Miễn phí xây dựng từ 1/2/2011
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 80/2010/QĐ-TTg miễn phí xây dựng từ ngày 1/2/2011.
e8cfx190b2xf543x192a9x1151bx1a9f2x18bddx1034ax189e2xX7x14366x1b1b9xfc52x190cax1a4f3x1045exX5x199e4xXax189adxfb2exXdx19c28x10c60xX3xXbxX1x19769xX3xf04ex124ecx16bcaxX3x1307axeda6xX16x11a67xX3xXex1aa5cxX3xX2x14e63x15971xX29xX2ax13a50xX2xX2xX0xX29xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14674xX10xX6xX20xXaxX12xXcxX1x113c2xX3xXex1760ax141e4xX16xX23xX3xed16xX1xX1axX16xX1xX3xXbxX1xX48xX3x1b611xX26xX6xX3x1b101x11afdxX3xX0xX6xX3xX1x1a2faxX10x1509cxX9xXaxX1xXexXexXbxef0fxX29xX29x182dfxX71xX71xf80cxX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1x15db8xX74xX5axX16xX29xXbx175caxX65xXexX6xX5xX29xXbxX6xX23xX10x12247x1a1e6xXbxX6xX23xX10xXdxX20xX9x17a95x11835x17c9ax18597x1213axX99xX99x1718bxX95xX95x1a0bfxX97x1606cxX8dxX20xX6xX20xX9xXbxX82xX65xXexX6xX5xXa1xX8dxX7xX4xX1xX10x155a8xX6xX9xf62cx1497ex14a82xXcx1476ex1b1e3xXa1xX20xX82xX4xXdxX20xX9xX9fxX97xX2xX2dxX96xXaxX12x1245bxX7cxX1ex16df4xXexX3x18a80xfc8fxX16xX1xX0xX29xX6xX12xX3xX97xX2dxX29xX2axX2dxX2xX2dxX29xXcax14439x18598xXcxXcxX23xX3xXb3xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX16xX23xX3xXexX26xX3xX16xX23xf2b8xX1exX3xX2xX29xX2axX29xX2axX2dxX2xX2xX74xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX6xX5xXdxX23xX16xX9xXax10151xX7cxX7xXexXdxX67xX1exXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXb3xX6xX65xX23xXdxX16xXe3xXexX82xXbxX6exX3x12642xXbxX1cx12445xX3xXb3xX6xX65xX23xXdxX16xXe3x1b2faxX82xXexXexX82xXb3xX6exX3xX135xXbxX1cxXaxX12xX0xXexX6xX141xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX20xXexX50xX82xX16xXexX10xX16xXex15e8dxXb3xX23xf330xX65xX6xXbxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX23xX9xXaxX2dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX20xX20xXdxX16xX23xX9xXaxX2dxXaxX3xX6xX5xXdxX23xX16xX9xXaxX5xX10xX67xXexXaxX3xX141xX82xX65xX20xX10xX65xX9xXaxX2dxXaxX12xX0xXexX141xX82xX20xX1exX12xX0xXexX65xX12xX0xXexX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX20xXexX50xX82xX16xXexX10xX16xXexX165xXb3xX23x17da9xXdxX23xXaxX12xX0xXdxXb3xX23xX3xX7xX65xX4xX9xXaxX29xX29xXdxX74xX141xX6xX82xX1xX6xXexXdxX16xX1xX74xX5axX16xX29xX16xX10xX71xX7xX29xX2xX2dxX9cxX9fxX29xX96xX96xX20xX95xX2dxX9fxX2xX9cxX2dxX2dxXexX2xX2dxX9cxX9cxX135xX5xX2dxX74xX119xXbxX23xXaxX3xX29xX12xX0xX29xXexX20xX12xX0xX29xXexX65xX12xX0xXexX65xX3xX6xX5xXdxX23xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX65xXaxX12xX0xXexX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX20xXexX50xX82xX16xXexX10xX16xXexX165xXb3xX23x15d87xX10xX7xX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX6xXbxXexXdxX82xX16xXaxX12x1255ex1a82cxX3xXb3xXdxXcdxX16xX3xXbxX1xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX16xX23xX3xXexX26xX3xX2xX29xX2axX29xX2axX2dxX2xX2xX74xX3x19801xX16xX1xX3xXb3xXdxX16xX1xX3xX1x135caxX6xX74xX0xX29xXbxX12xX0xX29xXexX20xX12xX0xX29xXexX65xX12xX0xX29xXexX141xX82xX20xX1exX12xX0xX29xXexX6xX141xX5xX10xX12xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15179xX82xX20xX1exXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexXe3xX6xX5xXdxX23xX16xX6exX3xX119xX7cxX7xXexXdxX67xX1exXaxX12xXcxX1xX10xX82xX3xf34axX7cxX1exX3xXd0xXd1xX16xX1xX3xX1xXdx164f3xX16xX3xX16xX6xX1exX98xX3xXbxX1xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX16xX23xX3xX16x177f0xXb3xX3xXexX65xX82xX16xX23xX3xX240xX6xX16xX1xX3xXb3x16f1bxX4xX3xX4x124ebxX4xX3xXbxX1xX1axX3xX5axXffxX3xX5xX2e8xX3xXbxX1xX1axX3xX141xX6xX16xX3xXd0xX4bx14ef9xX4xX3xX141xX6xX16xX3xX1xXffxX16xX1xX3xX5ex18d5axXb3xX3xXexX1xX10xX82xX3xX0xX6xX3xX1xX65xX10xX67xX9xXaxX1xXexXexXbxX6exX29xX29xX71xX71xX71xX74xX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX7cxX74xX5axX16xX29xX5axX6xX16xX141xX6xX16xXbxX2ddxX29xX5xX6xX71xX20xX82xX4xX7xX29x1174bxX240xX2axX9cxX50xXb6xX74xX65xXexX67xX8cxXdxX20xX9xX2xX95xX135xX97xX99xXaxX12xX36exX23xX1xXd1xX3xXd0xXd1xX16xX1xX3xX7x16901xX3xX2axX9cxX29xX2axX2dxX2dxX135xX29xX36exXe2xXe3xX50xXb6xX3xX0xX29xX6xX12xX16xX23xXffxX1exX3xX135xX29xX99xX29xX2axX2dxX2dxX135xX3xX4xX48xX6xX3xX50xX1xX1axX16xX1xX3xXbxX1xX48xX74xX3xXcxX1xX10xX82xX3xX5ax13b23xX16xX3xX141x172ddxX16xX3xXbxX1xX311xXbxX3xX5xX5fxX3xX16xXffxX1exX98xX3xXbxX1xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX16xX23xX3xX20xX82xX3xX40x158f9xXdxX3xXd0x1af49xX16xX23xX3xX16xX1xX1dxX16xX3xX20xX1dxX16xX3xX4x17eebxXbxX3xXexff90xX16xX1xX3xX2ddxX7cxX1exX3xXd0xXd1xX16xX1xX74xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b6xX82xX20xX1exXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexXe3xX6xX5xXdxX23xX16xX6exX3xX119xX7cxX7xXexXdxX67xX1exXaxX12xX40xXdxX2e8xX16xX3xXbxX1xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX16xX