Giáng sinh tràn ngập Nhà Trắng dù gần tháng nữa mới đến Noel
(Baohatinh.vn) - Gần một tháng nữa mới tới Giáng sinh nhưng không khí của ngày lễ này hiện tại đã tràn ngập khắp các ngõ ngách bên trong Nhà Trắng.
8022xccd8xbd5fxb9e9xa98dx10446xf0b6x115d9xcd44xX7xb159x84f5x10391x10ca8x98dexc861xX5xea1dxXax110f5xa3d6xXdx8a54xa343xcd89xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexe4d0xdfc7xX16xX3xX16xX17x8dc3xXbxX3x11102xX1xX20xX3xXcxX1fxca1fxX16xX17xX3xa191xf8a3xX3xX17xbb87xX16xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX16xea7fxX6xX3xf8c9x9a52xXdxX3xa4f9x947exX16xX3xX28x117ebxX10xX5xX0x994axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc70exX10xX6xX32xXaxX12xX13xX36xX16xX3xX43xb090xXexX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX16xX40xX6xX3xX43xX44xXdxX3xXexX44xXdxX3xX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX16xX1x111a8xX16xX17xX3x9199xX1xd550xX16xX17xX3xX90xX1x9271xX3xX4x9289xX6xX3xX16xX17xX20xf2e4xX3xX5xa62dxX3xX16xX20xXa1xX3xX1xXdxed67xX16xX3xXex94bexXdxX3xX47xe3e2xX3xXexX1fxX20xX16xX3xX16xX17xX25xXbxX3xX90xX1xX2exXbxX3xX4xX15xX4xX3xX16xX17xe3afxX3xX16xX17xX15xX4xX1xX3xfc3fx10d30xX16xX3xXexX1fxX4cxX16xX17xX3xX28xX1xX20xX3xXcxX1fxX2exX16xX17xc497xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9ce2xX4cxX32xXa1xXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxXexX10xf755xXexe8bfxX6xX5xXdxX17xX16xb291xX3xX4xX10xX16xXexX10xX1fxe92exXaxX12xX0xXdxX43xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX43xX4xX10xX107xX4cxXd3xf6a6xX10xX4xXexX3xX32xX17xX43xX10xX32xXdxX6xX3x901fxXdxX32xX10xX4cxX3xX43xXbx82e6xXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXax932bxXdxX32xXexX1xX10dxX3x10ee4xX2xc9ffxXbxX105xX115xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX10dxX3xc2d5xX13fxX13fxXbxX105xX115xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX50xX6xXbxXbxX7xX50xX4cxXbxX10xX16xX50xX43xX10xX32xXdxX6xX50xXexX1x982axX43xXd3xa46fxXbxX9xX16xX10xX149xX7xX50xX2xdcc3xX13fxX18bxX50xX2xX152xX13fxX32xX152xX2xX13fxf3d8xX2xX15fxX2xXex9a97xX19bxde7dxX19bxX5xX15fxX107xX2xX18bxX2xX2xX152xX150xX2xX152xa6f1xX18bxX196xX15fxX107xX43xX10xX5xX6xX16xXdxX6xXe6xX12axXbxX17xXaxX3xX32xX6xXexX6xX107xXexXa1xXbxX10xX9xXaxX137xXdxX32xX10xX4cxX50xX43xXbxX13fxXaxX3xX32xX6xXexX6xX107xX10xX16xX4xX4cxX32xX10xX9xXax93f7xX152xX5fx9ae1xX1x8e3fxX32xXexa79cxX152xXf6xX19dxedadxXbxX105x8c19xX1xX1e2x8c30xXdxX90xX2xX1e7xX152xXf6xX6xX152xa477xX5xX17xX1e2xX196xX17xX6xf9f7xX1faxX105xX1faxab66xX4cxX1f1xX105xX1xb48dxX1e2xXdxX1f1xX43xfa64xX4xX196xX1aaxb448xX17fxX152xX201xX201xX12axX6xX196xX2xX137xX12axX20fxX13xX17fx118afxX2x103e1xX196xX50xX221xX1eexX10xXdxX5xX1aaxX213xX4xfef5xX19dxX1fxc058xX1eexXd3xXa1xX22exX201xd4e9xX4xX43xX1xX5fxXdxX105xX1ebxX12axX137xX201xX150xXcxX1faxa36dxX20fxe067xbd3axXbxX152xX213xX17xX245xa79dxXcxX20fxX152xX2xXbxX1e7xX152xXf6xX19bxX19dxX5xX15fxX221xX1e7xX152xXf6xX137xX201xd07exX213xX28xX24exXbxX237xX1fxe4aexXexX5xX1e4xX43xX247xX13fxX1eexX13fxX231xX13xXa1xX7xX1f1xX201xX10xX149xX16xX1xX1e2xX201xX1xX18bxX1f1xX15fxX20fxX17xX12axXcxX237xX223xX1f1xX245xX221xXd3xX43xXbxX1e2xX50xX1f1xX28xX221xX1e7xX15fxX231xXaxX3xX32xX6xXexX6xX107xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX4cxX32xXa1xX3xXbxX1f1xX10xX16xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX105xXexX107xX6xX5xXdxX17xX16xX10dxX3xX4xX10xX16xXexX10xX1fxX115xXaxX12xX0xXdxX43xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f1xX10xX16xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX32xXexX1xX10dxX3xX18bxX152xX196xXbxX105xX115xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX10dxX3xX1aaxX13fxX150xXbxX105xX115xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10dxX50xX50xXdxXe6xXd3xX6xX4cxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe6xX137xX16xX50xX16xX10xX149xX7xX50xX2xX18bxX13fxX18bxX50xX2xX152xX13fxX32xX152xX2xX13fxX196xX2xX13fxX196xXexX2xX152xX19dxX5xX152xX107xX2xXe6xX12axXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1fxX20xX16xX3xX16xX17xX25xXbxX3xX28xX1xX20xX3xXcxX1fxX2exX16xX17xX3xX32xX33xX3xX17xX36xX16xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX16xX40xX6xX3xX43xX44xXdxX3xX47xX48xX16xX3xX28xX4cxX10xX5xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f1xX6xXbxXexXdxX4cxX16xXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX105xXexX107xX6xX5xXdxX17xX16xX10dxX3xX12axX17fxX7xXexXdxX245xXa1xX115xXaxX12xX28xa788xX43xX3xX16xX6xXa1xacd0xX3xa71exXacxX3xX16xX1xd705xXexX3xXbxX1xX17fxX3xX16xX1xabe5xX16xX3xX247xX10xX5xX6xX16xXdxX6xX3xXcxX1fxX17fxX43xXbxX3xXex10b7axX3xXexX1xXdxX48xXexX3xX90xX48xX3xXexX1fxX6xX16xX17xX3xXexX1fxX98xX3xX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexXb0xXdxX3xX28xX1xX20xX3xXcxX1fxX2exX16xX17xX3xXexX1xX10xX4cxX3xX4xX1xX9bxX3xX47x1118fxX3x8d97xX28xX1xX40xX16xX17xX3xXd3xX15xX17fxX3xX137xX25xXexX3xX247xb54bxe0c3xX3xX16xX1x9702xX43xX3xXexX92xX16xX3xX137xXdxX16xX1xX3xXexX1fxX15xXdxX3xXexXdxX43xX3xX137xX20xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX36xX16xX3xX4xX9bxX6xX3xX16xX17xX8cxea86xXdxX3xX247xX445xXe6xX3xX0xX10xX43xX12x10769xa373xX16xX1xX10dxX3xX13xX10xXexXexXa1xX3xX22exX43xX6xX17xX10xX7xc573xX0xX50xX10xX43xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX4cxX32xXa1xX3xXbxX1f1xX10xX16xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX105xXexX107xX6xX5xXdxX17xX16xX10dxX3xX4xX10xX16xXexX10xX1fxX115xXaxX12xX0xXdxX43xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f1xX10xX16xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX32xXexX1xX10dxX3xX18bxX152xX196xXbxX105xX115xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX10dxX3xX1aaxX13fxX150xXbxX105xX115xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10dxX50xX50xXdxXe6xXd3xX6xX4cxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe6xX137xX16xX50xX16xX10xX149xX7xX50xX2xX18bxX13fxX18bxX50xX2xX152xX13fxX32xX152xX2xX13fxX196xX18bxX196xX150xXexX13fxX1aaxX2xX1aaxX5xX15fxX107xX2xX152xXe6xX12axXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1fxX20xX16xX3xX16xX17xX25xXbxX3xX28xX1xX20xX3xXcxX1fxX2exX16xX17xX3xX32xX33xX3xX17xX36xX16xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX16xX40xX6xX3xX43xX44xXdxX3xX47xX48xX16xX3xX28xX4cxX10xX5xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f1xX6xXbxXexXdxX4cxX16xXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX105xXexX107xX6xX5xXdxX17xX16xX10dxX3xX12axX17fxX7xXexXdxX245xXa1xX115xXaxX12xX3dbxX3e9xXa1xX3xX5xX20xX3xX43xX33xX6xX3xX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1x8dd8xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX9bxX6xX3xX137x9084xX3xX4xX1x9eefxX16xX17xX3xX92xX16xX17xX3xXcxX1fxX17fxX43xXbxX3xXexXb0xXdxX3xX28xX1xX20xX3xXcxX1fxX2exX16xX17xX3xXexfff2xX3xX7xX6xX17fxX3xX90xX1xXdxX3xX92xX16xX17xX3xX47xX8cxX5e6xX4xX3xXd3xX36xX17fxX3xX5xX20xX43xX3xXcx8084xX16xX17xX3xXexX1xf0e7xX16xX17xX3xX247xX445xX3xX1xX5eaxXdxX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX2xX50xX152xX196xX2xX19dxXe6xX3xX0xX10xX43xX12xX47exX47fxX16xX1xX10dxX3xX261xX1dfxX221xX490xX0xX50xX10xX43xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX4cxX32xXa1xX3xXbxX1f1xX10xX16xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX105xXexX107xX6xX5xXdxX17xX16xX10dxX3xX4xX10xX16xXexX10xX1fxX115xXaxX12xX0xXdxX43xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f1xX10xX16xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX32xXexX1xX10dxX3xX18bxX152xX196xXbxX105xX115xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX10dxX3xX1aaxX13fxX2xXbxX105xX115xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10dxX50xX50xXdxXe6xXd3xX6xX4cxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe6xX137xX16xX50xX16xX10xX149xX7xX50xX2xX18bxX13fxX18bxX50xX2xX152xX13fxX32xX152xX2xX13fxX196xX2xX1aaxX19bxXexX2xX150xX15fxX13fxX5xX18bxX107xX152xXe6xX12axXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1fxX20xX16xX3xX16xX17xX25xXbxX3xX28xX1xX20xX3xXcxX1fxX2exX16xX17xX3xX32xX33xX3xX17xX36xX16xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX16xX40xX6xX3xX43xX44xXdxX3xX47xX48xX16xX3xX28xX4cxX10xX5xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f1xX6xXbxXexXdxX4cxX16xXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX105xXexX107xX6xX5xXdxX17xX16xX10dxX3xX12axX17fxX7xXexXdxX245xXa1xX115xXaxX12xX1f1xX3e9xXa1xX3xXexX1xX92xX16xX17xX3xX4xX1xX98xX16xX1xX3xX16xX3d3xX43xX3xX16xX6xXa1xX3xX4xX6xX4cxX3xX17xX36xX16xX3xX150xX3xX43xX3xX47xX8cxX5e6xX4xX3xX47xb2f9xXexX3xXexXb0xXdxX3xX1dfxX1x8a18xX16xX17xX3xX1faxX6xX16xX1xX3xXd3xXd4xX16xX3xXexX1fxX4cxX16xX17xX3xX28xX1xX20xX3xXcxX1fxX2exX16xX17xX3xe462xX3xX1ebxX6xX7xX1xXdxX16xX17xXexX4cxX16xXe6xX3xX0xX10xX43xX12xX47exX47fxX16xX1xX10dxX3xX213xX10xX17fxXexX10xX1fxX7xX490xX0xX50xX10xX43xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX4cxX32xXa1xX3xXbxX1f1xX10xX16xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX105xXexX107xX6xX5xXdxX17xX16xX10dxX3xX4xX10xX16xXexX10xX1fxX115xXaxX12xX0xXdxX43xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f1xX10xX16xXexX10xX1fxX3xX32xXexX1xX17fxX43xXd3xXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX32xXexX1xX10dxX3xX18bxX152xX196xXbxX105xX115xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX10dxX3xX1aaxX152xX18bxXbxX105xX115xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10dxX50xX50xXdxXe6xXd3xX6xX4cxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe6xX137xX16xX50xX16xX10xX149xX7xX50xX2xX18bxX13fxX18bxX50xX2xX152xX13fxX32xX152xX2xX13fxX196xX152xX2xX1aaxXexX150xX19dxX13fxX152xX5xX13fxX107xX1aaxXe6xX12axXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1fxX20xX16xX3xX16xX17xX25xXbxX3xX28xX1xX20xX3xXcxX1fxX2exX16xX17xX3xX32xX33xX3xX17xX36xX16xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX16xX40xX6xX3xX43xX44xXdxX3xX47xX48xX16xX3xX28xX4cxX10xX5xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f1xX6xXbxXexXdxX4cxX16xXaxX12xXcxX1fxX6xX16xX17xX3xXexX1fxX98xX3xXd3xXd4xX16xX3xX16xX17xX4cxX20xXdxX3xX5xX629xXdxX3xX137xX20xX4cxX3xX1dfxX1xX7b4xX16xX17xX3xX1faxX6xX16xX1xXe6xX3xX0xX10xX43xX12xX47exX47fxX16xX1xX10dxX3xX213xX10xX17fxXexX10xX1fxX7xX490xX0xX50xX10xX43xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX4cxX32xXa1xX3xXbxX1f1xX10xX16xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX105xXexX107xX6xX5xXdxX17xX16xX10dxX3xX4xX10xX16xXexX10xX1fxX115xXaxX12xX0xXdxX43xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f1xX10xX16xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX32xXexX1xX10dxX3xX18bxX152xX196xXbxX105xX115xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX10dxX3xX1aaxX13fxX150xXbxX105xX115xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10dxX50xX50xXdxXe6xXd3xX6xX4cxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe6xX137xX16xX50xX16xX10xX149xX7xX50xX2xX18bxX13fxX18bxX50xX2xX152xX13fxX32xX152xX2xX13fxX196xX152xX15fxX196xXexX19dxX15fxX152xX13fxX5xX19bxX107xX15fxXe6xX12axXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1fxX20xX16xX3xX16xX17xX25xXbxX3xX28xX1xX20xX3xXcxX1fxX2exX16xX17xX3xX32xX33xX3xX17xX36xX16xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX16xX40xX6xX3xX43xX44xXdxX3xX47xX48xX16xX3xX28xX4cxX10xX5xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f1xX6xXbxXexXdxX4cxX16xXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX105xXexX107xX6xX5xXdxX17xX16xX10dxX3xX12axX17fxX7xXexXdxX245xXa1xX115xXaxX12xX28xX17xX92xXdxX3xX16xX1xX20xX3xXd3xX15xX16xX1xX3xX17xX607xX16xX17xX3xXexX15xXdxX3xX1xXdxXacxX16xX3xX1xa164xX16xX1xX3xfbccxX16xX1xX3xX28xX1xX20xX3xXcxX1fxX2exX16xX17xX3xX47xX8cxX5e6xX4xX3xXexX1fxX8cxX16xX17xX3xXd3xX20xXa1xX3xXexX1fxX4cxX16xX17xX3xX237xXexX6xXexX10xX3xX231xXdxX16xXdxX16xX17xX3xX213xX4cxX4cxX43xXe6xX3xX0xX10xX43xX12xX47exX47fxX16xX1xX10dxX3xX13xX10xXexXexXa1xX3xX22exX43xX6xX17xX10xX7xX490xX0xX50xX10xX43xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX4cxX32xXa1xX3xXbxX1f1xX10xX16xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX105xXexX107xX6xX5xXdxX17xX16xX10dxX3xX4xX10xX16xXexX10xX1fxX115xXaxX12xX0xXdxX43xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f1xX10xX16xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX32xXexX1xX10dxX3xX18bxX152xX196xXbxX105xX115xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX10dxX3xX1aaxX1aaxX196xXbxX105xX115xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10dxX50xX50xXdxXe6xXd3xX6xX4cxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe6xX137xX16xX50xX16xX10xX149xX7xX50xX2xX18bxX13fxX18bxX50xX2xX152xX13fxX32xX152xX2xX13fxX196xX152xX13fxX150xXexX15fxX15fxX152xX1aaxX5xX152xX107xX13fxXe6xX12axXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1fxX20xX16xX3xX16xX17xX25xXbxX3xX28xX1xX20xX3xXcxX1fxX2exX16xX17xX3xX32xX33xX3xX17xX36xX16xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX16xX40xX6xX3xX43xX44xXdxX3xX47xX48xX16xX3xX28xX4cxX10xX5xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f1xX6xXbxXexXdxX4cxX16xXaxX12xX247xX6axXexX3xX17xa50axX4xX3xX90xX1xX15xX4xX3xX4xX9bxX6xX3xX237xXexX6xXexX10xX3xX231xXdxX16xXdxX16xX17xX3xX213xX4cxX4cxX43xXe6xX3xX0xX10xX43xX12xX47exX47fxX16xX1xX10dxX3xX13xX10xXexXexXa1xX3xX22exX43xX6xX17xX10xX7xX490xX0xX50xX10xX43xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX4cxX32xXa1xX3xXbxX1f1xX10xX16xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX105xXexX107xX6xX5xXdxX17xX16xX10dxX3xX4xX10xX16xXexX10xX1fxX115xXaxX12xX0xXdxX43xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f1xX10xX16xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX32xXexX1xX10dxX3xX18bxX152xX196xXbxX105xX115xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX10dxX3xX2xX196xX150xX2xXbxX105xX115xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10dxX50xX50xXdxXe6xXd3xX6xX4cxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe6xX137xX16xX50xX16xX10xX149xX7xX50xX2xX18bxX13fxX18bxX50xX2xX152xX13fxX32xX152xX2xX13fxX196xX1aaxX196xX13fxXexX152xX19bxX19bxX152xX5xX19bxX107xX2xX2xXe6xX12axXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1fxX20xX16xX3xX16xX17xX25xXbxX3xX28xX1xX20xX3xXcxX1fxX2exX16xX17xX3xX32xX33xX3xX17xX36xX16xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX16xX40xX6xX3xX43xX44xXdxX3xX47xX48xX16xX3xX28xX4cxX10xX5xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f1xX6xXbxXexXdxX4cxX16xXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX105xXexX107xX6xX5xXdxX17xX16xX10dxX3xX12axX17fxX7xXexXdxX245xXa1xX115xXaxX12xX268xX1xX92xX16xX17xX3xX90xX1xX98xX3xX28xX4cxX10xX5xX3xXexX1fxX20xX16xX3xX16xX17xX25xXbxX3xX90xX1xX2exXbxX3xX16xd99cxXdxX3xXexX1fxX4cxX16xX17xX3xX28xX1xX20xX3xXcxX1fxX2exX16xX17xX3xX137xX44xXdxX3xX16xX1xX40xX16xX17xX3xX4xX3e9xXa1xX3xXexX1xX92xX16xX17xX3d9xX3xX47x8970xX16xX3xX16xX1xX3e0xXbxX3xX16xX1xX15xXa1xX3xX4xX33xX16xX17xX3xX137xX92xX3xX7xX629xX3xXbxX1xb397xX3xX90xXdxXacxX16xX3xXexX1fxX6xX16xX17xX3xXexX1fxX98xX3xX5xX17fxX16xX17xX3xX5xXdxX16xX1xXe6xX3xX0xX10xX43xX12xX47exX47fxX16xX1xX10dxX3xX237xX1xX17fxXexXexX10xX1fxX7xXexX4cxX4xX90xX490xX0xX50xX10xX43xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX4cxX32xXa1xX3xXbxX1f1xX10xX16xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX105xXexX107xX6xX5xXdxX17xX16xX10dxX3xX4xX10xX16xXexX10xX1fxX115xXaxX12xX0xXdxX43xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f1xX10xX16xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX32xXexX1xX10dxX3xX18bxX152xX196xXbxX105xX115xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX10dxX3xX1aaxX15fxX13fxXbxX105xX115xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10dxX50xX50xXdxXe6xXd3xX6xX4cxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe6xX137xX16xX50xX16xX10xX149xX7xX50xX2xX18bxX13fxX18bxX50xX2xX152xX13fxX32xX152xX2xX13fxX196xX152xX1aaxX19bxXexX150xX15fxX13fxX1aaxX5xX2xX107xX150xXe6xX12axXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1fxX20xX16xX3xX16xX17xX25xXbxX3xX28xX1xX20xX3xXcxX1fxX2exX16xX17xX3xX32xX33xX3xX17xX36xX16xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX16xX40xX6xX3xX43xX44xXdxX3xX47xX48xX16xX3xX28xX4cxX10xX5xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f1xX6xXbxXexXdxX4cxX16xXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX105xXexX107xX6xX5xXdxX17xX16xX10dxX3xX4xX10xX16xXexX10xX1fxX115xXaxX12xX1f1xX15xX4xX3xX16xX1xX3e9xX16xX3xX137xXdxXd4xX16xX3xX28xX1xX20xX3xXcxX1fxX2exX16xX17xX3xX47xXdxX3xXexX1fxX4cxX16xX17xX3xX1dfxX1xX7b4xX16xX17xX3xXbxX1xX98xX6xX3xX3dbxX92xX16xX17xXe6xX3xX0xX10xX43xX12xX47exX47fxX16xX1xX10dxX3xX213xX10xX17fxXexX10xX1fxX7xX490xX0xX50xX10xX43xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX4cxX32xXa1xX3xXbxX1f1xX10xX16xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX105xXexX107xX6xX5xXdxX17xX16xX10dxX3xX4xX10xX16xXexX10xX1fxX115xXaxX12xX0xXdxX43xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f1xX10xX16xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX32xXexX1xX10dxX3xX18bxX152xX196xXbxX105xX115xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX10dxX3xX1aaxX19dxX152xXbxX105xX115xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10dxX50xX50xXdxXe6xXd3xX6xX4cxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe6xX137xX16xX50xX16xX10xX149xX7xX50xX2xX18bxX13fxX18bxX50xX2xX152xX13fxX32xX152xX2xX13fxX196xX15fxX2xX19bxXexX2xX196xX196xX18bxX5xX150xX107xX19dxXe6xX12axXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1fxX20xX16xX3xX16xX17xX25xXbxX3xX28xX1xX20xX3xXcxX1fxX2exX16xX17xX3xX32xX33xX3xX17xX36xX16xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX16xX40xX6xX3xX43xX44xXdxX3xX47xX48xX16xX3xX28xX4cxX10xX5xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f1xX6xXbxXexXdxX4cxX16xXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX105xXexX107xX6xX5xXdxX17xX16xX10dxX3xX12axX17fxX7xXexXdxX245xXa1xX115xXaxX12xX1dfxX1xXdc9xX3xX90xXdxXacxX16xX3xXexX1fxX6xX16xX17xX3xXexX1fxX98xX3xX47xX8cxX5e6xX4xX3xXexX1fxX10xX4cxX3xXexX1fxXd4xX16xX3xX43xX6axXexX3xX4xX3e9xXa1xX3xXexX1xX92xX16xX17xX3xX28xX4cxX10xX5xX3xX47xX7abxXexX3xXexXb0xXdxX3xXexX1xX8cxX3xX137xXdxXacxX16xX3xXd3xXd4xX16xX3xXexX1fxX4cxX16xX17xX3xX28xX1xX20xX3xXcxX1fxX2exX16xX17xXe6xX3xX0xX10xX43xX12xX47exX47fxX16xX1xX10dxX3xX13xX10xXexXexXa1xX3xX22exX43xX6xX17xX10xX7xX490xX0xX50xX10xX43xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX4cxX32xXa1xX3xXbxX1f1xX10xX16xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX105xXexX107xX6xX5xXdxX17xX16xX10dxX3xX4xX10xX16xXexX10xX1fxX115xXaxX12xX0xXdxX43xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f1xX10xX16xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX32xXexX1xX10dxX3xX18bxX152xX196xXbxX105xX115xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX10dxX3xX1aaxX13fxX150xXbxX105xX115xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10dxX50xX50xXdxXe6xXd3xX6xX4cxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe6xX137xX16xX50xX16xX10xX149xX7xX50xX2xX18bxX13fxX18bxX50xX2xX152xX13fxX32xX152xX2xX13fxX196xX15fxX13fxX196xXexX18bxX196xX15fxX13fxX5xX2xX107xX18bxXe6xX12axXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1fxX20xX16xX3xX16xX17xX25xXbxX3xX28xX1xX20xX3xXcxX1fxX2exX16xX17xX3xX32xX33xX3xX17xX36xX16xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX16xX40xX6xX3xX43xX44xXdxX3xX47xX48xX16xX3xX28xX4cxX10xX5xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f1xX6xXbxXexXdxX4cxX16xXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX105xXexX107xX6xX5xXdxX17xX16xX10dxX3xX12axX17fxX7xXexXdxX245xXa1xX115xXaxX12xXf6xX6xX16xX3xX16xX1xXb0xX4xX3xX247xX6xX1fxXdxX16xX10xX3xXf6xX6xX16xX32xX3xXexX1xX8cxX473xX16xX17xX3xX47xX8cxX5e6xX4xX3xX17xc2b7xXdxX3xX137