27,8% số học sinh thi THPT Quốc gia 2019 chỉ để xét tốt nghiệp
Năm nay, cả nước có 279.001 thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT (chiếm khoảng 27,8%).
453cx5012x6e0bx50ffx964ex546cx7a7axbe7exa94exX7x482exc1d4x5b2cx5705x571bx9de3xX5x70eexXax57acx58f8xab66xbde3x58dexa28axX3xX7xa031xX3xX1x7e0bxX4xX3xX7xXdx7207xX1xX3xXexX1xXdxX3xXcx9232x6844xXcxX3x6867xb4d1xX1axX4xX3x72bcxXdxX6xX3xX13x5c79xX2x7470xX3xX4xX1x4cc8xX3x52dfx73edxX3x699exbd75xXexX3xXexX1axXexX3xX22xX33xX1xXdxa624xXbxX0x81daxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX10xX6x8af5xXaxX12xbd1ax5299xb6d0xX3xX22xX6x6934xX15xX3xX4x7b6dxX3xX22x8295x742exX4xX3xX4x8c84xX3xX13xX14xX3axbd08xX38xX38xX2xX3xXexX1xb29fxX3xX7xXdxX22xX1xX3xX64xa080xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX3exX3xX40xX41xX3xX43xX44xXexX3xX4xbc9dxX22xX33xX3xX22xX1x95f7xX22xX3xXexX1axXexX3xX22xX33xX1xXdxX4fxXbxX3xXcxX2axX2bxXcxX3xa784xX4xX1xXdx93f4xX69xX3x72bbxX1x6014xX71xX22xX33xX3xX13xX14xX15xX16xX17x94b2xX7exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbdc4xXc1xX64xX6dxXaxX12xXcxX1xX10xXc1xX3xXexX1xX1axX22xX33xX3xXbfxc51exX3xX4x47c4xX6xX3xXdcx4d62xX3x53d1x99f7x5b49x468bxXcxX15xX3xX4xX71xX3xX22xX74xX75xX4xX3xX4xX79xX3xX1x79e3xX22xX3xX16xX16x5324xX7exX38xX38xX38xX3xXexX1xX85xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX40xX68xX22xX33xX3xXbfxb065xX3xX64xX8dxX3xXexX1xXdxX7exX3xXcx53b5xXc1xX22xX33xX3xX7xX1axX3xX22x892fxX6dxX15xX3xX13xX14xX3axX7exX38xX38xX2xX3xXexX1xX85xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX64xX8dxX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX3exX3xX40xX41xX3xX43xX44xXexX3xX4xX9fxX22xX33xX3xX22xX1xXa5xX22xX3xXexX1axXexX3xX22xX33xX1xXdxX4fxXbxX3xXcxX2axX2bxXcxX3xXb8xX4xX1xXdxXbcxX69xX3xXbfxX1xXc1xX71xX22xX33xX3xX13xX14xX15xX16xX17xXcbxX7exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxXc1xX64xX6dxXaxX12xXfax8719xX22xX33xX3xX4xX1x7e51xX3xX124xX15xX3xX4xX1xX74xX6xX3xX22xX68xX69xX3xX22xX138xXc1xX3xX7xX1axX3xX5xX74x59e3xX22xX33xX3xX1xX1dxX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX5xX75xXbxX3xX2xX13xX3xX4xXf1xX6xX3xXexX3exX22xX1xX3x9c0dxX6xXdxX3x9437xX1x82ccxX2fxX3xX40xX68xX22xX33xX3xXbfxX124xX3xX64xX8dxX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX3exX3xX40xX41xX3xX43xX44xXexX3xXexX1axXexX3xX22xX33xX1xXdxX4fxXbxX3xX5x8440xXdxX3xX22xX1xXdx7b7axX2fxX3xX22xX1xX74xX3xX22xX68xX69xX3xX22xX6xX6dxX15xX3xX5xXeexX22xX3xXexX75xXdxX3xX14xX38xX15xX10fxX10fxX17xX7exX0xX52xXbxX12xX0xXexX6x56ecxX5xX10xX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX69xX6xX12fxX33xXdxX22xb2aaxX3xX13xXbxX43xX3xX6xX2fxXexXc1x601dxXaxX12xX0xXexX239xXc1xX64xX6dxX12xX0xXexX12fxX12xX0xXexX64xX12xX0xXdxX69xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX69xX7xXf9xXbxX1xXc1xXexXc1xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXax8a2fxXdxX64xXexX1xX24axX3xX10fxX2xc02exXbxX43xX254xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX24axX3xbc5bxX2xX38xXbxX43xX254xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX7xX1axX3xX1xX1dxX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xXbxXexX3x7843xX2fxX1axX4xX3xX33xXdxX6xX3xX13xX38xX2xX3axX3xX4xX1xX3exX3xX40xX41xX3xX43xX44xXexX3xXexX1axXexX3xX22xX33xX1xXdxX4fxXbxX3xX1xc0d0xX22xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX12fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24axX52xX52xXdxX7exX239xX6xXc1xX1xX6xXexXdxX22xX1xX7exbebdxX22xX52xX22xX10xX284xX7xX52xX2xX3axX2xX16xX52xX2xbd7dxX29axX64xX28dxX2xX28dxX28dxX10fxX2xX3axXexX29axX28dxX2xX2xX29axX5xX38xX7ex9d22xXbxX33x637cxX12fxX9xX13xX316xX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX7xX1axX3xX1xX1dxX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xXexX1xXdxX3xXcxX2axX2bxXcxX3xX2exX2fxX1axX4xX3xX33xXdxX6xX3xX13xX38xX2xX3axX3xX4xX1xX3exX3xX40xX41xX3xX43xX44xXexX3xXexX1axXexX3xX22xX33xX1xXdxX4fxXbxXaxX3xX64xX6xXexX6xXf9xXbxX1xXc1xXexXc1xXf9xXc1xX12fxXdxX33xXdxX22xX6xX5xXf9xX7xX12fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24axX52xX52xXdxX69xX6xX33xX10xX7xX7exX308xXc1xX308xX7exX308xX22xX52xX2fxXbxX5xXc1xX6xX64xX10xX64xX52xX2fxX239xX69xX5x7bdcxX38xX6dxX7xX2xXbxX33xX52xX13xX38xX2xX3ax7a43xX38xX28dxX3c1xX2xX38xX52xXexX1xXdxX3c1xX7xXdxX22xX1xX3c1xX316xX3c1xX43xXbxX22xX6dxX7exX329xXbxX33xXaxX3xX64xX6xXexX6xXf9xX64xX10xX7xX4xX9xXaxX67xX68xX69xX3xX22xX6xX6dxX15xX3xX4xX79xX3xX13xX14xX3axX7exX38xX38xX2xX3xXexX1xX85xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX64xX8dxX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX3exX3xX40xX41xX3xX43xX44xXexX3xX4xX9fxX22xX33xX3xX22xX1xXa5xX22xX3xXexX1axXexX3xX22xX33xX1xXdxX4fxXbxX3xXcxX2axX2bxXcxX3xXb8xX4xX1xXdxXbcxX69xX3xXbfxX1xXc1xX71xX22xX33xX3xX13xX14xX15xX16xX17xXcbxX3xXf9xX71xX22xX1xX3xX69xXdxX22xX1xX3xX1xX1dxX6xXcbxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX12fxX12xX0xXexX12fxX12xX0xXexX64xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e2xX6xXbxXexXdxXc1xX22xXaxX12xX67xX68xX69xX3xX22xX6xX6dxX15xX3xX4xX79xX3xX13xX14xX3axX7exX38xX38xX2xX3xXexX1xX85xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX64xX8dxX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX3exX3xX40xX41xX3xX43xX44xXexX3xX4xX9fxX22xX33xX3xX22xX1xXa5xX22xX3xXexX1axXexX3xX22xX33xX1xXdxX4fxXbxX3xXcxX2axX2bxXcxX3xXb8xX4xX1xXdxXbcxX69xX3xXbfxX1xXc1xX71xX22xX33xX3xX13xX14xX15xX16xX17xXcbxX3xXf9xX71xX22xX1xX3xX69xXdxX22xX1xX3xX1xX1dxX6xXcbxX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX12fxX12xX0xX52xXexX239xXc1xX64xX6dxX12xX0xX52xXexX6xX239xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxXc1xX64xX6dxXaxX12xXcx7e96xX3xX5xX4fxX3xX22xX138xX6dxX3x465fxX3xX69xXf5xXexX3xX7xX1axX3xXexX3exX22xX1xX3xX69xXdxX213xX22xX3xX22xX1aaxXdxX3xXbxX1xX85xX6xX3xXdcx96d1xX4xX3xX22xX1xX74xX3xXfaxXdxX4fxX22xX3xXdcxXdxXeexX22xX15xX3xX2axX138xX3xXf7xXdxX6xX22xX33xX15xX3xX2ax7772xX6xX3xXdcxX2e9xX22xX1xX15xX3xX1dexX138xXc1xX3xX1e2xX6xXdx92b9xX3xX4x5902xX22xX33xX3xX523xX3xX69x6babxX4xX3xX1xX10axX22xX3xX28dxX38xX17xX3xXexX12fxX523xX3xX5xXeexX22xX7exX3x4659xX523xX3xXf7xXf8xXf9xXfaxXcxX3xX1dexX138xXc1xX3xX1e2xX6xXdxX3xX4xX1xXc1xX3xX1xX6xX6dxX3xX4xX1xX3exX3xX4xX79xX3xX33x5342xX22xX3xX29axX38xX17xX3xX1xX1dxX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xXexX1axXexX3xX22xX33xX1xXdxX4fxXbxX3xXcxX2axX2bxXcxX3xX1xX1dxX4xX3xXexXdxXbcxXbxX3xX5xXeexX22xX3xXfaxX2axX15xX3xX1e2xXfaxX254xX3xXexX12fxXeexX22xX3xX28dxX38xX17xX3xX4xX55dxX22xX3xX5xX20dxXdxX3xX40xXdxX3xX5xX138xX69xX3xXbxX1x9a87xX3xXexX1xX9fxX22xX33xX3xX1xXc1x45c7xX4xX3xX1xX1dxX4xX3xX22xX33xX1xX213xX3xX22xX33xX540xX22xX3xX1xX20dxX22xX7exX3xXf8xX8dxX3xXbfxXdxXbcxX22xX3xX22xX68xX69xX3xX13xX38xX13xX38xX15xX3xXexX3exX22xX1xX3xX1dexX138xXc1xX3xX1e2xX6xXdxX3xXbxX1xad9dxX22xX3xX40xX63cxX2fxX3xX4xX79xX3xX13xX38xX17xX3xX1xX1dxX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX1xX1dxX4xX3xXfaxX2axX15xX3xX14xX38xX17xX3xX1xX1dxX4xX3xX22xX33xX1xX213xX254xX3xX2xX38xX17xX3xXexX1axXexX3xX22xX33xX1xXdxX4fxXbxX3xXcxX2axX2bxXcxX3xX40xX74xX1c1xX4xX3xX239xb21axXdxX3xX64xX74x9c61xX22xX33xX15xX3xX1xX1dxX4xX3xX4xX1a4xX4xX3xX4xX1xX74xX10axX22xX33xX3xXexX12fxX2e9xX22xX1xX3xX40xX138xXc1xX3xXexX20dxXc1xX3xX22xX33xX540xX22xX3xX1xX20dxX22xX7exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxXc1xX64xX6dxXaxX12x956cxXf5xXexX3xX7xX1axX3xX22xX10axXdxX3xX40xX74xX1c1xX4xX3xX43xX10xX69xX3xX5xX138xX3x7fc5xX40xX63cxXexX3xX1xX1dxX4x7eb6xX3xX22xX1xX74xX3xXexX3exX22xX1xX3xX67xX33xX1xX4fxX3x829bxX22xX15xX3xX22xX68xX69xX3xX22xX6xX6dxX3xX4xX570xX22xX33xX3xX4xX79xX3xX1xX10axX22xX3xX2xX316xX7exX38xX38xX38xX3xX1xX1dxX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xXexX1xXdxX3xX40xX41xX3xX43xX44xXexX3xXexX1axXexX3xX22xX33xX1xXdxX4fxXbxX15xX3xX4xX1xXdxXbcxX69xX3xX29axX2xX17xX7exX3xXfaxX1e4xX6dxX3xX5xX138xX3xXexX51axX3xX5xX4fxX3xX4xX6xXc1xX3xX22xX1xX63cxXexX3xXexX12fxXc1xX22xX33xX3xX308xX138xXdxX3xX22xX68xX69xX3xXexX12fxX523xX3xX5xX20dxXdxX3xX40xX1e4xX6dxX7exX3xXdcxX540xX4xX3xXf7xXdxX6xX22xX33xX3xX4xX570xX22xX33xX3xX4xX79xX3xX1xX10axX22xX3xX16xX7exX38xX38xX38xX3xX1xX1dxX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX40xX68xX22xX33xX3xXbfxX124xX3xXexX1xXdxX3xX40xX41xX3xX43xX44xXexX3xX4xX9fxX22xX33xX3xX22xX1xXa5xX22xX3xXexX1axXexX3xX22xX33xX1xXdxX4fxXbxX15xX3xX4xX1xXdxXbcxX69xX3xX29axX2xX15xX2xX17xX7exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxXc1xX64xX6dxXaxX12xXcxX12fxXc1xX22xX33xX3xXbfxX1xXdxX3xX7xX1axX3xX5xX74xX1c1xX22xX33xX3xX1xX1dxX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xXexX1xXdxX3xX64xX8dxX3xXcxX2axX2bxXcxX3xX2exX2fxX1axX4xX3xX33xXdxX6xX3xX4xX1xX3exX3xX40xX41xX3xX43xX44xXexX3xXexX1axXexX3xX22xX33xX1xXdxX4fxXbxX3xXexX1xX2e9xX3xXexX20dxXdxX3xXexX3exX22xX1xX3xX67xXdxX22xX1xX3xXdcxX2e9xX22xX1xX15xX3xX7xX1axX3xX5xX74xX1c1xX22xX33xX3xXexX1xX85xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX40xX68xX22xX33xX3xXbfxX124xX3xXexX1xXdxX3xX40xX41xX3xX43xX44xXexX3xXexX1axXexX3xX22xX33xX1xXdxX4fxXbxX3xXcxX2axX2bxXcxX3xX308x6270xX22xX3xX5fbxX22xX3xX40x87f7xX22xX1xX7exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxXc1xX64xX6dxXaxX12xXcxX12fxX6xXc1xX3xX40xX5fbxXdxX3xX308xX75xXdxX3xX239xX1a4xXc1xX3xX4xX1xX85xX3xX7xX1a4xX22xX33xX3xX2xX38xX52xX28dxX15xX3xX9fxX22xX33xX3xX1dexXeexX3xXcxX1xX1a4xXdxX3xX2axX55dxX6xX3xXf9xX3xXcxX12fxX74xX523xX22xX33xX3xXbxX1xX55dxX22xX33xX3xb7bfxX1xX71xXc1xX3xXexX1xX85xX3xX308xX138xX3xX8d5xXdxX41xX69xX3xX40xX87dxX22xX1xX3xX4xX1xX63cxXexX3xX5xX74xX1c1xX22xX33xX3xX33xXdxX1a4xXc1xX3xX64xa6aaxX4xX3xX4xXf1xX6xX3xXexX3exX22xX1xX3xX67xXdxX22xX1xX3xXdcxX2e9xX22xX1xX3xX4xX1xXc1xX3xX239xXdxXbcxXexX15xX3xX1xXdxX4fxX22xX3xX22xX