Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt- Lào: Vững vàng sau cổ phần hoá.
Hơn 3 năm sau cổ phần hóa(CPH), Công ty CP Cảng Hà Tĩnh, nay là Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt- Lào(sau đây gọi là C.ty) không chỉ bảo toàn được vốn mà còn phát triển bền vững. Mọi chỉ số như: vốn, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách và đời sống của người lao động năm sau luôn cao hơn năm trước…
1618x764cx3d29x3dbbx98d1x1758x6f0dx4b68x857dxX7xa38bx5e6cx8bdax386ex6175x8d3cxX5x3835xXax3c91x16adx883fx6e71x8948xX3xXex9903xX3xX13x6211xX3xX13x6e42xX15xX16xX3x8c8bx97a0xX15xX16xX3x9ed7xX15xX16xX3xX23xXdx9ab7xXex8bf7xX3x925ex32d8x362ax21f6xX3xX23x1780xX15xX16xX3x992exX33xX15xX16xX3xX7xX6x9021xX3xX4x2cabxX3xXbxX1x5941xX15xX3xX1xX34x899cx36c8xX0x5b6cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6927xX10xX6x3043xXaxX12xX61x1d73xX15xX3x373dxX3xX15x369fx1ba8xX3xX7xX6xX43xX3xX4xX46xX3xXbxX1xX4axX15xX3xX1x5e3fxX6x3d24xX13xX1cxX61x1effx2716xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX1cxX3xX13xX1fxX15xX16xX3xX61xX33xX3xXcx8332xX15xX1xX85xX3xX15xX6xX19xX3xX5xX33xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX1cxX3xX13xX1fxX15xX16xX3xX23xX24xX15xX16xX3xX28xX15xX16xX3xX23xXdxX2exXexX30xX3xX32xX33xX34xX80xX7xX6xX43xX3x775bx4855xX19xX3xX16x76f9xXdxX3xX5xX33xX3xX13xX50xXexX19xX84xX3x330axX1xX14xX15xX16xX3xX4xX1x5109xX3x42c9xX1fxX34xX3xXexX34xX33xX15xX3xXcex9842x5aa8xX4xX3xX3cx56ebxX15xX3xX6fxX33xX3xX4x3cfbxX15xX3xXbxX1xX4fxXexX3xXex80e7xXdx67a1xX15xX3xXe9x34d1xX15xX3xX3cxX38xX15xX16xX50xX3xa184xXd3xXdxX3xX4xX1xXe7xX3xX7xXf8xX3xX15xX1xXf3xX35xX3xX3cxXf8xX15xX85xX3xX64xX34xX6xX15xX1xX3xXexX1xX43xX85xX3xX5xXf4xXdxX3xX15xX1xX43x3987xX15xX85xX3xX15x3f58xXbxX3xX15xX16xXcfxX15xX3xX7xX4fxX4xX1xX3xX3cxX33xX3xXcex97f7xXdxX3xX7xXf8xX15xX16xX3xX4x9a6bxX6xX3xX15xX16xXf3xX154xXdxX3xX5xX6xX34xX3xXcexX143xX15xX16xX3xX15xX6exX6fxX3xX7xX6xX43xX3xX5xX43xX14xX15xX3xX4xX6xX34xX3xX1xX68xX15xX3xX15xX6exX6fxX3xXexX108xXf3x1cf8xX4x83d0xX0xX52xXbxX12xX0xXexX6xXe9xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX16xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX64xX64xXdxX15xX16xX9xXaxX2xXaxX3x18d7xXdxX64xXexX1xX9xXax89a6x75a2xX1c1xXaxX3xX6xX5xXdxX16xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX108xXaxX3xXe9xX34xX108xX64xX10xX108xX9xXaxX1c1xXaxX12xX0xXexXe9xX34