Bão số 1 là cơn bão trái vụ nguy hiểm, có khả năng ảnh hưởng lớn
Bộ trưởng Bộ NT&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, phải xác định đây là cơn bão nguy hiểm, trái vụ, nguy cơ ảnh hưởng lớn, đối tượng tổn thương rất rộng.
6a26x11b8dx10d66x6b26x968fxd4d6x11ba5x7125x98eexX7xab16x10e85xc38cxd059x1136fx8cc3xX5x117f0xXax996axd079xf726xcdc0xX3xX7xc6c9xX3xX2xX3xX5x7452xX3xX4xfb45xd41dxX3xf33dxX14xX15xX3xXex9a3ex7320xXdxX3xd9c0x9af9xX3xX21xea0ax70a3x8e0exX3xX1xXdxe658xf776x118c5xX3xX4x918cxX3x10b29xX1x9f53xX3xX21xca71xX21xX30xX3xX3fxX21xX1xX3xX1x6aebx101fdxX21xX30xX3xX5x9511xX21xX0xfa5fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xXdx8ebbxX9xXaxXbxX5xX1x10889xX6xXdxX21xe8edxe2bcxX10xa3e9xX7x9cedxX10xXexX6xXdxX5xX2xX66xX5cxXdxX2cxbd6axX6xXbxX15x986fxXdxX2cxX10xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd3faxX10xX6xX5cxXaxX12xX13x7c45xX3xXexX28xX4bxX4cxX21xX30xX3xX13xX8fxX3xX67xXcx86ffxcfc0xXcxX67xXcxX3xX67xX30xX31xX32xd8ddxX21xX3xffc4xX31x84aaxX21xX3xa6b9xX4bx11a06xX21xX30xX3xX21xX1xa1acxX21xX3xX37xee8exX21xX1xX38xX3xXbxX1xX3fxXdxX3xb4f5xX29xX4xX3xbf2axe532xX21xX1xX3xXc9xXacxX32xX3xX5xX1dxX3xX4xX20xX21xX3xX23xX14xX15xX3xX21xX30xX31xX32xX3xX1xXdxX36xX37xX38xX3xXexX28xX29xXdxX3xX2cxX2dxX38xX3xX21xX30xX31xX32xX3xX4xX20xX3xX3fxX21xX1xX3xX1xX4bxX4cxX21xX30xX3xX5xX51xX21xX38xX3xXc9xX18xXdxX3xXexX4bxbd5fxX21xX30xX3xXexb7b9xX21xX3xXexX1xX4bxX20xX21xX30xX3xX28xXb7xXexX3xX28xX8fxX21xX30x10639xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX10xX21xXexX10xX28xXaxX12xX0xXdxX37xX30xX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX69xXdxX5cxXexX1xb437xX3xf23bxX2xe649xXbxXc5x911cxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX14exX3xaa4exX2x9a51xXbxXc5xX155xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14exX54xX54xXdxX125xX23xX6xX15xX1xX6xXexXdxX21xX1xX125xX2cxX21xX54xX21xX10xX69xX7xX54xX2x88eaxX161xX161xX54xX2xX161xX150xX5cxdce4xX2x7425xX152xe307xX15fxX188xXexX15fxX150xX2xX150xX150xX5xX161xX125xc98exXbxX30xcd1axX28xX9x6b9cxX1a6xX152xