Chế tạo trái tim nhân tạo hoàn chỉnh đầu tiên trên thế giới
Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Monash cùng những kỹ sư từ công ty BiVACOR (Australia) đang chế tạo trái tim nhân tạo hoạt động hoàn chỉnh đầu tiên trên thế giới.
99ex7e56x75c9x69d8x1cd2xaa74x87c4x7393x92f5xX7x3515x812dx1498x5969xc3b5x8997xX5x7252xXax8bf9x66dexX1x2d6exX3xXexd04fx1fbbxX3xXex8199xbaa4xXdxX3xXexXdxa044xX3x97fexX1xae4exX24xX3xXexX18xX19xX3xX1xX19x3befxX24xX3xX4xX1xc173xX24xX1xX3xc910xc2c4x6243xX3xXexXdx9053xX24xX3xXexX1cxX3exX24xX3xXexX1xX15xX3x93c7xXdxac09xXdxX0xbe40xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4019xX10xX6x96c3xXaxX3xX61xX6xXexX6xcb30x9a24xXdxX10xX5xX61xX9xXaxX7xX6xXbxX19xXaxX12xX13xX1dxX4xX3xX24xX1xX2fxX3xX24xX4axX1xXdxX3exX24xX3xX4x99aexX3axX3xXexX18xXdxX3xXexX1cxdc72x241exX24xX4axX3xd11bxX18xXdxX3xX1x434axX4xX3x7864xX19xX24xX6xX7xX1xX3xX4xb2fbxX24xX4axX3xX24xX1x891exX24xX4axX3xab90x1cc8xX3xX7xX8fxX3xXex57d7xX3xX4x9becxX24xX4axX3xXex3f43xX3x4c77xXdx71d6x2829xX13xdcdbxc2exX3x2198xXc2xX3axX7xXexX1cxX6xX5xXdxX6x4fb8xX3xX38xX6xX24xX4axX3xX4xX1xX15xX3xXexX18xX19xX3xXexX1cxX1dxXdxX3xXexXdxX22xX3xX24xX1xX26xX24xX3xXexX18xX19xX3xX1xX19xX18xXexX3xX38x9070xX24xX4axX3xX1xX19xX2fxX24xX3xX4xX1xX34xX24xX1xX3xX38xX39xX3axX3xXexXdxX3exX24xX3xXexX1cxX3exX24xX3xXexX1xX15xX3xX4axXdxX4cxXdx22fdxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbfxX19xX61xXbdxXaxX12xX0xXdxX22xX4axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX24xXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXax14b3xXdxX61xXexX1xcb2fxX3x64e3xb91ax927axXbx9bdx48daxX3xX1xX10xXdxX4axX1xXexX154xX3xc146x4903xX158xXbxX15axX15bxXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX11dx4805xX6xX19xX1xX6xXexXdxX24xX1xX11dx668cxX24xX4fxX24xX10xX14fxX7xX4fxcd66xX2xX188xX165xX4fxX2xX158x783axX61xX166xX2xX165xX166x4f3bxX165xX195xXex7134xX18fxX158xX156xX5xX156xX68xXexX1cxX6xXdxX68xXexXdxX22xX68xX24xX1xX6xX24xX68xXexX6xX19xX68xX2xX157xX11dx1a9axXbxX4axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX18xX19xX3xXexX1cxX1dxXdxX3xXexXdxX22xX3xX24xX1xX26xX24xX3xXexX18xX19xX3xX1xX19xX2fxX24xX3xX4xX1xX34xX24xX1xX3xX38xX39xX3axX3xXexXdxX3exX24xX3xXexX1cxX3exX24xX3xXexX1xX15xX3xX4axXdxX4cxXdxXaxX3xX14fxXdxX61xXexX1xX9xXaxX156xX157xX158xXaxX3xX1xX10xXdxX4axX1xXexX9xXaxX165xX166xX158xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX19xX24xXaxX