xX64xX19xX12xX0xXexX108xX12xX0xXexX64xX12xX0xXdxX6fxX16xX3xX7xX108xX4xX9xXaxX52xX52xXdxX50xXe9xX6xX34xX1xX6xXexXdxX15xX1xX50xX3cxX15xX52xX15xX10xX1b9xX7xX52xX2xX2xX6bxX6bxX52x7e39x9d3cxX64xX6bxX1c1x1de7xX2xX6bxX1c1xX1c1xXexX2x5814x1e19xX21fxX218xX5xX1c1xX50x4dc3xXbxX16xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX108xX12xX0xXexX108xX12xX0xXexX64xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX34xX15xXaxX12xXcxX33xX43xX3xX3cxX33xX34xX3xXe9xXf8xX4xX3xX1xX33xX15xX16xX3xXexa006xXdxX3xX4xX1fxX15xX16xX3xX23x858bxX15xX16xX3xX28xX15xX16xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX108xX12xX0xX52xXexXe9xX34xX64xX19xX12xX0xX52xXexX6xXe9xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5364xX34xX64xX19xXaxX12x3f47xX6xX43xX3xX13xX1cxX61xX85xX3xX15xX1xX154xX3xXe9xXdx842cxXexX3xXbxX1xX4fxXexX3xX1xX43xX19xX3xX15xX1xX38xX15xX16xX3xX5xXf4xXdxX3xXexX1xX2acxX85xX3xXdfxX1xa3c8xX4xX3xXbxX1x7be1xX4xX3xX15xX1xX38xX15xX16xX3xXdfxX1xX7exX3xXdfxX1xX6exX15xX85xX3xX13xX50xXexX19xX3xXcexX6xX15xX16xX3xX4xX1xX34xX3xXexX1x3a87xX19xX3xXcexXf3xXf4xX4xX3xX7x3007xX3xX3cxX38xX15xX16xX3xX3cxX33xX15xX16xX3xX4xX15dxX6xX3xX6fx68bbxX15xX1xX3xXexX108xX34xX15xX16xX3xX4xX68xX3xX4xX1xX2acxX3xXexX1x5d2exX3xXexX108xXf3xX154xX15xX16xX3xX4xX262xX15xX1xX3xXexX108xX6xX15xX1xX3xXdfxX1xXf8xX4xX3xX5xXdxX2exXexX50xX3xX29dxX6xX43xX3xX1xX68xX15xX3xX6bxX3xX15xX6exX6fxX3xX13xX1cxX61xX85xX3xX13xX50xXexX19xX3xX3cx334cxX15xX3xXe9xX1fxX34xX3xXexX34xX33xX15xX3xXcexXf3xXf4xX4xX3xX21fxX214xX50xX1c1xX1c1xX1c1xX50xX1c1xX1c1xX1c1xX50xX1c1xX1c1xX1c1xX3xXcex1d0bxX15xX16xX3xX3cxXf8xX15xX3xXcexXdxX10exX43xX3xX5xX2exX3xX3cxX18bxXdxX3xX4xX68xX3xX4xX2f1xX43xX3xX4xX46xX3xXcexX14xX15xX16xX35xX3xXcxX46xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3x7f06xX1xX34xX4fxX15xX16xX3xX7xX1fxX15xX3xX3cxX33xX3xXcxX1xXf3xX68xX15xX16xX3xX6fxX262xXdxX3xX61xX33xX3xXcxX9bxX15xX1xX85xX3xX16xX7exXbxX3xX1c0xX1c0xX50xX220xX214xX1c1xX50xX1c1xX1c1xX1c1xX50xX1c1xX1c1xX1c1xX3xXcexX377xX15xX16xX3xXexXf3xX68xX15xX16xX3xXcexXf3xX68xX15xX16xX3xX214xX2x7287xX3xX3cxXf8xX15xX3xXcexXdxX10exX43xX3xX5xX2ex1a53xX3xXcxX13exXbxX3xXcexX34xX33xX15xX3xX13x1e76xX3xXcxX1xX6xX15xX30xX3xX3a8xX1xX34xX4fxX15xX16xX3xX7xX1fxX15xX3xX23xX409xX85xX3xX16xX7exXbxX3xX2xX218xX50xX1c0xX1c1xX1c1xX50xX1c1xX1c1xX1c1xX50xX1c1xX1c1xX1c1xX3xXcexX377xX15xX16xX3xXexXf3xX68xX15xX16xX3xXcexXf3