23xX3xXd0xX6xX16xX23xX3xXd0xX4bxX328xX4xX3xXexX1xX21xX4xX3xX1xXdxX2e8xX16xX3xXexX1xX10xX82xX3xXcxX1x1a982xX16xX23xX3xXexX4bxX3xX0xX6xX3xX1xX65xX10xX67xX9xXaxX1xXexXexXbxX6exX29xX29xX71xX71xX71xX74xX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX7cxX74xX5axX16xX29xXbxX82xX65xXexX6xX5xX29xXbxX6xX23xX10xX8cxX8dxXbxX6xX23xX10xXdxX20xX9xX95xX96xX97xX98xX99xX99xX99xX9cxX95xX95xX9fxX97xXa1xX8dxX20xX6xX20xX9xXbxX82xX65xXexX6xX5xXa1xX8dxX7xX4xX1xX10xXb3xX6xX9xXb6xXb7xXb8xXcxXbaxXbbxXa1xX20xX82xX4xXdxX20xX9xX2xX135xX96xX99xX96xXaxX12xX9fxX96xX29xX2axX2dxX2dxX135xX29xXcxXcxXe3xX2b6xXcxX50xX0xX29xX6xX12xX3xX16xX23xXffxX1exX3xX2xX135xX29xX2xX2dxX29xX2axX2dxX2dxX135xX74xX3xXcxX1xX10xX82xX3xXd0x115eexX98xX3xXb3x11fd0xX4xX3xXexX1xX7cxX3xXbxX1xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX16xX23xX3xX4xX505xX3xXexX1x17c06xX3xXd0xX4bxX328xX4xX3xXexX1axX16xX1xX3xX141xX2fexX16xX23xX3xXex10ecdxX3xX5xX2e8xX3xXbxX1x190ffxX16xX3xXexX65xX3c5xXb3xX3x17280x15b66x16473xX3xXexX65x11eeexX16xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX16xX23xX3xX4xX46bxX16xX23xX3xXexX65x1b586xX16xX1xX3xX543xX5exX1xX46bxX16xX23xX3xX141xX6xX82xX3xX23xX3eexXb3xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX1axX3xXexX1xXdxXcdxXexX3xX141xXd1xX545xX98xX3xXex1613fxX1exX3xXexX1xX7cxX3eaxX4xX3xX5axXffxX82xX3xX5xX82xfc65xXdxX3xX4xX46bxX16xX23xX3xXexX65xX564xX16xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX16xX23xX3xX543xX5xXffxX3xX16xX1xXffxX3x13ae1xX3xX1xX82x19b19xX4xX3xX5xXffxX3xX4xX46bxX16xX23xX3xXexX65xX564xX16xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX16xX23xX3xXd0xX522xX3xX7xX3c9xX16xX3xX1cxX7cxX3fcxXexX98xX3xX5exXdxX16xX1xX3xX20xX82xX6xX16xX1xX545xX3xX5axXffxX3xX5exX1xX7cxX3xX5axX21xX4xX3xX20xX1dxX16xX3xX4xX4bxX3xXb3xXffxX3xX311xXbxX3xX20xX30dxX16xX23xX3xXb3xX509xX4xX3xXexX1xX7cxX3xX5exX1xX311xX4xX3xX16xX1xX6xX7cxX3xX4xX1xX82xX3xXbxX1xX58bxX3xX1xX328xXbxX74xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b6xX82xX20xX1exXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexXe3xX6xX5xXdxX23xX16xX6exX3xX119xX7cxX7xXexXdxX67xX1exXaxX12xXb8xXdxX549xX16xX23xX3xXd0xX38exXdxX3xX5axX4cxXdxX3xX16xX1xXffxX3xX5b9xX3xX65xXdxX549xX16xX23xX3xX5x1af31xX98xX3xXb3xX509xX4xX3xXexX1xX7cxX3xX4xX505xX3xXexX1xX522xX3xXexX1axX16xX1xX3xXexX1xX10xX82xX3xX20xXdxX2e8xX16xX3xXexX1axX