12xXcxX1cxX1dxXdxX3xXexXdxX22xX3xX24xX1xX26xX24xX3xXexX18xX19xX3xX4x27e2xX6xX3xXbfxXdxXc1xXc2xX13xXc4xXc5xX11dxX3xXc7xa536xX24xX1xX154xX3xX69xXdxX10xX1cxX4xX10xX176xXdxX19xXexX10xX4xX1xX11dxX4xX19xX22xXd1xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbfxX19xX61xXbdxXaxX12xXcxX1cxX1dxXdxX3xXexXdxX22xX3xX24xX1xX26xX24xX3xXexX18xX19xX3xX1xX19xX2fxX24xX3xX4xX1xX34xX24xX1xX3xXbfxXdxXc1xXc2xX13xXc4xXc5xX3xX38xX8fxd457xX4xX3xX4xX1xX15xX3xXexX18xX19xX3xX61x4fb2xX6xX3xXexX1cxX3exX24xX3xX4xXb8xX24xX4axX3xX24xX4axX1xa3cexX3xX176xdd06xX22xX3xX22xX1dxX3axX3xa9afxX3axX6xXbdxX11dxX3xX13x96c7xX3xXaexa9fcxX4xX1xX3xXexX1xX8fxX4cxX4xX3xXexX8fxX2c1xX24xX4axX3xXexX2aexX3xX24xX1xX8fxX3xX24xdc1xX22xX3xXexX6xXbdxX3xX24xX4axX8fxX90xXdxX3xX5xX4cxX24x14dcxX3xXexX1xXdxX15xXexX3xX176xa5dxX3xX24xX2fxXbdxX3xX38xX242xX3xX24xX1xc189xX3xX38xad06xX3xX4xX2cfxX3xXexX1xX15xX3xX4x6fd2xXbdxX3xX180xX2fxX19xX3xX4xX2c1xX3xXexX1xX311xX3xXbxX1x2e4exX3xX24xXaaxX3xX180xX2fxX3xX22xXf8xXexX3xX7x6bdbxX3xXexX1cxb277xX3xX10xX22xX2faxX3xX4xX2cfxX3xXaexX1x2c1fxX3xX24x564exX24xX4axX3xX4xX3axX24xX4axX3xX4xX31bxXbxX3xX38xX242xX3xX4xX3axX24xX4axX3xX5xX8fxX2a2xX24xX4axX3xX22xX1dxX3axX3xX4xX1xX19xX3xX22xXf8xXexX3xX24xX6xX22xX3xX4axXdxX4cxXdxX3xXexX1cxX8fx9196xX24xX4axX3xXexX1xX2fxX24xX1xX3xXaexX1xXdxX3xXexb6dxXbxX3xXexX1xX311xX3xX61xX32bxX4xX11dxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbfxX19xX61xXbdxXaxX12xX5exXdxX2bexX24xX3xX24xX6xXbdxX2faxX3xX22xXf8xXexX3xX7xX338xX3xX24xX4axX8fxX90xXdxX3xX176xX303xX3xX7xX3axXbdxX3xXexXdxX22xX3xX7x45f9xX3xX61xX32bxX24xX4axX3xX22xX1dxXbdxX3xX176xX2c1xX22xX3xX4xX2c1xX3xX1xX99xX4xX3xX4xX31bxXbdxX3xX4axX1x9df9xXbxX2faxX3xX24xX1xX8fxX24xX4axX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1xXdxX15xXexX3xX176xX303xX3xX24xX2fxXbdxX3xXexX1xX8fxX90xX24xX4axX3xX4xX1xX34xX3xX1x3f9fxX3xXexX1cxX2a2xX3xX22xXf8xXexX3xXexX26xX22xX3xXexX1xX31bxXexX11dxX3x8f46xX1xXaaxX24xX4axX3xX176xX2bexX24xX1xX3xX24xX1xX26xX24xX3xX7xX3cfxX3xX61xX32bxX24xX4axX3xX22xX1dxXbdxX3xX176xX2c1xX22xX3xX24xX2fxXbdxX3xXbxX1xX347xXdxX3xX22xX6xX24xX4axX3xXexX1xX10xX19xX3xX22xX1dxXbdxX3xXexX2d2xX24xX1xX3xX61xXa4xX24xX4axX3xX4xX1xX19xX3xX22xX1dxXbdxX3xX176xX2c1xX22xX3xX180xX2fxX3xXbxXdxX24xX3xX24x2bc5xX24xX4axX11dxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbfxX19xX61xXbdxXaxX12xXcxX1cxX19xX24xX4axX3xXaexX1xXdxX3xX38xX2cfxX2faxX3xXbfxXdxXc1xXc2xX13xXc4xXc5xX3xX7x9999xX3xX5xX2fxX3xXexX1xXdxX15xXexX3xX176xX303xX3xXbdxX3xXexX15xX3xX38xX39xX3axX3xXexXdxX3exX24xX3xXexX1cxX3exX24xX3xXexX1xX15xX3xX4axXdxX4cxXdxX3xX1xX19xX18xXexX3xX38xXf8xX24xX4axX3xX24xX1xX8fxX3xX22xXf8xXexX3xXexX1cxX1dxXdxX3xXexXdxX22xX3xX24xX1xX26xX24xX3xXexX18xX19xX3xX1xX19xX2fxX24xX3xX4xX1xX34xX24xX1xX3xX180xX4cxXdxX3xXexX31bxXexX3xX4xX347xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1xXdxX15xXexX3xX176xX303xX3xX38xXdxX2bexX24xX3xX38xX8fxX2a2xX4xX3xX38xX47bxXexX3xX176xX3exX24xX3xXexX1cxX19xX24xX4axX11dxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbfxX19xX61xXbdxXaxX12xb4d5xX24xX4axX3xa5e4xX6xX180xXdxX61xX3x265bxX6xXbdxX10xX2faxX3xX24xX4axX8fxX90xXdxX3xX38xX86xX24xX4axX3xX38xX39xX3axX3xX13xX1xX8fxX2c1xX24xX4axX3xXexX1cxb678xX24xX1xX3xXcxXdxX22xX3xX22xX18xX4xX1xX3xX426xX1xX26xX24xX3xXexX18xX19xX3xX4xX242xX6xX3xX94xX18xXdxX3xX1xX99xX4xX3xX9cxX19xX24xX6xX7xX1xX3xX180xX2fxX3xX5xX2fxX3xbab7xXdxX1dxX22xX3xX38xX338xX4xX3xX553xX1xX19xX6xX3xXcxXdxX22xX3xX22xX18xX4xX1xX3xX4xX242xX6xX3xXbfxX2bexX24xX1xX3xX180xXdxX2bexX24xX3xXc2xX5xX69xX1cxX10xX61xX2faxX3xX4xX1xX19xX3xX176xXdxX15xXexX154xX3x66f6xXcxX1xXdxX15xXexX3xX176xX303xX3xX5xX31bxXbdxX3xX22xX1dxX3axX3xX2c8xX3axX6xX3xX22xXf8xXexX3xX38xX39xX3axX3xX180xX2fxX19xX3xX180xX2fxX3xX4xX2cfxX3xX22xXf8xXexX3xX4xX1dxX24xX1xX3xX2c8xX3axX18xXexX3xX176xX3exX24xX3xXexX1cxX19xX24xX4axX3xX180xX2fxX3xX38xd809xXbdxX3xX22xX1dxX3axX3xX1cxX6xX3xX176xX3exX24xX3xXaexXdxX6xX11dxX3xX13xX1dxX4xX3xX176xXf8xX3xXbxX1xX38cxX24xX3xXexX1xX2aexX4xX3xX7xX2aexX3xXexX1xXb8xX24xX4axX3xX22xXdxX24xX1xX3xX4xX242xX6xX3xXexX1xXdxX15xXexX3xX176xX303xX3xX5xXdxX3exX24xX3xX2c8xX3axX6xX24xX3xX38xX15xX24xX3xX180xXdxX2bexX4xX3xXaexXdxX311xX22xX3xX7xX19xX1dxXexX3xX5xX8fxX2a2xX24xX4axX3xX61xb9eexX24xX4axX3xX4xX1xX347xXbdxX3xX38xXdxX3xX2c8xX3axX6xX3xX22xX1dxXbdxX3xX176xX2c1xX22xX2faxX3xX5xXdxX3exX24xX3xX2c8xX3axX6xX24xX3xX38xX15xX24xX3xXexX1xXdxX15xXexX3xXaexX15xX3xX4xX242xX6xX3xX4xX1dxX24xX1xX3xX2c8xX3axX18xXexX3xX176xX3exX24xX3xXexX1cxX19xX24xX4axX2faxX3xX38xX8fxX2a2xX4xX3xX38xXdx2188xX3axX3xXaexX1xXdxX311xX24xX3xX176x3128xX24xX4axX3xX38xXdxX2bexX24xX11dxX3xXcxX1xXdxX15xXexX3xX176xX303xX3xX24xX2fxXbdxX3xX7xX4abxX3xXexX1xX6xXbdxX3xXexX1xX15xX3xX1xX19xX2fxX24xX3xXexX19xX2fxX24xX3xX4xX1xX19xX3xX22xXf8xXexX3xXexX1cxX1dxXdxX3xXexXdxX22xX3xXexX2aexX3xX24xX1xXdxX3exX24x8dffxX11dxