Bắt gần nửa tấn nầm lợn nhập lậu từ Trung Quốc
Lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ 7 bao tải đựng gần 450kg nầm lợn đã bốc mùi hôi thối. Đây là loại thực phẩm được khách ưa chuộng trong các nhà hàng, quán ăn nướng.
c1f6x11484x10ea6x160fdx107b1x130a2xX0xde7ax153b8x16ec2x13cd3xdf7fx113a8x117bexXcx130a1x16ac0xe286xcf57xX2xc870xXax14ce5xXfxX4x138aex14206xX13xX8x157f2x140fdx16d0exX8xX1ex17173xXbxX8xX13x140fbxX1exX8xX1exX1dxec8dxX8xXax1342cxX1exX8xX1exX6x16e30xX10xX8xXaxX32x107b0xX8xX13x10909xX8xX11x13ce2xX37xX1exX1cxX8x131b6xX37x14329xX9xX0x14baexX6xX7xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x14bc7xX15xXbxX1xXfxX4xe060x12d33xX9xX8xXaxd8bbxX2dxX1exX1cxX8xX9xX6x10b09xX9xX8xX1exfc32xX1exX1cxX8xe226x1384exX8xX10xX6x1283cxX13xX8xX6xX2x12602xX1exX8x1069cxX19xX13xX8xX1cxX2x11418xX8x11c87xX8xX7dxXbx14ef1xX8xX13x134edxX2xX8xX70xX5dxX1exX1cxX8xX1cxX1dxX1exX8x166cexc932x1379bxec8bxX1cxX8xX1exX1dxX2axX8xXaxX2dxX1exX8xX70xX71xX8xX7dxX44xX9xX8xX2ax14c78xX2xX8xX6xfc23xX2xX8xX13xX6xX44xX2x12789xX8x165a8x14c61x16713xX8xXax10f22xX8xXaxX89x117cexX2xX8xX13xX6xX5dxX9xX8xX10xX6x131f0xX2axX8xX70xX61xX2dxX9xX8xX9bxX6xX75xX9xX6xX8xX61xXbxX8xX9xX6xX37x13321xX1exX1cxX8xX13xX3dxX89xX1exX1cxX8xX9xX75xX9xX8xX1exX6xXc0xX8xX6xXc0xX1exX1cxf555xX8xffa4xX37xX75xX1exX8xX6cxX1exX8xX1exX61x106f7xX1exX1cxXb9xX0xX47xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xXbdxXaxX15xXexXfxX13xX15xd480xX13x10e6fxXbxXaxX2xX1cxX1exd13fxX8x121bfxX37xXcxX13xX2xe37dxXbdx163d2xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xX89xX1xXbdxXfxX4xfb7fxX6x17095xX1exX1cxX8xX13ax155ccxX98xe54fxX8xX141xXb2xX1exX1cxX8xXbxX1exX8xX5cxXc4xX1exX1cxX8xef76x16538xX1exX8xX10xX6xX75xX13xX8xX6xX2xX7axX1exX8xX7dxX19xX13xX8xX1cxX2xX83xX8xX85xX8xX7dxXbxX89xX8xX13xX8cxX2xX8xX1xX68xXbxX8xX2axXc0xX37xX8xX118xXbxX1exX6xX8xX70xX5dxX1exX1cxX8xX1cxX1dxX1exX8xX98xX99xX9axX9bxX1cxX8xX1exX1dxX2axX8xXaxX2dxX1exX8xX70xX71xX8xX7dxX44xX9xX8xX2axXaexX2xX8xX6xXb2xX2xX8xX13xX6xX44xX2xX8xX13xX3dx11d3axX1exX8xX2axXe2xX13xX8xX9xX6xX2x14f23xX9xX8xX118xX15xX8xXb2xX8xX13xXb2xX8xX13xXc4xX2xX8xX70xX61x13729xX1exX1cxX8xX13axX6xX44xX8xX152xX37xX44xX2xX8xX11axX8xX9bxX6xX37xX8xe961xXbcxXbdxX8xX11xX6xe602xX10xX8xX11axX8xX11xX11xX8xXbbx16048xX1exX1cxX8xXbbxX6cxX1exX1cxX11axX8xX56xXb9xX141xXbxX89xX8xX5cxXe2xX9xX11axX8xX11xX13axXb9xX8xX5cxXc4xX1exX1cxX8xX152xX153xX1exXb9xX0xX47xX10xX4xX0xX13xXbxX7dxXaxX15xX8x123cexX2xX1xX13xX6xXexXfxdd43xX9axX9axXfxX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX1exX1cxXexXfxX7xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX1exX1cxXexXfxX7xXfxX8xX7dxX89xX3dxX1xX15xX3dxXexXfxX9axXfxX8xXbxXaxX2xX1cxX1exXexXfxX9xX15xX1exX13xX15xX3dxXfxX4xX0xX13xX7dxX89xX1xXbdxX4xX0xX13xX3dxX4xX0xX13xX1xX4xX0xX2xX2axX1cxX8xXcxX3dxX9xXexXfxX47xX47xX2xXb9xX7dxXbxX89xX6xXbxX13xX2xX1exX6xXb9xX3xX1exX47xX1exX15xX216xXcxX47xX7xX99xX98xX98xX47xX7xX9axX99xX1xX21dxX7xX99xX7xX143xX9axX9axX13xf25fxfc63xX98xX98xX85xXaxX9axXb9xX122xX10xX1cxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX89x11693xX2axXbxX1cxX15xXfxX8xX47xX4xX0xX47xX13xX1xX4xX0xX47xX13xX3dxX4xX0xX47xX13xX7dxX89xX1xXbdxX4xX0xX47xX13xXbxX7dxXaxX15xX4xX0xX47xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xXcxX13xXbdxXaxX15xXexXfxX13xX15xX118xX13xX11axXbxXaxX2xX1cxX1exX120xX8xX122xX37xXcxX13xX2xX127xXbdxX129xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xX89xX1xXbdxXfxX4xX5cxXb2xX8xX6xXc0xX1exX1cxX8xX1exXc0xXbdxX8xX70xX61xX2dxX9xX8xX2axXe2xX13xX8xXcxX44xX8xX70xX44xX2xX8xX13xX61xX2dxX1exX1cxX8xX7dxX37xXb2xX1exX8xX3xX32xX1exX8xX9xX6xX37xXbdxe0b9xX1exX8xX7dx1591fxX1exX1cxX8xX118xX15xX8xX2axX75xXbdxX8xX9xX6x14337xX8xX13xX3axX8xX11xX3dxX37xX1exX1cxX8xX42xX37xX44xX9xX8xX3x14f25xX8xX3xXc0xX8xX13xX32xX10xX8xX9bxX1b6xX13xX8xXaxX1acxX1exX8xX2axXe2xX13xX8xX118xX15xX8xXb2xX8xX13xXb2xXb9xX8x159d8xX6xX2xX8xX13xX6xX25xXbdxX8xXaxX5dxX9xX8xXaxX61xX2dxX1exX1cxX8xX141xXb2xX1exX1cxX8xXbxX1exX8xX1exX6x12147xX2axX8xX1exXc0xXbdxX8xX7dx1381cxX8xX9xX6xXc4xXbdxX8xX3xXc0xX8xX3xX68xX13xX8xXaxXc4xX2xX8xX6xXc0xX1exX1cxXb9xX0xX47xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xXbdxXaxX15xXexXfxX13xX15xX118xX13xX11axXbxXaxX2xX1cxX1exX120xX8xX122xX37xXcxX13xX2xX127xXbdxX129xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xX89xX1xXbdxXfxX4xX56xX2xX7axX1exXf8xX8xX13axX6xX13cxX1exX1cxX8xX13axX141xX98xX143xX8xX141xfb70xX8xX5cxXc4xX1exX1cxX8xX152xX153xX1exX8xX70xX71xX8xX13xX6xX37xX8xX1cxX2xX83xX8xX13xX89xXc0xX1exX8xX7dxXe2xX8xXcxX44xX8xX6xXc0xX1exX1cxX8xX13xX3dxX1acxX1exX8xX3xXc0xX8xX13xX2xX1acxX37xX8xX6x15d59xXbdxX8xX13xX89xXc0xX1exX8xX7dxXe2xX8xXcxX44xX8xX13xX6xX5dxX9xX8xX10xX6xXcexX2axX8xX7dxXcexX1exX8xX13xX3dxX1acxX1exX8xX13xX6xX15xX89xX8xXfaxX37xXbdxX8xX70xX2xX1exX6xXb9xX0xX47xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX152xX89xX37xX3dxX9xX15xXfxX4xX11xX6xX15xX89xX8xX141xX3f7xeb6dxX1daxX0xX47xX10xX4
sydong