Tổng thống Zelensky gia hạn tình trạng thiết quân luật ở Ukraine
Tổng thống Ukraine thông qua sắc lệnh về việc gia hạn thiết quân luật ở Ukraine; luật sẽ kéo dài thời kỳ chiến tranh ở Ukraine từ 5h30 ngày 26/3/2022 trong thời gian 30 ngày.
9959xc62ax10e9exa6c0xec43x11882xbc7bxfa34x10590xX7x11fd4x106e5xeb51xb45ax126d7xa95fxX5xc429xXaxfdabxXcxee00x111e1x11ef5xX3xXexX1xab7exX15xX16xX3x1426dxX10xX5xX10xX15xX7xefc0xc89fxX3xX16xXdxX6xX3xX1xf1e9xX15xX3xXex102d9xX15xX1xX3xXex14191xX2cxX15xX16xX3xXexX1xXdx9c65xXexX3x13798x99b5xa6f3xX15xX3xX5xX41xd651xXexX3x125dexX3x14359xX24xX35xX6xXdxX15xX10xX0xd892xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd54axX10xX6xba2fxXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX4cxX24xX35xX6xXdxX15xX10xX3xXexX1x9dabxX15xX16xX3xX40xX41xX6xX3xX7x9d7cxX4xX3xX5x13ad1xX15xX1xX3xa718xb5d0xX3xX8fxXdxX8bxX4xX3xX16xXdxX6xX3xX1xX2cxX15xX3xXexX1xXdxX3dxXexX3xX40xX41xX42xX15xX3xX5xX41xX47xXexX3xX4axX3xX4cxX24xX35xX6xXdxX15xX10xef56xX3xX5xX41xX47xXexX3xX7xf0e6xX3xX24xe057xb05fxX3xX66xf2cdxXdxX3xXexX1xb035xXdxX3xX24x1455fxX3xX4xX1xXdxX3dxX15xX3xXexX35xX6xX15xX1xX3xX4axX3xX4cxX24xX35xX6xXdxX15xX10xX3xXex137aaxX3x11150xX1xe57cxfce4xX3xX15xX16xXc7xX25xX3x12f9fxc1a6xX54xXedxX54xXf5xXeexXf5xXf5xX3xXexX35xXc4xX15xX16xX3xXexX1xXccxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXedxXeexX3xX15xX16xXc7xX25x10b01xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfb24xXc4xX66xX25xXaxX12xX0xXdx12d44xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX12exX7xbd76xXbxX1xXc4xXexXc4xXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxX66xXdxX7xXbxX5xX6xX25xb0b7xX3x9baexX5xXc4xX4xX24xXb8xX3xX12exX6xX35xX16xXdxX15xX13bxX5xX10x1280dxXexX151xX3xX6xX41xXexXc4xXb8xX3xX12exX6xX35xX16xXdxX15xX13bxX35xXdxX16xX1xXexX151xX3xX6xX41xXexXc4xXb8xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX10xX5xX10xX15xX7xX24xX25xX3xX16xXdxX6xX3xX1xX2cxX15xX3xXexX30xX15xX1xX3xXexX35xX2cxX15xX16xX3xXexX1xXdxX3dxXexX3xX40xX41xX42xX15xX3xX5xX41xX47xXexX3xX4axX3xX4cxX24xX35xX6xXdxX15xX10xX3xX1xX30xX15xX1xX3xac61xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX116xX153xX6xXc4xX1xX6xXexXdxX15xX1xX116xX8fxX15xX54xX15xX10x11ba9xX7xX54xXf5xXf5xX2xXf5xX54xX2xXf5xa205xX66xX2xX2xXf5xXf5xbadaxd450xXeexXexX1ffx12d3cxX1ffxXf6xX5xX2xX116x1450fxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX10xX5xX10xX15xX7xX24xX25xX3xX16xXdxX6xX3xX1xX2cxX15xX3xXexX30xX15xX1xX3xXexX35xX2cxX15xX16xX3xXexX1xXdxX3dxXexX3xX40xX41xX42xX15xX3xX5xX41xX47xXexX3xX4axX3xX4cxX24xX35xX6xXdxX15xX10xXaxX3xX66xX6