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX7xX18xX3xX2xX3xX5xX1dxX3xX4xX20xX21xX3xX23xX14xX15xX3xXexX28xX29xXdxX3xX2cxX2dxX3xX21xX30xX31xX32xX3xX1xXdxX36xX37xX38xX3xX4xX3bxX3xX3dxX1xX3fxX3xX21xX42xX21xX30xX3xX3fxX21xX1xX3xX1xX4bxX4cxX21xX30xX3xX5xX51xX21xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX6xXbxXexXdxX15xX21xXaxX12xX13xX8fxX3xXexX28xX4bxX4cxX21xX30xX3xX13xX8fxX3xX67xdda5xX21xX30xX3xX21xX30xX1xXdxb7c8xXbxX3xX2cxX1dxX3xX9exX1xX29xXexX3xXexX28xXdxX36xX21xX3xX21xX21axX21xX30xX3xXexX1xX21axX21xX3xX67xX30xX31xX32xXa7xX21xX3xXaaxX31xXacxX21xX3xXafxX4bxXb1xX21xX30xX3xX4xX1xa98cxX3xXc9xXbbxX15xX3xXexXbbxXdxX3xX1xX8fxXdxX3xX21xX30xX1xXcaxX125xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX5cxX32xXaxX12xX76xX29xX21xX30xX3xX192xX54xX2xX38xX3xX13xX6xX21xX3xXafxX1xX251xX3xXc9xXbbxX15xX3xXcxX28xX31xX21xX30xX3xX4bxX20xX21xX30xX3xX2cxb47axX3xX9exX1xe183xX21xX30xX3xX4xX1xX18xX21xX30xX3xXexX1xXdx937fxX21xX3xXexX6xXdxX3xXc9xX14xX3xXexX113xX3xX4xX1x11549xX4xX3xX1x116a7xXbxX3xX3dxX1xb6ccxX21xX3xXc9xX36xX3xX2bbxX21xX30xX3xXbxX1xX3bxX3xX2cxX51xXdxX3xX23xX14xX15xX3xX7xX18xX3xX2xX3xXc9xX6xX21xX30xX3xX5cxXdxX3xX4xX1xX31xX32xX36xX21xX3xX21xX1xX6xX21xX1xX3xXexX28xX2acxX21xX3xX23xXdxX36xX21xX3xed7cxX21axX21xX30xX125xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX5cxX32xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xXcxX28xX31xX21xX30xX3xXexXacxX37xX3xX5cx9527xX3xX23xX29xX15xX3xX3dxX1x111fcxX3xXexX4bxX10exX21xX30xX3xXexX1x101c8xX32xX3xX2cxX42xX21xX3xXcxX28xX31xX21xX30xX3xX4bxX20xX21xX30xX38xX3xX1xe85fxXdxX3xX15fxX3xX30xXdxXb1xX3xX21xX30xX1dxX32xX3xX192xX54xX2xX38xX3xX2cxXcaxX3xXexX28xX330xX3xXexXacxX37xX3xX23xX14xX15xX3xX4cxX3xX4xX29xX4xX1xX3xXc9xXb7xXexX3xX5xXdxX29bxX21xX3xX4xX29xX4xX3xXexX251xX21xX1xX3xX67xX6xX37xX3xX13xX8fxX3xX3dxX1xX15xX3fxX21xX30xX3xX15fxX150xX161xX3dxX37xX3xX2cxX29bxX3xXbxX1xX330xX6xX3xX2fexX21axX21xX30xX3xX67xX6xX37xX38xX3xX4xX29xX4xX1xX3xXafxX21axX21xX3xX2fexX3fxX15xX3xX3dxX1xX15xX3fxX21xX30xX3xX190xX150xX161xX3dxX37xX3xX2cxX29bxX3xXbxX1xX330