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX16xX23xX98xX3xX16xX1xX4bxX16xX23xX3xXexX38exXdxX3xXd0xX6xX3xX5exX1xX46bxX16xX23xX3xX2ddxX7cxX311xX3xX99xX95xX74xX2dxX2dxX2dxX3xXd0xX3eexX16xX23xX29xXb3xX0xX7xX7cxXbxX12xX2axX0xX29xX7xX7cxXbxX12xX98xX3xXd0xX4bxX328xX4xX3xX311xXbxX3xX20xX30dxX16xX23xX3xXexX1xX10xX82xX3xX16xX23xX7cxX1exX549xX16xX3xXex158cfxX4xX3xX23xXdxX3c9xXb3xX3xX20xX53bxX16xX3xXexX1xX10xX82xX3xX4xX3fcxXbxX3xX16xX1xXffxX74xX3xXcxX509xX4xX3xX5xXffxX3xXb3xX509xX4xX3xXexX1xX7cxX3xXd0xX38exXdxX3xX5axX4cxXdxX3xX16xX1xXffxX3xX4xX3fcxXbxX3xX165x181bdxX3xXexX1xX3fcxXbxX3xX1x18a0fxX16xX3xX16xX1xXffxX3xX4xX3fcxXbxX3xX165xX165xX165xX98xX3xX16xX1xXffxX3xX4xX3fcxXbxX3xX165xX165xX165xX3xXexX1xX3fcxXbxX3xX1xX735xX16xX3xX16xX1xXffxX3xX4xX3fcxXbxX3xX165xX165xX74xX74xX74xX3xX5axXffxX3xXb3xX509xX4xX3xXexX1xX7cxX3xX311xXbxX3xX20xX30dxX16xX23xX3xXd0xX38exXdxX3xX5axX4cxXdxX3xX16xX1xXffxX3xX5b9xX3xX16xX46bxX16xX23xX3xXexX1xX46bxX16xX3xXexX1xX3fcxXbxX3xX1xX735xX16xX3xX16xX1xXffxX3xX5b9xX3xXd0xX46bxX3xXexX1xXd1xX74xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX6xX5xXdxX23xX16xX9xXaxX119xX7cxX7xXexXdxX67xX1exXaxX12xX0xXexX6xX141xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX23xX9xXaxX2dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX20xX20xXdxX16xX23xX9xXaxX2dxXaxX3xX6xX5xXdxX23xX16xX9xXaxX65xXdxX23xX1xXexXaxX3xX141xX23xX4xX82xX5xX82xX65xX9xXax17982xX4xX2dxX4xX2dxX4xX2dxXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX71xXdxX20xXexX1xX6exX3xX2xX9fxX2xXbxX1cxX138xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX6exX3xX2xX9cxX9fxXbxX1cxXaxX12xX0xXexX141xX82xX20xX1exX12xX0xXexX65xX12xX0xXexX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b6xX82xX20xX1exXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexXe3xX6xX5xXdxX23xX16xX6exX3xX119xX7cxX7xXexXdxX67xX1exXaxX12xXb6xX1xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX16xX23xX3xX5xXffxX3xX5exX1xX82xX3c9xX16xX3xXexX1xX7cxX3xX5axXffxX82xX3xX4xX1xX48xX3xXd0xX53bxX7cxX3xXexX4bxX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX16xX23xX3xX4xX46bxX16xX23xX3xXexX65xX564xX16xX1xX3xX16xX1xX2fexXb3xX3xXb3xX30dxX4xX3xXd0xX1axX4xX1xX3xX1x139d8xX3xXexX65xX328xX3xXd0xX53bxX7cxX3xXexX4bxX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX16xX23xX98xX3xX4xX3c9xXdxX3xXexX59axX82xX3xX4xX735xX3xX7xX5b9xX3xX1xX59axX3xXexX53bxX16xX23xX