Hàng nghìn xe chở đại biểu APEC 2017 có gì đặc biệt?
Từ xe sang như Audi, Mercedes, Lexus tới các xe phổ thông, xe bus được huy động để phục vụ sự kiện.
c7c8x16c1dx10e9bx152f4x18b6fx10e0fx164bdxf063x14c74xX7x1898exc9b5x16bdex10a81x148ecx12358xX5x16b4dxXaxX3xX7xXex12681xX5xX10xX9xXaxXexX10x17d05xXex10973xX6xX5xXdx17927x17e4dxec81xX3x11cebx1a5eexX7xXexXdx1753fxX15xfdaexXaxf52exd8ebxcc5axX23xX22xX3xX23xX22xX1x12636xX23xX3xX1cxX10xX3xX4xX1x195c5xX3x1677cx17bcdxXdxX3xce2bxXdxfdf5xX27xX3xe0b9x17456x176acx134e7xX3xfe97x13fd6xX2x11988xX3xX4x1777cxX3xX22xX38xX3xX42x178c6xX4xX3xX46xXdx10ee1xXex13b8axX0xd191xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX6x19cd0xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcx17e91xX3xX1cxX10xX3xX7xX6xX23xX22xX3xX23xX1xd68exX3xX4bxX27xX77xXdx1ad7cxX3x10246xX10x116afxX4xX10xX77xX10xX7xXaaxX3x1616exX10xX1cxX27xX7xX3xXex1411fxXdxX3xX4x109b5xX4xX3xX1cxX10xX3xXbxX1x1244bxX3xXexX1x132e0xX23xX22xXaaxX3xX1cxX10xX3xX46xX27xX7xX3xX42xXa4xf1edxX4xX3xX1xX27xX15xX3xX42xdbc5xX23xX22xX3xX42xX48xX3xXbxX1x1532axX4xX3x19a58xXecxX3xX7x16004xX3x17e44xXdxX61xX23x14e62xX0xX65xXbxX2fxX0xX6xXaexXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4x114faxX23xXexX10xX23xXex1691axX77xX10xXexX6xXdxX5xX3xX2bxX4xXf5xX115xX77xX10xXexX6xXdxX5xX3xdc33xXdxX77xXexX1xX115xX4xX10fx166d5xX130xX10fxX23xXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX10fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX130xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX4xX27xXaexX7xX10fxXaexX24xX27xXaexX5x1ab48xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX23xX3xX1cxX10xX3xX4xX1xX10fxX3xX77xX6xXdxX3xX46xXdxX10xX27xX3xX6xXbxX10xX4xX3xX50xX51xX2xX53xX3xX4xX10fxX3xX22xXdxX3xX77xX6xX4xX3xX46xXdxX10xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX10xX2bxXexX3xX5xX6xda80xX15x17724xX23xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX1c8xX15xXb6xX10fxX6xX77xX10xX77xXaxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX65xX65xXdxXf9xX46xX6xX10fxX1xX6xXexXdxX23xX1xXf9xXefxX23xX65xX23xX10xX128xX7xX65xX2xX53xe832x1082bxX65xX53xX53xX77x12151xX51x113d9xX2x1043exX51xX20axXexX20axX51x19baaxX208xX5xX51xXf9xX26xXbxX22xXaxX3xX65xX2fxX0xX65xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX10fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX27xdbafxX23xX3xX5xe902xX3xX4x18d36xXbxX3xX4xX6xX10fxX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xX50xX51xX2xX53xX3xX77xXdxX257xX23xX3xXaexX6xX3xXexX43xXdxX3xXcxX4cxX3xebe4xX31xX3x129f6x1ac39xX23xX22xX3xXexX98xX3xX23xX22xX31xX15xX3xX20axX3xX42x14d9fxX23xX3xX2xX2xX65xX2xX2xXaaxX3xXefxXbdxXdxX3xX7xXf3xX3xXexX1xX6xX130xX3xX77xXf3xX3xX4xef62xX6xX3xXf5xX1xX10fx18454xX23xX22xX3xX2xX50xXf9xX51xX51xX51xX3xX42xX43xXdxX3xX46xXdxX48xX27xX3xX42xX28dxX23xX3xXexX98xX3xX50xX2xX3xX23