xX6xX3xX2fexX21axX21xX30xX3xX67xX6xX37xX125xX3xX76xX2bbxX4xX3xX30xXdxX3bxX3xX37xXbbxX21xX1xX3xX21xX1xXb7xXexX3xX2cxb449xX21xX30xX3xX30xc412xX21xX3xXexXacxX37xX3xX23xX14xX15xX3xX37xXbbxX21xX1xX3xX4xXb7xXbxX3xX194xX38xX3xX30xXdx7cc3xXexX3xX4xXb7xXbxX3xX2xX161xX125xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX5cxX32xXaxX12xX6bxX328xX3xX23xX29xX15xX3xXexX28xX15xX21xX30xX3xX192xX15fxX3xX30xXdxXb1xX3xXexX51xXdxX38xX3xX23xX14xX15xX3xX5cxXdxX3xX4xX1xX31xX32xX36xX21xX3xXexX1xX10xX15xX3xX1xX4bxX51xX21xX30xX3xXcxXacxX32xX3xXcxXacxX32xX3xX13xe4daxX4xX38xX3xX37xc57fxXdxX3xX30xXdxXb1xX3xXc9xXdxX3xXc9xX4bxX10exX4xX3xX3dxX1xX15xX3fxX21xX30xX3xX2xX152xX3dxX37xX125xX3xX2fex778exX21xX3xX15fxX3xX30xXdxXb1xX3xX21xX30xX1dxX32xX3xX190xX54xX2xX38xX3xX2cxXcaxX3xXexX28xX330xX3xXexXacxX37xX3xX23xX14xX15xX3xX4xX29xX4xX1xX3xX37x10e82xXdxX3xXafxX1dxX3xX62xX6xX31xX3xX3dxX1xX15xX3fxX21xX30xX3xX192xX161xX161xX3dxX37xX3xX2cxX29bxX3xXbxX1xX330xX6xX3xX67xX6xX37xX38xX3xX4xX29xX4xX1xX3xXafxX21axX21xX3xX2fexX3fxX15xX3xX3dxX1xX15xX3fxX21xX30xX3xX192xX1a6xX161xX3dxX37xX3xX2cxX29bxX3xXbxX1xX330xX6xX3xX67xX6xX37xX3xXcxXacxX32xX3xX67xX6xX37xX125xX3xX76xX2bbxX4xX3xX30xXdxX3bxX3xX37xXbbxX21xX1xX3xX21xX1xXb7xXexX3xX2cxX3eexX21xX30xX3xX30xX3f3xX21xX3xXexXacxX37xX3xX23xX14xX15xX3xX37xXbbxX21xX1xX3xX4xXb7xXbxX3xX194xX38xX3xX30xXdxX40cxXexX3xX4xXb7xXbxX3xX2xX161xX125xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX5cxX32xXaxX12xd709xX3eexX21xX30xX3xX21xX30xX31xX32xX3xX1xXdxX36xX37xX3xXexX28xX2acxX21xX3xX13xXdxX36xX21xX3xX2fexX21axX21xX30xX3xXexX28xX15xX21xX30xX3xX192xX15fxX3xX30xXdxXb1xX3xXexX51xXdxX3x105c3xX30xXdxX3bxX3xX37xXbbxX21xX1xX3xX4xXb7xXbxX3xX150xX38xX3xX30xXdxX40cxXexX3xX4xXb7xXbxX3xX194xX3xXexX28xX4cxX3xX5xX2acxX21xbb74xX14exX3xXbxX1xX330xX6xX3xX13xX466xX4xX3xX2cxd8a0xX3xXexX31xX32xX488xX21xX3xX152xX38xX161xX3xXc9xX8fxX3xX553xX5b2xX3xX13xX466xX4xX125xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX5cxX32xXaxX12xXcxff53xX3xX21xX30xX1dxX32xX3xX192xX54xX2xX3xXc9xX488xX21xX3xX1xX488xXexX3xX21xX30xX1