6xX6dxX15xX3xX4xX71xX3xXexX3exX22xX1xX3xX4xX79xX3xX16xX3axX14xX29axX3xXexX1xX85xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX40xX68xX22xX33xX3xXbfxX124xX3xX64xX8dxX3xXexX1xXdxX3xXcxX2axX2bxXcxX3xX2exX2fxX1axX4xX3xX33xXdxX6xX3xX22xX68xX69xX3xX13xX38xX2xX3axX15xX3xX85xXexX3xX1xX10axX22xX3xX10fxX13xX16xX3xXexX1xX85xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX7xXc1xX3xX308xX75xXdxX3xX22xX68xX69xX3xX13xX38xX2xX16xX7exX3xXcxX12fxXc1xX22xX33xX3xX40xX79xX15xX3xX16xX10fxX3axX3axX3xXexX1xX85xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX40xX6xX22xX33xX3xX1xX1dxX4xX3xX5xX75xXbxX3xX2xX13xX254xX3xX14xX16xX10fxX10fxX3xXexX1xX85xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX40xX6xX22xX33xX3xX1xX1dxX4xX3xXbxX1xX5fbxX3xXexX1xX9fxX22xX33xX3xX308xX138xX3xX16xX316xX316xX3xXexX1xX85xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX5xX138xX3xX33xXdxX1a4xXc1xX3xX64xX8fcxX4xX3xXexX1xX74x737bxX22xX33xX3xX43xX2fxX6dxXeexX22xX7exX3xX1e2xX79xX3xX13xX14xX28dxX3xXexX1xX85xX3xX7xXdxX22xX1xX3xXexX8dxX3xX64xXc1xX7exX3xXcxX12fxXc1xX22xX33xX3xX40xX79xX3xX4xX79xX3xX13xX28dxX3axX3xXexX1xX85xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX5xX138xX3xXcxX2axX2bxXcxX3xX308xX138xX3xX2xX10fxX3xXexX1xX85xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX33xXdxX1a4xXc1xX3xX64xX8fcxX4xX3xXexX1xX74xX9f4xX22xX33xX3xX43xX2fxX6dxXeexX22xX7exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxXc1xX64xX6dxXaxX12xXcxX5fbxX22xX33xX3xX7xX1axX3xXexX1xX85xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX40xX68xX22xX33xX3xX16xX14xX29axX28dxX3xXexX1xX85xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX40xX68xX22xX33xX3xXbfxX124xX3xX239xX138xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexX5fbxX3xX1xX1c1xXbxX7exX3xXcxX12fxXc1xX22xX33xX3xX40xX79xX15xX3xX239xX138xXdxX3xXexX1xXdxX3xX8d5xX1xXc1xX6xX3xX1xX1dxX4xX3xXexX8dxX3xX22xX1xXdxXeexX22xX3xXb8xX8d5xX2axXcxX67xXcbxX3xX5xX138xX3xX13xX3axX10fxX29axX3xXexX1xX85xX3xX7xXdxX22xX1xX3xXb8xX4xX1xXdxXbcxX69xX3xX316xX316xX15xX16xX3axX17xXcbxX7exX3xXdcxX138xXdxX3xXexX1xXdxX3xX8d5xX1xXc1xX6xX3xX1xX1dxX4xX3xX43xbe44xX3xX1xXf5xXdxX3xXb8xX8d5xX2axb588xX2axXcbxX3xX4xX79xX3xX28dxX14xX13xX16xX3xXexX1xX85xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX40xX68xX22xX33xX3xXbfxX124xX3xXexX1xXdxX3xXb8xX4xX1xXdxXbcxX69xX3xX10fxX28dxX15xX16xX3axX17xXcbxX254xX3xX2xX3axX3xXexX1xX85xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX40xX68xX22xX33xX3xXbfxX124xX3xX4xX71xX3xX8d5xX2axXcxX67xX3xX308xX138xX3xX8d5xX2axXb14xX2axX3xXb8xX4xX1xXdxXbcxX69xX3xXexX51axX3xX5xX4fxX3xX38xX15xX38xX13xX17xXcbxX7exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxXc1xX64xX6dxXaxX12xXcxX1xX10xXc1xX3xX9fxX22xX33xX3xX1dexXeexX3xXcxX1xX1a4xXdxX3xX2axX55dxX6xX15xX3xXexX51axX3xX5xX4fxX3xX40xX68xX22xX33xX3xXbfxX124xX3xX8d5xX2axXb14xX2axX3xX5fbxX22xX3xX40xX87dxX22xX1xX3xX7xXc1xX3xX308xX75xXdxX3xX22xX68xX69xX3xX22xX33xXc1xX1a4xXdxX7exX3xXcxX1xX85xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX40xX68xX22xX33xX3xXbfxX124xX3xX22xX1xXdxX213xX2fxX3xX1xX10axX22xX3xX64xXc1xX3xX8d5xX2axXcxX67xX3xX5xX138xX3xX64xXc1xX3xX4xX1a4xX4xX3xX69xX9fxX22xX3xX8d5xX2axXb14xX2axX3xX40xX74