xX44xXdxX3xX4xX15xXdxX3xXexXd4xX16xX3xX435xXcxX1xX10xX3xX1dfxX1fxX10xX7xXdxX32xX10xX16xXexb8c9xX7xX3xX205xX149xX16xX446xX3xX47exXd3xX6xX16xX3xX16xX1xXb0xX4xX3xX4xX9bxX6xX3xXcxX623xX16xX17xX3xXexX1xX629xX16xX17xX490xX3xXd3xXdxc99bxX17fxX3xX32xXdxXa4xX16xX3xX4xX15xX4xX3xXexXdxX48xXexX3xX43xXdc9xX4xX3xX43xX6xX16xX17xX3xX4xX1xX9bxX3xX47xX433xX3xX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX7d1xX3xX28xX1xX20xX3xXcxX1fxX2exX16xX17xXe6xX3xX0xX10xX43xX12xX47exX47fxX16xX1xX10dxX3xX13xX10xXexXexXa1xX3xX22exX43xX6xX17xX10xX7xX490xX0xX50xX10xX43xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX4cxX32xXa1xX3xXbxX1f1xX10xX16xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX105xXexX107xX6xX5xXdxX17xX16xX10dxX3xX4xX10xX16xXexX10xX1fxX115xXaxX12xX0xXdxX43xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f1xX10xX16xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX32xXexX1xX10dxX3xX18bxX152xX196xXbxX105xX115xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX10dxX3xX13fxX19bxX152xXbxX105xX115xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10dxX50xX50xXdxXe6xXd3xX6xX4cxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe6xX137xX16xX50xX16xX10xX149xX7xX50xX2xX18bxX13fxX18bxX50xX2xX152xX13fxX32xX152xX2xX13fxX196xX15fxX1aaxX18bxXexX1aaxX19bxX196xX19bxX5xX196xX107xX19bxXe6xX12axXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1fxX20xX16xX3xX16xX17xX25xXbxX3xX28xX1xX20xX3xXcxX1fxX2exX16xX17xX3xX32xX33xX3xX17xX36xX16xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX16xX40xX6xX3xX43xX44xXdxX3xX47xX48xX16xX3xX28xX4cxX10xX5xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f1xX6xXbxXexXdxX4cxX16xXaxX12xX231xX1266xX4xX3xX5fxX20xX16xX1xX3xX5xX6xX16xX17xX3xXbxX1xX98xX6xX3xX3dbxX92xX16xX17xX3xX5xX20xX3xX1xX6xXdxX3xX1xX20xX16xX17xX3xX4xX3e9xXa1xX3xXexX1xX92xX16xX17xX3xX47xX8cxX5e6xX4xX3xX17xX2exX16xX3xX248xX17fxXa98xX3xX43xX1266xX16xX17xX3xX43xX20xX17fxX3xX47x8d3bxX3xX16xX623xXdxX3xXd3xX25xXexXe6xX3xX0xX10xX43xX12xX47exX47fxX16xX1xX10dxX3xX213xX10xX17fxXexX10xX1fxX7xX490xX0xX50xX10xX43xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX4cxX32xXa1xX3xXbxX1f1xX10xX16xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX105xXexX107xX6xX5xXdxX17xX16xX10dxX3xX4xX10xX16xXexX10xX1fxX115xXaxX12xX0xXdxX43xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f1xX10xX16xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX32xXexX1xX10dxX3xX18bxX152xX196xXbxX105xX115xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX10dxX3xX1aaxX13fxX150xXbxX105xX115xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10dxX50xX50xXdxXe6xXd3xX6xX4cxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe6xX137xX16xX50xX16xX10xX149xX7xX50xX2xX18bxX13fxX18bxX50xX2xX152xX13fxX32xX152xX2xX13fxX196xX13fxX15fxX150xXexX2xX15fxX2xX5xX1aaxX107xX2xX196xXe6xX12axXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1fxX20xX16xX3xX16xX17xX25xXbxX3xX28xX1xX20xX3xXcxX1fxX2exX16xX17xX3xX32xX33xX3xX17xX36xX16xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX16xX40xX6xX3xX43xX44xXdxX3xX47xX48xX16xX3xX28xX4cxX10xX5xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f1xX6xXbxXexXdxX4cxX16xXaxX12xX28xX1xX40xX16xX17xX3xX4xX3e9xXa1xX3xXexX1xX92xX16xX17xX3xX28xX4cxX10xX5xX3xXexXb0xXdxX3xX7xXa98xX16xX1xX3xX1f1xX1fxX4cxX7xX7xX3xX5fxX6xX5xX5xX3d9xX3xXexX1fxX8cxX44xX4xX3xX4x88d4xX6xX3xX1dfxX1xX7b4xX16xX17xX3xX1faxX6xX16xX1xXe6xX3xX0xX10xX43xX12xX47exX47fxX16xX1xX10dxX3xX261xX1dfxX221xX490xX0xX50xX10xX43xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX4cxX32xXa1xX3xXbxX1f1xX10xX16xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX105xXexX107xX6xX5xXdxX17xX16xX10dxX3xX4xX10xX16xXexX10xX1fxX115xXaxX12xX0xXdxX43xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f1xX10xX16xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX32xXexX1xX10dxX3xX18bxX152xX196xXbxX105xX115xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX10dxX3xX1aaxX150xX2xXbxX105xX115xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10dxX50xX50xXdxXe6xXd3xX6xX4cxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe6xX137xX16xX50xX16xX10xX149xX7xX50xX2xX18bxX13fxX18bxX50xX2xX152xX13fxX32xX152xX2xX13fxX196xX19bxX196xX196xXexX15fxX1aaxX19dxX15fxX5xX19bxX107xX2xX15fxXe6xX12axXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1fxX20xX16xX3xX16xX17xX25xXbxX3xX28xX1xX20xX3xXcxX1fxX2exX16xX17xX3xX32xX33xX3xX17xX36xX16xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX16xX40xX6xX3xX43xX44xXdxX3xX47xX48xX16xX3xX28xX4cxX10xX5xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f1xX6xXbxXexXdxX4cxX16xXaxX12xX28xX1xX40xX16xX17xX3xX43xXbfexX16xX3xX47xX5eaxX3xXexX1fxX6xX16xX17xX3xXexX1fxX98xX3xX5xX17fxX16xX17xX3xX5xXdxX16xX1xX3xX7xX2exX4xX3xX43xX20xX17fxX3xX137xX20xX3xX47xX6axX4xX3xX47xX15xX4cxX3xXexX1fxX4cxX16xX17xX3xX1dfxX1xX7b4xX16xX17xX3xXbxX1xX98xX6xX3xX3dbxX92xX16xX17xXe6xX3xX0xX10xX43xX12xX47exX47fxX16xX1xX10dxX3xX13xX10xXexXexXa1xX3xX22exX43xX6xX17xX10xX7xX490xX0xX50xX10xX43xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX4cxX32xXa1xX3xXbxX1f1xX10xX16xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX105xXexX107xX6xX5xXdxX17xX16xX10dxX3xX4xX10xX16xXexX10xX1fxX115xXaxX12xX0xXdxX43xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f1xX10xX16xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX32xXexX1xX10dxX3xX18bxX152xX196xXbxX105xX115xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX10dxX3xX1aaxX13fxX1aaxXbxX105xX115xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10dxX50xX50xXdxXe6xXd3xX6xX4cxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe6xX137xX16xX50xX16xX10xX149xX7xX50xX2xX18bxX13fxX18bxX50xX2xX152xX13fxX32xX152xX2xX13fxX196xX19bxX152xX196xXexX1aaxX18bxX13fxX18bxX5xX2xX196xX107xX2xX13fxXe6xX12axXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1fxX20xX16xX3xX16xX17xX25xXbxX3xX28xX1xX20xX3xXcxX1fxX2exX16xX17xX3xX32xX33xX3xX17xX36xX16xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX16xX40xX6xX3xX43xX44xXdxX3xX47xX48xX16xX3xX28xX4cxX10xX5xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f1xX6xXbxXexXdxX4cxX16xXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX105xXexX107xX6xX5xXdxX17xX16xX10dxX3xX12axX17fxX7xXexXdxX245xXa1xX115xXaxX12xX247x9a66xX17fxX3xXd3xX8cxX17fxX3xXexX1xXdxX48xXbxX3xX4xX1xb02dxX4xX3xX43xX607xX16xX17xX3xX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX137xX20xX3xX16xX3d3xX43xX3xX43xX44xXdxX3xX152xX196xX2xX18bxX3xX4xX9bxX6xX3xXcxX623xX16xX17xX3xXexX1xX629xX16xX17xX3xX247xX445xX3xX231xX4cxX16xX6xX5xX32xX3xXcxX1fxX17fxX43xXbxX3xX47xX8cxX5e6xX4xX3xXexX1fxX8cxX16xX17xX3xXd3xX20xXa1xXe6xX3xX0xX10xX43xX12xX47exX47fxX16xX1xX10dxX3xX213xX10xX17fxXexX10xX1fxX7xX490xX0xX50xX10xX43xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX4cxX32xXa1xX3xXbxX1f1xX10xX16xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX105xXexX107xX6xX5xXdxX17xX16xX10dxX3xX4xX10xX16xXexX10xX1fxX115xXaxX12xX0xXdxX43xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f1xX10xX16xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX32xXexX1xX10dxX3xX18bxX152xX196xXbxX105xX115xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX10dxX3xX1aaxX13fxX2xXbxX105xX115xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10dxX50xX50xXdxXe6xXd3xX6xX4cxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe6xX137xX16xX50xX16xX10xX149xX7xX50xX2xX18bxX13fxX18bxX50xX2xX152xX13fxX32xX152xX2xX13fxX196xX19bxX13fxX1aaxXexX19bxX18bxX150xX196xX5xX2xX107xX2xX1aaxXe6xX12axXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1fxX20xX16xX3xX16xX17xX25xXbxX3xX28xX1xX20xX3xXcxX1fxX2exX16xX17xX3xX32xX33xX3xX17xX36xX16xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX16xX40xX6xX3xX43xX44xXdxX3xX47xX48xX16xX3xX28xX4cxX10xX5xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f1