dxX32xX3xX190xX54xX2xX3xX2cxX3eexX21xX30xX3xX23xXdxX36xX21xX3xXbxX1xX330xX6xX3xXcxXacxX32xX3xX4xX33axX6xX3xX3dxX1xX31xX3xX2cxX328xX4xX3xX67xX6xX37xX3xX13xXdxX36xX21xX3xX2fexX21axX21xX30xX3xX4xX3bxX3xX30xXdxX3bxX3xX37xXbbxX21xX1xX3xX4xXb7xXbxX3xX1a6xX38xX3xX2cxX3eexX21xX30xX3xX30xX3f3xX21xX3xXexXacxX37xX3xX23xX14xX15xX3xXc9xXdxX3x84b6xX31xX6xX3xX4xXb7xXbxX3xX194xX38xX3xX30xXdxX40cxXexX3xX4xXb7xXbxX3xX2xX161xX155xX3xX2cxX3eexX21xX30xX3xX23xXdxX36xX21xX3xX21xX30xX15xX1dxXdxX3xX3dxX1xX20xXdxX3xX4xX29xX4xX3xXexX251xX21xX1xX3xXexX5dexX3x10d4fxX31xX3fxX21xX30xX3xX67xX30xX14xXdxX3xXc9xX488xX21xX3xX13x10721xX21xX1xX3xXcxX1xX31xX40cxX21xX3xX582xX23xX6xX15xX3xX30xX34exX37xX3xX4xX3fxX3xX1xX31xX32xX222xX21xX3xXc9xX3fxX15xX3xX9exX1xca81xX3xX687xX31xc7dexX5a5xX3xX4xX3bxX3xX30xXdxX3bxX3xX37xXbbxX21xX1xX3xX4xXb7xXbxX3xX150xc14axX1a6xX38xX3xX30xXdxX40cxXexX3xX4xXb7xXbxX3xX188xX155xX3xX2cxX3eexX21xX30xX3xX23xXdxX36xX21xX3xX21xX30xX15xX1dxXdxX3xX3dxX1xX20xXdxX3xX4xX29xX4xX3xXexX251xX21xX1xX3xXexX5dexX3xX13xX1dxX3x95caxXcaxX6xX6d1xX553xX4b0xX21xX30xX3xXcxX1dxX31xX3xXc9xX488xX21xX3xXafxX1dxX3xX62xX6xX31xX3xX582xX23xX6xX15xX3xX30xX34exX37xX3xX1xX31xX32xX222xX21xX3xXc9xX3fxX15xX3xXafxX21axX21xX3xX2fexX3fxX15xX5a5xX3xX4xX3bxX3xX30xXdxX3bxX3xX37xXbbxX21xX1xX3xX4xXb7xXbxX3xX150xX38xX3xX30xXdxX40cxXexX3xX4xXb7xXbxX3xX1a6xX6d1xX194xX125xX3xXafxXb7xXbxX3xXc9xX8fxX3xX28xX33axXdxX3xX28xX15xX3xXexX1xXdxX2acxX21xX3xXexX6xXdxX14exX3xX4xXb7xXbxX3xX190xX125xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX5cxX32xXaxX12xXcxX28xX4bxX51xX4xX3xX5cxXdxXa7xX21xX3xX23xXdxX488xX21xX3xX4xX33axX6xX3xX4xX20xX21xX3xX23xX14xX15xX38xX3xX13xX8fxX3xXexX28xX4bxX4cxX21xX30xX3xX13xX8fxX3xX67xX21axX21xX30xX3xX21xX30xX1xXdxX222xXbxX3xX2cxX1dxX3xX9exX1xX29xXexX3xXexX28xXdxX36xX21xX3xX21xX21axX21xX30xX3xXexX1xX21axX21xX3xX67xX30xX31xX32xXa7xX21xX3xXaaxX31xXacxX21xX3xXafxX4bxXb1xX21xX30xX3xX21xX1xXb7xX21xX3xX37xXbbxX21xX1xX38xX3xXbxX1xX3fxXdxX3xXc5xX29xX4xX3xXc9xXcaxX21xX1xX3xXc9xXacxX32xX3xX5xX1dxX3xX4xX20xX21xX3xX23xX14xX15xX3xXexX28xX29xXdxX3xX2cxX2dxX3xX21xX30xX31xX32xX3xX1xXdxX36xX37xX125xX3xX13xX14xX15xX3xX5cxXdxX3xX4xX1xX31xX32xX36xX21xX3xXexX1xX10xX15xX3xX1xX4bxX51xX21xX30xX3xXcxXacxX32xX3xXcxXacxX32xX3xX13xX466xX4xX38xX3xX21xX30xX31xX32xX3xX4xX20xX3xX3fxX21xX1xX3xX1xX4bxX4cxX21xX30xX3xX5xX51xX21xX38xX3xXc9xX18xXdxX3xXexX4bxX10exX21xX30xX3xXexX113xX21xX3xXexX1xX4bxX20xX21xX30xX3xX28xXb7xXexX3xX28xX8fxX21xX30xX38xX3xX30xX34exX37xX3xX3dxX1xX15xX3fxX21xX30xX3xX15fxX161xX161xX125xX161xX161xX161xX3xX5xX6xX15xX3xXc9xX8fxX21xX30xX3xX582xXexX5dexX3x6ae1xX1xX29xX21xX1xX3xX88xX29fxX6xX3xXc9xX488xX21xX3xX8a5xXdxX2acxX21xX3xe24cxXdxX6xX21xX30xX5a5xX125xX3xX2fexb91dxX4xX3xX23xXdxX222xXexX38xX3xX4xX3bxX3xX30xX3f3xX21xX3xX190xX125xX161xX161xX161xX3xXexX1dxX31xX3xXexX1xX31xX32xX29bxX21xX3xX21xf862xX37xX3xXexX28xX15xX21xX30xX3xXbxX1xXbbxX37xX3xX2cxXdxX3xX21xX30xX31xX32xX3xX1xXdxX36xX37xX3xX4xX33axX6xX3xX23xX14xX15xX125xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX5cxX32xXaxX12xX2fexX18xXdxX3xX2cxX51xXdxX3xXexX31xX32xX488xX21xX3xX2cxX10xX21xX3xX23xXdxX36xX21xX38xX3xX13xX8fxX3xXexX28xX4bxX4cxX21xX30xX3xX67xX30xX31xX32xXa7xX21xX3xXaaxX31xXacxX21xX3xXafxX4bxXb1xX21xX30xX3xX4xX1xX251xX3xXc9xXbbxX15xX14exX3xX88xXdxX222xX21xX3xXc9xX14xX3xX4xX3bxX3xX152xX3xXexX251xX21xX1xX3xX4xXb7xX37xX3xX23xXdxX36xX21xX38xX3xX15fxX15fxX3xXexX251xX21xX1xX3xX4xX29fxX21xX3xX5xXbbxXdxX3xX4xX42xX21xX3xX4xX2bbxX3xX2cxX1dxX15xX3xXexX697xX21xX1xX3xX1xX697xX21xX1xX3xXexX1xX328xX4xX3xXexX488xX3xXc9xX36xX3xX4xXb7xX37xX3xX23xXdxX36xX21xX125xX3xX705xX1dxX3xX7xX15xX29xXexX3xX5xXbbxXdxX3xX2xX192xX3xXexX1dxX31xX3xX4xX33axX6xX3xX13xX1dxX3xX705xXcaxX6xX3xX553xX4b0xX21xX30xX3xXcxX1dxX31xX3xX582xX194xX3xXexX1dxX31xX3xXc9xXdxX3xX5xX2acxX21xX3xXbxX1xX330xX6xX3xX13xX466xX4xX38xX3xX192xX3xXexX1dxX31xX3xX4xX1xX697xX37xX38xX3xX192xX3xXexX1dxX31xX3xX3dxX1xX21axX21xX30xX3xX5xXdxX2acxX21xX3xX5xXbbxX4xX3xXc9xX4bxX10exX4xX5a5xX38xX3xX4xX18xX3xX30xX466xX21xX30xX3xXexX1xX21axX21xX30xX3xX23xX29xX15xX3xX4xX1xX15xX3xX192xX3xXexX1dxX31xX3xX4xX29fxX21xX3xX5xXbbxXdxX