xX1c1xX4xX3xX1xX1dxX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX40xX68xX22xX33xX3xXbfxX124xX3xX64xa7f9xX3xX1xX1dxX4xX3xX1xX10axX22xX3xXb8xXexX12fxXc1xX22xX33xX3xX40xX79xX3xX4xX79xX3xX69xX9fxX22xX3xXf7xXdxX1a4xXc1xX3xX64xX8fcxX4xX3xX4xX9fxX22xX33xX3xX64xX1e4xX22xX3xX4xX79xX3xX22xX1xXdxX213xX2fxX3xX22xXf5xXdxX3xX64xX2fxX22xX33xX3xXexX1xX9fxX22xX33xX3xXexX1xX74xX9f4xX22xX33xX3xXexX12fxXc1xX22xX33xX3xX4xX2fxXf5xX4xX3xX7xX1axX22xX33xXcbxX7exX3xX6c8xX9fxX22xX3xXfaxX87dxX6xX3xX5xX124xX15xX3xX22xX1xXdxX213xX2fxX3xX22xXf5xXdxX3xX64xX2fxX22xX33xX3xX40xX74xX1c1xX4xX3xX1xX1dxX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xXexX12fxX71xX3xX5xX9f4xXdxX3xXexX1xX10xXc1xX3xX6f7xXexX5xX6xX7xX3xXfaxX87dxX6xX3xX5xX124xX7exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxXc1xX64xX6dxXaxX12xX6c8xX605xXexX3xXbfxX1xX1a4xX4xX15xX3xX22xX1xXdxX213xX2fxX3xXexX12fxX74xX9f4xX22xX33xX3xXfaxX2axX3xXexX12fxXc1xX22xX33xX3xXexX2fxX6dxX41xX22xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX308xX138xXc1xX3xX22xX33xX138xX22xX1xX3xX40xXb0bxX3xX5xXdxX22xX1xX3xX40xXf5xX22xX33xX3xXexX12fxXc1xX22xX33xX3xX308xXdxX4fxX4xX3xX43xX44xXexX3xXexX2fxX6dxX41xX22xX15xX3xXexX12fxXc1xX22xX33xX3xX40xX79xX3xX4xX79xX3xX43xX44xXexX3xXexX2fxX6dxX41xX22xX3xXexX1xX85xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX4xX1xX1dxX22xX3xXexX1xXdxX3xXexX5fbxX3xX1xX1c1xXbxX3xX4xX1a4xX4xX3xX69xX9fxX22xX3xX8d5xX2axXb14xX2axX7exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxXc1xX64xX6dxXaxX12xXcxX1xX10xXc1xX3xX9fxX22xX33xX3xX1dexXeexX3xXcxX1xX1a4xXdxX3xX2axX55dxX6xX15xX3xX22xX68xX69xX3xX22xX6xX6dxX15xX3xXexX3exX22xX1xX3xX67xXdxX22xX1xX3xX239xX2e9xX22xX1xX3xX4xX79xX3xX4xX79xX3xX13xX7exX14xX10fxX316xX3xXexX1xX85xX3xX7xXdxX22xX1xX3xXb8xX4xX1xXdxXbcxX69xX3xX13xX3axX15xX16xX17xXcbxX3xX64xX8dxX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX3exX3xX40xX41xX3xXexX1axXexX3xX22xX33xX1xXdxX4fxXbxX3xXcxX2axX2bxXcxX7exX3xXcxX12fxXc1xX22xX33xX3xX40xX79xX15xX3xX1xX1dxX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX5xX75xXbxX3xX2xX13xX3xX5xX138xX3xX13xX7exX10fxX29axX14xX15xX3xXexX1xX85xX3xX7xXdxX22xX1xX3xXexX8dxX3xX64xXc1xX3xX5xX138xX3xX13xX10fxX7exX3xX58bxX1axX3xX5xX74xX1c1xX22xX33xX3xX22xX138xX6dxX3xX239xXdxXbcxX22xX3xX40xXf5xX22xX33xX3xXbfxX1xX9fxX22xX33xX3xX5xX75xX22xX3xX7xXc1xX3xX308xX75xXdxX3xX22xX68xX69xX3xX22xX33xXc1xX1a4xXdxX3xX308xX138xX3xX22xX1x6a5bxX22xX33xX3xX22xX68xX69xX3xX33xX5acxX22xX3xX40xX1e4xX6dxX7exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxXc1xX64xX6dxXaxX12xb754xX213xX3xX40xX87dxX22xX1xX3xX1xX74xX75xX22xX33xX3xX22xX33xX1xX213xX3xX22xX33xX1xXdxX4fxXbxX15xX3xX58bxX523xX3xX40xXb0bxX3xX4xX79xX3xXexX1xX9fxX22xX33xX3xXexXdxX22xX3xX308xX138xX3xXbxX1xX1axXdxX3xX1xX1c1xXbxX3xX308xX75xXdxX3xX4xX1a4xX4xX3xXexX12fxX74xX9f4xX22xX33xX3xX1e2xX6xXc1xX3xX40x99b3xX22xX33xX3xX22xX33xX1xX213xX3xXexX12fxXc1xX22xX33xX3xX308xX138xX3xX22xX33xXc1xX138xXdxX3xXexX3exX22xX1xX3xX40xX41xX3xXexX2fxX6dxX41xX22xX3xXexX12fxX2fxX6dxX213xX22xX15xX3xXexX74xX3xX308xX63cxX22xX3xX4xX1xXc1xX3xX1xX1dxX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX5xX8dxX6xX3xX4xX1xX1dxX22xX3xX7xX6xXc1xX3xX4xX1xXc1xX3xXbxX1x89cbxX3xX1xX1c1xXbxX3xX308xX75xXdxX3xX22xX68xX22xX33xX3xX5xX8dxX4xX15xX3xX7xX523xX3xXexX1xX85xX4xX1xX3xX4xXf1xX6xX3xX4xX1a4xX4xX3xX10xX69xX3xXex66b4xX3xXexX12fxX74xX75xX4xX3xX308xX138xX3xX7xX6xX2fxX3xXbfxc07bxX3xXcxX2axX2bxXcxX3xX2exX2fxX1axX4xX3xX33xXdxX6xX3xX13xX38xX2xX3axX7exX52xX7exX0xX52xXbxX12xX0xX64xXdxX308xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xX12fxX10xX5xX6xXexX10xX64xXaxX12xX0xX7xXexX12fxXc1xX22xX33xX12xXcxXdxX22xX3xX5xXdxXeexX22xX3xX2c4xX2fxX6xX22xX24axX0xX52xX7xXexX12fxXc1xX22xX33xX12xX0xX2fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXf9xXexX1xX2fxX69xX239xXf9xX6xX22xX64xXf9xX7xX6xXbxXc1xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX85xX4xX1xX3xX4xX8dxX4xX3xXbxX1xX5fbxX3xX239xXdxXbcxX22xX3xX2c4xX2fxX6dxX3xX40xX87dxX22xX1xX3xX69xX75xXdxX3xX308xX213xX3xXbfxXf63xX3xXexX1xXdxX3xXexX1axXexX3xX22xX33xX1xXdxX4fxXbxX3xXcxX2axX2bxXcxXaxX3xX1xX12fxX10xX3b5xX9xXaxX52xX4xX1xXdxX22xX1xXf9xXexX12fxXdxX52xXexXdxX4xX1xXf9xX4xX2fxX4xXf9xXbxX1xXc1xXf9xX239xXdxX10xX22xXf9xX2c4xX2fxX6dxXf9xX64xXdxX22xX1xXf9xX69xXc1xXdxXf9xX308xX10xXf9xXbfxX6dxXf9xXexX1xXdxXf9xXexXc1xXexXf9xX22xX33xX1xXdxX10xXbxXf9xXexX1xXbxXexX52xX2xX14xX13xX316xX28dxX13xX7exX1xXexX69xXaxX12xX0xXdxX69xX33xX3xX7xX12fxX4xX9xXaxX52xX69xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX13xX38xX52xX22xX10xX284xX7xX52xX2xX3axX2xX16xX52xX2xX316xX16xX64xX316xX2xX2xX28dxX38xX13xX316xXexX28dxX28dxX38xX3axX28dxX5xX38xX7exX329xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX7xX1axX3xX1xX1dxX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xXexX1xXdxX3xXcxX2axX2bxXcxX3xX2exX2fxX1axX4xX3xX33xXdxX6xX3xX13xX38xX2xX3axX3xX4xX1xX3exX3xX40xX41xX3xX43xX44xXexX3xXexX1axXexX3xX22xX33xX1xXdxX4fxXbxXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX308xX12xX0xX7xXexX12fxXc1xX22xX33xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX85xX4xX1xX3xX4xX8dxX4xX3xXbxX1xX5fbxX3xX239xXdxXbcxX22xX3xX2c4xX2fxX6dxX3xX40xX87dxX22xX1xX3xX69xX75xXdxX3xX308xX213xX3xXbfxXf63xX3xXexX1xXdxX3xXexX1axXexX3xX22xX33xX1xXdxX4fxXbxX3xXcxX2axX2bxXcxXaxX3xX1xX12fxX10xX3b5xX9xXaxX52xX4xX1xXdxX22xX1xXf9xXexX12fxXdxX52xXexXdxX4xX1xXf9xX4xX2fxX4xXf9xXbxX1xXc1xXf9xX239xXdxX10xX22xXf9xX2c4xX2fxX6dxXf9xX64xXdxX22xX1xXf9xX69xXc1xXdxXf9xX308xX10xXf9xXbfxX6dxXf9xXexX1xXdxXf9xXexXc1xXexXf9xX22xX33xX1xXdxX10xXbxXf9xXexX1xXbxXexX52xX2xX14xX13xX316xX28dxX13xX7exX1xXexX69xXaxX12xXcxX85xX4xX1xX3xX4xX8dxX4xX3xXbxX1xX5fbxX3xX239xXdxXbcxX22xX3xX2c4xX2fxX6dxX3xX40xX87dxX22xX1xX3xX69xX75xXdxX3xX308xX213xX3xXbfxXf63xX3xXexX1xXdxX3xXexX1axXexX3xX22xX33xX1xXdxX4fxXbxX3xXcxX2axX2bxXcxX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX12fxXc1xX22xX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX58bxX1a4xX22xX33xX3xX16xX52xX28dxX15xX3xXexX20dxXdxX3xX2axX138xX3xX67xXf5xXdxX15xX3xX4xX1a4xX4xX3xX2bxX1xX79xX3xXcxX12fxX74xX523xX22xX33xX3xX239xX6xX22xX3xXcxX2fxX6dxXeexX22xX3xX33xXdxX1a4xXc1xX3xXcxX12fxX2fxX22xX33xX3xX74xX10axX22xX33xX24axX3xXe87xacb3xX3xXe87xX68xX22xX3xX2bxX1xX2fxX9fxX22xX33xX15xX3xX1dexXeexX3xX6c8xX20dxX22xX1xX3xX2axXf2axX22xX33xX3xX40xX683xX22xX33xX3xX4xX1xXf1xX3xXexX12fxX2e9xX3xX1xXf5xXdxX3xX22xX33xX1xX87dxX3xX239xX1a4xXc1xX3xX4xX1a4xXc1xX3xX308