xXexX6xX13bxXbxX1xXc4xXexXc4xX13bxXc4xX35xXdxX16xXdxX15xX6xX5xX13bxX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX151xX54xX54xX4xX66xX15xXdxX12exX16xX116xX8fxXdxX10xXexX15xX6xX12exXbxX5xX41xX7xX116xX8fxX15xX54xXexXf6xXf5xXeexX54xX41xXbxX5xXc4xX6xX66xX10xX66xX54xX40xX163xX7xX40xX25xX54xXf5xXeexXf5xXf5xef5exXeexXedxX2a4xXf5xX2xX54xXexXc4xX15xX16xX2a4xXexX1xXc4xX15xX16xX2a4xX41xX24xX35xX6xXdxX15xX10xX116xX209xXbxX16xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10612xX6xXbxXexXdxXc4xX15xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX4cxX24xX35xX6xXdxX15xX10xX3xa948xXc4xX5xXc4xX66xX25xX12exX25xX35xX3xX1exX10xX5xX10xX15xX7xX24xX25xX116xX3x11cb9xefc5xX15xX1xX151xX3x9e68x13c79x12677xX54xXcxXcx113a6xX2f0x12649x1447axX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xXc4xX66xX25xXaxX12xX30cxX1xba33xX15xX16xX3xX8fxXdxae49xX15xX3xXcxXcxX310xX2f0xX312xX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1xX42xX41xX3x10008xX41xX3xX66xbe23xX15xX3xXexX1xX7exX15xX16xX3xX153x9ab6xXc4xX3xX4xdb1cxX6xX3xX2f0xX10xX35xX24xX1xXc4xX8fxX15xX6xX3xfc63xX6xX66xX6xX3xX304x1359exX41xX1axX4xX3xX1xba3bxXdxX313xX3xX4cxX24xX35xX6xXdxX15xX10xX3xX4xX1xXc4xX3xX153xXdxX3dxXexX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX2f0xXc4xX5xXc4xX66xX25xX12exX25xX35xX3xX1exX10xX5xX10xX15xX7xX24xX25xX3xX15xX16xXc7xX25xX3xXf5xXeexX54xXedxX3x11f74x12d08xX3xX24x129b0xX3xX66x12ccaxX3xX5xX41xX47xXexX3xX16xXdxX6xX3xX1xX2cxX15xX3xXexX30xX15xX1xX3xXexX35xX2cxX15xX16xX3xXexX1xXdxX3dxXexX3xX40xX41xX42xX15xX3xX5xX41xX47xXexX3xX4axX3xX4cxX24xX35xX6xXdxX15xX10xX3xXexX35xXc4xX15xX16xX3xXedxXeexX3xX15xX16xXc7xX25xX3xX153xX87xXexX3xX3abxe0baxX41xX3xXexXe9xX3xX15xX16xXc7xX25xX3xXf5xXf6xX54xXedxX3xXexe636xXdxX116xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xXc4xX66xX25xXaxX12xXcxX1xX7exX15xX16xX3xX153xX351xXc4xX3xX15xX331xX41xX3xX35xd749xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX4cxX24xX35xX6xXdxX15xX10xX3xX3abxX3acxX3xXexX1xX7exX15xX16xX3xX40xX41xX6xX3xX7xX87xX4xX3xX5xX8bxX15xX1xX3xX8fxX90xX3xX8fxXdxX8bxX4xX3xX16xXdxX6xX3xX1xX2cxX15xX3xXexX1xXdxX3dxXexX3xX40xX41xX42xX15xX3xX5xX41xX47xXexX3xX4axX3xX4cxX24xX35xX6xXdxX15xX10xX116xX3xXcxX1xX10xXc4xX3xX3abxX32bxfce0xX3xX5xX41xX47xXexX3xX7xXc0xX3xX24xXc3xXc4xX3xX66xXc7xXdxX3xXexX1xXccxXdxX3xX24xXd0xX3xX4xX1xXdxX3dxX15xX3xXexX35xX6xX15xX1xX3xX4axX3xX4cxX24xX35xX6xXdxX15xX10xX3xXexXe9xX3xXebxX1xXedxXeexX3xX15xX16xXc7xX25xX3xXf5xXf6xX54xXedxX54xXf5xXeexXf5xXf5xX3xXexX35xXc4xX15xX16xX3xXexX1xXccxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXedxXeexX3xX15xX16xXc7xX25xX116xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xXc4xX66xX25xXaxX12xX2d4x12e32xX15xX16xX3xXexX35xXc4xX15xX16xX3xX15xX16xXc7xX25xX3xXf5xXeexX54xXedxX48exX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX10xX5xX10xX15xX7xX24xX25xX3xX3abxX3acxX3xX24xX331xX41xX3xX16xeaafxXdxX3xX3abxX1axXdxX3xXexX1xXc4xX2cxXdxX3xX8fxX40axXdxX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX312xX16xX6xX3xX2f0xX5xX6xX66xXdxX12exXdxX35xX3xX30cxX41xXexXdxX15xX48exX3xX3abxb087xX15xX16xX3xXexX1xXccxXdxX3xX4xX1xXc4xX3xX35x139f0xX15xX16xX3xX3abxXc7xX12exX3xXbxX1xX351xX15xX3xX5xXc7xX3xX4xX351xX4xX1xX3xX66xX41xX25xX3xX15xX1x10b62xXexX3xX3abx129a4xX3xX4xX1xX58exX12exX3xX66xabcfxXexX3xefefxX41xX15xX16xX3xX3abxX36exXexX116xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xXc4xX66xX25xXaxX12xX30cxX1xX351xXexX3xX153xXdxX592xX41xX3xXexX35xX331xX15xX3xXexX35xX41xX25xX90xX15xX3xX1xX30xX15xX1xX3xX2d4xX312xX312xX48exX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX10xX5xX10xX15xX7xX24xX25xX3xX24xX1xafd0xX15xX16xX3xX3abxe4baxX15xX1xX3xX7xf009xX15xX3xX7xXc7xX15xX16xX3xX3abxXc7xX12exX3xXbxX1xX351xX15xX3xX8fxX40axXdxX3xX15xX1xXc7xX3xX5xX3acxX15xX1xX3xX3abxX2cxXc4xX3xX312xX16xX6xX48exX3xX15xX1xX58exX15xX3xX12exX2cxX15xX1xX3xX3abxX1axXdxX3xXexX1xXc4xX2cxXdxX3xX5xXc7xX3xX4xX351xX4xX1xX3xX66xX41xX25xX3xX15xX1xX58exXexX3xX3abxX592xX3xX4xX1xX58exX12exX3xX66xX59axXexX3xX4xX1xXdxX3dxX15xX3xXexX35xX6xX15xX1xX116xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xXc4xX66xX25xXaxX12xXcxX1xX10xXc4xX3xX7exX15xX16xX3xX1exX10xX5xX10xX15xX7xX24xX25xX48exX3xX1xX6xXdxX3xX15xX1xXc7xX3xX5xX3acxX15xX1xX3xX3abxX2cxXc4xX3xX4cxX24xX35xX6xXdxX15xX10xX3xX8fxXc7xX3xX312xX16xX6xX3xX5xXc7xX3xX15xX1xb5a4xX15xX16xX3xX15xX16xd25cxXccxXdxX3xX3abxX32bxX15xX16xX3xX8fxX6xXdxX3xXexX35xd8cdxX3xX40xX41xX6xX15xX3xXexX35xX534xX15xX16xX3xX3abxX592xX3xX3abxX2cxXexX3xX3abxX6b2x12f48xX4xX3xXexX1xcd4bxX6xX3xXexX1xX41xX47xX15xX3xX4xX1xX58exX12exX3xX66xX59axXexX3xX4xX41xX36exX4xX3xX4xX1xXdxX3dxX15xX3xXexX35xX6xX15xX1xX3xX3abxX3acxX3xX153xX6b2xX40axX4xX3xX7xX6xX15xX16xX3xXexX41xX3f9xX15xX3xXexX1xX59axX3xX1ffxX116xX3xbc0axX15xX16xX3xX1exX10xX5xX10xX15xX7xX24xX25xX3xX4xX503xX15xX16xX3xX3abxX351xX15xX1xX3xXexcb96xX15xX3xX1xXdxX8bxX41xX3xX7xXc0xX3xX3abxX6b2xX6xX3xX35xX6xX3xX15xX1xX6acxX15xX16xX3xc3b9xX5xX573xX15xX3xX35xX6xX15xX1xX3xX3abxX6dcx10d58xX3xX8fxX90xX3xX8fxX58exX15xX3xX3abxX90xX3xXexXc4xXc7xX15xX3xX8fxb4d3xX15xX3xX5xX3acxX15xX1xX3xXexX1xX14xX48exX3xXexX35xXc4xX15xX16xX3xX3abxX32bxX3xX4xX32bxX3xXf5xX3xX8fx9a55xX15xX16xX3xX3abxX6c1xXdxX3xX3abxX36exX4xX3xX5xX47xXbxX3xX4axX3xX12exXdxX90xX15xX3xed3fxX7exX15xX16xX116xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xXc4xX66xX25xXaxX12xX126xX331xX15xX3xX4xX2cxX15xX1xX3xX3abxX32bxX48exX3xXexX35xXc4xX15xX16xX3xX153xXc7xXdxX3xXbxX1xX351xXexX3xX153xXdxX592xX41xX3xX1xX573xX15xX16xX3xX15xX16xXc7xX25xX3xX16xcf55xXdxX3xX3abxX3dxX15xX3xX15xX16xX6b2xXccxXdxX3xX66xX42xX15xX3xX4cxX24xX35xX6xXdxX15xX10xX48exX3xX7exX15xX16xX3xX1exX10xX5xX10xX15xX7xX24xX25xX3xX4xX503xX15xX16xX3xX3abxX90xX3xX59dxX41xX58exXexX3xXexX14xX3xX4xX1xX59axX4xX3xX3abxXc7xX12exX3xXbxX1xX351xX15xX3xXexX2cxXdxX3x11f54xX7xX35xX6xX10xX5xX116xX3xX2d4x12886xX3xXexX1xX592xX48exX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX4cxX24xX35xX6xXdxX15xX10xX3xX3abxX351xX15xX1xX3xX16xXdxX351xX3xX4xX6xXc4xX3xX15xX1xX6acxX15xX16xX3xX15x99a7xX3xX5xX3b2xX4xX3xX4xX355xX6xX3xX828xX7xX35xX6xX10xX5xX3xX5xXc7xX12exX3xXexX35xX41xX15xX16xX3xX16xXdxX6xX15xX3xX1xX6c1xX6xX3xX16xXdxX1cfxXdxX3xX16xXdxX6acxX6xX3x1366bxXdxX10xX8fxX3xX8fxXc7xX3xef8cxXc4xX7xX24xX8fxX6xXb8xX3xX3abxX565xX15xX16xX3xXexX1xXccxXdxX3xX24xX1xX5f1xX15xX16xX3xX3abxX5f6xX15xX1xX3xX15xX3dxX41xX3xX3abxXc7xX12exX3xXbxX1xX351xX15xX3xX16xXdxX6acxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX1xXc7xX3xX5xX3acxX15xX1xX3xX3abxX2cxXc4xX3xX312xX16xX6xX3xX8fxXc7xX3xX4cxX24xX35xX6xXdxX15xX10xX3xX66xXdx1328cxX15xX3xX35xX6xX48exX3xX7exX15xX16xX3xX12exXc4xX15xX16xX3xX12exX41xX1axX15xX3xX4xX41xX36exX4xX3xX16xde16xXbxX3xX15xXc7xX25xX3xX3abxX6b2xX6d7xX4xX3xXexX14xX3xX4xX1xX59axX4xX3xXexX2cxXdxX3xX828xX7xX35xX6xX10xX5xX116xX54xX116xX0xX54xXbxX12xX0xX66xXdxX8fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xX35xX10xX5xX6xXexX10xX66xXaxX12xX0xX7xXexX35xXc4xX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX331xX15xX3xX40xX41xX6xX15xX151xX0xX54xX7xXexX35xXc4xX15xX16xX12xX0xX41xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX13bxXexX1xX41xX12exX153xX13bxX6xX15xX66xX13bxX7xX6xXbxXc4xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX30cxX41xXexXdxX15xX3xX15xX331xX41xX3xX3abxXdxX90xX41xX3xX24xXdxX8bxX15xX3xX4xX1xX58exX12exX3xX66xX59axXexX3xX4xX1xXdxX3dxX15xX3xX66xX5f6xX4xX1xX3xX40xX41xX42xX15xX3xX7xX3b2xX3xX4axX3xX4cxX24xX35xX6xXdxX15xX10xXaxX3xX1xX35xX10xX163xX9xXaxX54xX66xXdxX10xX12exX13bxX15xXc4xX15xX16xX54xXexXc4xX15xX16xX13bxXexX1xXc4xX15xX16xX13bxXbxX41xXexXdxX15xX13bxX15xX10xX41xX13bxX66xXdxX10xX41xX13bxX24xXdxX10xX15xX13bxX4xX1xX6xX12exX13bxX66xX41xXexX13bxX4xX1xXdxX10xX15xX13bxX66xXdxX4xX1xX13bxX40xX41xX6xX15xX13