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbfxX19xX61xXbdxXaxX12xX13xX1xX19xX3xX38xX15xX24xX3xX24xX6xXbdxX2faxX3xX61xX2aexX3xX1dxX24xX3xX38x120cxX3xX24xX1xX38cxX24xX3xX38xX8fxX2a2xX4xX3xXexX2fxXdxX3xXexX1cxX2a2xX3xX176xX6xX24xX3xX38xX39xX3axX3xX38xX311xX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX1cxXdxX311xX24xX3xXexXdxX22xX3xX24xX1xX26xX24xX3xXexX18xX19xX3xXexX1xXb8xX24xX4axX3xX2c8xX3axX6xX3x73d4xX3axXafxX3xXcxX8fxX2c1xX24xX4axX3xX5xX6xXdxX3xX426xX4axX1xXdxX3exX24xX3xX4xX86xX3axX3xd5d7xX3xXexX15xX3xX4x1b67xX24xX4axX3xX24xX1xX8fxX3xX1xX3axXbdxX3xX38xXf8xX24xX4axX3xX38xX8fxX2a2xX4xX3xX4xX1dxX4xX3xX24xX4axX3ax378dxX24xX3xXexX2fxXdxX3xXexX1cxX2a2xX3xX2c8xX3axX338xX4xX3xXexX15xX11dxX3xX5exXdxX2bexX24xX3xX24xX1xX2cfxX22xX3xX38xX6xX24xX4axX3xXexX38cxXbxX3xXexX1cxX3axX24xX4axX3xX4xX1xX19xX3xX180xXdxX2bexX4xX3xX22xX37dxX3xX1cxXf8xX24xX4axX3xX1xX19xX18xXexX3xX38xXf8xX24xX4axX3xX38xX311xX3xX4xX2cfxX3xXexX1xX311xX3xX4xX3axX24xX4axX3xX4xX31bxXbxX3xXexX1cxX1dxXdxX3xXexXdxX22xX3xX24xX1xX26xX24xX3xXexX18xX19xX3xXexX1cxX3exX24xX3xXexX1xX303xX3xXexX1cxX8fxX90xX24xX4axX3xXexX1cxX19xX24xX4axX3xX180xX67exX24xX4axX3xX156xX3xX24xX34axX22xX3xXexX4cxXdxX2faxX3xX180xX4cxXdxX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1xX3cfxX3xX24xX4axX1xXdxX2bexX22xX3xX5xX26xX22xX3xX7xX2fxX24xX4axX3xX7xX4abxX3xX176xX2eaxXexX3xX38xX39xX3axX3xX180xX2fxX19xX3xX24xX34axX22xX3xX188xX158xX188xX188xX11dxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbfxX19xX61xXbdxXaxX12x2c56xX3axXbdxX3xXexXdxX22xX3xX5xX2fxX3xX24xX4axX3axXbdxX3exX24xX3xX24xX1xX26xX24xX3xX4axX26xXbdxX3xXexX3cfxX3xX180xX19xX24xX4axX3xX4xX6xX19xX3xXexX1xX86xX3xX1xX6xXdxX3xX37dxX3xX9cxXafxX3xX180xX2fxX3xX4xX1xX26xX3axX3x7c22xX3axX11dxX3xXcxX1cxX19xX24xX4axX3xXaexX1xXdxX3xX38xX2cfxX2faxX3xXexX18xXdxX3xXc2xX3axX7xXexX1cxX6xX5xXdxX6xX2faxX3xX22xX412xXdxX3xX24xX4axX2fxXbdxX3xX4xX2cfxX3xX2xX2xX18fxX3xX24xX4axX8fxX90xXdxX3xX2c8xX3axX6xX3xX38xX90xXdxX3xX61xX19xX3xX7xX3axXbdxX3xXexXdxX22xX11dxX3x1db5xX4cxX4xX3xXexX2d2xX24xX1xX3xX4xX34axX24xX3xX176xX2bexX24xX1xX3xX24xX2fxXbdxX3xX4axX26xXbdxX3xXexX1xXdxX2bexXexX3xX1xX18xXdxX3xX4xX1xX19xX3xX24xX6cexX24xX3xXaexXdxX24xX1xX3xXexX15xX3xXc2xX3axX7xXexX1cxX6xX5xXdxX6xX3xX1xX2c1xX24xX3xX157xX3xXex768dxX3xXc2x5324xX54dxX3xXc7xX165xX3xXexX96exX3xX971xX8a2xX54dxXd1xX3xX22xX412xXdxX3xX24xX34axX22xX11dxX3xX5exXdxX2bexX24xX3xX4xX2cfxX3xX1xX2c1xX24xX3xX166xX158xX158xX11dxX158xX158xX158xX3xX24xX4axX8fxX90xXdxX3xXc2xX3axX7xXexX1cxX6xX5xXdxX6xX3xX38xX6xX24xX4axX3xX7xX338xX24xX4axX3xX4xX1xX3axX24xX4axX3xX180xX4cxXdxX3xX176xX2bexX24xX1xX3xX7xX3axXbdxX3xXexXdxX22xX3xX180xX4cxXdxX3xX166xX158xX11dxX158xX158xX158xX3xXexX1cxX8fxX90xX24xX4axX3xX1xX2a2xXbxX3xX22xX4cxXdxX3xX38xX8fxX2a2xX4xX3xX4xX1xX61bxX24xX3xX38xX19xX1dxX24xX3xX1xX2fxX24xX4axX3xX24xX34axX22xX11dxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbfxX19xX61xXbdxXaxX12xX54dxX19xX3xX24xX1xX3axX3xX4xX39xX3axX3xX180xX8fxX2a2xXexX3xX15axX6xX3xX24xX4axX3axX7c6xX24xX3xX4xX3axX24xX4axX2faxX3xX1xX2fxX24xX4axX3xX24xX4axX1xX571xX24xX3xX24xX4axX8fxX90xXdxX3xXc2xX3axX7xXexX1cxX6xX5xXdxX6xX3xX38xX6xX24xX4axX3xX4xX1xX90xX3xX38xX8fxX2a2xX4xX3xX4xX31bxXbdxX3xX4axX1xX3ebxXbxX3xXexXdxX22xX11dxX3xX426xX1xXaaxX24xX4axX3xX24xX4axX8fxX90xXdxX3xX176xX303xX3xX7xX3axXbdxX3xXexX1xX31bxXexX3xXbxX1xX347xXdxX3xX1xX19xX47bxX4xX3xXexX1cxX1dxXdxX3xXexX1xX8fxX90xX24xX4axX3xXaexX1xXb8xX24xX4axX3xXexX1xX2d2xX4xX1xX3xX1xX2a2xXbxX3xX38xX311xX3xX7xX3cfxX3xX61xX32bxX24xX4axX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1xXdxX15xXexX3xX176xX303xX3xX1xX412xX3xXexX1cxX2a2xX3xXexX3axX39xX24xX3xX1xX19xX2fxX24xX3xX4xX2c1xX3xX1xX99xX4xX3xX180xX2fxX3xXexX1xX8fxX90xX24xX4axX3xXexX3cfxX3xX180xX19xX24xX4axX3xXexX1cxX19xX24xX4axX3xXexX1xX90xXdxX3xX4axXdxX6xX24xX3xX4xX1xX90xX3xX38xX2a2xXdxX3xX38xX8fxX2a2xX4xX3xX1xXdxX15xX24xX3xXexX47bxX24xX4axX3xXexXdxX22xX11dxX3xX13xX1xX2d2xX24xX1xX3xX180xX571xX3xX180xX38cxXbdxX2faxX3xX180xXdxX2bexX4xX3xX24xX4axX1xXdxX3exX24xX3xX4xX86xX3axX3xXexX1cxX1dxXdxX3xXexXdxX22xX3xX24xX1xX26xX24xX3xXexX18xX19xX3xX38xX6xX24xX4axX3xX24xX1xX38cxX24xX3xX38xX8fxX2a2xX4xX3xX1cxX31bxXexX3xX24xX1xXdxX6cexX3axX3xXaex2d1exX3xX180xX99xX24xX4axX11dxX0xX4fxXbxX12xX0xX61xXdxX180xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX1cxX10xX5xX6xXexX10xX61xXaxX12xX0xX7xXexX1cxX19xX24xX4axX12xXcxXdxX24xX3xX5xXdxX3exX24xX3xX2c8xX3axX6xX24xX154xX0xX4fxX7xXexX1cxX19xX24xX4axX12xX0xX3axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX68xXexX1xX3axX22xX176xX68xX6xX24xX61xX68xX7xX6xXbxX19xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX426xX1xXaaxX24xX4axX3xX38xXdxX6cexX3axX3xXaexXb60xX3xX5xX18xX3xX38xX8fxX2a2xX4xX3xXexX571xX22xX3xXexX1xX31bxXbdxX3xX61xX8fxX4cxXdxX3xX176xXdxX311xX24xX3xX7xX26xX3axXaxX3xX1xX1cxX10xX69xX9xXaxX4fxX61