xXdxXeexX22xX3xXexX12fxX8dxX4xX3xXexX2fxX6dxXbcxX22xX3xXexXc1xX138xX22xX3xX2c4xX2fxX1axX4xX3xXexX1xX1a4xX22xX33xX3xX28dxX52xX13xX38xX2xX3axX7exX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX308xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX38xX3xX1xX1dxX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX2axX138xX3xXcxa703xX22xX1xX3xX40xX74xX1c1xX4xX3xX43xX44xXexX3xXexX2fxX6dxX41xX22xX3xXexX1xXed5xX22xX33xX3xX40xX20dxXdxX3xX1xX1dxX4xX15xX3xX4xX6xXc1xX3xX40xXed5xX22xX33xX3xX22xX68xX69xX3xX13xX38xX2xX3axXaxX3xX1xX12fxX10xX3b5xX9xXaxX52xX33xXdxX6xXc1xXf9xX64xX2fxX4xX52xX2xX38xXf9xX1xXc1xX4xXf9xX7xXdxX22xX1xXf9xX1xX6xXf9xXexXdxX22xX1xXf9xX64xX2fxXc1xX4xXf9xX43xX10xXexXf9xXexX2fxX6dxX10xX22xXf9xXexX1xX6xX22xX33xXf9xX64xX6xXdxXf9xX1xXc1xX4xXf9xX4xX6xXc1xXf9xX64xX6xX22xX33xXf9xX22xX6xX69xXf9xX13xX38xX2xX3axX52xX2xX14xX13xX316xX13xX38xX7exX1xXexX69xXaxX12xX0xXdxX69xX33xX3xX7xX12fxX4xX9xXaxX52xX69xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX13xX38xX52xX22xX10xX284xX7xX52xX2xX3axX2xX16xX52xX2xX316xX316xX64xX13xX13xX38xX2xX14xX2xX29axXexX10fxX38xX16xX29axX5xX16xXf9xX14xX14xX64xX2xX38xX3axX2xX14xX29axX2xXexX13xX38xX14xX316xX5xX2xX38xXf9xX10fxX7exX329xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX7xX1axX3xX1xX1dxX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xXexX1xXdxX3xXcxX2axX2bxXcxX3xX2exX2fxX1axX4xX3xX33xXdxX6xX3xX13xX38xX2xX3axX3xX4xX1xX3exX3xX40xX41xX3xX43xX44xXexX3xXexX1axXexX3xX22xX33xX1xXdxX4fxXbxXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX308xX12xX0xX7xXexX12fxXc1xX22xX33xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX38xX3xX1xX1dxX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX2axX138xX3xXcxX12bfxX22xX1xX3xX40xX74xX1c1xX4xX3xX43xX44xXexX3xXexX2fxX6dxX41xX22xX3xXexX1xXed5xX22xX33xX3xX40xX20dxXdxX3xX1xX1dxX4xX15xX3xX4xX6xXc1xX3xX40xXed5xX22xX33xX3xX22xX68xX69xX3xX13xX38xX2xX3axXaxX3xX1xX12fxX10xX3b5xX9xXaxX52xX33xXdxX6xXc1xXf9xX64xX2fxX4xX52xX2xX38xXf9xX1xXc1xX4xXf9xX7xXdxX22xX1xXf9xX1xX6xXf9xXexXdxX22xX1xXf9xX64xX2fxXc1xX4xXf9xX43xX10xXexXf9xXexX2fxX6dxX10xX22xXf9xXexX1xX6xX22xX33xXf9xX64xX6xXdxXf9xX1xXc1xX4xXf9xX4xX6xXc1xXf9xX64xX6xX22xX33xXf9xX22xX6xX69xXf9xX13xX38xX2xX3axX52xX2xX14xX13xX316xX13xX38xX7exX1xXexX69xXaxX12xX2xX38xX3xX1xX1dxX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX2axX138xX3xXcxX12bfxX22xX1xX3xX40xX74xX1c1xX4xX3xX43xX44xXexX3xXexX2fxX6dxX41xX22xX3xXexX1xXed5xX22xX33xX3xX40xX20dxXdxX3xX1xX1dxX4xX15xX3xX4xX6xXc1xX3xX40xXed5xX22xX33xX3xX22xX68xX69xX3xX13xX38xX2xX3axX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX12fxXc1xX22xX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xXdcxXf5xX3xXf7xXf8xb6a9xXfaxXcxX3xX308xXf53xX6xX3xX4xX9fxX22xX33xX3xX239xX1axX3xX64xX6xX22xX1xX3xX7xX1a4xX4xX1xX3xX2xX316xX29axX3xX1xX1dxX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX5xX75xXbxX3xX2xX13xX3xX40xX74xX1c1xX4xX3xX69xXdxXc22xX22xX3xXexX1xXdxX3xX8d5xXf63xX3xXexX1xX2e9xX3xXcxX2axX2bxXcxX3xX2c4xX2fxX1axX4xX3xX33xXdxX6xX3xX308xX138xX3xXexX2fxX6dxX41xX22xX3xXexX1xXed5xX22xX33xX3xX308xX138xXc1xX3xX40xX20dxXdxX3xX1xX1dxX4xX15xX3xX4xX6xXc1xX3xX40xXed5xX22xX33xX3xX22xX68xX69xX3xX13xX38xX2xX3axX7exX3xXcxX