bxX7xX41xX13bxXc4xX13bxX41xX24xX35xX6xXdxX15xX10xX54xXf5xXf5xX1f8xX1f8xXf5xX203xX116xX1xXexX12exXaxX12xX0xXdxX12exX16xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX54xX12exX10xX66xXdxX6xX54xX2xXf5xXeexX54xX15xX10xX1eexX7xX54xXf5xXf5xX2xX2xX54xX2xXeexX1f8xX66xXebxX2xXf5xXeexXf5xXeexX1f8xXexX1fexXf6xXf6xXebxX203xX5xXeexX116xX209xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX10xX5xX10xX15xX7xX24xX25xX3xX16xXdxX6xX3xX1xX2cxX15xX3xXexX30xX15xX1xX3xXexX35xX2cxX15xX16xX3xXexX1xXdxX3dxXexX3xX40xX41xX42xX15xX3xX5xX41xX47xXexX3xX4axX3xX4cxX24xX35xX6xXdxX15xX10xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX8fxX12xX0xX7xXexX35xXc4xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX30cxX41xXexXdxX15xX3xX15xX331xX41xX3xX3abxXdxX90xX41xX3xX24xXdxX8bxX15xX3xX4xX1xX58exX12exX3xX66xX59axXexX3xX4xX1xXdxX3dxX15xX3xX66xX5f6xX4xX1xX3xX40xX41xX42xX15xX3xX7xX3b2xX3xX4axX3xX4cxX24xX35xX6xXdxX15xX10xXaxX3xX1xX35xX10xX163xX9xXaxX54xX66xXdxX10xX12exX13bxX15xXc4xX15xX16xX54xXexXc4xX15xX16xX13bxXexX1xXc4xX15xX16xX13bxXbxX41xXexXdxX15xX13bxX15xX10xX41xX13bxX66xXdxX10xX41xX13bxX24xXdxX10xX15xX13bxX4xX1xX6xX12exX13bxX66xX41xXexX13bxX4xX1xXdxX10xX15xX13bxX66xXdxX4xX1xX13bxX40xX41xX6xX15xX13bxX7xX41xX13bxXc4xX13bxX41xX24xX35xX6xXdxX15xX10xX54xXf5xXf5xX1f8xX1f8xXf5xX203xX116xX1xXexX12exXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX30cxX41xXexXdxX15xX3xX15xX331xX41xX3xX3abxXdxX90xX41xX3xX24xXdxX8bxX15xX3xX4xX1xX58exX12exX3xX66xX59axXexX3xX4xX1xXdxX3dxX15xX3xX66xX5f6xX4xX1xX3xX40xX41xX42xX15xX3xX7xX3b2xX3xX4axX3xX4cxX24xX35xX6xXdxX15xX10xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX35xXc4xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX895xXc4xX7xX24xX8fxX6xX3xX25xX331xX41xX3xX4xX3f9xX41xX3xX88dxXdxX10xX8fxX3xX16xXdxX6acxX3xX40xX41xX25xX3xX4xX1xX3dxX3xXexX35xX41xX15xX16xX3xX5xX47xXbxX3xX8fxXc7xX3xX24xX1xX7exX15xX16xX3xX16xXdxX6xX3xX15xX1xX47xXbxX3xXcxX14xX3xX4xX1xX59axX4xX3xX63xXdxX8bxXbxX3xX6b2xX40axX4xX3xX126xX87xX4xX3xX799xX2cxXdxX3xXcxX42xX25xX3x1064bxX6b2xc28exX15xX16xX3xX304xX312xX30axXcx11192xX313xX48exX3xXexX35xXc4xX15xX16xX3xX7xX1axX3xX4xX351xX4xX3xX8fxX58exX15xX3xX3abxX90xX3xX24xX1xX351xX4xX3xX4xX32bxX3xX8fxXdxX8bxX4xX3xX4cxX24xX35xX6xXdxX15xX10xX3xX16xXdxX1cfxXdxX3xXexX35xXe9xX3xX40xX41xX42xX15xX3xX153xX5f6xX3xX8fxXc7xX3xX153xX1cfxXc4xX3xX8fxX8bxX3xXexXdxX3dxX15xX16xX3xX312xX16xX6xX3xX4axX3xX4cxX24xX35xX6xXdxX15xX10xX116xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX8fxX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX88dxX5f6xX4xX1xX3xX153