Tai nạn thảm khốc ở Pakistan, hơn 50 người thương vong
Tối 21/10, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã xảy ra tại tỉnh Punjab, miền Đông Pakistan, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.
cb5bx145c4x1415fxfb64x10e5ex14d2fxX2x111d6x13a9fx132a4xe34cxX3x11540xXbxe1ecx12abaxX3xX6xf57exea6dxX8xX9xX2xd61axX1xX2xX3xX4xX2xX6xXex138a1xX0xX1x10882xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXex12c3fx1451dxX12xX11xX9xX2xXexX1exX2bxX3xX12xX7x11adaxf8a5xX36xX7xX11xX1xe0a0x11569xX7x11a4cxX1x11338xX8xX7xfd99xX7xccf4xX3xX3fxX12xXbxX11xX3xX36x1252fxX7xX1x11c1bxX36xX7x11451xd49fxX7xX36xf177x13c53x150a3xX12xX7xX11xX1xX59xX51xX36xX58xX7xd9d9x121ccxX36xX58xX0x11bbdxX1xX21xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axd3d1xX2xX3xX4xXexX1exX2bxX41xX12xX7xd261xX21xX69xX21xX55xX4exX7xX3dx116c4xX11xX7xX64xf451xX7xX11xX3xX12xX7xX36xX37xX36xX7xX58xX12xX3xX65xX7xX11xX1xfc71xX36xX58xX7xX11xX1xX3cxX3dxX7xX3fxX1xX41xX8xX7x11c7dx127d4xX7x13fc9xX3cxf568xX7xX6xX3xX7xX11xX37xX12xX7xX11x1371axX36xX1xX7xX46xd925xX36x10c60xX3x124fbxX4exX7xX3dxX12xf540xX36xX7x10a5dxX9fxX36xX58xX7xX46xX3xX3fxX12xXbxX11xX3xX36xX4exX7xX3fxX1xX12xeac1xX36xX7x113faxX11xX7xX36xX1x100f5xX11xX7xX21xcf04xX7xX36xX58xX59xX5axX12xX7xX11xX1xX12x11588xX11xX7xX3dxX37xX36xX58xX7xX64xe6e2xX7xX1xX51xX36xX7x13790xX55xX7xX36xX58xX59xX5axX12xX7xXc5xf9a3xX7xX11xX1xX59xX51xX36xX58x123a5xX0xX69xX2axX1exX0xX69xX1xX2xX3xX4xX2xX6xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2ax14286xX2xX36xX11xX2xX6xXexX1exX0xX12xX3dxX58xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX12xX130xX2xX36xX11xX2xX6xXexX7xXbxX11xXb2xX9xX2xXdxXex1060bxX12xX4xX11xX1x1358axX7xd156xX21xX54xX2axXb0xef5bxX7xX1xX2xX12xX58xX1xX11xX159xX7xX105xX21xX55xX2axXb0xX160xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xX11xX11xX2axX159xX69xX69xX12xX117xXc5xX3xX65xX1xX3xX11xX12xX36xX1xX117xX64xX36xX69xX36xX2xX154xXbxX69xX21xd348xX105x11ef4xX69xX21xX55xX193xX4xX21xX55xXebxX195xX193xX82x10675xX11xX15bxX55xX54xX193xX9xX21xX16xX82xX82xX21xX55xX11xX3xX12xX36xX3xX36xX2axX3xX117xXc3xX2axX58xXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX2bxX3xX12xX7xX36xX37xX36xX7xX11xX1xX3cxX3dxX7xX3fxX1xX41xX8xX7xX44xX7xX46