexX88xX2fxX0xX76xXexXf0xX2fxX0xXexXf0xX2fxX0xXexX88xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX2fxX130xX56exX27xX3xXexXf0xX49cxX4xX3xXc2xX4a5xX23xX3xXexXf0xX38xX23xX22xX3xX4xX1xXdxX52xX4xX3xX5xX38xX6xX3xX46xXdxX5xX38xXf8xX0xX76xXbxX2fxX0xX76xXexX88xX2fxX0xX76xXexXf0xX2fxX0xX76xXexXc2xX38xX88xX15xX2fxX0xX76xXexX6xXc2xX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX38xX88xX15xXaxX2fxX138xX38xX6xX3xXexX1xX3dxX23xX22xX3xX33xXdxX23xX1xX3xX46xXdxX5xX38xX3xX5cxXb5xXb6xX4xX3xX138xX27xX33xXdxX3xXbxX1xXbaxXexX3xXexXf0xXdxX4dxX23xX3xX1c1xX69xX3xX5cxX3caxX3xXexX27xX23xX22xX3xXf0xX6xX3xXexX1xX15fxX3xXexXf0xXb5xX164xX23xX22xX3xX5f6xX23xX3xX4c1xX52cxXf8xX3xX4c1xX52xX23xX3xX23xX6xX15xX5axX3xX5xX38xX6xX3xXexX1xX3dxX23xX22xX3xX33xXdxX23xX1xX3xX46xXdxX5xX38xX3xX33xX151xXdxX3xX5cxXb5xXb6xX4xX3xXbxX1xXbaxXexX3xXexXf0xXdxX4dxX23xX3xXexX39exXdxX3xXexX1xX15fxX3xXexXf0xXb5xX164xX23xX22xX3xX56xXdxX58xXexX3xX142xX6xX33xX5axX3xX46xXdxX5xX38xX3xX22xXdxX49cxXbxX3xX4xX1xX45cxX3xX23xX1xX69xX3xX5cxXdxX5exX27xX3xX61xX1xXdxX4dxX23xX5axX3xX4f1xX27xX8cxX23xX3xX5xfc55xX3xX4xXbaxX4xX3xXexX1xXdxX52xXexX3xXc2xX15fxX3xX5cxXdxX58xX23xX3xXexXf0xX38xX23xX22xX3xX23xX1xX69xX3xX88x13795xX3xX88xX69xX23xX22xX3xXc2xXc3xX23xX22xX3xX22xXdxX1d0xX23xX22xX3xX23xXa9xXdxX3xXexXdxX52xX23xX22xX3xX56xXdxX58xXexXf8xX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX38xX88xX15xXaxX2fxX8bxX8cxX23xX3xXbxX1xX91xX33xX3xX1xXdxX4dxX27xX3xX5cxXb5xXb6xX4xX3xX23xX22xX3dxX23xX3xX23xX22x13162xX3xXexX3cexX3xX23xX1xXdxX4a5xX23xX3xX4xX45cxX6xX3xX4xX1xX45cxX3xX23xX1xX69xX3xX22xXdxX49cxXbxX3xX5cxXdxX5exX27xX3xX61xX1xXdxX4dxX23xX3xX4xXbaxX4xX3xXexX1xXdxX52xXexX3xXc2xX15fxX3xXexXf0xX38xX23xX22xX3xX23xX1xX69xX5axX3xX5cx12471xX23xX22xX3xXexX1xX164xXdxX3xX4xXa9xX3xX4xX1xf36axX4xX3xX23xX5c1xX23xX22xX3xXbxX1xXbaxXexX3xX23xX1xX39exX4xX3xX5cxX4dxX3xX23xX22xXb5xX164xXdxX3xX88xX1e8xX23xX22xX3xX22xXdxX8cxXdxX3xXexXf0xX5caxXf8xX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX38xX88xX15xXaxX2fxX138xX38xX6xX3xXexX1xX3dxX23xX22xX3xX33xXdxX23xX1xX3xX23xX1xXb5xX3xX46xXdxX5xX38xX3xX61xX1xX3dxX23xX22xX3xX33xX151xXdxXf8xX3xX5fdxX33xX6xX755xX38xX23xX3xX5cxX3caxX3xXf0xX6xX3xX33xX52cxXexX3xXexX1xXdxX52xXexX3xXc2xX15fxX3xX4xXa9xX3xX4xX1xXa9dxX4xX3xX23xX5c1xX23xX22xX3xXexXb5xX5b6xX23xX22xX3xXexX3cexX3xX5xX69xX3xX6ddxX4xX1xX38xX5axX3xX7xXf5xX3xX88xX486xX23xX22xX3xX23xX5exX23xX3xXexX8cxX23xX22xX3xX5fdxX5xX10xX1cxX6xX3xX4xX45cxX6xX3xX1xX3caxX23xX22xX3xX5cxX4dxX3xX1xXdxX4dxX27xX3xX22xXdxX1d0xX23xX22xX3xX23xXa9xXdxXf8xX3xXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX4a5xX23xX3xXexX1xXdxX52xXexX3xXc2xX15fxX3xX4xX45cxX6xX3xX5fdxX33xX6xX755xX38xX23xX3xX4xX1x136b9xX3xX1xXdxX4dxX27xX3xX5cxXb5xXb6xX4xX3xX4xXbaxX4xX3xX23xX22xX3dxX23xX3xX23xX22xXa4fxX3xXbxX1xX3a3xX3xXc2xXdxX52xX23xX3xX23xX1xXb5xX3xXexXdxX52xX23xX22xX3xX5fdxX23xX1xX5axX3xX4c1xXa9dxX4xX5axX3xXcxXf0xX27xX23xX22xX3x15c6bxX27xX531xX4xX5axXf8xXf8xXf8xX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX38xX27xXf0xX4xX10xXaxX2fxXcxX1xX10xX38xX3xXdxX4xXexX23xX10xX272xX7xX0xX76xXbxX2f