xX1cfxX15xX3xX88dxXdxX10xX8fxX3xXexX1xX58exXexX3xXexX1xX355xX3xXexX35xX6b2xX40axX4xX3xX312xX16xX6xXaxX3xX1xX35xX10xX163xX9xXaxX54xX153xXdxX15xX1xX13bxX5xX41xX6xX15xX54xX24xXdxX4xX1xX13bxX153xX6xX15xX13bxX24xXdxX10xX8fxX13bxXexX1xX6xXexX13bxXexX1xX41xX13bxXexX35xX41xXc4xX4xX13bxX15xX16xX6xX54xXf5xXf5xX203xX1fexXeexXedxX116xX1xXexX12exXaxX12xX0xXdxX12exX16xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX54xX12exX10xX66xXdxX6xX54xX2xXf5xXeexX54xX15xX10xX1eexX7xX54xXf5xXf5xXeexX1f8xX54xX2xXeexXf6xX66xXf6xXf5xXf5xXf5xX203xX1ffxXebxXexX203xXedxXf6xXebxXf6xX5xXeexX116xX209xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX10xX5xX10xX15xX7xX24xX25xX3xX16xXdxX6xX3xX1xX2cxX15xX3xXexX30xX15xX1xX3xXexX35xX2cxX15xX16xX3xXexX1xXdxX3dxXexX3xX40xX41xX42xX15xX3xX5xX41xX47xXexX3xX4axX3xX4cxX24xX35xX6xXdxX15xX10xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX8fxX12xX0xX7xXexX35xXc4xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX88dxX5f6xX4xX1xX3xX153xX1cfxX15xX3xX88dxXdxX10xX8fxX3xXexX1xX58exXexX3xXexX1xX355xX3xXexX35xX6b2xX40axX4xX3xX312xX16xX6xXaxX3xX1xX35xX10xX163xX9xXaxX54xX153xXdxX15xX1xX13bxX5xX41xX6xX15xX54xX24xXdxX4xX1xX13bxX153xX6xX15xX13bxX24xXdxX10xX8fxX13bxXexX1xX6xXexX13bxXexX1xX41xX13bxXexX35xX41xXc4xX4xX13bxX15xX16xX6xX54xXf5xXf5xX203xX1fexXeexXedxX116xX1xXexX12exXaxX12xX88dxX5f6xX4xX1xX3xX153xX1cfxX15xX3xX88dxXdxX10xX8fxX3xXexX1xX58exXexX3xXexX1xX355xX3xXexX35xX6b2xX40axX4xX3xX312xX16xX6xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX35xXc4xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX4cxX24xX35xX6xXdxX15xX10xX3xX24xX1xX5f1xX15xX16xX3xX3abxX5f6xX15xX1xX3xX7exX15xX16xX3xX7xXc0xX3xX4axX3xX5xX2cxXdxX3xX88dxXdxX10xX8fxX48exX3xX15xX16xX6xX25xX3xX4xX1cfxX3xX24xX1xXdxX3xXexX1xX355xX3xX3abxX7exX3xX4xX355xX6xX3xX7exX15xX16xX3xXexX1xX58exXexX3xXexX1xX355xX3xXexX35xX6b2xX40axX4xX3xX4xX41xX36exX4xX3xXexX58exX15xX3xX4xX7exX15xX16xX3xXexXe9xX3xX15xX1xXdxX90xX41xX3xXbxX1xX730xX6xX3xX4xX355xX6xX3xX40xX41xX42xX15xX3xX3abxX36exXdxX3xX312xX16xX6xX116xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX8fxX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX41xX5xX12xX0xX66xXdxX8fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX35xXaxX12xX0xX54xX66xXdxX8fxX12xX0xX54xX66xXdxX8fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd676xXc4xX41xX35xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXc4xX3xXc30xX41xX25xX3xXcxX35xXdxX15xX1xX13bxba25xX331xX3xc2e7xX15xX1xX3xX304xXcxXcxX310xX2f0xX312xX54xX2f0xXdxX10xXexX15xX6xX12ex144ffxX313xX0xX54xXbxX12