Nghị viện châu Âu chính thức thông qua thỏa thuận Anh rời khỏi EU
Nghị viện châu Âu (EP) hôm qua đã chính thức công bố kết quả bỏ phiếu thông qua thỏa thuận Anh rời khỏi Liên minh châu Âu.
e517x137a5x1019bx176d9x191e3x15ff4x102a0x136c9x13adfxX7x153c2x18de1x105a7xf278x1841exeb91xX5x17006xXax153c3x10e8ex17b13xX1x118f7xX3x12ad2xXdx14923x1902fxX3xX4xX1x16f82x12ad1xX3x16558xX20xX3xX4xX1xf513xX1bxX1xX3xXexX1x12e2axX4xX3xXexX1x11f44xX1bxX14xX3x122c5xX20xX6xX3xXexX1x15b3dxX6xX3xXexX1xX20x19151xX1bxX3x11e91xX1bxX1xX3x16003x15a4axXdxX3x10facxX1xX3cxXdxX3xee65x17a00xX0x16ecfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16ee8xX10xX6x131c7xXaxX3xX67xX6xXexX6x13190x1069exXdxX10xX5xX67xX9xXaxX7xX6xXbx17212xXaxX12xX13xX14xX1xX16xX3xX18xXdxX1axX1bxX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX22xX20xX3x1055fxX52x11ea0x175d0xX3xX1xX32x10faexX3xX36xX20xX6xX3x10547x15b6fxX3xX4xX1xX27xX1bxX1xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX4xX32xX1bxX14xX3x129bdx1664axX3xX4dx17244xXexX3xX36xX20x1580exX3xXaexX3cxX3xXbxX1xXdxXb2xX20xX3xXexX1xX32xX1bxX14xX3xX36xX20xX6xX3xXexX1xX3cxX6xX3xXexX1xX20xX42xX1bxX3xX45xX1bxX1xX3xX49xX4axXdxX3xX4dxX1xX3cxXdxX3x10381xXdx1405bxX1bxX3xX95xXdxX1bxX1xX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX22xX20x14aaaxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15bcfxX79xX67x18a34xXaxX12xX0xXdxX95xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1bxX10x146efxX7xX6exX6xX18xX6xXexX6xX49xXaxX3xX7xXexX108xX5xX10xX9xXaxX67xXdxX7xXbxX5xX6xX108xf460xX3xXaexX5xX79xX4xX4dx186f3xX3xX95xX6xX49xX14xXdxX1bxX6exX5xX10xX6fxXexX132xX3xX6xX20xXexX79xX139xX3xX95xX6xX49xX14xXdxX1bxX6exX49xXdxX14xX1xXexX132xX3xX6xX20xXexX79xX139xXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX55xX55xXdxXf5xXaexX6xX79xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXf5xX18xX1bxX55xX1bxX10xX119xX7xX55x10064xX2xX2x13fa8xX55xX2xX17exfc66xX67x189efx15abcx11580xX187xX189xX2xX187xXexX181x10870xX181xX5xX2xXf5x144e0xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xXdxX1axX1bxX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX22xX20xX3xX4xX1xX27xX1bxX1xX3xXexX1xX2dxX4xX3xXexX1xX32xX1bxX14xX3xX36xX20xX6xX3xXexX1xX3cxX6xX3xXexX1xX20xX42xX1bxX3xX45xX1bxX1xX3xX49xX4axXdxX3xX4dxX1xX3cxXdxX3xX52xX53xXaxX3xX119xXdxX67xXexX1xX9xXaxX190xec53xX188xXaxX3xX67xX6xXexX6xX6exX6fxXdxX10xX5xX67xX9xXaxX6fxXdxX49xX7xXexXbxX1xX79xXexX79xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx178edxX6xXbxXexXdxX79xX1bxXaxX12xX217xX1x1807axX3xXexX16xX4xX1xX3xX13xX14xX1xX16xX3xX18xXdxX1axX1bxX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX22xX20xX3x10c82xX6xX18xXdxX67xX3x11297xX6xX7xX7xX79xX5xXdxX3xXbxX1x14b5dxXexX3xXaexXdx103daxX20xX3xX7xX6xX20xX3xX4xX20x15642xX4xX3xXaexX3cxX3xXbxX1xXdxXb2xX20xX3xX18x17246xX3xXcxX1xX3cxX6xX3xXexX1xX20xX42xX1bxX3xX105xX49xX10xf7a1xXdxXexX3xXex13aefxXdxX3xX105xX49xX20xX7xX7xX10xX5xX7x11876xX3xX105x14925xX3xX1bxX14x13243xX108xX3xX17exX189xX55xX2xX3xX8ex10ec4xX1bxX1xX132xX3x18009xXdxX1bxX1xX20xX6xX91xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX79xX67xX108xXaxX12xf67ex12a18xXdxX3xX190xX190xX188xX3xXbxX1xXdxXb2xX20xX3xXexX1xX20xX42xX1bxX286xX3xX1eaxX3xXbxX1xXdxXb2xX20xX3xX4xX1xXafxX1bxX14xX3xX18xX28dxX3x11f84xX17exX3xXbxX1xXdxXb2xX20xX3xXexX49x16527xX1bxX14xX286xX3xXexX1xX3cxX6xX3xXexX1xX20xX42xX1bxX3xX45xX1bxX1xX3xX49xX4axXdxX3xX4dxX1xX3cxXdxX3xXe4xXdxXe6xX1bxX3xX95xXdxX1bxX1xX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX22xX20xX3xX4xX1xX27xX1bxX1xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX9bxfbdcx1574dxX4xX3xX13xX14xX1xX16xX3xX18xXdxX1axX1bxX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX22xX20xX3xXexX1xX32xX1bxX14xX3xX36xX20xX6xX286xX3xX9bx1551fxXexX3xX67x1641cxX20xX3xX95xXafxX4xX3xX95xX2b8xXdxX3xX4xX1xX79xX3xX36xX20xX6xX1bxX3xX1xX1axX3xX14xXdx13739xX6xX3xXe4xXdxXe6xX1bxX3xX95xXdxX1bxX1xX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX22xX20xX3xX8exX52xX53xX91xX3xX18xX28dxX3xX2b7xX323x18859xX1bxX14xX3xX36xX20xXafxX4xX3xX45xX1bxX1xXf5xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX79xX67xX108xXaxX12xX23bx16f99xX3xX9bxX27bxXexX3xX9bxX323xX324xX4xX3xX9bxX6xX3xX7xXafxX3xXbxX1xXdxXb2xX20xX3xXexX1xX20xX42xX1bxX286xX3xX7xX79xX1bxX14xX3xX4xX24bxX4xX3xX1bxX14xX1xX16xX3xX7x12b85xX3xX4xX1xX79xX3xX49x17c40xX1bxX14xX3xX105xX49xX10xX276xXdxXexX3xX5xX28dxX3xX95xX259xXexX3xX5xX4axXdxX3xX4xXb7xX1bxX1xX3xXaexX24bxX79xX3xX18xX28dxX3xX5xX28dxX3xX95xX259xXexX3xXexX1xX349xXexX3xXaexX27bxXdxX3xX4xX222xX6xX3xX52xX53xX286xX3xX52xX53xX3xXbxX1xXb7xXdxX3xX49x17ca7xXexX3xX49xX6xX3xXaexX28dxXdxX3xX1xf8d9xX4xX3xX18xX28dxX3xXex11633xX95xX3xX1bxX14xX20xX108xXe6xX1bxX3xX1bxX1xX1fxX1bxX3xX18xX42dxX3xX7xX6xX79xX3xX1eaxX17ex10f66xX3xX1bxX14xX323xX4axXdxX3xX45xX1bxX1xX3xXaexX3cxX3xXbxX1xXdxXb2xX20xX3xX4xX1xXafxX1bxX14xX3xX5xX27bxXdxX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX22xX20xXf5xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX79xX67xX108xXaxX12xX23bxX3a4xX3xX18xXdxX1axX4xX3xX45xX1bxX1xX3xX49xX4axXdxX3xX4dxX1xX3cxXdxX3xX52xX53xX3xX18xX2b8xXdxX3xX95xX259xXexX3xXexX1xX3cxX6xX3xXexX1xX20xX42xX1bxX3xX1xX324xXbxX3xXexX24bxX4xX3xXexX1xX323xX381xX1bxX14xX3xX95xX27bxXdxX3xX95xX28dxX3xXexX1xX10xX79xX3xX9bx14468xX3xX1xX28dxX1bxX14xX3xX1xX4c8xX6xX3xX276xX20xX349xXexX3xX1bxX1xX42xXbxX3xX4dxX1x15511xX20xX3xX14xXdxX362xX6xX3xX45xX1bxX1xX3xX18xX28dxX3xX52xX53xX3xX7xeebfxX3xX9bxX323xX324xX4xX3xX1xX323x16658xX1bxX14xX3xX36xX20xX108xX3xX4xX1xXb2xX3xXbxX1xXdxX3xX1xX27bxX1bxX3xX1bxX14xX27bxX4xX1xX286xX3xXbxX1xXdxX3xXexX1xX20xXb2xX3xX36xX20xX6xX1bxX3xX7xX79xX1bxX14xX3xX4xX24bxX4xX3xX13xX14xX1xX16xX3xX7xX3d1xX3xX4x12bc5xX1bxX14xX3xXaexX28dxX108xX3xXexX3cxX3xX5xX79xX3xX5xX2e8xX1bxX14xX3xX4dxX1xXdxX3xX45xX1bxX1xX3xX4dxX1xX32xX1bxX14xX3xX95xX20xXafxX1bxX3xXexX1xX3cxX6xX3xXexX1xX20xX42xX1bxX3xX95xX4fbxX3xX49xX259xX1bxX14xX3xX1xX324xXbxX3xXexX24bxX4xX3xX7xX6xX1bxX14xX3xX5xX3d1xX1bxX1xX3xX18x15054xX4xX3xX4xX1xX27xX1bxX1xX3xX7xX24bxX4xX1xX3xX9bxXafxXdxX3xX1bxX14xX79xX27bxXdxX286xX3xX6xX1bxX3xX1bxXdxX1bxX1xX286xX3xXbxX1xX24bxXexX3xXexX49xXdxX250xX1bxXf5xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX79xX67xX108xXaxX12xX241xX6xX20xX3xX4dxX1xXdxX3xX4dxXb2xXexX3xX36xX20xXb7xX3xXaexX3cxX3xXbxX1xXdxXb2xX20xX3xX9bxX323xX324xX4xX3xX4xX32xX1bxX14xX3xXaexXafxX286xX3xXcxX1xX222xX3xXexX323xX2b8xX1bxX14xX3xX45xX1bxX1xX3xX105xX79xX49xXdxX7xX3xfa76xX79xX1xX1bxX7xX79xX1bxX3xX4dxX1x18a50xX1bxX14xX3xX9bxX16xX1bxX1xX3xX9bxX1fxX108xX3xX5xX28dxX3xXexX1xX4axXdxX3xX4dxX1xX2e8xX4xX3xX4xX1xX79xX3xX14xXdxX6xXdxX3xX9bxX79xX27bxX1bxX3x13119xX1bxX3xX9bxX16xX1bxX1xX3xX95xX2b8xXdxX3xXexX49xX79xX1bxX14xX3xX36xX20xX6xX1bxX3xX1xX1axX3xX45xX1bxX1xX3xX6exX3xX52xX53xXf5xX3xX45xX1bxX1xX3xX4xX79xXdxX3xX52xX53xX3xX5xX28dxX3xX9bxXafxXdxX3xXexX24bxX4xX3xXexX1xX323xX381xX1bxX14xX3xX95xX27bxXdxX286xX3xX9bx18369xX1bxX14xX3xX95xXdxX1bxX1xX3xXexX1xX1fxX1bxX3xXexX1xXdxXb2xXexX3xX18xX28dxX3xXaexX42dxX1bxX1xX3xX9bxX609xX1bxX14xX3xX18xX266xX3xX4xX1xX222xX3xX36xX20xX108xX266xX1bxXf5xX3xX217x193b6xX1bxX3xX105xX259xX3xXexX49xX323xX4fbxX1bxX14xX3xX13xX259xXdxX3xX4xX24bxX4xX3xX2b7xX323xX381xX1bxX14xX3xX36xX20xXafxX4xX3xX45xX1bxX1xX3xX4xX1xX79xX3xXaexXdxXb2