xX3xX3fxX12xXbxX11xX3xX36xX4exX7xX1xX51xX36xX7xX54xX55xX7xX36xX58xX59xX5axX12xX7xX11xX1xX59xX51xX36xX58xX7xX64xX65xX36xX58xXexX7xX69xX1exX0xX69xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX130xX3xX2axX11xX12xX65xX36xXexX1exX78xX12xXf6xX36xX7xX11xX6xX59xX5axX36xX58xX7xX64xX8exX7xX11xX3xX12xX7xX36xX37xX36xX117xX7xe28cxdaf3xX58xXc1xf0b6xX36xX159xX7xX4xX3xX154xX36xX117xX8xX65xX3dx13652xX0xX69xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2ax12136xX65xX4xXb2xXexX1exX2bxX1xX2xX65xX7xX58xX12x14d31xX12xX7xX8xX1x12ce7xX8xX7xXadxX10fxX3xX7xX2axX1xX59xX51xX36xX58xX4exX7xX1xX3xX12xX7xXb0xX2xX7xXc5xXc1xd7a3xX11xX7xX8xX1xX44xX7xX3fxX1x1346dxX8xX1xX7xXadxXaexX7xXadx12c85xX3dxX7xX11xX6x1219exX8xX7xX4xX12xXf6xX36xX7xX3fxX1xX12xX7xXadxX3xX36xX58xX7xX9xX59xXc1xX7xX11xX1xX9fxX36xX58xX7xX11xX6x13fcbxX36xX7xXadxX59xX5axX36xX58xX7xe75cxXc1xX9xX11xX3xX36xX4exX7xX58xf7e0xX36xX7xX3fxX1xXc1xX7xX64xX28bxX8xX7xeaa7xX1xX3x13b11xX12xX7xX2c5xX1xX3xX11xX7xX11xX1xXc1xX8axX8xX7x11a84xXc1xe83exX36xX7xf0adxX2xX6xX3xX7xX2c5xX1xX3xX2c8xX12xX7x14260xX1xX3xX36xX117xX0xX69xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX24bxX65xX4xXb2xXexX1ex11f2fxX8exX7xX64xX3xX7xX8xX1xX37xX3dxX7xX3dxX37xX36xX1xX7xX3fxX1xX12xXdfxX36xX7xX3dxX8axX11xX7xXb0xX2xX7xXc5xXc1xX275xX11xX7xXc5xX10fxX7xX1xX59xX7xX1x11d25xX36xX58xX7xX1xX65xXffxX36xX7xX11xX65xXffxX36xX4exX7xX11xX6xX65xX36xX58xX7xX3fxX1xX12xX7xXadxX3xX7xX2axX1xX2baxX36xX7xX1xXffxX36xX1xX7xX3fxX1xX27exX8xX1xX7xXc5xX10fxX7xX11xX1xX59xX51xX36xX58xX7xX6xXe7xX11xX7xX36xedc6xX36xX58xX117xX7xX2e6xXdfxX11xX7xX2d6xXc1xX3cxX7xXadxX12xXcaxXc1xX7xX11xX6xX3xX7xXc5xX3xX36xX7xXadxX2baxXc1xX7xX8xX1xX65xX7xX11xX1xXe7xXb2xX7xX64xX8exX7xX11xX3xX12xX7xX36xX37xX36xX7xXb0xX3cxXb2xX7xX6xX3xX7xX4xX65xX7xX11xXffxX12xX7xXb0xXdfxX7xXadxXaexX7xX9xX27exX12xX7xXb0xX2xX7xX2d6xXc1xX27exX7xX11xX41xX8xX7xXadxX8axX7xX64xXffxX7xX11xX1xX12xXdfxXc1xX7xX2d6xXc1xX3xX36xX7xXbxX27exX11xX117xX0xX69xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX24bxX65xX4xXb2xXexX1exX2bxX1xe297xX7xX11xX59xX258xX36xX58xX7xX46xX3xX3fxX12xXbxX11xX3xX36xX7x14a9fxX3dxX6xX3xX36xX7xX2e6xX1xX3xX36xX7xXadxXaexX7xXc5xXffxXb2xX7xX11xX329xX7xXbxX28bxX7xX8xX1xX12xX3xX7xXc5xXc1xX22fxX36xX7xXbxX286xXc1xX7xXbx114e1xX8xX7xXadxX41xX12xX7xX64xX258xX12xX7xX8xX27exX8xX7xX36xX37xX36xX7xX36xX1xX286xX36xX7xX11xX1xX12xXf6xX11xX7xX3dxX37xX36xX58xX7xX11xX6xX65xX36xX58xX7xX64xX8exX7xX11xX3xX12xX7xX36xX37xX36xX4exX7xXadxX22fxX36xX58xX7xX11xX1xX5axX12xX7xX8xX1xXbcxX7xXadxX37xX65xX7xX58xX12xX258xX12xX7xX8xX1xX25dxX8xX7xX8xX27exX8xX7xXc5xXf6xX36xX1xX7xX64xX12xXf6xX36xX7xX11xX1xX28bxX8xX7xX1xX12xXf6xX36xX7xX3dx11bf2xX12xX7xXc5xX12xXf6xX36xX7xX2axX1xX27exX2axX7xX11xX41xX11xX7xX36xX1xXe7xX11xX4exX7xX8xX25dxXc1xX7xX8xX1xe7a6xX3xX7xX8xX1xX65xX7xX8xX27exX8xX7xX36xX37xX36xX7xX36xX1xX286xX36xX7xXadxX3xX36xX58xX7xX2axX1xX3cxX12xX7xXadxX12xXcaxXc1xX7xX11xX6xX10fxX7xXb2xX7xX11xXdfxX117xX0xX69xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX24bxX65xX4xXb2xXexX1exX2bxX3xX12xX7xX36xX37xX36xX7xX58xX12xX3xX65xX7xX11xX1xX9fxX36xX58xX7xXb0xX3cxXb2xX7xX6xX3xX7xX3fxX1xX27exX7xX11xX1xX59xX5axX36xX58xX7xXb0xXc1xXb2xX2a8xX36xX7xX11xX37xX12xX7xX46xX3xX3fxX12xXbxX11xX3xX36xX117xX7xX2bxX1xX2xX65xX7xXbxX41xX7xX9xX12xXf6xXc1xX7xX11xX1xX41xX36xX58xX7xX3fxX2a8xX7xX8xX1xXe2xX36xX1xX7xX11xX1xX25dxX8xX7xX8xX3e5xX3xX7xX8xX1xXe2xX36xX1xX7xX2axX1xX3e5xX7xX36xX59xX258xX8xX7xX36xXffxXb2xX4exX7xX3fx114c5xX7xX11x11e51xX7xX36x148b7xX3dxX7xX82xX55xX21xX21xX7xXadxXdfxX36xX7xX36xX3xXb2xX4exX7xX3dx128ecxX12xX7xX36xX55exX3dxX7xX46xX3xX3fxX12xXbxX11xX3xX36xX7xX58xX1xX12xX7xX36xX1xX2d8xX36xX7xX3fxX1xX65xX3cxX36xX58xX7xXebxX117xX55xX55xX55xX7xX64xX8exX7xX11xX3xX12xX7xX36xX37xX36xX7xX58xX12xX3xX65xX7xX11xX1xX9fxX36xX58xX4exX7xX8xX59xX258xX2axX7xXadxX12xX7xXbxX12xX36xX1xX7xX3dxX37xX36xX58xX7xX8xX3e5xX3xX7xX1xX51xX36xX7xX105xX117xX54xX55xX55xX7xX36xX58xX59xX5axX12xX117xX0xX69xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX24bxX65xX4xXb2xXexX1exXcdxX27exX36xX58xX7xX9xX59xXc1xX7xX275xX4exX7xX8xeff0xX7xX11xX258xX12xX7xXebxX55xd14exX7xXbxX41xX7xX64xX8exX7xX58xX12xX3xX65xX7xX11xX1xX9fxX36xX58xX7xX44xX7xX36xX59xX258xX8xX7xX36xXffxXb2xX7xX9xXffxX7xX4xX65xX7xX9xX570xX12xX7xXc5xXe7xX11xX7xX8x1185fxX36xX7xX8xX3e5xX3xX7xX8xX1xX3e5xX7xX2axX1xX59xX51xX36xX58xX7xX11xX12xXf6xX36xX117xX0xX69xX2axX1exX0xX4xX12xX64xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xX6xX2xX9xX3xX11xX2xX4xXexX1exX0xXc1xX9xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX11xX12xX11xX9xX2xX16xX11xX1xXc1xX3dxXc5xX16xX3xX36xX4xX16xXbxX3xX2axX65xXexX1exX0xX9xX12xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX2bxX3xX12xX7xX36xX37xX36xX7xXb0xX2xX7xXc5xXc1xX275xX11xX7xX11xX1xX3cxX3dxX7xX3fxX1xX41xX8xX7xX44xX7xX2e6xX2xX36xXb2xX3xX4exX7xXe2xX11xX7xX36xX1xXe7xX11xX7xX54xX55xX7xX36xX58xX59xX5axX12xX7xX11xX1xX12xXf6xX11xX7xX3dxX37xX36xX58xXexX7xX1xX6xX2x14d60xXdxXexX69xX2d6xXc1xX65xX8xX16xX11xX2xX69xX11xX3xX12xX16xX36xX3xX36xX16xXb0xX2xX16xXc5xXc1xXb2xX11xX16xX11xX1xX3xX3dxX16xX3fxX1xX65xX8xX16xX65xX16xX3fxX2xX36xXb2xX3xX16xX12xX11xX16xX36xX1xX3xX11xX16xX54xX55xX16xX36xX58xXc1xX65xX12xX16xX11xX1xX12xX2xX11xX16xX3dxX3xX36xX58xX69xX21xX15bxX82xX195xX82xX193xX117xX1xX11xX3dxXexX1exX0xX12xX3dxX58xX7xXbxX6xX8xXdxXexX69xX3dxX2xX4xX12xX3xX69xX21xX82xX55xX69xX36xX2xX154xXbxX69xX21xX193xX105xX21xX69xX21xX82xX105xX4xX195xX21xX54xX21xX193xX55xX55xX11xX195xX82xX195xX1a1xX9xX193xX16xX21xX193xX195xX82xX54xX195xX193xX117xXc3xX2axX58xXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX2bxX3xX12xX7xX36xX37xX36xX7xX11xX1xX3cxX3dxX7xX3fxX1xX41xX8xX7xX44xX7xX46xX3xX3fxX12xXbxX11xX3xX36xX4exX7xX1xX51xX36xX7xX54xX55xX7xX36xX58xX59xX5axX12xX7xX11xX1xX59xX51xX36xX58xX7xX64xX65xX36xX58xXexX7xX69xX1exX0xX69xX3xX1exX0xX4xX12xX64xX1exX0xXbxX11xX6xX65xX36xX58xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX2bxX3xX12xX7xX36xX37xX36xX7xXb0xX2xX7xXc5xXc1xX275xX11xX7xX11xX1xX3cxX3dxX7xX3fxX1xX41xX8xX7xX44xX7xX2e6xX2xX36xXb2xX3xX4exX7xXe2xX11xX7xX36xX1xXe7xX11xX7xX54xX55xX7xX36xX58xX59xX5axX12xX7xX11xX1xX12xXf6xX11xX7xX3dxX37xX36xX58xXexX7xX1xX6xX2xX6cdxXdxXexX69xX2d6xXc1xX65xX8xX16xX11xX2xX69xX11xX3xX12xX16xX36xX3xX36xX16xXb0xX2xX16xXc5xXc1xXb2xX11xX16xX11xX1xX3xX3dxX16xX3fxX1xX65xX8xX16xX65xX16xX3fxX2xX36xXb2xX3xX16xX12xX11xX16xX36xX1xX3xX11xX16xX54xX55xX16xX36xX58xXc1xX65xX12xX16xX11xX1xX12xX2xX11xX16xX3dxX3xX36xX58xX69xX21xX15bxX82xX195xX82xX193xX117xX1xX11xX3dxXexX1exX2bxX3xX12xX7xX36xX37xX36xX7xXb0xX2xX7xXc5xXc1xX275xX11xX7xX11xX1xX3cxX3dxX7xX3fxX1xX41xX8xX7xX44xX7xX2e6xX2xX36xXb2xX3xX4exX7xXe2xX11xX7xX36xX1xXe7xX11xX7xX54xX55xX7xX36xX58xX59xX5axX12xX7xX11xX1xX12xXf6xX11xX7xX3dxX37xX36xX58xX0xX69xX3xX1exX0xX