Hà Tĩnh hỗ trợ khẩn cấp gần 13 tỷ đồng ổn định chăn nuôi
(Baohatinh.vn) - Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa thống nhất cho UBND tỉnh được trích 12.594 triệu đồng từ nguồn thực hiện chính sách nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới năm 2017 và trích dự phòng ngân sách tỉnh năm 2017 nhằm hỗ trợ khẩn cấp để ổn định chăn nuôi lợn.
afc8xc6edx1064bx111c6x11359xba40xbd97xc3ccxd945xX7xe16dxe7a2x12babx12096xc417x11526xX5x1177exXaxde29xe62dxf124xX3xXcx123c1x11fb5xX1xX3xX1x12fb5xX3xXexee04xef7fxX3x10147xX1xd25axX18xX3xX4x1161bxXbxX3xc251x10851xX18xX3xX2x1170bxX3xXexbad9xX3x11799xdeffxX18xX2bxX3xc6aexX18xX3xX35xed79xX18xX1xX3xX4xX1xd9bexX18xX3xX18xf8e6x119e5xXdxX0x1060bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x10655xXaxX12xXcxX1xd034x10dc2xX18xX2bxX3xXexX1fx1307cxX4xX3xX13xf82bx12592x10b38xX3xXexc69axX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xd1dcxe71bxX6xX3xXexX1xcb51xX18xX2bxX3xX18xX1xX28xXexX3xX4xX1x133e2xX3xbf0bxe40axX6fxX70xX3xXexX73xX18xX1xX3xX35xX63xX20xX4xX3xXexX1fxd0d1xX4xX1xX3xX2x10cd4xb5f1xbc34x12299x116caxX3xXexX1fxXdxbd08xX48xX3xX35xX36xX18xX2bxX3xXexX80xX3xX18xX2bxX48xX36xX18xX3xXexX1xX6axX4xX3xX1xXdxXb1xX18xX3xX4xX1xXa3xX18xX1xX3xX7xd641xX4xX1xX3xX18xX49xX18xX2bxX3xX18xX2bxX1xXdxXb1xXbxf997xX3xX18xX49xX18xX2bxX3xXexX1xX49xX18xX3xX7fxX14xX3x12e1dxf30bxf6f9xX3xX5exX6axX18xX2bxX3xX18xX49xX18xX2bxX3xXexX1xX49xX18xX3xf3a6xee4bxXdxX3xX18xX44xX104xX3xXa8xb329xX2xf5c4xX3xX7fxX14xX3xXexX1fxXa3xX4xX1xX3xX5exX6axX3xXbxX1x12606xX18xX2bxX3xX18xX2bxXf2xX18xX3xX7xXd3xX4xX1xX3xXexX73xX18xX1xX3xX18xX44xX104xX3xXa8xX10dxX2xX10fxX3xX18xX1x12b09xX104xX3xX1xX1cxX3xXexX1fxX20xX3xX22xX1xX24xX18xX3xX4xX28xXbxX3xX35x1299cxX3xX3axX18xX3xX35xX3exX18xX1xX3xX4xX1xX44xX18xX3xX18xX48xX49xXdxX3xX5xX20xX18xXa9xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX90xX5exXf3xXaxX12xXcxX1fxX90xX18xX2bxX3xX35x1306cxXe2xX3xX1xX1cxX3xXexX1fxX20xX3xXexXdxb0f0xX18xX3xX35xXdxXb1xX18xX3xXabxXa9xX10fxXa8xX10dxX3xXexX1fxXdxXb1xX48xX3xX35xX36xX18xX2bxXe2xX3xX1xX185xX6xX3xX4xX1xX28xXexX3xX2xXa9xXa8x11958xX10dxX3xXexX1fxXdxXb1xX48xX3xX35xX36xX18xX2bxXe2xX3xX7fx11174xX4xX3xXf1xXdxX18xX3xX2xXa9xX1b7xX2xXacxX3xXexX1fxXdxXb1xX48xX3xX35xX36xX18xX2bxX3xX18xX1xX63xX3xX35xX191xX3xX18xX2bxX1xX3exX3xX4x11ff0xX6xX3xX92xX93xX6fxX70xX3xXexX73xX18xX1xXa9xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX90xX5exXf3xXaxX3xX7xXexXf3xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf1xXexe1c3xX6xX5xXdxX2bxX18xfbb9xX3xX4xX10xX18xXexX10xX1fxd8efxXaxX12xX0xXdxX104xX2bxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xX1xX90xX3xXexX1fxX90xX3xX22xX1xX6xX18xX3xX4xX6xXbxX3xX2bxX6xX18xX3xX2xX30xX3xXexXf3xX3xX5exX90xX18xX2bxX3xX90xX18xX3xX5exXdxX18xX1xX3xX4xX1xX6xX18xX3xX18xX48xX90xXdxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX21fxX4cxX4cxXdxXa9xd87cxX6xX90xX1xX6xXexXdxX18xX1xXa9xX7fxX18xX4cxX18xX10xe19dxX7xX4cxX2xX10fxXa8xXa8xX4cxX10fxX10fxX5exXaaxX2xXacxXex11d2fxXacxXaaxX30xX5xX10dxXa9x12641xXbxX2bxXaxX3xX7xXexXf3xX5xX10xX9xXaxX28bxXdxX5exXexX1xX21fxXaaxXaaxX10dxXbxXf1xX227xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX21fxX30xX1b7xX10fxXbxXf1xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11af1xX6xXbxXexXdxX90xX18xXaxX3xX7xXexXf3xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf1xXexX219xX6xX5xXdxX2bxX18xX21fxX3xX2a1xX48xX7xXexXdx108edxXf3xX227xXaxX12xXcxX1xX64xXdxX3xX2bxXdxX6xX18xX3xd98bxX48xX6xXe2xX3xX92xX93xX6fxX70xX3xXexX73xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX35x11780xX3xXexX1fxXdxX151xX18xX3xX22xX1xX6xXdxX3xX18xX1xXdxX191xX48xX3xX2bxXdxc2b5xXdxX3xXbxX1xXd3xXbxX3xX1xX1cxX3xXexX1fxX20xXe2xX3xX2bxXdx112cexXbxX3xX35x13121xX3xX18xX2bxX63xX64xXdxX3xX4xX1xX44xX18xX3xX18xX48xX49xXdxX3xX5xX20xX18xX3xX2bxXdxX335xX104xX3xX27cxX105xXexX3xX22xX1xX185xX3xX22xX1xX44xX18xXe2xX3xX3axX18xX3xX35xX3exX18xX1xX3xX7xX335xX18xX3xXf1xX48xX28xXexX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX90xX5exXf3xXaxX12xXcxX1fxX63xX105xX4xX3xX35xX185xXe2xX3xXexX1xX6axX4xX3xX1xXdxXb1xX18xX3xX4xX1xX73xX3xX35xdf70xX90xX3xX4xX1ecxX6xX3xXcxX1xX1ecxX3xXexX63xX105xX18xX2bxX3xX2d8xX1xXa3xX18xX1xX3xXbxX1xX1ecxX3xX7fxX14xX3xX93x129bdxX3xX6fxX6fxc67exca3fxXcxX6fxXcxXe2xX3xX92xX93xX6fxX70xX3xXexX73xX18xX1xX3xX35xX320xX3xXexX1fxXdxX151xX18xX3xX22xX1xX6xXdxX3xX4xXd3xX4xX3xX2bxXdxX335xXdxX3xXbxX1xXd3xXbxX3xX1xX1cxX3xXexX1fxX20xXe2xX3xX2bxXdxX347xXbxX3xX35xX34bxX3xX18xX2bxX63xX64xXdxX3xX4xX1xX44xX18xX3xX18xX48xX49xXdxX3xX5xX20xX18xX3xX2bxXdxX335xX104xX3xX27cxX105xXexX3xX22xX1xX185xX3xX22xX1xX44xX18xXe2xX3xX3axX18xX3xX35xX3exX18xX1xX3xX7xX335xX18xX3xXf1xX48xX28xXexXe2xX3xX35xc5dcxX4xX3xX27cxXdxXb1xXexX3xX7xX335xX18xX3xXf1xX48xX28xXexX3xX5xX20xX18xX3xX2bxXdxX85xX18xX2bxXe2xX3xXexX1fxX90xX18xX2bxX3xX35xX185xX3xX35xX320xX3xX2bxXdxX6xX90xX3xe8e8xafdfxX3xXcxX14xXdxX3xX4xX1xXa3xX18xX1xXe2xX3xX479xX47axX3xX6fxX6fxX3d5xX3d6xXcxX6fxXcxX3xXexX1xX6xX104xX3xX104xX63xX48xX3xXf1xXf2xXf3xX3xX5exX6axX18xX2bxX3xX4xX1xXa3xX18xX1xX3xX7xXd3xX4xX1xX3xX1xX1cxX3xXexX1fxX20xX3xX22xX1xX24xX18xX3xX4xX28xXbxX3xX3axX18xX3xX35xX3exX18xX1xX3xX4xX1xX44xX18xX3xX18xX48xX49xXdxX3xX5xX20xX18xX3xX18xXd3xXdxXa9xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX90xX5exXf3xXaxX12xXcxX1xX10xX90xX3xX35xX185xXe2xX3xX92xX93xX6fxX70xX3xXexX73xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5exX6axX3xX22xXdxfdbcxX18xX3xX1xX1cxX3xXexX1fxX20xX3xXexXdxX191xX18xX3xX35xXdxXb1xX18xXe2xX3xX1xX185xX6xX3xX4xX1xX28xXexX3xXexXdxb19axX48xX3xX35xX3d1xX4xX3xX22xX1x1108axX3xXexX1fx118f0xX18xX2bxX3xX7fxX14xX3xX7fxX1c7xX4xX3xXf1xXdxX18xX3xXexXdxX52exX104xX3xXbxX1xX11fxX18xX2bxX3xX5exX3exX4xX1xX3xX27cxXb1xX18xX1xX3xX4xX1xX90xX3xX30xX10dxX3xX4x11f00xX3xX7xX47axX3xX4xX1xX44xX18xX3xX18xX48xX49xXdxX3xX5xX20xX18xX3xX18xXd3xXdxX3xX18xX2bxX90xX3b2xXdxX3xX308xX48xXf3xX3xX104xX49xX3xX30xX10dxX10dxX3xX4xX90xX18xX3xXexX1fxX47axX3xX5xX52exX18xXe2xX3xXexX1fxX90xX18xX2bxX3xX35xX185xX3xX4xX185xX3xXa8xXaaxX3xX4xX567xX3xX7xX47axX3xX4xX1ecxX6xX3xX4xXd3xX4xX3xX1xX20xXbxX3xXexXd3xX4xX3xXf1xX320xXe2xX3xXexX3axX3xX1xX20xXbxX3xXexXd3xX4xXe2xX3xX1xX3d1xX3xX2bxXdxX6xX3xX35xb5f8xX18xX1xXe2xX3xX4xXd3xX4xX3xX4xX49xX18xX2bxX3xXexXf3xX3xX308xX48xXf3xX3xX104xX49xX3xX18xX1xf927xX3xX7fxX14xX3xXaaxX3xX4xX567xX3xX7xX47axX3xX4xX1ecxX6xX3xX4xXd3xX4xX3xX4xX49xX18xX2bxX3xXexXf3xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX7fxXdxX52exX18xX3xX4xX1ecxX6xX3xXcxX3axX18xX2bxX3xX4xX49xX18xX2bxX3xXexXf3xX3xc670xX1xX90xXd3xX18xX2bxX3xX7xX335xX18xX3xX7fxX14xX3xXcxX1xX63xX567xX18xX2bxX3xX104xX3b2xXdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX227xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX90xX5exXf3xXaxX12xX13xX1cxX3xXexX1fxX20xX3xX1xX185xX6xX3xX4xX1xX28xXexX3xXexXdxX52exX48xX3xX35xX3d1xX4xX3xX22xX1xX537xX3xXexX1fxX53bxX18xX2bxX3xX7fxX14xX3xX7fxX1c7xX4xX3xXf1xXdxX18xX3xXexXdxX52exX104xX3xXbxX1xX11fxX18xX2bxX3xX5exX3exX4xX1xX3xX27cxXb1xX18xX1xX3xX4xX1xX90xX3xX4xXd3xX4xX3xX4xX49xX18xX2bxX3xXexXf3xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX7fxXdxX52exX18xX3xX4xX1ecxX6xX3xXcxX3axX18xX2bxX3xX2d8xX49xX18xX2bxX3xXexXf3xX3xX62cxX1xX90xXd3xX18xX2bxX3xX7xX335xX18xX3xX7fxX14xX3xXcxX1xX63xX567xX18xX2bxX3xX104xX3b2xXdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX48xX52exX3xXaaxX3xX4xX567xX3xX7xX47axX3xX18xX48xX49xXdxX3xX2bxXdxX6xX3xX4xX49xX18xX2bxX3xX5xX20xX18xX3xX18xXd3xXdxX3xX308xX48xXf3xX3xX104xX49xX3xX30xX10dxX10dxX3xX4xX90xX18xX3xXexX1fxX47axX3xX5xX52exX18xX227xX3xX22xX1xX49xX18xX2bxX3xX1xX1cxX3xXexX1fxX20xX3xXexXdxX191xX18xX3xX35xXdxXb1xX18xX3xX7fxX5d9xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xXa3xX3xXexXdxX191xX18xX3xX35xXdxXb1xX18xX3xX4xX1ecxX6xX3xX4xXd3xX4xX3xX4xX567xX3xX7xX47axX3xX2bxXdxX6xX3xX4xX49xX18xX2bxX3xX35xX320xX3xX35xX63xX20xX4xX3xX4xXd3xX4xX3xX4xX49xX18xX2bxX3xXexXf3xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX7fxXdxX52exX18xX3xX4xX1ecxX6xX3xXcxX3axX18xX2bxX3xX2d8xX49xX18xX2bxX3xXexXf3xX3xX62cxX1xX90xXd3xX18xX2bxX3xX7xX335xX18xX3xX7fxX14xX3xXcxX1xX63xX567xX18xX2bxX3xX104xX3b2xXdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexX1fxX335xX3xXexX1fxX90xX18xX2bxX3xXbxX1xX2cxX18xX3xXexX1xX48xX3xX18xX1x11347xXbxX3xXexX1xX6axX4xX3xX1xXdxXb1xX18xX3xX2bxXdxX6xX3xX4xX49xX18xX2bxXe2xX3xX22xX1xX49xX18xX2bxX3xXexXd3xX4xX1xX3xX35xX63xX20xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xXa3xX3xXexXdxX191xX18xX3xX35xXdxXb1xX18xX3xX4xX1xX90xX3xX4xXd3xX4