3xX5cxXdxX3xX4xX1xX31xX32xX36xX21xX3xXc9xX488xX21xX3xX21xX20xXdxX3xX6xX21xX3xXexX15xX1dxX21xX38xX3xX4xX3bxX3xX23xXdxX222xX21xX3xXbxX1xX29xXbxX3xX1xX46bxX3xXexX28xX10exX3xX194xX3xXexX1dxX31xX155xX3xXc9xX18xXdxX3xX2cxX51xXdxX3xXexX1dxX31xX3xXexX251xX21xX1xX3xX13xX697xX21xX1xX3xXcxX1xX31xX40cxX21xX38xX3xXc9xX29bxX3xX21xX30xX1xXcaxX3xXexX1xX21axX21xX30xX3xX23xX29xX15xX3xXc9xX36xX3xX3dxX1xX21axX21xX30xX3xX4xX3bxX3xXexX1dxX31xX3xXexX28xX15xX21xX30xX3xX2cxX3eexX21xX30xX3xX21xX30xX31xX32xX3xX1xXdxX36xX37xX125xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX5cxX32xXaxX12xX13xX8fxX3xXexX28xX4bxX4cxX21xX30xX3xX67xX30xX31xX32xXa7xX21xX3xXaaxX31xXacxX21xX3xXafxX4bxXb1xX21xX30xX3xX4xX4b0xX21xX30xX3xXc9xX29bxX3xX21xX30xX1xXcaxX3xX13xX8fxX3xX67xX30xX15xXbbxXdxX3xX30xXdxX6xX15xX3xX4xX3bxX3xXexX1xX21axX21xX30xX3xX23xX29xX15xX3xXc9xX488xX21xX3xX4xX29xX4xX3xX21xX4bxX51xX4xX125xX3xX13xX8fxX3xX8b8xXdxX6xX15xX3xXexX1xX21axX21xX30xX3xX553xX40cxX21xX3xXexX3fxXdxX3xX28xX1dxX3xX7xX15xX29xXexX3xX1xX15xXbbxXexX3xXc9xX8fxX21xX30xX3xX2cxX40cxX21xX3xXexX3fxXdxX3xX2cxX14xX21xX30xX3xX5xX6xXdxX125xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX5cxX32xXaxX12xX553xX29bxX3xX21xX31xX21axXdxX3xXexX28xX34exX21xX30xX3xXexX1xX33axX32xX3xX7xX3fxX21xX38xX3xXcxX113xX21xX30xX3xX4xX2dxX4xX3xXcxX1xX33axX32xX3xX7xX3fxX21xX3xXexX1xX21axX21xX30xX3xX23xX29xX15xX3xX4xX1xX15xX3xX4xX29xX4xX3xXc9xX18xXdxX3xXexX4bxX10exX21xX30xX3xX21xX31xX21axXdxX3xXc5xX6xX3xX582xX8a5xXdxX2acxX21xX3xX8b8xXdxX6xX21xX30xX5a5xX38xX3xX21xX31xX21axXdxX3xX30xX3f3xX21xX3xX23xXb1xX3xXc9xX36xX3xXc9xX3fxX37xX3xX23xX3fxX15xX3xX6xX21xX3xXexX15xX1dxX21xX125xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX5cxX32xXaxX12xX553xX42xX21xX3xXbxX1xX29fxX21xX30xX3xX13xX6xX21xX3xXafxX1xX251xX3xXc9xXbbxX15xX3xXcxX28xX31xX21xX30xX3xX4bxX20xX21xX30xX3xX2cxX29bxX3xX9exX1xX29fxX21xX30xX3xX4xX1xX18xX21xX30xX3xXexX1xXdxX2acxX21xX3xXexX6xXdxX3xXexX1xX21axX21xX30xX3xX23xX29xX15xX3xX4xX1xX15xX3xX4xX29xX4xX3xXexX251xX21xX1xX3xX2fexX13xX76xXafxX7axX3xXc9xX29bxX3xXbxX