“Đại nông trường” hành tăm Hà Tĩnh vào mùa vụ mới
(Baohatinh.vn) - Vụ mùa năm nay, các xã Thiên Lộc, Vượng Lộc, Thuần Thiện (Can Lộc, Hà Tĩnh) xuống giống hơn 230 ha hành tăm, tăng 20 ha so với năm ngoái.
1890xbce5x5f63xa3bcxdc37x5ed7xb585x412bx9d3cxX7xda56x1a7dxbca6x5b49x99b4x7420xX5xbc15xXax45f6x197bx3cacxcc95xXdxX3xcf15x83a8xX18xc9efxX3xXex6777x2756xe650xX18xX1bx550exX3xX1x1d22xX18xX1xX3xXex32d6xb79dxX3x29b3xX26xX3xXcxc953xX18xX1xX3xeb20xX26x65c2xX3xX2cxf279xX6xX3xX36xa3f2xX3xX2cx91e7xXdxX0x2259xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX10xX6xed98xXaxX12xaca9xX3fxX3xX2cxX3bxX6xX3xX18xX2bxX2cxX3xX18xX6x7749xfe44xX3xX4x5a7dxX4xX3xcdcdx30ddxX3xXcxX1xXdxd0c0xX18xX3xb236x2c8dxX4xX68xX3xX5axX1fx42b5xX18xX1bxX3xX77xX78xX4xX68xX3xXcxX1xf6b6x2c77xX18xX3xXcxX1xXdx5fa9xX18xX3xfc10x85afxX6xX18xX3xX77xX78xX4xX68xX3xX2exX26xX3xXcxX32xX18xX1x5643xX3xX6exX89xcb17xX18xX1bxX3xX1bxXdxXa8xX18xX1bxX3xX1xc87exX18xX3x4f5fx7219x909exX3xX1xX6xX3xX1xX26xX18xX1xX3xXexX2bxX2cxX68xX3xXexX2bxX18xX1bxX3xXb6xXb8xX3xX1xX6xX3xX7xX38xX3xX36xX42xXdxX3xX18xX2bxX2cxX3xX18xX1bxX38xX6bxXdx9f2axX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxce3exX38xX57xX67xXaxX12xX0xXdxX2cxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2cxX4xX10x5a3bxX38x1ef3x6db3xX10xX4xXexX3xX57xX1bxX2cxX10xX57xXdxX6xX3xX36xXdxX57xX10xX38xX3xX2cxXbx38faxX3xXdxX94xX10xX18xXexX10xX1exXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXax2cfbxXdxX57xXexX1x3d49xX3xX2xXb8xXb8x462fx4e76xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX136xX3xXb7xXb6xXb8xXbxX6exX13cxXaxX3xX7xX1exX4xX9xXaxX45xX6xXbxXbxX7xX45xX38xXbxX10xX18xX45xX2cxX10xX57xXdxX6xX45xXexX1xX89xX2cxX109x8c52xXbxX9xX18xX10xX131xX7xX45xXb6xXb8xXb7xXb6xX45xX2x58f3xX11fxX57xXb6xXb6xX2xX177x5506xXb8xXb6xXexX2xXb6xX11fxXb8xX5xXb8xX107xX2xX177xX11fxX57xXb6xXb6xX2xX177xX177xXb6x6a50xXexX11fx64a1xX193xX193xX2xX5xXb8xXe2xX10axXbxX1bxXaxX3xX57xX6xXexX6xX107xXexX67xXbxX10xX9xXaxX36xXdxX57xX10xX38xX45xX2cxXbxX11fxXaxX3xX57xX6xXexX6xX107xX10xX18xX4xX38xX57xX10xX9xXax51b0xc607x3181x4357x3c48xX4xXb7xc774xX1c5x6937xX2cxX38xX10axc51ex7634xX6xX7xX5x9e7dxX6xde44xX1xX5axX57xX1xX1ccxXb7x530exX77xX6ex1d7axXb8xcf0cxX1exX1c5xX1d7x4347xX4xX1c9xX1c7xX1c5xX11fxX17exec72xX1c8xX1e3x73daxXbxX1c6xX2xX2xX18xX1e0xX1ccxX7xX94x4985xX1e0x7abexX36xX17exXb7xX38xX1d9xX177xX1c5xc7ecxX67xX13bxXb6xXf2xX1e9xX7xX1ccxX13bxXb6xXf2xX45xX2xXbx7d2dxX1bxX1c9xX6exX177xX2xX215xX1d3xX89xX1fdxX1c9xX1d9xX5xX109x1cfexX13bxXb6xXf2xXb7xX18xX1e5xX1c8xX5axX109xX1bxX1c6xX215xX2cxX1exX2exX1e0xX10axX196xX1c6xXexX17exX57xXexX1c7xX2x2b48xX1c5xX11fxX5xX2cxX1bxX7xX7xX1bxX77xX196xX57xX109xX1e3xX45xX1c5xX18xXb8xXexX109xXf2xX196xX1cexX1d3xX215xXf2xX38xX23dxX193xX207x6d49xX1c8x8a2dxX5axX6exX1d9xX13bxXb7xX1cexX13bxXb7xX1cexXaxX3xX57xX6xXexX6xX107xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX57xX6xXexX6xX107xX6xX1exX1bxX7xX9xXaxX177xXb6xX136xXb8xX136xX2xX17exX1f0xX136xXb8xX136xX2xX136xX2xX136xX2xXb8xXb8xX13bxX136xXb8xX136xX2xX1f0xXb6xXb8xX136xX2xXb8xX196xXb8xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX38xX57xX67xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6exXexX107xX6xX5xXdxX1bxX18xX136xX3xX4xX10xX18xXexX10xX1exX13cxXaxX12xX0xX7xXexX1exX38xX18xX1bxX12xX5axXdxX57xX10xX38xX136xX3xX1ffxX19xX18xX1bxX3xX57x764cxX18xX3xX94xX6xX18xX3xX77xX78xX4xX3xX1exX78xX18xX3xX1exX26xX18xX1bxX3xX1bxXdxX10xX38xX3xXexX1ex7309xX6xX3xX1xX26xX18xX1xX3xXexX2bxX2cxX3xX36xX3fxX3xX2cxX42xXdxX0xX45xX7xXexX1exX38xX18xX1bxX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX38xX57xX67xXaxX12xX0xXdxX2cxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX94xX10xX18xXexX10xX1exXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX131xXdxX57xXexX1xX136xX3xX196xXb6xXb8xXbxX6exX13cxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX136xX3xX177xX11fxX193xXbxX6exX13cxXaxX3xX7xX1exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX45xX45xXdxXe2xX109xX6xX38xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe2xX36xX18xX45xX18xX10xX131xX7xX45xXb6xXb8xXb7xXb6xX45xX2xX177xX11fxX57xXb6xXb6xX2xX177xX1f0xX177xX196xXexXb6xXb8xXb8xX2xX11fxX5xXb8xXe2xX10axXbxX1bxX169xX1exX9xXb7xX2xX11fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX19xX18xX1bxX3xXexX1exX1fxX20xX18xX1bxX23xX3xX1xX26xX18xX1xX3xXexX2bxX2cxX3xX2exX26xX3xXcxX32xX18xX1xX3xX36xX26xX38xX3xX2cxX3bxX6xX3xX36xX3fxX3xX2cxX42xXdxXaxX3xX131xXdxX57xXexX1xX9xXaxX196xXb6xXb8xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX177xX11fxX193xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX6xXbxXexXdxX38xX18xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6exXexX107xX6xX5xXdxX1bxX18xX136xX3xX10axX89xX7xXexXdxX1c6xX67xX13cxXaxX12xX1ffxX1xdf04xX18xX1bxX3xX18xX1bxX26xX67xX3xX18xX26xX67xX68xX3xXexX1exX74xX18xX3xX4xX6bxX18xX1xX3xb844xc933xX18xX1bxX3xX2cxX26xX89xX3xX4xX6bxX4xX3xX6exX6fxX3xX5axX1fxX7exX18xX1bxX3xX77xX78xX4xX68xX3xXcxX1xXdxX74xX18xX3xX77xX78xX4xX68xX3xXcxX1xX89xX8axX18xX3xXcxX1xXdxX90xX18xX68xX3xX18xX1bxX1fxX20xXdxX3xX18xX19xX18xX1bxX3xX57xX2ebxX18xX3xX456xX6xX18xX1bxX3xX1xXa8xXdxX3xX1xd51cxX3xX6exX89xXa8xX18xX1bxX3xX1bxXdxXa8xX18xX1bxX3xX1bxXdxX10xX38xX3xXexX1exX457xX18xX1bxX3xX36xX3fxX3xX1xX26xX18xX1xX3xXexX2bxX2cxXe2xX3xXcxcf59xX3xX7xX6bxX18xX1bxX3xX7xX42xX2cxX68xX3xX1e5xX1xX19xX18xX1bxX3xX1e5xX1xf0f2xX3xX5xX6xX38xX3xX456xX78xX18xX1bxX3xX456xX6fxX3xX57xXdx39caxX18xX3xX1exX6xX3xX18xX1xX78xX18xX3xX18xX1xb26bxXbxX68xX3xX1e5xX1x9e29xX18xX3xXexX1exX1fxXb3xX18xX1bxXe2xX3xX0xX10xX2cxX12xXcxX1exX38xX18xX1bxX3xX4a2xX18xX1xX136xX3xX1ffxX19xX18xX1bxX3xX57xX2ebxX18xX3xXexX1xX19xX18xX3xX14xX19xX18xX1bxX3xX2exX89x963dxX3xX93xX5axX1fxX7exX18xX1bxX3xX77xX78xX4xXa4xX3xX1exX78xX18xX3xX1exX26xX18xX1bxX3xX36xX26xX38xX3xX36xX3fxX3xX2cxX42xXdxXe2xX0xX45xX10xX2cxX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX38xX57xX67xXaxX12xX0xXdxX2cxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX94xX10xX18xXexX10xX1exXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX131xXdxX57xXexX1xX136xX3xX196xXb6xXb8xXbxX6exX13cxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX136xX3xX177xX11fxX193xXbxX6exX13cxXaxX3xX7xX1exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX45xX45xXdxXe2xX109xX6xX38xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe2xX36xX18xX45xX18xX10xX131xX7xX45xXb6xXb8xXb7xXb6xX45xX2xX177xX11fxX57xXb6xXb6xXb6xXb7xX2xX177xXb7xXexX11fxXb7xX17exXb8xX2xX5xXb8xXe2xX10axXbxX1bxX169xX1exX9xX11fxXb7xX17exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX19xX18xX1bxX3xXexX1exX1fxX20xX18xX1bxX23xX3xX1xX26xX18xX1xX3xXexX2bxX2cxX3xX2exX26xX3xXcxX32xX18xX1xX3xX36xX26xX38xX3xX2cxX3bxX6xX3xX36xX3fxX3xX2cxX42xXdxXaxX3xX131xXdxX57xXexX1xX9xXaxX196xXb6xXb8xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX177xX11fxX193xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX6xXbxXexXdxX38xX18xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6exXexX107xX6xX5xXdxX1bxX18xX136xX3xX10axX89xX7xXexXdxX1c6xX67xX13cxXaxX12x8ad4xX18xX1bxX3xXcxX1exX8axX18xX3xXcxX1xX26xX18xX1xX68xX3xe68dxX3xXexX1xX19xX18xX3xX14xX457xX18xX1bxX3xX2exX89xX52fxX3xX93xX5axX1fxX7exX18xX1bxX3xX77xX78xX4xXa4xX3xX4xX1xX38xX3xX109xXdx9e67xXexX136xX3xX0xX10xX2cxX12xX1c5xX38xX3xX36xX42xXdxX3xXexX1exX457xX18xX1bxX3xX5x574fxX6xX3xX36xX26xX3xX4xX6bxX4xX3xX5xX38xX15xXdxX3xX1exX6xX89xX3xX2cxX26xX89xX3xX1e5xX1xX6bxX4xX68xX3xX1xX26xX18xX1xX3xXexX2bxX2cxX3xX4xX1xX38xX3xX1xXdxX90xX89xX3xX1d7xX89xX4a2xX3xX1e5xXdxX18xX1xX3xXexX6a3xX3xX4xX6xX38xX3xX1xXb3xX18xXe2xX3xX25dxXdxX6xX3xX456x76fexX18xX1xX3xX4xc844xX3xXb7xX3xX7xX26xX38xX3xX456xddfexXexX3xX2cxX26xX89xX3xX18xX1xX1fxX18xX1bxX3xX18xX2bxX2cxX3xX18xX1bxX38xX6bxXdxX3xX4xX1xX306xX3xXexX1exX457xX18xX1bxX3xX2xX3xX7xX26xX38xX68xX3xX18xX2bxX2cxX3xX18xX6xX67xX3xX4xX4a2xX3xXb7xX3xX7xX26xX38xX3xXexX19xXdxX3xX456xX52fxX89xX3xXexX1exX457xX18xX1bxX3xX1xX26xX18xX1xX3xXexX2bxX2cxXe2xX0xX45xX10xX2cxX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX38xX57xX67xXaxX12xX0xXdxX2cxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX94xX10xX18xXexX10xX1exXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX131xXdxX57xXexX1xX136xX3xX196xXb6xXb8xXbxX6exX13cxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX136xX3xX177xX11fxX193xXbxX6exX13cxXaxX3xX7xX1exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX45xX45xXdxXe2xX109xX6xX38xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe2xX36xX18xX45xX18xX10xX131xX7xX45xXb6xXb8xXb7xXb6xX45xX2xX177xX11fxX57xXb6xXb6xXb7xXb7xXb6xXb6xXb6xXexXb7xX1f0xX17exX196xX196xX5xXb8xXe2xX10axXbxX1bxX169xX1exX9xXb6xX193xXb8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX19xX18xX1bxX3xXexX1exX1fxX20xX18xX1bxX23xX3xX1xX26xX18xX1xX3xXexX2bxX2cxX3xX2exX26xX3xXcxX32xX18xX1xX3xX36xX26xX38xX3xX2cxX3bxX6xX3xX36xX3fxX3xX2cxX42xXdxXaxX3xX131xXdxX57xXexX1xX9xXaxX196xXb6xXb8xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX177xX11fxX193xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX6xXbxXexXdxX38xX18xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6exXexX107xX6xX5xXdxX1bxX18xX136xX3xX10axX89xX7xXexXdxX1c6xX67xX13cxXaxX12xXcxX1exX457xX18xX1bxX3xX1xX26xX18xX1xX3xXexX2bxX2cxX3xXexX89xX67xX3xXexX1xX89xX3xX18xX1xbdc0xXbxX3xX4xX6xX38xX3xX1xXb3xX18xX3xX4xX6bxX4xX3xX5xX38xX15xXdxX3xX4xX2ebxX67xX3xXexX1exX457xX18xX1bxX3xX1e5xX1xX6bxX4xX68xX3xX18xX1xX1fxX18xX1bxX3xX1d7xX89xX6bxX3xXexX1exX702xX18xX1xX3xX1bxXdxX10xX38xX3xXexX1exX457xX18xX1bxX3xX36xX26xX3xX4xX1xX2bxX2cxX3xX7xX707xX4xX3xX456x92baxXdxX3xX1x90ffxXdxX3xX18xX1xXdxX52fxX89xX3xX4xX19xX18xX1bxX3xX7x905axX4xX68xX3xX18xX1xX1fxX3xX4xX1xX89xX500xX18xX3xX109xX4faxX3xX1exXb3xX2cxX3xX1exX15xX68xX3xX5xX6bxX3xXexX1xX19xX18xX1bxX68xX3xX4xX2ebxX67xX3xX5xX6bxX4xX3xX1e5xX1xX19xX3xX456x4ebdxX3xX5xX26xX2cxX3xXbxX1xX3fxX3xX5xXdxX90xX89xX3xXexX710xXbxX3x402axX13cxX3xXexX1exX710xX89xX3xX456xX928xX3xX5xX26xX2cxX3xX6exXa8xXbxX3xX456xX710xXexX13cxX3xX109xX4c9xX6xX3xX1e5x9628xX3xX456xX710xXexX3xXexX1exX1fxX42xX4xX3xX1e5xX1xXdxX3xX1bxXdxX10xX38xX3xXexX1exX306xX6xXe2xXe2xXe2xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX38xX57xX67xXaxX12xX0xXdxX2cxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX94xX10xX18xXexX10xX1exXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX131xXdxX57xXexX1xX136xX3xX196xXb6xXb8xXbxX6exX13cxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX136xX3xX177xX11fxX193xXbxX6exX13cxXaxX3xX7xX1exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX45xX45xXdxXe2xX109xX6xX38xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe2xX36xX18xX45xX18xX10xX131xX7xX45xXb6xXb8xXb7xXb6xX45xX2xX177xX11fxX57xXb6xXb6xXb7xXb7xXb6xXb6xX196xXexX196xXb6xXb6xX1f0xX2xX5xXb8xXe2xX10axXbxX1bxX169xX1exX9xXb7xX17exX193xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX19xX18xX1bxX3xXexX1exX1fxX20xX18xX1bxX23xX3xX1xX26xX18xX1xX3xXexX2bxX2cxX3xX2exX26xX3xXcxX32xX18xX1xX3xX36xX26xX38xX3xX2cxX3bxX6xX3xX36xX3fxX3xX2cxX42xXdxXaxX3xX131xXdxX57xXexX1xX9xXaxX196xXb6xXb8xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX177xX11fxX193xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX6xXbxXexXdxX38xX18xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6exXexX107xX6xX5xXdxX1bxX18xX136xX3xX10axX89xX7xXexXdxX1c6xX67xX13cxXaxX12xXcxX1xX10xX38xX3xX4xX1xX4faxX3xX1ffxX1bxX89xX67xX4edxX18xX3xXcxX1xX4faxX3xX2exX38xX6xX68xX3xX681xX3xXexX1xX19xX18xX3xX77xX26xX18xX1bxX3xX77xX6xX89xX3xX93xX5axX1fxX7exX18xX1bxX3xX77xX78xX4xXa4xX68xX3xX18xX1bxX38xX26xXdxX3xX1exXb3xX2cxX3xX1exX15xX3xXexX1xX702xX3xX4xX2ebxX67xX3xX5xX6bxX4xX3xXbxX1xXb3xXdxX3xX1e5xX1xX19xX3xX57xX3bxX18xX1bxX3xXexX710xXbxX3xX93bxX3xX1xX26xX18xX1xX3xXexX2bxX2cxX3xX4xc642xX18xX1bxX3xX1exX710xXexX3xXexXa8xXexXe2xX3xX5axX702xX3xX36xX899xX67xX68xX3xX1xXb3xX18xX3xX2xX3xXexX1xX6bxX18xX1bxX3xXexX1exX1fxX42xX4xX3xX1e5xX1xXdxX3xX36xX26xX38xX3xX36xX3fxX68xX3xX4xX1xX4faxX3xX36xX26xX3xX18xX1xXdxX52fxX89xX3xX18xX1bxX1fxX20xXdxX3xXexX1exX38xX18xX1bxX3xXexX1xX19xX18xX3xX456xX6fxX3xX456xX6a3xX18xX3xX4xX6bxX4xX3xX36xX3bxX18xX1bxX3xX18xX1xX1fxX3xX14xX8f8xX4xX3xXcxX1x9841xX68xX3xX77xX78xX4xX3xX2exX26xX68xX3xX1ffxX1bxX1xXdxX3xX1c9xX89xX2ebxX18xXe2xXe2xXe2xX3xX456xX928xX3xXexX1xX89xX3xX2cxX89xX6xX3xX4xX2ebxX67xX3xX5xX6bxX4xX3xX1e5xX1xX19xX3xX5xX26xX2cxX3xXbxX1xX3fxX3xX5xXdxX90xX89xX3xXexX1exX457xX18xX1bxX3xX1xX26xX18xX1xX3xXexX2bxX2cxXe2xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX38xX57xX67xXaxX12xX0xXdxX2cxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX94xX10xX18xXexX10xX1exXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX131xXdxX57xXexX1xX136xX3xX196xXb6xXb8xXbxX6exX13cxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX136xX3xX177xX11fxX193xXbxX6exX13cxXaxX3xX7xX1exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX45xX45xXdxXe2xX109xX6xX38xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe2xX36xX18xX45xX18xX10xX131xX7xX45xXb6xXb8xXb7xXb6xX45xX2xX177xX11fxX57xXb6xXb6xXb7xXb6xXb7xXb6xXb6xXexX2xX193xX177xXb8xX2xX5xXb8xXe2xX10axXbxX1bxX169xX1exX9xX17exX1f0xX11fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX19xX18xX1bxX3xXexX1exX1fxX20xX18xX1bxX23xX3xX1xX26xX18xX1xX3xXexX2bxX2cxX3xX2exX26xX3xXcxX32xX18xX1xX3xX36xX26xX38xX3xX2cxX3bxX6xX3xX36xX3fxX3xX2cxX42xXdxXaxX3xX131xXdxX57xXexX1xX9xXaxX196xXb6xXb8xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX177xX11fxX193xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX6xXbxXexXdxX38xX18xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6exXexX107xX6xX5xXdxX1bxX18xX136xX3xX10axX89xX7xXexXdxX1c6xX67xX13cxXaxX12xXf2xX74xX18xX3xX4xX15xX18xX1xX3xX1exXb3xX2cxX3xX1exX15xX68xX3xX18xX2bxX18xX3xX5xX6bxX4xX68xX3xX18xX1bxX1fxX20xXdxX3xX57xX2ebxX18xX3xX57xX3bxX18xX1bxX3xX4xX4a2xX3xX5xX6bxX3xXexX1xX19xX18xX1bxX3xX456xX928xX3xXexX710xXbxX3xX93bxX3xX4xX1xX38xX3xX1xX26xX18xX1xXe2xX3xXcxX1exX89xX18xX1bxX3xX109xX702xX18xX1xX3xX2cxf69dxXdxX3xX7xX26xX38xX3xX1xX26xX18xX1xX3xXexX2bxX2cxX3xX4xX8axX18xX3xX11fxX3xX6exX10xX3xX1exXb3xX2cxX68xX3xX5xX6bxX4xX68xX3xXb6xX3xX6exX10xX3xX5xX6bxX3xXexX1xX19xX18xX1bxX3xX2cxX42xXdxX3xX456xX93bxX3xX4xX1xX38xX3xX36xXdxX90xX4xX3xXexX710xXbxX3xX93bxXe2xX3xX0xX10xX2cxX12xefe8xX18xX1xX3xX4xX1xX3fxXbxX3xXexX15xXdxX3xX4xX6bxX18xX1xX3xX456xX457xX18xX1bxX3xXexX1xX19xX18xX3xX25bxX74xX18xX3xX93xX6exX6fxX3xXcxX1xX89xX8axX18xX3xXcxX1xXdxX90xX18xXa4xX0xX45xX10xX2cxX12xXe2xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX38xX57xX67xXaxX12xX0xXdxX2cxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX94xX10xX18xXexX10xX1exX3xX57xXexX1xX89xX2cxX109xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX131xXdxX57xXexX1xX136xX3xX196xXb6xXb8xXbxX6exX13cxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX136xX3xX177xX11fxX193xXbxX6exX13cxXaxX3xX7xX1exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX45xX45xXdxXe2xX109xX6xX38xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe2xX36xX18xX45xX18xX10xX131xX7xX45xXb6xXb8xXb7xXb6xX45xX2xX177xX11fxX57xXb6xXb6xXb7xXb7xXb6xXb7xX177xXexXb6xX17exX193xXb8xX17exX5xXb8xXe2xX10axXbxX1bxX169xX1exX9xX177xX11fxXb7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX19xX18xX1bxX3xXexX1exX1fxX20xX18xX1bxX23xX3xX1xX26xX18xX1xX3xXexX2bxX2cxX3xX2exX26xX3xXcxX32xX18xX1xX3xX36xX26xX38xX3xX2cxX3bxX6xX3xX36xX3fxX3xX2cxX42xXdxXaxX3xX131xXdxX57xXexX1xX9xXaxX196xXb6xXb8xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX177xX11fxX193xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX6xXbxXexXdxX38xX18xXaxX12xX94xX2ebxX67xX3xX1xX26xX18xX1xX3xXexX2bxX2cxX3xXexX1xX4ddxX4xX1xX3xX1xX7exXbxX3xX36xX42xXdxX3xX456xX710xXexX3xX4xX707xX3xX456xX78xX3xX6exXa8xXbxX3xX4xX6xX38xX68xX3xXexX1xX38xX6bxXexX3xX18xX1fxX42xX4xX3xXexXa8xXexX3xX18xX74xX18xX3xX456xX710xXexX3xXbxX1xX4a2xXdxX3xX456xX1fxX7exX4xX3xX5xX26xX2cxX3xX1e5xX958xXe2xXe2xXe2xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX38xX57xX67xXaxX12xX0xXdxX2cxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX94xX10xX18xXexX10xX1exXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX131xXdxX57xXexX1xX136xX3xX196xXb6xXb8xXbxX6exX13cxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX136xX3xX177xX11fxX193xXbxX6exX13cxXaxX3xX7xX1exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX45xX45xXdxXe2xX109xX6xX38xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe2xX36xX18xX45xX18xX10xX131xX7xX45xXb6xXb8xXb7xXb6xX45xX2xX177xX11fxX57xXb6xXb6xXb7xXb7xXb6xXb7xX1f0xXexX193xXb8xX11fxX11fxXb8xX5xXb8xXe2xX10axXbxX1bxX169xX1exX9xX11fxX2xX11fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX19xX18xX1bxX3xXexX1exX1fxX20xX18xX1bxX23xX3xX1xX26xX18xX1xX3xXexX2bxX2cxX3xX2exX26xX3xXcxX32xX18xX1xX3xX36xX26xX38xX3xX2cxX3bxX6xX3xX36xX3fxX3xX2cxX42xXdxXaxX3xX131xXdxX57xXexX1xX9xXaxX196xXb6xXb8xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX177xX11fxX193xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX6xXbxXexXdxX38xX18xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6exXexX107xX6xX5xXdxX1bxX18xX136xX3xX10axX89xX7xXexXdxX1c6xX67xX13cxXaxX12xXe2xXe2xXe2xX36xX26xX3xX456xX6bxX18xX1xX3xX5xX89xXa8xX18xX1bxX3xX4xX6xX38xX3xXexX1exX1fxX42xX4xX3xX1e5xX1xXdxX3xX1bxXdxX10xX38xX3xXexX1exX306xX6xXe2xX3xX671xX18xX1bxX3xX14xc98exX18xX1bxX3xX1d2xX1xX6b9xX4xX3xX1e0xX3bxXdxX68xX3xX93xXexX1xX19xX18xX3xXcxX2ebxX18xX3xXcxX1xX1fxX7exX18xX1bxX68xX3xX6exX6fxX3xXcxX1xXdxX74xX18xX3xX77xX78xX4xXa4xX3xX4xX1xX38xX3xX109xXdxX6a3xXexX136xX3xX0xX10xX2cxX12xX5axX3fxX3xX1xX26xX18xX1xX3xXexX2bxX2cxX3xX18xX2bxX2cxX3xX18xX6xX67xX68xX3xXexX19xXdxX3xX1bxXdxX10xX38xX3xXexX1exX306xX6xX3xX17exX3xX7xX26xX38xXe2xX3xX1c5xX6xX89xX3xX18xX1xXdxX52fxX89xX3xX18xX1bxX26xX67xX3xX18xb124xX18xX1bxX3xX18xX707xX18xX1bxX68xX3xX456xX710xXexX3xX1e5xX1xX19xX3xX1xX15xX18xX3xXexX1xX702xX3xXexX1exX899xX18xX3xX2cxX1fxX6xX3xX5xX42xX18xX3xX36xX4c9xX6xX3xX1d7xX89xX6xX3xX456xX6fxX3xX1e5xX1xXdxX6a3xX18xX3xX456xX710xXexX3xX4xX707xX3xX456xX78xX3xX500xX2cxX3xX4xX6xX38xX68xX3xX1xX26xX18xX1xX3xX4xX707xX3xX456xXdxX52fxX89xX3xX1e5xXdxX90xX18xX3xX18xX4a2xX67xX3xX2cxX8axX2cxX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX36xX26xX3xXbxX1xX6bxXexX3xXexX1exXdxX928xX18xX3xXexXa8xXexXe2xX0xX45xX10xX2cxX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX38xX57xX67xXaxX12xX0xXdxX2cxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX94xX10xX18xXexX10xX1exXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX131xXdxX57xXexX1xX136xX3xX196xXb6xXb8xXbxX6exX13cxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX136xX3xX177xX11fxX193xXbxX6exX13cxXaxX3xX7xX1exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX45xX45xXdxXe2xX109xX6xX38xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe2xX36xX18xX45xX18xX10xX131xX7xX45xXb6xXb8xXb7xXb6xX45xX2xX177xX11fxX57xXb6xXb6xXb7xXb7xXb6xX11fxX177xXexX11fxXb8xX17exXb6xX177xX5xXb8xXe2xX10axXbxX1bxX169xX1exX9xX11fxXb7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX19xX18xX1bxX3xXexX1exX1fxX20xX18xX1bxX23xX3xX1xX26xX18xX1xX3xXexX2bxX2cxX3xX2exX26xX3xXcxX32xX18xX1xX3xX36xX26xX38xX3xX2cxX3bxX6xX3xX36xX3fxX3xX2cxX42xXdxXaxX3xX131xXdxX57xXexX1xX9xXaxX196xXb6xXb8xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX177xX11fxX193xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX6xXbxXexXdxX38xX18xXaxX12xX1ffxX1xX43exX18xX1bxX3xX18xX1bxX26xX67xX3xX18xX26xX67xX68xX3xXexX15xXdxX3xX4xX6bxX4xX3xX4xX6bxX18xX1xX3xX456xX457xX18xX1bxX3xX2cxX26xX89xX3xX681xX3xX94xX6xX18xX3xX77xX78xX4xX68xX3xX1e5xX1xX19xX18xX1bxX3xX4xX1xX306xX3xX18xX1bxX1fxX20xXdxX3xX5xX42xX18xXe2xXe2xXe2xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX38xX57xX67xXaxX12xX0xXdxX2cxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX94xX10xX18xXexX10xX1exXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX131xXdxX57xXexX1xX136xX3xX196xXb6xXb8xXbxX6exX13cxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX136xX3xX177xX11fxX193xXbxX6exX13cxXaxX3xX7xX1exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX45xX45xXdxXe2xX109xX6xX38xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe2xX36xX18xX45xX18xX10xX131xX7xX45xXb6xXb8xXb7xXb6xX45xX2xX177xX11fxX57xXb7xXb8xXb8xX2xXb7xX2xX2xXexX196xX17exX196xXb6xXb8xX5xXb8xXe2xX10axXbxX1bxX169xX1exX9xX1f0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX19xX18xX1bxX3xXexX1exX1fxX20xX18xX1bxX23xX3xX1xX26xX18xX1xX3xXexX2bxX2cxX3xX2exX26xX3xXcxX32xX18xX1xX3xX36xX26xX38xX3xX2cxX3bxX6xX3xX36xX3fxX3xX2cxX42xXdxXaxX3xX131xXdxX57xXexX1xX9xXaxX196xXb6xXb8xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX177xX11fxX193xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX6xXbxXexXdxX38xX18xXaxX12xXe2xXe2xXe2xX2cxX26xX3xXexX1ex3be8xX3xX18xX1xX8e9xX3xX456xX6xX18xX1bxX3xX18xX1bxX1xX306xX3xX1xa955xX3xX4xXafcxX18xX1bxX3xX456xX1fxX7exX4xX3xX1xX89xX67xX3xX456xX78xX18xX1bxX3xX1exX6xX3xX456xX457xX18xX1bxX3xXbxX1xX3fxX3xX1bxXdxX6b9xXbxX3xX1bxXdxX6xX3xX456xX702xX18xX1xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX38xX57xX67xXaxX12xX0xXdxX2cxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX94xX10xX18xXexX10xX1exXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX131xXdxX57xXexX1xX136xX3xX196xXb6xXb8xXbxX6exX13cxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX136xX3xX177xX11fxX193xXbxX6exX13cxXaxX3xX7xX1exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX45xX45xXdxXe2xX109xX6xX38xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe2xX36xX18xX45xX18xX10xX131xX7xX45xXb6xXb8xXb7xXb6xX45xX2xX177xX11fxX57xXb6xXb6xXb7xXb7xX177xXb7xX17exXexX193xX193xX17exXb8xX193xX5xXb8xXe2xX10axXbxX1bxX169xX1exX9xX193xX2xX193xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX19xX18xX1bxX3xXexX1exX1fxX20xX18xX1bxX23xX3xX1xX26xX18xX1xX3xXexX2bxX2cxX3xX2exX26xX3xXcxX32xX18xX1xX3xX36xX26xX38xX3xX2cxX3bxX6xX3xX36xX3fxX3xX2cxX42xXdxXaxX3xX131xXdxX57xXexX1xX9xXaxX196xXb6xXb8xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX177xX11fxX193xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX6xXbxXexXdxX38xX18xXaxX12xX14xX1fxX7exX4xX3xX109xXdxX6a3xXexX68xX3xX1bxXdxX6bxX3xX1xX26xX18xX1xX3xXexX2bxX2cxX3xX1bxXdxXa8xX18xX1bxX3xX1xXdxX90xX18xX3xX18xX6xX67xX3xX5xX26xX3xX2xXb8xXb8xX3xX18xX1bxX26xX18xX3xX456xX457xX18xX1bxX45xX2xX1e5xX1bxX68xX3xX2cxXd21xXdxX3xX7xX26xX38xX3xX1bxXdxX10xX38xX3xXexX1exX306xX6xX3xX1xX6a3xXexX3xXb7xX3xX1e5xX1bxXe2xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX38xX57xX67xXaxX12xX0xXdxX2cxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX94xX10xX18xXexX10xX1exXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX131xXdxX57xXexX1xX136xX3xX196xXb6xXb8xXbxX6exX13cxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX136xX3xX177xX11fxX193xXbxX6exX13cxXaxX3xX7xX1exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX45xX45xXdxXe2xX109xX6xX38xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe2xX36xX18xX45xX18xX10xX131xX7xX45xXb6xXb8xXb7xXb6xX45xX2xX177xX11fxX57xXb6xXb6xXb7xX11fxXb7xXb8xX1f0xXexX2xXb6xX2xX1f0xX177xX5xXb8xXe2xX10axXbxX1bxX169xX1exX9xXb7xX177xXb8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX19xX18xX1bxX3xXexX1exX1fxX20xX18xX1bxX23xX3xX1xX26xX18xX1xX3xXexX2bxX2cxX3xX2exX26xX3xXcxX32xX18xX1xX3xX36xX26xX38xX3xX2cxX3bxX6xX3xX36xX3fxX3xX2cxX42xXdxXaxX3xX131xXdxX57xXexX1xX9xXaxX196xXb6xXb8xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX177xX11fxX193xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX6xXbxXexXdxX38xX18xXaxX12xX1c5xX6xX89xX3xX1e5xX1xXdxX3xX1bxXdxX10xX38xX3xX36xX26xX3xXexX1exX1fxX42xX4xX3xX1e5xX1xXdxX3xXexX710xXbxX3xX1exXb3xX2cxX3xX1exX15xX68xX3xX18xX2bxX18xX3xX5xX6bxX4xXe2xXe2xXe2xX3xX18xX1bxX1fxX20xXdxX3xX57xX2ebxX18xX3xXbxX1xX93bxX3xX5xX74xX18xX3xX18xX1xX43exX18xX1bxX3xX5xX89xXa8xX18xX1bxX3xX1xX26xX18xX1xX3xX2cxX78xXexX3xX5xX42xXbxX3xX36xX8e9xX3xXexX1exX710xX89xX3xX456xX928xX3xXexX15xX38xX3xX456xX78xX3xX6exXa8xXbxX3xX4xX1xX38xX3xX456xX710xXexX68xX3xX1bxXdxX6b9xXbxX3xX4xX2ebxX67xX3xXbxX1xX6bxXexX3xXexX1exXdxX928xX18xX3xXexXa8xXexX3xX7xX6xX89xX3xX18xX26xX67xXe2xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX38xX57xX67xXaxX12xX0xXdxX2cxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX94xX10xX18xXexX10xX1exXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX131xXdxX57xXexX1xX136xX3xX196xXb6xXb8xXbxX6exX13cxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX136xX3xX177xX11fxX193xXbxX6exX13cxXaxX3xX7xX1exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX45xX45xXdxXe2xX109xX6xX38xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe2xX36xX18xX45xX18xX10xX131xX7xX45xXb6xXb8xXb7xXb6xX45xX2xX177xX11fxX57xXb7xXb8xX1f0xXb8xXb6xX177xX196xXexX2xX1f0xX11fxX11fxXb6xX5xXb8xXe2xX10axXbxX1bxX169xX1exX9xX177xX196xX193xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX19xX18xX1bxX3xXexX1exX1fxX20xX18xX1bxX23xX3xX1xX26xX18xX1xX3xXexX2bxX2cxX3xX2exX26xX3xXcxX32xX18xX1xX3xX36xX26xX38xX3xX2cxX3bxX6xX3xX36xX3fxX3xX2cxX42xXdxXaxX3xX131xXdxX57xXexX1xX9xXaxX196xXb6xXb8xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX177xX11fxX193xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xX109xX5xX38xX4xX1e5xX1d7xX89xX38xXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX1exXdxX4xX1xX57xX6xX18xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX38xX57xX67xXaxX12xX1ffxX1xXdxX52fxX89xX3xX18xX2bxX2cxX3xX18xX6xX67xX68xX3xX1xX26xX18xX1xX3xXexX2bxX2cxX3xX5xX26xX3xX4xX2ebxX67xX3xXexX1exX457xX18xX1bxX3xX4xX1xX93bxX3xX5xb0ccxX4xX3xX4xX93bxX6xX3xX18xX19xX18xX1bxX3xX57xX2ebxX18xX3xX6exX6fxX3xXcxX1xXdxX74xX18xX3xX77xX78xX4xXe2xX3xXcxX1exX89xX18xX1bxX3xX109xX702xX18xX1xX3xX2cxXd21xXdxX3xX7xX26xX38xX3xX456xX710xXexX3xXexX1exX457xX18xX1bxX3xX1xX26xX18xX1xX3xXexX2bxX2cxX3xX4xX1xX38xX3xXexX1xX89xX3xX18xX1xX899xXbxX3xXexX4c9xX3xX2xX177xX107xXb6xXb8xX3xXexX1exXdxX90xX89xX3xX456xX457xX18xX1bxX45xX36xX3fxX68xX3xX4xX6xX38xX3xX1bxX710xXbxX3xX2xXb8xX3xX5xX8axX18xX3xX7xX38xX3xX36xX42xXdxX3xXexX1exX457xX18xX1bxX3xX5xX6b9xX6xX3xX36xX26xX3xX1xX38xX6xX3xX2cxX26xX89xX3xX1e5xX1xX6bxX4xX3xXexX1exX74xX18xX3xX2xX3xX456xXb3xX18xX3xX36xX4faxX3xX57xXdxX90xX18xX3xXexX4ddxX4xX1xXe2xX3xX5axX3fxX3xX1xX26xX18xX1xX3xXexX2bxX2cxX3xXb6xXb8xXb6xXb8xX107xXb6xXb8xXb6xX2xX68xX3xX4xX1xX6b9xX18xX1bxX3xXexX19xXdxX3xX1e5xX1xX89xX67xX6a3xX18xX3xX1e5xX1xX4ddxX4xX1xX3xX18xX1bxX1fxX20xXdxX3xX57xX2ebxX18xX3xX2cxX681xX3xX1exX78xX18xX1bxX3xXexX1xX74xX2cxX3xXb6xXb8xX3xX1xX6xX68xX3xX18xX2ebxX18xX1bxX3xXex7513xX18xX1bxX3xX57xXdxX90xX18xX3xXexX4ddxX4xX1xX3xX1xX26xX18xX1xX3xXexX2bxX2cxX3xX4xX4a2xX3xX6exX6fxX3xX456xX15xXexX3xX2xXb7xXb8xX3xX1xX6xXe2xX0xX45xXbxX12xX0xX57xXdxX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX89xXexX1xX38xX1exXaxX12xX671xX18xX1bxX3xX14xX104axX18xX1bxX3xX1c7xX18xX1xX3xXcxX89xX710xX18xX3xX107xX3xX94xX1xX93bxX3xXexX4faxX4xX1xX3xX1e9xXf2xX1ffxX1cexX3xX6exX6fxX3xXcxX1xXdxX74xX18xX3xX77xX78xX4xX0xX45xX57xXdxX36xX12xX0xX45xX109xX5xX38xX4xX1e5xX1d7xX89xX38xXexX10xX12xX0xX57xXdxX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX1exX10xX5xX6xXexX10xX57xXaxX12xX0xX7xXexX1exX38xX18xX1bxX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX74xX18xX3xX1d7xX89xX6xX18xX136xX0xX45xX7xXexX1exX38xX18xX1bxX12xX0xX89xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX107xXexX1xX89xX2cxX109xX107xX6xX18xX57xX107xX7xX6xXbxX38xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1exX457xX18xX1bxX3xX1xX26xX18xX1xX3xXexX2bxX2cxX68xX3xX18xX19xX18xX1bxX3xX57xX2ebxX18xX3xX1ffxX1bxX1xXdxX3xX1c9xX89xX2ebxX18xX3xXexX1xX89xX3xX1bxX710xXbxX3xX193xX3xX5xX8axX18xX3xXexX1exX457xX18xX1bxX3xX5xX6b9xX6xXaxX3xX1xX1exX10xX1c6xX9xXaxX45xX18xX38xX18xX1bxX107xX18xX1bxX1xXdxX10xXbxX45xXexX1exX38xX18xX1bxX107xX1xX6xX18xX1xX107xXexX6xX2cxX107xX18xX38xX18xX1bxX107xX57xX6xX18xX107xX18xX1bxX1xXdxX107xX6exX89xX6xX18xX107xXexX1xX89xX107xX1bxX6xXbxX107xX193xX107xX5xX6xX18xX107xXexX1exX38xX18xX1bxX107xX5xX89xX6xX45xX2xX1f0xXb7xXb6xX11fxXb8xXe2xX1xXexX2cxXaxX12xX0xXdxX2cxX1bxX3xX7xX1exX4xX9xXaxX45xX2cxX10xX57xXdxX6xX45xX2xXb6xXb8xX45xX18xX10xX131xX7xX45xXb6xXb8xXb6xXb6xX45xX2xX177xX2xX57xX177xXb8xX196xXb6xX17exX11fxXb7xXexXb6xXb6xX17exX2xX193xX5xXb8xXe2xX10axXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX19xX18xX1bxX3xXexX1exX1fxX20xX18xX1bxX23xX3xX1xX26xX18xX1xX3xXexX2bxX2cxX3xX2exX26xX3xXcxX32xX18xX1xX3xX36xX26xX38xX3xX2cxX3bxX6xX3xX36xX3fxX3xX2cxX42xXdxXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX36xX12xX0xX7xXexX1exX38xX18xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1exX457xX18xX1bxX3xX1xX26xX18xX1xX3xXexX2bxX2cxX68xX3xX18xX19xX18xX1bxX3xX57xX2ebxX18xX3xX1ffxX1bxX1xXdxX3xX1c9xX89xX2ebxX18xX3xXexX1xX89xX3xX1bxX710xXbxX3xX193xX3xX5xX8axX18xX3xXexX1exX457xX18xX1bxX3xX5xX6b9xX6xXaxX3xX1xX1exX10xX1c6xX9xXaxX45xX18xX38xX18xX1bxX107xX18xX1bxX1xXdxX10xXbxX45xXexX1exX38xX18xX1bxX107xX1xX6xX18xX1xX107xXexX6xX2cxX107xX18xX38xX18xX1bxX107xX57xX6xX18xX107xX18xX1bxX1xXdxX107xX6exX89xX6xX18xX107xXexX1xX89xX107xX1bxX6xXbxX107xX193xX107xX5xX6xX18xX107xXexX1exX38xX18xX1bxX107xX5xX89xX6xX45xX2xX1f0xXb7xXb6xX11fxXb8xXe2xX1xXexX2cxXaxX12xXcxX1exX457xX18xX1bxX3xX1xX26xX18xX1xX3xXexX2bxX2cxX68xX3xX18xX19xX18xX1bxX3xX57xX2ebxX18xX3xX1ffxX1bxX1xXdxX3xX1c9xX89xX2ebxX18xX3xXexX1xX89xX3xX1bxX710xXbxX3xX193xX3xX5xX8axX18xX3xXexX1exX457xX18xX1bxX3xX5xX6b9xX6xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX1exX38xX18xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xX5axX42xXdxX3xX18xX2bxX18xX1bxX3xX7xX89xX710xXexX3xXexX1exX89xX18xX1bxX3xX109xX702xX18xX1xX3xX1xXb3xX18xX3xX11fxX3xXexX15xX45xX7xX26xX38xX68xX3xX4xX1xX38xX3xXexX1xX89xX3xX18xX1xX899xXbxX3xX1xXb3xX18xX3xX4xX1xX3fxX4xX3xXexX1exXdxX90xX89xX3xX456xX457xX18xX1bxX68xX3xX18xX1bxX1fxX20xXdxX3xXexX1exX457xX18xX1bxX3xX1xX26xX18xX1xX3xXexX2bxX2cxX3xX681xX3xX6exX6fxX3xX1c9xX89xX2ebxX18xX3xX25dxXdxX6xX18xX1bxX68xX3xX1xX89xX67xX90xX18xX3xX1ffxX1bxX1xXdxX3xX1c9xX89xX2ebxX18xX3xX93xX2exX26xX3xXcxX32xX18xX1xXa4xX3xXbxX1xX710xX18xX3xX1e5xX1xX681xXdxX3xX109xX1fxX42xX4xX3xX36xX26xX38xX3xX36xX3fxX3xXexX1xX89xX3xX1xX38xX15xX4xX1xXe2xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX36xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX94xX6xX18xX3xX77xX78xX4xX136xX3xX223xXb3xX2cxX3xX13xX5xX74xX18xX3xX18xX1bxX19xXdxX23xX3xX18xX1xX20xX3xX13xX5xX26xX2cxX3xX6bxX38xX23xX3xX4xX1xX38xX3xX4xX2ebxX67xX3xXexX1exX457xX18xX1bxX3xX4xX1xX93bxX3xX5xX17f9xX4xXaxX3xX1xX1exX10xX1c6xX9xXaxX45xX18xX38xX18xX1bxX107xX18xX1bxX1xXdxX10xXbxX45xX4xX6xX18xX107xX5xX38xX4xX107xX1exX38xX2cxX107xX5xX10xX18xX107xX18xX1bxX38xXdxX107xX18xX1xX38xX107xX5xX6xX2cxX107xX6xX38xX107xX4xX1xX38xX107xX4xX6xX67xX107xXexX1exX38xX18xX1bxX107xX4xX1xX89xX107xX5xX89xX4xX45xX2xX1f0xXb6xXb7xX2xX177xXe2xX1xXexX2cxXaxX12xX0xXdxX2cxX1bxX3xX7xX1exX4xX9xXaxX45xX2cxX10xX57xXdxX6xX45xX2xXb6xXb8xX45xX18xX10xX131xX7xX45xXb6xXb8xXb6xXb8xX45xX2xX177xX11fxX57xX2xXb8xX1f0xXb8xXb6xX11fxX2xXexXb6xXb8xX2xX2xXb7xX5xXb8xXe2xX10axXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX19xX18xX1bxX3xXexX1exX1fxX20xX18xX1bxX23xX3xX1xX26xX18xX1xX3xXexX2bxX2cxX3xX2exX26xX3xXcxX32xX18xX1xX3xX36xX26xX38xX3xX2cxX3bxX6xX3xX36xX3fxX3xX2cxX42xXdxXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX36xX12xX0xX7xXexX1exX38xX18xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX94xX6xX18xX3xX77xX78xX4xX136xX3xX223