xX3axX68xX5xXdxX4xX1xX4fxX24xX1xX3axX24xX4axX68xX61xXdxX10xX3axX68xXaexXbdxX68xX5xX6xX68xX61xX3axX19xX4xX68xXexXdxX22xX68xXexX1xX6xXbdxX68xX61xX3axX19xXdxX68xX176xXdxX10xX24xX68xX7xX6xX3axX4fxX2xX199xX165xX188xX166xX166xX11dxX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX4axX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX4fxX22xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX188xX158xX4fxX24xX10xX14fxX7xX4fxX188xX158xX188xX157xX4fxX2xX158xX18fxX61xX166xX158xX157xX157xX2xX165xX18fxXexX165xX166xX18fxX199xX157xX5xX158xX11dxX1b5xXbxX4axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX18xX19xX3xXexX1cxX1dxXdxX3xXexXdxX22xX3xX24xX1xX26xX24xX3xXexX18xX19xX3xX1xX19xX2fxX24xX3xX4xX1xX34xX24xX1xX3xX38xX39xX3axX3xXexXdxX3exX24xX3xXexX1cxX3exX24xX3xXexX1xX15xX3xX4axXdxX4cxXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX180xX12xX0xX7xXexX1cxX19xX24xX4axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX426xX1xXaaxX24xX4axX3xX38xXdxX6cexX3axX3xXaexXb60xX3xX5xX18xX3xX38xX8fxX2a2xX4xX3xXexX571xX22xX3xXexX1xX31bxXbdxX3xX61xX8fxX4cxXdxX3xX176xXdxX311xX24xX3xX7xX26xX3axXaxX3xX1xX1cxX10xX69xX9xXaxX4fxX61xX3axX68xX5xXdxX4xX1xX4fxX24xX1xX3axX24xX4axX68xX61xXdxX10xX3axX68xXaexXbdxX68xX5xX6xX68xX61xX3axX19xX4xX68xXexXdxX22xX68xXexX1xX6xXbdxX68xX61xX3axX19xXdxX68xX176xXdxX10xX24xX68xX7xX6xX3axX4fxX2xX199xX165xX188xX166xX166xX11dxX1xXexX22xXaxX12xX426xX1xXaaxX24xX4axX3xX38xXdxX6cexX3axX3xXaexXb60xX3xX5xX18xX3xX38xX8fxX2a2xX4xX3xXexX571xX22xX3xXexX1xX31bxXbdxX3xX61xX8fxX4cxXdxX3xX176xXdxX311xX24xX3xX7xX26xX3axX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX1cxX19xX24xX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX54dxX8fxX4cxXdxX3xX38xX18xXdxX3xX61xX8fxX2c1xX24xX4axX3xX1cxXf8xX24xX4axX3xX5xX4cxX24xX3xX180xX2fxX3xX176xX2d2xX3xX61bxX24xX2faxX3xX4xX19xX24xX3xX24xX4axX8fxX90xXdxX3xX38xX749xX3xXaexX1xX1dxX22xX3xXbxX1xX1dxX3xX180xX2fxX3xXexX571xX22xX3xXexX1xX31bxXbdxX3xX22xXf8xXexX3xX7xX338xX3xX38xXdxX6cexX3axX3xXaexXb60xX3xX5xX18xX3xX24xX1xX8fxX3xX61xX67exX24xX4axX3xX7xXb8xX24xX4axX3xX38xX1dxXbdxX3xX176xXdxX311xX24xX2faxX3xX24xX1xXaaxX24xX4axX3xX176xX86xX4xX3xXexX8fxX2a2xX24xX4axX3xX4x979cxX3xX15axX8fxX6xX2faxX3xX4xX1dxX4xX3xX1xXdxX2bexX24xX3xX180xX38cxXexX3xX4xX1xXdxX15xX24xX3xXexX1cxX6xX24xX1xX11dxX11dxX11dxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX180xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX553xXb60xX3xX5xX18xX3xX24xX4axXb8xXdxX3xX5xX2fxX24xX4axX3xXaexX1xXb8xX24xX4axX3xX22xX1dxXdxX3xX24xX4axX2cfxXdxXaxX3xX1xX1cxX10xX69xX9xXaxX4fxX4axXdxX6xXdxX68xXexX1cxXdxX4fxXaexXbdxX68xX5xX6xX68xX24xX4axX19xXdxX68xX5xX6xX24xX4axX68xXaexX1xX19xX24xX4axX68xX22xX6xXdxX68xX24xX4axX19xXdxX4fxX2xX156xX165xX188xX156xX199xX11dxX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX4axX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX4fxX22xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX188xX158xX4fxX24xX10xX14fxX7xX4fxX2xX18fxX165xX195xX4fxX2xX158xX156xX61xX2xX188xX188xX166xX2xX157xX199xXexX2xX165xX188xX2xX5xX2xX11dxX1b5xXbxX4axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX18xX19xX3xXexX1cxX1dxXdxX3xXexXdxX22xX3xX24xX1xX26xX24xX3xXexX18xX19xX3xX1xX19xX2fxX24xX3xX4xX1xX34xX24xX1xX3xX38xX39xX3axX3xXexXdxX3exX24xX3xXexX1cxX3exX24xX3xXexX1xX15xX3xX4axXdxX4cxXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX180xX12xX0xX7xXexX1cxX19xX24xX4axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX553xXb60xX3xX5xX18xX3xX24xX4axXb8xXdxX3xX5xX2fxX24xX4axX3xXaexX1xXb8xX24xX4axX3xX22xX1dxXdxX3xX24xX4axX2cfxXdxXaxX3xX1xX1cxX10xX69xX9xXaxX4fxX4axXdxX6xXdxX68xXexX1cxXdxX4fxXaexXbdxX68xX5xX6xX68xX24xX4axX19xXdxX68xX5xX6xX24xX4axX68xXaexX1xX19xX24xX4axX68xX22xX6xXdxX68xX24xX4axX19xXdxX4fxX2xX156xX165xX188xX156xX199xX11dxX1xXexX22xXaxX12xX553xXb60xX3xX5xX18xX3xX24xX4axXb8xXdxX3xX5xX2fxX24xX4axX3xXaexX1xXb8xX24xX4axX3xX22xX1dxXdxX3xX24xX4axX2cfxXdxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX1cxX19xX24xX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX426xX6d8xX22xX3xXexX1cxX3exX24xX3xX7xX8fxX90xX24xX3xX24x2c5bxXdxX3xX4xX6xX19xX3xX4xX242xX6xX3xX61xX749xXbdxX3xXc2xX5xX176xX19xX1cx69d3xX2faxX3xX5xX2fxX24xX4axX3xX9cxX6xX7xX19xX3axX5xX10xX1xX3xXc7xa82cxX1cxX6xX24xXd1xX3xX24xX4axX1xX571xX24xX3xX24xX34axX22xX3xXexX3axXe1axXdxX3xX24xXe1axXdxX3xXexXdxX15xX24xX4axX3xX180xX4cxXdxX3xXexX19xX2fxX24xX3xX176xXf8xX3xXexX1xXdxX15xXexX3xXaexX15xX3xX24xX4axXb8xXdxX3xX24xX1xX2fxX3xXexX1cxX19xX24xX4axX3xX5xX2fxX24xX4axX3xX38xX6cexX3axX3xX5xX2fxX3xX22xX1dxXdxX3xX176xX6d8xX24xX4axX2faxX3xX7xX26xX24xX3xX4xX242xX6xX3xX24xX1xX2fxX3xXexX1cxX3exX24xX3xX5xX2fxX3xX22xX1dxXdxX3xX4xX242xX6xX3xX24xX1xX2fxX3xX61xX8fxX4cxXdxX11dxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX180xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxa291xX1xX1dxXexX3xX1xXdxX2bexX24xX3xX1xX6xXdxX3xXaexX1xX19xX1dxX24xX4axX3xX4xX1xX31bxXexX3xXaexXb60xX3xX5xX18xXaxX3xX1xX1cxX10xX69xX9xXaxX4fxXaexX1xX19xX6xX68xX1xX19xX4xX68xX4xX19xX24xX4axX68xX24xX4axX1xX10xX4fxXbxX1xX6xXexX68xX1xXdxX10xX24xX68xX1xX6xXdxX68xXaexX1xX19xX6xX24xX4axX68xX4xX1xX6xXexX68xXaexXbdxX68xX5xX6xX4fxX18fxX158xX18fxX157xX18fxX11dxX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX4axX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX4fxX22xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX188xX158xX4fxX24xX10xX14fxX7xX4fxX2xX165xX2xX18fxX4fxX2xX158xX157xX61xX166xX158xX156xX2xX188xX158xX158xXexX157xX188xX2xX199xX195xX5xX158xX11dxX1b5xXbxX4axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX18xX19xX3xXexX1cxX1dxXdxX3xXexXdxX22xX3xX24xX1xX26xX24xX3xXexX18xX19xX3xX1xX19xX2fxX24xX3xX4xX1xX34xX24xX1xX3xX38xX39xX3axX3xXexXdxX3exX24xX3xXexX1cxX3exX24xX3xXexX1xX15xX3xX4axXdxX4cxXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX180xX12xX0xX7xXexX1cxX19xX24xX4axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX10b0xX1xX1dxXexX3xX1xXdxX2bexX24xX3xX1xX6xXdxX3xXaexX1xX19xX1dxX24xX4axX3xX4xX1xX31bxXexX3xXaexXb60xX3xX5xX18xXaxX3xX1xX1cxX10xX69xX9xXaxX4fxXaexX1xX19xX6xX68xX1xX19xX4xX68xX4xX19xX24xX4axX68xX24xX4axX1xX10xX4fxXbxX1xX6xXexX68xX1xXdxX10xX24xX68xX1xX6xXdxX68xXaexX1xX19xX6xX24xX4axX68xX4xX1xX6xXexX68xXaexXbdxX68xX5xX6xX4fxX18fxX158xX18fxX157xX18fxX11dxX1xXexX22xXaxX12xX10b0xX1xX1dxXexX3xX1xXdxX2bexX24xX3xX1xX6xXdxX3xXaexX1xX19xX1dxX24xX4axX3xX4xX1xX31bxXexX3xXaexXb60xX3xX5xX18xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX1cxX19xX24xX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX5a0xXdxX4cxXdxX3xXaexX1xX19xX6xX3xX1xX99xX4xX3xX180xXb5xX6xX3xX4xXb8xX24xX4axX3xX176xX338xX3xX38xX8fxX2a2xX4xX3xX1xX6xXdxX3xXaexX1xX19xX1dxX24xX4axX3xX4xX1xX31bxXexX3xX22xX4cxXdxX3xX5xX2fxX3xX10b0xX3axXexX24xXdxX7xXdxXexX10xX3xX180xX2fxX3xX553xX3axX1cxX6xXexXdxXexX10xX11dxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX180xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX3axX5xX12xX0xX61xXdxX180xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1cxXaxX12xX0xX4fxX61xXdxX180xX12xX0xX4fxX61xXdxX180xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8a2xX19xX3axX1cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xXc1xXcxXc1xX0xX4fxXbxX12