69xXbxX11xX6xX65xX36xX58xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX1exXcdxXaexX7xX8xX5f5xX7xXe2xX11xX7xX36xX1xXe7xX11xX7xX54xX55xX7xX36xX58xX59xX5axX12xX7xX8xX1xXdfxX11xX7xX11xX6xX65xX36xX58xX7xX64xX8exX7xX11xX3xX12xX7xX36xX37xX36xX7xX58xX12xX3xX65xX7xX11xX1xX9fxX36xX58xX7xX36xX58xX1xX12xX2a8xX3dxX7xX11xX6xX487xX36xX58xX7xXb0xX3cxXb2xX7xX6xX3xX7xX11xX37xX12xX7xX3fxX1xXc1xX7xX64xX28bxX8xX7xX2bxXc1xX36xX36xX2xX9xX4exX7xX4xX487xX8xX7xX8xX65xX36xX7xXadxX59xX5axX36xX58xX7xdc7cxX65xX36xX4xX12xX3xX36xX12xX7xX16xX7xX2b1xXc1xX1xXc1xX6xX65xX36xX12xX7xX11xX1xXc1xX8axX8xX7xXadxX10fxX3xX7xX2axX1xX2d8xX36xX7xX11xXbcxX36xX1xX7xX2e6xX2xX6xX12xX8xX1xX65xX4exX7xX2e6xX2xX36xXb2xX3xX7xX6xX37xX36xX58xX7xXbxX27exX36xX58xX7xX36xX3xXb2xX7xX22bxX21xX55xX69xX21xX55xX4exX7xX58xX12xX5axX7xXadxX10fxX3xX7xX2axX1xX59xX51xX36xX58xX23bxX4exX7xX11xX6xX3xX36xX58xX7xX2dbxX3xX12xX9xXb2xX7xX22cxX3xX11xX12xX65xX36xX7xXadxX59xX3xX7xX11xX12xX36xX117xX0xX69xX2axX1exX0xX69xX4xX12xX64xX1exX0xX69xX9xX12xX1exX0xX9xX12xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX2b1xX27exXb2xX7xXc5xX3xXb2xX7xX8xX1xX44xX7xX105xX1a1xX7xX36xX58xX59xX5axX12xX7xX6xX51xX12xX7xXb0xXc1xX41xX36xX58xX7xXc5xX12xX558xX36xX7xX44xX7xX2d6xXc1xX41xX8xX7xXadxX3cxX65xX7xX2b1xX12xX8xX6xX65xX36xX2xXbxX12xX3xXexX7xX1xX6xX2xX6cdxXdxXexX69xX2d6xXc1xX65xX8xX16xX11xX2xX69xX3dxX3xXb2xX16xXc5xX3xXb2xX16xX8xX1xX65xX16xX105xX1a1xX16xX36xX58xXc1xX65xX12xX16xX6xX65xX12xX16xXb0xXc1xX65xX36xX58xX16xXc5xX12xX2xX36xX16xX65xX16xX2d6xXc1xX65xX8xX16xX4xX3xX65xX16xX3dxX12xX8xX6xX65xX36xX2xXbxX12xX3xX69xX21xX15bxX21xX1a1xX21xX82xX117xX1xX11xX3dxXexX1exX0xX12xX3dxX58xX7xXbxX6xX8xXdxXexX69xX3dxX2xX4xX12xX3xX69xX21xX82xX55xX69xX36xX2xX154xXbxX69xX21xX193xX195xXebxX69xX21xX82xX105xX4xX54xX21xX55xX195xX54xX54xXebxX11xX82xX195xX82xX195xX9xX82xX16xX3xX21xX117xXc3xX2axX58xXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX2bxX3xX12xX7xX36xX37xX36xX7xX11xX1xX3cxX3dxX7xX3fxX1xX41xX8xX7xX44xX7xX46xX3xX3fxX12xXbxX11xX3xX36xX4exX7xX1xX51xX36xX7xX54xX55xX7xX36xX58xX59xX5axX12xX7xX11xX1xX59xX51xX36xX58xX7xX64xX65xX36xX58xXexX7xX69xX1exX0xX69xX3xX1exX0xX4xX12xX64xX1exX0xXbxX11xX6xX65xX36xX58xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX2b1xX27exXb2xX7xXc5xX3xXb2xX7xX8xX1xX44xX7xX105xX1a1xX7xX36xX58xX59xX5axX12xX7xX6xX51xX12xX7xXb0xXc1xX41xX36xX58xX7xXc5xX12xX558xX36xX7xX44xX7xX2d6xXc1xX41xX8xX7xXadxX3cxX65xX7xX2b1xX12xX8xX6xX65xX36xX2xXbxX12xX3xXexX7xX1xX6xX2xX6cdxXdxXexX69xX2d6xXc1xX65xX8xX16xX11xX2xX69xX3dxX3xXb2xX16xXc5xX3xXb2xX16xX8xX1xX65xX16xX105xX1a1xX16xX36xX58xXc1xX65xX12xX16xX6xX65xX12xX16xXb0xXc1xX65xX36xX58xX16xXc5xX12xX2xX36xX16xX65xX16xX2d6xXc1xX65xX8xX16xX4xX3xX65xX16xX3dxX12xX8xX6xX65xX36xX2xXbxX12xX3xX69xX21xX15bxX21xX1a1xX21xX82xX117xX1xX11xX3dxXexX1exX2b1xX27exXb2xX7xXc5xX3xXb2xX7xX8xX1xX44xX7xX105xX1a1xX7xX36xX58xX59xX5axX12xX7xX6xX51xX12xX7xXb0xXc1xX41xX36xX58xX7xXc5xX12xX558xX36xX7xX44xX7xX2d6xXc1xX41xX8xX7xXadxX3cxX65xX7xX2b1xX12xX8xX6xX65xX36xX2xXbxX12xX3xX0xX69xX3xX1exX0xX69xXbxX11xX6xX65xX36xX58xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX1exX130xX1xX12xXdfxX8xX7xX3dxX27exXb2xX7xXc5xX3xXb2xX7xX24bxX65xX2xX12xX36xX58xX7xX1a1xX195xX1a1xX7xX8xX3e5xX3xX7xX1xXaexX36xX58xX7xX1xXffxX36xX58xX7xX3fxX1xX9fxX36xX58xX7x112d1xX12xX6xX7xX22cxX12xXc1xX58xX12xX36xX12xX4exX7xX46xX3xX2axXc1xX3xX7xX22cxX2xX154xX7xX2c5xXc1xX12xX36xX2xX3xX4exX7xX8xX1xX44xX7xX105xX1a1xX7xX1xXffxX36xX1xX7xX3fxX1xX27exX8xX1xX7xX64xXffxX7xX11xX1xXffxX36xX1xX7xX64xX12xX2a8xX36xX7xX2axX1xX12xX7xX1xXffxX36xX1xX7xXadxX65xXffxX36xX7xXc5xX10fxX7xX6xX51xX12xX7xXb0xXc1xX41xX36xX58xX7xXc5xX12xX558xX36xX7xX3fxX1xX12xX7xX8xX1xXbcxX7xX8xX27exX8xX1xX7xX3fxX1xX9fxX36xX58xX7xXb0xX3xX7xXadxX59xX5axX36xX58xX7xXc5xX55exX36xX58xX7xX11xX37xX12xX7xX2d6xXc1xX41xX8xX7xXadxX3cxX65xX7xX2b1xX12xX8xX6xX65xX36xX2xXbxX12xX3xX7xX44xX7xX2bxX1xX27exX12xX7xX24bxd49cxX36xX1xX7xX2dbxX59xX51xX36xX58xX7xXbxX27exX36xX58xX7xX36xX3xXb2xX7xX22bxX82xX193xX69xXebxX23bxX117xX0xX69xX2axX1exX0xX69xX4xX12xX64xX1exX0xX69xX9xX12xX1exX0xX9xX12xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX2b1xX27exXb2xX7xXc5xX3xXb2xX7xX2b1xe412xX7xXadxX286xX3dxX7xX36xX1xX3xXc1xX7xX3fxX1xX12xXdfxX36xX7xXe2xX11xX7xX36xX1xXe7xX11xX7xX195xX7xX36xX58xX59xX5axX12xX7xX11xX1xX12xXf6xX11xX7xX3dxX37xX36xX58xXexX7xX1xX6xX2xX6cdxXdxXexX69xX2d6xXc1xX65xX8xX16xX11xX2xX69xX3dxX3xXb2xX16xXc5xX3xXb2xX16xX3dxXb2xX16xX4xX3xX3dxX16xX36xX1xX3xXc1xX16xX3fxX1xX12xX2xX36xX