Truy tìm nhóm thanh niên đánh tài xế xe bus Thọ Lam chấn thương
(Baohatinh.vn) - Chiều tối 30/1, Thượng tá Nguyễn Duy Đông - Trưởng Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) xác nhận, đơn vị đang vào cuộc điều tra vụ tài xế xe bus Thọ Lam bị nhóm thanh niên đánh trọng thương.
fb2ex1349fx1c000x1ace4x10060x13e19x12295x175a6x1afdcx1082ex18b35xfc18x14199x1882cx12a05x11c4bxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax11a60x134fbx1c1c7xXexX0x1336dxXaxX17xX18xX19xXexX0x1ad72x14147xX19x1a340xXexX0xXax114cbxX9x1627axXdxX18x1a060xX2fx18cfex1bb07x161f0xX5x189fdxXbxXdxX17xX32xXexX5x1750fx187fexX26xX9xXbx1b5c3xXcxX9x10bcaxXax18c08xXcxX9xXbxXaxX18xX44xXaxX9xX44xX35x18705xX44xX9x18771x1c0efxX44xXaxX9xXbx164b3xX35xX9x10c91x136f8xX9xX5dxX17xX9xX23xX3dxX2fxX9xX5xXax102edxX9x197c0xX18xXcxX9xX2cxXax10e3dxX44xX9xXbxXax10210x11a34xX44x1b66bxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x19777xX17xX18xX19xX32xXexX4xXaxX35x185a3xX3dxX9xXbx11459xX35xX9x11793x151a1xX1cxX2ax1b4cfxX9xX5xXaxX76x19964xX44xX79xX9xXbxX55xX9x15bf1xX79xX3dxX26x13631xX44xX9xX2xX3dxX26xX9x10c6ax17c6axX44xX79xX9x1a527xX9xX5xX3cxX76x1599dxX44xX79xX9xX4xXb6xX44xX79xX9xX18xX44xX9xXaxX3dxX26x103eexX44xX9xXb5x13e8cxX2cxX9xX5xXaxX69xX9x11321xX8axX5axX9xX5x149eexX44xXax13901xX9xX5dxX55xX2cxX9xX44xXax1b0e9xX44xX9exX9xX54xX77xX44xX9x15858x15ac2xX9xX54xX18xX44xX79xX9xXf1xX5axX24xX9xX2cxX3dx1212axX2cxX9xX54xX35xX93xX3dxX9xXbxX3cxX18xX9xXf1x1bbffxX9xXbxX5axX35xX9xX5dxX5exX9xX5dxX17xX9xX23xX3dxX2fxX9xX5xXaxX69xX9xX6bxX18xXcxX9xX23xXf2xX9xX44xXaxX46xXcxX9xXbxXaxX18xX44xXaxX9xX44xX35xX51xX44xX9xX54xX55xX44xXaxX9xXbxX3cxX69xX44xX79xX9xXbxXaxX76xX77xX44xX79x112a9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xXexX0xX35xXcxX79xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x1aaacxX35xX19xXbxXax1bbb4x15088xX9bxX9bxX33xX5dx192f4xXaxX17xX35xX79xXaxXbxX172x1bf42xX9bxX9bxX33xX5dxX32xX9xX2fxX3cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX172xX1cxX1cxX35xX148xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX148xXf1xX44xX1cxX44xX17xX16dxX2fxX1cxX2axff8fxX9bx155bbxX1cx10304xX173xX19xX9axX9bxX1acxX9ax1b458xX180xX2axXbxX1aaxX1a8xX1acxX180xXdxX9bxX148x10680xX33xX79xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX3cxX3dxX26xX9xXbxX35xXcxX9xX44xXaxX24xXcxX9xXbxXaxX18xX44xXaxX9xX44xX35xX17xX44xX9xX19xX18xX44xXaxX9xXbxX18xX35xX9xX5dxX17xX9xX5dxX17xX9xX23xX3dxX2fxX9xXbxXaxX24xX9xXdxX18xXcxX9xX2cxXaxX18xX44xX9xXbxXaxX3dxX24xX44xX79xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xXex191d9xX44xXaxX9xXaaxX79xX3dxX26xXaexX44xX9x179bcx14a36xX44xX9xX5xX3cxX76x17be3xX44xX79xX9xX54xX18xX44xX79xX9xX54xX35xX93xX3dxX9xXbxX3cxXf2xX9xXbx150b4xX35xX9x10369xXcexX44xXaxX9xXf1xX35xXcexX44xX9xXb5xX18xX9xfcbdxXaxX24xX18xX9xXaaxX79xXaxXcexX9xX223xX44xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX24bxX24xX19xX26xX32xXexX5xX3cxX76x113f9xX2cxX9xX54xX46xX9exX9xXf1xX5axX24xX9xX258xXaxX24x144f2xX44xX79xX9xX2axX9bxXaxX9axX9bx17345xX9xX44xX79xX5axX26xX9xX1b3x18abbxX1cxX2axX1cxX1b3xX9bxX2axX1a8xX9exX9xX18xX44xXaxX9xXaaxX79xX3dxX26xXaexX44xX9xX22exX22fxX44xX9xX5xX3cxX76xX235xX44xX79xX9xX54xX35xX93xX3dxX9xX258xXaxX35x153e0xX44xX9xX5dxX17xX9xX23xX3dxX2fxX9xX24bx12f12x1570fxX9xX9axX1a8xX24bxX9x1293axX9xX9bxX2axX2axX148xX1acxX1acxX9xXbxXaxX3dxXffxX2cxX9xX4xXb6xX44xX79xX9xXbxX26xX9xXf1xXe9xX44xX9xXbxX28axX35xX9xX5xXaxX69xX9xX6bxX18xXcxX9xX2cxXaxX248xX26xX9xXbxX3cxX51xX44xX9x119e1xX6bxX9xX1a8xX223xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXaxX76xX27cxX44xX79xX9xXbxXaxXf2xX9xX5dx1634exX9xX8ax1bb10xX44xX79xX9xX6bxXdexX44xXaxX9xX2d5xX9xXbxXaxXf2xX9xXbxX3cxX71xX44xX9xX5x1c0f0xX26xX9xX2cfxX77xX44xX9xXd9xX8axX76xX77xX44xX79xX9xX2cfxX77xX44xXe1xX9exX9xX258xXaxX35xX9xX54xX5exX44xX9xX258xXaxX3dxX9xXf1x1ba4bxX2cxX9xXf1x194a2xX44xX79xX9xX5dxX3dxX26xX5exX44xX9xXbxXaxXf2xX9xXbxX3cxX71xX44xX9xXb5xXd2xX2cxX9xX5xXaxX69xX9xX79xXax121bfxX9xXf1xX5axX24xX9xX54xX35xX2c3xXcxX9xX19x13170xX44xX79xX9xXbxX3cxX28axX9xX258xXaxX55xX2cxXaxX9xXbxXaxX41xX9xX44xXaxXe9xX44xX9xX54xX76xXa3xX2cxX9xX2cxX3dxXffxX2cxX9xX79xX69xX35xX9xX54xX35xXcexX44xX9xXbxXaxX24xX248xX35xX9xXbxX382xX9xX2fxX97xX9xXcxX55xX26xX9xXdxX248xX148xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX24bxX24xX19xX26xX32xXexX2cexXaxX35xX9xX18xX44xXaxX9xX5xX3cxX76xX235xX44xX79xX9xX44xX79xXaxX17xX9xXcxX55xX26xX9exX9xX23xX71xXbxX9xX44xX79xX235xX9xXcxXffxXbxX9xX44xXaxX46xXcxX9xX44xX79xX76xX235xX35xX9xX44xXaxX28axX26xX9xXdxX51xX44xX9xX5dxX17xX9xXdxXb6xX35xX9xX258xX376xX24xX9xX18xX44xXaxX9xX5dxX3dxX97xX44xX79xX9xX54xX76xX235xX44xX79xX9xX54xX55xX44xXaxX9xXdxX35xX51xX44xX9xXbxX35xX5exX33xX9xXf1xX5axX24xX9xX44xX79xX76xX235xX35xX9xX258xXaxX35xX5exX44xX9xX18xX44xXaxX9xX5xX3cxX76xX235xX44xX79xX9xX23xXf2xX9xXbxXaxX76xX77xX44xX79xX9xX44x10cbfxX44xX79xX9xX44x1a7fbxXcxX9xX23xX71xXbxX9xXbx17d15xX44xXaxX9xX19xX76xX27cxX35xX9xX54xX76xX235xX44xX79xX9exX9xX44xXaxX35xX93xX3dxX9xXaxX5axX44xXaxX9xX258xXaxX55xX2cxXaxX9xXbxX3cxX51xX44xX9xX5dxX17xX9xXaxX24xX28axX44xX79xX9xXdxX24xX248xX44xX148xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX24bxX24xX19xX26xX32xXexX2cfxX18xX3dxX9xX258xXaxX35xX9xX79xX334xX26xX9xX55xX44xX9xX5dxX24xX44xX79xX9exX9xX44xXaxX46xXcxX9xX54xX97xX35xX9xXbxX76xXa3xX44xX79xX9xX44xXaxX18xX44xXaxX9xX2cxXaxX334xX44xX9xXbx10772xX3dxX9xXbxXaxX24xX55xXbxX9xX258xXax16b73xX35xX9xXaxX35xXcexX44xX9xXbxX3cxX76xX235xX44xX79xX148xX9xX4xX359xX44xX9xX18xX44xXaxX9xX5xX3cxX76xX235xX44xX79xX9xX54xX76xXa3xX2cxX9xX44xX79xX76xX235xX35xX9xX19xX334xX44xX9xX2cxXaxX3dxX26xX2c3xX44xX9xX3cxX18xX9xX24bxXcexX44xXaxX9xXf1xX35xXcexX44xX9xXb5xX18xX9xX258xXaxX24xX18xX9xXaaxX79xXaxXcexX9xX223xX44xX9xX2cxX71xX33xX9xX2cxXd2xX3dxX9xXbxX3cxX24xX44xX79xX9xXbxX41xX44xXaxX9xXbxX3cxX248xX44xX79xX9xX54xX18xX9xX2cxXaxX71xX44xX9xXbxXaxX76xX77xX44xX79xX148xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX24bxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX5xXaxX76xXa3xX44xX79xX9xXbxX55xX9xXaaxX79xX3dxX26xXaexX44xX9xX2xX3dxX26xX9xXb5xXb6xX44xX79xX9exX9xX4xXb6xX44xX79xX9xX18xX44xX9xXaxX3dxX26xXcexX44xX9xXb5xXd2xX2cxX9xX5xXaxX69xX9xX54xX18xX44xX79xX9xXbxX35xX5exX33xX9xXbxX10cxX2cxX9xX5dxX55xX2cxX9xXcxX35xX44xXaxX9exX9xX54xX35xX93xX3dxX9xXbxX3cxX18xX9exX9xXbxX3cxX3dxX26xX9xXbxX41xXcxX9xX44xXaxX46xXcxX9xX54xX97xX35xX9xXbxX76xXa3xX44xX79xX9xX79xX334xX26xX9xX55xX44xX148xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX24bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX79xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxX3dxXcxX23xX9xX19xXaxX35xX19xX17xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX16dxX35xX19xXbxXaxX172xX173xX9bxX9bxX33xX5dxX178xXaxX17xX35xX79xXaxXbxX172xX9axX29bxX29bxX33xX5dxX32xX9xX2fxX3cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX172xX1cxX1cxX35xX148xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX148xXf1xX44xX1cxX44xX17xX16dxX2fxX1cxX2axX1a8xX9bxX1aaxX1cxX1acxX173xX19xX9axX9bxX1acxX9axX1b3xX180xX2axXbxX1b3xX9bxX173xX1acxXdxX2axX148xX1bexX33xX79xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX3cxX3dxX26xX9xXbxX35xXcxX9xX44xXaxX24xXcxX9xXbxXaxX18xX44xXaxX9xX44xX35xX17xX44xX9xX19xX18xX44xXaxX9xXbxX18xX35xX9xX5dxX17xX9xX5dxX17xX9xX23xX3dxX2fxX9xXbxXaxX24xX9xXdxX18xXcxX9xX2cxXaxX18xX44xX9xXbxXaxX3dxX24xX44xX79xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX223xX3dxXbxXaxX24xX3cxX32xXexX306xX3dxX26xX93xX44xX9xX2cexXaxX55xX44xXaxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Quyền Khánh