x14575xX23xX3xXf5xXdxX23xX1xX3xXexX28dxX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xXefxXdx17ff8xX23xXf9xX3xX27axX48xX3xX42xXc1xXbxX3x13f92xX23xX22xX3xX23xX1xX27xX3xX4xX253xX27xX3xXefx16cf8xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX48xX23xXaaxX3xX1xX31xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX38xX23xX3xX4xX1xXdxX28dxX4xX3xX1cxX10xX3xX42xe015xX3xX42xXa4xXdbxX4xX3xX1xX27xX15xX3xX42xXe3xX23xX22xXaaxX3xXexXaexX10fxX23xX22xX3xX42xX56xX3xX4xX56xX3xX1xX31xX23xX22xX3xXexXaexe20exX130xX3xX1cxX10xX3xX7xX6xX23xX22xXaaxX3xXexX25axXexX3xX4xX2adxX3xX42xX2ccxX27xX3xX130xX31xX27xX3xX42xX10xX23xXf9xX0xX65xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX10fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX130xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX4xX27xXaexX7xX10fxXaexX24xX27xXaexX5xX17dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX23xX3xX1cxX10xX3xX4xX1xX10fxX3xX77xX6xXdxX3xX46xXdxX10xX27xX3xX6xXbxX10xX4xX3xX50xX51xX2xX53xX3xX4xX10fxX3xX22xXdxX3xX77xX6xX4xX3xX46xXdxX10xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX10xX2bxXexX3xX5xX6xX1c8xX15xX1caxX23xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX1c8xX15xXb6xX10fxX6xX77xX10xX77xXaxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX65xX65xXdxXf9xX46xX6xX10fxX1xX6xXexXdxX23xX1xXf9xXefxX23xX65xX23xX10xX128xX7xX65xX2xX53xX200xX201xX65xX53xX53xX77xX206xX51xX208xX2xX20axX51xX20axXexX210xX2xX53xX200xX5xX2xXf9xX26xXbxX22xXaxX3xX65xX2fxX0xX65xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX10fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX27dxX22xX10fxX31xXdxX3xX23xX22xXa4x19588xXdxX3xX42xX2eaxX23xX22xX3xX42xX253xX27xX3xX50xX2xX3xX23xX2ccxX23xX3xXf5xXdxX23xX1xX3xXexX28dxX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xXefxXdxX2dfxX23xX3xXexX1xXa4xX482xX23xX22xX3xX130xX6xX23xX22xX3xXexX1xX10xX10fxX3xX1cxX10xX3xXb6xXdxX130xX10fxX27xX7xXdxX23xX10xX3xX46x14779xX4xX3xXexX1x1826axXbxX3xXexX1xX38xX3xX1xX31xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX38xX23xX3xX1cxX10xX3xXf5xX1xXc1xX4xX3xX42xXa4xXdbxX4xX3xX1xX27xX15xX3xX42xXe3xX23xX22xX3xX42xX48xX3xX4xX1xX40xX3xX42xX43xXdxX3xX46xXdxX48xX27xX3xXexX1xX6xX130xX3xX22xXdxX6xXf9xX3xeb80xX10xX3xXbxX1xXecxX4xX3xXefxXecxX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xX22x1786bxX130xX3xX23xX1xXdxX2ccxX27xX3xX4xX1xX2a7xX23xX22xX3xX5xX10fxX43xXdxXaaxX3xX7x14fc2xX3xX77xXecxX23xX22xX3xX23xX1x18e3cxX23xX22xX3xX1cxX10xX3xX4xX56xX3xX7xX27exX23xX3xX1xX10fxX5cxX4xX3xX1cxX10xX3xX130xXbdxXdxX3xX77xX10fxX3xX4xXc1xX4xX3xX1xX317xX23xX22xX3xX4xX27xX23xX22xX3xX4xX25axXbxXf9xX0xX65xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX10fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX130xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX4xX27xXaexX7xX10fxXaexX24xX27xXaexX5xX17dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX23xX3xX1cxX10xX3xX4xX1xX10fxX3xX77xX6xXdxX3xX46xXdxX10xX27xX3xX6xXbxX10xX4xX3xX50xX51xX2xX53xX3xX4xX10fxX3xX22xXdxX3xX77xX6xX4xX3xX46xXdxX10xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX10xX2bxXexX3xX5xX6xX1c8xX15xX1caxX23xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX1c8xX15xXb6xX10fxX6xX77xX10xX77xXaxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX65xX65xXdxXf9xX46xX6xX10fxX1xX6xXexXdxX23xX1xXf9xXefxX23xX65xX23xX10xX128xX7xX65xX2xX53xX200xX201xX65xX53xX53xX77xX206xX51xX208xX2xX20axX51xX20axXexX20axX206xX20axX2xX5xX50xXf9xX26xXbxX22xXaxX3xX65xX2fxX0xX65xXbxX2fxX0xX6xXaexXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX10fxX23xXexX10xX23xXexX115xX77xX10xXexX6xXdxX5xX3xX2bxX4xXf5xX115xX77xX10xXexX6xXdxX5xX3xX128xXdxX77xXexX1xX115xX4xX10fxX130xX130xX10fxX23xXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX10fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXb6xX10fxX43xXexX3xX1cxX10xX3xX130xXbdxXdxX3xX23xX33bxX130xX3xX23xX6xX15xX3xXexX98xX3xX4bxX27xX77xXdxX3xXefxXbdxXdxX3xX206xX208xX210xX3xX1cxX10xX3xX22xX51fxX130xX3xX4bxX200xXaaxX3xX4bxX201xX3x100e8xXbxX10fxXaexXexX46xX6xX4xXf5xXaaxX3xX4bxX20axXaaxX3x18d7cxX201xX3xXefxX31xX3xX705xX53xXf9xX3xX27dxX1xX53exX23xX22xX3xX1cxX10xX3xX23xX31xX15xX3xX22xXdx17a4fxX23xX22xX3xX1cxX10xX3xXexX1xXa4x177b6xX23xX22xX3xX130xX43xXdxXaaxX3xX4xX1x12241xX3xXf5xX1xXc1xX4xX3xX46xXdxX61xXexX3xX40xX3xX5xXa4xXdbxX23xX22xX3xXexXaexX6xX23xX22xX3xX46x161a3xXaaxX3xX7x12559xX3xX42xXa4xXdbxX4xX3xX46xXc1xX23xX3xX42xX25axX27xX3xX22xXdxXc1xX3xX7xX6xX27xX3xXf5xX1xXdxX3xXbxX1xXecxX4xX3xXefxXecxX3xX4bxX4cxX4dxX4exXf9xX3xX27dxX33bxX130xX3xX50xX51xX51xX20axXaaxX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xX77xXdxX257xX23xX3xXaexX6xX3xXexX43xXdxX3xX30xX31xX3xX27dxXe3xXdxXaaxX3xX5xX10fxX43xXdxX3xX1cxX10xX3xX7xX535xX3xX77xXecxX23xX22xX3xX23xX1xXdxX2ccxX27xX3xX23xX1xX25axXexX3xX5xX31xX3xX2xX200xX50xX3xX4xX1xXdxX28dxX4xX3xf8bdxX10fxXaexX77xX3xXacxX10fxX23xX77xX10xX10fxX3xX50xXf9xX201xXf9xX0xX65xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX10fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX27dxX1xX53exX23xX22xX3xX1cxX10xX3xX23xX31xX15xX3xX22x1605cxX23xX3xX46xXdxX48xX23xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xX130xX31xX27xX3xX1cxX6xX23xX1xX3xX5xX31xX3xX23xX1xX53exX23xX22xX3xX1cxX10xX3xX42xXa4xXdbxX4xX3xX46xX6xX23xX3xXexXc9xX3xX4xX1xX2eaxX4xX3xX46xX71exX3xXexXaex1a02axX3xX4xX1xX40xX3xX5xX317xX23xX1xX3xX42xX43xX10fxXf9xX0xX65xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX10fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX130xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX4xX27xXaexX7xX10fxXaexX24xX27xXaexX5xX17dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX23xX3xX1cxX10xX3xX4xX1xX10fxX3xX77xX6xXdxX3xX46xXdxX10xX27xX3xX6xXbxX10xX4xX3xX50xX51xX2xX53xX3xX4xX10fxX3xX22xXdxX3xX77xX6xX4xX3xX46xXdxX10xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX10xX2bxXexX3xX5xX6xX1c8xX15xX1caxX23xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX1c8xX15xXb6xX10fxX6xX77xX10xX77xXaxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX65xX65xXdxXf9xX46xX6xX10fxX1xX6xXexXdxX23xX1xXf9xXefxX23xX65xX23xX10xX128xX7xX65xX2xX53xX200xX201xX65xX53xX53xX77xX206xX51xX208xX2xX20axX51xX20axXexX200xX208xX51xX200xX5xX206xXf9xX26xXbxX22xXaxX3xX65xX2fxX0xX65xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX10fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX4ex141f2xX23xX3xX4xX1xXdxX28dxX4xX3xXacxX10xXaexX4xX10xX77xX10xX7xX3xX22xX819xX23xX3xX46xXdxX48xX23xX3xX130xX31xX27xX3xXefxX31xX23xX22xX3xX5xX31xX3xX77xX10fxX3xX4xXc1xX4xX3xX77xX10fxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX61xXbxX3xXexX1xX27xX2dfxX3xX42xX48xX3xX42xXdxX3xX5xX43xXdxX3xXexXaexX10fxX23xX22xX3xX77xX74exXbxX3xX4bxX4cxX4dxX4exXf9xX3xX27dxX1xX53exX23xX22xX3xX1cxX10xX3xX23xX31xX15xX3xX4xX1xX2a7xX3xX15xX28dxX27xX3xX42xXa4xXdbxX4xX3xXexX1xX27xX2dfxX3xX5xX43xXdxX3xXexX98xX3xXexXa4xX3xX23xX1x12584xX23xXf9xX3xX27axX28dxX23xX3xX23xX1xX53exX23xX22xX3xX23xX728xXdxX3xX1xXe3xXdxX3xX23xX22xX1xX74exXaaxX3xX1cxX10xX3xX46xXdxX48xX23xX3xXefxX31xX23xX22xX3xX7xX752xX3xXefxX31xX10fxX3xX5xX27xX51fxX23xX22xX3xXaexXdxX2dfxX23xX22xX3xX42xX48xX3xXf5xXdxX48xX130xX3xXexXaexX6xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xXaaxX3xXaexX31xX3xX46xX10fxX130xX3xX130xX38xX23xXf9xX3xX50exX10xX3xX46xXdxX48xX23xX3xX1cxX6xX23xX1xX3xX42xXa4xXdbxX4xX3xXefxX31xX10fxX3xXexX1x12af1xX23xX22xXf9xX0xX65xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX10fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX130xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX128xXdxX77xXexX1xX24xX20axX208xX51xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX200xX200xX50xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX23xX3xX1cxX10xX3xX4xX1xX10fxX3xX77xX6xXdxX3xX46xXdxX10xX27xX3xX6xXbxX10xX4xX3xX50xX51xX2xX53xX3xX4xX10fxX3xX22xXdxX3xX77xX6xX4xX3xX46xXdxX10xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX77xXexX1xX27xX130xX46xXaxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX65xX65xXdxXf9xX46xX6xX10fxX1xX6xXexXdxX23xX1xXf9xXefxX23xX65xX23xX10xX128xX7xX65xX2xX53xX200xX201xX65xX53xX53xX77xX206xX51xX208xX2xX20axX51xX20axXexX200xX210xX210xX201xX5xX200xXf9xX26xXbxX22xXaxX3xX65xX2fxX0xX65xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX10fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx15be1xXbdxXdxX3xX4xXc1xX4xX3xX1cxX10xX3xX7xX535xX3xX77xXecxX23xX22xX3xX42xX48xX3xX4xX1xX40xX3x14db5xX27xX6xX23xX3xX4xX1xX2eaxX4xX3xX4xXc1xX