16xX12xX11xX16xX36xX1xX3xX11xX16xX195xX16xX36xX58xXc1xX65xX12xX16xX11xX1xX12xX2xX11xX16xX3dxX3xX36xX58xX69xX21xX54xX193xX82xX195xX82xX117xX1xX11xX3dxXexX1exX0xX12xX3dxX58xX7xXbxX6xX8xXdxXexX69xX3dxX2xX4xX12xX3xX69xX21xX82xX55xX69xX36xX2xX154xXbxX69xX21xX193xX82xXebxX69xX21xX195xX105xX4xX195xX21xX105xX82xX1a1xX195xX105xX11xX82xX55xX195xX195xX9xX195xX117xXc3xX2axX58xXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX2bxX3xX12xX7xX36xX37xX36xX7xX11xX1xX3cxX3dxX7xX3fxX1xX41xX8xX7xX44xX7xX46xX3xX3fxX12xXbxX11xX3xX36xX4exX7xX1xX51xX36xX7xX54xX55xX7xX36xX58xX59xX5axX12xX7xX11xX1xX59xX51xX36xX58xX7xX64xX65xX36xX58xXexX7xX69xX1exX0xX69xX3xX1exX0xX4xX12xX64xX1exX0xXbxX11xX6xX65xX36xX58xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX2b1xX27exXb2xX7xXc5xX3xXb2xX7xX2b1xXccbxX7xXadxX286xX3dxX7xX36xX1xX3xXc1xX7xX3fxX1xX12xXdfxX36xX7xXe2xX11xX7xX36xX1xXe7xX11xX7xX195xX7xX36xX58xX59xX5axX12xX7xX11xX1xX12xXf6xX11xX7xX3dxX37xX36xX58xXexX7xX1xX6xX2xX6cdxXdxXexX69xX2d6xXc1xX65xX8xX16xX11xX2xX69xX3dxX3xXb2xX16xXc5xX3xXb2xX16xX3dxXb2xX16xX4xX3xX3dxX16xX36xX1xX3xXc1xX16xX3fxX1xX12xX2xX36xX16xX12xX11xX16xX36xX1xX3xX11xX16xX195xX16xX36xX58xXc1xX65xX12xX16xX11xX1xX12xX2xX11xX16xX3dxX3xX36xX58xX69xX21xX54xX193xX82xX195xX82xX117xX1xX11xX3dxXexX1exX2b1xX27exXb2xX7xXc5xX3xXb2xX7xX2b1xXccbxX7xXadxX286xX3dxX7xX36xX1xX3xXc1xX7xX3fxX1xX12xXdfxX36xX7xXe2xX11xX7xX36xX1xXe7xX11xX7xX195xX7xX36xX58xX59xX5axX12xX7xX11xX1xX12xXf6xX11xX7xX3dxX37xX36xX58xX0xX69xX3xX1exX0xX69xXbxX11xX6xX65xX36xX58xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX1ex1382bxX11xX7xX36xX1xXe7xX11xX7xX195xX7xX36xX58xX59xX5axX12xX7xX11xX1xX12xXf6xX11xX7xX3dxX37xX36xX58xX7xX3fxX1xX12xX7xX82xX7xX3dxX27exXb2xX7xXc5xX3xXb2xX7xX9xX65xX37xX12xX7xX36xX1xX329xX7xXadxX286xX3dxX7xX36xX1xX3xXc1xX7xX11xX37xX12xX7xXc5xX3xX36xX58xX7xdb80xX9xX65xX6xX12xX4xX3xX4exX7xX2b1xXccbxX117xX0xX69xX2axX1exX0xX69xX4xX12xX64xX1exX0xX69xX9xX12xX1exX0xX69xXc1xX9xX1exX0xX4xX12xX64xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX8xX9xX6xXexX1exX0xX69xX4xX12xX64xX1exX0xX69xX4xX12xX64xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2ax10feexX65xXc1xX6xX8xX2xXexX1exX2bxX1xX2xX65xX7xX64xX12xX2xX11xX36xX3xX3dx14a3dxX0xX69xX2axX1e