xXexX286xX3xX45xX1bxX1xX3xX18xX28dxX3xX52xX53xX3xX7xX4f2xX3xX4xX3a4xX1bxX14xX3xX1xX324xXbxX3xXexX24bxX4xX3xXexX1xX32xX1bxX14xX3xX36xX20xX6xX3xX64xX259xXdxX3xX9bxX678xX1bxX14xX3xX9bxXafxXdxX3xXexX24bxX4xX3xX95xX2b8xXdxX3xX18xX28dxX3xX45xX1bxX1xX3xX4xX6xX95xX3xX4dxXb2xXexX3xXexX42dxX95xX3xX4xX24bxX4xX3xX14xXdxXb7xXdxX3xXbxX1xX24bxXbxX3xXbxX1xX3a4xX3xX1xX324xXbxX3xX18xX2b8xXdxX3xX5xX324xXdxX3xX27xX4xX1xX3xX4xX222xX6xX3xX1xX6xXdxX3xXaexXe6xX1bxXf5xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX79xX67xX108xXaxX12xX241xX6xX20xX3xX4dxX1xXdxX3xX9bxX323xX324xX4xX3xX13xX14xX1xX16xX3xX18xXdxX1axX1bxX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX22xX20xX3xXaexX3cxX3xXbxX1xXdxXb2xX20xX3xXexX1xX32xX1bxX14xX3xX36xX20xX6xX286xX3xXexX1xX3cxX6xX3xXexX1xX20xX42xX1bxX3xX45xX1bxX1xX3xX49xX4axXdxX3xX4dxX1xX3cxXdxX3xXe4xXdxXe6xX1bxX3xX95xXdxX1bxX1xX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX22xX20xX3xX7xX4f2xX3xX4xX1xX27xX1bxX1xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX4xX4c8xX3xX1xXdxX1axX20xX3xX5xX582xX4xX3xX4dxX1xXdxX3xX64xX259xXdxX3xX9bxX678xX1bxX14xX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX22xX20xX3xX8exX52xX217xX91xX3xXbxX1xXe6xX3xX67xX20xX108xX1axXexX3xX18xX28dxX79xX3xX1bxX14xX28dxX108xX3xX2ddxX188xX55xX187xX55xX17exX188xX17exX2xXf5xX0xX55xXbxX12xX0xX67xXdxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xX49xX10xX5xX6xXexX10xX67xXaxX12xX0xX7xXexX49xX79xX1bxX14xX12xXcxXdxX1bxX3xX5xXdxXe6xX1bxX3xX36xX20xX6xX1bxX132xX0xX55xX7xXexX49xX79xX1bxX14xX12xX0xX20xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX6exXexX1xX20xX95xXaexX6exX6xX1bxX67xX6exX7xX6xXbxX79xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX45xX1bxX1xX3xXex12c2axX3xX4xX1xXafxXdxX3xX1bxXafxXdxX3xX5xX27bxXdxX3xX9bxX28dxX95xX3xXbxX1xX24bxX1bxX3xX1xX42xX20xX3xX105xX49xX10xX276xXdxXexX3xX18xX2b8xXdxX3xX52xX53xXaxX3xX1xX49xX10xX6fxX9xXaxX55xX67xXdxX10xX95xX6exX1bxX79xX1bxX14xX55xX6xX1bxX1xX6exXexX20xX6exX4xX1xX79xXdxX6exX1bxX79xXdxX6exX5xX6xXdxX6exX67xX6xX95xX6exXbxX1xX6xX1bxX6exX1xX6xX20xX6exXaexX49xX10xX276xXdxXexX6exX18xX79xXdxX6exX10xX20xX55xX17exX188xX188xX187xX17exX189xXf5xX1xXexX95xXaxX12xX0xXdxX95xX14xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX55xX95xX10xX67xXdxX6xX55xX2xX17exX188xX55xX1bxX10xX119xX7xX55xX17exX188xX187xX17exX55xX2xX188xX185xX67xX17exX188xX189xX1eaxX189xX187xX189xXexX189xX17exX188xX187xX5xX188xX6exXaexX49xX10xX276xXdxXexX6exX2xXf5xX195xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xXdxX1axX1bxX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX22xX20xX3xX4xX1xX27xX1bxX1xX3xXexX1xX2dxX4xX3xXexX1xX32xX1bxX14xX3xX36xX20xX6xX3xXexX1xX3cxX6xX3xXexX1xX20xX42xX1bxX3xX45xX1bxX1xX3xX49xX4axXdxX3xX4dxX1xX3cxXdxX3xX52xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX18xX12xX0xX7xXexX49xX79xX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX45xX1bxX1xX3xXexX880xX3xX4xX1xXafxXdxX3xX1bxXafxXdxX3xX5xX27bxXdxX3xX9bxX28dxX95xX3xXbxX1xX24bxX1bxX3xX1xX42xX20xX3xX105xX49xX10xX276xXdxXexX3xX18xX2b8xXdxX3xX52xX53xXaxX3xX1xX49xX10xX6fxX9xXaxX55xX67xXdxX10xX95xX6exX1bxX79xX1bxX14xX55xX6xX1bxX1xX6exXexX20xX6exX4xX1xX79xXdxX6exX1bxX79xXdxX6exX5xX6xXdxX6exX67xX6xX95xX6exXbxX1xX6xX1bxX6exX1xX6xX20xX6exXaexX49xX10xX276xXdxXexX6exX18xX79xXdxX6exX10xX20xX55xX17exX188xX188xX187xX17exX189xXf5xX1xXexX95xXaxX12xX45xX1bxX1xX3xXexX880xX3xX4xX1xXafxXdxX3xX1bxXafxXdxX3xX5xX27bxXdxX3xX9bxX28dxX95xX3xXbxX1xX24bxX1bxX3xX1xX42xX20xX3xX105xX49xX10xX276xXdxXexX3xX18xX2b8xXdxX3xX52xX53xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX49xX79xX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xXcxX1xX32xX1bxX14xX3xXexXdxX1bxX3xXexX49xXe6xX1bxX3xX9bxX323xX324xX4xX3xX2b7x11f53xX1bxX3xXbxX1xX6a8xX1bxX14xX3xXcxX1xX222xX3xXexX323xX2b8xX1bxX14xX3xX45xX1bxX1xX3xX9bxX323xX6xX3xX49xX6xX3xXexX49xX79xX1bxX14xX3xXexXafxXdxX3xX1bxX14xX28dxX108xX3xX2xX189xX55xX2xX188xX286xX3xX4xX1xX289xX3xX27xXexX3xX14xXdxX4axX3xX7xX6xX20xX3xX4dxX1xXdxX3xX4xX4c8xX3xX1bxX1xX362xX1bxX14xX3xXexX27xX1bxX3xX1xXdxX1axX20xX3xXexX27xX4xX1xX3xX4xX582xX4xX3xX9bxX323xX324xX4xX3xXbxX1xX24bxXexX3xX9bxXdxX3xXexX880xX3xX4xXb7xX3xX105xX49xX20xX7xX7xX10xX5xX7xX3xX5x1611fxX1bxX3xXe4xX79xX1bxX67xX79xX1bxX3xX18xX266xX3xX18xXdxX1axX4xX3xX1xX6xXdxX3xXaexXe6xX1bxX3xX7xX4f2xX3xX7xX2b8xX95xX3xX1bxXafxXdxX3xX5xX27bxXdxX3xX4xX24bxX4xX3xX4xX20xX259xX4xX3xX9bxX28dxX95xX3xXbxX1xX24bxX1bxXf5xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX18xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX55xX20xX5xX12xX0xX67xXdxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX49xXaxX12xX0xX55xX67xXdxX18xX12xX0xX55xX67xXdxX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX241xX79xX20xX49xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX79xX3xX2b7xXcxX2b7xX0xX55xXbxX12