xX68xX15xX16xX3xX6bxX218xX3f0xX3xX3cxXf8xX15xX3xXcexXdxX10exX43xX3xX5xX2exX3fdxX3xX4xX46xX3xXcexX14xX15xX16xX3xXdfxX1xX4fxX4xX85xX3xX16xX377xX6fxX3xX1c0xX6bxX220xX3xX13xX297xX13xX409xX23xX30xX3xX32x201dxX3xXexX1xX43xX143xX4xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX3cxX33xX3xX1c1xX2xX3xX4xX46xX3xXcexX14xX15xX16xX3xXe9x9dd1xX15xX3xX15xX16xX34xX33xXdxX85xX3xX16xX7exXbxX3xX214xX50xX213xX214xX1c1xX50xX1c1xX1c1xX1c1xX50xX1c1xX1c1xX1c1xX3xXcexX377xX15xX16xX3xXexXf3xX68xX15xX16xX3xXcexXf3xX68xX15xX16xX3xX2xX6bxX3f0xX3xX3cxXf8xX15xX3xXcexXdxX10exX43xX3xX5xX2exX50xX3xX409xX6exX6fxX3xX1c0xX1c1xX2xX1c1xX35xX3xX64xX34xX6xX15xX1xX3xXexX1xX43xX3xXcexX262xXexX3x912axX4e8xX50xX4e8xX1c1xX1c1xX3xXexX108xXdxX2exX43xX3xXcexX377xX15xX16xX3fdxX3xX5xXf4xXdxX3xX15xX1xX43xX13exX15xX3xXcexX262xXexX3xX6bxX50xX1c0xX6bxX1c1xX3xXexX108xXdxX2exX43xX3xXcexX377xX15xX16xX85xX3xXexX6exX15xX16xX3xX6bxX50xX1c1xX1c1xX1c1xX3xXexX108xXdxX2exX43xX3xXcexX377xX15xX16xX3xX7xX34xX3xX3cxX18bxXdxX3xX15xX6exX6fxX3xX1c0xX1c1xX1c1xX213xX80xX15xX6exX6fxX3xX13xX1cxX61xX84xX3fdxX3xXexX1xX43xX2acxX3xXcexX26bxX3xX15xX143xXbxX3xX5xX33xX3xX2xX50xX4e8xX6bxX1c1xX3xXexX108xXdxX2exX43xX3xXcexX377xX15xX16xX85xX3xXexX6exX15xX16xX3xX2xX1c0xX214xX3xXexX108xXdxX2exX43xX3xX7xX34xX3xX3cxX18bxXdxX3xX15xX6exX6fxX3xX1c0xX1c1xX1c1xX213xX18dxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX297xX34xX64xX19xXaxX12xX3a8xX1xX14xX15xX16xX3xX4xX1xXe7xX3xXbxX1xX4fxXexX3xXexX108xXdxX10axX15xX3xX3cxX10exX3xX6fx618dxXexX3xXexX33xXdxX3xX4xX1x3436xX15xX1xX85xX3xX7xX6xX43xX3xX13xX1cxX61xX85xX3xXexX30bxX15xX1xX3xX1xX30bxX15xX1xX3xX7x17ffxX3xX64xX2cexX15xX16xX3xX5xX6xX34xX3xXcexX143xX15xX16xX3xX3cxX33xX3xXexX1xX2faxX4xX3xX1xXdxX2exX15xX3xX4xX1xX2acxX3xXcexX143xX3xX5xX6xX34xX3xXcexX143xX15xX16xX3xX4xX15dxX6xX3xX13xX50xXexX19xX3xX7xX6xX43xX3xX13xX1cxX61xX3xX4xX24xX15xX16xX3xX4xX7exX3xX15xX1xX38xX15xX16xX3xX4xX1xX43xX19xX10axX15xX3xXe9xXdxX2acxX15xX3xXexX5c2xX4xX1xX3xX4xX2faxX4xX50xX3x4d5exX15xX1xX3xX32xXcfxX15xX85xX3xXexX108xXf3x6146xX15xX16xX3xXbxX1xXffxX15xX16xX3xXcxX46xX3xX4xX1x9027xX4xX3xX13xX50xXexX19xX85xX3xX4xX1xX34xX3xXe9xXdxX2acxXexX35xX3xX23xX18bxXdxX3xXbxX1xXf3xX68xX15xX16xX3xX4xX1xXcfxX6fxX3xX5xX43xX14xX15xX3xXcexX5b9xXexX3x3971xX43xX19xX10exX15xX3xX5xXf4xXdxX3xX15xX16xXf3xX154xXdxX3xX5xX6xX34xX3xXcexX143xX15xX16xX3xX5xX492xX15xX3xXexX108xX492xX15xX3xX1xX2acxXexX85xX3xX7xX43xXf8xXexX3xX15xX1xXdxX10exX43xX3xX15xX6exX6fxX3xX684xX43xX6xX85xX3xX13xX50xXexX19xX3xX5xX43xX14xX15xX3xXexX1xX2faxX4xX3xX1xXdxX2exX15xX3xXcexX4axX19xX3xXcexX15dxX85xX3xXdfxX31exXbxX3xXexX1xX154xXdxX3xX4xX4fxX4xX3xX4xX1xX2acxX3xXcexX143xX85xX3xX4xX1xX5c2xX15xX1xX3xX7xX4fxX4xX1xX3xXcexXf8xXdxX3xX3cxX18bxXdxX3xX15xX16xXf3xX154xXdxX3xX5xX6xX34xX3xXcexX143xX15xX16xX3xXexX108xX34xX15xX16xX3xX6fxX43xX6xX3xXe9xX4fxX15xX3xX4xX46xX3xXbxX1xX4axX15xX85xX3xXexX108xX34xX15xX16xX3xX4xX1xX5c2xX15xX1xX3xX7xX4fxX4xX1xX3xX5xX6xX34xX3xXcexX143xX15xX16xX3xX64xX14xXdxX3xX64xXf3xX3xX3cxX33xX3xX4xX4fxX4xX3xX4xX1xX2acxX3xXcexX143xX3xX4xX1xX5c2xX15xX1xX3xX7xX4fxX4xX1xX3xXdfxX1xX4fxX4xX3xX7xX6xX43xX3xX4xX46xX3xXbxX1xX4axX15xX3xX1xX34xX4fxX3xXexX1xX10xX34xX3xX684xX43xX19xX3xXcexX31exX15xX1xX3xX4xX15dxX6xX3xXbxX1xX4fxXbxX3xX5xX43xX13exXexX50xX3xX61xX33xX15xX16xX3xX15xX6exX6fxX3xX13xX50xXexX19xX3xXcexX10exX43xX3xXexX46xX3xX4xX1xX658xX4xX3xX1xX143xXdxX3xX15xX16xX1xX31exX3xX15xX16xXf3xX154xXdxX3xX5xX6xX34xX3xXcexX143xX15xX16xX85xX3xXdfx4cfdxX3xXexX1xX34xX1fxX3xXf3xX18bxX4xX3xX5xX6xX34xX3xXcexX143xX15xX16xX3xXexX13exXbxX3xXexX1xX10axX3fdxX3xXcexX7exX15xX16xX3xXcexX4axX19xX3xXcexX15dxX3xX3cxX33xX3xXdfxX31exXbxX3xXexX1xX154xXdxX3xXexXdxX10exX15xX3xX297xX61x9b4cxX61xX85xX3xX297xX61x2346xXcxX18dxX4xX1xX34xX3xX15xX16xXf3xX154xXdxX3xX5xX6xX34xX3xXcexX143xX15xX16xX3xXexX1xX10xX34xX3xX5xX43xX13exXexX3xXcexX31exX15xX1xX50xX3xX409xX2acxX43xX3xX15xX6exX6fxX3xX1c0xX1c1xX1c1xX213xX85xX3xX13xX50xXexX19xX3xXcexX7exX15xX16xX3xX297xX61xX805xX61xX3xX4xX1xX34xX3xX2xX4e8xX213xX3xX5xX6xX34xX3xXcexX143xX15xX16xX3xX3cxX18bxXdxX3xX7xXf8xX3xXexXdxX10exX15xX3xX5xX33xX3xX213xX21fxX213xX3xXexX108xXdxX2exX43xX3xXcexX377xX15xX16xX85xX3xXexX1xX30bxX3xXcexX2acxX15xX3xX15xX6exX6fxX3xX1c0xX1c1xX2xX1c1xX85xX3xX4xX4fxX4xX3xX4xX34xX15xX3xX7xXf8xX3xXexX108xX492xX15xX3xXcexX26bxX3xX5xX33xX3xX2xX213xX4e8xX3xX15xX16xXf3xX154xXdxX3xX3cxX33xX3xX2xX50xX6bxX21fxX214xX3xXexX108xXdxX2exX43xX3xXcexX377xX15xX16xX50xX3xXcx58aaxX3xX15xX6exX6fxX3xX1c0xX1c1xX1c1xX213xX3xXcexX2acxX15xX3xX15xX6xX19xX3xX13xX50xX3xXexX19xX3xXcexX10exX43xX3xXcexXf3xXf4xX4xX3xX32xXdxX492xX15xX3xXcexX34xX33xX15xX3xX5xX6xX34xX3xXcexX143xX15xX16xX3xXexXe7xX15xX1xX3xX3cxX33xX3xX297xX61xX805xX61xX3xXexXe7xX15xX1xX3xXexX5b9xX15xX16xX3xX297x4e7fxX15xX16xX3xXdfxX1xX10xX