xX3xX4xX49xX18xX2bxX3xXexXf3xX3xX18xX14xXf3xXa9xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX90xX5exXf3xXaxX12xX62cxX1xX49xX18xX2bxX3xXexX1xX6axX4xX3xX1xXdxXb1xX18xX3xX1xX1cxX3xXexX1fxX20xX3xX35xX85xXdxX3xX7fxX105xXdxX3xX4xXd3xX4xX3xX4xX567xX3xX7xX47axX3xX4xX1xX44xX18xX3xX18xX48xX49xXdxX3xX2bxXdxX6xX3xX4xX49xX18xX2bxX3xX4xX1ecxX6xX3xX2d8xX49xX18xX2bxX3xXexXf3xX3xX4xX36xX3xXbxX1xX2cxX18xX3xX2d8xX1xX44xX18xX3xX18xX48xX49xXdxX3xX2d8xX3d6xX3xd320xXdxXb1xXexX3xX6fxX6xX104xX3x115c8xX10dxXa8xX3xX4xX567xX3xX7xX47axe799xX3xX5exX90xX3xX4xXd3xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xXa3xX3xX7fxX191xX3xX18xX1xXf2xX18xX3xX4xX49xX18xX2bxXe2xX3xXexXdxX191xX18xX3xX35xXdxXb1xX18xX3xX4xX1ecxX6xX3xX4xXd3xX4xX3xX4xX567xX3xX7xX47axX3xX18xX14xXf3xX3xX35xX320xX3xX35xX63xX20xX4xX3xX2d8xX49xX18xX2bxX3xXexXf3xX3xX4xX3axX3xXbxX1xX2cxX18xX3xX2d8xX1xX44xX18xX3xX18xX48xX49xXdxX3xX2d8xX3d6xX3xX899xXdxXb1xXexX3xX6fxX6xX104xX3xX4xX1xXdxX3xXexX1fxX335xX3xXexX1fxX90xX18xX2bxX3xXbxX1xX2cxX18xX3xXexX1xX48xX3xX18xX1xX7daxXbxX3xXexX1xX6axX4xX3xX1xXdxXb1xX18xX3xX2bxXdxX6xX3xX4xX49xX18xX2bxX227xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xXa3xX3xX1xX185xX6xX3xX4xX1xX28xXexXe2xX3xX7fxX1c7xX4xX3xXf1xXdxX18xX3xX5exX90xX3xX2d8xX49xX18xX2bxX3xXexXf3xX3xX2d8xX3d6xX3xX2d8xX1xX44xX18xX3xX18xX48xX49xXdxX3xX2d8xX3d6xX3xX899xXdxXb1xXexX3xX6fxX6xX104xX3xX4xX28xXbxX3xXbxX1xXd3xXexXa9xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX90xX5exXf3xXaxX12xX2d8xe1f1xX3xXexX1xX151xX3xX4xX1xXa3xX18xX1xX3xX7xXd3xX4xX1xX3xX7xd08fxX3xX1xX1cxX3xXexX1fxX20xX3xXexX1xX10xX90xX3xX30xX3xX22xX1xX90xX335xX18xX21fxX3xXcxXdxX191xX18xX3xX35xXdxXb1xX18xX227xX3xX1xX185xX6xX3xX4xX1xX28xXexX3xXexXdxX52exX48xX3xX35xX3d1xX4xX3xX22xX1xX537xX3xXexX1fxX53bxX18xX2bxX227xX3xX7fxX1c7xX4xX3xXf1xXdxX18xX3xXexXdxX52exX104xX3xXbxX1xX11fxX18xX2bxX3xX5exX3exX4xX1xX3xX5xX47axX3xX104xX36xX104xX3xX5xX90xX18xX2bxX3xX104xX185xX18xX2bxXe2xX3xX5exX3exX4xX1xX3xXexX335xXe2xX3xXexX9a1xX3xX1xX48xXf3xX50exXexX3xXexX1fxX53bxX18xX2bxX3xX7fxX14xX3xX5exX3exX4xX1xX3xXexX6xXdxX3xXf1xX6xX18xX1xXa9xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX90xX5exXf3xXaxX12xX899xX191xX3xXexXdxX191xX18xX3xX35xXdxXb1xX18xX21fxX3xX6exX85xXdxX3xX7fxX105xXdxX3xX4xX567xX3xX7xX47axX3xX4xX1xX44xX18xX3xX18xX48xX49xXdxX3xX5xX20xX18xX3xX18xXd3xXdxX3xX308xX48xXf3xX3xX104xX49xX3xXexX80xX3xX30xX10dxX10dxX3xX4xX90xX18xX3xX35xX50exX18xX3xX5exX63xX105xXdxX3xXaaxX10dxX10dxX3xX4xX90xX18xXe2xX3xX1xX1cxX3xXexX1fxX20xX3xX2xX10dxX10dxcbc1xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xXa3xX3xXexXdxX191xX18xX3xX35xXdxXb1xX18xX3xXexX80xX3xXexX1xXd3xX18xX2bxX3xXaaxX3xX35xX50exX18xX3xXexX1xXd3xX18xX2bxX3xX2xX10dxX4cxXa8xX10dxX2xX10fxX3xX8a2xX1b7xX3xXexX1xXd3xX18xX2bxX8abxX227xX3xXexX85xXdxX3xX35xX6xX3xX22xX1xX49xX18xX2bxX3xX308xX48xXd3xX3xXa8xXacxX10dxX3xXexX1fxXdxXb1xX48xX3xX35xX36xX18xX2bxX4cxX4xX567xX3xX7xX47axX227xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX90xX5exXf3xXaxX12xX6exX85xXdxX3xX7fxX105xXdxX3xX4xX567xX3xX7xX47axX3xX4xX1xX44xX18xX3xX18xX48xX49xXdxX3xX5xX20xX18xX3xX18xXd3xXdxX3xX308xX48xXf3xX3xX104xX49xX3xXexX80xX3xXaaxX10dxX10dxX3xX4xX90xX18xX3xX35xX50exX18xX3xX5exX63xX105xXdxX3xX2xXa9xX10dxX10dxX10dxX3xX4xX90xX18xXe2xX3xX1xX1cxX3xXexX1fxX20xX3xX2xX10dxX10dxXab6xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xXa3xX3xXexXdxX191xX18xX3xX35xXdxXb1xX18xX3xXexX80xX3xXexX1xXd3xX18xX2bxX3xXaaxX3xX35xX50exX18xX3xXexX1xXd3xX18xX2bxX3xX2xX10dxX4cxXa8xX10dxX2xX10fxX3xX8a2xX1b7xX3xXexX1xXd3xX18xX2bxX8abxX227xX3xXexX85xXdxX3xX35xX6xX3xX22xX1xX49xX18xX2bxX3xX308xX48xXd3xX3xX30xX1b7xX10dxX3xXexX1fxXdxXb1xX48xX3xX35xX36xX18xX2bxX4cxX4xX567xX3xX7xX47axX227xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX90xX5exXf3xXaxX12xX6exX85xXdxX3xX7fxX105xXdxX3xX4xX567xX3xX7xX47axX3xX4xX1xX44xX18xX3xX18xX48xX49xXdxX3xX5xX20xX18xX3xX18xXd3xXdxX3xX308xX48xXf3xX3xX104xX49xX3xXexX80xX3xX2xXa9xX10dxX10dxX10dxX3xX4xX90xX18xX3xXexX1fxX47axX3xX5xX52exX18xXe2xX3xX1xX1cxX3xXexX1fxX20xX3xX2xX10dxX10dxXab6xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xXa3xX3xXexXdxX191xX18xX3xX35xXdxXb1xX18xX3xXexX80xX3xXexX1xXd3xX18xX2bxX3xXaaxX3xX35xX50exX18xX3xXexX1xXd3xX18xX2bxX3xX2xX10dxX4cxXa8xX10dxX2xX10fxX3xX8a2xX1b7xX3xXexX1xXd3xX18xX2bxX8abxX227xX3xXexX85xXdxX3xX35xX6xX3xX22xX1xX49xX18xX2bxX3xX308xX48xXd3xX3xX1b7xX10dxX10dxX3xXexX1fxXdxXb1xX48xX3xX35xX36xX18xX2bxX4cxX4xX567xX3xX7xX47axX227xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX90xX5exXf3xXaxX12xX899xX191xX3xX1xX185xX6xX3xX4xX1xX28xXexX3xXexXdxX52exX48xX3xX35xX3d1xX4xX3xX22xX1xX537xX3xXexX1fxX53bxX18xX2bxXe2xX3xX1xX1cxX3xXexX1fxX20xX3xX1xX185xX6xX3xX4xX1xX28xXexX3xXbxX1xX48xX18xX3xXexXdxX52exX48xX3xX35xX3d1xX4xX3xX22xX1xX537xX3xXexX1fxX53bxX18xX2bxX3xXexX80xX3xXexX1xXd3xX18xX2bxX3xXaaxX3xX35xX50exX18xX3xXexX1xXd3xX18xX2bxX3xX2xX10dxX3xX18xX44xX104xX3xXa8xX10dxX2xX10fxX227xX3xXexX85xXdxX3xX35xX6xX3xX22xX1xX49xX18xX2bxX3xX308xX48xXd3xX3xXa8xXacxX10dxX3xX5xXa3xXexX4cxX4xX567xX3xX7xX47axXa9xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX90xX5exXf3xXaxX12xX899xX191xX3xX7fxX1c7xX4xX3xXf1xXdxX18xX3xXexXdxX52exX104xX3xXbxX1xX11fxX18xX2bxX3xX5exX3exX4xX1xX3xX5xX47axX3xX104xX36xX104xX3xX5xX90xX18xX2bxX3xX104xX185xX18xX2bxXe2xX3xX5exX3exX4xX1xX3xXexX14xXe2xX3xXexX9a1xX3xX1xX48xXf3xX50exXexX3xXexX1fxX53bxX18xX2bxX3xX7fxX14xX3xX5exX3exX4xX1xX3xXexX6xXdxX3xXf1xX6xX18xX1xXe2xX3xX1xX1cxX3xXexX1fxX20xX3xXexX85xXdxX3xX35xX6xX3xX2xX3xX5xXdxX191xX48xX4cxX5xX90xX3b2xXdxX3xX7fxX1c7xX4xX3xXf1xXdxX18xX4cxX4xX90xX18xX3xX18xXd3xXdxXa9xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX90xX5exXf3xXaxX12xXcxXdxX191xX18xX3xX35xXdxXb1xX18xX3xX1xX1cxX3xXexX1fxX20xX3xX35xX63xX20xX4xX3xX4xX28xXbxX3xX308xX48xX6xX3xX18xX2bxXf2xX18xX3xX7xXd3xX4xX1xX3xX4xX28xXbxX3xX1xX48xXf3xXb1xX18xX3xX35xX151xX3xX92xX93xX6fxX70xX3xX4xX28xXbxX3xX1xX48xXf3xXb1xX18xX3xXexX1xX6axX4xX3xX1xXdxXb1xX18xX227xX3xXexXdxX191xX18xX3xX104xX48xX6xX3xX1xX185xX6xX3xX4xX1xX28xXexX3xX7fxX14xX3xX7fxX1c7xX4xX3xXf1xXdxX18xX3xX4xX28xXbxX3xX308xX48xX6xX3xX2d8xX1xXdxX3xX4xX9a1xX4xX3xX2d8xX1xX44xX18xX3xX18xX48xX49xXdxX3xX7fxX14xX3xXcxX1xX347xX3xXf3xX3xX35xX151xX3xXexX1xX6axX4xX3xX1xXdxXb1xX18xXa9xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10a6axX48xXexX1xX90xX1fxXaxX12xX13xXa9xe42bxX0xX4cxXbxX12
H.X