4xX3xX23xXa4xXbdxX4xXaaxX3xX46xXdxX48xX23xX3xX7xX71exX3xX7xX752xX3xX42xXa4xXdbxX4xX3xX42xXc1xX23xX1xX3xXexX1xX10xX10fxX3xXexX2dfxX23xX3xXefxXdxX28dxXexX3xXexX819xXexX3xX4xX2a7xX6xX3xX23xXa4xXbdxX4xX3xX42xX56xXf9xX3xXb96xX851xX3xX77xXecxX3xX4bxX4cxX4dxX4exX1exXacxX4bxX6f6xXf9xX2xX51xX3xXexX1xX38xX3xX42xXa05xX15xX3xX5xX31xX3xX1cxX10xX3xXbxX1xXecxX4xX3xXefxXecxX3xX4xX1xX10fxX3xX42xX10fxX31xX23xX3xXacxX6xX5xX6xX15xX7xXdxX6xXf9xX3x19f20xX23xX1xX24xX3xX27axX2eaxX4xX3xX27axX51fxX23xX22xXf9xX0xX65xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX10fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX130xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX4xX27xXaexX7xX10fxXaexX24xX27xXaexX5xX17dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX23xX3xX1cxX10xX3xX4xX1xX10fxX3xX77xX6xXdxX3xX46xXdxX10xX27xX3xX6xXbxX10xX4xX3xX50xX51xX2xX53xX3xX4xX10fxX3xX22xXdxX3xX77xX6xX4xX3xX46xXdxX10xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX10xX2bxXexX3xX5xX6xX1c8xX15xX1caxX23xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX1c8xX15xXb6xX10fxX6xX77xX10xX77xXaxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX65xX65xXdxXf9xX46xX6xX10fxX1xX6xXexXdxX23xX1xXf9xXefxX23xX65xX23xX10xX128xX7xX65xX2xX53xX200xX201xX65xX53xX53xX77xX206xX51xX208xX2xX20axX51xX20axXexX210xX200xX206xX20axX5xX201xXf9xX26xXbxX22xXaxX3xX65xX2fxX0xX65xXbxX2fxX0xX6xXaexXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX10fxX23xXexX10xX23xXexX115xX77xX10xXexX6xXdxX5xX3xX2bxX4xXf5xX115xX77xX10xXexX6xXdxX5xX3xX128xXdxX77xXexX1xX115xX4xX10fxX130xX130xX10fxX23xXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX10fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX4exXc1xX4xX3xX5xXc1xXdxX3xX1cxX10xX3xX42xXa4xXdbxX4xX3xX4xX1xX4c7xX23xX3xX5xXf3xX6xX3xXexX98xX3xX23xX1xXdxX2ccxX27xX3xX42xX728xX23xX3xXefxX74exXaaxX3xXbb0xX27xX6xX3xX23xX1xX53exX23xX22xX3xX42xXdbxXexX3xX7xXc1xXexX3xX1xX43xX4xX1xXf9xX3xX30xX4c7xX3xX42xXa4xXdbxX4xX3xX42xX31xX10fxX3xXexX43xX10fxX3xX5xX43xXdxX3xX200xX51xX3xX23xX22xX31xX15xX3xXexXaexXa4xXbdxX4xX3xXf5xX1xXdxX3xX4xX253xX130xX3xX5xXc1xXdxX3xX4xX1xX40xX3xX4xXc1xX4xX3xX42xX43xXdxX3xX46xXdxX48xX27xX3xX4bxX4cxX4dxX4exXf9xX0xX65xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX10fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX130xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX4xX27xXaexX7xX10fxXaexX24xX27xXaexX5xX17dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX23xX3xX1cxX10xX3xX4xX1xX10fxX3xX77xX6xXdxX3xX46xXdxX10xX27xX3xX6xXbxX10xX4xX3xX50xX51xX2xX53xX3xX4xX10fxX3xX22xXdxX3xX77xX6xX4xX3xX46xXdxX10xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX10xX2bxXexX3xX5xX6xX1c8xX15xX1caxX23xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX1c8xX15xXb6xX10fxX6xX77xX10xX77xXaxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX65xX65xXdxXf9xX46xX6xX10fxX1xX6xXexXdxX23xX1xXf9xXefxX23xX65xX23xX10xX128xX7xX65xX2xX53xX200xX201xX65xX53xX53xX77xX206xX51xX208xX2xX20axX51xX20axXexX2xX53xX201xX208xX5xX20axXf9xX26xXbxX22xXaxX3xX65xX2fxX0xX65xXbxX2fxX0xX6xXaexXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX10fxX23xXexX10xX23xXexX115xX77xX10xXexX6xXdxX5xX3xX2bxX4xXf5xX115xX77xX10xXexX6xXdxX5xX3xX128xXdxX77xXexX1xX115xX4xX10fxX130xX130xX10fxX23xXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX10fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX27dxX22xX10fxX31xXdxX3xX1cxX10xX3xX46xXdxX48xX23xX3xX1cxX6xX23xX1xXaaxX3xXefxX31xX23xX22xX3xXbxX1xXecxX4xX3xXefxXecxX3xXaexXdxX2dfxX23xX22xXaaxX3xX23xX1xXdxX2ccxX27xX3xX1cxX10xX3xX42xX6xX23xX22xX3xX7xX535xX3xX77xXecxX23xX22xX3xX1xXdxX61xX23xX3xX23xX6xX15xX3xX4x1757axX23xX22xX3xXexX1xX6xX130xX3xX22xXdxX6xX3xX4bxX4cxX4dxX4exXaaxX3xXexXaexX10fxX23xX22xX3xX2adxX23xX1xX3xX5xX31xX3xX4xX1xXdxX28dxX4xX3xXb6xX10xX1cxX27xX7xX3xXb6xX50exX201xX53xX51xX3xX4xX2a7xX6xX3x17d76xXe3xX3xX27dxX22xX10fxX43xXdxX3xX22xXdxX6xX10fxXf9xX0xX65xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX10fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX130xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX4xX27xXaexX7xX10fxXaexX24xX27xXaexX5xX17dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX23xX3xX1cxX10xX3xX4xX1xX10fxX3xX77xX6xXdxX3xX46xXdxX10xX27xX3xX6xXbxX10xX4xX3xX50xX51xX2xX53xX3xX4xX10fxX3xX22xXdxX3xX77xX6xX4xX3xX46xXdxX10xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX10xX2bxXexX3xX5xX6xX1c8xX15xX1caxX23xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX1c8xX15xXb6xX10fxX6xX77xX10xX77xXaxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX65xX65xXdxXf9xX46xX6xX10fxX1xX6xXexXdxX23xX1xXf9xXefxX23xX65xX23xX10xX128xX7xX65xX2xX53xX200xX201xX65xX53xX53xX77xX206xX51xX208xX2xX20axX51xX20axXexX208xX20axX51xX51xX5xX53xXf9xX26xXbxX22xXaxX3xX65xX2fxX0xX65xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX10fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXb6xX317xX23xX1xX3xX42xX43xX10fxX3xXb96xXdxX61xXexX3xX27dxX6xX130xX3xXefx19f6bxX23xX3xXexX1xXa4xX482xX23xX22xX3xX7xX535xX3xX77xXecxX23xX22xX3xXcxX10fxX15xX10fxXexX6xX3xXb6xX6xX23xX77xX3xX4exXaexX27xXdxX7xX10xXaexXaaxX3xX23xX22xX6xX15xX3xX4xX2adxX3xXexXaexX10fxX23xX22xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xX5xX1133xX23xX3xX23xX22xX31xX15xX3xXexX1xXa4xX482xX23xX22xXf9xX0xX65xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX10fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX130xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX4xX27xXaexX7xX10fxXaexX24xX27xXaexX5xX17dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX23xX3xX1cxX10xX3xX4xX1xX10fxX3xX77xX6xXdxX3xX46xXdxX10xX27xX3xX6xXbxX10xX4xX3xX50xX51