15xX3xX3cxX33xX3x337cxXdxX2f1xX19xX3xXdfxX1xX10xX15xX3xX3cxX10exX3xX1xX34xX262xXexX3xXcexX143xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXcexX34xX33xX15xX3xX3cxX33xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX4fxX4xX3xX297xX61xX805xX61xX50xX3xXaxX23xX33xX3xX6fxX143xXexX3xX4xX1xXe7xX3xXexXdxX492xX43xX3xX684xX43xX6xX15xX3xXexX108xXd3xX15xX16xX3xX15xX1xX2f1xXexX3xX6fxX33xX3xX4xX1x29b8xX15xX16xX3xXexX14xXdxX3xX5xX43xX14xX15xX3xXbxX1xX2f1xX15xX3xXcexX2f1xX43xX3xXcexX10axX3xXdfxX1xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX8c6xX15xX16xX3xXexX6exX15xX16xX3xXexX108xXf3xX649xX15xX16xX3xX5xX33xX3xX6fxX658xX4xX3xX5xXf3xX68xX15xX16xX3xXe9xX30bxX15xX1xX3xX684xX43xXcfxX15xX3xX1xX33xX15xX16xX3xXexX1xX4fxX15xX16xX3xX4xX15dxX6xX3xX15xX16xXf3xX154xXdxX3xX5xX6xX34xX3xXcexX143xX15xX16xX50xXaxX85xX3xX6xX15xX1xX3xX32xXcfxX15xX85xX3xX4xX1xX34xX3xXe9xXdxX2acxXexX3xXexX1xX492xX6fxX50xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXcexX34xX33xX15xX3xX13xX50xXexX19xX85xX3xX4xX1xX34xX3xXe9xXdxX2acxXexX85xX3xX6fxX658xX4xX3xX5xXf3xX68xX15xX16xX3xXe9xX30bxX15xX1xX3xX684xX43xXcfxX15xX3xX4xX15dxX6xX3xX15xX16xXf3xX154xXdxX3xX5xX6xX34xX3xXcexX143xX15xX16xX3xXcexX10exX43xX3xXexX6exX15xX16xX3xX5xX492xX15xX3xX1xX33xX15xX16xX3xX15xX6exX6fxX50xX3xX409xX6exX6fxX3xX1c0xX1c1xX1c1xX213xX85xX3xX5xXf3xX68xX15xX16xX3xXe9xX30bxX15xX1xX3xX684xX43xXcfxX15xX52xX15xX16xXf3xX154xXdxX52xXexX1xX4fxX15xX16xX3xX5xX33xX3xX2xX50xX220xX1c1xX1c1xX50xX1c1xX1c1xX1c1xX3xXcexX377xX15xX16xX85xX3xXexX1xX30bxX3xX15xX6exX6fxX3xX1c0xX1c1xX2xX1c1xX3xX5xX33xX3xX1c0xX50xX218xX4e8xX220xX50xX1c1xX1c1xX1c1xXcexX377xX15xX16xX3xX3cxX33xX3xX218xX3xXexX1xX4fxX15xX16xX3xXcexX4axX43xX3xX15xX6exX6fxX3xX1c0xX1c1xX2xX2xX3xX5xX33xX3xXexX108xX492xX15xX3xX6bxX50xX1c1xX1c1xX1c1xX50xX1c1xX1c1xX1c1xX3xXcexX377xX15xX16xX50xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX297xX34xX64xX19xXaxX12xX117xX143xXexX3xXcexXdxX10axX6fxX3xXcexX4fxX15xX16xX3xX16xX1xXdxX3xX15xX1xX13exX15xX3xXdfxX1xX4fxX4xX3xX5xX33xX85xX3xX4x7ca0xX15xX16xX3xX3cxX18bxXdxX3xXbxX1xX4fxXexX3xXexX108xXdxX10axX15xX3xX7xX1fxX15xX3x282fxX43xX2f1xXexX3xXdfxXdxX15xX1xX3xX64xX34xX6xX15xX1xX85xX3xX4xX4fxX4xX3xX1xX34xX262xXexX3xXcexX143xX15xX16xX3xX4xX15dxX6xX3xXexX46xX3xX4xX1xX658xX4xX3xX473xX1fxX15xX16xX85xX3xX4xX4fxX4xX3xXexX46xX3xX4xX1xX658xX4xX85xX3xXcexX34xX33xX15xX3xXexX