1xX29fxX21xX30xX3xXexX18xX3xX5xX18xX4xX38xX3xX4xX29xX4xX3xXc9xX18xXdxX3xXexX4bxX10exX21xX30xX3xX23xXcaxX3xX3fxX21xX1xX3xX1xX4bxX4cxX21xX30xX3xX582xX21xX1xX3bxX37xX3xX2xX3xX4xXb7xX32xX3xX37xX31xX8fxX21xX38xX3xX21xX1xX3bxX37xX3xX192xX3xXc9xX6xX21xX30xX3xX21xX31xX21axXdxX3xXexX28xX34exX21xX30xX3xXexX1xX33axX32xX3xX7xX3fxX21xX3xXexX28xX29xXdxX3xX2cxX2dxX3xX32xX2acxX31xX3xX4xX3f3xX31xX3xX4xX1xX6b9xX3xX6bdxX5a5xX38xX3xX2cxX51xXdxX3xXexXdxX21xX1xX3xXexX1xX3f3xX21xX3xXc9xXacxX32xX3xX5xX1dxX3xX4xX20xX21xX3xX23xX14xX15xX3xX21xX30xX31xX32xX3xX1xXdxX36xX37xX38xX3xX4xX3f3xX21xX3xX4xX3bxX3xX4xX29xX4xX3xX30xXdxX3fxXdxX3xXbxX1xX29xXbxX3xX2bbxX21xX30xX3xXc5x83f6xX3xXbxX1xX3eexX3xX1xX10exXbxX3xX2cxX51xXdxX3xXexX697xX21xX1xX3xX1xX697xX21xX1xX125xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX5cxX32xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xX23xX29xX15xX3xX4xX29xX15xX3xX4xX33axX6xX3xX13xX8fxX3xXcxX4bxX3xX5xX222xX21xX1xX3xX13xX8fxX3xXc9xX8fxXdxX3xX13xXdxX2acxX21xX3xXbxX1xX29fxX21xX30xX3xX582xXexX330xX21xX1xX3xXc9xX488xX21xX3xX150xX3xX30xXdxXb1xX3xX21xX30xX1dxX32xX3xX192xX54xX2xX54xX192xX161xX2xX188xX5a5xX3xX2cxX1dxX3xX4xX29xX4xX3xXc9xXcaxX6xX3xXbxX1xX4bxX20xX21xX30xX38xX3xX13xX8fxX3xXc9xX8fxXdxX3xX23xXdxX2acxX21xX3xXbxX1xX29fxX21xX30xX3xX4xX29xX4xX3xXexX251xX21xX1xX3xXc9xX14xX3xXbxX1xX18xXdxX3xX1xX10exXbxX3xX2cxX51xXdxX3xXc9xXcaxX6xX3xXbxX1xX4bxX20xX21xX30xX38xX3xX30xXdxX6xX3xXc9xX697xX21xX1xX3xX4xX1xX33axX3xXexX1dxX31xX38xX3xXexX1xX31xX32xX29bxX21xX3xXexX28xX4bxX4cxX21xX30xX3xXexX1xX21axX21xX30xX3xX23xX29xX15xX38xX3xX1xX4bxX51xX21xX30xX3xX5cx7732xX21xX38xX3xX3dxXdxX36xX37xX3xXc9xX488xX37xX3xX4xX1xX15xX3xX1a6xX150xX125xX161xX152xX15fxX3xXbxX1xX4bxX20xX21xX30xX3xXexXdxX222xX21xX54xX15fxX161xX152xX125xX150xX161xX1a6xX3xX5xX6xX15xX3xXc9xX8fxX21xX30xX3xX23xXdxX488xXexX3xX5cxXdxXa7xX21xX3xX23xXdxX488xX21xX38xX3xX1xX4bxX51xX21xX30xX3xX5cxXdxX3xX4xX1xX31xX32xX36xX21xX3xX4xX33axX6xX3xX23xX14xX15xX3xXc9xX36xX3xX5cxXdxX3xX4xX1xX31xX32xX36xX21xX3xXbxX1xX29fxX21xX30xX3xXexX28xX29xX21xX1xX38xX3xX1xX15xX8c1xX4xX3xXexX1xX15xX29xXexX3xX28xX6xX3xX3dxX1xab80xXdxX3xX3dxX1xX31xX3xX2cxX328xX4xX3xX21xX30xX31xX32xX3xX1xXdxX36xX37xX125xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX5cxX32xXaxX12xX553xX29bxX3xXexX1dxX31xX3xX5xX6xX15xX3xXc9xX8fxX21xX30xX3xX13xXcxX1xX3xX188xX194xX188xX1a6xX15fxXcxX76xX54xX2xX194xX3xX582xX21xX10xX15xX3xXc9xX40cxX31xX3xX30xX3f3xX21xX3xX21xX1xX1dxX3xX5cxX1dxX21xX3xXcxX4bxX3xXafxX1xX330xX21xX1xX5a5xX38xX3xXc9xX14xX3xXc9xXdxX29bxX31xX3xXexX1dxX31xX3xX1xX3fxXdxX3xX64exX31xXacxX21xX3xXc9xX488xX21xX3xX1xX46bxX3xXexX28xX10exX125xX3xX2fexX488xX21xX3xX2xX152xX1xX190xX161xX3xX21xX30xX1dxX32xX3xX2xX54xX2xX54xX192xX161xX2xX188xX38xX3xXc9xX14xX3xXexXdxX488xXbxX3xX4xX40cxX21xX3xXc9xX4bxX10exX4xX3xX2cxX1dxX3xX4xX3bxX3xX23xXdxX222xX21xX3xXbxX1xX29xXbxX3xXc9xX3fxX37xX3xX23xX3fxX15xX3xX6xX21xX3xXexX15xX1dxX21xX3xX4xX1xX15xX3xXexX1dxX31xX3xX2cxX1dxX3xX21xX30xX4bxX3xX5cxXacxX21xX125xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX5cxX32xXaxX12xX553xX29bxX3xX2xX192xX3xXexX1dxX31xX54xX1a6xX152xX3xX5xX6xX15xX3xXc9xX8fxX21xX30xX3xX4xX33axX6xX3xXexX251xX21xX1xX3xX13xX1dxX3xX705xXcaxX6xX3x10218xX3xX553xX4b0xX21xX30xX3xXcxX1dxX31xX3xX23xXcaxX3xX37xXb7xXexX3xX5xXdxX2acxX21xX3xX5xXbbxX4xX38xX3xXexX1xX10xX15xX3xX23xX29xX15xX3xX4xX29xX15xX3xXexX28xX328xX4xX3xXexXdxX488xXbxX3xX4xX33axX6xX3xX13xX6xX21xX3xX4xX1xX251xX3xX1xX31xX32xX3xXexX251xX21xX1xX38xX3xX1xXdxX222xX21xX3xXc9xX14xX3xX5xXdxX2acxX21xX3xX5xXbbxX4xX3xXc9xX4bxX10exX4xX3xX2cxX51xXdxX3xX194xX3xXexX1dxX31xX38xX3xX192xX3xXexX1dxX31xX3xX4xX1xX4bxX6xX3xX5xXdxX2acxX21xX3xX5xXbbxX4xX3xXc9xX4bxX10exX4xX38xX3xX192xX3xXexX1dxX31xX3xX23xXcaxX3xX4xX1xX697xX37xX38xX3xX1xXdxX222xX21xX3xX30xXdxX6xX3xXc9xX697xX21xX1xX3xX2cxX1dxX3xX4xX20xX3xX64exX31xX6xX21xX3xX4xX1xX2bbxX4xX3xX21xX42xX21xX30xX3xXc9xX6xX21xX30xX3xXexXdxX488xXbxX3xXexX2dxX4xX3xX4xX40cxXbxX3xX21xX1xX40cxXexX125xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX15xX31xX28xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xXcxXcxXaaxX553xX67xX0xX54xXbxX12