12fxXc1xX22xX33xX3xX64xX6xX22xX1xX3xX7xX1a4xX4xX1xX3xX22xX138xX6dxX15xX3xX2axX138xX3xXcxX12bfxX22xX1xX3xX4xX79xX3xX2xX38xX3xX33xX74xX10axX22xX33xX3xX69xX605xXexX7exX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX308xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX38xX3xX5xX74xX2fxX3xX124xX3xX308xX75xXdxX3xXexX1xX85xX3xX7xXdxX22xX1xX3xXexX1xXdxX3xXcxX2axX2bxXcxX3xX2exX2fxX1axX4xX3xX33xXdxX6xX3xX22xX68xX69xX3xX13xX38xX2xX3axXaxX3xX1xX12fxX10xX3b5xX9xXaxX52xX33xXdxX6xXc1xXf9xX64xX2fxX4xX52xX2xX38xXf9xX5xX2fxX2fxXf9xX6dxXf9xX308xXc1xXdxXf9xXexX1xXdxXf9xX7xXdxX22xX1xXf9xXexX1xXdxXf9xXexX1xXbxXexXf9xX2c4xX2fxXc1xX4xXf9xX33xXdxX6xXf9xX22xX6xX69xXf9xX13xX38xX2xX3axX52xX2xX14xX13xX13xX28dxX2xX7exX1xXexX69xXaxX12xX0xXdxX69xX33xX3xX7xX12fxX4xX9xXaxX52xX69xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX13xX38xX52xX22xX10xX284xX7xX52xX2xX3axX2xX16xX52xX2xX316xX29axX64xX2xX2xX38xX316xX10fxX316xX29axXexX29axX14xX2xX38xX10fxX5xX38xX7exX329xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX7xX1axX3xX1xX1dxX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xXexX1xXdxX3xXcxX2axX2bxXcxX3xX2exX2fxX1axX4xX3xX33xXdxX6xX3xX13xX38xX2xX3axX3xX4xX1xX3exX3xX40xX41xX3xX43xX44xXexX3xXexX1axXexX3xX22xX33xX1xXdxX4fxXbxXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX308xX12xX0xX7xXexX12fxXc1xX22xX33xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX38xX3xX5xX74xX2fxX3xX124xX3xX308xX75xXdxX3xXexX1xX85xX3xX7xXdxX22xX1xX3xXexX1xXdxX3xXcxX2axX2bxXcxX3xX2exX2fxX1axX4xX3xX33xXdxX6xX3xX22xX68xX69xX3xX13xX38xX2xX3axXaxX3xX1xX12fxX10xX3b5xX9xXaxX52xX33xXdxX6xXc1xXf9xX64xX2fxX4xX52xX2xX38xXf9xX5xX2fxX2fxXf9xX6dxXf9xX308xXc1xXdxXf9xXexX1xXdxXf9xX7xXdxX22xX1xXf9xXexX1xXdxXf9xXexX1xXbxXexXf9xX2c4xX2fxXc1xX4xXf9xX33xXdxX6xXf9xX22xX6xX69xXf9xX13xX38xX2xX3axX52xX2xX14xX13xX13xX28dxX2xX7exX1xXexX69xXaxX12xX2xX38xX3xX5xX74xX2fxX3xX124xX3xX308xX75xXdxX3xXexX1xX85xX3xX7xXdxX22xX1xX3xXexX1xXdxX3xXcxX2axX2bxXcxX3xX2exX2fxX1axX4xX3xX33xXdxX6xX3xX22xX68xX69xX3xX13xX38xX2xX3axX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX12fxXc1xX22xX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX67xX68xX69xX3xX22xX6xX6dxX15xX3xXexX1xX85xX3xX7xXdxX22xX1xX3xXexX8dxX3xX64xXc1xX3xX7xb31fxX3xX40xX74xX1c1xX4xX3xX43xXbcxXbxX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX2fxX22xX33xX3xX308xX75xXdxX3xXexX1xX85xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX5xX75xXbxX3xX2xX13xX7exX3xXfaxXdxX41xX69xX3xX43xX44xXexX3xXexX1axXexX3xX22xX33xX1xXdxX4fxXbxX3xXcxX2axX2bxXcxX3xX4xXf1xX6xX3xXexX1xX85xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX7xX17d2xX3xX4xX1xXdxXbcxX69xX3xX14xX38xX17xX254xX3xX4xX55dxX22xX3xX5xX20dxXdxX3xX316xX38xX17xX3xX5xX138xX3xXbfxXbcxXexX3xX2c4xX2fxX71xX3xX1xX1dxX4xX3xXcxX2axX2bxXcxX7exX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX308xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX2fxX5xX12xX0xX64xXdxX308xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX12fxXaxX12xX0xX52xX64xXdxX308xX12xX0xX52xX64xXdxX308xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58bxXc1xX2fxX12fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXc1xX3xXe87x9323xXe87xX0xX52xXbxX12