3xX4xX46bxX16xX23xX3xX4xX3eaxX16xX23xX3xXexX65xX549xX16xX3xXd0xXd1xX6xX3xX141xXffxX16xX3xXb3xXffxX3xX4xX1xX48xX3xXd0xX53bxX7cxX3xXexX4bxX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX16xX23xX3xX4xX46bxX16xX23xX3xXexX65xX564xX16xX1xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b6xX82xX20xX1exXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexXe3xX6xX5xXdxX23xX16xX6exX3xX119xX7cxX7xXexXdxX67xX1exXaxX12xX0xX10xXb3xX12xX543xXcxX1xX10xX82xX3xXcxX1xX46bxX16xX23xX3xXexX4bxX3xX9fxX96xX29xX2axX2dxX2dxX135xX29xXcxXcxXe3xX2b6xXcxX50xX545xX0xX29xX10xXb3xX12xX0xX29xXbxX12xX0xX29xXexX20xX12xX0xX29xXexX65xX12xX0xX29xXexX141xX82xX20xX1exX12xX0xX29xXexX6xX141xX5xX10xX12xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b6xX82xX20xX1exXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexXe3xX6xX5xXdxX23xX16xX6exX3xX119xX7cxX7xXexXdxX67xX1exXaxX12xXcxX7cxX1exX3xX16xX1xXdxX549xX16xX3xX2ddxX7cxX6xX3xXexX65xX6xX82xX3xXd0x1a03cxXdxX3xX5axX4cxXdxX3xX2b6xX3eaxX3xXcxXffxXdxX3xX4xX1xX1axX16xX1xX98xX3xXd0xX4bxX328xX4xX3xX141xXdxXcdxXexX98xX3xXexX1x1670bxXdxX3xX23xXdxX6xX16xX3xX2ddxX7cxX6xX98xX3xX4xX311xX4xX3xXd0xXd1xX6xX3xXbxX1xX4bxX735xX16xX23xX3xXd0x1b57dxX3xX141xX6xX16xX3xX1xXffxX16xX1xX3xXb3xX509xX4xX3xXexX1xX7cxX98xX3xXb3xXdxX15xX16xX98xX3xX23xXdxX3c9xXb3xX3xXbxX1xX1axX3xX5exX1xX311xX4xX3xX16xX1xX6xX7cxX74xX3xXcxX1x1168bxXb3xX3xX4xX1xX1axX3xX4xX505xX3xXd0xXd1xX6xX3xXbxX1xX4bxX735xX16xX23xX3xX2ddxX7cxX1exX3xXd0xXd1xX16xX1xX3xXexX1xX7cxX3xXbxX1xX1axX98xX3xX4xX505xX3xXd0xXd1xX6xX3xXbxX1xX4bxX735xX16xX23xX3xX5xX59axXdxX3xX5exX1xX46bxX16xX23xX3xXexX1xX7cxX3xXbxX1xX1axX3xX16xXffxX1exX74xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b6xX82xX20xX1exXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexXe3xX6xX5xXdxX23xX16xX6exX3xX119xX7cxX7xXexXdxX67xX1exXaxX12xX13xX5bdxXexX3xX5exX1xX311xX4xX98xX3xX4x163b1xX16xX23xX3xX5axX4cxXdxX3xX4xX1xX48xX3xXexX65xX4bxX735xX16xX23xX3xX5exX1xX7cxX1exXcdxX16xX3xX5exX1xX1axX4xX1xX3xXexX1xX7cxX3xX1x17655xXexX3xXd0xX53bxX7cxX3xXexX4bxX98xX3xXb3xX3eaxXexX3xX7xX38exX3xXd0xXd1xX6xX3xXbxX1xX4bxX735xX16xX23xX3xXd0xXa12xX3xX141xX6xX16xX3xX1xXffxX16xX1xX3xX4xX1xX1axX16xX1xX3xX7xX311xX4xX1xX3xXb3xXdxX15xX16xX3xXexX1xX7cxX3xXbxX1xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX16xX23xX3xX4xX1xX82xX3xXb3xX3eaxXexX3xX7xX38exX3xXd0xX38exXdxX3xXexX4bxX328xX16