xX6xXbxXexXdxX4cxX16xXaxX12xX247xX6axXexX3xX92xX3xX4xX15b2xX6xX3xX7xX623xX3xXexX1fxX4cxX16xX17xX3xX28xX1xX20xX3xXcxX1fxX2exX16xX17xX3xX47xX8cxX5e6xX4xX3xXexX1fxX10xX4cxX3xX90xX1xX17fxX16xX17xX3xXexX1fxX6xX16xX1xX3xXexX1fxX6xX16xX17xX3xXexX1fxX98xXe6xX3xX0xX10xX43xX12xX47exX47fxX16xX1xX10dxX3xX213xX10xX17fxXexX10xX1fxX7xX490xX0xX50xX10xX43xX12xX0xX50xXbxX12xX0xX32xXdxX137xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX32xX1fxX10xX5xX6xXexX10xX32xXaxX12xX0xX7xXexX1fxX4cxX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxXd4xX16xX3xX248xX17fxX6xX16xX10dxX0xX50xX7xXexX1fxX4cxX16xX17xX12xX0xX17fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX107xXexX1xX17fxX43xXd3xX107xX6xX16xX32xX107xX7xX6xXbxX4cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX268xX1xX92xX16xX17xX3xX90xX1xX98xX3xX5xXa4xX3xX1xX6axXdxX3xX5fxX6xX5xX5xX4cxX149xX10xX10xX16xX3xX7d1xX3xX28xX1xX20xX3xXcxX1fxX2exX16xX17xXaxX3xX1xX1fxX10xX245xX9xXaxX50xX248xX17fxX4cxX4xX107xXexX10xX50xX90xX1xX4cxX16xX17xX107xX90xX1xXdxX107xX5xX10xX107xX1xX4cxXdxX107xX1xX6xX5xX5xX4cxX149xX10xX10xX16xX107xX4cxX107xX16xX1xX6xX107xXexX1fxX6xX16xX17xX50xX2xX150xX15fxX152xX19bxX19bxXe6xX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX17xX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX50xX43xX10xX32xXdxX6xX50xX2xX152xX196xX50xX16xX10xX149xX7xX50xX2xX18bxX13fxX13fxX50xX2xX152xX13fxX32xX152xX2xX2xX196xX150xX1aaxX2xXexX13fxX19dxX152xX19bxX5xX15fxX107xX2xXe6xX12axXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1fxX20xX16xX3xX16xX17xX25xXbxX3xX28xX1xX20xX3xXcxX1fxX2exX16xX17xX3xX32xX33xX3xX17xX36xX16xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX16xX40xX6xX3xX43xX44xXdxX3xX47xX48xX16xX3xX28xX4cxX10xX5xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX32xXdxX137xX12xX0xX7xXexX1fxX4cxX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX268xX1xX92xX16xX17xX3xX90xX1xX98xX3xX5xXa4xX3xX1xX6axXdxX3xX5fxX6xX5xX5xX4cxX149xX10xX10xX16xX3xX7d1xX3xX28xX1xX20xX3xXcxX1fxX2exX16xX17xXaxX3xX1xX1fxX10xX245xX9xXaxX50xX248xX17fxX4cxX4xX107xXexX10xX50xX90xX1xX4cxX16xX17xX107xX90xX1xXdxX107xX5xX10xX107xX1xX4cxXdxX107xX1xX6xX5xX5xX4cxX149xX10xX10xX16xX107xX4cxX107xX16xX1xX6xX107xXexX1fxX6xX16xX17xX50xX2xX150xX15fxX152xX19bxX19bxXe6xX1xXexX43xXaxX12xX268xX1xX92xX16xX17xX3xX90xX1xX98xX3xX5xXa4xX3xX1xX6axXdxX3xX5fxX6xX5xX5xX4cxX149xX10xX10xX16xX3xX7d1xX3xX28xX1xX20xX3xXcxX1fxX2exX16xX17xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX1fxX4cxX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX32xXaxX12xXcxX623xX16xX17xX3xXexX1xX629xX16xX17xX3xX247xX445xX3xX231xX4cxX16xX6xX5xX32xX3xXcxX1fxX17fxX43xXbxX3xX137xX20xX3xX3dbxXacxX3xX16xX1xX3e0xXexX3xXbxX1xX17fxX3xX16xX1xX3e9xX16xX3xX247xX10xX5xX6xX16xXdxX6xX3xXcxX1fxX17fxX43xXbxX3xXexX629xXdxX3xX152xX18bxX50xX2xX196xX3xXexX623xX3xX4xX1xX5dbxX4xX3xXexXdxXacxX4xX3xX5fxX6xX5xX5xX4cxX149xX10xX10xX16xX3xX4xX1xX4cxX3xX4xX4cxX16xX3xX4xX9bxX6xX3xX4xX15xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX47xXa94xX16xX1xX3xX248xX17fxX3e9xX16xX3xX16xX1xX3e9xX16xX3d9xX3xX43xX25xXexX3xX137xXdc9xX3xX247xX445xX3xX137xX20xX3xXexX1fxcfc8xX3xX10xX43xX3xX47x9f59xX6xX3xXbxX1xX8cxXd86xX16xX17xX3xXexXb0xXdxX3xX28xX1xX20xX3xXcxX1fxX2exX16xX17xXe6xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX32xXdxX137xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX17fxX5xX12xX0xX32xXdxX137xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1fxXaxX12xX0xX50xX32xXdxX137xX12xX0xX50xX32xXdxX137xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX221xX17fxXexX1xX4cxX1fxXaxX12xX1dfxX1xX8cxXd86xX16xX17xX3xX3dbxX7abxX16xX17xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX237xX4cxX17fxX1fxX4xX10xXaxX12xX47exXcxX1xX10xX4cxX3xXcxX1xX10xX3xX13xX17fxX6xX1fxX32xXdxX6xX16xX3d9xX3xX213xX10xX17fxXexX10xX1fxX7xXe6xX3xX1e2xXdxX32xX10xX4cxX10dxX3xX28xX1xX20xX3xXcxX1fxX2exX16xX17xX490xX0xX50xXbxX12
Phương Đặng