xX2xX53xX3xX4xX10fxX3xX22xXdxX3xX77xX6xX4xX3xX46xXdxX10xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX10xX2bxXexX3xX5xX6xX1c8xX15xX1caxX23xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX1c8xX15xXb6xX10fxX6xX77xX10xX77xXaxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX65xX65xXdxXf9xX46xX6xX10fxX1xX6xXexXdxX23xX1xXf9xXefxX23xX65xX23xX10xX128xX7xX65xX2xX53xX200xX201xX65xX53xX53xX77xX206xX51xX208xX2xX20axX51xX20axXexX2xX2xX206xX51xX5xX208xXf9xX26xXbxX22xXaxX3xX65xX2fxX0xX65xXbxX2fxX0xX6xXaexXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX10fxX23xXexX10xX23xXexX115xX77xX10xXexX6xXdxX5xX3xX2bxX4xXf5xX115xX77xX10xXexX6xXdxX5xX3xX128xXdxX77xXexX1xX115xX4xX10fxX130xX130xX10fxX23xXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX10fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx12312xX1xXcdxX23xX22xX3xX4xX1xX733xX3xX4xX56xX3xX1cxX10xX3xX4xX10fxX23xXaaxX3xX4xXc1xX4xX3xX5xX10fxX43xXdxX3xX1cxX10xX3xX46xX27xX7xX3xXexX98xX3xX23xX1x14037xX3xXexXbdxXdxX3xX5xXbdxX23xX3xX4xXfbdxX23xX22xX3xX7xX535xX3xX77xXecxX23xX22xX3xXexXaexX10fxX23xX22xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xX5xX253xX23xX3xX23xX31xX15xXf9xX0xX65xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX10fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX130xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX4xX27xXaexX7xX10fxXaexX24xX27xXaexX5xX17dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX23xX3xX1cxX10xX3xX4xX1xX10fxX3xX77xX6xXdxX3xX46xXdxX10xX27xX3xX6xXbxX10xX4xX3xX50xX51xX2xX53xX3xX4xX10fxX3xX22xXdxX3xX77xX6xX4xX3xX46xXdxX10xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX10xX2bxXexX3xX5xX6xX1c8xX15xX1caxX23xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX1c8xX15xXb6xX10fxX6xX77xX10xX77xXaxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX65xX65xXdxXf9xX46xX6xX10fxX1xX6xXexXdxX23xX1xXf9xXefxX23xX65xX23xX10xX128xX7xX65xX2xX53xX200xX201xX65xX53xX53xX77xX206xX51xX208xX2xX20axX51xX20axXexX208xX200xX2xX200xX5xX210xXf9xX26xXbxX22xXaxX3xX65xX2fxX0xX65xXbxX2fxX0xX6xXaexXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX10fxX23xXexX10xX23xXexX115xX77xX10xXexX6xXdxX5xX3xX2bxX4xXf5xX115xX77xX10xXexX6xXdxX5xX3xX128xXdxX77xXexX1xX115xX4xX10fxX130xX130xX10fxX23xXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX10fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX50exX10xX3xXf5xX1xXc1xX4xX1xX3xX4xebfcxX3xX5xXbdxX23xXf9xX0xX65xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6f6xX10fxX27xXaexX4xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xX10xX10fxX3xXb96xX27dxX4dxX0xX65xXbxX2fxX0xX65xX6xXaexXexXdxX4xX5xX10xX2fxX0xX65xX6xXaexXexXdxX4xX5xX10xX2fxX0xX65xX6xXaexXexXdxX4xX5xX10xX2fxX0xX65xX6xXaexXexXdxX4xX5xX10xX2fxX0xX65xX6xXaexXexXdxX4xX5xX10xX2fxX0xX65xX6xXaexXexXdxX4xX5xX10xX2f