xX23xX3xX16xX1xX4bxX6exX3xX36exX1xXffxX3xX5b9xX3xX4xX1xX82xX3xXd0xX38exXdxX3xXexX4bxX328xX16xX23xX3xX4xX1xX1axX16xX1xX3xX7xX311xX4xX1xX138xX3xX4xX311xX4xX3xX4xX46bxX16xX23xX3xXexX65xX564xX16xX1xX3xX16xX1xXffxX3xX5b9xX3xXexX311xXdxX3xXd0xXd1xX16xX1xX3xX4xX4bxX98xX3xX16xX1xXffxX3xX5b9xX3xX4xX1xX82xX3xX16xX23xX4bxX9f5xXdxX3xX4xX505xX3xXexX1xX7cxX3xX16xX1xXa42xXbxX3xXexX1xX3fcxXbxX138xX3xX4xX311xX4xX3xX4xX46bxX16xX23xX3xXexX65xX564xX16xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX16xX23xX3xX4xX735xX3xX7xX5b9xX3xX5axXa42xXexX3xX4xX1xX3fcxXexX3xX4xX1xX82xX3xX4xX311xX4xX3xX4xX735xX3xX7xX5b9xX3xX23xXdxX311xX82xX3xX20xX30dxX4xX98xX3xX1exX3xXexXcdxX98xX3xX5axX3c5xX16xX3xX1xX505xX6xX98xX3xXexX1xX522xX3xXexX1xX6xX82xX98xX74xX74xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b6xX82xX20xX1exXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexXe3xX6xX5xXdxX23xX16xX6exX3xX119xX7cxX7xXexXdxX67xX1exXaxX12xX72dxX564xX3xX5axXa42xX1exX98xX3xX2b6xX3eaxX3xXcxXffxXdxX3xX4xX1xX1axX16xX1xX3xX4xX1xX82xX3xX141xXdxXcdxXexX98xX3xX5axXdxX2e8xX4xX3xXexX1xX21xX4xX3xX1xXdxX2e8xX16xX3xX4xX1xX48xX3xXexX65xX4bxX735xX16xX23xX3xX4xX1xX7cxX16xX23xX3xX5xXffxX3xXb3xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX16xX23xX3xX5b9xX3xXexX3fcxXexX3xX4xX3c9xX3xX4xX311xX4xX3xXd0xXd1xX6xX3xXbxX1xX4bxX735xX16xX23xX3xXexX65xX82xX16xX23xX3xX4xX3c9xX3xX16xX4bxX4cxX4xX3xX7xX25bxX3xX23xX505xXbxX3xXbxX1xX53bxX16xX3xXd0xX3c9xXb3xX3xX141xX3c9xX82xX3xX7xX21xX3xX4xX46bxX16xX23xX3xX141xX2fexX16xX23xX3xX5axXffxX3xXexX1xX21xX4xX3xX1xXdxX2e8xX16xX3xX4xX1xX1axX16xX1xX3xX7xX311xX4xX1xX3xX6xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1cxXa12xX3xX1xX3eaxXdxX3xX4xX48xX6xX3xX36exX1xXffxX3xX16xX4bxX4cxX4xX98xX3xX23xXdxX3c9xXb3xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX1axX3xX5axXffxX3xX5exX1xX7cxX1exXcdxX16xX3xX5exX1xX1axX4xX1xX3xXexX1xX7cxX3xX1xXaeexXexX3xXd0xX53bxX7cxX3xXexX4bxX3xX5axXffxX82xX3xX5x18290xX16xX1xX3xX5axX21xX4xX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX16xX23xX3xX4xX46bxX16xX23xX3xXexX65xX564xX16xX1xX74xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25axX82xX7cxX65xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX82xX3xX0xX7xXexX65xX82xX16xX23xX12xX50xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX7cxX74xX5axX16xX0xX29xX7xXexX65xX82xX16xX23xX12xX0xX29xXbxX12
SyDong