1xX10axX3xXexX108xX34xX15xX16xX3xX13xX50xXexX19xX3xXcexX10exX43xX3xXcexXf3xXf4xX4xX3xX4xX15dxX15xX16xX3xX4xXf8xX3xX3cxX33xX3xXbxX1xX4fxXexX3xX1xX43xX19xX3xXexXf8xXexX3xX3cxX6xXdxX3xXexX108xXffxX85xX3xX15xX1xXdxX2exX6fxX3xX3cxX2cexX3xX4xX15dxX6xX3xX6fxX30bxX15xX1xX50xX3xXcxX108xX34xX15xX16xX3xX15xX1xX38xX15xX16xX3xX15xX6exX6fxX3xX684xX43xX6xX3xX473xX1fxX15xX16xX3xXe9xX143xX3xX4xX68xX3xX7xX649xX3xX13xX50xX3xXexX19xX3xX5xX43xX14xX15xX3xXcexXf3xXf4xX4xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX1xX13exX15xX3xX5xX33xX3xX473xX1fxX15xX16xX3xXe9xX143xX3xXexX108xX34xX15xX16xX3xX7xX262xX4xX1xX3xX3cxX38xX15xX16xX3xX6fxX262xX15xX1xX3xXexXdxX492xX43xX3xXe9xXdxX10axX43xX50xX3xXcxX46xX3xX4xX1xX658xX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXcexX34xX33xX15xX3xX4xX68xX3xX7xX649xX85xX3xX473xX34xX33xX15xX3xXcxX409xX3xX13xX29dxX3xX61xX13xX117xX85xX3xX409xX38xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXcexX10exX43xX3xXcexXf3xXf4xX4xX3xX4xX2f1xXbxX3xXexX108xX492xX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX1xX13exX15xX3xX5xX33xX3xX15xX1xX38xX15xX16xX3xXexX46xX3xX4xX1xX658xX4xX3xX684xX43xX4axX15xX3xX4xX1xX978xX15xX16xX3xXcexX262xXexX3xXexXdxX492xX43xX3xX4xX1xX43x836cxX15xX3xXb24xX43xX2f1xXexX3xX7xX2c9xX4xX50xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX297xX34xX64xX19xXaxX12xXaxXcxX43xX19xX3xX15xX1xXdxX492xX15xX85xX3xXdfxX1xX7exX3xXdfxX1xX6exX15xX3xX5xX18bxX15xX3xX15xX1xX2f1xXexX3xX1fxX15xX1xX3xX1xXf3xX649xX15xX16xX3xXcexX2acxX15xX3xX1xXdxX2exX43xX3xX684xX43xX1fxX3xX7xX1fxX15xX3xXb24xX43xX2f1xXexX3xXdfxXdxX15xX1xX3xX64xX34xX6xX15xX1xX3xX4xX15dxX6xX3xX13xX50xXexX19xX3xX4xX24xX15xX16xX3xXcexX6xX15xX16xX3xX1xXdxX2exX15xX3xX108x61afxX50xX3xX473xX7exX3xX5xX33xX3xXexX33xXdxX3xX7xX1fxX15xX3xX4xX15dxX6xX3xX13xX50xXexX19xX3xX7xX6xX43xX3xXdfxX1xXdxX3xXexXdxX2acxXbxX3xX15xX1xX13exX15xX3xX297xX2acxX15xX3xX7xXf8xX3xX2xX85xX3xX7xXf8xX3xX1c0xX3xX3cxX33xX3xX7xX6xX43xX3xXdfxX1xXdxX3xX4xX68xX3xX4xX2f1xX43xX3xX5xX262xXdxX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX85xX3xX4xX1xX43xX19xX10axX15xX3xXexX8c6xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX1cxX3xX4xX1fxX15xX16xX3xX61xX33xX3xXcxX9bxX15xX1xX3xX7xX6xX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX1cxX3xX4xX1fxX15xX16xX3xX23xX24xX15xX16xX3xX28xX15xX16xX3xX23xXdxX2exXexX30xX3xX32xX33xX34xX85xX3xX3cxX18bxXdxX3xX7xXf8xX3xX3cxXf8xX15xX3xXcexXdxX10exX43xX3xX5xX2exX3xX2xX1c1xX1c1xX1c1xX3xXex645axX3xXcexX377xX15xX16xX3xX80xX16xX2f1xXbxX3xX1xX68xX15xX3xX1c0xX1c0xX3xX5xX4axX15xX3xX1xXdxX2exX15xX3xX15xX6xX19xX84xX85xX3xXbxX1xX1fxXdxX3xX4xX1xX31exX43xX3xXdfxX1xX2f1xX43xX3xX1xX6xX34xX3xX5xX18bxX15xX85xX3xXexX108xX34xX15xX16xX3xXdfxX1xXdxX3xX7xX1fxX15xX3xX5xXf3xXf4xX15xX16xX3xX1xX33xX15xX16xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX684xX43xX6xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xXcexX262xXexX3xX64xXf3xX18bxXdxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX7xX43xX2f1xXexX3xXexX1xXdxX2acxXexX3xXdfxX2acxX85xX3xX4xX1xX2c9xX4xX3xX4xX1xX2c9xX15xX3xX64xX356xX15xX3xXcexX2acxX15xX3xX1xXdxX2exX43xX3xX684xX43xX1fxX3xXdfxXdxX15xX1xX3xX64xX34xX6xX15xX1xX3xXexX1xX2f1xXbxX50xX3xX23xX30bxX3xX3cxX13exX19xX85xX3xX13xX50xXexX19xX3xXcexX10exX3xX15xX16xX1xX31exX3xX4xX4fxX4xX3xX4xX68xX3xX684xX43xX6xX15xX3xX4xX1xX658xX4xX3xX15xX6exX15xX16xX3xX4xX15dxX6xX3xXexXe7xX15xX1xX3xX4xX7exX3xX7c9xX3xXdfxXdxX2acxX15xX3xXcexX10exX3xXb24xX43xX2f1xXexX3xX297xX143xX3xXcxX33xXdxX3xX4xX1xX5c2xX15xX1xX3xX4xX1xX34xX3xXbxX1x26a8xXbxX3xXcexX68xX15xX3xX3cxX31exX3xX16xXdxX26bxX15xX3xXexX1xX154xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXdfxX1xX2f1xX43xX3xX1xX6xX34xX3xXcexXf8xXdxX3xX3cxX18bxXdxX3xX4xX4axX43xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xX23xX24xX15xX16xX3xX28xX15xX16xX85xX3xX3cxX30bxX3xX7xX1fxX15xX3xX5xXf3xXf4xX15xX16xX3xX1xX33xX15xX16xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX684xX43xX6xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xX23xX24xX15xX16xX3xX28xX15xX16xX3xXexX108xX34xX15xX16xX3xX15xX1xX38xX15xX16xX3xX15xX6exX6fxX3xXcexX4axX43xX3xXcexX262xXexX3xX64xXf3xX18bxXdxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX7xX43xX2f1xXexX3xXexX1xXdxX2acxXexX3xXdfxX2acxX3xX80xX4xX14xX15xX16xX3xX7xX43xX2f1xXexX3xXexX1xXdxX2acxXexX3xXdfxX2acxX3xX1xX6xXdxX3xXe9xX2acxX15xX3xX2xX85xX6bxX1c0xX3xXexX108xXdxX2exX43xX3xXexX2f1xX15xX52xX15xX6exX6fxX84xX85xX3xX4xX1xXf3xX6xX3xXcexX262xXexX3xXcexXdxX10axX6fxX3xX1xXffxX6xX3xX3cxXf8xX15xX50xX3xXcxX1xX492xX6fxX3xX15xX38xX6xX85xX3xX7xX6xX43xX3xXdfxX1xXdxX3xX13xX50xXexX19xX3xX13xX1cxX3xX4xX1fxX15xX16xX3xX23xX24xX15xX16xX3xX28xX15xX16xX3xX23xXdxX2exXexX30xX3xX32xX33xX34xX3xXcexXdxX3xX3cxX33xX34xX3xX1xX34xX262xXexX3xXcexX143xX15xX16xX3xX7x5f65xX3xXexX108xXdxX10axX15xX3xXdfxX1xX6xXdxX3xXcexX4axX43xX3xXexXf3xX3xX4xX4fxX4xX3xX64xX2faxX3xX4fxX15xX3xX3cxX10exX35xX3xX805xXcfxX19xX3xX64xX2faxX15xX16xX3xX4xX68xX3xX7xX649xX3xX1xX262xX3xXexX4axX15xX16xX85xX3xX1xXdxX2exX15xX3xXcexX262xXdxX3xX1xX7exX6xX3xX3cxX33xX3xX15xXcfxX15xX16xX3xX4xX6xX34xX3xX15xX6exX15xX16xX3xX5xX2faxX4xX3xXb24xX2acxXbxX3xX64x77b1xX85xX3xX4xX4axX15xX3xX15xX16xX43xX377xX15xX3xX3cxXf8xX15xX3xX5xX18bxX15xX85xX3xX13xX50xXexX19xX3xXcexX10exX3xX15xX16xX1xX31exX3xXcexXf3xXf4xX4xX3xX1x995cxX3xXexX108xXf4xX3xX4xX1xX34xX3xX3cxX6xX19xX3xX3cxXf8xX15xX3xX3cxX18bxXdxX3xX5xX26bxXdxX3xX7xX43xX2f1xXexX3xXf3xX43xX3xXcexX26bxXdxX3xXexX8c6xX3xX15xX16xX43xX377xX15xX3xX3cxXf8xX15xX3xXf3xX43xX3xXcexX26bxXdxX3xX4xX15dxX6xX3xX409xX16xXcfxX15xX3xX1xX33xX15xX16xX3xXbxX1xX4fxXexX3xXexX108xXdxX10axX15xX3xX61xX33xX3xXcxX9bxX15xX1xX3xXcexXf8xXdxX3xX3cxX18bxXdxX3xX4xX4fxX4xX3xX64xX2faxX3xX4fxX15xX3xXcexX4axX43xX3xXexXf3xX3xX3cxX33xX34xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xX23xX24xX15xX16xX3xX28xX15xX16xX50xXaxX85xX3xX91fxXdxX4fxX6fxX3xXcexXf8xX4xX3x9e38xXf3xX68xX15xX16xX3xXcxX1xX2acxX3xX13xXf3xX154xX15xX16xX85xX3xXe9xX143xX4xX3xXe9xX262xX4xX1xX50xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX297xX34xX64xX19xXaxX12xX23xX18bxXdxX3xX15xX1xX38xX15xX16xX3xXdfxX2acxXexX3xX684xX43xX1fxX3xXcexX26bxX3xXcexX262xXexX3xXcexXf3xXf4xX4xX3xXe9xX6xX15xX3xXcexX4axX43xX3xX2f1xX19xX85xX3xX1xX19xX3xX3cxXd3xX15xX16xX3xX15xX2acxX43xX3xXexXdxX2acxXbxX3xXexX2cexX4xX3xX15xX1xX13exX15xX3xX7xX2faxX3xX684xX43xX6xX15xX3xXexXcfxX6fxX3xX16xXdxX978xXbxX3xXcexX1058xX3xX4xX15dxX6xX3xX4xX4fxX4xX3xX4xX2f1xXbxX85xX3xX15xX16xX33xX15xX1xX3xX4xX7exX3xX5xXdxX492xX15xX3xX684xX43xX6xX15xX3xXexX8c6xX3xXcxX108xX43xX15xX16xX3xXf3xX68xX15xX16xX3xXcexX2acxX15xX3xXcexX31exX6xX3xXbxX1xXf3xX68xX15xX16xX85xX3xX13xX50xXexX19xX3xX7xXff7xX3xX3cxX38xX15xX16xX3xX3cxX33xX15xX16xX3xX3cxXf3xXf4xXexX3xX684xX43xX6xX3xXdfxX1xX7exX3xXdfxX1xX6exX15xX85xX3xX16xXdxX33xX15xX1xX3xX15xX1xX38xX15xX16xX3xXexX1xX33xX15xX1xX3xXexX5c2xX4xX1xX3xXexX34xX3xX5xX18bxX15xX3xX1xX68xX15xX3xX15xX38xX6xX50xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63dxX43xXexX1xX34xX108xXaxX12xX0xX10xX6fxX12xX297xX33xXdxX85xX3xX1fxX15xX1xX0xX52xX10xX6fxX12xX35xX3xXcxX108xXd3xX15xX16xX3xXcxX43xX2exX50xX0xX52xXbxX12
Bài, ảnh: Trọng Tuệ.