xXb3xX2cxX3xX13xX5xX74xX18xX3xX18xX1bxX19xXdxX23xX3xX18xX1xX20xX3xX13xX5xX26xX2cxX3xX6bxX38xX23xX3xX4xX1xX38xX3xX4xX2ebxX67xX3xXexX1exX457xX18xX1bxX3xX4xX1xX93bxX3xX5xX17f9xX4xXaxX3xX1xX1exX10xX1c6xX9xXaxX45xX18xX38xX18xX1bxX107xX18xX1bxX1xXdxX10xXbxX45xX4xX6xX18xX107xX5xX38xX4xX107xX1exX38xX2cxX107xX5xX10xX18xX107xX18xX1bxX38xXdxX107xX18xX1xX38xX107xX5xX6xX2cxX107xX6xX38xX107xX4xX1xX38xX107xX4xX6xX67xX107xXexX1exX38xX18xX1bxX107xX4xX1xX89xX107xX5xX89xX4xX45xX2xX1f0xXb6xXb7xX2xX177xXe2xX1xXexX2cxXaxX12xX94xX6xX18xX3xX77xX78xX4xX136xX3xX223xXb3xX2cxX3xX13xX5xX74xX18xX3xX18xX1bxX19xXdxX23xX3xX18xX1xX20xX3xX13xX5xX26xX2cxX3xX6bxX38xX23xX3xX4xX1xX38xX3xX4xX2ebxX67xX3xXexX1exX457xX18xX1bxX3xX4xX1xX93bxX3xX5xX17f9xX4xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX1exX38xX18xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xX5axX26xXdxX3xX18xX2bxX2cxX3xX18xX6xX67xX68xX3xX18xX19xX18xX1bxX3xX57xX2ebxX18xX3xX4xX6bxX4xX3xX6exX6fxX3xXcxX1xXdxX74xX18xX3xX77xX78xX4xX68xX3xXcxX1xX89xX8axX18xX3xXcxX1xXdxX90xX18xX68xX3xX5axX1fxX7exX18xX1bxX3xX77xX78xX4xX3xX93xX94xX6xX18xX3xX77xX78xX4xX3xX107xX3xX2exX26xX3xXcxX32xX18xX1xXa4xX3xX6exX10xX2cxX3xX1exXb3xX2cxX3xX5xX26xX3xXbxX1xX3fxX3xXbxX1xX500xX2cxX3xX13xX1d7xX89xfbc9xX23xX3xXbxX1xX3fxX4xX3xX36xX3fxX3xX4xX1xX38xX3xX36xXdxX90xX4xX3xXexX1exX457xX18xX1bxX3xX4xX2ebxX67xX3xX1xX26xX18xX1xX3xXexX2bxX2cxXe2xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX36xX12xX0xX57xXdxX36xX12xX0xX45xX57xXdxX36xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1ffxX19xX18xX1bxX3xX57xX2ebxX18xX3xX2exX26xX3xXcxX32xX18xX1xX3xXexX710xXexX3xX109xX899xXexX3xX36xX26xX38xX3xX2cxX3bxX6xX3xXexX1xX89xX3xX1xX38xX15xX4xX1xX3xX1xX26xX18xX1xXaxX3xX1xX1exX10xX1c6xX9xXaxX45xX18xX38xX18xX1bxX107xX18xX1bxX1xXdxX10xXbxX45xX18xX38xX18xX1bxX107xX57xX6xX18xX107xX1xX6xX107xXexXdxX18xX1xX107xXexX6xXexX107xX109xX6xXexX107xX36xX6xX38xX107xX2cxX89xX6xX107xXexX1xX89xX107xX1xX38xX6xX4xX1xX107xX1xX6xX18xX1xX45xX2xX196xXb6xX193xX11fxX17exXe2xX1xXexX2cxXaxX12xX0xXdxX2cxX1bxX3xX7xX1exX4xX9xXaxX45xX2cxX10xX57xXdxX6xX45xX2xXb6xXb8xX45xX18xX10xX131xX7xX45xX2xX1f0xX11fxX17exX45xX2xX177xX11fxX57xX17exX2xX2xXb8xX196xXb8xX17exXexX196xXb7xXb6xXb7xX17exX5xXb8xXe2xX10axXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX19xX18xX1bxX3xXexX1exX1fxX20xX18xX1bxX23xX3xX1xX26xX18xX1xX3xXexX2bxX2cxX3xX2exX26xX3xXcxX32xX18xX1xX3xX36xX26xX38xX3xX2cxX3bxX6xX3xX36xX3fxX3xX2cxX42xXdxXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX36xX12xX0xX7xXexX1exX38xX18xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1ffxX19xX18xX1bxX3xX57xX2ebxX18xX3xX2exX26xX3xXcxX32xX18xX1xX3xXexX710xXexX3xX109xX899xXexX3xX36xX26xX38xX3xX2cxX3bxX6xX3xXexX1xX89xX3xX1xX38xX15xX4xX1xX3xX1xX26xX18xX1xXaxX3xX1xX1exX10xX1c6xX9xXaxX45xX18xX38xX18xX1bxX107xX18xX1bxX1xXdxX10xXbxX45xX18xX38xX18xX1bxX107xX57xX6xX18xX107xX1xX6xX107xXexXdxX18xX1xX107xXexX6xXexX107xX109xX6xXexX107xX36xX6xX38xX107xX2cxX89xX6xX107xXexX1xX89xX107xX1xX38xX6xX4xX1xX107xX1xX6xX18xX1xX45xX2xX196xXb6xX193xX11fxX17exXe2xX1xXexX2cxXaxX12xX1ffxX19xX18xX1bxX3xX57xX2ebxX18xX3xX2exX26xX3xXcxX32xX18xX1xX3xXexX710xXexX3xX109xX899xXexX3xX36xX26xX38xX3xX2cxX3bxX6xX3xXexX1xX89xX3xX1xX38xX15xX4xX1xX3xX1xX26xX18xX1xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX1exX38xX18xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xX1c5xX6xX89xX3xX1xXb3xX18xX3xX11fxX3xXexX1xX6bxX18xX1bxX3xX1bxXdxX10xX38xX3xXexX1exX457xX18xX1bxX68xX3xX456xX6a3xX18xX3xXexX1xX20xXdxX3xX456xXdxX928xX2cxX3xX18xX26xX67xX68xX3xX18xX1bxX1fxX20xXdxX3xX57xX2ebxX18xX3xX4xX6bxX4xX3xX6exX6fxX3xXcxX1xXdxX74xX18xX3xX77xX78xX4xX68xX3xXcxX1xX89xX8axX18xX3xXcxX1xXdxX90xX18xX68xX3xX5axX1fxX7exX18xX1bxX3xX77xX78xX4xX3xX93xX94xX6xX18xX3xX77xX78xX4xX68xX3xX2exX26xX3xXcxX32xX18xX1xXa4xX3xX456xX6xX18xX1bxX3xX109xX1fxX42xX4xX3xX36xX26xX38xX3xX2cxX3bxX6xX3xXexX1xX89xX3xX1xX38xX15xX4xX1xX3xX1xX26xX18xX1xX3xXexX2bxX2cxX68xX3xX1xX26xX18xX1xX3xXa8xX18xX1bxX68xX3xX1e5xXdxX90xX89x5d85xX3xX109xX6bxX18xX3xX4xX1xX38xX3xXexX1xX1fxXb3xX18xX1bxX3xX5xX6bxXdxXe2xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX36xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX45xX89xX5xX12xX0xX57xXdxX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1exXaxX12xX0xX45xX57xXdxX36xX12xX0xX45xX57xXdxX36xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c7xX89xXexX1xX38xX1exXaxX12xXcxX1xXdxX74xX18xX3xX5axX958xX0xX45xXbxX12
Thiên Vỹ